Sunteți pe pagina 1din 12

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

al loteriei publicitare “ Iubești și Câștigi ”


1. Organizatorul şi durata loteriei publicitare ...........................................................................................................................4

1.1 Organizator ......................................................................................................................................... 4

1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării ................................................................................................ 4

2. Dreptul de participare la loterie ............................................................................................................................................4

2.1 Criterii de eligibilitate ......................................................................................................................... 4

2.2 Criterii de ineligibilitate ...................................................................................................................... 5

2.3 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de loterie. Responsabilitatea


informării asupra regulamentului oficial de loterie ................................................................................ 5

3. Specificații bonuri pentru înscrierea în loterie ......................................................................................................................5

3.1 Criterii de eligibilitate ......................................................................................................................... 5

3.2 Criterii de ineligibilitate ...................................................................................................................... 6

3.3 Regim special pentru bonurile eliberate de hipermarketul Cora ...................................................... 7

3.4 Excepții și situații speciale .................................................................................................................. 7

3.5 Precizări finale .................................................................................................................................... 7

4. Detalierea modului de participare la loterie .........................................................................................................................8

4.1 Specificații ........................................................................................................................................... 8

4.2 Securizare bonuri ............................................................................................................................... 8

4.3 Procedura de înscriere ........................................................................................................................ 8

5. Descrierea premiilor loteriei publicitare ................................................................................................................................ 8

6. Acordarea marelui premiu ale loteriei...................................................................................................................................9

6.1. Procedura de desemnare a câştigătorului mareluir premiu ............................................................ 9

6.2 Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate ...................................................................... 10

7. Responsabilităţi generale .....................................................................................................................................................10

8. Taxe.......................................................................................................................................................................................11

9. Confidenţialitatea datelor ....................................................................................................................................................11


10. Întreruperea/Anularea loteriei publicitare........................................................................................................................12

11. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial .................................................................................................12


Vino să faci cumpărături în VIVO! BAIA MARE iar noi te premiem cu un city break la Paris pentru tine și
partenerul tău și multe premii instant oferite de magazinele partenere.

Dacă ţi-am stârnit interesul, atunci asigură-te că în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între
orele 08:00- 22:00, păstrezi bonul de casă în valoare de minim 100 LEI (inclusiv TVA), emis de către orice magazin din
incinta complexului comercial VIVO! BAIA MARE şi completezi datele personale în aplicația disponibilă la Biroul de
Informaţii. În data de 2 martie 2020, ora 10.30 AM, va avea loc extragerea pentru desemnarea câștigătorului marelui
premiu, la Biroul de Informaţii din incinta VIVO! Baia Mare.

Numele câştigătorului marelui premiu acordat va fi afişat pe site-ul www.vivo-baiamare.com, după validarea acestuia
de către reprezentanții SC Retail Development Invest 1 SRL.

1. Organizatorul şi durata loteriei publicitare

1.1 Organizator
S.C. Retail Development Invest 1 SRL, avand sediul social in Judetul Maramures, Localitatea Baia Mare, Strada
Victoriei, Nr. 73, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub numarul de
inregistrare J24/593/2009, avand Cod Unic de Identificare Fiscala RO 21542152, numit in continuare Organizator.

1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării


Loteria Publicitară poartă denumirea ”Iubește și Câștigă " şi permite accesul la tragerea la sorţi în vederea câştigării
de premii pe baza tuturor bonurilor de casă cu valoarea minimă de 100 LEI (inclusiv TVA)/bon, aferente
cumpărăturilor realizate în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00 AM – 22:00 PM, în
orice locaţie din incinta centrului comercial VIVO! Baia Mare, în conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare
detaliate mai jos. Loteria Publicitară se desfăşoară în incinta VIVO! Baia Mare, situat în localitatea Baia Mare, str.
Victoriei, nr. 73.

2. Dreptul de participare la loterie

2.1 Criterii de eligibilitate


La Loteria Publicitară ”Iubește și Câștigă" pot participa persoanele fizice, române sau străine, cu domiciliul sau cu
rezidența în România, care au împlinit vârsta de 14 ani, care posedă și prezintă un act de identitate cu fotografie
valabil, în original, care au achiziţionat orice fel de produs sau produse de la operatorii comerciali din incinta VIVO !
Baia Mare, în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00 AM – 22:00 PM (date limită pentru
emiterea bonurilor de casă valabile) a căror valoare totală este de minim 100 LEI (inclusiv TVA)/bon, cu excepțiile,
limitările și condiționările mai jos indicate, şi care au completat corect datele de participare.

Toate persoanele participante la loteria publicitară trebuie să ia la cunoștință și să accepte condiţiile prezentului
regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este strict îndatorirea participanților la
loterie, anterior procesului de înscriere în loteria publicitară, utilizând sursele autorizate de informare descrise la
paragraful 2.3 din acest capitol.
2.2 Criterii de ineligibilitate

Nu pot participa persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de
organizare colectivă.

Nu pot participa la loterie angajaţii societăţilor S.C. Retail Development Invest 1 SRL, S.C. CBRE Real Estate
Consultancy SRL, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în cadrul VIVO! Baia Mare în baza
unei relaţii contractuale cu S.C. Retail Development Invest 1 SRL, părinţii, copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile
acestora, orice angajat al unei companii colaboratoare în mod curent cu SC Retail Development Invest 1 SRL precum
şi părinţii, copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile acestora.

Nu pot participa acele persoane care au câștigat 3 sau mai mult de 3 premii, ca urmare a participării la loteriile
publicitare organizate de SC Retail Development Invest 1 SRL, în perioada 2 noiembrie 2010 – 11 februarie 2020.

Nu pot participa persoanele fără capacitate de exercițiu sau care nu au domiciliul sau reședința pe teritoriul României

2.3 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de loterie. Responsabilitatea informării asupra
regulamentului oficial de loterie
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului loteriei publicitare sunt cele ale organizatorului, S.C Retail
Development Invest 1 SRL. Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de desfășurare a loteriei, în format
tipărit, la Biroul de Informații din incinta VIVO! Baia Mare, precum și online, pe www.vivo-baiamare.com.

Personalul de loterie, care se află la Biroul de Informații din incinta VIVO! Baia Mare, pe toată durata de desfășurare
a loteriei, poate oferi informații asupra modalității de înscriere în loterie, la solicitarea participanților, însă nu este
responsabil pentru transmiterea în întregime a informațiilor conținute în regulamentul oficial.

Personalul din magazinele din incinta VIVO! Baia Mare NU este considerat sursă autorizată de informare.

Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate clienților.

3. Specificații bonuri pentru înscrierea în loterie

3.1 Criterii de eligibilitate


Pot participa la concurs persoanele fizice care respectă condițiile menționate la art. 2.1 care au realizat achiziții de la
operatorii comerciali din cadrul VIVO! Baia Mare în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00
AM – 22:00 PM.

Dovada cumpărăturilor făcute în VIVO! Baia Mare se face prin bonul de casă în original, emis de oricare din locaţiile
amenajate în incinta complexului, sau prin derogare pe bază de factură și chitanță (doar în cazul expres menționat la
punctul 3.4, în cuprinsul prezentului regulament). La extragerile finale vor participa doar persoanele a căror date au
fost completate pe baza bonurilor de casă emise în 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00 AM –
22:00 PM, și care întrunesc toate condițiile de valabilitate specificate în prezentul regulament.

La loterie se poate participa exclusiv în baza bonurilor de casă în original. Nu se acceptă ca bază de înscriere în loterie
copiile după bonuri.
Pentru fiecare bon de casă se va lua în considerare data calendaristică şi ora înscrisă pe acesta. Organizatorul va avea
dreptul să excludă participarea la loterie a persoanelor ale căror bonuri de casă nu îndeplinesc condiţiile stabilite cu
locatarii centrului comercial VIVO! Baia Mare pentru certificarea locaţiei (centrul comercial VIVO! Baia Mare) unde
au fost vândute produsele pentru care s-au eliberat bonurile fiscale. Această posibilitate a organizatorului nu
urmăreşte în nici un fel lezarea drepturilor participanţilor la loteria publicitară, ci dimpotrivă, protejarea
cumpărătorilor din centrul comercial VIVO! Baia Mare faţă de posibila participare la loterie a unor cumpărători din
alte locaţii, unde chiriaşi ai centrului comercial şi-ar desfăşura activitatea.

Înscrierea la loterie se poate realiza doar în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 10:00 AM –
22:00 PM în baza bonurilor emise în în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00 AM – 22:00
PM, cu excepţia cazului detaliat la punctul 3.4.

Înscrierea la loterie se poate face doar personal, după verificarea identității participanților în baza unui act de
identitate valabil, în original, și care să conțină o fotografie a persoanei participante.

Valoarea bonurilor nu se cumulează!

În baza unui bon de cumpărături, poate să participe o singură persoană.

Orice persoană poate participa cu mai multe bonuri de cumpărături la loterie conform prezentului regulament.

O persoană poate să câştige un singur premiu mare în cadrul loteriei publicitare.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se pot înscrie la concurs doar însoțiți de titularul autorității
părintești

În cazul bonurilor de valoare mare de 100 de lei (inclusiv TVA), se va oferi o singură şansă de câştig, indiferent de
valoarea maximă a bonului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita participanţilor la loteria publicitară să prezinte produsele nominalizate
pe bonurile prezentate pentru câştig, în cazul în care există suspiciuni de fraudă.

3.2 Criterii de ineligibilitate


Nu vor participa la loteria publicitară desfăşurată în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele
08:00 AM – 22:00 PM:

Bonurile de casă emise de către oricare dintre instituţiile bancare, financiar-bancare, casele de schimb valutar,
societăţi cu domeniul de activitate asemănător/adiacent celor anterior menţionate, care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul VIVO! Baia Mare, precum: serviciu financiar bancar, schimb valutar, achitarea facturilor de utilităţi, servicii de
telefonie mobilă, internet, asigurări, toate celelalte bonuri de casă emise de către acestea dând dreptul la participare
în cadrul Loteriei Publicitare. Pentru înlăturarea oricărei confuzii, organizatorul precizează împrejurarea potrivit
căreia sunt excluse de la participarea la Loteria publicitară exclusiv bonurile de casă din categoria celor enumerate în
mod limitativ mai sus, nu şi persoanele care au apelat la astfel de servicii, acestea din urmă având posibilitatea de a
participa pe baza unor bonuri de casă emise de către oricare dintre celelalte magazine din cadrul VIVO! Baia Mare;

Bonurile dobândite în urma achiziției exclusive de țigări și alcool;

Bonurile emise de entități comerciale care își desfășoară activitatea în VIVO! Baia Mare pe o perioadă mai scurtă de
7 zile, în cadrul unor târguri sau expoziții;
Bonurile fiscale care sunt reproduse, falsificate, inventate, sau care nu se încadrează în perioada loteriei sunt
considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul loteriei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită
conform legislaţiei în vigoare.

3.3 Regim special pentru bonurile eliberate de hipermarketul Cora


Pentru bonurile aferente cumpărăturilor efectuate în Cora se va oferi o singură şansă de câştig per bon de minim
100 de LEI (inclusiv TVA), însă indiferent de valoarea maximă a bonului.

Orice persoană poate participa cu un singur bon eliberat de Cora pe zi, în perioada de desfășurare a loteriei
publicitare.

3.4 Excepții și situații speciale


În cazul în care casa de marcat se află în defecțiune tehnică în momentul achiziției, clientul este obligat să solicite
personalului din magazin chitanța și factura fiscală (ambele), în baza cărora se va efectua înscrierea în loterie.

În cazul acelor clienți care achiziționează produse cu livrare la domiciliu și care intră în posesia bonului în original sau
a facturii și chitanței doar la livrare și nu la cumpărare, aceștia au dreptul de a se înscrie în loterie și în altă zi decât în
cea în care au fost efectuate cumpărăturile, în perioada de desfășurare a loteriei. În această situație, clientul trebuie
să facă dovada cu copia ordinului de livrare.

În cazul în care produsul/produsele pentru care a fost eliberat bonul fiscal în baza căruia s-a făcut înscrierea la loterie
au fost returnate și înlocuite cu alte produse, la solicitarea clientului, acesta are obligația de a prezenta atât copie
după bonul fiscal în baza căruia s-a făcut înscrierea în loterie, precum și bonul fiscal în original emis pentru produsele
înlocuitoare. În cazul în care clientul, în urma returului produselor, primește contravaloarea acestora în bani,
înscrierea în loterie este invalidată.

În cazul în care magazinele au program atipic, extins în afara orelor de funcționare ale centrului comercial, implicit a
standului de loterie, clienții se pot prezenta exclusiv în ziua calendaristică imediat următoare, doar în perioada de
desfășurare a loteriei, pentru a se înscrie în loterie în baza bonurilor aferente cumpărăturilor făcute în orele de
program de funcționare extins.

În cazul agențiilor de turism înscrierea la loterie se poate face exclusiv în data eliberării facturii fiscale, cu condiția ca
chitanța să aibă o valoare minimă de 100 lei.

În cazul acelor agenții de turism care conform Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999, nu dețin casă de
marcat, în cazul platei cu cardul bancar, clientul poate să se înscrie la loterie cu chitanța eliberată prin sistem POS
însoțită de factură.

Pentru achiziţia de vouchere de la magazinul H&M, se vor accepta bonurile nefiscale pentru înscrierea în loteria
publicitară. În cazul celorlalte magazine care emit astfel de vouchere, clienţii vor face dovada bonului fiscal şi/sau a
facturii însoţite de chitanţă.

3.5 Precizări finale


Participanţii au obligaţia de a păstra bonul de casă (sau după caz, factura fiscală și chitanța în cazurile expres
menționate în cadrul prezentului regulament) al cărui număr va fi înscris obligatoriu în formularul de înscriere pe unul
dintre ecranele interactive de la Biroul de Informaţii , şi de a-l preda, în original, organizatorului spre validare, în cazul
în care este declarat câştigător.
4. Detalierea modului de participare la loterie

4.1 Specificații
La Biroul de Informaţii se va face Înscrierea în loteria publicitară prin înscrierea următoarelor date pe unul dintre
ecranele interactive: nume, prenume, adresă, telefon, email, număr bon fiscal, dată bon fiscal, valoare bon fiscal,
magazin.

4.2 Securizare bonuri


Bonurile de casă trebuie înmânate personalului loteriei publicitare pentru verificare şi vor fi securizate prin aplicarea
ştampilei cu însemnul Loteria VIVO! Baia Mare.

Elementul de securizare a bonului de casă va fi aplicat de către personalul de loterie înainte de completarea datelor
personale ale participantului în aplicație și verificarea îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor menționate anterior
în regulament.

4.3 Procedura de înscriere


Pentru fiecare bon de casă cu valoarea totală de minim 100 LEI (inclusiv TVA)/bon emis de oricare magazin din incinta
VIVO! Baia Mare, în perioada 12 februarie 2020 - 29 februarie 2020, între orele 08:00 AM – 22:00 PM , cu excepțiile,
limitările și condiționările mai sus indicate, participantului i se oferă o şansă de câştig.

Participanţii la Loteria Publicitară, după ce se vor prezenta la Biroul de Informații, vor fi invitaţi:

1. Să prezinte bonul în baza căruia se face înscrierea în loterie, sau, după caz, factura și chitanța pentru cazurile
expres prevăzute în cadrul prezentului regulament. Bonul de casă sau factura vor fi securizate prin aplicarea
unei ştampile “Loteria VIVO! Baia Mare”.
2. Să prezinte un act de identitate valabil, în original (pașaport, carte de identitate sau buletin de identitate),
care să conțină și fotografie.
3. Să completeze în aplicație datele personale precum nume, prenume, CNP, serie si nr. CI, adresă, telefon,
email, număr bon fiscal, dată bon fiscal, valoare bon fiscal, magazin.
4. Să verifice dacă câștigă premii instant.

Toate datele trebuie introduse corect în aplicație.

Participanţii au obligaţia de a înscrie, complet şi corect, informaţiile solicitate în aplicație.

Lipsa / Incorectitudinea acestor date conduce la eliminarea participantului din loteria publicitară.

În cazul existenţei unor neconcordanţe între datele înscrise în aplicaţie şi cele din actul de identitate și/sau bonul
fiscal (sau, după caz, factura și chitanța pentru cazurile expres prevăzute în cadrul prezentului regulament), nu se va
face validarea în caz de câştig pentru marele premiu.

5. Descrierea premiilor loteriei publicitare

Loteria Publicitară “Iubește și Câștigă” va oferi următoarele premii:

Premiul mare oferit prin extragere la finalul campaniei:


Un city break la Paris pentru 2 persoane, in perioada 14.03.2020 – 17.03.2020 (3 nopti), plecare din Cluj Napoca,
Cazare: Hotel Gardette Park 4* - in camera dubla standard cu mic dejun inclus.

Premiile instant oferite de magazinele partenere sunt următoarele :

Total
Magazin Premiu instant buc.
papuci de casa 20
Benvenuti
Portfard 20
Hello Gorgeus Voucher 200 Ron 1
vaza roz 5
Nobila Casa
rama foto 25
Mado Meniuri 20
Nomasvello tratament Proskin 10

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
obiectele/serviciile ce constituie premiile.

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot
solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice altă natură ale produselor/serviciilor.

Premiile oferite nu sunt nominale. Prin urmare, câştigătorii au posibilitatea să încredinţeze premiile unor terţe
persoane. În acest caz, câştigătorii vor fi obligaţi să trimită toate datele de identificare ale acestor persoane
organizatorului.

Valoarea totală a premiilor este de 6900 Ron (TVA inclus).

6. Acordarea marelui premiu ale loteriei

6.1. Procedura de desemnare a câştigătorului marelui premiu

Câştigătorul marelui premiu va fi desemnat în mod aleatoriu, din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile
de participare menţionate în prezentul regulament, în data de 02 Martie 2020, ora 10:30

In vederea desemnarii castigatorului Organizatorul va folosi platforma online www.Random.org („Aplicatia de


desemnare a Castigatorului”). Organizatorul va introducele in Aplicatia de desemnare a Castigatorului numele
Participantilor din aplicatia în care s-au înscris. Organizatorul va desemna 2 rezerve (primele 2 extrase dupa
castigator) in cazul in care castigatorul nu poate fi validat si nu poate intra in posesia premiului conform prezentului
Regulament.
Extragerea va avea loc la Biroul de Informaţii și va fi publică, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai
companiei implicate, cu posibila participare a unui notar. Locul de desfăşurare va fi semnalizat în incinta VIVO! Baia
Mare, prin mijloace publicitare specifice. Numele câştigătorului va fi afişat pe site-ul www.vivo-baiamare.com în
termen de două zile de la data extragerii cu menționarea premiului câștigat..

Dacă numele unui participant ce a fost anterior declarat câştigător este ales, respectiv apare numele unei persoane
a cărei participare este altfel interzisă conform prezentului regulament, numele va fi invalidat și va fi contactată prima
rezervă desemnată, în cazul în care această persoană îndeplinește condițiile pevăzute de prezentul Regulament.

6.2. Procedura de desemnare a câştigătorilor premiilor instant


Câştigătorii premiilor instant vor fi desemnati în mod aleator pe parcursul loteriei în perioada 12 februarie 2020 - 29
februarie 2020 de ‘’aplicația de loterie’’ din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile de participare
menţionate în prezentul regulament.

6.3 Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate


Câştigurile se validează în baza actului de identitate în original, şi a bonului de casă în original (sau, după caz, a facturii
și chitanței pentru cazurile expres prevăzute în cadrul prezentului regulament) al cărui număr va fi înscris obligatoriu
în formularul de înscriere pe unul dintre ecranele interactive de la Biroul de Informaţii.

Câştigătorii vor fi anunţați prin telefon, prin curier sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, în următoarele 48 ore (excepție făcând zilele nelucrătoare). Numele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul
www.vivo-baiamare.com după validarea acestora de către reprezentanții SC Retail Development Invest 1 SRL.

Dacă câştigătorii nu se prezintă pentru validarea câștigului în decurs de 3 zile de la transmiterea informării asupra
câștigului, sau renunţă la premiu, se va proceda la contactarea primei rezerve, care va avea un interval de timp egal
cu cel mai sus indicat pentru revendicarea premiului, s.a.m.d, conform celor mai sus indicate în cuprinsul prezentului
regulament.

Transferul dreptului de proprietate are loc în momentul semnării de către câştigătorul validat şi organizator a
procesului-verbal de atribuire a premiilor. În cazul în care persoana câștigătoare a premiului are vârsta sub 18 ani,
ridicarea premiului de către aceasta se va putea realiza doar în prezența reprezentantului său legal, condiționat de
prezentarea actului de identitate atât de către minor, cât și de către reprezentantul legal; pentru mai multă claritate,
premiul se va înmâna minorului în prezența reprezentantului legal, procesul verbal de predare primire a premiului
fiind semnat atât de către minor, cât și de către reprezentantul legal al acestuia.

Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor premiilor după validare, precum şi a câştigurilor
acordate.

7. Responsabilităţi generale
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru bonurile de casă, facturile și chitanțele deteriorate, fără
elemente de securitate (ştampila Loteria VIVO! Baia Mare ), pierdute sau nedepuse în termenul stabilit prin prezentul
regulament Deteriorarea sau pierderea bonurilor, lipsa elementelor de securitate (ştampila Loteria VIVO! Baia Mare),
etc. conduc automat şi necondiţionat la neacordarea premiului.
Organizatorul loteriei nu va avea nici o răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat în litigii legate de deţinerea
sau proprietatea asupra bonurilor de casă, facturilor și chitanțelor participante. De asemenea, organizatorul nu îşi
asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu participanţii.

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la loterie se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în
care aceasta soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele competente de la sediul
organizatorului.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia
premiului si nicio eroare cu privire la datele furnizate de către căștigători sau participanți. Organizatorul nu își asumă
nicio răspundere cu privire la utilizarea premiilor, sau o eventuală anulare/modificare a condițiilor de utilizare a
premiilor de către emitentul acestora, răspunderea revenind acestuia din urmă.

În cazul in care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului, că Participanții câștigători nu au îndeplinit toate
conditiile stipulate în prezentul Regulament, acesta își rezervă dreptul de a-i invalida și de a cere repunerea în situatia
anterioară, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor
aferente suportate de Organizator în legatura cu înmânarea premiului, dacă este cazul. În aceste circumstanțe,
Organizatorului nu-i va putea fi reținută răspunderea și nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

Participarea la această loterie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului
Regulament.

8. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de
către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau
de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

9. Confidenţialitatea datelor
Organizatorul este operator de date cu caracter personal şi se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale
ale participanţilor la prezenta loterie publicitară şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al
participanţilor, în conformitate cu prevederileLegii 190/2018, a Regulamentul General de Protectia a Datelor
2016/679 și normele legale aplicabile . Datele personale înscrise în formularul de înscriere la loteria publicitară pe
unul dintre ecranele interactive de la Biroul de Informaţii nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă
persoană în vreo bază de date fără acordul participanţilor la loteria publicitară, aceste date fiind necesare numai şi
exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor loteriei publicitare.

Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrării, de a solicita portabilitatea datelor sau de a vă
adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro),
în condițiile legii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă la Biroul de informații din incinta VIVO!
Baia Mare sau contactând Responsabilul nostru cu prelucrarea datelor, la adresa de e-mail baiamare@vivo-
shopping.com.

Datele înscrise pe formularele de participare vor fi păstrate de organizator timp de 60 de zile, în condiţii securizate,
cu excepția datelor câștigătorilor care vor fi păstrate timp de un an de la predarea premiului. După expirarea
termenului de 60 de zile prevăzut mai sus, respectiv perioadei de un an, toate datele înscrise pe formularele de
participare vor fi șterse.

10. Întreruperea/Anularea loteriei publicitare


Loteria publicitară va putea fi întreruptă/anulată în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată
a organizatorului.

11. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial


Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei organizatoare
precum şi pe Internet la adresa www.vivo-baiamare.com.

Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a loteriei doar cu paragrafe care clarifică aspectele
deja existente în regulamentul oficial.

ORGANIZATOR Data

Retail Development Invest 1 SRL 06.02.2020

S-ar putea să vă placă și