Sunteți pe pagina 1din 4

Baza de impozitare TVA

Taxe si Impozite, valabil la 16-Sep-2011

Tags: Codul fiscal, TVA, ANR

Intrebare: Am platit o autorizatie la ANR pentru care am primit factura fara


TVA. Aceasta autorizatie trebuie suportata de un prestator de servicii cu care
avem incheiat contract, care efectueaza pentru noi activitate de dezmembrare
la un utilaj pentru care am obtinut aceasta autorizatie. Cum facturam cu TVA
avand in vedere ca ANR a emis factura fara TVA? Cum facem inregistrarile
contabile, sunt considerate cheltuieli si venituri? Se declara in 300, unde? Dar
la 394?
Continutul, designul, structura, precum si materialele TaxesiImpozite.ro apartin Editurii
RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati
sectiunea Termeni si conditii.

Raspuns: Daca ati efectuat o plata in contul prestatorului de servicii, nu trebuie sa


includeti suma respectiva in baza de impozitare a TVA, operatiunea fiind incadrata in
prevederile art. 137 alin. 3 lit. e) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare nu
cuprinde …….sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului,
si care apoi se deconteaza acestuia". Din textul de lege "in numele si in contul
clientului" rezulta in mod evident ca obligatia de plata trebuie situatii emiterea facturii
nu este obligatorie, dar daca se emite, nu se colecteaza TVA. Pentru astfel de operatiuni
nu trebuie emisa factura, motiv pentru care suma achitata in contul unei persoane
impozabile nu trebuie reportata nici prin decontul de TVA cod 300, dar nici prin
declaratia semestriala cod 394.

Daca efectuati o plata in numele clientului inseamna ca ANR a emis factura pe numele
si in contul prestatorului de servicii care dezmembreaza utilajul, se poate vorbi despre o
plata in contul clientului pe care il reprezentati Acest fapt este reglementat in mod
expres, prin normele de aplicare ale articolului 137 la punctul 19 alineatul 3. Aceasta
operatiune de plata a unei sume in contul altei persoane nu are caracterul unei prestari
de servicii, fiind doar o relatie de decontare intre doi parteneri, in care primul are
calitatea de creditor, iar cel de al doilea are calitatea de debitor. In functie de
intelegerea intre parti, in vederea recuperarii sumei, decontarea sumei achitate se face
fie prin emiterea unei facturi de decontare, fie fara emiterea unui astfel de document.
Daca nu se emite o factura, decontarea sumei achitate se efectueaza pur si simplu prin
virarea sumei din contul bancar al clientului in contul bancar al firmei dvs. Cea mai
simpla modalitate de decontare este cea prin care se convine decontarea sumei fara
emiterea unei facturi. In aceasta situatie, firma dvs. transmite clientului respectiv, in
original, factura emisa pe numele sau de catre firma care a realizat efectiv operatiunea
economica de livrare de bunuri sau de prestare de servicii.

In situatia in care factura a fost emisa de catre ANR pe numele firmei dvs., operatiunea
reprezinta o prestare de servicii deoarece se considera ca aveti calitatea de cumparator
– revanzator al acelui serviciu. In aceasta calitate, firma dvs. refactureaza costurile
respective pe numele persoanei impozabile care beneficiaza de acest serviciu.
Acest fapt este reglementat si prin Directiva 112 in baza careia a fost elaborat Codul
fiscal. Comparativ, cele doua texte de lege sunt prezentate in tabelul alaturat:

Directiva CEE nr. 112 din 28 noiembrie 2006 Codul fiscal


privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adaugata
Subsecţiunea 5 – Prestarea de servicii diverse CAP. 4
CAPITOLUL 3 Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a
Prestarea de servicii taxei
Articolul 24 ART. 129
1.„Prestare de servicii” inseamna orice Prestarea de servicii
operatiune care nu reprezintă o livrare de (1) Se considera prestare de servicii orice
bunuri. operaţiune care nu constituie livrare de
Articolul 28 bunuri, asa cum este definită la art. 128.
Atunci cand o persoana impozabila care (2) O persoana impozabila, care acţtoneaza in
acţioneaza in nume propriu, dar in contul nume propriu, dar in contul altei persoane, ca
unei alte persoane ia parte la o prestare de intermediar in prestarea de servicii, se
servicii, se considera ca ea a primit şi a considera ca a primit si a prestat ea insasi
prestat ea insasi serviciile respective. aceste servicii, in conditiile stabilite prin
norme.

Persoana impozabila care refactureaza astfel de cheltuieli nu este obligata sa aiba


inscris in obiectul de activitate realizarea prestarilor de servicii pe care le refactureaza.
Acest fapt este reglementat in mod expres, prin normele de aplicare ale articolului 137
la punctul 19 alineatul 4 "In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta
persoana, respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt
document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri
efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor
livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. 6
alin. (3) si (4) sau, dupa caz, ale pct. 7 alin. (2). Totusi, structura de comisionar nu se
aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. 18 alin. (8). Spre deosebire de
situatia prezentata la alin. (3), in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are
dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate,
in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru
operatiunile taxabile."

Firma dvs. are calitatea de cumparator - revanzator al serviciului prestat de catre ANR,
caz in care aplica structura de comisionar, procedand astfel:
- achizitioneaza un serviciu in nume propriu;
- primeste o factura pe numele sau de la o autoritate de reglementare stabilita pe
teritoriul Romaniei.
- inregistreaza in evidenta contabila cheltuieli, dar si venituri aferente operatiunii de
comision.
- refactureaza cheltuielile inregistrate. Pentru refacturare se emite obligatoriu o factura
care sta la baza inregistrarii veniturilor. Refacturarea se utilizeaza in cadrul structurii de
comisionar in situatia in care o persoana impozabila are atat calitatea de vanzator cat si
calitatea de cumparator. La refacturare, nu poate aplica acelasi tratament fiscal de
scutire fara drept de deducere deoarece nu actioneaza in calitatea de autoritate publica,
ci doar in calitate de cumparator – revanzator al unui serviciu. Astfel de operatiuni nu
sunt scutite, fiind taxabile deoarece are loc recuperararea unor costuri inregistrate in
evidenta contabila.

In acest context trebuie sa aveti in vedere prevederile articolului 129 alineatul 2 din
Codul fiscal prin care se face precizarea ca in situatia in care o persoana impozabila
care actioneaza in nume propriu ia parte la o prestare de servicii in contul altei
persoane se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. De
asemenea, in acest sens, precizari suplimentare se regasesc si la punctul 6 din normele
de aplicare ale articolului sensul art. 128 alin. (2) prin care se reglementeaza faptul ca
o persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe
numele sau de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre un client, se considera
ca actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului. Aceste precizari se
completeaza cu reglementarile de la punctul 7 alineatul (2) conform caruia normele
metodologice prevazute la pct. 6 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si
pentru prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.

Valoarea facturii emise cu TVA colectata pe numele santierului trebuie raportata dupa
cum urmeaza:
- in luna in care se emite factura prin decontul de TVA cod 300 la randul 9;
- semestrial, prin formularul "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si
achizitiile efectuate pe teritoriul national", cod 394 reglementat prin OMEF 702/2007.

Inregistrarea contabila a cheltuielilor si a veniturilor rezultate din refacturare se


efectueaza, de regula, prin debitul contului 658 si prin creditul contului 758, in aceiasi
luna calendaristica deoarece trebuie respectate prevederile cuprinse la punctul 36 din
cadrul sectiunii 7 "Principii contabile generale" din OMEP 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Astfel, prin alin. (1) se
reglementeaza faptul ca efectele tranzactiilor si ale unor evenimente trebuie
recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc, nicidecum la momentul
in care contravaloarea acestora este incasata sau platita. De asemenea, prin alineatul
(2) se reglementeaza faptul ca "veniturile si cheltuielile care rezulta direct si
concomitent din aceeasi tranzactie trebuie recunoscute simultan in contabilitate, prin
asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a
acestor venituri si cheltuieli.".

S-ar putea să vă placă și