Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

__________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2014

Model de test

CITIT 2

Judeţul / sectorul..........................................................................................

Localitatea.....................................................................................................

ẞcoala............................................................................................................

Numele si prenumele elevei / elevului....................................................

........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Baiat Fata
Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Îndată ce soarele apuse după deal, luna ieşi pe cer. În pădure se întindea
o umbră deasă. Lizuca băgă de seamă că florile de pe cărare îşi plecaseră
capetele şi dormeau. Ea se apropie şi văzu o scorbură de răchită. Sfioasă,
Lizuca a întrebat-o pe răchită:
- Ne dai voie să intrăm în casă?
Pletele lungi ale răchitei s-au clătinat alene, mângâind-o lin pe fetiţă. Lizuca a
intrat în scorbură, s-a ghemuit pe o bucată de muşchi, apoi i-a spus lui Patrocle:
- Tu ştii că eu mă tem de bursucul cel rău?
- N-are decât să vie! mormăi Patrocle cu dispreţ.
Chiar în clipa aceea, Lizuca ţipă. O umbră răsărise ţopăind către scorbură.
- Uite bursucul, Patrocle! strigă Lizuca înfricoşată.
Cu un lătrat scurt, Patrocle se repezi către tufişuri. Câinele se întoarse şi se cuibări
lângă Lizuca, mormăind somnoros:
- Nu te teme, fiindcă în tufişuri era ascuns doar un iepure!
În întunericul tainic al nopţii, doar greierii se mai auzeau ţârâind.
(adaptare după Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu)

1. Încercuieşte literele corespunzătoare enunţurilor adevărate:


a) În pădure se întindea o umbră rară.
b) In padure se intindea o pajiste aurie.
c) In padure se intindea intunericul.

2. Pletele lungi ale răchitei s-au clătinat:


a) cu putere.
b) alene.
c) cu repeziciune.

Formuleaza enunturi pentru a raspunde la intrebari:


3.Unde s-a ghemuit Lizuca?
____________________________________________________________________

4. De cine se temea Lizuca?


_____________________________________________________________________

5. Scrie din textul Dumbrava minunată un enunţ rostit de Patrocle pe randul de mai
jos:

________________________________________________________________________

6.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


 Întrebarea Ne dai voie să intrăm în casă? este adresată:
a) lui Patrocle; b) răchitei; c) iepurelui.
 În tufișuri era ascuns:
a) un cerb; b) un iepure; c) un câine.
7. Gaseste cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:
deasa - _____________________
fioasa - _____________________
lungi - ______________________

8. Scrie din text:


a) o intrebare
___________________________________________________________

b) o constatare

____________________________________________________________

9. Scrie din text enuntul din care afli ce era ascuns in tufis.
_____________________________________________________________

10. Daca ar fi sa poti sa stai de vorba cu Lizuca,ai vrea?

DA

NU

10.Justifica raspunsul ales pe spatiul de mai jos!


_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

__________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2014

Model de test

SCRIS 2

Judeţul / sectorul..........................................................................................

Localitatea.....................................................................................................

ẞcoala............................................................................................................

Numele si prenumele elevei / elevului....................................................

........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Fa
Băiat tă
1.Maine este ziua ta de nastere. Scrie pe spatiul dat, un bilet prin care o/il anunti pe
prietena ta / prietenul tau despre locul si ora unde organizezi petrecerea.

_____________________________

__________________________

Trebuie sa verifici daca:


•ai respectat cerinta;
•ai scris formula de inceput;
•ai semnat biletul.

2.Scrie, în 6-7 rânduri, un text despre o ciupercuţă fermecată, continuând


întâmplarea de mai jos. Foloseşte în text şi expresiile următoare:
roşie ca focul, uşiţă tainică, cheiţă aurie.
Atenție!
● Pune un titlu potrivit textului scris de tine; ● Ai grijă la aspectul scrisului;
● Foloseşte toate expresiile date în cerinţă; ● Respectă regulile de scriere
● Exprimă-te corect; și de punctuaţie.
● Respectă aşezarea textului în pagină;

___________________________________

Într-o zi mă plimbam prin poieniţa de la marginea pădurii. Deodată, în timp ce


mergeam pe cărarea plină de flori, ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________