Sunteți pe pagina 1din 54

1

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNIC
GHEORGHE ASACHI
DIN IAIUNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de tiina i Ingineria Mediului

CONTRIBUII LA EFICIENTIZAREA
SISTEMELOR DE GESTIONARE A
DEEURILOR MENAJERE
(STUDIU DE CAZ: JUDEUL CLUJ)
- REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT -

Conductor de doctorat:
Prof. univ. dr. Laureniu Clin BACIU


Doctorand:
Gabriela-Emilia POPIA


CLUJ-NAPOCA 2012

2


UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNIC
GHEORGHE ASACHI
DIN IAI

Teza de doctorat a fost realizat cu sprijinul financiar al proiectului
Burse Doctorale pentru Performana n Cercetare la Nivel European
(EURODOC).
Proiectul Burse Doctorale pentru Performana n Cercetare la Nivel
European (EURODOC), POSDRU/88/1.5/S/59410, ID 59410, este un
proiect strategic care are ca obiectiv general Dezvoltarea capitalului uman
pentru cercetare prin programe doctorale pentru mbuntirea participrii,
creterii atractivitii i motivaiei pentru cercetare. Dezvoltarea la nivel
european a tinerilor cercettori care s adopte o abordare interdisciplinar
n domeniul cercetrii, dezvoltrii i inovrii.
Proiect finanat n perioada 2009 - 2012
Finanare proiect: 18.943.804,97 RON
Beneficiar: Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai
Partener: Universitatea Babe Bolyai din Cluj-Napoca
Director proiect: Prof. univ. dr. ing. Mihaela-Luminia LUPU
Responsabil proiect partener: Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU

3


UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNIC
GHEORGHE ASACHI
DIN IAI


Mulumiri

Cluj-Napoca
Octombrie, 2012
Pe aceast cale adresez cele mai alese mulumiri conductorului tiinific domnului Prof. univ.
dr. ing. Clin Baciu, pentru sprijinul i ajutorul acordat pe toat durata cercetrilor i fr de care nu ar
fi fost posibil realizarea acestei teze de doctorat.
De asemenea le adresez alese mulumiri membrilor Comisiei de Evaluare a tezei de doctorat i
anume domnilor: Prof. univ. dr. Rdey kos, Prof. univ. dr. Matei Macoveanu, Conf. univ. dr. Liviu
Muntean i nu n ultimul rnd Preedintelui Comisiei Prof. univ. dr. ing. Alexandru Ozunu, decanul
Facultii de tiina i Ingineria Mediului.
Mulumesc n mod deosebit i Comisiei de ndrumare din cadrul Facultii de tiina i Ingineria
Mediului, pentru sfaturile acordate n timpul elaborrii tezei de doctorat i anume: domnilor Conf. univ.
dr. Liviu Muntean, Lector univ. dr. Radu Mihiescu i Lector univ. dr. Nicolae Baciu.
Stagiul extern a fost efectuat pe o durat de 6 luni n cadrul Institutului de Ingineria Mediului,
Universitatea Pannonia, Veszprem, Ungaria, sub ndrumarea domnului Prof. univ. dr. kos Redey,
directorul acestui institut, cruia i adresez alese mulumiri.
Rezultatele experimentale care au stat la baza realizrii acestei teze de doctorat au fost obinute
n urmtoarele laboratoare, crora le mulumesc: Laboratorului integrat de analiz ap i sedimente din
cadrul Facultii pentru tiina i Ingineria Mediului Cluj-Napoca (Lector univ. dr. Radu Mihiescu i
Asist. cercetare dr. Varga Ildiko; Laboratoarelor Institutului de Ingineria Mediului, Universitatea
Pannonia, Veszprem, Ungaria (Prof. univ. dr. Redey kos i drd. Fazekas Bence i Laboratorului
Centrului de Mediu i Sntate Cluj (Prof. univ. dr. Eugen Gurzu i d-nei Prof. Asociat dr. Anca Elena
Gurzu.
Adresez mulumiri i urmtoarelor instituii pentru sprijinul acordat n timpul cercetrilor i n
elaborarea tezei: Ageniei Regionale pentru Protecia Mediului Cluj-Napoca (drd. Raluca Haegan i
drd. Antoanela Popovici), Societii Salprest Ramp, operatorul depozitului Pata Rt (directorului
executiv Eugen Vere i responsabilului de mediu Adriana Vdean), Companiei PE International,
Germania, pentru licena programului GaBi4.
Mulumesc echipei manageriale care a realizat Proiectul EURODOC Burse doctorale pentru
performan de cercetare la nivel european, ID 59410, proiect finanat de Fondul Social European al
crui beneficiar am fost n perioada elaborrii prezentei tezei de doctorat.
Nu n ultimul rnd le sunt recunosctoare tuturor colegilor ce m-au susinut pe toat durata
studiilor de doctorat.
Mamei i fiicei mele le adresez cele mai profunde mulumiri pentru rbdarea i suportul moral pe
care mi l-au acordat n tot acest timp.

4

CUPRINS

I. INTRODUCERE 11
1.1 Cadrul cercetrii 12
1.2 Justificarea i obiectivul temei 13
II. ELEMENTE PRIVIND PERCEPIA POPULAIEI
ASUPRA SISTEMELOR DE GESTIONARE A
DEEURILOR MENAJERE
17
2.1. Sondaj de opinie privind percepia populaiei n mediul urban 17
2.2. Sondaj de opinie privind percepia populaiei n mediul rural 19
2.3. Colectarea selectiv a deeurilor menajere n diferite ri ale
Uniunii Europene
22
III. OBIECTUL STUDIULUI 27
3.1 Aria geografic de studiu 27
3.1.1 Judeul Cluj contextul teritorial 27
3.1.2 Spaii rurale de depozitare a deeurilor menajere 30
3.1.3 Depozite municipale - Depozitul municipal de deeuri Pata Rt 32
3.2 Situaia actual a gestionrii deeurilor 33
3.2.1. Generarea deeurilor solide municipale 36
3.2.2. Compoziia deeurilor menajere 37
3.2.3. Colectarea i transportul deeurilor menajere 39
3.2.4. Tratarea i valorificarea deeurilor 40
3.2.5. Depozitare situaia depozitelor 41
3.3 Modelul de sistem integrat de gestionare a deeurilor propus
pentru judeul Cluj
42
IV. PROBLEMATICA DEEURILOR 45
4.1. Deeurile 45
4.2. Deeurile menajere 47
4.3. Cadrul legislativ pentru deeurile menajere, principii 48
4.4. Gestionarea deeurilor menajere 51
4.4.1. Generarea deeurilor menajere 51
4.4.2. Colectarea deeurilor menajere 53
4.4.3. Descrierea succint a recipientelor pentru colectarea i transportul deeurilor 54

5

menajere
4.4.4. Staii de transfer 58
4.4.5. Tratarea deeurilor menajere 60
4.4.5.1. Tratarea mecanic 60
4.4.5.1.1. Mrunirea deeurilor 60
4.4.5.1.2. Sortarea deeurilor menajere 60
4.4.5.1.3. Tehnici de curare a deeurilor 62
4.4.5.1.4. Tehnici de balotare i compactare a deeurilor 62
4.4.5.2. Tratarea biologic 63
4.4.5.2.1. Compostarea 63
4.4.5.2.2. Tratarea biologic n instalaii de biogaz 64
4.4.5.3. Tratarea mecano-biologic 64
4.4.5.4. Tratarea fizico-chimic 66
4.4.5.5. Tratarea termic 66
4.4.5.5.1. Incinerarea 66
4.4.5.5.2. Coincinerarea 68
4.4.5.5.3. Piroliza 68
4.4.6. Reciclarea deeurilor menajere 69
4.4.7. Depozitarea deeurilor menajere depozite ecologice 70
V. POLUAREA SOLULUI, APEI I AERULUI 73
5.1. Poluarea solului 73
5.2 Poluarea apei de suprafa 76
4.3 Poluarea aerului 78
VI. PARTEA EXPERIMENTAL I METODOLOGIA DE
STUDIU
81
6.1. Metoda integrat cantitativ de evaluare a impactului i riscului de
mediu (MICEIRM)
81
6.1.1. Descrierea metodei MICEIRM 81
6.1.2. Estimarea impactului i riscului de mediu n cazul depozitelor rurale 85
6.1.2.1. Introducere 85
6.1.2.2. Material i metod 86
6.1.2.2.1. Recoltarea probelor de sol 87
6.1.2.2.2. Aparatura folosit i analiza probelor de sol 87
6.1.2.2.3. Recoltarea probelor de ap de suprafa 90

6

6.1.2.2.4. Aparatura folosit i analiza probelor de ap de suprafa 91
6.1.2.3. Rezultate i discuii 91
6.1.2.4. Interpretarea rezultatelor 96
6.1.2.5. Concluzii 100
6.1.3. Estimarea impactului i riscului de mediu n cazul depozitului municipal
Pata Rat
103
6.1.2.1. Introducere 103
6.1.3.2. Material i metod 103
6.1.3.2.1. Recoltarea probelor de sol 103
6.1.3.2.2. Aparatura folosit i analiza probelor de sol 105
6.1.3.2.3. Recoltarea probelor de ap de suprafa 105
6.1.3.2.4. Aparatura folosit i analiza probelor de ap de suprafa 107
6.1.3.2.5. Prelevarea probelor de aer 108
6.1.3.2.6. Aparatura folosit i analiza probelor de aer 109
6.1.3.2.7. Recoltarea probelor de levigat 109
6.1.3.2.8. Aparatura folosit i analiza levigatului colectat de la depozitul Pata
Rt
109
6.1.3.3. Rezultate i discuii 110
6.1.3.4. Interpretarea rezultatelor 116
6.1.3.5. Concluzii 126
6.1.4. Evaluarea impactului depozitului de deeuri Pata Rt asupra sntii umane 127
6.2. Estimarea emisiilor de gaze cu efect de ser (metan i dioxid de
carbon) de pe depozitul de deeuri municipale Pata Rt
129
6.2.1. Metodologie 130
6.2.1.1. Metoda Camerei Inchise MCI 131
6.2.1.2. Metoda IPCC 2006 Default Method DM 134
6.2.2. Rezultate i discuii 135
6.2.2.1 Rezultate obinute prin metoda MCI 135
6.2.2.2. Rezultate obinute prin metoda IPCC 2006 DM 139
6.2.3. Concluzii 140
6.3. Metoda evalurii ciclului de via (ECV) 143
6.3.1. Introducere 143
6.3.2. Metodologie 144
6.3.2.1. Generaliti despre Evaluarea Ciclului de Via (ECV) 144
6.3.2.2. Evaluarea Ciclului de Via (ECV) aplicat studiului de caz 150

7

6.3.3. Rezultate i discuii 155
6.3.4. Concluzii 159
VII. PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTUALULUI
SISTEM DE GESTIONARE A DEEURILOR MENAJERE
161
VIII. CONCLUZII 169
BIBLIOGRAFIE 179
Anexa 1. Chestionar pentru zona urban 193
Anexa 2. Chestionar pentru zona rural 198
Anexa 3. Localizarea punctelor de colectare a probelor de sol i ap din ariile rurale
1 i 2
201

n rezumatul tezei de doctorat se prezint o parte din rezultatele cercetrilor experimentale
proprii, concluziile generale i o bibliografie selectiv. La redactarea rezumatului s-au pstrat
aceleai notaii pentru capitole, paragrafe, figuri, tabele i ecuaii utilizate n textul tezei de
doctorat.

8


Sintez

Prezenta tem a tezei de doctorat a fost definit n urma analizei situaiei actuale a
sistemului de gestionare a deeurilor n judeul Cluj, corelat cu analiza obiectivelor prevzute n
legislaie (obiective cu termene exacte de ndeplinire), n urma crora s-a constatat c exist
numeroase aspecte ce pot fi mbuntite n acest domeniu. Ulterior alegerii temei s-a decis c
pentru nlocuirea sau mbuntirea unor etape din cadrul sistemului de gestionare a deeurilor
este necesar efectuarea unei analize a principalelor surse de poluare existente n cadrul acestui
sistem. Astfel, s-au ales ca obiective de studiu depozitul municipal Pata Rt i spaiile de
depozitare rural din dou arii ale judeului Cluj. n cazul spaiilor de depozitare rural s-a
constatat c dei acestea au fost declarate nchise, ele nu sunt monitorizate i nc nu sunt
ecologizate, continund s polueze mediul.
Pentru cunoaterea percepiei populaiei asupra problematicii deeurilor s-au efectuat dou
sondaje de opinie n zonele urban i rural ale judeului Cluj. Din analiza sondajelor s-a
observat pe o parte c populaia consider c exist probleme reale n gestionarea actual a
deeurilor menajere, iar pe de alt parte, lipsete o bun informare a populaiei n legtur cu
aceste probleme.
S-au studiat, de asemenea, mai multe modaliti de colectare selectiv a deeurilor la surs,
n ri dezvoltate ale Uniunii Europene, iar prin comparaie s-a constatat c n judeul Cluj
aceast colectare este aproape absent sau exist ntr-o msur extrem de redus.
Adiional s-a estimat cantitatea de metan i dioxid de carbon emis de depozitul municipal
Pata Rt, avnd n vedere contribuia acestor gaze la bugetul global de gaze cu efect de ser. De
asemenea, s-au modelat patru scenarii de sisteme de gestionare a deeurilor prin metodologia
ECV (Evaluarea Ciclului de Via) n vederea obinerii scenariului cel mai favorabil n raport cu
mediul.
n urma corelrii rezultatelor obinute s-a propus un sistem de gestionare integrat a
deeurilor menajere n judeul Cluj, eficient din punct de vedere al impactului su asupra
mediului. Acestui sistem i s-a aplicat o analiz SWOT, n vederea identificrii punctelor tari,
slabe, oportunitilor i ameninrilor.

Cuvinte cheie:
Sistem de gestionare integrat a deeurilor
Evaluarea ciclului de via
Metoda Camerei nchise
Metoda IPCC 2006
Spectrometrie de absorbie atomic
Depozitarea deeurilor
Colectarea selectiv a deeurilor


9

CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Este bine cunoscut faptul c societatea n care trim este o societate a creterii economice
i a dezvoltrii. Fr ndoial obiectivul primordial al oricrei ri este creterea economic
continu. ns aceasta presupune i o protecie adecvat a mediului, n scopul asigurrii unei
dezvoltri durabile a societii. Dintre numeroasele probleme de mediu care exist, fr ndoial
c deeurile reprezint o problem major. Cantitile de deeuri generate cresc ntr-un mod alert
de la an la an, iar impactul pe care l au asupra mediului i implicit asupra comunitii este din ce
n ce mai mare.
Gestionarea deeurilor municipale reprezint o mare responsabilitate n primul rnd pentru
autoritile administraiilor publice, dar i pentru populaie. n judeul Cluj gestionarea deeurilor
municipale se realizeaz prin trei etape principale: colectarea amestecat a deeurilor, transportul
acestora la depozitul de deeuri i depozitarea deeurilor.
Obiectivul general al tezei este analiza sistemului existent de gestionare a deeurilor i
elaborarea unor propuneri de mbuntiri, n vederea obinerii unui sistem de gestionare
integrat a deeurilor menajere, favorabil din punct de vedere al impactului asupra mediului.
Obiectivele specifice ale tezei
Pentru a obine o imagine asupra polurii mediului de ctre depozitele neconforme de
deeuri din judeul Cluj, s-au efectuat analize ale probelor de ap de suprafa, sol i aer
prelevate din spaiile de depozitare din ariile rurale i de la depozitul municipal de deeuri Pata
Rt. Msurarea concentraiilor de poluani n componentele de mediu din ariile depozitelor de
deeuri este important datorit efectelor negative pe care acetia le au asupra mediului i
sntii umane.
De asemenea, poluanii atmosferici emii de depozitele de deeuri (dioxid de carbon
metan, protoxid de azot, COV etc) iau parte la distrugerea ozonului stratosferic, contribuie la
apariia smogului fotochimic, a schimrilor climatice. Este important estimarea emisiilor celor
mai reprezentativi dintre acetia, metanul i dioxidul de carbon, pe suprafaa depozitelor de
deeuri, deoarece 3% din gazele cu efect de ser din Uniunea European sunt generate de
depozitele de deeuri menajere (EEA Report, 2011). n scopul estimrii cantitii de metan i
dioxid de carbon emise pe suprafaa depozitului de deeuri Pata Rt, s-au efectuat msurtori in
situ prin metoda camerei nchise, cu ajutorului unui detector portabil de metan i dioxid de
carbon (West Systems, SRL, Italia). Acestea au fost comparate cu rezultatele obinute prin
metoda IPCC 2006 DM.
n ce privete incinerarea deeurilor, n municipiul Cluj-Napoca funcioneaz un
incinerator modern, unde se incinereaz deeurile medicale i alte deeuri periculoase. Acest
incinerator, cu capacitate de incinerare de 550 kg/or, ar putea fi introdus n circuitul sistemului
de gestionare integrat a deeurilor menajere, pentru incinerarea fraciilor de deeuri periculoase
menajere, deeuri textile, resturi de plastic etc. Evaluarea impactului incineratorului asupra

10

mediului s-a realizat n cadrul studiului Monitorizarea distribuiei metalelor grele provenite din
cenua de incinerare studiu de caz la care am colaborat. Acest studiu a fost realizat de ctre
Hategan et al., 2011. Din rezultatele acestui studiu reies urmtoarele:
- analizele demonstreaz caracterul nepericulos al cenuii de baz, ceea ce permite
depozitarea acesteia n depozitul de deeuri municipale;
- concentraiile metalelor grele din gazele de ardere evacuate n atmosfer nu depesc
limitele maxim admise prevzute n Hotrrea nr. 128/2002 privind incinerarea
deeurilor;
- metodele moderne de tratament i gestionare a deeurilor/emisiilor dezvoltate n instalaie
asigur c eliberarea imediat de metale grele n mediu este redus;
- datorit standardelor nalte de protecie a mediului pe care trebuie s le ndeplineasc,
incineratoarele au devenit o soluie ecologic pentru tratarea deeurilor, n mod
deosebit a celor periculoase.
Aceiai autori constat c att la nivelul municipiului Cluj Napoca, ct i al Romniei,
deeurile municipale nu sunt incinerate, dei ar fi o alternativ viabil n cazul aplicrii corecte a
unui sistem integrat de management al deeurilor (Hategan et al., 2011).
Pentru a putea alege sistemul cel mai eficient de gestionare integrat a deeurilor menajere
s-a utilizat programul GaBi4, varianta pentru universiti, a companiei PE International,
Germania. Cu ajutorul acestui software au fost analizate patru scenarii de sistem de gestionare a
deeurilor menajere i s-au calculat cele mai importante impacturi poteniale asupra mediului. n
urma comparrii rezultatelor obinute, s-a ales scenariul de sistem de gestionare integrat a
deeurilor menajere, cel mai eficient din punct de vedere al proteciei mediului.
Structura lucrrii
Teza este organizat pe opt capitole ce nsumeaz 201 de pagini, 66 de tabele, 74 de figuri,
3 anexe i 150 de referine bibliografice.
Lucrarea de fa este structurat pe apte capitole, dintre care primele cinci au un
coninut predominant teoretic. n primul capitol sunt prezentate cadrul cercetrii, precum i
motivaia i obiectivul tezei.
Capitolul 2 prezint rezultatele a dou sondaje de opinie efectuate pentru ariile urban i
rural, n vederea cunoaterii modului de percepie a populaiei asupra sistemelor de gestionare a
deeurilor menajere. De asemenea, s-au analizat i prezentat cteva sisteme de colectare selectiv
a deeurilor menajere din diferite ri din Europa, n vederea comparrii cu situaia din Romnia
i a identificrii unor ci de cretere a performanei sistemelor de management a deeurilor n
ar.
Capitolul 3 descrie zona de studiu (judeul Cluj, dou arii rurale din judeul Cluj i
depozitul municipal Pata Rt), situaia actual a gestionrii deeurilor n judeul Cluj precum i
noul sistem de gestionare a deeurilor propus pentru judeul Cluj i aflat actualmente n stadiul
de proiect. De asemenea, mai sunt prezentate problemele identificate n actualul sistem de
gestionare a deeurilor municipale solide n judeul Cluj i intele i obiectivele la nivel judeean,
referitoare la gestionarea deeurilor municipale.

11

Capitolul 4 se refer la problematica deeurilor, prezentnd aspecte generale despre
deeuri i incluznd etapele prin care trec deeurile n cadrul unui sistem de gestionare integrat.
De asemenea, este prezentat sintetic cadrul legislativ actual aflat n relaie cu gestiunea
deeurilor.
Capitolul 5 cuprinde informaii despre poluarea factorilor de mediu analizai n prima
parte a capitolului experimental i anume: apa de suprafa, solul i aerul.
Partea experimental este descris n Capitolul 6, cel mai extins, ce conine trei pri:
prima parte se refer la estimarea impactului i riscului de mediu n cazul ctorva depozite rurale
i a depozitului municipal Pata Rt, a doua parte la estimarea cantitii de metan i dioxid de
carbon de pe suprafaa depozitului municipal Pata Rt, iar n a treia parte sunt comparate patru
scenarii de sisteme integrate de gestionare a deeurilor, n vederea gsirii scenariului cu cele mai
bune performane de mediu. Toate cele trei pri prezint n final o serie de concluzii
preliminare.
Capitolul 7 se refer la propunerile de eficientizare a sistemului actual de gestionare a
deeurilor menajere n judeul Cluj, bazate pe analiza comparativ.
n finalul tezei sunt prezentate concluziile care se desprind din rezultatele obinute, urmate
de referinele bibliografice ce se refer ntr-un mod foarte precis la tema aleas.
Rezultatele originale ale tezei de doctorat au fost diseminate astfel: 3 articole publicate n
jurnale ISI, 3 articole n curs de evaluare pentru publicare n reviste cotate ISI, 4 articole
publicate n reviste BDI, 1 articol publicat ntr-un volum al manifestrilor tiinifice, 3 lucrri
prezentate sub form de comunicri orale i 3 lucrri prezentate sub form de postere la
conferine naionale i internaionale

CAPITOLUL VI
PARTEA EXPERIMENTAL I METODOLOGIA DE STUDIU

6.1. METODA INTEGRAT CANTITATIV DE EVALUARE A
IMPACTULUI I RISCULUI DE MEDIU (MICEIRM)

Pentru a evalua calitatea mediului n ansamblu ntr-un anumit areal, ca i a componentelor
individuale (ap, aer, sol), managementul de mediu folosete diferite metode, ntre care: bilanul
de mediu, evaluarea impactului de mediu, a riscului de mediu, evaluarea ciclului de via.
Pentru evaluarea impactului de mediu se folosesc tehnici diverse, cum ar fi: listele de
verificare (checklists), matricile, modelele calitative i cantitative, sistemele suport de decizie,
revizuirea literaturii de specialitate (Crlig et al, 2008), dar este necesar ca metodele de evaluare
s urmeze proceduri simple (Kuitunen et al., 2007).
Metoda integrat cantitativ de evaluare a impactului i riscului de mediu MICEIRM este o
combinaie de dou metode: metoda indicelui de poluare global i metoda matricei cu scar de
importan (Gavrilescu, 2003; Macoveanu, 2005; Robu, 2005; Robu i Macoveanu, 2005). n

12

procesul de evaluare a impactului asupra mediului, cunotinele i experiena evaluatorilor de
mediu reprezint un factor important n minimizarea gradului de subiectivitate al metodei.
Metoda MICEIRM este o metod cantitativ de tip statistic cu grad de subiectivitate sczut, iar
avantajele pe care le prezint constau n faptul c folosete modele matematice ce urmeaz o
procedur simpl i bine definit. Robu (2005) a aplicat cu rezultate foarte bune aceast metod,
pentru evaluarea impactului i a riscului de mediu pentru cazul unui depozit de deeuri din
Romnia.

6.1.2. Estimarea impactului i riscului de mediu n cazul depozitelor rurale
6.1.2.1. Introducere
Cele dou arii din judeul Cluj care includ spaii rurale de depozitare a deeurilor menajere,
de unde au fost prelevate probe de ap de suprafa i sol, sunt urmtoarele:
Aria 1 format din: Comuna Grbu cu 2 foste spaii de depozitare rural: locul Tog din
localitatea Turea i locul Cariera din localitatea Corneti, respectiv Comuna Aghireu cu 4 foste
spaii de depozitare rural situate n localitile: Ticu sat, Ticu Colonie, Arghiu i Dncu.
Aria 2 format din Comuna Mociu cu 2 foste spaii de depozitare rural: locul Sojba din
localitatea Mociu i locul Sub Deal din localitatea Chesu, respectiv Comuna Suatu cu 2 foste
spaii de depozitare rural: locul Ciscut din localitatea Aruncuta i locul Dmburile din
localitatea Dmburile.
n figura 3.2 este prezentat localizarea ariilor 1 i 2 din judeul Cluj.


Figura 3.2. Localizarea ariilor rurale 1 i 2 din judeul Cluj.
(Sursa: Atlasul Geografic, Judeele Romniei, Hrile fizice, economice i turistice))

Pentru a evalua poluarea componentelor de mediu (ap de suprafa i sol) n cele dou arii
rurale luate n studiu, s-au prelevat probe de ap de suprafa din apele ce curg n apropierea

13

fostelor spaii rurale de depozitare a deeurilor i probe de sol din imediata apropiere a acestora.
Apoi s-au analizat parametrii specifici pentru fiecare component de mediu (ap i sol) i s-au
interpretat rezultatelor cu ajutorul metodei integrate de evaluare a impactului i riscului de mediu
MICEIRM.
Pentru probele de sol (extract apos) s-au determinat indicatori fizico-chimici (pH-ul,
potenialul de oxido-reducere, conductivitatea electric, solidele dizolvate n extractul apos,
salinitatea) cu ajutorul multiparametrului WTW 720 SERIES INOLAB, umiditatea, humusul i
carbonaii prin metode estimative i metale grele prin metoda de spectrometrie de absorbie
atomic SAA.
Pentru probele de ap s-au analizat indicatori fizico-chimici (pH-ul, potenialul de oxido-
reducere, conductivitatea electric, solidele dizolvate n extractul apos, salinitatea) cu ajutorul
multiparametrului WTW 720 SERIES INOLAB. De asemenea sau mai determinat metalele
grele prin metoda de spectrometrie de absorbie atomic SAA (Popita et al, 2011a).
Spectrometrul de absorbie atomic ZeEnit 700 se folosete pentru determinri de microelemente
din soluie (cu flacr pentru determinri de ordinul mg/l i cu cuptor de grafit pentru determinri
de ordinul g/l). (Parametrii de mai sus, att pentru sol ct i pentru ap, au fost analizai n
Laboratorul integrat de analiz ap i sedimente al Facultii de tiina i Ingineria Mediului
Cluj-Napoca.
Pentru interpretarea rezultatelor s-a aplicat metoda integrat cantitativ de evaluare a
impactului i riscului de mediu.

6.1.2.3. Rezultate i discuii
Cuantificarea impactului i riscului de mediu pentru fiecare component de mediu, precum
i unitile de importan sunt prezentate n tabelul 6.1.27.

Tabel 6.1.27. Impactul i riscul de mediu cuantificat pentru fiecare component de mediu
Componenta de mediu
Unitile de
importan UI
Impactul de mediu
IM
Riscul de mediu
RM
Apa de suprafa aria 1 689,66 3.290 2.437
Apa de suprafa aria 2 689,66 2.895 2.145
Sol aria 1 413,79 267 129
Sol aria 2 413,79 716 345

n cazul componentei de mediu sol, valorile pentru impactul de mediu i riscul de mediu
sunt relativ mici, impactul mediu depinznd direct de concentraia msurat a poluanilor
analizai. Acest lucru indic faptul c poluarea acestor factori de mediu este minor. Pentru
componenta de mediu ap de suprafa, valorile mari ale impactului i riscului de mediu indic
prezena unor concentraii mari de poluani n ap.
Figura 6.1.7 prezint o comparaie ntre impacturile (IM) i riscurile de mediu (RM) n cele
dou arii luate n studiu.


14


Figura 6.1.7. Comparaie ntre impacturile i riscurile de mediu calculate pentru ariile 1 i 2

Din analiza graficului 6.1.7 reiese c IM i RM pentru ap sunt mai mari n aria 1 dect n aria 2,
ns pentru sol IM i RM sunt mai mari n aria 2 dect n aria 1. Din acest rezultate se poate
concluziona c apa de suprafa este mai poluat n aria 1, iar solul este mai poluat n aria 2.

6.1.2.5. Concluzii
n urma analizei rezultatelor obinute pentru cele dou componente de mediu (ap i sol)
din ariile rurale 1 i 2 i lund n considerare clasificarea impactului i riscului din metoda
indicelui de poluare global Rojanschi, se poate observa c impactul de mediu asupra solului n
aria 1 are valori cuprinse ntre 100-350. Aceasta nseamn mediu supus efectelor activitilor
umane n limite admisibile iar riscul de mediu este minor (din perspectiva parametrilor
analizai), ns cu toate acestea este necesar efectuarea de monitorizri.
Pentru aria 2, dei impactul de mediu are valori cuprinse ntre 500-700, ceea ce nseamn
mediu supus efectelor activitilor umane provocnd tulburri formelor de via, riscul de
mediu se gsete la un nivel acceptabil, ns i n acest caz este necesar monitorizarea
componentelor de mediu studiate.
n schimb pentru apa de suprafa, att impactul de mediu ct i riscul de mediu au valori
ce depesc valoarea de 1000, ceea ce nseamn mediu degradat, impropriu formelor de via
i un risc foarte mare de mediu. Din aceste rezultate putem concluziona c n apa de suprafa
exist cantiti mari de poluani i este necesar luarea de msuri de control i prevenire a
polurii cu metale a apei de suprafa.

6.1.3. Estimarea impactului i riscului de mediu n cazul depozitului
municipal Pata Rt
Pata Rt este cel mai mare depozit municipal din judeul Cluj i este localizat pe drumul
de legtur dintre satul Pata i municipiul Cluj-Napoca (Figura 3.5.) A nceput s funcioneze n
anul 1973 i a fost proiectat s primeasc o capacitate de 3,5 milioane tone pe o suprafa de
aproximativ 9 hectare, n timp de 30 ani. (Proorocu, 2005)


15


Figura 3.5. Depozitul de deeuri Pata Rt situat lng municipiul Cluj-Napoca, Conturul rou
reprezint zona n care au fost depozitate deeuri. Imagine: Google Earth

Potrivit datelor de monitorizare, dup 38 de ani de operare, depozitul a ajuns s aib o
suprafa de 18 ha i pe el au fost depozitate ntre 8 i 10 milioane de tone de deeuri municipale
i industriale, fr o separare sau tratament prealabil. Depozitul nefiind construit n conformitate
cu noua legislaie de mediu european, deeurile depozitate n aceste condiii au afectat
componentele de mediu: ap, aer, sol iar capacitatea depozitului a fost depit nc din anul
2005 (Medana, 2010).
Estimarea impactului i riscului de mediu n cazul depozitului municipal Pata Rt s-a
efectuat prin:
- prelevarea de probe de ap de suprafa (din prul Zpodie ce curge la baza depozitului), de
sol (de pe suprafaa depozitului i din mprejurimi) i de aer (din mprejurimile depozitului)
- analiza unor parametri specifici pentru fiecare component de mediu (ap, aer, sol)
- interpretarea rezultatelor cu ajutorul metodei integrate de evaluare a impactului i riscului de
mediu.
Adiional s-au prelevat probe de levigat i s-au analizat n laboratoarele Centrului de
Mediu i Sntate din Cluj-Napoca, pentru a putea observa efectele polurii datorate scurgerii
acestuia n apa prului Zpodie.
Pentru probele de sol s-au determinat: indicatorii fizico-chimici (pH-ul, potenialul de
oxido-reducere, conductivitatea electric, solidele dizolvate, salinitatea) cu ajutorul
multiparametrului WTW 720 SERIES INOLAB, umiditatea prin metoda uscrii n etuv,
humusul printr-o metod estimativ cu NaOH solid, carbonaii printr-o metod estimativ cu
HCl, citindu-se intensitatea efervescenei i metalele grele prin metoda de spectrometrie de
absorbie atomic SAA.
Pentru probele de ap s-au analizat urmtorii indicatori fizico-chimici: pH-ul, potenialul
de oxido-reducere, conductivitatea electric, solidele dizolvate, salinitatea cu ajutorul
multiparametrului WTW 720 SERIES INOLAB. Metalele grele s-au analizat prin metoda de

16

spectrometrie de absorbie atomic SAA. Parametrii au fost analizai n Laboratorul integrat de
analiz ap i sedimente al Facultii de tiina i Ingineria Mediului Cluj-Napoca.
De asemenea, s-au analizat i urmtorii parametri: CCOCr (consumul chimic de oxigen)
CBO
5
(consumul biochimic de oxigen) cu ajutorul fotometrului portabil cu pastil Lovibond,
azotatul de amoniu (NH
4
-N), azotul nitrit (NO2- N), azotul nitrat (NO3-N), fosforul total (P
total) i reziduul fix cu ajutorul i fotometrului digital Nanocolor Linus MN.
Aceti parametrii au fost analizai n laboratoarele Institutului de Ingineria Mediului din
Veszprem, Ungaria.
Pentru interpretarea rezultatelor s-a aplicat metoda integrat cantitativ de evaluare a
impactului i riscului de mediu.
Probele de sol au fost recoltate de pe perimetrul depozitului Pata Rt (P
1-3
) i din
localitile din jurul depozitului. Distanele dintre depozit i localiti sunt: la Nord Pata Rt
(aprox. 1,2 km), la Est Dezmir (aprox. 1,3 km), la Sud Feleacu (aprox. 1,8 km) i la Vest
Colonia Budunu (aprox. 0,4 km).
Probele de ap de suprafa au fost prelevate din prul Zpodie, ce curge la baza
depozitului. Prul Zpodie, ce izvorte n apropierea depozitului de deeuri menajere Pata
Rt, se ncadreaz n clasa a IV-a de calitate, datorit depirii indicatorilor din grupa nutrieni
(azotii i amoniu), ca urmare a scurgerilor de levigat provenite de la depozitul de deeuri (APM
Cluj, 2008, 2009, 2010; APM Cluj, 2011).
Probele de ap au fost prelevate n dou perioade diferite din punctul de vedere al
precipitaiilor atmosferice. Prima perioad a fost toamna anului 2011, cnd s-au nregistrat
condiii de secet, precipitaiile fiind foarte sczute, iar apa existent n pru fiind foarte poluat
de ctre scurgerile de levigat de la depozitul de deeuri. A doua perioad de prelevare a probelor
de ap a fost primvara anului 2012, cnd precipitaiile atmosferice au fost mai abundente.
Probele de aer au fost prelevate n 6 localiti din mprejurimile depozitului de deeuri
menajere Pata Rt: Colonia Budunu, Dezmir, Apahida, Snnicoara, Someeni i Pata.
Metodologia de lucru a inclus mai multe determinri, efectuate n cadrul laboratoarelor
Centrului de Mediu i Sntate Cluj, prin urmtoarele metode:
- Determinarea coninutului de dioxid de sulf i dioxidului de azot prin spectrofotometrie
utilizndu-se un Spectrofotometru cu cuve cu drumul optic de 1 cm, Analytic Jena Specord 30
- Determinarea pulberilor respirabile PM10 s-a realizat cu ajutorul unui aparat care citete
i afieaz concentraia momentan i media pulberilor pe intervalul de msurare, conectat cu un
dispozitiv care permite segregarea mrimii particulelor prin variaia fluxului de colectare i
pomp ataabil, care asigur un debit minim de 1 l/minut i un debit maxim de 5 litri/minut
(MIE Personal Data RAM pDR-1200).
- Determinarea concentraiei de formaldehid s-a realizat cu ajutorul unui aparat portabil
pentru msurarea gazelor prin spectroscopie fotoacustic n IR: Aparatul Multi-gas Monitor tip
1302 Bruel&Kjaer seria 1568766.
- Determinarea concentraiei de compui organici volatili COV s-a realizat cu ajutorul gaz
cromatografului Shimadzu GC2010GP (CJ Cluj i CMS SEI, 2009).

17

Levigatul este un deeu lichid generat n timpul activitilor de depozitare a deeurilor
solide prin: ptrunderea apelor meteorice n corpul depozitului, separarea apei coninute n
deeurile depozitate i descompunerea deeurilor biodegradabile depozitate (MMGA MO 86bis,
2004).
Levigatul poate fi ncrcat cu compui organici, anorganici, metale etc, fiind necesar o
colectare i o tratare a acestuia. Compoziia chimic a levigatului poate fi influenat de natura
deeurilor existente n depozitul de deeuri. n cazul depozitului de la Pata Rt, levigatul este
doar parial colectat ntr-un bazin aflat la baza depozitului iar partea necolectat se scurge n
prul Zpodie.
Analizele au fost efectuate n laboratoarele Centrului de Mediu i Sntate Cluj, pentru
urmtorii indicatori de calitate: arsen, crom total, seleniu, plumb, crom hexavalent, cloruri, CCO-
Mn (consum chimic de oxigen), CCO-Cr (consum chimic de oxigen), MTS (materii totale n
suspensie), substane extractibile n eter de petrol, amoniac, azotii, azotai, fosfai, fosfor total,
sulfai, reziduu filtrabil uscat la 105C (fix), cianuri totale, pH, Cd, Co, Cu, Hg, Ni.

6.1.3.3. Rezultate i discuii
Pentru a evalua impactul i riscul de mediu cu ajutorul metodei integrate, s-au calculat
unitile de importan pentru componentele de mediu considerate n evaluarea impactului: sol,
aer i ap de suprafa. Exist dou seturi de rezultate: primul set pentru care s-au folosit
rezultatele analizelor obinute pentru probele de ap recoltate n sezonul secetos, mpreun cu
rezultatele analizelor obinute pentru aer i sol i cel de-al doilea set pentru care s-au folosit
rezultatele analizelor probelor de ap recoltate n sezonul ploios, mpreun cu rezultatele
analizelor obinute pentru aer i sol.
Cuantificarea impactului i riscului de mediu pentru fiecare component de mediu (primul
set de probe de ap), precum i unitile de importan sunt prezentate n tabelul 6.1.51. (Popia
et al, 2012a).

Tabel 6.1.51. Impactul i riscul de mediu cuantificat pentru fiecare component de mediu
(primul set de probe)
Componenta de mediu
Unitile de
importan UI
Impactul de mediu
IM
Riscul de mediu
RM
Apa de suprafa 476,19 37.402 25.618
Sol 440,56 332 114
Aer 314,69 63 14

n cazul componentelor de mediu aer i sol, valorile impactului i riscului de mediu sunt
relativ mici, impactul mediu depinznd direct de concentraia msurat a poluanilor analizai,
ceea ce indic faptul c poluarea acestor factori de mediu este minor. Pentru componenta de
mediu ap de suprafa, valorile mari ale impactului i riscului de mediu indic prezena unor
concentraii mari de poluani n ap (Popia et al, 2012a).

18

n vederea reprezentrii grafice a rezultatelor obinute, s-a luat n considerare faptul c
rezultatele obinute pentru sol i pentru aer sunt aceleai pentru ambele interpretri. Pentru apa
de suprafa s-au luat n considerare rezultatele celor dou seturi de rezultate obinute.
Cuantificarea impactului i riscului de mediu pentru fiecare component de mediu (al
doilea set de probe de ap), precum i unitile de importan sunt prezentate n tabelul 6.1.52.

Tabel 6.1.52. Impactul i riscul de mediu cuantificat pentru fiecare component de mediu (al
doilea set de probe de ap)
Componenta de mediu
Unitile de
importan UI
Impactul de mediu
IM
Riscul de mediu
RM
Apa de suprafa 476,19 2.604 1.818
Sol 440,56 332 114
Aer 314,69 63 14

Figura 6.1.16. reprezint dependena impactului de riscul de mediu, pentru cele trei
componente ale mediului analizate.


Figura 6.1.16. Reprezentarea grafic a dependenei impactului (IM) i riscului de mediu (RM)
pentru apa de suprafa, aer i sol (pentru primul set de rezultate ale analizelor probelor de ap de
suprafa)

Se poate observa c IM este mai mare dect RM pentru toate cele trei componente ale
mediului, ns pentru apa de suprafa valorile att pentru IM ct i pentru RM sunt foarte
ridicate.
Figura 6.1.19 reprezint dependena impactului de riscul de mediu, pentru cele trei
componente ale mediului analizate.


19


Figura 6.1.19. Reprezentarea grafic a dependenei impactului (IM) i riscului de mediu (RM)
pentru apa de suprafa, aer i sol (pentru al doilea set de rezultate ale analizelor probelor de ap
de suprafa)

Se poate observa la fel ca i n figura 6.1.22 c IM este mai mare dect RM pentru toate
cele trei componente ale mediului. Pentru apa de suprafa, valorile sunt mai sczute dect
pentru primul set de msurtori, att pentru IM ct i pentru RM i sunt mai ridicate dect pentru
aer i sol.
Figura 6.1.20 reprezint grafic pentru apa de suprafa, o comparaie ntre impactul i
riscul de mediu pentru cele dou seturi de rezultate obinute.


Figura 6.1.20. Comparaia ntre impactul i riscul de mediu pentru cele dou seturi de rezultate
obinute, pentru apa de suprafa

Din figura 6.1.20 rezult faptul c pentru primul set de probe analizate (prelevate n
perioad secetoas), IM i RM sunt de 14 ori mai mari dect pentru cel de-al doilea set de probe
de ap analizate.
Clasificarea prului Zpodie n stri ecologice (MMGA MO 511, 2006), din punct de
vedere al concentraiei indicatorilor de calitate analizai (n cazul primului set de probe), este
prezentat n tabelul 6.1.53.


20

Tabel 6.1.53. Clasificarea prului Zpodie n stri ecologice din punct de vedere al
concentraiei indicatorilor de calitate analizai, P
a1
aval (), P
a3
amonte ()
Nr.
crt
Indicator de
calitate
Clasa I
F. bun
Clasa II
Bun
Clasa III
Moderat
Clasa IV
Slab
Clasa V
Proast
1 CCOCr
2 CBO5
3 NH4-N
4 NO2-N
5 NO3-N
6 P total
7 reziduu fix
8 Cd
9 Cr
10 Cu
11 Ni
12 Zn
13 Pb

Dup cum se poate observa din tabelul 6.1.53, pentru proba prelevat n amonte de
depozit, din 13 indicatori de calitate analizai 6 se ncadreaz n clasa I (foarte bun) de calitate,
3 n clasa II (bun) de calitate, iar restul de 4 indicatori n clasele III (moderat), IV (slab) i V
(proast) de calitate.
Clasificarea prului Zpodie n stri ecologice (MMGA MO 511, 2006), din punct de
vedere al concentraiei indicatorilor de calitate analizai (n cazul celui de-al doilea set de probe),
este prezentat n tabelul 6.1.54.

Tabel 6.1.54. Clasificarea prului Zpodie n stri ecologice din punct de vedere al
concentraiei indicatorilor de calitate analizai, P
a1
aval (), P
a2
amonte ()
Nr.
crt
Indicator de
calitate
Clasa I
F. bun
Clasa II
Bun
Clasa III
Moderat
Clasa IV
Slab
Clasa V
Proast
1 CCOCr
2 CBO5
3 NH4-N
4 NO2-N
5 NO3-N
6 P total
7 reziduu fix
8 Cd
9 Cr
10 Cu
11 Ni
12 Zn
13 Pb


21

Dup cum se poate observa din tabelul 6.1.54, pentru proba prelevat n amonte de
depozit, din 13 indicatori de calitate analizai 8 se ncadreaz n clasa I (foarte bun) de calitate,
1 n clasa II (bun) de calitate, iar restul de 2 indicatori n clasa III (moderat) i 2 indicatori n
IV (slab) de calitate.

Interpretarea rezultatelor pentru levigat
Rezultatele analizelor obinute arat o poluare mare a levigatului n special cu cloruri,
sulfai i substane extractibile n eter de petrol. De asemenea, levigatul prezint depiri ale
valorilor limit admise pentru Cu, Ni i P total, precum i depiri ale valorii limit la azotai.
Prezena metalelor n cantiti mai mari sau mai mici n levigatul analizat, depinde de tipul
i cantitile de deeuri depozitate, aici referindu-ne n special la cele periculoase menajere, din
categoria crora fac parte i bateriile portabile (Popita et al, 2010).
n ce privete CCO-Cr, MTS i reziduul filtrat uscat la 105C, valorile msurate depesc
cu cteva ordine de mrime valorile limit admise. Se cunoate c amoniacul prezint un grad
mare de toxicitate pentru majoritatea organismelor din ecosistemele acvatice, concentraiile
crescute de amoniac din ape indicnd existena unei poluri avansate cu substane organice. Din
rezultatele analizelor rezult c valorile pentru azotul amoniacal depesc cu multe ordine de
mrime valoarea limit admis. Trebuie avut n vedere ns c acest levigat este colectat doar
dintr-o anumit parte a depozitului (de pe cca 15% din suprafaa depozitului) i anume aceea n
care nu se mai depoziteaz deeuri de mai mult de 10 ani. Restul levigatului care se infiltreaz
direct n sol, este posibil s fie supus n mod natural unui efect de autopurificare, dar aceasta
presupune existena unor mari suprafee de sol cu porozitate medie i o anumit distan fa de
stratul freatic, iar n acest caz distana fa de stratul freatic este relativ mic (CJ Cluj i CMS
SEI, 2009).

6.1.3.5. Concluzii
Dac lum n considerare clasificarea impactului i riscului din metoda indicelui de poluare
global Rojanschi, se poate observa pentru sol, c impactul de mediu are valori cuprinse ntre
100-350 ceea ce nseamn mediu supus efectelor activitilor umane n limite admisibile, iar
riscul de mediu este minor i trebuie efectuat o monitorizare a polurii. Pentru aer, valorile att
pentru impact ct i pentru riscul de mediu sunt nesemnificative (Popia et al, 2012a), ceea ce
nseamn c mediul nu este foarte afectat de activitile umane, ns rmn alte probleme
nerezolvate cum ar fi: mirosurile, polurile accidentale etc.
n schimb pentru apa de suprafa, att impactul ct i riscul de mediu au valori ce
depesc cu mult 1000, ceea ce nseamn mediu degradat, impropriu formelor de via, aceasta
nsemnnd c n apa de suprafa exist cantiti foarte mari de poluant, fiind necesar luarea de
msuri de control i prevenire a polurii cu levigat a apei de suprafa.
Primul set de rezultate pentru apa de suprafa arat valori de 14 ori mai ridicate dect cel
de-al doilea set. Din analiza celor dou seturi de msurtori se poate concluziona faptul c
impactul i riscul de mediu sunt foarte mari n cele dou perioade, depind n ambele cazuri

22

valoarea 1000, ns n perioada ploioas cnd debitul prului este mai mare, poluarea este
semnificativ mai sczut dect n perioada secetoas, datorit diluiei. Ambele rezultate indic o
poluare important a prului cu poluani provenii din levigatul de la depozitul de deeuri.
n ce privete levigatul, este deosebit de important ca acesta s se colecteze n totalitate,
pentru a evita poluarea apei de suprafa, apei subterane i a solului.
Din datele prezentate n tabelele 6.1.53 i 6.1.54 rezult c mai mult de jumtate din
indicatorii de calitate analizai arat o calitate foarte bun i bun a apei prului Zpodie nainte
de trecerea pe lng depozitul de deeuri Pata Rt. De asemenea, se pot observa diferene mari
ntre cele dou perioade de prelevare a probelor.
Pentru proba prelevat n aval de depozit (primul set de probe), din 13 indicatori de calitate
analizai, 7 se ncadreaz n clasa V (proast) de calitate, 1 n clasa IV de calitate (slab), iar
restul de 5 indicatori n clasele III (moderat), II (bun) i I (foarte bun) de calitate. Din aceste
date rezult c mai mult de jumtate din indicatorii de calitate analizai arat o calitate proast a
apei prului Zpodie dup trecerea pe lng depozitul de deeuri Rata Rt.
n cazul celui de-al doilea set de probe prelevate, pentru proba prelevat n aval de depozit,
din 13 indicatori de calitate analizai, 4 se ncadreaz n clasa V (proast) de calitate, 1 n clasa
III de calitate (moderat), iar restul de 7 indicatori n clasele II (bun) i I (foarte bun) de
calitate. Din datele prezentate pentru al doilea set de probe, rezult c mai mult de jumtate din
indicatorii de calitate analizai arat o calitate bun a apei prului Zpodie dup trecerea pe
lng depozitul de deeuri Rata Rt.
Din rezultatele prezentate mai sus, reiese c n funcie de perioadele de prelevare a
probelor, apa prului Zpodie i modific clasa de calitate, dup trecerea pe lng depozitul de
deeuri Pata Rt, astfel: n perioade secetoase apa prului Zpodie i modific clasa de
calitate din II (bun) n V (proast), iar pentru perioade ploioase, apa prului Zpodie i
modific clasa de calitate din II (bun) n III (moderat).
Aceasta nseamn c pentru o monitorizare adecvat a polurii cu levigat a acestui pru,
este necesar prelevarea de probe tot timpul anului, n vederea efecturii unor medii ale
concentraiilor de poluani n ap. ns, indiferent de perioadele secetoase sau ploioase, este
imperios necesar luarea de msuri de prevenire a polurii cu levigat a prului Zpodie.

6.2. ESTIMAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER (METAN
I DIOXID DE CARBON) DE PE DEPOZITUL DE DEEURI
MUNICIPALE PATA RT, CLUJ-NAPOCA

Metanul (CH
4
) i dioxidul de carbon (CO
2
) sunt importante gaze cu efect de ser, cu
contribuie la schimbrile climatice. Cele mai importante cantiti de CO
2
provin din industrie, n
urma proceselor de combustie, sau se datoreaz traficului. Emisiile de CH
4
provin cu precdere
din agricultur, de la tratarea i depozitarea deeurilor i de la reelele de distribuie a gazelor
naturale. Depozitele de deeuri sunt recunoscute ca fiind importante surse antropogene de emisii
de metan. Emisiile de metan de pe depozitele de deeuri solide sunt cea mai important surs de

23

emisie din sectorul deeuri (IPCC, 2006). Emisiile globale de metan de pe suprafaa depozitelor
de deeuri sunt estimate ntre 16 i 57 Mt an
-1
(Bogner i Matthews, 2003; IPCC, 2001).
Metanul emis de depozitele de deeuri poate fi recuperat i folosit ca o surs de energie.
Poate fi utilizat drept combustibil pentru locuinte, pentru zone comerciale sau pentru uz
industrial (XU Xin-Hua et al, 2003).
Descompunerea anaerob a deeurilor solide municipale (DSM) n depozite genereaz
biogaz, ai crui componeni mai importani sunt metanul CH
4
60% vol. i dioxidul de carbon
CO
2
40% vol., mpreun cu urme de alte gaze (Hegde et al., 2003). Aceste procente difer n
funcie de compoziia deeurilor, timpul de depozitare, cantitatea de deeuri, umiditate i raportul
hidrogen/oxigen la momentul descompunerii deeurilor, precum i de natura DMS ce difer n
funcie de ar, ora, cartier i anotimp (Joseph et al., 2003; Vishwanathan i Trakler, 2003).
Compoziia deeurilor constituie un factor important n generarea metanului i dioxidului de
carbon din depozitele de deeuri (Chakraborty et al., 2011). Dup depozitarea deeurilor, n
prezena aerului atmosferic de la suprafaa depozitului compuii organici ncep s sufere reacii
biochimice de oxidare aerob. Reacia este similar combustiei deoarece produii de reacie sunt
CO
2
i vaporii de H
2
O.
n general compoziia volumului biogazului este: 55 % CH
4
, 40 % CO
2
, 5 % N
2
i mici
cantiti de COV cum ar fi benzenul, clorvinilul, cloroformul, 1,1 dicloretena, tetraclorura de
carbon i altele (USEPA, 2005). Biogazul mai conine i vapori de ap aflai aproape de punctul
de saturaie corespunztor temperaturii celulei de depozitare, mici cantiti de amoniac, H
2
S i
alte substane aflate n cantiti foarte mici.
n condiii optime, cel puin 50% din metanul provenit din DMS, poate fi generat n primul
an dup depozitarea deeurilor, cu condiia ca zona de depozitare s nu fie acoperit, iar
precipitaiile s se poat infiltra n masa depozitului (Themelis et al, 2007).
Emisia total de gaz la suprafa se exprim printr-un factor de emisie exprimat n t km
-2

an
-1
. Acesta este parametrul cheie folosit pentru extrapolarea emisiei de gaze din surse
antropogene i naturale (EMEP/EEA, 2009) i permite compararea emisiilor de gaze provenite
de la diferite depozite. Biogazul poate fi utilizat pentru a nlocui sursele tradiionale de energie,
neregenerabile i din ce n ce mai costisitoare (Yuzhakova et al, 2012).

6.2.1. Metodologie
Studiul emisiilor de metan i dioxid de carbon de pe suprafaa depozitului de deeuri Pata
Rt s-a axat n principal pe msurarea in situ a emisiilor de CH
4
i CO
2
. Emisia total de metan i
dioxid de carbon a fost estimat folosind Metoda Camerei nchise (MCI), iar rezultatele au fost
comparate cu cele obinute prin aplicarea metodei IPCC 2006 Default Method pentru estimarea
cantitii de metan emise de ctre depozit.
Trebuie menionat c pentru prima dat n Romnia, emisiile de metan i de dioxid de
carbon de la suprafaa unui depozit de deeuri au fost efectuate in situ prin msurtori cu ajutorul
MCI.

24

Suprafaa total a depozitului de deeuri Pata Rt este de aproximativ 80.000 m
2
, astfel
fiind necesar un numr de 49 de msurtori conform Ghidului pentru monitorizarea gazului la
suprafaa depozitelor (USEPA, 1986). Datorit morfologiei heterogene a depozitului, nu s-au
putut efectua msurtori pe ntreaga sa suprafa. Msurtorile au fost efectuate n dou
anotimpuri: primvara (luna martie) i vara (luna august) ale anului 2011. n etapa de primvar
(temperatura aerului a fost 16C) s-au efectuat 88 de msurtori pe o suprafa de aproximativ
60.000 m
2
, iar n vara aceluiai an (temperatura aerului a fost 25C) s-au efectuat 74 de
msurtori pe o suprafa de aproximativ 40.000 m
2
.

Metoda Camerei Inchise MCI
Msurarea fluxului de metan i dioxid de carbon s-a realizat cu ajutorul unui sistem bazat
pe tehnica camerei nchise i anume dispozitivul portabil de msurare a fluxului prin difuzie,
pentru dioxid de carbon i metan (figura 6.2.1.).


Figura 6.2.1. Dispozitivul portabil de msurare a fluxului prin difuzie, pentru dioxid de carbon
i metan

Dispozitivul are la baz un sistem alctuit din senzori de detecie a metanului (cu limita
deteciei inferioare de 1 ppm i rezoluia de 1 ppm), datele obinute fiind transmise prin reea
wireless la un Palmtop PC. Datele sunt stocate, iar fluxul calculat (calculele se bazeaz pe o
regresie liniar) este afiat n timp real. Sistemul detecteaz valori sczute ale fluxului de metan
(de ordinul ctorva zeci de mg CH
4
m
-2
zi
-1
n 10-15 minute).
Componentele dispozitivului portabil de msurare a fluxului prin difuzie sunt: camera de
acumulare, detectorul de metan (compus din trei senzori de detecie), detectorul de dioxid de
carbon, pompa, bateriile, placa de baz i un calculator portabil.
Figura 6.2.2. prezint structura dispozitivului portabil de msurare a fluxului prin difuzie
(A) i modul efectiv de msurare a fluxului de gaze (B).


25


Figura 6.2.2. Partea stng structura dispozitivului portabil (A) i modul efectiv de msurare a
fluxului de gaz (B); Partea dreapt msurtori pe teren cu ajutorul dispozitivului portabil de
msurare a fluxului prin difuzie

MCI este metoda cea mai folosit pentru msurarea gazelor din soluri. Aceasta este
simpl i uor de folosit n cazul obiectivelor de cercetare ce folosesc variabilitatea spaial i
temporal a fluxurilor de gaze, la o scar mic. Camerele nchise sunt indicate pentru msurtori
in situ, din punctul de vedere al schimbului de gaz sol-atmosfer (Livingston i Hutchinson,
1995).
Principiul metodei se bazeaz pe plasarea camerei pe suprafaa unde exist emisii de gaz,
urmnd ca gazele emise s se acumuleze n interiorul camerei (Abichou et al, 2006). Dac rata
de cretere a gazului din interiorul camerei este constant, pentru a calcula fluxul de gaz se poate
folosi regresia liniar.
Pentru msurarea fluxurilor de metan i dioxid de carbon, camera de acumulare a fost
plasat pe sol n punctele de msurare stabilite, asigurndu-se c aceasta este bine izolat de
influena aerului atmosferic. Pentru obinerea unei nregistrri optime a curbei de flux, aceasta s-
a meninut pentru 2-4 minute n poziia de captare (dac sunt necesare msurtori pentru fluxuri
de metan foarte reduse, atunci intervalul de timp este 5-6 minute sau chiar mai mult). ntre
intervalele de msurare, gazul este captat n camera de acumulare i prin intermediul pompei este
ghidat ctre detectorii de metan i dioxid de carbon, care transmit calculatorului portabil datele
nregistrate.
Programul instalat pe calculatorul portabil, FluxManager, permite nregistrarea n timp real
a curbelor fluxului de metan i dioxid de carbon precum i calcularea fluxului. Aceast
informaie este stocat de asemenea i pe cardul de memorie care poate fi folosit ulterior pe un
alt calculator, pentru analize detaliate.
Fiecrui punct investigat i este asociat valoarea msurat a fluxului (g/m
2
/zi) i
coordonatele spaiale (Garmin GPS Map 60). Valorile msurate pentru CH
4
i CO
2
au fost
interpolate cu ajutorul programului Surfer 10 (Golden Software) prin metoda Natural
Neighbour. Aceast metod este indicat pentru msurtori neregulate i fluxuri heterogene de
gaz. Setul de msurtori A (efectuat n primvara 2011) a cuprins 88 de msurtori iar setul de
msurtori B (efectuat n vara 2011) a cuprins 74 de msurtori. Pentru interpolarea setului A s-
au luat n calcul 87 de puncte de msurtori, iar pentru interpolarea setului B s-au luat n calcul

26

64 de puncte de msurtori. Celelalte msurtori nu au fost luate n calcul datorit distanei mari
la care s-au situat fa de cele interpolate.

Metoda IPCC 2006 Default Method DM
Pentru estimarea cantitii de metan emise n anul 2011 pe suprafaa depozitului Pata Rt, s-a
utilizat metoda Default Method Tier I (IPCC, 2006). Aceast metod a fost recomandat
de ctre IPCC ca o metodologie implicit de estimare a emisiilor de CH
4
de pe depozitele de
deeuri. Toate constantele empirice au fost preluate din aceast metodologie.
Cantitatea de CH
4
produs de totalitatea deeurilor depozitate ntr-un anumit an se calculeaz cu
urmtoarea ecuaie:

| | ( ) OX R L DMSF DMST an t CH =

1 ) ( ) (
0
1
4
= 9.930 t an
-1
(1)

unde:
DMST = cantitatea de DMS total generat(Gg an
-1
) (197,024 t an
-1
n 2011)
DMSF = fracia din DMS depozitat n depozit (80%)
R = cantitatea CH
4
recuperat Gg an
-1
(0 n cazul n care nu se recupereaz)
OX = factor de oxidare (este 0)
Lo = potenialul de generare a CH
4
care depinde de compoziia morfologic a deeurilor (0,063)
se calculeaz conform ecuaiei ec. 2.

| | 12 / 16 /
0
= F CODF COD FCM GgDMS GgC L = 0,063 (2)

unde:
FCM = factorul de corecie al metanului (0,8; 5 m adncime)
COD = carbon organic degradabil (0,2169)
CODF = fracia COD disimilat (0,55)
F = fracia de CH
4
n biogaz (0,5)

( ) ( ) ( ) ( ) D C B A GgDMS GgC COD + + + = 3 . 0 15 . 0 17 . 0 4 . 0 ) / ( )= 0,2169 (3)

unde:
A fracia din DMS reprezentat de hrtie i textile ,
B - fracia din DMS reprezentat de deeuri de grdin, parcuri i alte deeuri organice
biodegradabile (cu excepia celor alimentare), (40% din deeurile biodegradabile)
C - fracia din DMS reprezentat de deeuri alimentare, (60% din deeurile biodegradabile)
D - fracia din DMS reprezentat de deeuri din lemn i paie.
27

6.2.2. Rezultate i discuii
6.2.2.1. Rezultate obinute prin metoda camerei nchise
Cantitatea total de metan de pe suprafaa msurat a fost estimat aplicnd metoda de
interpolare Natural Neighbour. Aceast metod se utilizeaz pentru puncte cu spaiere
neregulat avnd valori ridicate ale fluxului, evitnd n acelai timp alocarea unor fluxuri mari
sectoarelor unde nu au fost efectuate msurtori.
S-au efectuat dou seturi de msurtori. Pentru setul A s-au interpolat 87 de msurtori, iar
pentru setul B s-au interpolat 64 de msurtori. Valorile msurate pentru fluxurile de CO
2
i CH
4

au fost mai mari n luna martie dect n luna august. n primvar emisia medie pentru fluxul de
dioxid de carbon a fost de 450 g m
-2
zi
-1
comparativ cu 220 g m
-2
zi
-1
n perioada de var. Pentru
fluxul de metan emisia medie a fost de 37 g m
-2
zi
-1
n perioada de primvar, fa de 22 g m
-2
zi
-
1
n perioada de var. Valorile mai ridicate n perioada de primvar se datoreaz probabil
umiditii mai ridicate, ce reprezint un factor important pentru activitatea microbian (Jang i
Yang, 2001), n contrast cu vara care a fost secetoas. S-a observat c pentru dioxidul de carbon
cele mai multe msurtori s-au situat n jurul valorii de 250 g m
-2
zi
-1
, iar pentru metan n jurul
valorii de 25 g m
-2
zi
-1
.
Tabelul 6.2.2 prezint civa parametri ai fluxurilor de CH
4
i CO
2
pentru seturile A i B
de msurtori. Totalul emisiei de CO
2
pe suprafaa msurabil a depozitului (aproximativ 8 ha)
este estimat la 9.102 t an
-1
, iar totalul emisiei de CH
4
este estimat la 827 tan
-1
(Popia et al,
2012).

Tabel 6.2.2. Valorile parametrilor pentru fluxurile de CH
4
i CO
2
pentru seturile A i B
Parametri Set A Set B
Numr de msurtori 87 64
Temperatura C 16 25
Presiunea atmosferic mBar 982 979
Suprafaa interpolat 6,062 ha 3,87 ha
Factor de emisie pentru CO
2
148.400 t m
-2
zi
-1
80.645 t m
-2
zi
-1

Factor de emisie pentru CH
4
11.850 t m
-2
zi
-1
8.966 t m
-2
zi
-1

Emisia de CO
2
pe suprafaa interpolat 8.906 t an
-1
3.121 t an
-1

Emisia de CH
4
pe suprafaa interpolat 711 t an
-1
347 t an
-1

Totalul emisiei de CO
2
pe suprafaa deschis a
depozitului (aprox. 8 ha)
9.102 t an
-1

Totalul emisiei de CH
4
pe suprafaa deschis a
depozitului (aprox. 8 ha)
827 t an
-1


Rezultatele obinute arat pentru CO
2
valori de aproximativ 11 ori mai mari dect pentru
CH
4.
Valorile factorului de emisie a metanului sunt comparabile cu cele obinute pe alte depozite
de deeuri cu caracteristici similare n ce privete: mrimea, compoziia i nlimea stratului de
deeuri depozitate (Chakraborty et al., 2011; Di Bella et al., 2011).
Figura 6.2.4 prezint hrile (realizate cu ajutorul programului Surfer) cu distribuia
msurtorilor fluxurilor de metan i de dioxid de carbon, incluznd distribuia punctelor de

28

msurare i valorile logaritmice ale fluxurilor exprimate n gm
-2
zi
-1
, pentru cele dou seturi de
msurtori. Aceeai figur arat fluxuri mai reduse de metan i de dioxid de carbon n partea de
NE a depozitului, unde depozitarea este sistat de mai mult de 10 ani.

Figura 6.2.4. Distribuia msurtorilor fluxurilor de metan i dioxid de carbon, pe suprafaa
msurabil deschis a depozitului de deeuri municipale Pata Rt, 1 marginile suprafeei
msurabile, 2 punctele msurate

6.2.2.2. Rezultate obinute prin metoda IPCC 2006 DM
Prin metoda IPCC 2006 Default Method s-a realizat o estimare a cantitii de metan
emise de ctre depozitul de deeuri Pata Rt. Pentru COD s-a calculat valorea de 0,2169 (vezi ec.
1) iar pentru L
0
de 0,063 (vezi ec. 2). Cantitatea de metan emis de ctre depozit i calculat cu
ajutorul metodei IPCC 2006 DM este de 9,93 Gg an
-1
(9.930 t an
-1
) (vezi ec. 3) i reprezint o
cantitate de 12 ori mai mare dect cea obinut prin msurtorile in situ. Multe studii similare au
raportat o supraestimare a valorilor obinute prin utilizarea metodei IPCC 2006 DM
(Chakraborty et al., 2011; Jha et al., 2008), ceea ce arat o incertitudine n ce privete estimarea
cantitii de metan emise de ctre depozitele de deeuri.

6.2.3. Concluzii
Prezentul studiu s-a efectuat n vederea estimrii emisiilor de metan i dioxid de carbon
prin msurtori in situ prin metoda MCI.
Msurtorile au avut loc n lunile martie i august 2011, iar rezultatele arat emisii mai
ridicate n perioada de primvar, datorate probabil umiditii mai ridicate a deeurilor, ce
reprezint un important factor al activitii microbiene.

29

n primvar, media fluxului de CO
2
a fost de 450 g m
-2
zi
-1
comparativ cu 220 g m
-2
zi
-1
n
perioada de var. Pentru metan media fluxului n perioada de primvar a fost de 37 g m
-2
zi
-1
i
de 22 g m
-2
zi
-1
n perioada de var. De asemenea, s-a observat c cele mai multe valori s-au
situat n jurul valorii de 250 g m
-2
zi
-1
pentru CO
2
i 25 g m
-2
zi
-1
pentru CH
4
.
Din cele dou seturi de msurtori rezult o medie a valorilor emisiilor de metan de 827
t an
-1
i de 9.102 t an
-1
pentru dioxidul de carbon. Din rezultatele msurtorilor efectuate prin
MCI putem spune c emisia total de dioxid de carbon este de aproximativ 11 ori mai ridicat
dect cea a metanului.
Prin metoda IPCC 2006 Default Methodology (DM), emisia de CH
4
a fost estimat la
9,93 Gg an
-1
(9.930,00 t an
-1
) i este de aproximativ 12 ori mai mare dect cea estimat prin
MCI, confirmnd afirmaiile unor studii anterioare i anume o supraestimare a cantitii de metan
calculate prin IPCC 2006 DM.
Emisiile mai sczute de metan se pot datora compoziiei deeurilor solide, scurgerilor
necontrolate de levigat, arderilor deeurilor solide la suprafaa depozitului i condiiilor
climatice.
Diferenele ntre emisiile de metan estimate prin cele dou metode IPCC i MCI, se pot
datora lipsei de date specifice suficiente. Din acest motiv este foarte important studierea
preliminar a generrii i a compoziiei deeurilor solide ce ajung pe depozit, naintea msurrii
emisiilor de metan i dioxid de carbon. Totodat considerm c msurtorile in situ sunt mai
fiabile pentru estimarea mai corect a cantitii de metan de pe suprafaa depozitelor (Popia et
al, 2012).

6.3. METODA EVALURII CICLULUI DE VIA (ECV)

ECV reprezint o metod standardizat la nivel internaional pentru identificarea i
evaluarea impacturilor de mediu provenite din opiunile de sisteme de gestionare a deeurilor.
(Finnveden, 1999; Clift. et al, 2000; Bjarnaddottir et al., 2002; Cherubini et al, 2008, Morrisey i
Browne, 2004; Cherubini et al, 2009; Bjrklund et al., 2010). ntr-o perspectiv mai larg ns,
ECV face posibil luarea n considerare a beneficiilor importante de mediu ce pot fi obinute prin
introducerea a diferite procese ca de exemplu: incinerarea cu recuperare de energie, tratarea,
reciclarea etc, n sistemul de gestionare a deeurilor (Cherubini et al, 2009). n general ECV
poate fi definit ca o metod ce studiaz aspectele de mediu i impacturile poteniale asupra
mediului ale unui produs sau sistem, ncepnd cu faza de materie prim, utilizare i terminnd cu
faza de eliminare (Guine, 2002).
Bjarnadttir et al. (2002), prezint urmtoarele aplicaii ale ECV n gestionarea
deeurilor:
- Identificarea procedeului de tratare cel mai prietenos cu mediul, ce poate fi inclus n
gestionarea deeurilor;
- Identificarea celor mai importante probleme de mediu din cadrul scenariilor/tehnologiilor
gestionrii deeurilor;

30

- Identificarea impacturilor de mediu n vederea mbuntirii performanelor de mediu i a
optimizrii gestionrii deeurilor;
- Evaluarea performanei de mediu a scenariilor de gestionare a deeurilor studiate.
6.3.2. Metodologie
6.3.2.1. Generaliti despre Evaluarea Ciclului de Via (ECV)
Evaluarea Ciclului de Via ECV sau LCA (Life Cycle Assesment) este o metod de
analiz i evaluare a impactului de mediu a unui material, produs sau serviciu, de-a lungul
ntregului ciclu de via, pornind de la achiziionarea materiilor prime, pn la depozitarea
deeurilor (Mattsson, 1999). ncepnd cu anul 1994, ECV a aprut ca instrument de management
de mediu, pe scar mondial, sub forma seriei de standarde ISO 14040.
Conform standardului ISO 14040 prin ciclu de via se nelege "ansamblul etapelor
consecutive i intercorelate ale unui sistem-produs, de la achiziia materiilor prime sau
generarea resurselor naturale pn la post-utilizare". Sistemul total de procese unitare implicate
n ciclul de via al unui produs este denumit "sistem-produs".
Termenul "proces unitar" se refer la orice fel de activitate care produce o ieire cu valoare
economic (oel, electricitate etc.) sau care ofer un serviciu cu valoare economic (transport sau
managementul deeurilor). Termenul "produs" este include bunuri fizice i servicii, att la
niveluri operaionale, ct i strategice (Ionescu, 2003).
Ciclul de via al unui produs ncepe n momentul proiectrii produsului i se continu prin
achiziia i utilizarea materiilor prime, fabricarea sau procesarea cu fluxul de deeuri asociate,
stocarea, distribuia, utilizarea i retragerea din uz sau reciclarea. (Ionescu, 2003).
Sistemul produs studiat este delimitat de mediul ce-l nconjoar, printr-un domeniu limit
de aplicare. Energia i fluxurile de materiale ce strbat aceast limit sunt denumite elemente de
intrare: materii prime folosite n procesul de producie, transport etc i elemente de ieire: emisii
i deeuri ce prsesc sistemul i ptrund n mediul din jur (Mattsson, 1999).
Sistemul limit reprezint interfaa dintre produs sau sistemul de gestionare a deeurilor i
mediul sau alte sisteme-produs, determinnd care procese vor fi incluse n ECV (Eriksson et al.,
2002). Prin ECV se pot examina deeurile generate de-a lungul unui ntreg proces de producie
precum i n timpul utilizrii produselor obinute. Pornind de la aceste date poate fi urmrit
impactul potenial creat asupra resurselor naturale, mediului i sntii umane. Impactul de
mediu declanat de aceste produse se poate evalua pe ntreg ciclul lor de via. Aceasta implic
nregistrarea sistematic (n kg sau kW) a cantitilor de materii prime i energie folosite pentru
fabricarea produselor, a cantitilor de materiale i energie consumate precum i a emisiilor i
deeurilor rezultate n diferitele etape ale ciclului de via ale acestora.(ECV1, 2010).
Figura 6.3.1. prezint sistemul-limit n cazul sistemelor de gestionare a deeurilor.


31


Figura 6.3.1. Sistemul-limit pentru sisteme de gestionare a deeurilor, Sursa: Barton et al.,
1996
*a i b sunt fluxuri deschise de materiale iar c, d i e sunt fluxuri nchise de materiale

Limitrile ECV
ECV este un instrument de evaluare bazat pe o modelare liniar, concentrndu-se pe
aspectele de mediu i nu pe cele economice, sociale sau cu alte caracteristici. Impacturile de
mediu sunt descrise n mod curent ca impacturi poteniale, deoarece timpul i spaiul nu pot fi
specificate cu exactitate (Guinee, 2002). Din cauza naturii sale holistice, ECV nu poate face
diferena ntre emisiile ce apar ntr-o anumit locaie n diferite perioade de timp. n consecin,
ECV este mai potrivit a se aplica problemelor de mediu ce apar la nivel regional. (Tarantini et
al., 2009)
ECV este un instrument analitic ce ofer informaii ca suport pentru decizii, dar nu poate
nlocui procesul de decizie. n ECV calitatea datelor are o influen major asupra rezultatelor i
de aceea o evaluare corect a datelor reprezint un pas foarte important n ECV (Guinee, 2002).
ECV este o metod de management de mediu folosit pentru evaluarea aspectelor de
mediu ale sistemelor-produs i a impacturilor poteniale asociate i care este condus prin
parcurgerea a patru etape:
- definirea scopului i a domeniului de aplicare
- analiza inventarului pentru elementele relevante de intrare i ieire ale unui sistem-produs
- evaluarea impacturilor poteniale asupra mediului
- interpretarea rezultatelor analizei inventarului i a fazei de evaluare a impacturilor (SETAC,
1992).
Categoriile cele mai importante ce pot fi evaluate sunt:

32

- Potenialul de nclzire global sau schimbrile climatice (GWP Global Warming Potential)
Potenialul de nclzire global (GWP) se calculeaz n termeni de potenial de nclzire
pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz, comparativ cu un kilogram de CO
2

- Toxicitatea uman (HTP Human Toxicity Potential) se refer la impactul substanelor toxice
asupra sntii umane. Emisiile totale pot fi evaluate n termeni de echivalent benzen
(cancerigene) i echivalent toluen (non-cancerigene) (Hertwich et al, 2001).
- Potenialul de formare de foto-oxidani (POCP Photochemical Ozone Creation Potential) se
refer la formarea de compui chimici cum este ozonul O
3
(cel mai important dintre aceti
compui) din interaciunea razelor soarelui cu poluani ai aerului. (GHK and Bio Intelligence
Service, 2006).
- Potenialul de ecotoxicitate acvatic FAETP (Freshwater Aquatic Ecotoxicity Potential) se
refer la impactul substanelor toxice asupra ecosistemelor acvatice. Unitatea de msur
pentru FAETP este echivalentul de 1,4-diclorobenzen / kg emisie. Indicatorul se poate aplica
la scar global, continental sau regional (Garrett and Collins, 2009).
- Potenialul de acidificare (AP Acidification Potential) se folosete pentru a descrie efectul de
acidificare a substanelor, potenialul acestora de a forma acizi (abilitatea de a forma ioni de
hidrogen). Se calculeaz n comparaie cu o substan de referin dioxidul de sulf (SO
2
).
(GHK and Bio Intelligence Service, 2006).
- Potenialul de eutrofizare se refer la atingerea unor nivele foarte ridicate n mediu a
macronutrienilor. Cei mai importani sunt azotul N i fosforul P. n majoritatea cazurilor
gradul de eutrofizare este dat de ctre fosfor, dar n ecosistemele marine i terestre de cele mai
multe ori factorul decisiv este azotul. (GHK and Bio Intelligence Service, 2006).

6.3.2.2. Evaluarea Ciclului de Via (ECV) aplicat studiului de caz
Definirea scopului i a domeniului de aplicare
Studiul de fa se refer la evaluarea performanei de mediu a patru SGDS ce pot fi
utilizate n judeul Cluj:
- Scenariul #1 reflect situaia actual a gestionrii deeurilor n judeul Cluj, adic deeurile
sunt colectate amestecat i sunt transportate direct la depozitul de deeuri, fr un tratament
prealabil;
- Scenariul #2. n acest scenariul s-a inclus un Centru Integrat de Management al Deeurilor
SMID care include: o staie de sortare, o staie de compostare, o instalaie de reciclare i
depozitul ecologic. n Scenariul 2 s-a considerat c deeurile se colecteaz amestecat dup
care se transport la SMID i se sorteaz n dou fracii umed i uscat. Fracia umed
(biodeeul) se trateaz n staia de compostare, iar reziduurile de la compostare i fracia
uscat sunt depozitate.
- Scenariul #3 se refer la colectarea amestecat a deeurilor, sortarea n cele dou fracii i
compostarea biodeeului ca i n Scenariul #2. La acestea se adaug reciclarea materialelor:
plastic, hrtie, sticl, lemn i metal, sortate n prealabil n staia de sortare. Reziduurile
provenite de la compostare, reciclare i alte deeuri rmase dup sortare sunt depozitate.

33

- Scenariul #4. La procedeele prezentate n Scenariul#3 se adaug separarea deurilor
periculoase menajere care sunt transportate la incinerator.
Deeurile municipale solide (DMS) luate n calcul n acest studiu sunt deeurile generate
de ctre populaie, instituii i zone comerciale. Tipurile de deeuri luate n considerare sunt:
deeurile reciclabile (plastic, sticl, carton, metal i lemn), deeurile biodegradabile i alte
deeuri (textile i deeuri periculoase din deeuri menajere).
Pentru efectuarea acestui studiu s-a folosit un software specific GaBi4, furnizat de ctre
compania PE International. Este printre primele studii de acest gen efectuat n Romnia, n
domeniul deeurilor, cu ajutorul acestui software specific ca instrument de analiz a ciclului de
via a sistemelor de gestionare a deeurilor solide.

Procesul unitar sau unitatea funcional
Unitatea funcional a acestui studiu o reprezint cantitatea i compoziia de deeuri
municipale solide DMS generate n judeul Cluj n anul 2010. Limita sistemului pentru ECV a
fost selectat ca fiind momentul n care materialele au ncetat s mai aib valoare economic i
au devenit deeuri.
Civa parametri de intrare referitori la compoziia deeurilor au fost aproximai, iar
fluxurile de deeuri luate n studiu sunt:
- biodeeuri 46,5 % (deeuri verzi, deeuri provenite din buctrie, deeuri biodegradabile
vegetale),
- hrtie reciclabil 19% (reviste i jurnale, materiale publicitare, cri, hrtie de birou, hrtie
curat, hrtie i carton, cutii),
- aluminiu 3% (folie, doze),
- sticl 4% (sticl curat, sticl verde, sticl maro,alte tipuri de sticl),
- plastic 20% (plastic moale, plastic dur, butelii de plastic),
- lemn 3,5%
- alte deeuri 6% (textile, deeuri periculoase din deeuri menajere, deeuri stradale etc).
Datele de intrare n sistem au fost obinute din investigaii proprii sau parial furnizate de
ctre ARPM Cluj-Napoca (Agenia Regional pentru Protecia Mediului) (ARPM Cluj-Napoca,
2010), iar parametrii de intrare n sistem referitori la compoziia deeurilor au fost aproximai.

Presupuneri luate n calcul n prezentul studiu
Cantitatea total de deeuri utilizat ca parametru de intrare pentru toate cele patru scenarii
este de aproximtiv 197.000 tone/an i corespunde valorii nregistrate n anul 2010 pentru judeul
Cluj.
Transportul
S-a considerat c transportul deeurilor ntre punctele de colectare, CMID i incinerator
este acelai pentru toate scenariile. Pentru primul scenariu, kilometrii parcuri s-au distribuit
ntre punctele de colectare amestecat a deeurilor i depozitul de deeuri. Pentru celelalte trei
scenarii (Scenariile #2, #3 i #4) transportul s-a distribuit ntre punctele de colectare a deeurilor

34

i CMID. Acesta din urm include o staie de sortare, o staie de compostare, o instalaie de
reciclare i depozitul ecologic. S-a considerat c CMID este situat la distane aproximativ egale
de fiecare col al judeului.
Pentru Scenariul #4, transportul ar fi trebuit s fie mai mare datorit adugrii transportului
reziduurilor de la CMID la incinerator, ns datorit distanei scurte ntre CMID i incinerator
(aprox. 10 km) nu s-a luat n considerare aceast distan.
De asemenea s-a considerat c transportul deeurilor de la punctele de colectare la CMID
este o constant pentru toate scenariile. Aproximrile au fost fcute n baza faptului c datele
statistice referitoare la transportul deeurilor sunt insuficiente, iar pentru distanele scurte (<
1000 km) cum sunt cele dintre punctele de colectare ale deeurilor i CMID, contribuiile la
impactul asupra mediului sunt sczute (Smith et al., 2001; Beigl i Salhofer, 2004; Salhofer et
al., 2007).
Implicaiile energetice sau de mediu referitoare la colectarea deeurilor nu au fost luate n
considerare n prezentul studiu. S-a considerat c aceasta este o colectare mixt comun celor
patru scenarii, din care prin sortare manual se desprind principalele fluxuri de deeuri.

Sistemul limit
Sistemul limit se refer la procesele incluse n cele patru scenarii:
- Compostarea, reciclarea, incinerarea i depozitarea;
- Generarea de emisii directe de poluani din procesele de compostare, incinerare, reciclare
i depozitare;
- Producerea de energie.
Analiza inventarului s-a efectuat n vederea comparrii impactului diferitelor scenarii asupra
mediului. Impactul unui scenariu reprezint suma impacturilor generate de ctre fiecare proces n
parte, prezent n acel scenariu.

Scenariile analizate
Cele patru scenarii analizate n acest studiu au sistemele-limit prezentate n figura 6.3.5.

Figura 6.3.5. Sistemul-limit a scenariilor analizate n prezentul studiu

35

Scenariul #1 se refer la un sistem simplu de gestionare a deeurilor ce include colectarea
amestecat a deeurilor, urmat de transportul acestora la depozitul municipal neconform.
Aceasta este situaia actual a gestionrii deeurilor menajere n judeul Cluj. n acest caz
depozitarea reprezint metoda de eliminare a deeurilor colectate. Prin comparaie, n Uniunea
European n 1995 se depozita aproximativ 62% din totalul deeurilor solide generate, iar n
2005 se depozita aproximativ 44% (ETC/RWM, 2008).
Cantitatea total de deeuri municipale generate n judeul Cluj n anul 2010 a fost de
aproximativ 197.000 tone. (ARPM Cluj-Napoca, 2010). Aceast cantitate a fost folosit ca
element de intrare pentru toate cele patru scenarii. Compoziia deeurilor a fost aproximat i
este urmtoarea: deeuri biodegradabile 46,5%, hrtie 17%, plastic 21%, metal 3%, sticl 3%,
lemn 5%, alte deeuri (textile, deeuri periculoase din deeuri menajere, deeuri stradale etc) 6%.
Compoziia deeurilor s-a pstrat aceeai pentru toatele cele patru scenarii.
Scenariul #2 prezint o mbuntire a Scenariului #1 cu o operaie de compostare a
deeurilor biodegradabile. Aceasta a fost adugat naintea depozitrii. Din cantitatea iniial de
deeuri de 197.000 tone folosit ca element de intrare, o cantitate de 92.000 tone de deeuri
umede se trateaz pentru a obine compost (59.000 tone), n timp ce deeurile uscate (105.000
tone) sunt transportate la depozit. Reziduurile obinute dup fabricarea compostului (33.000
tone) sunt de asemenea transportate la depozit.
Scenariul #3 include urmtoarele etape: colectare, transport, compostare, reciclare i
depozitare. Fa de Scenariul #2, n Scenariul #3 a fost introdus reciclarea. S-a considerat c
aceasta se realizeaz pentru urmtoarele fluxuri de deeuri: hrtie, plastic, sticl, metal i lemn,
n vederea recuperrii de materiale i a economisirii materiei prime. Cantitile de deeuri
destinate reciclrii au fost calculate astfel: hrtie 33.000 tone, plastic 39.000 tone, sticl 8.000
tone, metal 6.000 tone i lemn 7.000 tone. Reziduurile provenite de la procesele de reciclare
(24.000 tone) i compostare (33.000 tone) mpreun cu fracia alte deeuri (12.000 tone) se
consider c sunt transportate direct la depozit.
Fa de Scenariul #3 Scenariul #4, include incinerarea ca metod de eliminare a deeurilor
periculoase menajere, iar depozitarea rmne metoda de eliminare final pentru reziduurile
provenite de la operaiile de tratare. Reziduurile de la compostare i reciclare mpreun cu prile
de deeuri stradale i textile din fracia alte deeuri sunt transportate la depozitul de deeuri
(total 66.929,50 tone). Partea de deeuri periculoase menajere din fracia alte deeuri (788
tone) este transportat la incinerare. Cenua de baz rezultat n urma incinerrii este transportat
de asemenea la depozit (214, 01 tone) (figura 6.3.6). Figura 6.3.6. prezint balana de mas a
sistemului de gestionare a deeurilor din Scenariul #4.


36


Figura 6.3.6. Balana de mas calculat pentru Scenariul #4.


Analiza inventarului evalurii ciclului de via
n prezentul studiu s-a folosit programul GaBi4 ca instrument de analiz a ciclului de
via a sistemelor de gestionare a deeurilor solide. S-a folosit versiunea pentru universiti, a
acestui program conceput de ctre Institutul pentru Testarea Polimerilor i tiina Polimerilor al
Universitii din Stuttgart n colaborare cu societatea PE Europe GmbH, Germania.
Programul GaBi4 este un instrument ce creeaz balane complete ale ciclului de via
elaborate pe baza inventarului i care ajut la analizarea datelor i la interpretarea rezultatelor.
Sistemul poate fi utilizat ca parte a tuturor metodelor de modelare i de analiz legate de
procesele ce la rndul lor se leag ntre ele. Caracteristicile sale fundamentale permit analiza
materialului i a energiei, referitor la studiul obiectivelor, condiiilor sistemului limit i a
cantitilor de referin, precum i la evaluarea impactului asupra mediului. GaBi 4 este de
asemenea un sistem modular ceea ce nseamn c planurile, procesele i fluxurile formeaz
uniti modulare. Are o structur clar i transparent, o baz de date pentru inventarul ciclului
de via, iar analiza ciclului de via i modelele cantitative sunt separate cu grij ntre ele, din
acest motiv modulele individuale fiind uor de manevrat. Sistemul este flexibil i transparent i
poate fi extins cu uurin la sisteme noi sau la cele mai recente descoperiri din categoriile de
impact ale ciclului de via. Programul poate calcula balane la diferite niveluri de detaliere,

37

facilitnd identificarea punctelor slabe (PE Europe GmbH and IKP University of Stuttgart,
2012).
Datele disponibile folosite n acest studiu au fost obinute de la ARPM (Agenia Regional
pentru Protecia Mediului). Acestea includ cantitile de deeuri, compoziia i datele
operaionale de la depozitul de deeuri. n cazurile n care anumite date nu au fost disponibile, au
fost utilizate date din baza european de date a programului GaBi4 (acestea includ date despre
infrastructur, materii prime, substane chimice i producerea de energie).

6.3.3. Rezultate i discuii
Rezultatele simulrii celor patru scenarii, cu ajutorul programului GaBi4, au furnizat o mai
bun nelegere a aspectelor de mediu ale acestora. Acest lucru s-a realizat prin metoda ECV, ca
instrument utilizat pentru a compara diferitele opiuni de tratare i/sau eliminare. Rezultatele
obinute arat c ECV, ca instrument de evaluare de mediu, poate fi aplicat cu succes ca suport
de decizie ntr-un sistem de gestionare integrat a deeurilor solide i poate fi utilizat n mod
adecvat pentru activitile de gestionare a deeurilor. Evaluarea ciclului de via ns rmne n
esen o tehnic bazat pe estimare, deoarece funcioneaz cu incertitudini (Ekvall et al, 2007) i
nc mai exist o lips de consens n ceea ce privete metodologia de determinare a calitii
datelor i a efectelor incertitudinilor (Bernstad i La Cour, 2011). Metodologia utilizat din
cadrul software-ului Gabi 4, pentru calcularea impacturilor poteniale de mediu, este CML 2001.
Pentru interpretarea rezultatelor s-a aplicat o normalizare (Wegener et al, 2008). Aceast
normalizare const ntr-o caracterizare numeric a impacturilor de mediu obinute n urma
analizei inventarului multiplicat cu factorul de normalizare pentru fiecare categorie de impact
(Pennington et al., 2004) i preluat din studiul autorilor Wegener et al (2008+.
Figurile 6.3.7 i 6.3.8 prezint contribuiile Scenariilor 1-4 la categoriile de impacturi
poteniale asupra mediului luate n studiu. Valorile negative ale impacturilor poteniale asupra
mediului reprezint faptul c acestea pot fi evitate, deci scenariul respectiv are o influen
benefic asupra mediului. (PE Europe GmbH i IKP University of Stuttgart, 2012).


38

1.60E+14
8.14E+13
8.14E+13
6.30E+14
0.00E+00
1.00E+14
2.00E+14
3.00E+14
4.00E+14
5.00E+14
6.00E+14
7.00E+14
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de eutrofizare EHP ( kg equiv. PO4)
2.68E+15
9.80E+14 9.81E+14
-9.63E+16
-1.20E+17
-1.00E+17
-8.00E+16
-6.00E+16
-4.00E+16
-2.00E+16
0.00E+00
2.00E+16
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de acidificare AP (kg equiv. SO2)
1.57E+15
4.06E+14 4.06E+14
-7.50E+16
-8.00E+16
-7.00E+16
-6.00E+16
-5.00E+16
-4.00E+16
-3.00E+16
-2.00E+16
-1.00E+16
0.00E+00
1.00E+16
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de creare fotochimic a ozonului
POCP
(kg equiv. ethene)
4.26E+08 1.46E+08
1.46E+08
-2.00E+11
-2.50E+11
-2.00E+11
-1.50E+11
-1.00E+11
-5.00E+10
0.00E+00
5.00E+10
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de toxicitate uman HTP (kg equiv.
DCB)

Figura 6.3.7. Contribuiile Scenariilor 1-4 la impacturile poteniale asupra mediului: EHP, AP,
HTP i POCP.

9.34E+20
2.35E+20
1.67E+20
-1.44E+21
-2.00E+21
-1.50E+21
-1.00E+21
-5.00E+20
0.00E+00
5.00E+20
1.00E+21
1.50E+21
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de nclzire global GWP (kg echiv.
CO2)
9.86E+05
5.41E+05 5.42E+05
-1.38E+09
-1.60E+09
-1.40E+09
-1.20E+09
-1.00E+09
-8.00E+08
-6.00E+08
-4.00E+08
-2.00E+08
0.00E+00
2.00E+08
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Potenialul de toxicitate acvatic FAETP (kg
equiv. DCB)
2.58E+08
7.78E+07 9.06E+07
1.90E+09
0.00E+00
2.00E+08
4.00E+08
6.00E+08
8.00E+08
1.00E+09
1.20E+09
1.40E+09
1.60E+09
1.80E+09
2.00E+09
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 Scenariul 4
Energie produs (MJ)

Figura 6.3.8. Contribuiile Scenariilor 1-4 la impacturile poteniale asupra mediului: GWP,
FAETP i energia produs.


39

Rezultatele arat c Scenariul #4 furnizeaz cea mai mare recuperare de energie, datorat
nsumrii energiei produse prin utilizarea biogazului provenit de la depozit, cu producerea de
energie de la incinerator. Scenariile #1 i #2 prezint cele mai sczute valori.
Emisiile directe de poluani provenite de la depozitare i incinerare joac un rol important,
n timp ce impactul potenial generat de transport i infrastructur nu prezint valori foarte mari.
De asemenea, o importan major o prezint recuperarea de energie n procesele de incinerare i
depozitare (prin utilizarea biogazului).

6.3.4. Concluzii
n studiul de fa s-au luat n considerare patru sisteme de gestionare a deeurilor
municipale solide cu scopul de a determina cel mai favorabil scenariu n raport cu mediul.
Cele mai importante concluzii ale acestui studiu sunt urmtoarele:
- n toate scenariile impactul potenial de nclzire global a avut o contribuie dominant,
valorile negative aprnd datorit recuperrii mari de energie de la incinerator;
- n toate scenariile impactul potenial de eutrofizare joac un rol important;
- Cea mai mare cantitate de energie produs corespunde Scenariului #4 datorit prezenei
incineratorului n sistem;
- Pentru toate categoriile de impact, Scenariul #1 reiese a fi cea mai defavorabil opiune;
- Scenariul #4 a reieit a fi cea mai bun opiune datorit recuperrii de energie i a valorilor
sczute pentru toate categoriile de impact, cu excepia eutrofizrii. n acest caz este indicat
introducerea unei staii de epurare pentru reducerea nivelurilor emisiilor de azot i fosfor.
De asemenea, trebuie menionat c rezultatele studiului depind de caracteristicile
deeurilor municipale solide i de gestionarea acestora n judeul Cluj. n alte zone, probabil c
rezultatele vor arta diferit n funcie de caracteristicile deeurilor, de tehnologiile i datele
disponibile luate n calcul.
n concluzie, rezultatele studiului arat c un sistem de gestionare integrat a deeurilor
bazat pe separarea la surs a deeurilor, transportul anumitor fracii de deeuri la diferite
instalaii de tratare, incinerarea anumitor fracii i depozitarea ca opiune final de eliminare
(cazul Scenariului #4), este mai eficient dect acela n care se utilizeaz o singur opiune de
eliminare a deeurilor (cazul Scenariului #1) sau o singur opiune de tratare (cazul Scenariului
#2).


40

CAPITOLUL VII
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTUALULUI SISTEM
DE GESTIONARE A DEEURILOR MENAJERE N JUDEUL
CLUJ

n urma analizrii problemelor identificate n gestionarea actual a deeurilor menajere n
judeul Cluj i a obinerii rezultatelor simulrii scenariilor de gestionare a deeurilor menajere, s-
a considerat oportun propunerea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor menajere
(SIGDM) n judeul Cluj (Figurile 5.1 i 5.2) (Popita et al, 2011).
Pentru a putea explica mai n detaliu etapele acestui sistem s-au delimitat zona urban de
zona rural i s-au prezentat etapele principale ale acestui sistem pentru cele dou zone:
colectarea, transportul, tratarea, incinerarea i depozitarea deeurilor.
Pentru colectarea selectiv a deeurilor n aria urban se propune un sistem combinat ce
cuprinde:
- automate de reciclare (acestea ar trebui s fie achiziionate de productorii de ambalaje)
pentru ambalaje din sticl, PET-uri i doze de aluminiu, pentru a stimula financiar cetenii s
colecteze selectiv deeurile;
- colectarea selectiv la surs a deeurilor de hrtie, a deeurilor solide mixte amestecate
cu metale, a deeurilor periculoase menajere i a deeurilor organice. Colectarea trebuie
corelat cu frecvena de ridicare a acestora de ctre companiile de salubritate i cu alctuirea
unui calendar de colectare.
- colectarea selectiv la surs sau n puncte de colectare a DEEE, a bateriilor portabile i a
deeurilor voluminoase. Pentru aceste tipuri de deeuri este necesar alctuirea unui calendar de
colectare de ctre companiile de salubritate (Popita et al, 2011).
SIGDM poate pstra structura propus de proiectul autoritilor judeene Cluj i anume:
Trei staii de transfer n Huedin, Mihai Viteazu i Gherla;
Un Centru de Management Integrat al Deeurilor CMID la Cluj Napoca, constnd din:
o 1 instalaie de sortare, de recuperare a materialelor reciclabile;
o 1 instalaie pentru tratarea mecano-biologic a deeurilor biodegradabile;
o 1 depozit judeean de deeuri;
o Infrastructura suplimentar (instalaie de tratare a apelor uzate, utiliti, faciliti
administrative etc).
SIGDM pentru zona urban din judeul Cluj include etapele din figura 7.2.

41


Figura 7.2. Sistem de gestionare integrat a deeurilor menajere pentru zona urban
(Popita et al, 2011)

Deeurile de sticl, PET, doze i hrtie odat colectate, vor fi transportate direct la
reciclatori, n timp ce deeurile solide mixte amestecate cu metale, deeurile periculoase
menajere i deeurile voluminoase vor fi duse la staiile de transfer. Din staiile de transfer
deeurile mixte amestecate cu metale i deeurile periculoase menajere vor fi transportate la
incineratorul sau coincineratorul cu recuperare de cldur. La incinerator va exista un separator
magnetic de metale (feroase i neferoase). Dup separare, acestea vor fi trimise la rndul lor la
reciclare. Cenua rezultat de la incinerator poate fi folosit la construcia materialelor pentru
drumuri, sau poate fi trimis la depozitul ecologic judeean deoarece, nu are caracter de deeu
periculos. (Popita et al, 2011, Haegan et al, 2011; Waste to resources, 2010)
Deeurile voluminoase vor fi duse la STMB pentru mrunire i apoi la depozitul ecologic
judeean. DEEE i bateriile portabile vor fi duse la centrele de colectare specializate i apoi la
reciclare. Reziduurile de la STMB vor fi transportate la depozitul ecologic.

42

Deeurile organice mpreun cu cele din parcuri, piee i grdini vor fi transportate la
STMB, unde se va obine un compost ce poate fi comercializat ulterior. Reziduurile de la TMB
vor fi transportate la depozitul ecologic. Deeurile stradale pot fi sortate manual la depozitul de
deeuri n vederea recuperrii materialelor reciclabile (plastic, metal, sticl) (Popita et al, 2011).
SIGDM pentru zona rural din judeul Cluj include etapele din figura 7.3:


Figura 7.3. Sistem de gestionare integrat a deeurilor menajere pentru zona rural

n aria rural se vor nfiina centre de colectare care s funcioneze n sistem depozit,
pentru urmtoarele categorii de deeuri reciclabile: sticl, PET, doze de aluminiu, hrtie, carton
i metale, acestea urmnd apoi a fi duse direct la reciclatori.
Deeurile organice se vor composta direct n gospodrii, urmnd a fi folosite ca fertilizant
pentru grdini.
Deeurile voluminoase, DEEE, bateriile portabile, deeurile solide mixte i deeurile
periculoase menajere vor fi colectate selectiv i ridicate de ctre companiile de salubritate.
DEEE i bateriile portabile vor fi duse n centrele specializate. Deeurile voluminoase vor fi
duse la staiile de transfer, de unde vor ajunge la STMB, unde vor urma acelai curs cu cele
colectate din mediul urban. Deeurile periculoase menajere mpreun cu deeurile solide mixte

43

vor fi transportate la incineratorul sau coincineratorul cu recuperare de cldur (Popita et al,
2011).
Pentru a putea interpreta rezultatele obinute s-a efectuat o analiz SWOT ce duce la
obinerea de concluzii asupra satisfacerii scopului i obiectivelor studiului.

CAPITOLUL VIII
CONCLUZII

n ultimele decade, gestionarea deeurilor solide a devenit un domeniu important pentru
cercetarea tiinific i tehnologic din lumea ntreag. Probleme eseniale din domeniul
mediului, cum ar fi poluarea, recuperarea de energie i chiar efectele asupra sntii umane, au
o legtur direct cu gestionarea deeurilor. Diminuarea impactului asupra mediului pe care-l are
gestionarea deeurilor reprezint o urgen, acest lucru putndu-se realiza prin utilizarea de
tehnici i tehnologii potrivite. Datorit naturii complexe a deeurilor, este necesar utilizarea
unui complex de tehnologii de tratare/eliminare a acestora, pentru a gestiona toate tipurile de
deeuri ntr-un mod durabil.
Lucrarea a fost motivat de analiza situaiei actuale a sistemului de gestionare a deeurilor
n judeul Cluj, corelat cu analiza obiectivelor prevzute n legislaie (obiective cu termene
exacte de ndeplinire) precum i de perspectiva introducerii unui sistem integrat de management
a deeurilor la nivel judeean. Au fost, de asemenea, luate n calcul rezultatele a dou sondaje de
opinie efectuate n dou arii de tip urban, respectiv rural ale judeului Cluj. Analiza efectuat a
condus la urmtoarele concluzii:
- majoritatea persoanelor chestionate nu cunosc situaia real a gestionrii deeurilor n
localitatea de care aparin
- dezvoltarea unui sistem de gestionare a deeurilor menajere, att n zona urban ct i n
cea rural, este acceptat i ateptat de ctre populaie
- majoritatea persoanelor sunt interesate de existena unor faciliti de plat pentru
colectarea selectiv a deeurilor i este dispus s i asume riscurile plii unor amenzi n
cazul nerespectrii acesteia
- populaia este dispus s colaboreze cu instituiile care au ndatoriri n acest domeniu,
pentru o mai bun gestionare a deeurilor
- este necesar iniierea de campanii de sensibilizare i de informare adresate publicului
larg sau unor categorii speciale de consumatori
n urma analizrii acestor chestionare i a bibliografiei, s-a considerat c cea mai mare
problem, n domeniul gestionrii deeurilor menajere n judeul Cluj, este lipsa unui sistem
integrat de gestionare a deeurilor. De asemenea, este important i evaluarea polurii factorilor
de mediu cauzat de ctre instalaiile de eliminare a deeurilor menajere existente n jude i
anume depozitele de deeuri neconforme.

44

Partea experimental i metodologia de studiu a tezei este structurat pe trei direcii principale
de cercetare:
- evaluarea polurii factorilor de mediu (ap, aer, sol) provocat de ctre spaiile de depozitare
rural i depozitele municipale
- estimarea emisiilor de metan i dioxid de carbon de pe suprafaa depozitului Pata Rt
- modelarea unor sisteme de gestionare a deeurilor i alegerea variantei optime n raport cu
mediul, cu factorii economici, sociali etc, pentru judeul Cluj
Prima direcie de cercetare i propune s contribuie la conturarea unei imagini de
ansamblu a gestionrii actuale a deeurilor menajere n judeul Cluj i la evaluarea polurii
factorilor de mediu de ctre depozitele de deeuri. Pentru aceasta s-a studiat actualul sistem de
gestionare a deeurilor att din surse bibliografice, aa cum este acesta prezentat n documentele
de specialitate ale Ageniei Regionale pentru Protecia Mediului Cluj, ct i prin vizite pe teren,
efectuate la depozitele de deeuri rurale i oreneti din jude. Menionm c ultimul studiu
complex ce a cuprins analize de ap de suprafa, sol, aer i ap subteran a fost efectuat n anul
2001 la depozitul Pata Rt, de ctre o firm specializat.
n ce privete fostele amplasamente rurale de depozitare a deeurilor, este pentru prima
dat cnd n judeul Cluj se efectueaz analize de ap i sol pentru evaluarea polurii acestor
factori de mediu. n cursul acestor vizite s-au recoltat probe de ap, sol i aer n vederea
analizrii acestora din punct de vedere fizic i chimic. Probele de ap au fost recoltate din
prurile ce trec prin apropierea spaiilor rurale de depozitare a deeurilor, iar solul s-a recoltat
dimprejurul acestora. Analizele fizico-chimice ale apei au constat n determinri de pH, TDS,
conductivitate, potenial de oxido-reducere, salinitate i metale (Cr, Mn, Pb, Cd, Fe, Ni i Zn).
n apele analizate n cele dou arii rurale au fost determinate valori ridicate pentru Ni, Pb,
Cd i Cr. Interpretarea rezultatelor a fost fcut cu ajutorul metodei integrate cantitative de
evaluare a impactului i riscului de mediu MICEIRM. Impactul i riscul de mediu n cazul apei
de suprafa au valori mari, ceea ce nseamn c aceasta conine cantiti mari de poluani fiind
necesar luarea de msuri de control i prevenire a polurii acesteia cu metale.
Analizele de sol din aria rural 1 arat c din 8 msurtori pentru Pb, 6 valori sunt peste
valoarea normal VN prevzut n legislaie, iar pentru Cd doar 1 prob depete aceast
valoare normal. n aria rural 2, din 8 msurtori pentru Pb, 1 valoare depete pragul de
intervenie, 1 valoare depete pragul de alert, restul de 6 depind valorile normale. Pentru
Cd, 3 probe din 8 prezint valori peste VN, iar pentru Cu i Ni doar 1 prob depete VN.
Din cele de mai sus reiese c solurile din cele dou zone sunt poluate la rndul lor cu
metale grele, ns ntr-o msur mult mai mic dect n cazul apelor. Pentru redarea acestor
terenuri pentru folosine mai puin sensibile, este necesar monitorizarea zonelor i refacerea
peisajului. Din observaiile de teren reiese c, n mare parte, terenurile destinate fostelor spaii
rurale de depozitare a deeurilor sunt abandonate, nu sunt reamenajate i nici monitorizate de
ctre autoritile locale, aceste terenuri putnd fi considerate ca fiind ieite din circuitul celor
utilizabile. Mai mult, acestea pot fi focare de infecie pentru animale i chiar pentru persoanele
ce locuiesc n apropierea zonelor respective.

45

n ce privete calitatea prului Zpodie, ce curge la baza depozitului Pata Rt, aceasta
prezint o nrutire n aval de perimetrul depozitului, nregistrndu-se depiri ale concentraiei
maxime admise de lege la toate elemente analizate, ajungnd la clasa V. Pe lng analizele
efectuate pe probele de ap prelevate din zonele rurale, pentru prul Zpodie s-au analizat i
urmtorii parametrii chimici: CCO-Cr, CBO5, NH
4
-N, NO
2
-N, NO
3
-N, P total i reziduul fix.
Analizele efectuate pe probele de sol cu privire la concentraia de metale grele indic o
poluare mai ridicat cu Cu i Pb, ale cror valori medii depesc VN prevzute n legislaie.
Nivelul de poluare a aerului este relativ redus, cu excepia unor episoade accidentale de
aprindere a deeurilor depozitate. Probele de aer prelevate nu indic depiri ale valorilor
normate n legislaie.
Totui, din observaiile de teren, putem evidenia c n afara celor descrise mai sus exist o
poluare vizual puternic i un miros persistent, ce afecteaz comunitile din apropiere. Este
foarte probabil ca levigatul ce se infiltreaz n sol s afecteze calitatea pnzei freatice, dup cum
au indicat i studiile efectuate n 2001.
Persoanele ce triesc n apropiere sunt expuse la pericole de infectare cu diverse boli
datorit dezvoltrii unui mare numr de insecte i roztoare, cunoscute ca vectori ai unor boli
infecioase i parazitare. Turmele de animale ce pasc n zon i se adap din prul Zpodie, n
aval de depozit, prin ingerarea de cantiti mari de poluani din ap sunt expuse la pericole.
Implicit i persoanele care consum produsele rezultate de la aceste animale sunt expuse riscului
de mbolnvire.
n cazul depozitului Pata Rt, este necesar luarea de msuri urgente de: colectare a
levigatului pentru evitarea polurii n continuare a apei de suprafa i eventual subterane,
stoparea oricrei forme de depozitare a diverse deeuri reciclabile, iniierea procedurilor de
nchidere a depozitului, colectare i tratare a biogazului, monitorizare post-nchidere, curare a
zonei, evacuare a persoanelor care locuiesc n perimetrul acestui depozit, acoperire cu strat
vegetal i reamenajare a acestuia.
A doua direcie de cercetare const n estimarea emisiilor de metan i dioxid de carbon de
pe suprafaa depozitului de deeuri Pata Rt. Aceast estimare a fost efectuat n vederea
evalurii cantitii de biogaz pe care acest depozit o genereaz. Conform informaiilor pe care le
deinem, este pentru prima dat n Romnia cnd emisiile de metan i dioxid de carbon provenite
de la un depozit de deeuri municipale sunt msurate in situ prin metoda camerei nchise MCI.
Din cele dou seturi de msurtori efectuate n dou anotimpuri diferite (primvara i vara
anului 2011) rezult o medie a valorilor emisiilor de metan de 827 tan
-1
i de 9.102 tan
-1
pentru
dioxidul de carbon. n primvara anului 2011 s-au efectuat 88 de msurtori pe o suprafa de
aproximativ 60.000 m
2
, iar n vara anului 2011 s-au efectuat 74 de msurtori pe o suprafa de
aproximativ 40.000 m
2
.
Pentru metan, s-a calculat emisia i prin metoda IPCC 2006 Default Methodology (DM) i
s-a obinut o valoare de 9,93 Gg an
-1
adic 9.930 tan
-1
. Aceasta este de aproximativ 12 ori mai
mare dect cea estimat prin msurtorile in situ, confirmnd afirmaiile unor studii anterioare i
anume o supraestimare a cantitii de metan. Din rezultatele acestui studiu se poate concluziona

46

c estimarea cantitii de metan msurate in situ este mai fiabil dect aceea determinat prin
metoda IPCC 2006.
A treia direcie de cercetare este modelarea unor sisteme de gestionare a deeurilor i
alegerea variantei optime n raport cu mediul. Acest studiu s-a efectuat utiliznd un program
specific pentru Evaluarea Ciclului de Via i anume GaBi4, varianta pentru universiti (licen
acordat de ctre compania PE International GmbH Germania). Este printre primele studii de
acest gen efectuate n Romnia, n domeniul deeurilor, cu ajutorul acestui software specific ca
instrument de analiz a ciclului de via pentru sistemele de gestionare a deeurilor solide.
ECV este o metod standardizat la nivel internaional pentru identificarea i evaluarea
impacturilor de mediu provenite din opiunile de sisteme de gestionare a deeurilor i face
posibil luarea n considerare a beneficiilor importante de mediu ce pot fi obinute prin
introducerea a diferite procese n sistemul de gestionare a deeurilor.
S-au luat n calcul patru variante de sisteme de gestionare a deeurilor. Deeurile
municipale solide (DMS) luate n considerare n acest studiu sunt deeurile generate de ctre
populaie, instituii i zone comerciale i anume: deeurile reciclabile (plastic, sticl, carton,
metal i lemn), deeurile biodegradabile i alte deeuri (textile i deeuri periculoase din deeuri
menajere).
Scenariul #1 se refer la actualul sistem de gestionare a deeurilor ce include colectarea
amestecat a deeurilor, urmat de transportul acestora la depozitul municipal neconform. Al
doilea scenariu prezint o mbuntire a Scenariului #1 cu o operaie de tratare mecano-
biologic (TMB) a deeurilor biodegradabile ce a fost adugat naintea depozitrii, de aceast
dat ntr-un depozit ecologic. Scenariul #3 include urmtoarele etape: colectare, transport, TMB,
reciclare i depozitare. Scenariul #4 include incinerarea ca metod de minimizare a volumului
deeurilor periculoase menajere, iar depozitarea rmne metoda de eliminare final pentru
reziduurile provenite de la operaiile de tratare.
Rezultatele obinute arat c ECV, ca instrument de evaluare de mediu, poate fi aplicat cu
succes ca suport de decizie ntr-un sistem de gestionare integrat a deeurilor solide i poate fi
utilizat adecvat pentru activitile de gestionare a deeurilor. Scenariul #4 a reieit a fi cea mai
bun opiune datorit emisiilor sczute de gaze cu efect de ser i a recuperrii de energie,
provenite n principal de la incinerare.
Propunerile de eficientizare a actualului sistem de gestionare a deeurilor menajere n
judeul Cluj vizeaz o restructurare major a ntregului sistem, prin introducerea incineratorului,
a staiilor de transfer, a sortrii i reciclrii n acest circuit i nu n ultimul rnd introducerea
metodelor de colectare selectiv, difereniate n ariile rurale i urbane. S-a considerat c factorul
uman este foarte important i de aceea s-a propus combinarea metodelor de stimulare a
populaiei n ce privete colectarea selectiv (de exemplu: automatele de reciclare, centrele de
preluare a deeurilor reciclabile cu funcionare n regim depozit, taxe difereniate de ridicare a
deeurilor amestecate n funcie de cantitatea de deeuri reciclabile colectat selectiv) cu
metodele de constrngere (cum ar fi amenzile aplicate n caz de nerespectare a deciziilor
adoptate n comun de ctre ceteni i administraiile publice locale). De asemenea, considerm

47

c este de o importan major organizarea de ctre administraia public de campanii de
informare periodic i continu a cetenilor asupra bunei funcionri a sistemului, precum i
introducerea n coli (indiferent de profil) a unei informri ample i periodice legate de buna
gestionare a deeurilor n general i a pstrrii cureniei
n urma analizei SWOT considerm c sistemul propus are multe puncte tari care
demonstreaz fiabilitatea i fezabilitatea sistemului. Ameninrile care exist legate de
instabilitatea politic i de penalizrile ce pot fi aplicate n caz de nendeplinire a obiectivelor,
sunt periculoase i impun o implementare ct mai rapid a unui sistem de gestionare a deeurilor.
Ca o concluzie general i o recomandare pentru viitoarele proiecte de gestionare a
deeurilor, considerm necesar efectuarea de investigaii i analize corespunztoare, msurtori
in situ i folosirea de metode moderne de interpretare a rezultatelor, nainte de luarea de decizii
majore i de adoptarea unor soluii specifice.

Poteniale direcii de cercetare
Studiile i proiectele de cercetare ce pot avea ca punct de plecare lucrarea de fa, ar putea fi
urmtoarele:
o perfecionarea sistemului de gestionare integrat, propus n lucrare, prin studii de
fezabilitate economic
o gsirea de soluii moderne de nchidere i reamenajare a depozitelor neconforme de
deeuri
o estimarea emisiilor de metan i dioxid de carbon prin msurtori in situ pentru depozitele
neconforme din fiecare regiune i implicit pe ar i compararea cu emisiile raportate de
Romnia la nivel internaional.
o studiul sistemelor de captare a metanului de pe suprafaa depozitelor neconforme de
deeuri i aplicarea sistemului adecvat pentru fiecare depozit.
o elaborarea de simulri detaliate, cu ajutorul programului specific pentru evaluarea
ciclului de via (GaBi4), pentru fiecare operaie de tratare/eliminare n parte, ce intr n
componena unui sistem de gestionare a deeurilor precum i includerea detaliilor legate
de transport i de diferite metode de colectare a deeurilor menajere.
o extinderea studiilor efectuate cu ajutorul programului GaBi4 i la alte categorii de
deeuri.


48

Bibliografie selectiv

Abichou T., Chanton J., Powelson D., Fleiger J., Escoriaza S., Lei Y., Stern J., 2006,
Methane flux and oxidation at two types of intermediate landfill covers, Waste
Management 26, p. 13051312.
Barton J.R., Dalley D., Patel V. S., 1996, Life cycle assessment for waste management, Waste
Management, Vol. 16, Nos 1-3, pp. 35 50
Beigl P., Lebersorger S., Salhofer S., 2008, Modelling municipal solid waste generation: A
review. Waste Management, 28, 200214.
Bernstad A. i La Cour J. J., 2011, A life cycle approach to the management of household food
waste A Swedish full-scale case study, Waste Management 31 18791896.
Bjarnaddottir HJ, Fridriksson GB, Johnsen T, Sletsen H, 2002, Guidelines for the use of
LCA in the waste management sector, Nordtest TR 517, Espoo, Finland: Nordtest,
<http://www.p2pays.org/ref/37/36469.pdf>; accesat la 28/10/2011.
Bogner J. i Matthews E., 2003, Global methane emission from landfills: New methodology
and annual estimates 1980-1996, Global Biogeochemical Cycles, 17(2), 1065.
Chakraborty M., Sharma C., Pandey J., Singh N., Gupta P. K., 2011, Methane emission
estimation from landfills in Delhi: A comparative assessment of different methodologies,
Atmospheric Environment ,45, p. 7135-7142.
Cherubini F., Bargigli S., Ulgiati S., 2009, Life cycle assessment (LCA) of waste management
strategies: Landfilling, sorting plant and incineration, Energy 34, p. 21162123.
Clift R., Doig A., Finnveden G., 2000, The application of life cycle assessment to integrated
waste management. Part 1. Methodology, Trans. IchemE;78(B):27987.
Di Bella G., Di Trapani D., Viviani, G., 2011, Evaluation of methane emissions from Palermo
municipal landfill: Comparison between field measurements and models, Waste
Management, 31, p. 1820-1826.
Eriksson O, Frostell B, Bjrklund A, Assefa G, Sundqvist J-O, Granath J, 2002, ORWARE
A simulation tool for waste management, Resources, Conservation and Recycling;
36(4):287307.
Finnveden G., 1999, Methodological aspects of life cycle assessment of integrated solid waste
management systems, Resources, Conservation and Recycling; 26:17387.
Garrett P.i Collins M., 2009, Life Cycle Assessment of Product Stewardship Options for
MercuryContaining Lamps in New Zealand: Final Report, published for the Ministry for
the Environment, New Zealand, on-line la:
http://www.mfe.govt.nz/publications/waste/product-stewardship-options-mercury-
containing-lamps/index.html, 13.06.2012.
Gavrilescu M., 2003, Risk assessment and management, Ecozone Press, Iasi, Romania.
Guinee JB., 2002, Handbook on life cycle assessmentoperational guide to the ISO standards.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

49

Haegan Raluca Mariana, Popovici Antoanela, andor Marius,

Popia Gabriela-Emilia,
Roman Cecilia, Levei Erika, Tnselia Claudiu, Cordo Emil, 2011, Monitoring of
heavy metals distribution in waste incineration ash Case Study, Environmental
Engineering and Management Journal, Volumul 10/2011, no.1, p. 469-473
Haegan Raluca Mariana, Popia Gabriela-Emilia, Varga Ildiko, Popovici Antoanela,
Freniu Tiberiu, 2012, The environmental impact caused by heavy metals from the non-
sanitary municipal landfill Pata Rt-Cluj Napoca, Studia Chemia, Volumul 57 (LVII), p.
119-127.
Hegde, Ullas, Chang, Tsan-Chang, Yang, Shang-Shyng, 2003, Methane and carbon dioxide
emissions from Shan-Ch-Ku landfill site in northern Taiwan, Chemosphere 52, 12751285.
Hertwich G. Edgar, Mateles F. Sarah, Pease S. William, McKone E. Thomas, 2001, Human
toxicity potentials for life-cycle assessment and toxics release inventory risk screening,
Environmental Toxicology and Chemistry, Volume 20, Issue 4, pages 928939.
Ionescu C., 2003, Curs de Politici de management de mediu,
http://www.hydrop.pub.ro/polcurs11.pdf, accesat la 28.06.2011, 17:58
Jang H, D. i Yang S. S., 2001, Greenhouse gasses emission from municipal solid wastes in the
column bioreactor, J. Biomass Energy Soc. China, 20, 101-112.
Joseph, K., Viswanathan, C., Trakler, J., Basnayake, B.F.A., Zhou, G.M., 2003, Regional
networking for sustainable landfill management in Asia, Proceedings of the Sustainable
Landfill Management Workshop, Anna University, Chennai, pp. 39.
Livingston, G.P. i Hutchinson, G., 1995, Enclosure-based measurement of trace gas
exchange: applications and sources of error, Matson, P.A., Harriss, R.C. (Eds.), Methods
in Ecology, Biogenic Trace Gases: Measuring Emissions from Soil and Water. Blackwell
Science, Cambridge, MA., p. 1452.
Macoveanu M., 2005, Methods and techniques for environmental impact assessment, 2
nd

Edition, Ecozone Press, Iasi, Romania.
Mattsson B., 1999, Environmental Life Cycle Assessment (LCA) of Agricultural Food
production, Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, ISSN 1401-
6249, ISBN 91-576-5734-3.
Morrisey A.J. i Browne J., 2004, Waste management models and their applications to
sustainable waste managemen,. Waste Management; 24:297308.
Popia Gabriela-Emilia, Popovici Antoanela, Haegan Raluca Mariana, 2010, Colectarea
Selectiv a Bateriilor Portabile Uzate, Articol bibliografic, ProEnvironment Promediu nr.
3, 2010, p. 278-283
Popita Gabriela-Emilia, Popovici Antoanela, Hategan Raluca Mariana, 2011, Developing a
municipal urban waste management integrated system in Cluj County, AES Bioflux
3(2):194-205, http://www.aes.bioflux.com.ro/home/volume-3-2-2011.
Popia Gabriela-Emilia, Varga Ildiko, Modoi Cristina, Haegan Raluca Mariana, Popovici
Antoanela, 2011a, Heavy metal contamination assessment and its environmental impact in

50

the area of rural waste disposals in Cluj County, Romania, 2011, Hungarian Journal of
Industrial Chemistry Veszprm, Vol. 39(2) p. 271-278.
Popia Gabriela-Emilia, Frunzeti Nicolae, Adina-Laura Lazar, Artur Ionescu, Clin Baciu,
Antoanela Popovici, Eugen Vere, 2012, Evaluation of carbon dioxide and methane
emissions from Cluj-Napoca municipal landfill, International Journal of Environmental
Pollution, n curs de publicare.
Popia Gabriela-Emilia, Varga Ildiko, Gurzau Anca, Bence Fazekas,

Redey Akos, Yuzhakova
Tatiana, Haegan Raluca Mariana, Popovici Antoanela, Veres Eugen, 2012a,
Environmental impact and risk assessment in the area of the municipal landfill Pata Rt
from Cluj - Napoca, Romania, Environmental Engineering and Management Journal, n
curs de publicare.
Proorocu M., 2005, Waste Management, Publishing House Napoca Star, ISBN: 973-647-264-7,
Cluj-Napoca, 229.
Robu Brndua, 2005, Evaluarea impactului i a riscului induse asupra mediului de
activiti industriale, Editura Ecozone, Iai, 2005, ISBN 973-7645-00-6, 225 p.
Robu B. i Macoveanu M., 2005, Environmental impact and risk assessment of an industrial
site used for solid wastes disposal, resulted from steel processing, proc. Of the 3
rd

International Conference on Ecological Chemistry, 551-560, Chisinau.
Salhofer S., Schneider F., Obersteiner, G., 2007, The ecological relevance of transport in
waste disposal systems in Western Europe, Waste Management, 27, 4757.
Smith A., Brown K., Ogilvie S., Rushton K., Bates J., 2001, Waste Management Options and
Climate Change Final Report to the European Commission, DG Environment,
Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tarantini M., Loprieno A. D., Cucchi E., Frenquellucci F., 2009, Life Cycle Assessment of
waste management systems in Italian industrial areas: Case study of 1st Macrolotto of
Prato, Energy, 34, p. 613622.
Themelis Nickolas J. i Ulloa Priscilla A., 2007, Methane generation in landfills, Science
Direct, Renewable Energy, 32, p. 12431257.
Vishwanathan, C. i Trakler, J., 2003, Municipal solid waste management in Asia: A
comparative analysis, Proceedings of the Sustainable Landfill Management Workshop, 3
5 December Anna University, 2003, pp. 5, 40.3, September 2005, USEPA, Washington.
XU X.-H., YANG Y.-P., WANG D.-H., 2003, CH
4
emission and recovery from Municipal Solid
Waste in China, ISSN 1009 - 3095 Journal of Zhejiang University SCIENCE V. 4, No .3,
p.352 357.
Wegener S.A., Van Oers L.F.C.M. Guine J.B., Struijs J., Huijbregts M.A.J., 2008,
Normalisation in product life cycle assessment: An LCA of the global and European
economic systems in the year 2000, Science Of The Total Environment, 30, 227 240.

51

Yuzhakova T., Rdey ., Lak J., Hancsk J., Domokos E., Somogyi V., Utasi A. and
Popita G., Biomass potential in Hungary, 2012, Journal Fresenius Environmental Bulletin,
vol. 12, 7b.

APM Cluj, 2008, 2009, 2010, 2011, Agenia pentru Protecia Mediului Cluj, Raport privind
starea factorilor de mediu n judeul Cluj 2008, 2009, 2010, on line la:
http://www.apmcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=88,
22.01.2011, 13:23.
ARPM Cluj-Napoca, 2010, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Cluj-Napoca, Raport
privind starea factorilor de mediu Regiunea 6 NV 2010, www.arpmnv6.ro, 20.04.2011,
10:15.
CJ Cluj i CMS SEI, 2009, Consiliul Judetean Cluj, Centrul de Mediu i Sanatate Cluj-Napoca,
Studiu de evaluare a impactului asupra starii de sanatate in relatie cu obiectivul Sistem
de Management Integrat al Deseurilor in jud. Cluj Centru de Management Integrat al
Deseurilor Statie de tratare mecano-biologica si depozit deseuri intravilan Cluj-Napoca
(inclusiv faza PUZ), Noiembrie 2009, on line la: http://www.cjcluj.ro,
http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/deseuri/Impact%20Deseuri%20Cluj_fin_7.pd
f, accesat la 28.06.2011, 15:39
ECV1, 2010, Evaluarea Ciclului de Via, managementul deeurilor
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2HvDwcm4mC8J:www.scribd.co
m/doc/26378291/Evaluarea-Ciclului-de-Via%C5%A2%C4%82-Ciclul-
De+Evaluarea+ciclului+de+via%C5%A3a+managementul+deseurilor&cd=4&hl=ro&ct=c
lnk&gl=ro, accesat 11.07.2010 14:00
EEA Report, 2011, Greenhouse gas emission trends and projections in Europe, Tracking
progress towards Kyoto and 2020 targets, ISBN 978-92-9213-224-8 ISSN 1725-9177
doi:10.2800/8087, Denmark.
EMEP/EEA, 2009, European Environment Agency, Air pollutant emission inventory guidebook,
on line at http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-
2009/#, 20.02.2012, 12:11.
GHK i Bio Intelligence Service, 2006, A Study to Examine the Costs and Benefits of the ELV
Directive Final Report Annexes, Annex 5 Environmental impacts analyzed and
characterization factors, Birmingham, England, on line la:
http://www.ec.europa.eu/environment/waste, accesat 01.02.2012
IPCC, 2001, Guidelines IPCC for National Greenhouse Gas Inventories: Waste 2001.
IPCC, 2006, Guidelines IPCC for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 5
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
ISO 14040:2006, ISO (International Organization for Standardization) no. 14040,
Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework,
Requirements and guidelines, International Standards for Business, Government and
Society, Geneva, Switzerland.

52

Medana, 2010, Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Sistem de
management integrat al deeurilor n judeul Cluj.
MMGA MO 86bis, 2004, Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, Monitorul Oficial, Partea
I nr. 86bis din 26/01/2005, Normativ tehnic privind depozitarea deeurilor din 26/11/2004.
MMGA MO 511, 2006, Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, Monitorul Oficial 511 din
13.06.2006, Ordinul 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind
clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a corpurilor
de ap.
PE Europe GmbH & IKP University of Stuttgart, 2012,
http://www.gabisoftware.com/software.html.
USEPA, 1986, US Environmental Protection Agency, Measurement of gaseous emission rated
from land surfaces using an emission isolation flux chamber. Users guide, EPA 600/8-86-
008 (NTIS PB-223161). USEPA, Washington.
USEPA, 2005, US Environmental Protection Agency, Guidance for evaluating landfill gas
emissions from closed or abandoned facilities, EPA Contract No. 68-C-00-186, Task Order
Waste to resources, 2010, Household participation in waste management, http://hpwm.eu/
accesat la 05.03.2011, 13:09.

ACTIVITATEA TIINIFIC
ARTICOLE PUBLICATE SAU ACCEPTATE SPRE PUBLICARE
N PERIOADA 2009-2012

Reviste ISI
1. Gabriela-Emilia Popia, Ildiko Varga, Anca Gurzau, Fazekas Bence,

Akos Redey,
Tatiana Yuzhakova, Raluca Mariana Haegan, Antoanela Popovici, Eugen Veres, 2012,
Environmental impact and risk assessment in the area of the municipal landfill Pata Rt from
Cluj - Napoca, Romania, (revised after peer review), Environmental Engineering and
Management Journal, Iasi, Romania, factor impact 1,004.
2. Gabriela-Emilia Popia, Clin Baciu, Akos Redey,

Tatiana Yuzhakova, Nicolae
Frunzeti,

Artur Ionescu, Antoanela Popovici, Raluca-Mariana Hategan, 2012, Life Cycle
Assessment (LCA) of municipal solid waste management in Cluj County, Romania, (under
review), Environmental Engineering and Management Journal, Iasi, Romania, factor impact
1,004.
3. Gabriela-Emilia Popia, Nicolae Frunzeti, Adina-Laura Lazr, Artur Ionescu Clin
Baciu, Antoanela Popovici, 2012, Evaluation of carbon dioxide and methane emissions from
Cluj-Napoca municipal landfill, Romania, (under review), International Journal of
Environmental Pollution, factor de impact 0,626, SRI 0,29264.
4. Raluca Mariana Haegan, Antoanela Popovici, Marius andor, Gabriela-Emilia Popia,
Cecilia Roman, Erika Levei, Claudiu Tnselia, Emil Cordo, 2011, Monitoring of heavy metals
distribution in waste incineration ash Case study, Environmental Engineering and

53

Management Journal, Vol.10, No. 1, 7-15, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ,
http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol10/vol10no1.htm, factor de impact 1,004.
5. Raluca Mariana Haegan, Gabriela-Emilia Popia, Ildiko Varga, Antoanela Popovici,
Tiberiu Freniu, 2012, The environmental impact caused by heavy metals from the non-sanitary
municipal landfill Pata Rt-Cluj Napoca, Studia Chemia, Volume 57 (LVII), March of 2012, p.
119-127, factor de impact 0,129.
6. T. Yuzhakova, . Rdey, J. Lak, J. Hancsk, E. Domokos V. Somogyi, A. Utasi and G.
Popia, 2012, Biomass potential in Hungary, Journal Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21;
8B, 2336-2361 (2012), factor de impact 0,716, SRI 0,13043.

Reviste BDI (COTATE CNCSIS(B+, B i C)
1. Gabriela-Emilia Popia, Antoanela Popovici, Raluca Haegan, 2010, Selective
Collection of Used Portable Batteries, ProEnvironment Promediu 3, 278 283, Editura Bioflux,
Cluj-Napoca, TODESCO Publishing House pISSN: 1844 6698; BIOFLUX Publishing House
eISSN: 2066 1363, http://proenvironment.ro/promediu/article/view/5490/5123.
2. Gabriela-Emilia Popia, Antoanela Popovici, Raluca Haegan, Developing a municipal
urban waste management integrated system in Cluj County, 2011, AES Bioflux Advances in
Environmental Sciences - International Journal of the Bioflux Society 3(2):194-205, 2011,
http://www.aes.bioflux.com.ro/home/volume-3-2-2011.
3. Gabriela-Emilia Popia, Ildiko Varga, Cristina Modoi, Raluca-Mariana Haegan,
Antoanela Popovici,

2011, Heavy metal contamination assessment and its environmental
impact in the area of rural waste disposals in Cluj County, Romania, Hungarian Journal of
Industrial Chemistry Veszprm, Vol. 39(2) pp. 271-278.
4. Gabriela-Emilia Popia, 2012, Life cycle assessment (LCA) of municipal solid waste,
management in Cluj County, Romania, preliminary results, (under review), Studia Ambientum,
Cluj-Napoca.

Lucrri publicate n volumul unor conferine
1. Yuzhakova Tatiana, Kovacs Jzsef , Sinka Zsfia, Rdey Akos, Mikls Lszl,
Rduly Istvn, Rduly Lenke, Lak Jnos, Utasi Anett, Popia Gabriela Emilia, 2012,
Investigation of composition of the exhaust gases of gasoline engines, Lucrare publicat n
volumul conferinei internaionale VIII. KRPT-MEDENCEI KRNYEZETTUDOMNYI
KONFERENCIA 18-21 aprilie, Veszprem, Ungaria, ISBN 978-963-86627-2-9, pag 299-303.

Participri la Conferine Naionale
1. Colectarea selectiv a bateriilor portabile uzate, Gabriela-Emilia POPIA, Antoanela
POPOVICI, Raluca HAEGAN, Conferina dedicat Zilei Mondiale a Mediului: Relaia
Mediu & Agricultur & Industrie: Conflict i Sinergie din cadrul Universitii de tiine
Agricole i Medicin Veterinar, Facultatea de Agricultur, ediia a II-a, 2 iunie 2010,
Cluj-Napoca, Romnia (comunicare).

54

2. The environmental impact caused by heavy metals from the municipal landfills -
preliminary results, Gabriela-Emilia Popia, Ildiko Varga, Raluca Mariana Haegan,
Antoanela Popovici, Conferina ENVIRONMENT & PROGRESS 2011, Environment
Research, Protection and Management, organizat de Universitatea Babes-Bolyai,
Facultatea de tiina i Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, Romania n perioada 11 - 12
Noiembrie 2011 (poster).
3. Evaluarea Ciclului de Via Metodologie modern aplicat gestionrii deeurilor,
Gabriela-Emilia Popia, Clin Baciu, Conferina AMDD (Antreprenoriatul n Domeniul
Dezvoltrii Durabile) din cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/50933, organizat n
perioada 2-3 iulie, de ctre Universitatea Tehnic, Cluj-Napoca (comunicare).

Participri la Conferine Internaionale
1.Developing a municipal urban waste management integrated system in Cluj County,
Gabriela-Emilia POPIA, Antoanela POPOVICI, Raluca Mariana HAEGAN,
Conferina Internaional : Legislaie de Mediu, Ingineria Siguranei i Managementul
Dezastrelor ELSEDIMA, organizat de Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de
tiina i Ingineria Mediului, ediia a 8-a, 21-23 octombrie 2010 Cluj-Napoca, Romnia
(comunicare).
2. Distribution monitoring of heavy metals issued from ash incineration-Study Case,
Raluca Mariana HAEGAN; Emil CORDO, Antoanela POPOVICI, Marius ANDOR,
Gabriela-Emilia POPIA, Conferina Internaional : Legislaie de Mediu, Ingineria
Siguranei i Managementul Dezastrelor ELSEDIMA, organizat de Universitatea
Babe-Bolyai, Facultatea de tiina i Ingineria Mediului, ediia a 8-a, 21-23 octombrie
2010 Cluj-Napoca, Romnia (poster).
3. Heavy metal contamination assessment and its environmental impact in the area of rural
waste disposals in Cluj County, Romania, G. Popia, I. Varga, C. Modoi, R. Haegan,
A. Popovici,

Conferina pentru pentru masteranzi i doctoranzi "Mobility and
Environment" organizat de Universitatea Pannonia, Veszprem, Ungaria, n perioada 29
august-1 septembrie 2011 (poster).