Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Lista de întrebări pentru Atestarea nr. 1 la disciplina


Microprocesoare și interfețe

1. Noțiuni generale despre microprocesoare și microcontrollere.


2. Structura generală a unui sistem de calcul.
3. Criteriile de clasificare a microprocesoarelor.
4. Arhitecturile de bază a microprocesoarelor.
5. Organizarea memoriei în microprocesoarele de tip AVR.
6. Registrii interni a microprocesorului din seria AVR de tip ATmega16a.
7. Arhitectura setului de instrucțiuni.
8. Sistemul de comenzi al microcontrollerului AVR.
9. Comenzile aritmetice și logice.
10. Comenzile pe biți.
11. Comenzile pe transfer.
12. Comenzile de transfer a controlului execuției.
13. Stiva.
14. Subrutina. Tipurile de subrutini.
15. Structurile de cod de tip MACRO.
16. Realizarea construcției algoritmice a funcției ”if else”.
17. Realizarea construcției algoritmice a funcției ”for”.
18. Realizarea construcției algoritmice a funcției ”while”.
19. Realizarea construcției algoritmice a funcției ”do while”.
20. Constantele în limbajul ASM.
21. Logica booleană în limbajul ASM.
22. Variabile în ASM. Accesul direct la SRAM.
23. Tablouri în ASM. Accesul indirect la SRAM.
24. Întreruperile în microprocesoare seria AVR.
25. Programe cu întreruperi.

“___” _______________ 2020 Examinator: lect. univ., Postica Vasile