Sunteți pe pagina 1din 3

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI APROBAT,

PRIMAR:
Marius Nicolae Pintilie
NOTA DE FUNDAMENTARE – PROGRAM INVESTIȚII 2023 ;
Privind detalierea cheltuielilor cuprinse în programul obiectivelor de investiții pe anul 2023, cu finanțare de la bugetul
local și alte surse de finanțare – Capitolul C: Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții , în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
mii lei
Capitolul bugetar 51.02.71 – Administrație publică locală – Total 300.00
Nr. Articol Valoare
Nominalizare achizitie
crt. bugetar cheltuieli
1 71.01.30 Expertiză tehnică - imobil sediu Primărie, str. Ștefan cel Mare, nr. 16 135.00
2 71.01.30 Licențe - MS Windows, MS Office, antivirus 100.00
3 70.01.30 PC - Desktop, Laptop, Tableta, surse UPS 65.00

Capitolul bugetar 61.02.03.04.71 – Politia locala – Total ; 450.00


Nr. Articol Valoare
Nominalizare achizitie
crt. bugetar cheltuieli
S.F./D.A.L.I.-Modernizare și extindere sistem de supraveghere video - Municipiul
1 71.01.30 Pașcani 50.00
2 70.01.30 Achizitie sistem video auto 70.00
Amenajare/renovare /bransamente sediul Politia Locala str. Moldovei
3 71.01.30 330.00

Capitolul bugetar 65.02.71 –Învățământ – Total 1,000.00


Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
1 71.01.30 D.A.L.I. - Împrejmuire - gard - Scoala Sodomeni 30.00
2 71.01.30 Sistem supraveghere audio-video SC I Cantacuzino Pascani 150.00
3 71.01.30 Expertize, documentatii, avize scoli 555.00
4 71.01.30 D.A.L.I. - Împrejmuire - gard - Liceul Mihai Busuioc 30.00
5 71.01.30 D.A.L.I. - Împrejmuire - gard - Liceul Nicolae Iorga 30.00
6 71.01.30 D.A.L.I.- Reabilitare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 3 40.00
7 71.03 Reparatii grup sanitar Liceul Miron Costin 125.00
8 71.03 Reparatii Gradinita PN nr. 6-Gr. S. Mihai Busuioc 40.00
Capitolul bugetar 66.02.71 – Sanatate – Total 135.00
Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
1 71.01.30 S.F. construire CPU Spitalul Municipal de Urgenta 135.00

1/3
Capitolul bugetar 67.02.71 – Cultura, culte , Sport – Total 40.00
Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
Expertiza tehnica sediu Biblioteca -str. Mihail Kogalniceanu, nr. 14
1 71.01.30 40.00

Capitolul bugetar 68.02.71 – Asistenta Sociala – Total 100.00


Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
1 71.03 Amenajare locuita sociala str. Morilor 100.00

Capitolul bugetar 70.02.71 – Servicii pentru dezvoltare publică și locuințe – Total 2,192.00
Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
Cofinatare extindere retea energie electrica in mun. Pascani, str Alunis, Sos
1 71.01.30 1,070.00
Nationala
2 71.01.30 Elaborare PUZ 200.00
3 71.01.30 P.TH. Amenajare lac Fantanele, municipiul Pascani, Jud Iasi 30.00
4 71.01.30 SF Alimentare cu apa sector Strada Mihai Viteazu 20.00
D.A.L.I. și P.Th. Amenajarea zona de agrement - Lacul Peștișorul, Municipiul
5 71.01.30 400.00
Pascani, Jud. Iasi
S.F. Modernizare retea de iluminat public-Documentatie tehnica aferenta cererii
de finantare pentru Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a
6 71.01.30 gestionarii inteligente a energisie in infrastructura de iluminat public 155.00

Studii de specialitate, Expertize tehnice, avize/acorduri tehnice specifice,


7 71.01.30 167.00
actualizari documentatii tehnico-economice, altele decat cele nominalizate
8 71.01.02 Dotari - unelte si instalatii diverse - SERA 150.00

Capitolul bugetar 74.02.05 – Protectia mediului– Total ; 110.00


Valoare
Nr. Articol cheltuieli
crt. bugetar Nominalizare achizitie (mii lei)
1 71.01.30 Containere de colectare selectiva deseuri 60.00
2 71.01.30 Sistem de supraveghere groapa de gunoi-furnizare si montaj 50.00

2/3
Capitolul bugetar 84.02.71 – Transporturi – Total 3,879.00
Valoare
Nr. Articol cheltuieli (mii
crt. bugetar Nominalizare achizitie lei)
D.A.L.I. si PTH– "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Pașcani,judetul Iasi";-LOT 1-strada Bujorului,
71.01.30 Casa de Apă, Fundac Casa de Apă, Culturii, Mihail Kogălniceanu, sector Dragoș Vodă, Tămăduieni, Calea
1 Romanului, sector Grădiniței, sector Toamnei, Eternității 100.00
D.A.L.I. si PTH– "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Pașcani,judetul Iasi";-LOT 2-str. Dr. Guțu,
Cerbului, Mihai Busuioc, Vlad Țepeș, Calea Iașului, Cosminului, Luceafărului, Călugăreni, Renașterii, Sudului,
71.01.30 Armoniei, Henri Coandă, Grigore Ureche, Neagoe Basarab, Eugen Stamate, Fundac Fîntînele 2, Pîrîul Sec,
Boșteni, Peneș Curcanu, Plevnei, Poieni, Dimitrie Cantemir, Păcii, sector Mărășești, Preda Buzescu, Emil
2 Racoviță 100.00
D.A.L.I. si PTH– "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Pașcani,judetul Iasi";-LOT 1-str. Șoseaua
3 71.01.30 Națională, Plăieșului, Victoriei, Brateș, Amurgului, Mușatinilor-Program Anghel Saligny 400.00
D.A.L.I.si PTH – "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Pașcani,judetul Iasi";-LOT 2-str. Aleea ”22
Decembrie”, Stînelor, „16 Februarie”, Nicolae Bălcescu, Petru Rareș-Program Anghel Saligny
4 71.01.30 400.00
D.A.L.I.si PTH – "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Pașcani,judetul Iasi";-LOT 3-str. Matei
5 71.01.30 Basarab, Salcâmului, Nuculeț, Trandafirilor, Frunzelor -Program Anghel Saligny 289.00
D.A.L.I. – "Amenajare intersectie str. Gradinitei cu str. Moldovei si str. Stadionului, Municipiul Pascani, Jud.
6 71.01.30 Iasi 40.00
7 71.01.30 D.A.L.I. – "Amenajare intersectie str. Moldovei cu zona acces Kaufland, 40.00
Municipiul Pascani, Jud.intersectie
D.A.L.I. – "Amenajare Iasi str. Moldovei cu str. Crinilor, Municipiul
8 71.01.30 Pascani, Jud. Iasi 40.00
D.A.L.I. – "Amenajare trecere pietoni semaforizata str. Gradinitei, zona SC
9 71.01.30 PROINVEST GROUP SRL , Municipiul Pascani, Jud. Iasi 40.00
Studii, Expertize tehnice, reactualizări de proiecte tehnice și D.E. (altele decat
10 71.01.30 cele nominalizate) 200.00
71.01.30 D.A.L.I.-Amenajare intersectie -acces din str Avram Iancu la DN 28A-km
11 22+245 dreapta 50.00
12 71.01.02 Dotari serviciul Gospodarie Comunala - Platforma ridicatoare (nacela) 930.00
13 71.01.02 Dotari serviciul Gospodarie Comunala - Platforma transport auto 1 buc 50.00
14 71.01.02 Dotari serviciul Gospodarie Comunala - Autospeciala multifunctionala 1,200.00
SERVICIUL TEHNIC SI INVESTITII
Ing.Iulian Perţu

3/3

S-ar putea să vă placă și