Sunteți pe pagina 1din 1

Test

LUCRAREA DE LABORATOR NR.2

Probleme

1. Să se calculeze debitul teoretic, Qtp și debitul real, Qp al unei pompe volumice care are
următoarele caracteristici:
Vg = 5 cm3/rot;
n = 2940 rot/min;
ηvp = 0,9.

2. O pompă volumică cu capacitatea V = 10 cm3/rot funcționează la o presiune P = 10 MPa.


Care este momentul necesar pentru ca randamentul mecanic sa fie ηmp = 0,94?

3. Să se calculeze debitul real, Qp furnizat de o pompă caracterizată prin capacitatea sa pe


radian Dp = 3 cm3/rad și viteza unghiulară ωp = 300 rad/s. Debitul pierdut prin scurgeri este
Qlp = 90 cm3/s. Care este randamentul volumic al pompei?

S-ar putea să vă placă și