Sunteți pe pagina 1din 2

Principul separației puterilor în stat

Într-un stat democratic puterea este împărțită între mai multe autorități (instituții) . Aceste autorități sunt
organizate ierarhic având atribuții specifice și putere de control asupra altora pentru a se împiedica abuzurile de putere.
Acest principiu este garantat si de CONSTITUTIA ROMANIEI.

Autorități ale administrației centrale


puterea
Puterea legislativă Puterea executivă Puterea
judecătorească
Rol / -aprobă legile țării -pune în aplicare legile -are atribuții pe plan intern (puține) -sancționează încălcarea legii de către cetățeni ,înalți
atribuții -aprobă bugetul României aprobate de Parlament -are atribuții pe plan extern-reprezintă demnitari sau de către alte autorități și înfăptuiește justiția
România pe baza legilor create de Parlament
Numele PARLAMENTUL GUVERNUL PREȘEDINȚIA Ministerul public Instanțele Consiliul superior
autorităților
condus de de judecata al magistraturii
care aparțin
PROCURORUL (CSM)
fiecărei puteri
GENERAL
Acte/ -LEGI Hotărâri de guvern HG -DECRETE prezidențiale -depinde de secție Sentințe ,deci- decizii,
documente (constituționale ,organice ,ordinare) zii,hotărâri
Ordonanțe de urgență OUG (civil, penal…) hotărâri
emise de aceste judecătorești
autorități Ordin de ministru OM sau încheieri
judecătorești
Caracteristici -este BICAMERAL --este format de primul -promulgă legile aprobate de Parlament / le întoarce -este organizat in 1.Judecătorii -verifică
și atribuții ale -cele 2 camere lucrează în ședințe comune ministru și trebuie aprobat pentru reexaminare ( o singură dată) PARCHETE 2.Tribunale comportamentul
acestor (plen ) și separat de Parlament -numește/ desemnează primul ministru urmărește ca legea să fie 3.Curți de apel activitatea
autorități -pentru ca o lege să intre în vigoare este - aplică legile aprobate de -poate adresa mesaje în fața Parlamentului respectată atât de autorități 4.Înalta curte judecătorilor prin
nevoie de aprobarea ambelor camere Parlament prin HG -Poate dizolva Parlamentul în situații clar definite de lege cât și de cetățeni de casație și secția de inspecție
-fiecare cameră are conducere proprie și -când Parlamentul este în -organizează referendumuri generale -când constată încălcări ale justiție(ÎCCJ) judiciară
funcționează pe baza legii și a unor vacanță poate da hotărâri -conduce Consiliul Suprem de Apărare a Țării CSAT legii face demersuri pentru -apără independența
regulamente speciale- OUG ,dar care apoi trebuie -poate participa la ședințele Guvernului și le poate prezida tragerea la răspundere și judecătorilor și a
-parlamentarii sunt aleși prin vot de validate de Parlament -numește unii magistrați recuperarea prejudiciului ceilalți magistrați
cetățeni -conduce administrația -mediază relațiile dintre celelalte instituții -Procurorul general al - apără reputația
-poate suspenda președintele publică locală -reprezintă România în relațiile cu alte state României îl poate trimite în acestora
-poate demite Guvernul sau părți din -numește PREFECȚII -numește ambasadorii /consulii României în alte state ale judecată pe președintele -propune președintelui
acesta -este obligat să prezinte lumii României acordarea de premii
raport Parlamentului -primește/ acreditează ambasadorii altor state pentru anumiți
judecători /magistrați
Componente/ SENAT CAMERA Prim-ministrul și Președintele Procurori Judecători
funcții senatori DEPUTATILOR Miniștri României +procurorul
(minim35 ani) deputați (minim -conduc ministerele create pe -e ales de cetățeni prin vot (universal, general al
-președintele 33ani) domenii (educație, munca,
Senatului poate mediu, cultura, finanțe …) direct, secret ,liber exprimat ,uninominal) României
lua locul
președintelui în
caz de nevoie
Puterea executivă-
Autorități ale administrației locale
Autorități la nivel CONSILIUL JUDEȚEAN Prefectura
de județ
funcția Consilieri județeni PREFECT
atribuții -gestionează veniturile si rezolvă -e reprezentantul guvernului in
problemele la nivel județean teritoriu (e numit de Guvern,
deci nu e ales)
Autorități la nivel CONSILIUL PRIMĂRIE
de localitate LOCAL
orășenesc/comunal
funcția Consilieri locali PRIMAR
atribuții -gestionează veniturile si rezolvă -este ales cu votul majorității
problemele la nivel local cetățenilor
-reprezintă localitatea

Teme si aplicatii:
1) Ce functii publice sunt ocupate prin votul universal, direct, secret,
liber exprimat, uninominal al cetățenilor?
2) Președintele României are voie să participe la ședințele
Parlamentului.Care sunt situațiile în care poate uzita de această
prerogativă?
3) Ce puteri poate exercita Parlamentul asupra Guvernului?
4) Care sunt situațiile în care Parlamentul este obligat să se supună
deciziei Președintelui?
5) Care este organul reprezentativ suprem de conducere a țării?
6) Care sunt autoritățile centrale care aparțin puterii executive?
7) Numește autoritățile locale .Cărei puteri aparțin aceste autorități?
8) În ce măsură puterea executivă are prerogative care presupun
autoritate față de puterea judecătorească?
9) În ce măsură puterea judecătorească are putere de control asupra
celorlalte puteri?
10) Cine are atribuții de mediere a conflictelor dintre autoritățile
administrației centrale?
11) Formulează și tu întrebări asemănătoare colegilor tăi.