Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea: U.S.A.M.V.

Iaşi
Facultatea de Agricultură
Departamentul Agroeconomie
Numele şi prenumele: Velescu Elena

Lista lucrărilor ştiinţifice/cărţilor din ultimii 5 ani (2015-2019)

I. Listă cărţi
1. Liviu Miron (coord.), Elena VELESCU și alții, Dirofilariosis. Dirofilarioza. Guide of main
parasitic diseases transmitted from non-human animals to humans – dirofilariosis in humans
and animals, 2019, “Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine, Iasi (Romania), ISBN 978-973-147-313-0, nr. pag. 85.
2. Liviu Miron (coord.), Elena VELESCU și alții, La dirofilariose. Dirofilarioza. La
dirofilariose chez les humains et les animaux, 2019, “Ion Ionescu de la Brad” University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi (Romania), ISBN 978-973-147-314-7, nr.
pag. 83.
3. Liviu Miron (coord.), Elena VELESCU și alții, Malaria. Guide of main parasitic diseases
transmitted from non-human animals to humans, 2019, “Ion Ionescu de la Brad” University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi (Romania), ISBN 978-973-147-315-4, nr.
pag. 147.
4. Liviu Miron (coord.), Elena VELESCU și alții, Le paludisme. Malaria. Guide des
principales maladies infectieuses transmises par les animaux non-humains aux humains, 2019,
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi
(Romania), ISBN 978-973-147-316-1, nr. pag. 151.
5. Liviu Miron (coord.), Elena VELESCU și alții, HANDBOOK of mains zoonotic diseases
identified in 4 EU countries: Romania, Italy, Croatia and Lithuania, 2019, “Ion Ionescu de la
Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi (Romania), ISBN
978-973-147-334-5, nr. pag. 166.
6. Elena VELESCU, Le français à l'usage des vétérinaires et des zootechniciens, Editura
EUROPLUS, Galaţi, 2016, ISBN 978-606-628-159-1, nr. pagini 161.
7. Elena VELESCU, «La catastrophe naturelle en littérature et peinture au XVIIIe siècle dans
l'espace culturel franco-allemand», teză de doctorat École Pratique des Hautes Études
(Sorbonne), Editions Universitaires Européennes, Saarbrucken, Germania, 2017, ISBN 978-
620-2-26469-3 nr. pag. 400.
8. Alina HURUBEAN (coord.), Elena VELESCU și alții, Feminin-Masculin. Povestiri de
carieră-viaţă, Institutul European, 2016, Iași, ISBN 978-606-24-0151-1, nr. pag. 440.

II. Lista lucrărilor ştiinţifice


1. Elena Velescu, « Inwiefern vergrößert sich die Lernmotivationder Lernenden durch den
Einsatz vo Ritualen im Unterricht? », Acta Technica Napocensis, series Languages for Specific
Purposes, Vol. 17, nr. 2, 2017, p.79-87, ISSN 1454-685X.
2. Elena Velescu, « The influence of Immanuel Kant’s scientific research on the causes of natural
disasters in the process of secularization in the 18th century », Actele conferintei LUMEN
RSACVP 2017, Volume: Rethinking Social Action. Core Values in Practice, LUMEN, 2017, Iasi,
Romania & London, UK, ISBN: 978-1-910129-13-5, p. 968-976
(http://lumenpublishing.com/proceedings/published-volumes/lumen-proceedings/rsacvp2017/).
3. Elena Velescu, « Les répliques sémiotiques du tremblement de terre de Lisbonne dans le «
Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome « Tout est bien » » de Voltaire »,
Actele colocviului internațional « De la text la context. Provocări și perspective în abordarea
interdisciplinară a textului literar », Chișinău, 2017, vol. 4, Moldova, p. 176-184, ISBN 978-9975-
71-882-0.
4. Elena Velescu, « L’évaluation motivante en cours de français sur objectifs spécifiques:
réflexions et pratiques en vétérinaire », in Actele colocviului international Langues sur objectifs
spécifiques et l'identité professionnelle, Faculté de formation des maîtres - Université de Belgrade,
ACJKC, Belgrad, 2018, p. 897-907, ISBN 978-86-81018-01-9.
5. Elena Velescu, « Les expressions idiomatiques avec les noms d’animaux dans le cours du
français pour les veterinaires et les zootechniciens », in Actele Simpozionului Ştiinţific
Internaţional „Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări
economice”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Lucrări ştiinţifice volumul 50, Chişinău,
2018, p. 428-431, ISBN 978-9975-64-299-6.

LISTĂ PROIECTE DE CERCETARE–DEZVOLTARE


(2010-2019)

Perioada
Directorul şi
Programul/Proiectul şi
echipa proiectului
valoarea proiectului

1. Membră în proiectul Erasmus +, cod


2016-1-RO01-KA203-024732, «
Online courses with videos for the Prof. Dr. Liviu Miron, Universitatea de
2017-2019, valoare : 249
field of veterinary communication Stiințe Agricole și Medicină Veterinară «
000 euro.
dealing with prevention diagnosis Ion Ionescu de la Brad » Iasi
and treatment of diseases from
animals to humains ».
2. Proiectul ”Școală antreprenorială
pentru susținerea inițiativelor de
afaceri studențești inovative Prof. Dr. Stejarel Brezuleanu, Universitatea
(SASIASI)” – CNFIS-FDI 2019- de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară « 2019
0192. Funcția ocupată – Expert Ion Ionescu de la Brad » Iasi
germana în afaceri.

3. Proiectul CRU USAMV (parte a


rețelei de Centre de reușită
universitară din Europa Centrală și
Lect. Dr. Elena Petrea/ Lect.dr. Elena
de Est), pentru desfășurarea de
Velescu – Coresponsabile, finanțare
activități științifice și dotare a CRU 223.800 Ron / 2014-2018
acordată de Agentia Universitara a
USAMV cu fond de carte și
Francofoniei- AUF-BECO)
logistică. Funcția ocupată –
Coresponsabil.