Sunteți pe pagina 1din 4

3.2 Contabilitatea adaosului comercial aferent mărfurilor vândute.

Reflectarea operațiunilor aferente vânzării mărfurilor în registrele contabile


corespunzătoare.

În scopul contabilizării venitului din vânzări se utilizează contul 611 „Venituri din
vânzări”. Contul 611 „Venituri din vânzări” are funcție de pasiv și este destinat generalizării
informației privind veniturile obținute din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor,
operațiile de barter și din contractele de construcție.
În creditul contului 611 „Venituri din vânzări” se înregistrează în cursul perioadei de
gestiune cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor din vânzări constatate în
conformitate cu prevederile Standardului Național de Contabilitate „Venituri”, iar în debit se
înscrie trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate
financiare.
Veniturile și cheltuielile ce fac obiectul uneia și aceleiași tranzacții sau operațiuni
economice sunt constatate în aceeași perioadă de gestiune. Astfel, diversele componente ale
cheltuielilor, ce compun costul vânzărilor, sunt constatate concomitent cu veniturile rezultate din
vânzarea produselor, mărfurilor sau din prestări de servicii.
Înregistrarea costului mărfurilor vândute se realizează în contul 711 „Costul vânzărilor”.
Contul 711 „Costul vânzărilor” are funcție de activ și este destinat generalizării informației
privind costul efectiv al produselor, mărfurilor vândute și al serviciilor prestate.

În debitul contului 711 „Costul vânzărilor” pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cu


total cumulativ de la începutul anului sumele costurilor mărfurilor vândute, iar în credit - trecerea
la sfârșitul anului de gestiune a costului mărfurilor vândute acumulate la rezultatul financiar.
Entitățile comerciale sunt plătitori de TVA și trebuie să țină evidența separată a operațiilor
de vânzare a mărfurilor pe cotele de TVA aplicate la aceste mărfuri. Pentru totalizarea
informației privind cantitățile de mărfuri eliberate cumpărătorilor privind informația despre
TVA, pe total întreprindere, se întocmește „Registrul de evidență a vânzărilor”. De menționat,
că TVA în organizațiile de comerț cu ridicata se calculează conform cotelor de TVA, la suma
totală a mărfurilor vândute și se virează către buget ținând cont de suma deductibilă a TVA.
Contabilizarea operațiilor de vânzare a mărfurilor cu ridicata de la depozitul unității de
comerț se realizează prin următoarele înregistrări contabile:
1. În baza facturilor fiscale eliberate se înregistrează livrarea mărfurilor la preț de vânzare
cu amănuntul fără suma TVA:
Dt221
Ct611
2. Înregistrarea valorii calculate a sumei TVA :
Dt221
Ct 534
3. Reflectarea cheltuielilor de transportare a mărfurilor către cumpărători:
Dt221
Ct612
4. înregistrarea TVA la cheltuielile de transport a mărfurilor către cumpărători:

Dt221

Ct534
5. Se înregistrează decontarea cheltuielilor de transportare a mărfurilor către cumpărători în
conformitate cu structura acestora:
Dt712
Ct211
Ct531
Ct533
Remarcă: în cazul când transportarea mărfurilor către cumpărători se execută prin
intermediul terților, cheltuielile menționate se înregistrează cu credit contul 544.
6. Eliberarea ambalajelor restituibile cu mărfuri către cumpărători în sumă înregistrată
separat în factură se înscriu în:
Dt221
Ct612
7. Se înregistrează decontarea costului de achiziție a ambalajelor livrate către
cumpărători:
Dt714
Ct217
8. Se reflectă costul mărfurilor vândute către cumpărători:
Dt711
Ct 217
9. S-au reflectat încasările de la cumpărători pentru mărfurile vândute în sumă totală:
Dt 242
Ct221
Specificul fundamental al vânzărilor de mărfuri în tranzit ține de faptul că aceste mărfuri
nu se înregistrează la depozitul întreprinderii de comerț. Prin urmare, contul 217 „Mărfuri” în
cadrul acestor operații nu se utilizează. În afară de aceasta, în cadrul operațiilor de tranzit
administrat, procurarea și livrarea de mărfuri se înregistrează concomitent în evidență. Registrul
în care se ține evidența operațiilor de vânzare în tranzit, urmează să asigure controlul
decontărilor cu furnizorii, precum și cu diferiți cumpărători.
Contabilizarea acestor operații se prezintă în următoarele formule contabile:
1. S-a înregistrat costul mărfurilor livrate către cumpărători conform facturii eliberate de
către întreprinderea producător:
Dt711

Dt 534

Ct521

2. Achitarea datoriei față de furnizor pentru mărfurile contractate și livrate în baza facturii

fiscale de către entitatea producător:

Dt521

Ct242

3. Se reflectă eliberarea facturilor comerciale de unitatea de comerț cu ridicata către

cumpărători pentru mărfuri:

Dt221

Ct 534

Ct611

4. Se înregistrează achitarea cumpărătorilor pentru mărfurile vândute în tranzit;


Dt242
Ct221
5. Se înregistrează virarea către buget a sumei TVA datorată pentru operațiile de
vânzare în tranzit:
Dt534
Ct242
În situația vânzărilor în tranzit intransigent sau administrat cheltuielile de transport atât la
achiziție, cât și la vânzare sunt aceleași. De menționat, că CTA atribuite la aceste operații și
reflectate separat de valoarea mărfurilor se includ în factură fiscală și se înscriu prin formula:
Dt221
Ct 534
Ct612
CTA incluse în factura fiscală eliberată de către furnizor sau organizația de transport pentru
expedierea mărfurilor la cumpărător se contabilizează prin:
Dt 714, pentru CTA fără TVA;
Dt 534,1a mărimea TVA
Ct 521,544 la suma totală a CTA.

S-ar putea să vă placă și