Sunteți pe pagina 1din 4

SUMA Din care Din care Din care Din care

(mil. Euro) contribuție contribuție finanțări împrumuturi


la tranzitia la tranzitia nerambursabile (mil.Euro)
verde digitală (mil.Euro)
(mil.Euro) (mil.Euro)
TOTAL 29,182 11,970 5,976 14,240 14,942
PNNR

PNRR – partea I
Partea II. Componenta 1 – Managementul apei
Partea II. Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității
Partea II. Componenta 3 – Managementul deșeurilor
Partea II. Componenta 4 – Transport sustenabil
Partea II. Componenta 5 – Valul renovării
Partea II. Componenta 6 – Energie
Partea II. Componenta 7 – Transformarea digitală
Partea II. Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii
Partea II. Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI
Partea II. Componenta 10 – Fondul local
Partea II. Componenta 11 – Turism și cultură
Partea II. Componenta 12 – Sănătate
Partea II. Componenta 13 – Reforme sociale
Partea II. Componenta 14 – Buna guvernanță
Partea II. Componenta 15 – Educație
PNRR – partea a III-a
PNRR – partea a IV-a
Bugetul PNRR

PRINCIPII DE IMPLEMENTARE
1. DISTRIBUIREA ECHITABILĂ GEOGRAFICĂ A FONDURILOR
2. DESCENTRALIZAREA
3. ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE

STRUCTURA PNRR
TRANZIȚIA VERDE
1. Partea II. Componenta 1 – Managementul apei (2 reforme, 7 tipuri de
investiții, 1,462 mil. Euro)
2. Partea II. Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității (2 reforme.,
5 tipuri de investiții, 1, 173 mil euro)
3. Partea II. Componenta 3 – Managementul deșeurilor (1 reformă, 3 tipuri
de investiții, 1,239 mil. Euro)
4. Partea II. Componenta 4 – Transport sustenabil (2 reforme, 4 tipuri de
investiții, 7,620 mil. Euro)
5. Partea II. Componenta 5 – Valul renovării (2 reforme, 4 tipuri de
investiții, 2,200 mil. Euro)
6. Partea II. Componenta 6 – Energie (6 reforme, 6 tipuri de investiții, 1,620
mil. Euro)

TRANSFORMAREA DIGITALĂ
7. Partea II. Componenta 7 – Transformarea digitală (4 reforme, 19 tipuri de
investiții, 1.884,96 mil. Euro)

CREȘTERE INTELIGENTĂ SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ


INCLUZIUNII
8. Partea II. Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de
pensii (6 reforme, 10 tipuri de investiții, 456,63 mil. Euro)
9. Partea II. Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI (5
reforme, 10 tipuri de investiții, 2.558,63 mil. Euro)

COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ


10.Partea II. Componenta 10 – Fondul local (5 reforme, 6 tipuri de investiții,
2,1 miliarde Euro)
11.Partea II. Componenta 11 – Turism și cultură (3 reforme, 7 tipuri de
investiții, 449,01 mil. Euro)

SĂNĂTATE PRECUM ȘI REZILIENȚĂ ECONOMICĂ SOCIALĂ ȘI


INSTITUȚIONALĂ
12.Partea II. Componenta 12 – Sănătate (3 reforme, 2 tipuri de investiții,
2.450,01 mil. Euro)
13.Partea II. Componenta 13 – Reforme sociale (7 reforme, 4 tipuri de
investiții, 196,74 mil. Euro)
14.Partea II. Componenta 14 – Buna guvernanță (9 reforme, 4 tipuri de
investiții, 165,6 mil. Euro)

POLITICI PENTRU NOUA GENERAȚIE


15.Partea II. Componenta 15 – Educație (7 reforme, 18 tipuri de investiții,
3605,97 mil. Euro)

SEMESTRUL EUROPEAN
1. PENSIILE
2. POLITICA FISCALĂ
3. COMPANIILE DE STAT
4. O NOUĂ FORMULĂ DE CALCUL A SALARIULUI MININ
5. BANCA NAIONALA DE DEZVOLTARE
6. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
7. JUSTIȚIE
8. DECARBONIZAREA TRANSPORTULUI
9. ENERGIE REGENERABILĂ
SURSE DE INFORMAȚII

https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/10/6c5361a5fd58b7b22eddf8316192abc8.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/10/facada6fdd5c00de72eecd8ab49da550.pdf
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/09/e6f28710212d5a2d963ba440ce587a99.pdf