Sunteți pe pagina 1din 5

9/9/2021 Test Fiscalitate Avansata

Test Fiscalitate Avansata


*Obligatoriu

Test

Un singur raspuns corect.

Este obligatoriu sa bifati un raspuns pentru fiecare intrebare.

1. Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, dacă în urma analizării


unei livrări de bunuri se stabileşte că locul operaţiunii este România: *

a. operaţiunea va fi scutită de TVA, fiind considerată livrare internă

b. operaţiunea va fi supusă TVA conform regulilor din România

c. operaţiunea va fi supusă TVA conform regulilor din statul în care este înregistrat în
scop de TVA beneficiarul

d. operaţiunea nu intră sub incidenţa TVA

2. În cazul în care o operaţiune (livrarea de bunuri sau prestare de servicii) nu


este cuprinsă în sfera TVA: *

a. nu se datorează TVA

b. se datorează TVA, cu respectarea regimului special de scutire pentru întreprinderi


mici

c. se datorează TVA, dar nu se permite deducerea TVA pentru achiziţiile realizate

d. se aplică taxarea inversă

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck4XqzO-JfkNjnkA0EGHY7Y1I_DqrNgIILxtlEKxNb1yHJvA/formResponse 1/5
9/9/2021 Test Fiscalitate Avansata

3. Conform Directivei TVA, dar și a Codului Fiscal din România, livrarea


intracomunitară de bunuri reprezintă: *

a. livrarea de bunuri între două persoane impozabile din UE, condiţia fiind ca bunurile
să părăsească teritoriul comunitar

b. livrarea de bunuri între două persoane impozabile înregistrate în state diferite ale
UE

c. livrarea de bunuri ce presupune transportul bunurilor dintr-un stat membru în alt


stat membru al UE

d. livrarea de bunuri între două persoane impozabile, condiţia fiind ca bunurile să nu


părăsească statul vânzătorului

4. Pentru ca un agent economic să poate deduce TVA aferent unei achiziţii de


bunuri: *

a. trebuie ca bunurile achiziţionate să fie folosite pentru operaţiuni economice supuse


TVA care dau drept de deducere

b. trebuie ca bunurile achiziţionate să fie în mod obligatoriu revândute

c. trebuie ca persoana impozabilă să fie şi plătitor de impozit pe profit

d. trebuie ca persoana impozabilă să beneficieze de regimul de scutire de TVA pentru


întreprinderi mici

5. Sunt considerate persoane impozabile din punctul de vedere al TVA: *

a. persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de
muncă

b. instituţiile publice, pentru activităţile economice

c. persoanele care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit

d. persoanele fizice care nu desfăşoară nici un fel de activităţi economice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck4XqzO-JfkNjnkA0EGHY7Y1I_DqrNgIILxtlEKxNb1yHJvA/formResponse 2/5
9/9/2021 Test Fiscalitate Avansata

6. Ce principiu al TVA este invocat atunci când Curtea de Justiție a Uniunii


Europene afirmă, într-un caz, că orice măsură luată de o autoritate publică care
afectează drepturile indivizilor trebuie să fie corespunzătoare atingerii unui scop
legitim, necesară în vederea atingerii acelui scop şi în acelaşi timp cea mai
rezonabilă: *

a. Principiul neutralității

b. Principiul proporționalității

c. Principiul prevalenței fondului (substanței) asupra formei

d. Principiul echidistanței

7. Conform dispozițiilor Directivei TVA, dar și a Codului Fiscal din România, care
este considerat a fi locul livrării de bunuri dacă acestea nu sunt expediate sau
transportate, *

a. locul livrării este considerat a fi locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt
puse la dispoziția cumpărătorului

b. locul livrării este considerat a fi locul (statul membru) unde este înregistrat în
scopuri de TVA cumpărătorul

c. locul livrării este considerat a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care
se încheie expedierea sau transportul bunurilor

d. locul livrării este considerat a fi locul de proveniență a bunurilor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck4XqzO-JfkNjnkA0EGHY7Y1I_DqrNgIILxtlEKxNb1yHJvA/formResponse 3/5
9/9/2021 Test Fiscalitate Avansata

8. Conform juristprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în ce


condiții poate fi anulat dreptul de deducere a TVA: *

a. În condițiile în care persoană impozabilă este implicată într-un lanț de operațiuni


dar nu știe sau nu poate să stie că este implicată într-o fraudă.

b. Se demonstrează în mod obiectiv faptul că persoana impozabilă știa că furnizorul


sau o altă persoană care a intervenit anterior în lanțul de operațiuni era implicată într-
o fraudă.

c. Persoana impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii aferente bunurilor pentru


care se solicită exercitarea dreptului de deducere dispunea de bunurile în cauză și era
în măsură să le livreze.

d. Persoana impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii aferente bunurilor pentru


care se solicită exercitarea dreptului de deducere a săvârșit nereguli.

9. Conform juristprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în ce consta


Kittle Test: *

a. Se demonstreaza în mod obiectiv faptul că persoana impozabilă știa că furnizorul


sau o altă persoană care a intervenit anterior în lanțul de operațiuni era implicată într-
o fraudă.

b. Se demonstreaza ca persoana impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii


aferente bunurilor pentru care se solicită exercitarea dreptului de deducere dispunea
de bunurile în cauză și era în măsură să le livreze.

c. Se demonstreaza ca persoana impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii


aferente bunurilor pentru care se solicită exercitarea dreptului de deducere a săvârșit
nereguli.

d. Se demostreaza ca persoana care solicita dreptul de deducere nu are calitatea de


persoana impozabila

10. Doriti punctul din oficiu? *

Da

Înapoi Trimiteți

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck4XqzO-JfkNjnkA0EGHY7Y1I_DqrNgIILxtlEKxNb1yHJvA/formResponse 4/5
9/9/2021 Test Fiscalitate Avansata

Nu trimiteți parole prin formularele Google.

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. Raportați un abuz - Condiții de utilizare - Politica de
confidențialitate

Formulare 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck4XqzO-JfkNjnkA0EGHY7Y1I_DqrNgIILxtlEKxNb1yHJvA/formResponse 5/5