Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de localizare a posibelelor avarii

№ Tipul avariei Cauzele posibile Consecutivitatea desfășurării lucrărilor de localizare și


lichidare a avariilor

1.Încetarea imediată a tuturor operațiunilor tehnologice


1. Frîngerea sau deteriorarea racordurilor, 2..Evacuarea gazelor prin conducta de purjare (ventilare)
Scurgeri de gaze și contaminarea cu degradarea garniturilor, conexiunilor prin flanșe sau 3.Interzicerea conectării sau deconectării aparatelor electrice
gaze a zonei din apropierea instalațiilor tronsoanelor și conductelor de baze. și întrerupătoarelor
și utilajului – gaz 2. Ieșirea din funcțiune a unei supape sau a altei 4.Asigurarea ventilării încăperilor
1. părți componente a unității de alimentare 5.În caz de inflamare a gazelor trebuie puse în aplicație
mijloacele primare de stingere a incendiilor și anunțarea
echipei orășenești de pompieri
6.Amplasarea îngrădirilor și indicatoarelor de averizare
7.Desfășurarea lucrărilor de reparație și restabilire a
tronsoanelor defecte
8.Verificarea impurificării cu gaze
9.Verifică impurificarea cu gaze a încăperilor

1. 1.Stoparea debitului de gaze de la dulapului de 1. Se închid robineții sau vanele de pe conducta de


distribuție alimentare cu gaze a centralei termice
Încetarea alimentării gaze a utilajului –
2. 2.Stoparea debitului de gaze în centrala termică 2. Se închide armatura înainte de cazanele care
gaze a centralei termice
2. 3. 3.Ruperea flăcarii în camera de ardere a cazanelor funcționează
4. 4.Căderi de presiune în conductă de alimentare cu gaze 3. Se deschid conductele de purjare-ventilare și
siguranță la cazanele care funcționeaza
4. Se centilează camerele de ardere a cazanelor
5. Se anunță echipa de serviciu a gospodăriei de agze,
despre deconectarea dulapului de distribuție
6. Se stabilește cauza stopării debitului de gaze în
centrala termică
7. Se i-au măsuri de inlăturare a defecțiunilor

1. Se stopeză debtul de gaze spre cazane


3. 2. Se închide armatura arzătoarelor
Detașare totală a flăcarii de la arzător Explozia amestecului gaz-aer în camera de ardere 3. Se deschid conductele de pujare-ventilare și de
siguranță
4. Se ventilează camera de ardere și coșul de fum
5. Se anunță persoanele responsabile
6. În caz de apatiție a incendiului trebuie puse în
aplicație mijloace primare de stingere a incendiilor și
anunțare echipei orășenești de pompieri
7. Dacă incendiul pune în pericol personalul care
deservește utilajul, este necesar de înterprins măsuri
de stopare cu orice preț a debitului de gaze în
încăperea centralei termict

1. Se deconectează cazanele în conformitate cu


Deconectarea energiei electrice 1.Stoparea neașteptată a cazanelor
instrucțiunile de explotare
1. 2.Posibilitatea apariției scurgerii de gaze în camera de 2. Se deschid conductele de purjare-ventilare și de
ardere siguranță
2. 3.Majorarea bruscă a presinii de gaze în conductă 3. Se anunță electricianul pentru înlăturarea defecțiunii
3. 4.Deconectarea altor cazane și utilajului auxiliar 4. Se anunță persoanele responsabile

S-ar putea să vă placă și