Sunteți pe pagina 1din 25

Tema 13

Formule le de calcul prescurtat. Identiti extindere)

in contextul opera illor cu numere reale sunt foarte utile formulele de calcul prescurtat.
1. Factorul comun: ab+ ac =
alb + c).
2.Binomul la påtrat: (atb =a t 2ah +h.

3. Diferenta de påtrate: a-b= (a-b\a +b).


4.Trinomul la påtrat: (a+b+c) =a +b +c2 +2ab + 2bce+2ca.

5. Binomul la cub: (a +b)' = a +3a'b + 3atb +b = a +b +3ab(a + b),

(a-b' = a' -3a'b +3ab? -b' = a' -b -3ab(a -b).

6. Suma de cuburi: a +b' =


(a+ b)(a* -ab +b*).
7.Diferentad e cuburi: a - b ' = ( a -b)(a" + ab +b°).

Formulele 3, 6 _i 7 admit urmtoarele generalizri:


a -b =(a-b)\a" +a"*b+a"b* +...+ab +b-) , unde ne N, n22;
d + =(a +b)\d" - a"b+a"*b -.-ab+b"), undeneN este impar.

Descompunerea trinomului de gradul al l-Hea în factori de gradull


Fie a,b,ce R, a +0, astfel încât b-4ac20. Dacã i a sunt soluiile ecuaiei
ar +bx +c = 0 , atunci ax +bx+c=a(x- (X-X2).

Exemple
1. Ecuatia x -3x +2 = 0 are soluile x = 1, x = 2, deci x* -3x+2 (x-1)(r-2).

2. Ecuatia 4x-4x+l = 0 are soluiile x =


X2 =, deci

4x-4x+1=4x- 2x-12x-= (2x-1)


Descompunerea in factori a unei expresii polinomiale de grad cel puin egal cu 3
Propozi ie. Se consider expresia
S(x) = a,x" +a-
-
+..+aX+a, unde ag,a,.,a, E R, a, t0.

0 Dac f(c) =
0, ce b ,b,..,b-1 ER astfel încât
R, atunci exist
fa) (r-cX6,-=
+b-2+...+bx+b,)
D) Dac f(c) = 0 _i, în plus, c, ag , dj , . .a, EZ, atunci c| G

Demonstratie
0) Avem: f) =S)-fc) =a (r-c)+a,-+..+4,("-").
Concluzia se obine având în vedere c
- c = (xr-c) +cx+c*+.+-

15
de unde cl4
0 Din Sc) =
0 rezult d,
=
-e(a ta,c +...-+a,C,
-x-5x-2.
factori expresia f(x)=
2x
Vom descompune in expresia este 2. Prin
2,
EXemplu. anuleaza
urm
al lui 2
care
Observãm c un divizor întreg
determina g(x), grupm
termenii expresiei f(x) a_a r
f(x) asa e
încât sâ
flx)=( (x
-2)g(x). Pentru a

putem da factor comun pe x-2

S) =2x-4x +3-6x + 2 =
+x-2 (x-2)(2x +3x +1).
2x(r-2) +3x(r-2)
=

deducem c g(x)
La fel, din faptul c g(-)=0, are in
Deci g(r) =2x +3r +1.
descompunere factorul x+1; avem
+r+l =
(x+ )(2x +1).
+2x +x+l 2x(r +1)
=

8x)= 2x

In concluzie, f(r) = (x-2)(r +1)(2x +1).

1. Artai c, oricare ar fi numerele reale a,b,c, au loc egalitile:


a) (a+b) =a' +3a'b+ 3ab +b c) a +b' = (a+b)(a - ab +b')

b) (a-b) =a' -3a'b+ 3ab-b' d) a'-b' = (a-b)(a + ab +b ).

2. Numerele realea _i b îndeplinesc condiiile a+b =6 _i ab = 1.Calcula i:

a) a +b b) a +b; c)a +b; d) a-b.


3. Artai c, oricare ar fi numerele întregi a, b, c, d, exist dou numere întregi r i y
astfel incat(a* +b' Xe*+d') = x* +y.

4.
Fie x.y eQ, x+y#0 i z
= r+y Artai c x' + y*+z este ptratul unui numr

raional.
5. Fie a,beR. Calculai:
a) a' +b' _tiind c a +b = 10 i ab =1;
b) a +b _tiind c a+b =4 i a' +b' = 52;
c) a-b _tiind c a -b =2 i ab = 1 .
6. Fie x un numr real nenul. Calculai:

a) x'+iînfuncie de a=x+L; b) x'-5în funcie de b=x-


7. Fie a,beR astfel încât a-b =1 _i a'-b' =37. Calculai a +b.
8. Calculati:
a4-b a+b 3a +bb) (a +b)* -(a-b)}
b 2ab unde a,b e R*;
a
(a+b) +(a-b)*
16
3
a+l a 3
+1 a
-a+1 - a'
a+ab+ + ab
a -b
+b-- a
+a+1)+1.aeR\-1.0:
a+ba+b - b-a ab
a-b unde
unde a,be
a.be R",
R*, a a #t th.
a
Descompunei in 1actori de forma ax +b: th
a) x-I-2 b) 2x+5x +3:
d) 2x+x -5x +2: e) c)x- 6r +l lx-6
x-3x +r +3x-2 x' +x -3x*-4x-4.
10, a) Descompunei in factori
expresile
A(x) x' -4x* +x+6
=

_i B(x) =x -2x -3x


b) Determinai numerele reale x
pentru care
fracia F(x) A(x)=

valoarea definitã.
are valoarea definit.
B(x)
c) Determinai numerele întregi k pentru care F(k) eZ.

11. Se consider expresia E(x) =


x* -x' -6x +4x+8.
a) Calculati E(-2) _i E(2).
b) Simplificai fracia F(x) = X-6r* +4r +8 xeR\(-2,21.
x-16

12. Fie expresia E(x) =

x+X+1 X-

a) Artai c E(x) = -

neN*.
by Caleulai E()-E
14. Calculai
_i (x+)y)(y +z\z+x)
=

13.Fie x, y,z E R astfel încât x +y+z =l


Xy+yz+2X-Xy2

0. Determinai
R* astfel încât x -5xy+ 6y°
=

14.Fie x, y e
(1+x*)1+y1+z) este
1. Artai c
xy+ yz + z r
=

astfel încât
. Fie x, y,z e Q (O

ptratul unui numr raional.


c
0 Fie a,b, c E R* cu a +b +c =0.Ar ta i
1 =0.
-b+e?a+
a
-a +b +c loc egalitile:
au
numerele reale a,b.c,
Aratai c, oricare ar fi
ab-be-ca);
+b+c-
a) a +b+c-3abe =(a +b+ cXa
+c\C+a).
D(a+h+c) - (a +b +c*=3(a +b)(b 17
18. Fie x. yER _i n eN*.
a) Artai c x" -y = (x-y)(x"+3 y+xy -2+
+...+Xy+y
b) Dac , în plus, n este impar, artai c

x+ =
(x +P)(x"-x y+xy-xy+-xy+y
c) Folosind a). demonstrai c (a +b)" =
a" + Mb = Ma+b" pentru orice a, beZ.
divizibil cu 17.
a) Aratai c, oricare ar fi m eN, num rul 23m- +3.5m- este

Calculai a' +
19. Num rul real a
>0indepline_te conditia a +=14.
a

a b
20. Fie a,b,c > 0 astfel incât abc = 1. Artai cá + a +ab I + b +bc 1+c+ca =1.

membrul stâng in produs:


21. Fie a.b.c eR. Demonstrai egalitile, descompunând
a) a (b+c) +b° (c+a) +c (a +b) + 3abc = (a+b+c)(ab + bc + ca);

+b°(c+ a) +c*(a +b) + 2abc (a +b)(b+c(c + a)


b) a' (b +c) =

c)a(b-c)+b°(c-a) +c (a-b) -(a -b)(b-c)(c-a); =

d) a (b-c) +b' (c-a) +c' (a-b) -(a-b)(b -c)\c-a)\a +b+c); =

e) a(b-c +b(c-a) +c{a -b) =(a-b)(b-c)(C-a)(a +b+c).


22. Fie a.b.c e R. Aratai c. pentru orice x e R. are loc egalitatea:

(r-a)(b-c) +(x-b (c- a) +(x-c) (a-b) -(a-b(b-c)(C a)


-

= .

23. Fie a.b.c e R*, a =b-c#d. Demonstrai egalitile:


a b C = 0;
(a-b\a -c) (b-cXb-a) (c - a)\c ~b)

b) a b =1;
(a-b)(a-c) (b-c%b-a) (c-a)(c-b)
a c
c) =a+b +c:
(a-bXa-c) (b-cb-a) (c-a c-b)
d) abe
a(a-b\a -c) b{b-c)(b-a) c(c-a)c-b)
24. Numerele reale a, b. c indeplinesc condiiile
(a+bxb+cc+a) # 0 i +

Demonstrai egalitile:
b C+a +b +c =0.
c+a a +b= 0
a)
b+c
a*b=cea, astfel încât b
25.Fie a.b.ceR. + =0. Aratati c
b
= 0.
(b-c(c-a) (a-b)

18
26. Arätai c, daca X, y,z Sunt
numere
raionale distincte, atunci numrul
+
(x-y (y-z) (z-x)
este ptratul unui numr raional.
97. Fie a, b, c E R .

Demonstrai egalitatea, descompunând membrul


stâng în produs:
(a+b{b+ c)(c+a)+ abc (a +b+c ab+bc + ca)
=
.

28. Arätai c, dac numerele reale pozitive a, b,c îndeplinesc conditia ab+ bc +
atunci
Ca =
1,

a b 2
I1+a
+a11+b4 t 1+ a+aX1+b)X1+c)
29. Demonstrai identitatea lui Catalan:
1 t 2 - 1 L= ++ n Ee N*.
n+T n+n

30. Demonstrai urmätoarele egaliti de numere reale:


a (a +a)(j +6) =(ah +a,b,) +(ab, -a,h,)':
b (a +aj + a )(b +bj +b) =(ah ta,b, ta,bh) +(ab, -a,h)' +(a,h -ab,) +

+(a,h -ab).
Generalizare (identitatea lui Lagrange). Dac a,,dz..,a, 6,b,,..,b, E R, atunci

i=l Isi<jan
i=1 i=1

19
E Testul 1
TESTE DE EVALUARE

p ) 1. a) Gsii numerele k EZ pentru care fracIiie sunt echivalente


b)Caleulai: 1.(18) 2.s(45)-2.(72).
(2p) 2. Se consider numerele reale a 2-1 3-25b=2+V6-4

a) Artai c a.b e RQ
b) Calculati media aritmetic i geometric a numerelor a _i b.
p) 3. a) Artai cà (x+)' (x-y-4 pentru orice x.yeR.
=

b)Numerele reale a,b indeplinesc condiiile a -b=2 _i ab =


4. Calculati a-h
(3p) 4. Fie fracia F(x) = X*S.
-x-9r-9
a) Determinai numerele reale x
pentru care fracia are valoarea definitä.
b) Calcuiai F
e) Simplificai fracia.
NOTA. Timp de lucru: 50 de minute. Se
acord I punct din oficiu.

Testul 2
(2p) 1. a) Gsii numerele k eZ pentru
care fraciile _i sunt echivalente.
b Calculai: 1,(27)-2.2(27)-3,5.
(2p) 2. Se consider numerele reale a =
-
3-22 si b=l-vI1-6
a) Artai c a,beRQ.
b) Calculai media aritmetic
i geometric numerelor a _i b
a
(2p) 3. a) Artai c xr +y
=(x+{T+y) -3xy) pentru orice x. yeR
b)Numerele reale
.

a, b indeplinese condiiile a +b =18 _i a


a b. b =3.Ca

(3p) 4. Fie fracia F(x) =


a) Determinai numerele reale x
pentru care
fracia are valoarea
b) Calculai FI definita
c Simplificai fracia.
NOTA. Timp de lucru: 50 de minute.
Se acord I punct din oficiu.
20
Testul 3

a) Scriei numarul raionalsub form de fracie zecimal


2p
b) Dac =0,a,a,d,. . calculai a ta, t . +dw
l 2 . a) Artai c numerele 7 -43 _i 7+4V3 sunt iraionale
3p
b)Calculai media aritmetic i geometric a numerelor 74/3 _i 7+43.
c) Arätai cà numårul V7-43 + V7+4/3 este natural.

(20) 3. a) Arätai cå - X - 2 =(r +)(x-2) pentru orice x e R.


b) Fie a.beR* astfel încât a - ab -2h =0. Determinai
}Xr-r-5)+6
Se consider fracia F() =

(2p) 4. (x-r-4)-4
fracia are valoarea definit
numerele reale r pentru care
a) Deternminai

b)Simplificai fracia f
Timp de lucru: 50 de minute. Se acord I punct din oficiu.
NOTA.

Testul 4

num rul ra ionalsub form defractiezecimalà.


(2p) 1. a) Scriei

calculai a ta, t.. t do


b)Dac =0,a,a,a,..
6+ 4/2 sunt iraionale.
numerele 6 -42 _i _i 6+4/2
5p) 2. a) Arätai c 6-4/2
aritmetic _i geometric
a numerelor
byCalculai media
natural.
v6-4/2+ V6+4/2 este
Arätai c numärul orice x e R
pentru
c
r-2x-3 =
(r +)Mx -3)
4p 3. a) Artai =0. Determina
incat a-2ah-3h
by Fie a.beR* astfel (r +xr +x+)-6

(2p) Se consider fractia F(t) +x-8)+12


4. (x care fracia are
valoarea definit
reale x pentru
numerele
ay Determina i
bySimplificai fractia din oficu.
Se acordä I punct

NOTA Timp de lucru:50


de minute.

21
i e a,b, c eR astfel încât a sbe, b c a , c" S a b . Arata i c a =b
(b-+c).
.
=c.

22. numerele a(a +b), b ( h .


dintre
unul
c cel puin
a,b,c e R.
Fie Ar tati
.
este nenegativ.

24. Rezolvai în R inecuaiile: x-3x-20


+2.x+s1; c)
x-3
a) 2x3-3x -3x+2>0; -1

orice x E R.
0<a<1. Artai c x* - ax +1>0 pentru
L 5 .

Fie aER,
26. Fie k, n e N*. Artai c:

) Vk+1-Vk <<k-VR-1;
2/k
b) 2(n+1-1)<1+
<l++t+< <2n .

2 3 n
27. Fie a <b<c<d numere reale pozitive astfel încât a + d = b+c. Ar ta i c ad < bc

Numerele reale
28.
x,y,z
îndeplinesc condiiile: x+y+z >0, xy+yz + zx > 0, yz>0
Artai c x>0, y>0 _i z>0.
29. Artai c, pentru orice numr natural n22,avem
n+l n+2 n+n

24
-XI e esejp yoilvwalvw
A
V
A
A
22.

a+b =2. Arätai c a +b


R
.Fiea,be
cu

eN. Artai
c (+a)
un numr real pozitiv i n

4.Fie a

c +2 pentru orice x,y>0.


15. a) Arätai y X+y

0. Demonstrai inegalitatea
b) Fie a,b,c>
are loc inegalitatea
2,
c, oricare ar fi numerele reale x,X2» Y
T6. a) Demonstrai
G+,s(+) +y).
exist 2 e R astfel încåt x =Ay I x =A
cu egalitate dac _i numai dac loc inegalitatea
b) Demonstrai c, oricare ar fi numerele reale x1,X2,Xg, Y2»}3, are
( y t t , , } s(+x + ) + y + y ) ,
încât x, Ay; 1<ks3.
_i numai dac exist A e R astfel
=
,
cu egalitate dac
Generalizare (inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz). Oricare ar fi numerele reale

,s V25, ,
are loc inegalitatea
(+X t.+X,,} S( +t+ X)( +y2t+y,),
cu egalitate dac i numai dac exist A eR astfel încât x, = Ay,, 1sksn.

17. Inegalitatea hui Minkowski. Dac a, agy..,,.b2, , E R , atunci


ya+b +(a, +b,)+.+(a, +b,} s laj +a +...+a, +/bj +bj +.+b,

18. Determinai minimul expresiei E(a,b,c) = unde a,b,c sunt


b'e2 t
mumere reale pozitive cu + =1
a

19. a) Folosind relaia


(k-1)kk-1 unde keN, k22, artai c

s2neN N*.
b) Arätai c
1++ + 2n-1 pentru orice n e N*.
20. Artai c, dac a,b,c sunt numere reale
pozitive, atunci

21. Arätai
21+a)1+b)(1 +c).
c, oricare ar fi numerele reale a,b,c > 0, loc
a (a+be)14+(a+by
au
inegalitjile
b)
26
(a+b (a+c}a +be
-XI e esep yDuvW3LVW
-
AL
c
Al
VI
Al
T
138LIWnGueuoj nNVIYId snuew R
+
N
N
AL
V
t
n
13AIWOgueuoj nNVINId sneW
P-XIeesep yILVW3LvW
S.
*
U
LL
LL
\
18LIWOauejiojnNVIHId SnueW
Tema 1.7
Modulul unui numr real
AModululunui numar real x ,
notat cu
rse defineste astfel:
. dac x<0

Din definiie rezultc


dacà x~
xl =max (-x.a), deci rs_i x2 -x
Proprietaile modululul unui numär real
1. 2 0 , oricare ar fi xeR.

2. =0x =0.
3. X|. oricare ar fi xeR.

4. v=|X.oricare ar fi a.yeR
oricare ar fi x,y e R. y = 0

6. x+ys|a+|y|. oricare ar fi x. yeR (cu egalitate dac i numai dac x


y20).
7. sx-y.oricare ar fi x. y e R .
8. Dac xeR _i a>0, atunci xs a dac _i numai dac -a [ x `a.
9. Dac xeR _i a> 0, atunci x2a dac _i numai dac x -a sau x2a

1. Calculati:

a)W3-V5+-1|+|5-3
b1-3-12-V3|-3-3:
) 3-1-3+5-|2-V3|+|3-23
Calculai:
a) y7-43+7+43
b)3-2/2+/3-2/2-V8
14-65-21-4/5-|s-V45
. Pentru fiecare num r real x, notm x Arâtai c
X=X - x _i |x|=X +X
4. Determinat
nai numerele reale x.y _tiind c x=3, |y= 2.3 i x-y =5.3 .

33
e-XIeesep yLYWLVW
A
Tema 1.8
frac ionar
Partea întreag _i partea
num r real
a unui
sau egal cu x, notat
mai mic o

num r întreg
Definitie. Fie r e R. Cel mai mare

lui
se nume_te parlea întreag a x.
frac ionar a lui x
Numarul real {x} =
x-[x] se nume_tepartea

Proprietäti 1b. {x} e[0,1), Vr e R;


1a. [x]sx<[x]+1, Vx e R; 2b. {x} =0 x e Z
2a. x-1<[x]<x, Vx e R; 3b. {x}= {y}x-y EZ;
3a. [x]xexeZ; <neZ.
keZ.
4b. {x+n} {x} =

4a. x+k] =[x]+k


Identitatea lui Hermite

=[nx], oricare ar fi x elR _i neN,


n22.
+

numerelor:
1. Determinai partea întreagã _i partea fracionar a

e)-1,01; -2,(6).
aa) )123
b c)3,01(3); d)-5,123)
1

2. Calculai:

a313+5. bi2345+(2+3)3
7+4/3 +V11+6/2

3. Artai c num rul (1+V2) {13+N2j este natural.


4. Determinai numerele abc astfel încât LVabc]= 24 _i a+b+c =21.

N*. Determinai partea întreag a numerelor:


5. Fie ne

1
a) a, = (Vn+1 +Vn +3; b) b , + n (n+1)

1
+...T d) d , +
n n+2
n-1
6. Arätai cn+5n +3- pentru orice n E N*.

+5n+3+n+2
36
LVk+kke
7. a) Determinai
Calculati S, =lvl-2J+lv2.3]+...+| ntn+1), neN*.
stati c. pentru orice n e N*, exist x
e R (care depinde de n) astfel încât
x}+{2r}+..+ {nx} <1.
oterminati numrul real x în fiecare dintre
cazurile:
a) [r]= -l i x} = 0,1(3);
b) x+[x]=2,1; c) a]- {x} =
1,3.
in R ecuaiile:
0. Rezolvai
a) x -X + l= [x];
6 = {x} )x]=X+ix
2
x-1

11. Determinai numerele reale x _i y care îndeplinesc simultan condiiile


x]+{} = 1,2 i {x} +L]=3,3 .

12. Fie n eN* _i a = Determinai cardinalul


13 mulimii {a, 2a, 3a,..., na}nZ.
13. Arätai c, pentru orice numär real x
>1,exist un singur numär natural n cu
proprietatea
1+2+3+..+nSx <1+2+3+...+n +(n+1).
14.Fie a, b e R astfel încât a+b, a-b, ab sunt numere întregi. Artai c a,b eZ.
15.
Determinai partea întreag a numerelor:
1
a) a, 2 , nE N*

b) b,=2+y2+V2+...+v2+v2 , unde numärulradicaliloreste


c)c =n -n +Vn +n , n EN* .
0.Fie x,y ER\Z. Arätai c {x}+{y} =1 dac i numai dac x+yeZ.
Aratati c, pentru orice x, y E R, avem:
a) x]= »l=*-yl<l b) {x} = { y } x - y e Z .

18.
Artai c,1 pentru orice x, y eR, avem:
a)
x<y= [x] <[y]: b) [x]<[y]>x< y.
19.
tai c, pentru orice x, yeR, au loc afirmatiile:
0, dac x eZ
a) -x]=-la), dac r eZ b)-x}=
Hx]-1, dac x e R \Z 1-{x}, dac x e R \Z

37
138Liwnguejio| nNVIYad snuew
ale numerelor
b) N )

ID minai rotunjirea la (reia zccmala pentu ficrae dnt nre


b)

. Determna i mul nea numcrelor reale care aproximeazä prin lipsä numârl 1/ a

croare nmai mieà decåt c - 0,01.

2. Acelea_i cern e ca in problerma preccdenta pentru


a) 17.51 _i e =0.003: b) 5432 _i c)0,1357si
e=0,013
3. Determinai mul imea numerelor reale care aproximeazä prin adaos numárul 9,1
o eroaremai micà deeât e =0.00

4. Acelea_i cerin e ca in problema precedent pentru:


a) 1.987 si e = 0. 013: b) -0.2351 _i e =0,002 ) 0 . 3 7 si e - 0,023

numerelor reale numárul 35,25


5. Determinai mulimea care aproximeaz Cu

eroare mai mic decât e = 0. 012.

6. Determinai aproximrile zecimale cu eroare cel mult egalá cu 0,001 ale numáru

"653

7. Determinai mulimea numerelor reale care aproximeaz simultan numerele a


=1.
si b = 1.786 cu o eroare mai mic decât e = 0,023.

Seconsider numäul Determiman


18.
reals +33+5 V17+ V19
a) aproxim rile zecimale prin lips _i prin adaos cu o eroare mai mic decât 10

b) rotunjirea la treia zecimalá.


unde m, n. p e N", douå aproximår1 ale numarulut
19.
FieE(1. 2)_i
n n+ p
Stabiliti care dintre cele douá aproximári este mai bun
20. Fie ne N. n 22. Determinati aproximárile zecmale cu o eroare mal neà derat 10

ale numarului iv4n +n

41
L
Tema 1.10
Probleme pentru performant _colar _i olimpiade

1, Determinai a,b,c e N*, diferite dou câte douä, astfel încât++-eZ.


a b c
2. Artai c orice numar raional se scrie ca diferena a dou ptrate de numere raionale.

3. Fie n un numr natural cu suma cifrelor egal cu 2000. Arätati c vn e lRIQ.

4. Arätai c v6 +V14 +Vi5+ V35 e RIQo.


5. Exist xeR\Q astfel încât numerele x+ v3 _i x-3 s fie raionale?
6. Aflai numerele iraionale x pentru care numerele x + 2x _i x' -6x sunt raionale.

2x+1 3x -1
7.
Aflatinumerele iraionale x pentru care numerele
x-3
_i 3 sunt
Sunt raionale.
ra ionale.

8. Determinai m,n EN astfel încât numrul 2+msã


3+ n
fie raiona
9. Fie a,beR\Q astfel încât a +b = py3 _i a' +b' = qV3 , unde p,q e Q*. Arätai c

ab este numr raional.


10. Fie r,y, z E R* astfel încât xy, yz,zx sunt numere raionale

a) Artati c numrul x+y+z este raional.


b) Dac, în plus, x +y +z este numär raional, atunci x,y,z eQ.

11. Fie x,yeR astfel încât + y eQ, x'+ eQ, *'+y' eQ. Artai c x+y eQ
i xy eQ.
12. Artai cä orice numr real xe(0,1) se scrie ca diferena a dou numere iraionale din
intervalul (0,1) .
13. a) Artai c orice num r real nenul se scrie ca produs de dou numere iraionale diferite.
b) Arätai c orice numr real se serie ca suma a n numere iraionale diferite, unde n e N,
n2.

14. Intre numerele reale a, b, c exist relaia Demonstrai c cel puin


abc a+b+c
dou dintre aceste numere sunt opuse.

15. Artati c fracia F(x, y) = -


x+ +1-
n u depinde de x.
y +1+xy +1
astfel încât a+b+c=l. Aratai ca cel puin unul dintre numerele
0. Fie a, b, c e R
a+bc, b+ca, c + ab este nenegativ.

43
-ES
T38AINOG ueuojs nNVINBe SnUeN

S-ar putea să vă placă și