Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE POLITIE APROB

„ALEXANDRU IOAN CUZA” Comandantul Batalionului de jandarmi


ANUL II IFR Gradul _____Numele si prenumele __

PLAN DE DESFASURARE
LA
CUNOASTEREA REGULAMENTELOR MILITARE

TEMA: Cunoasterea legislatiei si regulamentelor militare;


SCOP: Transmiterea notiunilor teoretice privind legislatia si regulamentele militare.
Timp: 90’
Loc: Motodrom
ASIGURARE MATERIALA: Tinuta de instructie, caiete si ustensile de scris,
BIBLIOGRAFIE:
- Legea 80/1995, actualizata in 2017
- RG 3 - Regulamentul de disciplina militara

Partea organizatorica – 10’

- Primesc raportul, verific prezenta, tinuta, asigurarea materiala si iau masuri pentru
remedierea deficientelor constatate;
- Deplasez subunitatea pe locul de instructie (100m pas normal, 500m pas alergator);
- Adun subunitatea in careu;
- Prezint tema, problemele si verific retinerea lor;
- Trec la executarea primei probleme.

Problema
Notiuni teoretice Activitatea conducatorului exercitiului
Durata
1 2 3
a) Indatoriri. - Prezint problema, verific
I. Cadrele militare au urmatoarele retinerea ei;
Indatoririle indatoriri principale: - Comand marirea intervalelor
si drepturile - Sa fie loiale si devotate statului intre studenti si asezarea
cadrelor roman si fortelor sale armate, acestora;
militare sa lupte pentru apararea - Comand scoaterea caietelor si
Romaniei la nevoie pana la ustensilelor de scris din port-
sacrificiul vietii; harta;
- Sa respecte juramantul militar -
25’ si prevederile regulamentelor - Prezint notiunile teoretice, pe
militare, sa execute intocmai si grupuri de informatii, urmarind
la timp ordinele comandantilor in acelasi timp consemnarea lor
si ale sefilor; in caiete;
- Sa pretuiasca onoarea si gloria - Dau explicatii privind notiunea
de lupta a fortelor armate ale expusa dar si terminologia cu
Romaniei, precum si care studentii nu sunt
demnitatea gradului si a familiarizati
uniformei militare; - Verific prin sondaj insusirea
- Sa-si perfectioneze pregatirea unor aspecte din notiunile
profesionala; prezentate;
- Sa pastreze cu strictete secretul - Trec la executarea urmatoarei
militar; probleme
b) Drepturi.
Cadrele militare in activitate au dreptul
la:
- Solda lunara, compusa din
solda de grad, solda de functie,
gradatii si indemnizatii;
- Echipament, hrana, asistenta
medicala, locuinta de serviciu;
- Reduceri sau scutiri de impozit
pe venit, ajutoare si alte
drepturi;
- Documente de transport gratuit
pentru efectuarea concediului
de odihna;
Cadrelor militare in activitate le este
interzis exercitarea urmatoarelor
drepturi:
- Sa faca parte din partide.
II. Formatiuni si organizatii
Interzicerea politice;
sau - Sa candideze pentru a fi alese
restrangerea in administratia publica locala si
exercitiului in Parlamentul Romaniei,
unor precum si in functia de
drepturi si Presedinte al Romaniei;
libertati - Sa declare sau sa participe la
greva;
25’
Cadrelor militare in activitate le este
restransa exercitarea unor drepturi si
libertati astfel:
- Opiniile politice pot fi
exprimate numai in afara
serviciului;
- Exprimarea in public a unor
opinii contrare intereselor
Romaniei nu este permisa;
- Aderarea la culte religioase
este libera, mai putin cele care
potrivit legii contravin normelor
de pastrare a ordinii publice.
III. Pentru acte de eroism, curaj si
Recompens devotament, in executarea unor
e si misiuni precum si pentru merite
sanctiuni deosebite ofiterilor, maistrilor militari
si subofiterilor li se pot conferi
decoratii si titluri de onoare,
25” recompense materiale si morale,
medalii si ordine militare;
Pentru abateri de la disciplina
militara, neindeplinirea indatoririlor
ofiterilor, maistrilor militari si
subofiterilor li se pot aplica
urmatoarele sanctiuni disciplinare:
avertisment, mustrare scrisa,
consemnare, retrogradare in functie,
amanarea inaintarii in gradul urmator
pe timp de 1-2 ani.
Partea de incheiere 10’
- Ordon strangerea materialelor si adunarea subunitatii in linie
- Verific insusirea temei si a problemelor invatate
- Fac scurte aprecieri
- Ordon repus

Intocmit
Cdt. Gr. I