Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

GRĂDINIȚA:
GRUPA: mijlocie
DATA: 17.03.2021
Prof.inv.preșc.:Dobre Aurelia
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Când,cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SAPTĂMÂNALĂ:”Hai,copii,afară,iar e primăvară!”
TEMA ACTIVITĂȚII : “Prietenii primăverii”
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere și dobândire de noi cunoștințe
DOMENII EXPERIENȚIALE : DLC (Domeniul limbă şi comunicare) +DOS (Domeniul om si societate)
MIJLOC DE REALIZARE:Activitate integrată - ADP+ ALA 1 +ADE (DLC+ DEC) + ALA 2
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
Stimularea exprimării orale, utilizarea corectă a structurilor verbale, dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului;
Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
Dimensiuni ale dezvoltării/ Comporamente vizate
A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
1. Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
1. Interacţiuni cu adulţii şi copiii de vârstă apropiată
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
2. Comportamente prosociale, de acceptare şi de respectare a diversităţii
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
2. Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi)
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
3. Activare şi manifestare a potenţialului creativ
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi povestiri creative

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII


1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui (comunicare receptivă)
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
3. Premize ale citirii şi scrierii în contexte de comunicare cunoscute
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului şi foloseşte diferite modalităţi de comunicare grafică şi orală pentru transmiterea unui mesaj
1. Ascultarea activă a mesajului pentru înţelegerea şi receptarea lui (comunicare receptivă)
1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
2. Exprimare orală a mesajului, a emoţiilor etc. (comunicare expresivă)
2.2. Participă la activităţile de grup şi la activităţile de joc, în situaţii uzuale, în calitate de vorbitor
2.3. Utilizează structuri orale simple
OBIECTIVE URMARITE:pe parcursul și la sfarșitul activității copiii vor fi capabili :
DLC:
- să-şi îmbogăţească vocabularul cu urmatoarele cuvinte:”sosire””mândre”,”zări”;
-să redea conţinutul de idei al poeziei, îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre ce se întâmplă în anotimpul de primăvară;
-sa memoreze logic si conștient poezia pe baza modelului educatoarei;
-sa recite poezia în mod corect si expresiv cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul transmis;
-să răspundă corespunzător din punct de vedere gramatical la întrebările adresate;
DOS:
-să realizeze tabloul pentru primăvară prin lipire cu materialele puse la dispoziție;
-să decoreze în spațiul dat pentru a realiza o lucrare originală;
-să-și evalueze lucrările proprii pe baza criteriilor date;
Activități de învățare :
ADP
-Întâlnirea de dimineaţă: “Prietenii Primăverii!”
salutul, prezenţa, calendarul naturii

-Rutine:”Spune ceva despre Primăvară!”


-Tranziţii: “Infloresc grădinile!”-cântec
ALA1:
Biblioteca : ,, Rochiţa Zânei Primăvara” – grafisme
Sarcina didactică:
- să decoreze rochiţa Primăverii cu elemente grafice învăţate(linii oblice/ scurte,puncte);
-să utilizeze corect instumentele de scris;
Material didactic: fişe, creioane colorate/carioci
Arte: “Flori de primăvară”- dactilopictură în contur;
Sarcina didactică:
-să denumească materialele de lucru puse la dispoziție;
-să realizeze compoziţii originale prin aplicarea tehnicilor de lucru învăţate;
-sa finalizeze tema plastica propusă;
Material didactic:acuarele,,fişă de lucru,șervetele umede
Constructii:”Castelul Zânei Primăvara”
Sarcina didactică:
- să construiască din cuburi castelul zânei Primăvara;
-să realizeze sarcina de lucru respectând tema dată;
-să participe activ, venind cu idei şi propuneri pentru realizarea sarcinii;
Material didactic: cuburi din lemn şi plastic;
ADE: DLC: Domeniul limbă și comunicare ,,Sosirea rândunicii”,de George Coşbuc – memorizare
Tranzitie: “Vine,vine primăvara-cântec”
DOS: ,,Tablou pentru zâna primăvară” activitate practică –colaj
ALA 2: - joc de mișcare- “Ultimul future rămâne fără scaun”
- să respecte regulile jocului;
- să aibă un comportament civilizat în timpul activității;
Material didactic: scaune, casetofon, cd.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: expunerea, conversația, explozia stelară, observația, explicația,demonstraţia, cooperarea, descoperirea,
turul galeriei,exercitiul;
RESURSE MATERIALE:, imagini din poezie, fişe de lucru, foi de desen,creioane colorate/caricoci, acuarele,cutia de la Zâna
Primăvară,carton,lipici,elemente specifice anotimpului primăvara,recompense ,laptop;
RESURSE TEMPORALE: 1 zi
RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mijlocii si educatoarea;
RESURSE SPAȚIALE: sala de grupă
FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal, grupe.
EVALUARE: observarea comportamentului copiilor , aprecieri verbale, globale și individuale.
BIBLIOGRAFIE:
1. "Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2019";
2. Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate, Ed. Diana, Letiţia Cârlogea,Camelia Drăghici;
3. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup,Ed. Arves,Pitești, 2006;
SCENARIUL DIDACTIC
1.Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP):
Activitatea debutează cu “Întâlnirea de dimineaţă” în care copiii au posibilitatea de a-şi manifesta starea de spirit, de bună
dispoziţie.
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei cu o formulă specifică: “- Bună dimineaţa, prieteni ai
primaverii!”
Calendarul naturii:
„A-nceput o nouă zi
Cum e vremea azi copii?”
Se va completa Calendarul naturii, astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună cum este vremea afară, să
aleagă jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică starea vremii. Vor completa cu jetoane ziua în care ne aflăm. În cazul în care
este ziua de naştere a vreunui copil sau un alt eveniment important, vom marca în calendar cu jetoane speciale. Dacă întâmpină
dificultăţi educatoarea le poate oferi ajutorul.
Activitatea continuă cu Împărtăşirea cu ceilalţi, care se va desfăşura printr-un joc intitulat: „Spune ceva despre Primăvară!”.
Copiii sunt rugați să spună câte o caracteristică a anotimpului primăvara. Se adresează întrebări şi se primesc răspunsuri.
Tranzitie : “Unu-doi,unu-doi
La baie sa mergem noi,
Pe maini sa ne spalam
Apoi apă sa bem
Si pe scaune să ne așezăm”
La întoarcerea copiilor, în sala de grupă, educatoarea îi intreabă pe copiii dacă sunt curioși să afle ,ce este în cutia prezentată
la Intâlnirea de dimineața,care a fost găsită dimineaţă în sala de grupă. Copiii se vor așeza pe scaune în semicerc iar educatoarea va
desface cutia, cadou de la Zâna Primăvară în care se află:scrisoarea, trimisă de Zâna Primăvară (anexa),poezia “Sosirea rândunicii”,de
George Coşbuc,imagini și surpriza pentru copii,este și momentul când se va capta atenția pentru activitatea desfășurată pe domeniile
experiențiale.
Urmează, Noutatea zilei, prin care copiii sunt anunţaţi că vor avea oaspeţi în grupă, care îi vor urmări la activităţile de pe
parcursul întregii zile.
În cadrul Domeniului limbă și Comunicare , educatoarea va citi poezia ”Sosirea rândunicii”,de George Coşbuc, va prezenta
imaginea pe măsură ce citește,va explica cuvintele si expresiile noi,cu care copiii vor formula propozitii dupa care se va trece la
memorarea poeziei de către copii.
Tranzitie:”Înfloresc grădinile”-cântec
În cadrul, Domeniului om si societate, copiii vor avea de realizat un “Tablou pentru primăvara” cu elemente specifice din
poezie pe care vor trebui să-l decoreze prin lipire,acesta fiind o surpriză pentru Zâna Primăvară.
“Dacă vrem să fim voinici / Facem sport încă de mici /Alergăm ca iepuraşii/ Şi zburăm ca fluturaşii / Noi la centre ne-aşezăm
/ Şi începem să lucrăm”.
Se prezintă centrele de interes . Copiii îşi aleg centrele de lucru în funcţie de dorința lor. Se intuieşte materialul aflat la fiecare
sector, se explică copiilor pe rând ce sarcini au de îndeplinit, după care aceştia vor lucra în grupuri mici.
Astfel, la centrul Bibliotecă, copiii vor avea de decorat rochița Zânei Primăvara cu grafisme, la centrul Arte,vor avea de
pictat cu degetele flori de primăvară, iar la centrul Costrucții vor avea de construit castelul Zânei Primăvara.
Copiii îşi aleg centrele de lucru în funcţie de dorința lor. Se intuieşte materialul aflat la fiecare sector, se explică copiilor pe
rând ce sarcini au de îndeplinit, după care aceştia vor lucra în grupuri mici.
Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în cadrul acestor activităţi: se vorbeşte în şoaptă pentru a nu deranja pe alţii,
apreciem şi protejăm construcţiile făcute de colegi, fiecare joc trebuie terminat, colaborăm la realizarea sarcinilor, dacă un copil a
terminat sarcina şi doreşte să lucreze la alt centru, este liber să o facă. Voi urmări activitatea copiilor pe centre, voi da explicaţiile
necesare, acolo unde există dificultăţi, voi monitoriza activitatea la fiecare centru.
Evaluarea: se fac aprecieri asupra întregii activităţi de la centre, a modului de participare a copiilor la activitate şi a
comportamentului acestora.
Finalitatea zilei Se realizează turul galeriei. Copiii și educatoarea vor purta discuții cu privire la faptele și produsele
realizate de-a lungul întregii zile.
Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la activitatea și comportamentul copiilor.
ALA2:” Ultimul future rămăne fără scaun !”
Se desfașoară activitatea recreativă ce constă in jocul de mișcare “Ultimul fluture rămâne fără scaun !”
Se așeaza scaunele în semicerc,cu unul mai puțin decât numărul de copii.Se pornește muzica și copiii vor dansa,vor imita zborul
fluturilor, până se va opri muzica,moment în care copiii vor ocupa fiecare un scaun.Cel ramas fără scaun va fi eliminat și se va elimina
și un scaun din semicerc.Treptat se vor elimina toate scaunele,iar copilul rămas va fi declarat “fluturele caștigător”.
DEMERS DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii didactice


crt. didactic Conținut științific Metode și Materiale Forme de Evaluare
procedee didactice organizare
1. Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări
organizatoric a activității.
Aerisirea sălii de grupă.
Pregătirea materialelor didactice necesare
desfăşurării activității.
Copiii sunt așezați în semicerc.
2. Astăzi vom învăța o poezie
Captarea frumoasă,frumoasă,care o să vă placă foarte - stimularea
atenției mult și o să vă bucurați părinții când o să le-o interesului pentru
spuneți frumos,cum o să vă învăț eu. -expunerea -cutia - frontal activitate
Am mai învățat și alte poezii? -conversația -scrisoare
Ce poezii? -poezia
Le-ați spus părinților?
Poezia pe care o învățăm acum este mai
frumoasă și eu vă învăț să o recitați altfel.
3. Se va realiza printr-o scurtă conversație,
Actualizarea despre anotimpul primăvara.
cunoștințelor În ce anotimp ne aflăm?(primăvara)
învățate Ce știm despre primăvară? -conversația - aprecieri globale
anterior (flori,fluturi,albine,cer senin). -exercitiul - frontal

4. Poezia frumoasă despre care v-am vorbit se


Anunțarea găsește în această carte.Ea se numește„Sosirea
temei și a rândunicii”și este scrisă de George - explicaţia - frontal
obiectivelor Coşbuc.Pentru că știu să citesc ,o sa citesc - conversaţia
eu.Voi, veți citi singuri când veți învăța să
citiți.Să vedem cum prezintă poetul această
poezie.

a)Citirea poeziei: - ascultă poezia


5. Prezentarea Poezia se citește expresiv copiilor respectând -expunerea
noului intonaţia, accentul, pauzele, tonul, nuanţarea
vocii în funcţie de ceea ce transmit versurile;
conținut şi
b)Înțelegerea textului în versuri:
dirijarea Se realizează prin: -conversația - imagini
învăţării -câteva întrebări privind conținutul textului în din poezie
versuri: - răspund la
Ce anotimp a trecut?(iarna) întrebări;
Cine a înverzit?(câmpul)
Ce pasăre a sosit?(rândunica) -exercitiul
Cine înfloreşte?(mugurii)
Ce a răsărit?(florile) - frontal
Cum este vremea(cald şi bine) -explozia
Unde se văd cocori?(prin zări) stelară
-apoi se explică cuvintele sau expresiile -individual
necunoscute: -îşi însuşesc
”sosire”––venire -expunerea - imagini cuvinte si expresii
mândre” –frumoase; din poezie noi,
zări-depărtăre;
c) Memorarea versurilor din prima strofă:
Poezia va fi memorată pe strofe vers cu
vers,educatoarea spune primul vers și 2-3
copii îl repetă,apoi spune al doilea vers,2-3 -individual
copii îl repetă, spune al treilea vers si 2-3 copii
îl repetă,spune al patrulea vers 2-3 copii îl
repetă.
d)Recitarea primei strofe:
După care se recită prima strofa.Pentru
memorarea următoarei strofe se procedeaza la
fel ca la prima strofă. -exercitiul
Se recită prima cu a doua – se repetă cu 2 – 3
copii.
– se repetă cu 2 – 3 copii ş.a.m.d.
Se recită numai individual, pentru urmărirea
corectitudinii pronunţiei cuvintelor.

6. Fixarea La sfârșitul activitații se va recita toată poezia -conversația - frontal - aprecieri globale
noului cu toți copiii în cor. -individual
conţinut Concluziile activității le aparțin copiilor,când -în grup
vor aprecia ce au făcut în timpul activității.

Moment de destindere:
7. Obţinerea Cântec „Înfloresc grădinile”.
performanţei Copii se vor aşeza la măsuţe. -conversația
Introducerea in activitate;
Se va realiza printr-o conversație pregătitoare
temei ce va urma a fi desfașurată. - frontal
Pentru că,Zâna Primăvara este foarte supărată
din cauza frigului ,m-am gândit să o -explicația
împăcăm și să-i facem o surpriză,astfel fiecare
dintre voi să realizați câte un tablou cu -observația
elemente specifice anotimpului primăvara cu
materialele pe care le-am pregătit şi care le-am
întâlnit şi în poezie. demonstraţia - ascultă cu
Intuirea materialului: -exerciţiul atenţie sarcinile
Copiii sunt solicitați să denumească -tablou -Individual de lucru
materialele pregătite pe mese :
Ce observați pe mese? -lipici
(ramă,flori, ,lipici ,copaci -copaci
înfloriţi,rândunici,soare,flori). înfloriţi
2- 3 copiii vor denumi pe rând materialele -observația -rândunici
primite. -soare
Anunțarea temei: -flori
Astăzi o să realizăm o lucrare foarte
frumoasă ,cu titlul”Tablou pentru primăvara”
Explicarea si demonstrarea modului de
lucru: Explic și
demonstrez modul de realizare a lucrării: -observ
„Acum vreau sa fiți foarte atenți, pentru că vă -expunerea comportamentul
explic tehnicile de lucru:fiecare dintre voi v-a copiilor
primi un tablou,pe care care va trebui să lipiti
elemente specifice anotimpului
primăvară.După ce demonstrez modul de -demonstratia
lucru copiii îşi vor încălzi mâinile
Exerciții de încălzire a mâinilor și a
degetelor:
„Înainte de a începe lucrul, haideți sa ne
încălzim mainile:
Închid pumnii și-i desfac
Palmelor pe plac le fac
Unu, doi, unu, doi
Faceți toți la fel ca noi.

Bat din palme ușor


Bat din palme de cu zor
Unu, doi, unu, doi Exercitul
Faceți toți la fel ca noi.
Realizarea lucrării de către copii
”Acum puteți începe să lucrați!” Trec pe la
fiecare copil pentru a observa dacă lucrează
corect și pentru a-i ajuta și eventual
corecta.Cu puțin timp înainte de a se încheia
activitatea,anunț copiii să se pregătească de
încheiere.
Evaluarea activității:
Se face de către educatoare dar și de către
copiii apreciind fiecare lucrare în parte.
Activitatea se va muta la centre de interés,în
funcție de preferințele copiilor.

-turul galeriei

Voi face aprecieri colective şi individuale cu


privire la modul în care s-au desfăşurat toate
activităţile.
Copiii vor fi recompensaţi cu recompensele -aprecieri
trimise de Zâna. individuale şi
-frontal
colective:”Bine!”
-conversaţia
-individual „Bravo, dragii
mei!”
8. În încheiere se va desfăşura jocul de mişcare:
Evaluarea „ Ultimul future ramane fara scaun”.
activității
recompense

-conversația
-explicația -frontal
-jocul -individual
9.
Încheierea
activităţii
Dragi copii,

Sunt Zâna Primăvară , şi am auzit că sunteţi foarte ascultători şi harnici,şi de aceea v-am trimis această cutie în care se află o
poezie foarte frumoasă ,pe care vă rog să o învăţaţi ,să le-o spuneţi părinţilor dar şi mie când voi veni la grădiniţă..Îmi pare tare rău, că
nu am putut veni în vizită la voi,dar cu siguranţă voi ajunge într-o zi.Să fiţi atenţi la activităţile pe care le desfăşuraţi cu doamna
educatoare .
Cu drag,
Zâna Primăvară

S-ar putea să vă placă și