Sunteți pe pagina 1din 4

Literele din numele dumneavoastră influenţează modul in care vă fînalizaţi planurile.

Este foarte
posibil ca doi indivizi să aibă aceeaşi cifră a numelui complet, dar fiecare dintre literele care îl compun
indică felul în care aceste persoane preferă să se exprime din punct de vedere mental, fizic, emoţional sau
intuitiv. Pentru a descoperi care dintre aceste patru tipuri de exprimare vă caracterizează, vom folosi
graficul temperamentului. Unii numerologi preferă să numească această structură „Planuri de exprimare".
De obicei ne exteriorizăm în patru feluri diferite. Unii oameni clădesc planuri minuţioase, calculează care
le sunt şansele, cântăresc totul cu grijă înainte de a acţiona. Alţii fac totul din instinct, în vreme ce câţiva
se călăuzesc după vocea inimii şi a sentimentelor lor, iar alţii preferă o abordare energetică sau
pragmatică a vieţii. Graficul temperamentului vă indica modul in care numele pe care îl purtaţi vâ
influenţează reacţiile. Figura de mai jos arată locul în grafic al fiecărei litere a alfabetului. Literele
mentale indică o fire chibzuită, care ia hotarârile ce o privesc cu calm şi stăpânire de sine, fără să se
pripească, nelăsându-se influenţată de instinct sau de sentimente. Din nefericire, nu sunteţi neapărat un
geniu dacă toate literele numelui dumneavoastră se înscriu în aceastâ categorie; cu toate acestea,
întotdeauna vă veţi face planuri minuţioase înainte de a trece efectiv la fapte.

Mentale Fizice Emoţionale Intuitive

INITIATOARE A E I0RZ K

CONTINUATOARE H J N P W BSTX FQUY

FINALIZATOARE G L DM CV

Literele fizice indică nevoia nativilor de a acţiona, mai degrabă decât de a sta să mediteze. Atunci când
majoritatea literelor unui nume se înscriu în această categorie, acest lucru indică o natură energică, o
persoană căreia îi place să fie mereu ocupată şi care pune pe planul al doilea sentimentele şi intuiţia,
preferând să treacă la fapte decât sa mediteze. Literele emoţionale indică faptul că întotdeauna se va ţine
seama de glasul inimii şi de dorinţele personale. Dacă majoritatea literelor se aflâ în această gmpă,
deciziile pe care purtâtorul numelui respectiv le va lua vor fi în mare parte influenţate de ceea ce el îşi
doreşte de la viaţa. Aceşti nativi sunt mari iubitori de artă. Literele intuitive arată ca întotdeauna cei în
cauză se bazează pe instinct. Nativii respectivi sunt, într-o oarecare măsură, conştienţi de înzestrările lor
parapsihice. Numele ale căror litere se înscriu, în marea lor majoritate, în această categorie, favorizează
cunoaşterea spiritului. Adeseori aceste persoane visează cu ochii deschişi şi felul în care abordează viaţa
pare complet lipsit de simţ practic. Acea secţiune care conţine majoritatea literelor din numele
dumneavoastră va dezvălui felul în care vă exteriorizaţi sau în care luaţi decizii de obicei. Dacă această
parte a graficului dumneavoastrâ conţine mult mai multe litere decât oricare alta, latura temperamentului
dumneavoastră care îi corespunde va fî deosebit de putemică. Dacă apar diferenţe nesemnificative între
cele patru secţiuni, atunci numele şi temperamentul dumneavoastră vor fî bine echilibrate.Cu ajutorul
graficului temperamentului puteţi vedea care tip de carieră este favorizat, în teorie, de numele pe care îl
purtaţi. Când majoritatea literelor se află în secţiunea mentală, sunt propice activităţile cerebrale sau
sedentare. Secţiunea fîzică favorizează activităţile de natură fizică sau practică, cea emoţională este
prielnică acelor cariere din domeniul artistic sau creadv în ger - teatrul, moda, hobby-urile creative;
literele intuitive sprijină activităţi mai ţ obişnuite sau carierele în domeniul spiritual sau religios. De
asemenea, literele sunt împărţite in trei mari categorii şi anume: Iniţiatoare, Continuatoare şi
Finalizatoare. Secţiunea în care se îi majoritatea literelor numelui dumneavoastră vă indică felul în care
nume care îl purtaţi vă ajută să demaraţi, să continuaţi şi să duceţi la bun sfarsit proiectele începute.

Numarul 1. In secţiunea mentala: Gânditori originali, au capacitatea de a descoperi modalităţi noi şi


interesante de a acţiona. Este posibil să acapareze discuţiile, uneori, şi să dea dovadă de nerăbdare. In
secţiunea fizică: Pot da dovadă de aptitudini pentru a conduce. Aceşti nativi simt nevoia să fîe mereu
ocupaţi. Firi active, înzestraţi cu simţul umorului, au tendinţa să fie tăioşi uneori. In secţiunea
emoţionalâ: Prefera să domine într-o relaţie. Sunt optimişti şi originali; este posibil să le displacă
psihanaliza.
In secţiunea intuitiva: Idei noi şi originale apar pe neaşteptate. Aceşti nativi sunt înzestraţi cu instincte
creatoare foarte putemice, ce pot fî valorificate cu entuziasm.

Numarul 2. In secţiunea mentalâ: Nativilor în a căror secţiune mentală apare numărul 2 le face plăcere
să acumuleze informaţii şi sunt înzestraţi pentru munca de detaliu. întrucât pot vedea ambele laturi ale
unei probleme, le este uşor să colaboreze sau să lucreze cu altcineva. In secţiunea fizică: Pot lucra cu
uşurinţă într-o echipă şi au darul de a aduce îmbunatăţiri acelor proiecte începute de altcineva. Este
posibil să aibă preocupări sau interese artistice şi au tendinţa să fie exagerat de politicoşi. In secţiunea
emoţională: Au nevoie de companie şi se simt pierduţi dacă nu au alături pe cineva cu care să-şi împartă
viaţa. Extrem de receptivi la nevoile celor din jur, au tendinţa să fîe excesiv de sensibili. In secţiunea
intuitivă: îşi folosesc mtuiţia cu uşurinţă şi sunt sensibili la atmosfera din jurul lor. Acest număr
favorizează dezvoltarea capacităţilor paranormale. Nativii care prezintă această configuraţie sunt
conştienţi de latura spirituală a existenţei; uneori este posibil să ezite să treacă la acţiune.

Numarul 3. In secţiunea mentalâ: Conferă un plus de creativitate oricărei probleme intelectuale. Viaţa
nu este luată în serios întotdeauna, iar aceşti nativi percep foarte acut absurdul din jurul lor. Au nevoie de
o motivare constantă. In secţiunea fizica: Expresivi şi artistici, aceşti nativi sunt foarte ades şi persoane
populare, pline de bucuria de a trăi, dar care se plictisesc cu uşurmţă. Pot da dovadă de nervozitate şi
neglijenţă, dar şi de foarte mult umor. În secţiunea emoţionala: cifra 3 facilitează exprimarea dorinţelor,
viselor şi dragostei. Nativilor le face plăcere să primească dovezi de afecţiune şi vor ca acestea să fîe
manifestate din plin. Spirituali, înzestraţi cu multă creativitate, merg mai departe atunci când ceva îi
plictiseşte. În secţiunea intuitivă: Instinctul şi intuiţia sunt folosite într-o manieră creativă, deoarece aceşti
nativi sunt inventivi şi îşi exprimă sentimentele m mod artistic. Există posibilitatea ca aceşti indivizi să
fie atraşi de ritual.

Numarul 4. În secţiunea mentala: Aceşti nativi folosesc o abordare logicâ în rezolvarea oricărei
probleme. Sunt practici şi conservatori m gândire şi le displace orice exces de originalitate. Sunt capabili
să conceapă planuri constructive şi realizabile. In secţiunea fizica: Pot munci din greu şi nu se simt în
largul lor dacă nu au nimic de făcut. Pot fi îndemânatici într-un domeniu sau altul. In secţiunea
emoţională: Problemele de ordin practic vor fi luate în considerare întotdeauna. Aceşti nativi tratează cu
seriozitate sentimentele şi sunt capabili de o mare loialitate, dar există posibilitatea ca, m timp, să apară
un sentiment de frustrare din partea lor. In secţiunea intuitivă: Aceşti indivizi fie nu au încredere în vocea
lor interioară, fie se simt mai în siguranţă dacă urmeazâ o cale logică, practică. Este posibil să refuze să
ţină seama de intuiţie. Sunt conservatori în probleme religioase, sau chiar agnostici.

Numărul 5. In secţiunea mentală: Această configuraţie numerică indică o minte ageră şi mobilă. Aria
preocupărilor acestor nativi este nelimitată, dar este posibil ca ei să îşi schimbe centrul de interes pe
neaşteptate, deoarece sunt atraşi de tot ce este nou. In secţiunea fizică: Nativii care au numărul 5 în
secţiunea fizică din grafîcul temperamentului muncesc bine în colaborare cu ceilalţi. Atletici şi activi, au
un mstinct al competiţiei foarte dezvoltat. Se adaptează cu uşurinţă schimbărilor şi fac faţă extrem de bine
situaţiilor de criză. In secţiunea emoţionala: Mereu în căutarea libertăţii, acestor persoane le displace să
fie legate de ceva sau de cineva. Firi neobişnuit de schimbătoare, atât în ceea ce priveşte preocupările, cât
şi viaţa afectivă, nativii care prezintâ această configuraţie sunt indivizi populari, iubitori de aventură şi
extrem de interesanţi. In secţiunea intuitiva: Receptivi la reacţiile celor din jur, aceşti nativi au instincte
foarte bune, dar de cele mai multe ori nu au încredere în ele şi pretind să aibă dovezi palpabile înainte de
a acţiona.

Numarul 6 In secţiunea mentala: Această cifră conferă o doză de responsabilitate procesului de gândire.
Persoanele al căror grafic prezintă numărul 6 în secţiunea mentală pot descoperi soluţii creative pentru
rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi înţeleg dificultăţile prin care trec cei de lângă ei. In
secţiunea fizică: Numârul 6 în această secţiune echilibrează în măsură egală atât viaţa de familie, cât şi pe
cea profesională, căci nativii săi au nevoie în mod egal de amândouă. Lucrează bine cu sau pentru
altcineva şi au nevoie de frumuseţe în jurul lor. Pot da dovadă de creativitate. In secţiunea emoţionala:
Preocupările artistice sunt importante, dar aceşti nativi sunt dispuşi să facă mari sacrificii m schimbul
unui cadru familial stabil. Acceptă cu uşurinţă responsabilităţile ce le revin. In secţiunea intuitiva: Aceste
persoane ar trebui să asculte mai mult de propriul instinct decât de părerea celor dinjur. Sunt perfect
capabile să menţină echilibrul dintre intuiţie şi fapte concrete, dar au tendinţa să se amestece în chestiuni
care nu îi privesc.

Numarul 7 In secţiunea mentala: Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au nevoie de
singurătate pentru a lua hotărâri şi sunt înzestrate cu aptitudini analitice foarte bune. Observă multe
lucruri, dar le păstrează pentru sine şi le displace profund amestecul cuiva în luarea deciziilor care le
privesc. In secţiunea fizica: Deşi sunt firi energice preferă să lucreze singure, şi nu să facă parte dintr-o
echipă. Nu le plac mediile zgomotoase sau aglomerate; în general, îi surprind mereu pe cei din jur. In
secţiunea emoţionala: Sunt capabile de o angajare emoţională profundă, dar nu vor ca cei din jur să ştie
acest lucru. Sunt perfecţioniste în tot ce întreprind. In secţiunea intuitivă: Instinctul acestor nativi este
foarte putemic şi ar trebui respec-tat. Cu toate acestea, uneori nu se ţine seama de el. Persoanele care
prezintă această configuraţie pot evalua corect nevoile celor dinjur şi au o forţă spirituală adevărată.

Numarul 8 In secţiunea mentala: Au un dezvoltat şi eficient simţ al afacerilor, ca şi nevoia de a reuşi.


Aceşti indivizi trebuie să se ferească de lăcomie. Sunt oratori putemici şi duri. In secţiunea fizica:
Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au aptitudini sportive pronunţate şi se impun în
orice activitate de echipă. Naturi realiste şi loiale, în general îşi fixează obiective clare în viaţă. În
secţiunea emoţională: De obicei, preocupările legate de carieră suntpe primul plan. Aceşti nativi vor
încerca să fie mereu în poziţie dominantă atunci când se găsesc într-o relaţie. Sunt aliaţi loiali la nevoie
sau în situaţii de criză. În secţiunea intuitivă: Sunt capabili să-şi folosească intuiţia pentru a-i ajuta pe cei
mai nefericiţi decât ei, dar şi să armonizeze cu succes latura spirituală cu cea materială a vieţii.

Numarul 9 In secţiunea mentală: Aceşti nativi au o viziune amplă asupra a ceea ce au de făcut şi le
displace să se ocupe de detalii. Idealişti, vor ţine întotdeauna seama de valorile umanitare. In secţiunea
fizică: De obicei preferă o manieră de exprimare dramatică şi artisticâ; influenţa acestui număr determmă
o abordare inspiratâ a problemelor cotidiene. Persoanele care au această configuraţie numerică dau
dovadă de compasiune faţa de cei din jur. In secţiunea emoţionala: Numărul 9 influenţează sentimentele
romantice, profunde. Nativii săi pot fî melodramatici, schimbându-şi starea de spirit de la un minut la
altul. Au tendinţa să fie prea creduli. In secţiunea intuitivă: Se simt in armonie cu o conştiinţă superioară.
Este posibil ca, uneori, visurile lor inspirate să stea la baza unei lipse pronunţate a spiritului practic.
Aceşti nativi au convingeri spirituale putemice.

ClFRA 0 ÎN GRAFICUL TEMPERAMENTULUI In secţiunea mentala: Acestor persoane le displace


să ia hotărâri bazate exclusiv pe fapte. Au o atitudine sceptică in ceea ce priveşte folosirea gândirii logice
şi pot întâmpina dificultăţi la studiu. In secţiunea fizica: Nu au o rezistenţă şi o condiţie fîzică bune şi este
posibil să se confrunte cu dificultăţi în ceea ce priveşte o abordare practică a vieţii. Au nevoie sâ fie în
permanenţă motivaţi. In secţiunea emoţionala: Fie că îşi reprimă adevăratele sentimente, fîe că există
dificultăţi m exprimarea acestora. Uneori propria existenţă le pare monotonă şi îi înţeleg cu greu pe cei
din jur. In secţiunea intuitivă: Aceşti nativi au o adevărată aversiune faţă de instincte sau de presentimente
şi nu se ghidează după ele în viaţă. Nu sunt deloc interesaţi de spiritualitate, în general, sau de probleme
metafizice, deoarece întâmpină difîcultăţi in manevrarea conceptelor abstracte.

ÎN CĂUTAREA ARMONIEI DINTRE NUMERELE DUMNEAVOASTRĂ Puteţi compara acum


numerele existente atât în data naşterii, cât şi în numele dumneavoastră. Este interesant de observat felul
în care ele interacţionează. Cele mai importante numere ale dumneavoastră sunt reprezentate de cifra
destinului şi cea a numelui complet. Aşa cum spuneam mai devreme, dacă aceste două numere sunt
identice vă aflaţi în posesia combinaţiei perfecte. Următoarea combinaţie fericită este cea m cazul căreia
ambele numere sunt fie pare, fie impare - deoarece încă există armonie între ele. Dacă, însă, unul dintre
numere este par, iar celălalt impar, apare o stare conflictuală. Cu toate că viaţa acestor nativi nu va fî
uşoara, combinaţia respectivă le va oferi şansa de a deveni mai putemici, pe masură ce vor depăşi
problemele care li se vor ivi în cale. 0 cale uşoară şi rapidă pentru a studia armonizarea tuturor aspectelor
vieţii dumneavoastră constă în compararea cifrei destinului cu cea a numelui complet şi cu cifra
energetică (nu uitaţi că cifra energetică se calculează adunând cifra destinului cu cifra numelui complet).
De exemplu: Cifra destinului 4 Cifra numelui 4 Cifra energerică 8 == o combinaţie perfectă. Cifra
destinului 2 Cifra numelui 6 Cifra energetică 8 = o combinaţie armo-nioasă. Cifra destinului 3 Cifra
numelui 4 Cifra energetică 7 = o combinaţie conflictuală. Mai multe detalii pot fî obţinute prin
compararea tuturor numerelor dumneavoastră principale. Cifra destinului constituie cheia acestei liste.
Dacâ ea nu intră în conflict cu alte numere ale dumneavoastră, succesul va fî dobândit mai uşor şi vâ va fi
mai simplu să faceţi faţă evenimentelor viitoare. Dacă cifra numelui complet intră m conflict cu cea a
destinului, dar celelalte numere se armonizează cu cea din urmă, este posibil ca insatisfacţiile ce vor
apărea să fie legate de realizările dumneavoastră, aceste realizări referindu-se nu doar la succesul
material, ci şi la cel spiritual şi sentimental. Pentru a vă evalua principalele caracteristici utilizaţi doar
următoarele numere: cifra destinului (CD), cifra zilei de naştere (Z); cifra obiectivelor (0), cifra numelui
complet (N), cifra vocalelor (V), cifra consoanelor (C), cifra prenumelui (P), cifra iniţialei (I), cifra
primei vocale (PV), cifra energetică (CE) şi cifra intensă (CI) - dar numai dacă aceasta este reprezentată
printr-un singur număr, nu prin două sau trei. Scrieţi numerele de la 1 la 9 într-un singur rând şi aşezaţi
dedesubt principalele dumneavoastră cifre, folosind iniţialele în locul denumirii lor. lată nume-rele
fostului prim ministru britanic Margaret Thatcher, născută pe 13 octombrie 1925.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PV1 P2 CD4 O5 CE8 C9
Z4
N4
V4

Nu există o singură cifră intensă. Acesta este un grafic excelent. Remarcaţi sprijinul puternic acordat
cifrei destinului 4. Pentru o persoană cu asemenea numere, acceptarea situaţiilor care pretind muncă
susţinută şi autodisciplină, favorizate de cifra destinului 4, nu va constitui o problemă. Este ridicol sa
credem că o combinaţie numerică armonioasa duce automat la succese materiale nemaipomemte; totuşi, o
asemenea configuraţie favorizează manifestarea întregului potenţial al persoanei respective. Viaţa pare
mai uşoară, iar nativul în discuţie pare câ se află mereu în locul potrivit, la momentul potrivit.