Sunteți pe pagina 1din 6

_________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2019

Test 1

SCRIS – CITIT
LIMBA ROMÂNĂ
Şcoli și secții cu predare în limba ucraineană maternă

Judeţul / sectorul......................................................................................

Localitatea.................................................................................................

Şcoala........................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului....................................................

....................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
Test 1– Scris-citit în limba română (școli și secții cu predare în limba ucraineană maternă)
EN II – 2019 Pagina 2 din 6
Citește textul de mai jos și rezolvă cerințele.

Lizuca începu iar a vorbi încet:

‒ Patrocle, eu cred că nu trebuie să ne temem de mama pădurii. Aici îs

locuri curate… Sfânta Miercuri stă aproape. Ştii de ce mă tem eu?

– De ce te temi?

– De bursuc. Am auzit că bursucu-i foarte rău.

– N-are decât să vie, mormăi cu dispreț Patrocle; am eu ac de cojocul

lui!

Chiar în clipa aceea, Lizuca dădu un țipat. O umbră răsărise într-o dâră

de raze, țupăind către scorbură.

(M.Sadoveanu - Dumbrava minunată)

Test 1– Scris-citit în limba română (școli și secții cu predare în limba ucraineană maternă)
EN II – 2019 Pagina 3 din 6
1. Cu cine vorbește Lizuca?
Scrie răspunsul pe spațiul dat.

Nu se completează de către elev


COD

1.

2. De cine se teme Lizuca?


Încercuiește litera răspunsului corect.

a) de lup
b) de vulpe
c) de bursuc
d) de arici
Nu se completează de către elev
COD

2.

3. Unde stă Sfânta Miercuri?


Încercuiește litera răspunsului corect.

a) departe
b) aproape
c) în pădure
d) în palat
Nu se completează de către elev
COD

3.

Test 1– Scris-citit în limba română (școli și secții cu predare în limba ucraineană maternă)
EN II – 2019 Pagina 4 din 6
4. Așază cuvintele următoare astfel încât să alcătuiești o propoziție corectă.
Scrie răspunsul pe spațiul dat.

un cățel, Patrocle, este

Nu se completează de către elev


COD

4.

5. Înlocuiește cuvântul subliniat cu altul, cu sens opus.


Scrie cuvântul pe spațiul dat.

Patrocle este fricos.

Patrocle este ____________________.

Nu se completează de către elev


COD

5.

6. Alege forma corectă a cuvântului din paranteză.


Scrie propoziția corectă pe spațiul dat.

Mi-a (plăkut / plăcut) povestea citită.

______________________________________________

Nu se completează de către elev


COD

6.

Test 1– Scris-citit în limba română (școli și secții cu predare în limba ucraineană maternă)
EN II – 2019 Pagina 5 din 6
7. Desparte în silabe cuvintele subliniate în propoziția de mai jos.
Scrie cuvintele despărțite pe spațiile date.

Sfânta Miercuri stă aproape.

_________________________________ _____________________

Nu se completează de către elev


COD

7.

8. Completează propoziția următoare cu semnele de punctuație potrivite!


Scrie semnele de punctuație potrivite în spațiile date.

Vrei să ne jucăm întreabă Lizuca

Nu se completează de către elev


COD

8.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Test 1– Scris-citit în limba română (școli și secții cu predare în limba ucraineană maternă)
EN II – 2019 Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și