Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ȘI ŞTIINŢA


ALIMENTELOR
DEPARTAMENTUL INGINERIA MEDIULUI

Aleea Sinaia nr. 13, Corp A, et.2, Târgovişte, 130004


Tel. Secretariat: 0769 076 854; web: https://fimsa.valahia.ro

Programul de Studii: “Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură”


Disciplina: Sisteme informaționale Geografice
An de studiu: IV
Semestrul: II

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR* - SESIUNEA IUNIE 2020

Realizați un referat de sinteză care să abordeze următoarele aspecte:


1. Ce este teledetecția și care sunt principalele aplicații ale acesteia?
2. Care sunt domeniile spectrale utilizate frecvent pentru înregistrările de teledetecţie?
3. Care este influenţa atmosferei asupra radiaţiilor electromagnetice?
4. Precizați care sunt criteriile de clasificare a captorilor utilizați în teledetecția spațială.
5. Menționați criteriile de clasificare a sateliţilor de teledetecţie.
6. Care sunt etapele fluxului informaţional în teledetecţie?
7. Ce este un sistem informaţional geografic (GIS)?
8. Cum se realizează achiziţia şi conversia datelor in GIS?
9. Ce particularități au imaginile raster? Dar cele de tip vector?

Studentul va rezolva în scris acest test, va semna fiecare pagină a referatului de sinteză, va fotografia
paginile și va introduce într-un document word fiecare fotografie (Insert  Picture) și va salva fișierul
cu numele și prenumele.
Acest fișier va fi încărcat pe platforma MOODLE până la data de 15-06-2020 (ora 17.00). Doar în cazul
în care studentul întâmpină dificultăți în accesarea platformei Moodle, acesta va transmite fotografiile
testului rezolvat la adresa monitorizaremediu@yahoo.com

Conf. dr. ing. Dunea Daniel

Șef. lucr. dr. ing. Moise Virgil


Bibliografie

Dunea D., Sisteme Informaționale Geografice – curs propriu, Universitatea Valahia din Târgovişte,
Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor, Departamentul Ingineria Mediului – platforma
MOODLE

Dunea D., Lungu E., Pohoata A., An Environmental Mapping System for Airborne Particulate Matter
Monitoring in Urban Areas. Proceedings of the 14th International Conference on Software Engineering,
Parallel and Distributed Systems (SEPADS '15), Dubai, United Arab Emirates February 22-24, 85-94, 2015

Dunea D., Dincă N., Iordache Ş., Spatio-temporal characterization of natural grasslands from Bucegi
Natural Park using remote sensing resources, Scientific Papers. Series A. Agronomy 06/2014; LVII, 180-
185,

Iordache Ş., Dunea D., Ivan C., Characterisation of the upper Teleajen river basin using model-based
indicators to improve water resources management, Annals Food Science and Technology, 13, Issue 2,
258-265, 2012