Sunteți pe pagina 1din 5

STAS 7335/5-90-Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.

Îmbinări electroizolante cu niplu. Denumire Engleză-Protection against corrosion of


buried metallic structures. Electroinsulating joints with nipple . Denumire Franceză -
Protection contre la corrosion des constructions metalliques enterees. Jonctions
electroisolantes a raccord

STAS 7335/7-87 - Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.


Îmbinări electroizolante cu flanşe. Denumire Engleză -Corrosion protection of
underground metal structures. Electrical insulating flanged joints. Denumire
Franceză-Protection contre la corrosion des constructions metalliques souterraines.
Joints electro- isolants aux brides

SR EN 1092-1+A1:2013 -Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte,


robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

SR EN 1092-1+A1:2013 ver.eng.- Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru


conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel

SR EN 1515-4:2010 ver.eng.- Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4:


Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei
Echipamente sub Presiune 97/23/CE

SR EN 1515-2:2002 ver.eng.- Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2:


Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate
prin PN

SR EN 1515-3:2006 ver.eng.- Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 3:


Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate
prin Clasă

SR EN 14870-2:2005 ver.eng. Industriile petrolului şi gazelor naturale. Coturi executate


prin inducţie, fitinguri şi flanşe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2:
Fitinguri

SR EN ISO 27509:2013/AC:2013 ver.eng.- Industriile petrolului şi gazelor naturale.


Conexiuni cu flanşe compacte cu inel de etanşare IX

SR ISO 7005-1:2015, Flanşe pentru conducte. Partea 1: Flanşe de oţel


pentru sisteme de conducte industriale şi de uz general
Această parte a ISO 7005 stabileşte specificaţii de bază pentru flanşele utilizate la conductele
de uz general şi la cele pentru aplicaţii industriale, de exemplu pentru industria chimică,
industria energiei electrice, industriile petrolului şi gazelor naturale etc. Responsabilitatea
pentru alegerea unei serii de flanşe îi revine cumpărătorului.
Standardul se aplică flanşelor care fac parte din instalaţiile implicate în procesarea sau
manipularea unei mari varietăţi de fluide, inclusiv abur, apă sub presiune şi produse chimice,
petrol, gaze naturale sau produse conexe, cum sunt de exemplu instalaţiile din termocentrale,
rafinării de petrol, terminale de încărcare, uzine de tratare a gazelor naturale (inclusiv
instalaţii de gaze naturale lichefiate), platformele marine de extracţie a petrolului şi gazelor,
uzine chimice, depozite, instalaţii complexe, rezervoare de petrol.
Această parte a ISO 7005 se aplică, de asemenea, conductelor echipamentelor preasamblate
care interconectează elemente individuale sau părţi ale echipamentelor utilizate în cadrul
instalaţiilor de procesare sau de manipulare a unei mari varietăţi de fluide, inclusiv abur şi
produse chimice, petrol, gaze naturale sau produse conexe.
Standardul face parte din seria de trei standarde cu titlul generic Flanşe pentru conducte:
— Partea 1: Flanşe de oţel pentru sisteme de conducte industriale şi de uz general
— Partea 2: Flanşe de fontă
— Partea 3: Flanşe din aliaj de cupru şi compozit
Standardul înlocuieşte SR ISO 7005-1:1999 şi intră în patrimoniul comitetului tehnic
ASRO/CT 202, Ţevi de oţel.
Flanșe plate

Standarde de execuție:
SR EN 1092-1/2007,SR ISO 7005-1/2000,SR ISO 10423/2003,STAS 12100/2,DIN 2573,DIN 2576
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX

Flanșe cu gât

Standarde de execuție:
SR EN 1092-1/2007,SR ISO 7005-1/2000,SR ISO 10423/2003,STAS 12100/2,ANSI B16,5
DIN 2630,DIN 2631,DIN 2632,DIN 2633,DIN 2634,DIN 2635,DIN 2636,DIN 2637
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX
Flanșe oarbe
Standarde de execuție:
SR EN 1092-1/2007,SR ISO 7005-1/2000,SR ISO 10423/2003,STAS 12100/2
ANSI B16,5,DIN 2527
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX

Flanșe plate

Standarde de execuție:
SR EN 1092-1/2007,SR ISO 7005-1/2000,SR ISO 10423/2003,STAS 12100/2
DIN 2573,DIN 2576
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX

Flanșe libere
Standarde de execuție:
SR EN 1092-1/2007,SR ISO 7005-1/2000,DIN 2641,DIN 2642
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX

Flanșe slip-on

Standarde de execuție:
ANSI B16,5
Materiale de execuție:
S235JR, P245GH, P265GH, P280GH, P355GH, P285NH, P355NH, P285QH, A 105 N, INOX
Prezoane
Standarde de execuție:
STAS 8121/2 – 84
DIN 976
DIN 525
Materiale de execuție:
42MoCr11, 34MoCr11, OLC35/45, INOX

Piulițe
Standarde de execuție:
STAS 8121/3-85
DIN 934
Materiale de execuție:
42MoCr11, 34MoCr11, OLC35/45, INOX

Șaibe
Standarde de execuție:
STAS 1388-72
Materiale de execuție:
S235JR, INOX ETC.

S-ar putea să vă placă și