Sunteți pe pagina 1din 1

CAZ ENUNȚ ÎNTREBARE FUNCȚIE SINTACTICĂ

Eleva a întârziat la școală. CINE a întârziat? subiect


NOMINATIV Alina este elevă. CE este Alina? nume predicativ
(N.) Alina, eleva, a venit la mine. CARE Alina? apoziție (atribut substantival
apozițional)
Uniforma de elevă este frumoasă. CE FEL DE uniformă? atribut substantival prepozițional
nume predicativ
Uniforma este pentru elevă. PENTRU CINEeste? ! Numele predicativ în acuzativ este
întotdeauna însoțit de prepoziție.
complement direct
Am întâlnit-o pe elevă la teatru. PE CINE am întâlnit? ! Compl. direct mai poate răspunde
la întrebarea CE?
complement indirect
Vorbim despre eleva mea. DESPRE CINE vorbim? ! Complementul indirect în acuzativ
este întotdeauna însoțit de
prepoziție (cu, la, pentru, despre,
de, în, din etc.)
ACUZATIV Eleva merge la școală. UNDE merge? compl.circ. de loc
(Ac.) În copilărie am locuit la țară. CÂND am locuit? compl. circ. de timp
Eleva traversează cu grijă. CUM traversează? compl.circ.de mod
Sunt indignată de nepăsarea ta. DIN CE CAUZĂ sunt indignată? compl.circ.de cauză
Elevii se pregătesc intens pentru concurs. CU CE SCOP se pregătesc? compl.circ.de scop
Elevii sunt pregătiți de profesor. DE CĂTRE CINE sunt pregătiți? complement de agent
Ideile elevei sunt interesante. ALE CUI idei? atribut substant. genitival
Pixul este al elevei. AL CUI este? nume predicativ
În fața casei este o grădină. UNDE este? compl.circ.de loc
GENITIV (G.) Înaintea concursului, învățăm. CÂND învățăm? compl.circ.de timp
Sportivul înota contra curentului. CUM înota? compl.circ.de mod
Din cauza neatenției, a căzut. DIN CE CAUZĂ a căzut? compl.circ.de cauză
Învață mult în vederea admiterii. CU CE SCOP învață? compl. circ.de scop
Complement indirect
DATIV (D.) I-am cerut elevei o carte. CUI am cerut? ! Complementul indirect în dativ nu
este precedat de prepoziție.
VOCATIV (V.) Elevo, vino cu mine! - Substantivul în cazul vocativ nu
are funcție sintactică.

S-ar putea să vă placă și