Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINȚA ALIMENTELOR


DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI
PROGRAMUL DE STUDII: MASTER SISTEME DE CONTROL ŞI
EVALUARE A CALITĂŢII MEDIULUI

SINTEZĂ DE LITERATURĂ REVIEW

Coordonator științific:
Prof. univ. dr. ing. Iordache Ștefania

Masterand:
TIȚA ADINA
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINȚA ALIMENTELOR
DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI
PROGRAMUL DE STUDII: MASTER SISTEME DE CONTROL ŞI
EVALUARE A CALITĂŢII MEDIULUI

Studiu privind eficiența denocivizării


efluenților industriali în zone umede
construite
INTRODUCERE

Aplicarea zonelor umede construite (ZUC) s-a extins în mod semnificativ la tratarea diferitelor
efluenți industriali, dar cunoștințele în acest domeniu sunt încă insuficient fundamentate.
Astfel, studiul este necesar pentru a înțelege mai bine această tehnologie de ultimă generație
pentru dezvoltarea ulterioară a proiectelor și pentru noi idei tehnice. Sunt prezentate studii de
caz privind ZUC utilizate pe scară largă pentru tratarea diferiților efluenți industriali și care
răspund unor provocări de actualitate incluzând încărcarea organică ridicată, salinitatea, pH-ul
extrem și biodegradabilitatea.
Chiar și fluxurile orizontale de curgere sunt utilizate pe scară largă datorită
funcționării lor pasive, toleranței organice ridicate la capacitatea de încărcare și decolorare,
debitul de suprafață al apei libere. ZUC-urile sunt eficiente pentru tratarea câmpurilor de
exploatare petroliere / rafinării / industria brânzeturilor, care sunt producătoare de ape uzate
pentru decantarea materialelor solide totale suspendate, ulei și grăsimi. Pretratarea adecvată,
diluții de intrare prin efluent recirculat, ajustarea pH-ului, selecția plantelor și intensificările în
albia zonei umede, cum ar fi aerarea și bioaugmentarea, sunt recomandate în funcție de
caracteristicile specifice ale efluenților industriali.
Zonele umede construite (ZUC), cunoscute și sub denumirea de terenuri umede de
tratare, sunt sisteme proiectate și concepute pentru a fi construite pentru îmbunătățirea calității
apei cu cerințe relativ mici de energie externă, respectiv o operare și întreținere ușoară. Astfel,
ZUC au au fost înființate în întreaga lume ca o alternativă la sistemele mecanice convenționale,
pentru tratarea apelor uzate din comunități mici (Wu și colab., 2015).
Prin urmare, peste cincizeci de ani, aplicarea ZUC-urilor așa cum se arată în Fig. 1 va fi
semnificativ extinsă în tratamentul tradițional terțiar și secundar al canalizării menajere (Wu și
colab., 2015) la tratarea diferiților efluenți industriali.
. Cunoștințe despre ZUC pentru tratarea apelor uzate dobândite pe parcursul ultimelor
cinci decenii au fost rezumate și revizuite în funcție de tipurile de zone umede și diverse setări
(Wu și colab., 2015):
• mecanisme de eliminare a poluanților, de exemplu, materia organică, azot, fosfor, sulf
și metaloizi / metale; procesele microbiene;
• plante pentru zone umede;
• modele numerice;
• case verzi,
• emisii de gaze; și
• dezvoltarea și starea de progres în anumite regiuni și / sau țări.

METODE

Conținutul ridicat de materie organică este o caracteristică distinctă a unor efluenți


industriali, cum ar fi efluentul din prelucrarea alimentelor, efluentul de procesare a laptelui și
efluentul din distilerii.
Majoritatea apelor uzate din industra alimentară sunt generate de diverse procese de
producție și operațiuni și sunt adesea bogate în compuși organici, cum ar fi carbohidrați, ulei
și grăsimi (O&G). Fiecare litru de apă uzată alimentară conține câteva mii de miligrame de
substanțe organice biodegradabile și solubile și cantități variabile de solide în suspensie (Wu
și colab., 2015).
Mai mult decât atât, efluenții netratați ai distileriei din distilerii sunt adesea
caracterizați printr-un conținut organic ridicat de oxigen biologic (CBO5) și niveluri de cerere
chimică de oxigen (COD) care variază de la 35.000 mg / L la 60.000 mg / L și respectiv 60.000
mg / L până la 120.000 mg / L (Billore și colab., 2001). În plus, apele uzate generate de
procesarea laptelui au, de asemenea, concentrații mari de COD (de la 1200 mg / L până la 5300
mg / L) și O&G (de la 150 mg / L la 1800 mg / L) (Wu și colab., 2015).
DISCUȚII
Rezultatele obținute de Shepherd și colab. (2001) au indicat că se poate aștepta
eliminarea COD de cel puțin 97% atunci când concentrarea COD în apele uzate ale vinăriei de
intrare este mai mică de 5000 mg / L. Cât de des, sub o încărcare organică excesivă ocazională,
concentrația atinge până la 12.800 mg / L până la 16.800 mg / L, performanța tratamentului
scade semnificativ, iar plantele din sistem imediat au devenit galbene și mor. În teste de seră s-
a determinat capacitatea de toleranță a macrofitelor (adică Typha latifolia, Juncus acutus și
Scirpus maritimus) la concentrație mare de materie organică în ape uzate provenite de la
producția vinului. Rezultatele au indicat, de asemenea, că lăstarii de macrofite au rămas
sănătoși când concentrația COD a fost mai mică de 5000 mg / L.
Chiar dacă ZUC-urile au o capacitate de tampon relativ ridicată a ecosistemului,
tratarea prealabilă a reducerii materiei organice ridicate trebuie să fie luată în considerare în
mod corespunzător și alimentarea cu apă uzată brută nu poate fi niciodată recomandată (Wu și
colab., 2015).

Strategii de proiectare a proceselor pentru tratarea efluenților industriali în zonele umede


construite (Wu și colab., 2015).

CONCLUZII

ZUC-urile au fost aplicate din ce în ce mai mult în tratarea diferitelor ape uzate din
procesele industriale cu caracteristici specifice. Lucrarea prezintă cunoștințele actuale privind
conceptul actualizat și mecanismele funcționale de eliminare a contaminanților în această
tehnologie de ultimă generație pentru tratarea efluenților industriali, precum și beneficiile și
limitările acestuia. Unele perspective sunt, de asemenea, incluse .
(1) HF ZUC sunt cele mai utilizate tehnologii pentru tratarea diferiților efluenți din
industrii datorită funcționării lor pasive și capacității puternice de amortizare la încărcări
organice mari. Cu toate acestea, pentru tratarea efluenților industriali care conțin uleiuri și
grăsimi, FWS ZUC sunt o opțiune mai bună ca etapă primară a sistemelor integrate cu
posibilitate mică de înfundare și investiții reduse în construcții.
(2) Alimentarea efluenților industriali care conțin o concentrație ridicată de compuși
organici din ZUC pot prezenta un efect negativ grav nu numai asupra performanței
tratamentului și a celei hidraulice, ci de asemenea, la creșterea sănătoasă a plantelor din zonele
umede. Pentru a le reduce efectele negative, pretratamentele aerobice / anaerobe preliminare și
diluarea fluxului cu recirculare este adesea recomandat pentru pretatarea efluentului.
(3) Pentru a îmbunătăți performanța substanțelor organice biodegradabile dure
îndepărtarea compusului din efluenții industriali, cum ar fi din industria textilă, industria
petrolieră / rafinăria, cocsificarea, prelucrarea celulozei și hârtiei și industria prelucrării cafelei,
strategii intense precum aerarea sunt din ce în ce mai adoptate. Cu toate acestea, performanțele
lor de eliminare ar trebui investigate în continuare.
BIBLIOGRAFIE

1. Shubiao Wu, Scott Wallace, Hans Brix, Peter Kuschk, Wesley Kipkemoi Kirui,Fabio
Masi, Renjie Dong, Treatment of industrial effluents in constructed wetlands:
Challenges, operational strategies and overall performance, Environmental Pollution
201 (2015) 107-120.
2. S. Iordache, D. Dunea, C. Ianache, Optimizing nutrients removal from municipal
wastewater treatment plants using computer simulation, Revista de Chimie 65 (2)
(2014), 242-248.
3. S. Iordache, Stații de epurare, curs Moodle – platforma de e-learning a UVT.
4. Vymazal, J., 2009. The use constructed wetlands with horizontal sub-surface flow for
various types of wastewater. Ecol. Eng. 35, 1-17.
5. Vymazal, J., 2014. Constructed wetlands for treatment of industrial wastewater: a
review. Ecol. Eng. 73, 724-751.
6. Kadlec, R., Wallace, S., 2009. Treatment wetlands, second ed. CRC Press, Boca Raton,
Florida.