Sunteți pe pagina 1din 51

Zilele Turbinilor

PIES N PATRU ACTE

Personajele:
ALEXEI VASILIEVICI TURBIN, colonel de artilerie, 30 de ai NIK LAI TURBIN ! "ratele lui, #$ ani ELENA VASILIEVNA TALBER%, &ora lor, '( de ani VLA)I*IR R BERT VICI TALBER%, colonel de &tat +a,o &o-ul ei, 3$ de ani VIKT R .VIKT R VICI */0LAEVSKI, locotenent1+a,or artilerie, 3$ de ani LE NI) IURIEVICI 0ERVINSKI, locotenent, ad,utant 2 3e4 &onal al 5at+anului ALEXAN)R i BR NISLAV VICI STU)ZINSKI, c63i-a4 '7 de ani LARI SIK, 86rul din .ito+ir, '# de ani 9AT*ANUL :ntre;ii Ucraine B LB T)N, co+andantul di8i<iei lnt:i de ca8alerie a I =etliura %ALANBA, &otnie> de1al lui =etliura, "o&t rot+i&tru al un re;i+ent de ulani URA%AN KIR=AT9 VON S%9RATT, ;eneral ;er+an VON )UST, +aior ;er+an UN *E)IC )IN AR*ATA %ER*AN? UN CAZAC )EZERT R *UL CU C 0UL LAC9EUL *AXI*, 3a<nicul liceului, @0 de ani UN 9AI)A*AC >, tele"oni&t =RI*UL AIBER AL ) ILEA AIBER AL TREILEA AIBER =RI*UL IUNC9ER AL ) ILEA IUNC9ER AL TREILEA IUNC9ER IUNC9ERI 0I 9AI)A*ACI

Actele :nt:i, al doilea Ci al treilea &e 3etrec :n iarn anului #7#$, actul al 3atrulea ! la :nce3utul anului #7# Locul ac-iunii ! oraCul Kie8D
> "i-er ElocotenentF de ca<aci :n ar+ata -ari&t6 EnDtDFD >> Soldat In ar+ata contrare8olu-ionar6 din Ucraina in 3 rioada r6<boiului ci8il EnDtDFD

Actul nti
TABLOUL NTI
Apartamentul Turbinilor E sear! "n #emineu ar$e %o&ul La ri$i&area &ortinei' &easul bate $e nou! ori #i &"nt! $eli&at un menuet $e Bo&&(erini A # e G e i st! aple&at peste ni#te (lrtii NIKOLKA

)&int* a&ompaniin$u+se la ,(itar!-: .ine Petliura/' %r!0ioare' S"nt 12onuri &+o s! ne omoare' 3itraliori' mitralieri' Pila% s!+l %a&e0i p"n*+n 1ori' .oi ne+a0i sal2at $e+atitea ori' 3itraliori ALEXEI )racu Ctie cu+ de1-i 8ine &6 c:n-i aCa ce8aH C:ntece de buc6t6rea&6D Nu Ctii Ci tu ce8a +ai decentI NIK LKA )e buc6t6rea&6I )ar le1a+ co+3u& c5iar eu, AlioCaD )C"nt! C"n0i $a&! 2rei' $e nu 4 1i&i pas' N+ai ni&i ure&(e' n+ai ni&i ,las5 E6ist! 2o&i la o a$i&! Ce p!ru+n &ap &(iar 0i+l ri$i&! ALEXEI A&ta &e 3otri8eCte 3er"ect la 8ocea taD NIK LKA )e;eaba +6 ironi<e<i, A:ioCa, <6u c6 a+ 8oceD Ce1i dre3t, nu1i c5iar ca a lui 0er8in&Ji, dar e acce3tabil6 totuCiD 8oce dra+atic6, &au, Ci +ai
> =etliura, Si+on Va&ilie8ici E#$KK!#7'@F, unul din or;ani<atorii +iCc6rii na-ionali&t1bur;5e<e din Ucraina :n 3erioada #7#K ! #7'0D :ntre #7#K!#7#$ a "6cut 3arte din conducerea Radei centrale contrare8olu-ionare Ci a "o&t co+andantul &u3re+ al ar+atelor ei EnDtDFD

eGact, de baritonD LenooiJa, 5ei LenociJaH E. <ici, nu1i aCa c6 a+ 8oceI ELENA )$in &amera ei-: CineI TuI N1ai 3ic de 8ocNIK LKA E nec6,it6, de1aia <ice aCaD 0i de alt"el, Al,oC& c5iar 3ro"e&orul de canto +i1a &3u&4 L)u+neM 8oa&tr6, NiJolai Va&ilie8ici, a-i "i 3utut a,un; la o3er6, de n1ar "i "o&t re8olu-iaND ALEXEI *are t:+3it +ai e Ci 3ro"e&orul 6&ta al t6i NIK LKA Era+ &i;urD Ner8ii &:nt la 36+:nt :n ca&a Turb nilorD =ro"e&orul de canto e t:+3itD Eu n1a+ 8ocO deCi ieri :nc6 +ai a8ea+, Ci, :n ;eneral, 3e&i+i&

+ul e co3leCitorD Iar eu, 3rin "irea +ea, a+ 3redi&3o<i-ie clar6 &3re o3ti+i&+D )Atin,e &or1ile )eCi, &6 Ctii, AlioCa, c6 Ci eu :nce3 &6 "iu neliniCtii E de,a nou6, iar el <icea c6 &o&eCte de di+inea-t Nu i &1o "i :nt:+3:at ce8aI Tu &6 8orbeCti +ai :ncetD Ai :n-ele&I %reu e, do+nule, c:nd ai 3iatr6 :n ca&6 o &or +6ritat6D )$in &amera ei-: C:t e cea&ul :n &u"ra;erieI ?1616DDD nou6D Cea&ul no&tru +er;e :nainte LenociJaD )$in &amera ei-: La&6 in8en-iile, te ro;D Uit61te la ea, ce e+o-ii areD )7re$onea1! - # cea-6DDD A5, totul e :nne;uratDDD Nu1+i &":Cia ini+a, te ro;D C:nt6 ce8a +ai 8e&e )&"nt*-: Turi#ti se $u&' turi#ti soses& Bonjur turi#ti' bonjur turistei 7ilm!m $e mult' $ar nu %i0i triste Iubito5 Cint #i ame0es& 8il+,U' ,"l+,U' 2in sol$!0es&' C(ipiuri' &i1me #i n!$ra,i ALEXEI NIKOLKA ELENA NIKOLKA ELENA NIKOLKA
ALEXEI NIK LKA

.in iun&(erii' ,ar$i#tii $ra,i


Brus& se stin,e lumina Pe stra$! tre&e' &iulin$' o unilal militar!

ALEXEI Ei, draceH Tot ti+3ul &e &tin;eD LenociJa, adu t ro; lu+in6rileD ELENA )$in &amera ei-: I+ediatHDDD ALEXEI Iar a trecut o unitateD
Elena intr! &u luminarea' as&ult! &u atei0ie Un$e2a $epar se au$e o bubuitur! $e tun

NIK LKA Ce a3roa3e eH =arc6 &1ar tra;e c5iar l:n;6 S8ia1toCinoD are ce &1o "i :nt:+3l:nd 3e acoloI AlioCa, nu +6 tri+i-i 3e +ine &6 a"lu ce &e :nt:+3l6 la co+anda+entI Z6u c6 +1aC duceD ALEXEI Cu+ &6 nu, tu +ai li3&eai acoloD StaiD te ro;, liniCtitD NIK LKA A+ :n-ele&, do+nule colonelDDD )e "a3t, Ctii, eu, din cau<aDDD inacti8itatea a&taDDD e :ntr1un "el 36catDDD Acolo oa+enii &e batDDD *6car de1ar "i ;ata +ai re3ede di8i<ionul no&truD ALEXEI :-i &3un eu c:nd o &6 a+ ne8oie de &"aturile tale 3entru 3re;6tirea di8i<ionuluiD Ai :n-ele&I NIK LKA :n-ele&D Iertare, do+nule colonelD
Se aprin$e lumina

ELENA AlioCa, oare unde1o "i &o-ul +euI ALEXEI Vine el, LenociJaD ELENA )ar cu+ &e 3oate aCa ce8aI A &3u& c6 8ine de di+inea-6, iar acu+ e ora nou6 Ci :nc6 n1a &o&itD Nu &1o "i :nt:+3:at ce8a cu elI ALEXEI LenociJa, &i;ur nu &e 3utea :nt:+3l6 ni+icD 0tii doar c6 linia din&3re 8e&t e 36<it6 de ne+-iD ELENA )ar de ce n1a &o&it 3:n6 acu+I ALEXEI =e&e+ne c6 &:nt o3ri-i la "iecare &ta-ieD NIK LKA C6l6torie re8olu-ionar6, LenociJaD *er;i o or6, dou6 &taiD
Soneria

Uite c6 a Ci &o&itD Nu 81a+ &3u& euI )Alear,! s! $es&(i$! u#a - Cine eI V CEA LUI */0LAEVSKI , )e&c5ide +ai re3ede, 3entru nu+ele lui )u+ne<euH )"i $! $rumul lui 3i#lae2s9i s! intre "n 2estibul-: Tu eCti, VitenJaI :DnCLAEVSKI )a, eu &:nt, n1aC +ai "iH Bine, te ro;, 3uCca, NiJolJaD Air1ar +61&a a draculuiH ViJtor, de unde 8iiI )e l:n;6 Cr:C+a RoCieD Ve<i cu+ o a;6-i, NiJolD E o &ticl6 de 8odc6 :n bu<unarD S6 n1o &3ar;iD Lena :n;6duie1+i &6 :nno3te< la 8oi, nu +ai a,un; aca&6 Ci a+ :n;5e-at de totD ELENA @, )oa+ne, de&i;urH Vino +ai re3ede l:n;6 "ocD Se $u& Un,! #emineu
NIK LKA ELENA */0LAEVSKI

*/0LAEVSKI

"DDD

"DDD o"D

ALEDXEI */0LAEVSKI ELENA */0LAEVSKI NIK LKA */0LAEVSKI D ALEXEI NIK LKA */0LAEVSKI ALEXEI */0LAEVSKI NIK LKA ELENA */0LAEVSKI NIK LKA */0LAEVSKI NIK LKA */0LAEVSKI ALEXEI */0LAEVSKI NIK LKA */0LAEVSKI

Ce naiba, nici +6car niCte 3:&lari n1au 3utut & 86 deaI =:&lariH S:nt niCte canaliiH )Se apropie ,r!bit $ %o& Uite ce e4 :n baie arde "oculP de<br6ca-i1# re3ede eu +6 duc &61i 3re;6te&c niCte ru"eD )Plea&! Scoate tot, iubitule, &coate tot, &coateDDD I+ediat, i+ediatD )"is&oate lui 3"#lae2s9i &i1mele *ai uCor, "r6-ioare, au, +ai uCorH AC 8rea &i beau niCte 8odc6, niCte 8odculi-6D I-i dau nu+aidec:tD AlioCa, i1au de;erat de;etele de Ia 3icioare S1au du& dracului de;etele, a&ta1i clar acu+, c &6 +aiDDD Nu1i ni+icH :Ci re8in eleD NiJolJa, "reac61i 3icioa rele cu 8odc6D C6 :l Ci la& &6 +i le "rece cu 8odc6D )Bea - Area c61le cu +:naD )oareHDDD *6 doareHDDD *ai uCorD AoleuH Cu+ a :n;5e-at locotenentulH )apare &u un (alat #i ni#te papu&i-: :n cad6 cu el i+ediatD =o"ti+D S61-i dea )u+ne<eu &6n6tate, LenociJaD Ia +a da-i1+i niCte 8odc6D )Bea -

Elena plea&!

Ei, te1ai +ai :nc6l<it, locotenenteI *i1e +ai bineD )"#i aprin$e o 0i,ar! Ia &3une ce &e :ntQ+3l6 acolo, l:n;6 Cr:C+6 E 8i"orni-6 +are l:n;6 Cr:C+6D A&ta eD 0tice1+i 8ine &6 "ac cu 8i"orni-a, Ci cu ;erul, Ci ci canaliile de ne+-i, Ci cu =etliuraI I1aC tri+it :nDDD )ar nu :n-ele; de ce 81au du& toc+ai l:n;, Cr:C+6I =6i acolo &:nt -6r6nuCiiD B6r6nuCii 6ia bl:n<i c:nta-i de contele Le8 Tol&toiH Cu+ adic6I )ar <iarele &criu c6 -6ranii &:nt dO 3artea 9at+anuluiDDD Ce1+i &co-i oc5ii, iunc5ere, cu <iareleI )e1a "i du36 +ine, aC &3:n<ura toate 5oiturile a&tea <iari&tice de un &in;ur ciotH A<i1di+inea-6, c:nd a+ "o&t :n cercetare, a+ dat 3er&onal na& :n na, cu un +oC Ci :l :ntreb4 LUnde 86 &:nt "ecioriiI# Satul era ca Ci +ortD Cu+ a8ea 8ederea &labiR #0
NIK LKA */0LAEVSKI ALEXEI */0LAEVSKI

ALEXEI MLAEVSKI NIKOLKA MLAEVSKI NIKOLKA MLAEVSKI NIKOLKA ELENA MLAEVSKI ELENA MLAEVSKI
NIK LKA

nu Ci1a dat &ea+a c6 a+ e3ole-i &ub ;lu;6 Ci <ice4 L r "u;it cu to-ii la =etliuraND Aoleu, aoleuDDD EGact, LaoleuNDDD L1a+ a3ucat atunci 3e boCoro;ul 6la tol&toian de c6+aC6 Ci i1a+ <i&4 L r "u;it cu to-ii la =etliuraI A+ &6 te :+3uCc, 5oaCc6 b6tr:n6DDD &6 8e<i nu+aidec:t, cu+ e c:nd "u;i la =etliuraD &6 tra;i o "u;6 :n :+36r6-ia cerurilorND 0i cu+ ai a,un& :n oraCI *1au &c5i+bat a<i, &la86 )o+nuluiH A 8enit un detaCa+ent de in"anterieD )oa+ne, ce &candal le1a+ "6cut la co+anda+entD A "o&t cu+3litH St6teau acolo, :n 8a;on, Ci beau coniacD *1a+ du& la ei Ci le1a+ <i&4 8oi &ta-i cu 9at+anul :n 3alat, iar 3e o"i-erii de artilerie i1a-i tri+i& 3e ;erul 6&ta, nu+ai :n ci<+e, &6 lu3te cu ;loatele de -6r6noiH Nu +ai Ctiau cu+ &6 &ca3e de +ineD LNoi, c63itane, 86 detaC6+, du36 &3ecialitate, la orice unitate de artilerieD *er;e-i :n oraCDDDN AlioCa, ia1+6 la tineH Cu 3l6cereD C5iar 8oia+ &61-i 3ro3unD :-i dau bateria :nt:iD Bine"6c6toruleDDD UraHDDD Vo+ "i to-i :+3reun6, iar Stud<in&Ji ! co+andantDDD *inunatHDDD Voi unde &:nte-i :ncartirui-iI A+ ocu3at Liceul AleGandro8&JiD *:ine &au 3oi+:ine 3ute+ &6 3orni+D Ar<i de ner6bdare &6 te tro&nea&c6 =etliura du36 cea"6I Vede+ noi care 3e careH )apare &u un &ear#a%-: 9ai, ViJtor, du1teD )u1te &6 te &3eliD Ia cearCa"ulD Lu+inoa&6 Lena, 3er+ite1+i &6 te :+br6-iCe< Ci &6 te &6rut 3entru &tr6daniile taleH Ce <ici, LenociJa, &6 +ai beau acu+ niCte 8odc6 &au &6 aCte3t totuCi 3:n6 la cin6D Eu cred c6 +ai bine bei la cin6D ViJtorH Nu l1ai 86<ut 3e &o-ul +euI *i1a di&36rut &o-ulD Ce tot <ici, LenociJa, la&2 c6 a3are elD Vine el :ndat6D )Plea&! Soneria "n&epe s! Itrlie &ontinuu

Ei 8e<i, c5iar el eH )Alear,! "n 2estibul ##


ALEXEl LARI SIK NIK LKA LARI SIK

ALEXEl LARI SIK ELENA LARI SIK

ALEXEl LARI SIK ALEXEl

)oa+ne, ce &til de a &una +ai e Ci 6&taI Ni9ol9a $es&(i$e u#a "n 2estibul apare Lario&iJ &: un ,eamantan #i o
bo&&elu0!

Iat6 c6 a+ &o&itD Se 3are c6 81a+ ca+ &trica &oneriaD i A-i :+3in& butonul :n6untruD );ispare $up! u#! pe s&ar! , )oa+neH Ierta-i1+6, 3entru )u+ne<euH )Intri "n &amer! - Uite c6 a+ &o&itD Bun6 <iua, +ult &ti+at6 Elena Va&ilie8na, 81a+ recuno&cut i+e diat du36 "oto;ra"iiD *a+a +1a ru;at &6 86 tran& +it cele +ai c6lduroa&e co+3li+enteD
<ir"itul se "ntrerupe Intr! NiJolJaD

La "el Ci lui AleGei Va&ilie8iciD Re&3ecte:e +eleD Bun6 <iua, NiJolai Va&ilie8ici, a+ au<it at:tea de&3re du+nea8oa&tr6DDD )C!tre to0i trei - Se 3are c6 &:nte-i +ira-iI =er+ite-i1+i &6 86 :n+:ne< o &cri&oare care 86 8a eG3lica totulD *a+a +i1a &3u& &6 81o dau &1o citi-i c5iar :nainte de a +6 de<br6caD Ce &cri& inde&ci"rabilH )a, :n;ro<itorH =er+ite-i1+i &1o cite&c euD Are +a+a un &cri& c6 nici ea nu +ai :n-ele;e c:teodat ce a 8rut &6 &3un6HDDD 0i eu &criu la "elD E o c5e&ti ereditar6 la noiD )Cite#te LScu+36 LenociJa Vi1# tri+it 3e b6iatul +eu ca la niCte rude a3ro 3iateP da-i1i ;6<duire Ci c6ldur6, aCa cu+ nu+a 8oi Cti-i &1o "ace-iD )oar a8e-i un a3arta+en at:t de +areDDDN *a+a 86 iubeCte Ci 86 re&3ectP "oarte +ult, ca Ci 3e AleGei Va&ilie8ici, de alt"elD )C!tre Ni9ol9a - Ca Ci 3e du+nea8oa&tr6D )Cite#te - LB6ie-elul 8a &tudia la Uni8er&itatea din Kie8D Cu a3titudinile luiDDDN ! o", +a+a a&taHDDD ! Lar "i de neiertat &61-i 3ier<i 8re+ea &t:nd la .ito+irD Banii 3entru :ntre-inere a+ &6 8i1i tri+it re;ulatD N1aC 8rea ca b6iatul, care e obiCnuit cu 8ia-a :n "a+ilie, &6 locuia&c6 la oa+eni &tr6iniD )ar &:nt "oarte ;r6bit6, 8ine trenul &anitar, o &6 86 3o8e&tea&c6 el totulDDDN 9+DDD a&ta e totD AC 3utea &6 a"lu cu cine a+ onoareaI Cu+ adic6I Nu +6 cunoaCte-iI )in 36cate n1a+ a8ut acea&t6 3l6cereD )oa+neH Nici du+nea8oa&tr6, Elena Va&ilie8naI Nici euD )oa+ne &"inte, 3arc6 Ci1a 8:r:t dracul coadaH )oar +a+a 81a tri+i& o tele;ra+6 care trebuia &6 86 eG3lice totulD tele;ra+6 de Cai<eci Ci trei de cu8inteH 0ai<eci Ci trei de cu8inteHDDD AoleuH N1a+ 3ri+it nici o tele;ra+6D N1a-i 3ri+it1oI )oa+ne &"inteH Ierta-i1+6, 86 ro;D Credea+ c6 &:nt aCte3tat, Ci, "6r6 &6 +6 de<bracDDD Ierta-i1+6DDD +i &e 3are c1a+ &tri8it ce8aDDD S:nt ;roa<nic de ;5inioni&tH N1a-i "i bun &6 ne &3une-i nu+ele du+nea8oa&tr6I Larion Lariono8ici Sur,an&JiD =6i 6&ta1i Lario&iJH V6rul no&tru din .ito+irH Si;ur c6 daD 0iDDD a-i 8enit &6 &ta-i la noiI )aD )ar Cti-i, eu credea+ c6 +6 aCte3ta-iDDD Scu<a-i1+6, 86 ro;, a+ l6&at niCte ur+eDDD Credea+ c6 +6 aCte3ta-i, dar dac61i aCa a+ &6 +6 duc la un 5otelDDD )e unde acu+ 5oteluriI Sta-i 3u-inD :nainte de toate, de<br6ca-i186D )oar nu 86 ;oneCte ni+eni, &coate-i186 3altonulD V6 +ul-u+e&c din &u"letD

Aici, 86 ro;D =altonul 3ute-i &61# at:rna-i :n 8e&tibulD V6 +ul-u+e&c din &u"letD Ce 3l6cut e la du+nea8oa&tr6D )"n #oapt!-: AlioCa, ce ne "ace+ cu elI E &i+3aticD 9ai &61# in&tal6+ :n bibliotec6, tot nu &t6 ni+eni acoloD Si;ur c6 da, du1te Ci &3une1iD Uite ce1i, Larion Lariono8ici, :nainte de toate 3o"ti-i la baieDDD *ai e cine8a acolo ! c63itanul *:Clae8&JiDDD 0ti-i doarDDD du36 trenDDD )a1da, e ;roa<nicHDDD %roa<nicHDDD )e la .ito+ir la Kie8 a+ "6cut un&3re<ece <ileDDD Un&3re<ece <ileH AoleuHDDD %roa<nic, ;roa<nicDDD A "o&t un coC+arH =o"ti-i, 86 ro;H V6 +ul-u+e&c dinDDD A5, &cu<a-i1+6, Elena Va&ilie8na, dar nu 3ot +er;e la baieD ALEXEI )e ce nu 3ute-i +er;e la baieI
LARI SIK NIK LKA LARI SIK NIK LKA ELENA LARI SIK ALEXEI LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA ALEXEI LARI SIK NIK LKA LARI SIK ELENA ALEXEI ELENA LARI SIK NIK LKA LARI SIK ELENA LARI SIK

#' #3
LARI SIK ELENA NIK LKA LARI SIK NIK LKA LARI SIK ELENA NIK LKA

Scu<a-i1+6, 86 ro;D NiCte nele;iui-i +i1au "ura"l ;ea+antanul cu len,eria, :n trenul &anitarD %ea1 +antanul cu c6r-i Ci +anu&cri&e +i l1au l6&at, :n &c5i+b ru"ele au di&36rutD EiD a&ta1i o nenorocire care &e 3oate :ndre3taD *6 ocu3 euH )intim' &!tre Ni9ol9a - Se 3are c6 o c6+aC6 a+ totuCi aiciD A+ :n"6Curat :n ea o3erele co+3lete ale lui Ce5o8D )ar 3oate 8e-i "i at:t de dr6;u- &61+i da-i niCte indi&3en&abiliDDD Cu 3l6cereDDD Vor "i ca+ +ari de du+nea8oa&tr6, dar o &61i 3rinde+ cu niCte ace de &i;uran-6D V6 +ul-u+e&c din &u"letD Larion Lariono8ici, o &6 86 in&tal6+ :n bibliotec6D NiJolJa, condu1#H =o"ti-i cu +ineD
Lariosi9 #i Ni9ol9a ies

ALEXEI Ce ti3H Eu unul l1aC tunde 3entru :nce3utD 9aiI LenociJa, a3rinde lu+inaD *6 duc la +ine, +ai a+ o ;roa<6 de treburi Ci aici nu 3ot &6 lucre<D )Iese Soneria

ELENA %ine1i acoloI V CEA LUI TALBER% Eu &:nt, euD )e&c5ide, te ro;D ELENA Sla86 do+nuluiH )e unde 8iiI Ara "o&t at:t de neliniCtit6H TALBER% )intr"n$-: Nu +6 &6ruta, 8in din ;er, &6 nu r6ceCtiD ELENA )ar2unde ai "o&tI TALBER% *1au re-inut la co+anda+entul ;er+anD Treburi

i+3ortanteD ELENA 9ai, 8ino, 8ino +ai re3ede &6 te :nc6l<eCtiD Be+ i+ediat un ceaiD TALBER% Nu 8reau ceai, Lena, &tai 3u-inD A cui e, +6 ro;, +antaua a&ta I ELENA A lui *:Clae8&JiD )e1abia a &o&it de 3e 3o<i-ii Ci e total de;eratD TALBER% =uteai totuCi &1o 3ui unde8aD ELENA :ndat6D )A,a0! mantaua $up! u#! - 0tii, +ai a8e+ o noutateD A &o&it adineaori, 3e neaCte3tate, 86rul +eu din .ito+ir, 8e&titul Lario&iJD AleGei i1a <i& &6 &tea la noi, :n bibliotec6D 14 TALBERG ELENA TALBERG *, ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG 0tia+ euH Nu ne a,un;ea &enior *:Clae8&JiD Ne +ai trebuiau Ci niCte 8eri din .ito+irD ?&ta1i 5an, nu ca&6 de oa+eniD Nu1# :n-ele; c:tuCi de 3u-in 3e AleGeiD 9ai, Volodea, eCti 3ur Ci &i+3lu obo&it Ci 3ro&t di&3u&D )e ce nu1-i 3lace *:Clae8&JiI E un o+ "oarte bunD )a, e un +onu+ent de bun6tateD St:l3 de cr:C+6H VolodeaH )e alt"el, nu+ai de *:Clae8&Ji nu1+i arde +ie acu+D Te ro;, :nc5ide uCaDDD Lena, &1a :nt:+3lat un lucru :n;ro<itorD CeI Ne+-ii :l l6&6 3e 9at+an :n 8oia &oarteiD )oa+ne, Volodea, c5iar aCaI )e unde Dai a"latI La &tatul +a,or ;er+an, e o 5ot6r:re ultra&ecret6D Ni+eni nu Ctie, nici c5iar 9at+anulD 0i ce 8a "i acu+I Ce &e 8a1nt:+3laI Ce &e 8a :nt:+3laDD 9+DDD Nou6 ,u+6tateD ACaDDD Ce &e 8a :nt:+3la acu+IDDD LenaH Ce1ai &3u&I A+ &3u& LLenaNH
EN > T CC #

i, ce1i cu LLena I Lena, eu trebuie &6 "u;D Acu+D S6 "u;iI UndeI :n %er+ania, la BerlinD 9+DDD )ra;a +ea, :-i i+a;ine<i ce &e 8a :nt:+3la cu +ine, dac6 ar+ata ru&6 nu1 i 8a -ine 3ie3t lui =etliura Ci el 8a lua Kie8ulI Te1a+ 3utea a&cundeD Scu+3a +ea, cu+ &6 +6 a&cun<iH Nu &:nt un ac de cu&utD Nu e o+ :n oraC care &6 nu +6 cunoa&c6D S61 # a&cun<i 3e arl,nnctDnS +ini&trului d3DraKD50#l )oar nu 3ot &6 +6 in&tale< "6r6 +anta :ntr1o ca&6 &tr6in6, ca &enior *:Clae8&JiD *1ar ;6&i eGtre+ de uCorD StaiH Nu :n-ele;DDD )eci trebuie &6 "u;i+ a+:ndoiI Toc+ai a&ta e c6 nuD Acu+ a ieCit la i8eal6 c:t de ;roa<nic6 e &itua-iaD raCul e :ncercuit, Ci &in;ura 3o&ibilitate de a te &trecura e trenul &tatului +a,or ;er+anD Ae+eile nu &:nt ad+i&eD *ie +i &1a dat un loc nu+ai datorit6 rela-iilor +eleD #T ELENA ELENA ELENA ELENA TALBERG TALBERG TALBERG TALBERG

ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG

Cu alte cu8inte, 8rei &6 3leci &in;urI )ra;a +ea, nu L8reauN, ci n1a+ :ncotroH :n-ele; ! e o ade86rat6 cata&tro"6H Trenul 3leac6 3eCti o or6 Ci ,u+6tateD 9ot6r6Cte, dar c:t +ai re3ede =e&te o or6 Ci ,u+6tateI 0i c:t +ai re3edeI Atunc a+ 5ot6r:t ! 3leac6H Ve<i ce deCtea3t6 eCtiI A+ &u&-inut1o :ntotdeauna Ce +ni 8roia+ &61-i &3unI A, c6 eCti deCtea3t6H Nu+ai c6 a&ta a+ +ai &3u&1oD )eci 3e c:t ti+3 ne de&36r-i+I Cred c6 3e 8reo dou6 luniD A+ &6 aCte3t la Berlin 3:n6 &e ter+in6 toat6 aiureala a&ta, iar c:nd 9at+anul &e 8a :ntoarceDDD 0i dac6 nu &e +ai :ntoarceI A&ta e i+3o&ibilD )ac6 ne+-ii 36r6&e&c Ucraina, o 8a ocu3a Antanta Ci tot 8a "i readu& 9at+anulD Euro3a are ne8oie de Ucraina 9at+anului ca de un cordon :+3otri8a bolCe8icilor +o&co8i-iD Ve<i, a+ calculat totulD )a, 86d, dar ce nu 3ot eu &6 :n-ele; e c6 :n ti+3 ce 9at+anul e :nc6 aici Ci :Ci "or+ea<6 ar+ata, tu "u;i :n 86<ul tuturorD Ce1o &6 <ic6 lu+eaI )ra;a +ea, eCti o nai86D Eu :-i &3un -ie :n &ecret c6 L"u;N, "iindc6 Ctiu c6 tu n1o 8ei &3une ni+6nuiD Coloneii de &tat +a,or nu "u; niciodat6D Ei 3leac6 :n dele;a-ieD A+ :n bu<unar o dele;a-ie 3entru Berlin, &:nt tri+i& de +ini&terul 9at+anuluiD Ce <ici, nu1i r6u, nuI )elocD 0i ce &e 8a :nt:+3la cu ei, cu to-i ceilal-iI :n;6duie1+i &61-i +ul-u+e&c c6 +6 co+3ari cu to-i ceilal-iD Eu nu &:nt Lto-iND S61i 3re8ii totuCi 3e "ra-ii +eiD Si;ur, &i;urD :ntr1un "el :+i 3are c5iar bine c6 3lec &in;ur 3e o 3erioad6 aCa de lun;6D S6 ai :n&6 ;ri,6 de ca+erele noa&treD Vladi+ir Roberto8ici, aici &tau "ra-ii +eiH )oar nu cre<i c6 ne 8or da a"ar6I Cu+ 3o-i &6 ;:ndeCti c6DDD nu, nu, nuDDD Si;ur c6 nuDDD )ar Ctii <icala4 =>ui 2a ! la &(asse' per$ sa pla&e?@ Acu+ :nc6 o ru;6+inte, ulti+aD =e aici, 5+DDD c:t 8oi li3&i euDDD 8a 8eni 6&taDDD 0er8in&JiDDD
#

Cine &e duce la 8:n6toare :Ci 3ierde locul Et2rD

16 ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA TALBERG ELENA ALEXE TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG nu1+i 3lace in&i&tent6D ce anu+eD ECti o "e+eie "oarte bine cre&cut6D 0tii 3er"ect &6 te 3or-i ca &6 nu u+breCti Vine Ci c:nd eCti aca&6D )in 36cateD Ve<i, dra;a +ea, +ie ace&t o+D )e ce, daca nu1i &ecretI Curtea 3e care -i1o "ace de8ine 3rea Ci cC doriD 9+DDD Ai dori ! ceI N1aC 3utea &3une

deCtea3t6 Ci cu+ trebuie nu+ele de Talber;D BineDDD n1a+ &6 u+bre&c nu+ele Talber;D )e ce1+i r6&3un<i at:t de &ecI )oar n1a+ in&inuat c6 ai 3utea &6 +6 :nCeliD 0tiu "oarte bine c6 a&ta nu &e 3oateD 0i de ce cre<i, Vladi+ir Roberto8ici, c6 o&ia nu &e 3oateI Elena, Elena, ElenaH Nu te recuno&cD A&tea &:nt ur+6rile 8i<itelor lui *:Clae8&JiH &61Ci :nCele &o-ulHDDD Zece "6r6 un &"ertH A+ &6 +t:r<iiH :-i "ac nu+aidec:t ba;a,ulDDD )ra;a +ea, ni+ic, ni+ic, nu+ai o 8ali,oar6 cu 3u-in6 ru"6rieD )ar, 3entru nu+ele lui )u+ne<eu, +ai re3ede, :-i dau un +inutD S61-i iei totuCi r6+a& bun de la "ra-ii +eiD Se :n-ele;eD )ar "ii atent6, 3lec :n dele;a-ieD AlioCaH AlioCaH );ispare in %u,! )intrln$-: )a, daDDD A, bun6, VolodeaH Bun6 &eara, AlioCaD Ce1i a;ita-ia a&taI 0tii, trebuie &61-i co+unic o noutate "oarte i+3ortant6D :n noa3tea a&ta &itua-ia 9at+anului a de8enit "oarte ;ra86D Cu+I )a, daD %ra86, ba c5iar "oarte ;ra86D Ce &1a :nt:+3latI Se 3rea 3oate ca ne+-ii &a nu ne a,ute Ci atunci 8a trebui &61# re&3in;e+ 3e =etliura cu 3ro3riile noa&tre "or-eD Ce &3uiIH Totu1i 3o&ibilD Ca+ alba&tr6 &itua-iaDDD *ul-u+e&c c6 +i1ai &3u&D Acu+a 3artea a douaD :ntruc:t eu 3lec acu+, :ntr1o dele;a-ieDDD
#K

"e+eie +6ritat6

ALBXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG

ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI TALBERG ALEXEI ELENA ALEXEI

TALBERG ALEXEI ELENA NIKOLKA ELENA


TALBER% NIK LKA UTALBER% ALEXEI

Unde, dac6 nu1i &ecretI La BerlinD UndeI La BerlinI )aD ric:t +1a+ <b6tut, n1a+ reuCit &6 +6 de&co toroCe&cD 0 +i<erie "6r6 +ar;iniH 0i 3leci 3entru +ult ti+3, dac6 +i1e 3er+i& &61ntrebI =e dou6 luniD ACa deciD )a, Ci 8reau &61-i ure< la de&36r-ire nu+ai bine A8e-i ;ri,6 de ElenaD )"i "ntin$e mina Ale6ei "#i as&un$e mina la spate

Ce :n&ea+n6 a&taI A&ta :n&ea+n6 c6 +ie nu1+i 3lace dele;a-ia do+niei 8oa&treD Colonele TurbinH V6 a&cult, colonele Talber;D :+i 8e-i 3l6ti 3entru a&ta, do+nule "rate al &o-iei +eleH 0i c:nd anu+e, do+nu:e Talber;I C:ndDDD Zece "6r6 cinciDDD C:nd +6 :ntorcH Ei, nu+ai )u+ne<eu Ctie c:nd 86 8e-i :ntoarceD )u+nea8oa&tr6DDD )u+nea8oa&tr6DDD )e+ult 8oia+ &6 di&cut cu du+nea8oa&tr6D S6 nu :ndr6<ni-i &6 86 tulbura-i &o-ia, do+nule Talber;H )intr"n$-: Ce1a-i di&cutat aiciI Ni+ic, ni+ic, LenociJaD Ni+ic, ni+ic, dra;a +eaH =6i atunci, la re8edere, AlioCaH La re8edere, VolodeaH NiJolJaH NiJolJaH )intr"n$-: Uite1+61&D A, a &o&itI Volodea 3leac6 :ntr1o dele;a-ieD Ia1-i r6+a& bun de la elD La re8edere, NiJolD )ru+ bun, do+nule colonelD Elena, uite niCte baniD A+ &61-i +ai tri+it din Berlin, cu+ a,un;D =er+ite-i1+i &6 86 &alutD )3er,e "ntins spre 2estibul - Nu +6 conduce, dra;a +ea, ai &6 r6ceCtiD )Plea&!' Elena se $u&e $up! el )&u o 2o&e nepl!&ut!-: Elena, ai &6 r6ceCtiH
Pau1!

#$
NIK LKA ALEXEI NIK LKA ALEXEI

ELENA ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI

AlioCa, cu+ de1a 3lecat aCaI :ncotroI La BerlinD La BerlinDDD :ntr1un a&e+enea +o+entHDDD )Uit"n+ $u+se pe ,eam - Se toc+eCte cu 8i<itiulD )Ca un %ilo1o%- 0tii, AlioCa, a+ ob&er8at c6 &ea+6n6 cu un CobolanD )automat-: Ai 3er"ect6 dre3tate, NiJolD Iar ca&a noa&tr6 cu o corabieD 9ai, du1te la +u&a"iriD )u1te, du1teD
Ni9ol9a plea&!

)i8i<ionul -inteCte1n cer ca1ntr1o +oned6 de1o co3eic6D L%ra86DN LBa c5iar "oarte ;ra86D NU 0obolanulH )Iese )se "ntoar&e $in 2estibul' se uit! pe ,eam-: A 3lecatDDD

TABLOUL AL ;OILEA
3asa e pus! pentru &in!

)la pian' ia unul #i a&ela#i a&or$-: A 3lecat1 0i cu+ a 3lecatDDD )r!sare pe nea#teptate "n pra,-: Cine a 3lecatI )oa+neH *1a-i &3eriat :n;ro<itor, 0er8in&JiH Cu+ a-i intrat "6r6 &6 &una-iI =6i uCa 8oa&tr6 era lar; de&c5i&6D +a;iile1 +ele, Elena Va&ilie8naD );es%a&e $in ("rtie un bu&(et enorm )e c:te ori 81a+ ru;at, Leonid Iurie8ici, &6 n1o +ai "ace-iD *6 &i+t ,enat6 c6 86 c5eltui-i baniiD Banii eGi&t6 ca &6 "ie c5eltui-i, cu+ bine a <i& I Aa2B TV"creV :+i :n;6dui-i &61+i &cot burcaI> W 0i dac6 aC &3une c6 nu 86 :n;6duiI AC &ta toat6 noa3tea :ncotoC+6nit la 3icioarele du+nea8oa&tr6D ", 0er8in&Ji, ce co+3li+ent &old6-e&cD =ardon, e un co+3li+ent o"i-ere&cD )Se $e1bra&! "n 2estibul' r*m"ne "ntr+o &er9e1!// superb! - S:nt

X=elerin6, +anta cauca<ian6 Eru&DF EnDtDFD >> 9ain6 b6rb6tea&c6, lun;6 Ci :n;u&t6, "6r6 ;ulerD, &tr:n&6 :n talie, cu cartuCiere cu&ute 3e 3ie3t, 3urtat6 de cerc5e<i Ci alte 3o3ula-ii din Cauca< EnDtDFD

#7
ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI

at:t de bucuro& c6 86 86dDDD Nu 81a+ 86<ut de at:ta ti+3H )ac6 nu +6 :nCeal6 +e+oria, ieri a-i "o&t 3e la noiD A5, Elena Va&ilie8na, ce :n&ea+n6 :n ti+3urile noa&tre LieriNI ACadar, cine &3unea-i c6 a 3lecatI Vladi+ir Roberto8iciD

Cu+ adic6, eu Ctia+ c6 a<i trebuia &6 &e :ntoarc6H )a, &1a :ntor& CiDDD a 3lecat din nouD UndeI La BerlinD LaDDD BerlinI 0i 3entru +ult ti+3DDD dac6 +i1e :n;6duit &6 a"luI =entru 8reo dou6 luniD =entru dou6 luniH Ce &3une-iH Tri&t, tri&t, "oarte tri&tDDD S:nt at:t de nec6,it, at:t de nec6,itHDDD ELENA 0er8in&Ji, :+i &6ruta-i 3entru a cincea oar6 +:naD 0ERVINSKI S1ar 3utea &3une c6 &:nt c5iar co3leCit de durereDDD )oa+ne, 36i a&ta :n&ea+n6c61i ;ataHDDD UraH UraH V CEA LUI NIK LKA 0er8in&JiH )e+onulH )e ce 86 bucura-i at:t de "urtuno&I *6 bucurDDD A5, Elena Va&ilie8na, n1o &6 :n-ele;e-i HDDD Nu &1ar &3une c6 &:nte-i un o+ de lu+e, 0er8in&JiD Nu &:nt o+ de lu+eI :n;6dui-i1+i, dar de ceIDDD Ba da, &:nt o+ de lu+eDDD Nu+ai c6, Cti-i, c:nd eCti nec6,itDDD )eci el a 3lecat, iar du+nea8oa&tr6 a-i r6+a&D )u36 cu+ 8ede-iD Cu+ +ai &ta-i cu 8oceaI )la pian-: *a1+aDDD +iaDDD +iDDD El e de3arte, e deDDD e de3arte, nu 8a a"laDDD )aDDD S:nt :ntr1o 8oce ne+ai3o+enit6D :n ti+3 ce 8enea+ la du+nea8oa&tr6 cu bir,a, +i &e 36rea c6 3:n6 Ci 8ocea1+i di&36ru&e, dar abia intrat Ci, iat6, de&co36r c6 &:nt :n 8oceD A-i adu& 3artiturileI =6i cu+, &i;ur c6 da, &i;urDDD A8e-i carate de <ei-6 :n du+nea8oa&tr6H ELENA :n &c5i+b, la du+nea8oa&tr6 &in;urul lucru bun e 8ocea, Ci 8oca-ia du+nea8oa&tr6 direct6 e o3eraD A+ ce8a &to"6D 0ti-i, Elena Va&ilie8na, o dat6, c:nta+ la .+erinJa un e3itala+, care, cu+ bine Cti-i, are un %a de &u&D Eu :n&6 a+ luat un la Ci l1a+ -inut nou6 +6&uriD ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI 0ERVINSKI ELENA C:teI 0ERVINSKI 0a3te +6&uri l1a+ -inutD )e;eaba 86 :ndoi-iD Z6uD Era de "a-6 Ci conte&a %5endriJo8aDDD S1a :ndr6;o&tit de +ine du36 la+u: acelaD ELENA 0i 3e ur+6 ce &1a +ai :nt:+3latI 0ERVINSKI S1a otr68itD Cu cianur6 de 3ota&iuD ELENA ", 0er8in&JiH La du+nea8oa&tr6 a&ta e o boal6, 3e cu8:ntD )o+nilor, 0er8in&JiH =o"ti-i la +a&6H Intr! AleGei, Stud<in&Ji Ci *:Clae8&JiD ALEXEI Bun6 &eara, Leonid Iurie8ici, bine a-i 8enitD 0ERVINSKI ViJtorH ECti 8iuH Sla86 )o+nuluiH2 )e ce eCti cu turbanI */0LAEVSKI )&u un turban $in prosop-: Bun6 &eara, ad,u1 tanteD 0ERVINSKI )&!tre Stu$1ins9i-: Re&3ectele +ele, c63itaneD Intr! Lario&iJ #i NiJolJaD */0LAEVSKI =er+ite-i1+i &6 86 "ac cunoCtin-6D C63itanul Stud<in&Ji, o"i-er :n di8i<ionul no&tru, iar d:n&ul e monsieur Sur,an&JiD Ne1a+ :+b6iat :+3reun6D NIK LKA VeriCorul no&tru din .ito+irD STU)ZINSKI :+i 23are bineD LARI SIK S:nt "ericit &6 86 cuno&cD 0ERVINSKI 0er8in&Ji, locotenent din cor3ul de ca8alerie al +6riei &ale i+3eriale Ci a;5iotant 3er&onal al 9at+anuluiD LARI SIK Larion Sur,an&JiD S:nt "ericit &6 86 cuno&cD */0LAEVSKI Nu "i-i at:t de co3leCitD Ao&t locotenent al "o&tei ;6r<i, al "o&tului cor3DDD ELENA =o"ti-i la +a&6, do+nilorD ALEXEI )a1da, 86 ro;, &1a "6cut ora dou6&3re<ece Ci +:ine ne &cul6+ de8re+eD 0ERVINSKI A5, ce belCu;H Cu ce oca<ie ace&t c5e", dac61+i 3er+ite-i &61ntrebI NIK LKA Ulti+a cin6 a di8i<ionuluiD *:ine 3orni+, do+nule locotenentD 0ERVINSKI A5aDDD STU)ZINSKI Unde1+i 3orunci-i &6 &tau, do+nule colonelI 0ERVINSKI Unde 3orunci-iI2 ALEXEI riunde, unde2 dori-iD =o"ti-i 86 ro;H LenociJa, tu eCti ;a<daD Se a#a1! &u to0ii la mas! 0ERVINSKI ACadar, el a 3lecat, iar du+nea8oa&tr6 a-i r6+a&D
20

'# ELENA ELENA

0er8in&Ji, 86 ro; &6 :nceta-iD */0LAEVSKI LenociJa, nu bei 3u-in6 8odc6I Nu1nu1nuHDDD */0LAEVSKI Atunci niCte 8in albD STU)ZINSKI =ot &6 86> torn,

do+nule colonelI ALEXEI *er&i, turna-i186 du+nea8oa&tr6, 86 ro;D */0LAEVSKI =a5arul du+nea8oa&tr6D LARI SIK 0ti-i, de "a3t eu nu beau 8odc6D */0LAEVSKI )oa+ne "ereCte, nici eu nu beauD Un &in;ur 3656relD )oar nu a8e-i de ;:nd &6 rn:nca-i &cru+bia "6r6 8odc6D Ar "i de neconce3ut aCa ce8aD LARI SIK V6 +ul-u+e&c din &u"letD */0LAEVSKI S:nt &ecole de c:nd n1a+ +ai b6ut 8odc6D 0ERVINSKI )o+nilorH :n &6n6tatea Elenei Va&ilie8naH UraH STU)ZINSKI Y LARI SIK R UraH */0LAEVSKI . ELENA *ai :ncet, do+nilorH Ce "ace-iI Scula-i toat6 &tradaD 0i aCa &e &3une c6 la noi e <ilnic c:te o 3etrecereD */0LAEVSKI A5, ce ;ro<a8H Cu+ te r6coreCte 8odca a&taD Nu1i aCaI LARI SIK )a, "oarteH */0LAEVSKI V6 i+3lor, :nc6 un 3656relH )o+nule colonelDDD ALEXEI Nu eGa;era, ViJtorD *:ine 3orni+D NIK LKA )a, 3orni+H ELENA S3une-i1+i ce1i cu 9at+anulI STU)ZINSKI )a, c5iar, ce1i cu 9at+anulI 0ERVINSKI Totu1i :n re;ul6D Ce +a&6 &1a dat a&ear6 la 3alatHDDD )e dou6 &ute de 3er&oaneD Aa<aniDDD 9at+anul :n co&tu+ na-ionalD Se &3une c6 ne+-ii ne la&6 :n 8oia &oarteiIDDD A&tea &:nt <8onuri, Elena Va&ilie8na, &6 nu le crede-iD *ul-u+e&c, &ti+ate ViJtor ViJtoro8iciD Eu, de "a3t, nu beau 8odc6D )bea-: RuCine &61-i "ie, LarionH Z
ELENA 0ERVINSKI LARI SIK */0LAEVSKI 0ERVINSKIS 2 NIK LKA. LARI SIK ALEXEI NIK LKA LARI SIK */0LAEVSKI

RuCine &61-i "ieH V6 +ul-u+e&c din &u"letD Tu, NiJol, la&1o +ai +oale cu 8odcaD A+ :n-ele&, &6 tr6i-i, do+nule colonelH Eu cu 8inul albDDD Cu c:t6 dib6cie o da-i 3e ;:t, ViJtor ViJtoro8iciD Se ob-ine 3rin :ndelun;i eGerci-iiD
22 ALEXEI STU)ZINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI NIK LKA T BI

*ul-u+e&c, locotenenteD )ar &alat6I *ul-u+e&c din ini+6D Scu+36 LenaH Bea 8in alb, bucuria +eaH RoCcat6 Lena, eu Ctiu de ce eCti nec6,it6D La&6H Totu1i &3re bineH To-i 1i &3re bineD Nu1nu, 3:n6 la "und, LenociJa, 3:n6 la "undH )ia ,(itara' &"nt*-: Cin2 &6 bea, cin2 &6 tr6ia&c6DDD )&"nt!-: Aru+oa&a Elena Va&ilie8naH ! LenociJa beaH ! BeaDDD beaDDD Bra8oHHH

Elena bea

Aplau1e

*/0LAEVSKI A&t6<i ar6-i +inunatD Z6uD 0i ca3otul 6&ta :-i &t6 "oarte bine, 3e cu8:nt de onoareD )o+nilor, uita-i186 ce ca3ot, e ab&olut 8erdeH ELENA E roc5ie, VitenJa, Ci nu e 8erde, e cenuCieD */0LAEVSKI )aI Cu at:t +ai r6uD Totuna1iD )o+nilor, "i-i aten-i, &3une-i Ci 8oi dac6 nu1i o "e+eie "ru+oa&6I STU)ZINSKI Elena Va&ilie8na e "oarte "ru+oa&6D :n &6n6tatea du+nea8oa&tr6H */0LAEVSKI Lu+inoa&6 Lena, :n;6duie1+i &6 te :+br6-iCe< Ci &6 te &6rutD 0ERVINSKI Ei1ei, ViJtor, ViJtorH */0LAEVSKI Leonid, 36&trea<6 di&tan-aD =6&trea<6 di&tan-a "a-6 de o "e+eie &tr6in6 Ci +6ritat6D 0ERVINSKI Ba &6 +6 ierta-iDDD */0LAEVSKI Eu a+ 8oie, eu :i &:nt 3rieten din co3il6rieDDD 0ERVINSKI ECti un 3orc, ce 3rieten din co3il6rieH NIK LKA )s&ul"n$u+se-: )o+nilor, :n &6n6tatea co+andantului di8i<ionuluiH
Stu$1ins9i' Cer2ins9i #i 3i#lae2s9i se ri$i&!

LARI SIK UraH Scu<a-i1+6, do+nilor, eu nu &:nt +ilitarH */0LAEVSKI Nu1i ni+ic, nu1i ni+ic, LarionH E bine Ci aCal LARI SIK *ult &ti+at6 Elena Va&ilie8na # Nu ;6&e&c cu8inte ca &6 &3un c:t de +inunat +6 &i+t la du+nea8oa&tr6DDD ELENA :+i 3are bineD LARI SIK *ult &ti+ate AleGei Va&ilie8iciDDD Nici nu ;6&e&c cu8inte &6 86 &3un c:t de +inunat +6 &i+t la du+nea8oa&tr6H
23

ALEXEI LARI SIK */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI 0ERVINSKI ELENA NIK LKA LARI SIK T BI LARI SIK ALEXEI T BI

:+i 3are bineD )o+nilor, dra3eriile &reme -i &e odi5neCte &u"letul la ad63o&tul lorDDD ui-i de toate ;ro<68iile r6<boiului ci8ilD Iar &u"letele noa&tre c5inuite de r6ni &:nt at:t de :n&etate de liniCteDDD Nu te &u36ra, du+neata &crii cu+8a 3oe<iiI EuI )aDDD &criuD ACaD Scu<61+6 c6 te1a+ :ntreru3tD Continu6D Nu "ace ni+icDDD )ra3eriile &reme Ele ne de&3art de lu+ea :ntrea;6DDD )e alt"el, eu nu &:nt +ilitarDDD E5HDDD *ai turna-i1+i un 3656relD Bra8o, LarionH 0+ec5erul de el, Ci +ai &3une c6 nu beaD ECti un b6iat &i+3atic, Larion, dar :-i -ii di&cur&urile ca o 3rea&ti+at6 ci<+6D N1a8e-i dre3tate, ViJtor ViJtoro8ici, a+ +ai -inut di&cur&uri, Ci nu o dat6DDD :n &ocietatea cole;ilor de &er8iciu ai de"unctului +eu tat6DDD la .ito+irDDD In&3ectori "inanciari adic6DDD 0i eiDDD )oa+ne cu+ +6 +ai oc6rauH Se Ctie ce "iare &:nt in&3ectorii "inanciariD Bea, Lena, bea, dra;6H Vre-i &6 +6 :+b6ta-i, daI U", ce ne&u"eritI )la pian' &"nt!-:

Spune+mi ma, "n$r!,it &(iar $e 1ei' Ce oare m+a#teapt! "n 2ia0!D 3ai #tii' spre pl!&erea $u#manilor mei' Cur"n$ poate moartea m!+n,(ea0!D/ )&"nt!-: *ai tare +u<ica &6 c:nte i<bindaD )&"nt!-: A+ :n8in&, duC+anul "u;e, )eci 3entruDDD BarH Ce1i cu 8oi, ce "ace-iIH )&"nt! %ra1a %!r! &u2inte-: I1bu&ni+2om "ntr+un %alni& =Ura5 UraEu NIK LKA )&"nt!-: ;ar iat! &!+i iese "n &ale+un b!tr"n /
To0i citit.

LARI SIK A5H Ce 8e&el e la du+nea8oa&tr6, &cu+36 Elena Va&ilie8naH Lu+iniHDDD UraH
> Clnte& $espre Ole, &el n0elept de ADSD =uCJin EnDtDFD

24

0ERVINSKI
Pau1!

)o+nilorH :n &6n6tatea lu+in6-iei &ale, 9at+anul :ntre;ii UcraineD UraH

STU)ZINSKI V6 ro; &6 +6 ierta-iD )e lu3tat o &6 lu3t +:ine, dar la toa&tul 6&ta eu nu iau 3arte Ci nici 3e ceilal-i o"i-eri nu i1aC &"6tuiD 0ERVINSKI )o+nule c63itanH LARI SIK :nt:+3lare cu totul neaCte3tat6D */0LAEVSKI )beat-: S61# ia dracu, din cau<a lui +i1au de;erat 3icioareleD )Bea riTC.)ZINSKI )o+nule colonel, du+nea8oa&tr6 a3roba-i toa&tulI ALEXEI Nu, nu1# a3robH 0ERVINSKI )o+nule colunel, l6&a-i1+6 &6 -in altulH STU)ZINSKI Ba nu, 3er+ite-i1+i +ieD LARI SIK Ei nu, :n;6dui-i1+i &6 ro&te&c eu un toa&tD In &6n6tatea Elenei Va&ilie8na 3recu+ Ci a +ult1&ti+atului ei con&ort 3lecat &3re BerlinH */0LAEVSKI =o"ti+H Larion a brodit1o de +inuneD *ai bine nici c6 &e 3uteaH NIK LKA )&"nt!-: S! nu+0i %ie %ri&! a$e2!r $e ,r!ie#ti LARI SIK Ierta-i1+6, Elena Va&ilie8na, eu nu &:nt +ilitarD ELENA Nu1i ni+ic, nu1i ni+ic, LarionD ECti un o+ de &u"letD Vino +ai a3roa3eD LARI SIK Elena Va&ilie8naH A5, )oa+ne, 8inul roCuHDDD NIK LKA Sare, l6&a-i c1o 3re&ar6+ cu &areDDD nu1i ni+icD STU)ZINSKI 9at+anul26&ta al 8o&truH ALEXEI Un +o+ent, do+nilorHDDD Ce &e1nt:+3l6, 3entru nu+ele lui )u+ne<euI :Ci bate ,oc de noi, &au ce "aceI )ac6 9at+anul 6&ta al 8o&tru, :n loc &6 ,oace, dracului, co+edia a&ta cu ucraini<area, ar "i "or+at la ti+3 cor3urile o"i-ereCti, nu era la ora a&ta nici ur+6 de =etliura :n UcrainaD Ba +ai +ult de1 at:t, i1a+ "i &tri8it 3e bolCe8ici c5iar la *o&co8a, ca 3e niCte +uCteD 0i ar "i "o&t un +o+ent 3rielnicH Se &3une c6 3e1acolo &e +6n:nc6 3i&iciD St6tea :n 3uterea lui &6 &al8e<e Ru&ia, ,a8ra draculuiHDDD 0ERVINSKI Ne+-ii n1ar "i 3er+i& "or+area unei ar+ate, &e te+ de aCa ce8aD ALEXEI Nu1i ade86ratD Trebuia &6 le eG3lic6+ ne+-ilor c6 nu 3re<ent6+ nici un 3ericol 3entru eiD R6<boiul l1a+ 3ierdut, a&ta e clarD A8e+ acu+ ce8a +ai ;roa<nic dec:t r6<boiul, dec:t ne+-ii, Ci 'T 2 "i,"t0LAEVSKI P9 ,DiD dec:t orice 3e lu+e4 bolCe8iciiD Trebuia &6 li Ye ZU U, &3un6 ne+-ilor4 LCe 86 trebuieI V6 trebuie 3:ineI Za56rI =o"ti+, lua-i, :n"uleca-i, u+"la-i186, dar a,uta-i1ne &61i -ine+ 3e +u,icii noCtri, &6 nu &e P[P i +oli3&ea&c6 de boala +o&co8it6ND )ar acu+ e P 3rea t:r<iuD "i-erii noCtri &1au tran&"or+at :n &t:l3i de ca"eneaD Ar+at6 de ca"eneaH :ncearc6 P &61# iei 3e 8reunul dac6 3o-iD )oar n1o "i 3ro&t &6 +ear;6 &6 &e bat6D El are 8alut6 :n bu<unar, ,4YDL1P ne+erniculD El &t6 tol6nit :n ca"eneaua de 3e bule8ardul KreCciatiJ, :+3reun6 cu toat6 ;aCca ,4,H,,4 aia a &tatului +a,orD =6i nu1i &u3erbI I &1a dat

colonelului Turbin un di8i<ion de artilerie4 ;r61beCte1te, "or+ea<6, du1te, <boar6, 8ine =e1 lFnFiG tliuraHDDD =er"ectH Nu+ai c6 ieri, c:nd +1a+ uitat P la ei, 86 dau cu8:ntul +eu de onoare c6 a+ &i+-it, 3entru 3ri+a dat6, un "ior :n ini+6, "i> AlioCa, +icu-ul +eu co+andantH Ai o ini+6 de artileri&tH Beau :n &6n6tatea taH .3 iD"i\, ALEXEI 0i +1a+ :n"iorat 3entru c6 la o &ut6 de iunc5eri & 8in o &ut6 dou6<eci de &tuden-i, care -in ar+a U JPUD2DHD2]D 4^&_V8` ca .e?H lo3at6D 0i iat6 c6 ieri :n 3ia-6DDD Nin;ea, DY,a 2r4Pa IYl:[ : n de36rtare era cea-6DDD Ci +i &1a n6<6rit un *P o, IJ J?? DD222 co&ciu;DDD
ELENA AlioCa, de ce 8orbeCti de&3re lucruri at:t de &u+1DDDP,4PPPU breI :-i inter<icH DDPD1P NNIK LKA Nu 86 nec6,i-i, do+nule co+andant, 3e noi 3ute-i &6 conta-i, noi n1o &6 tr6d6+H :i1riiT1i ALEXEI )ar iat6 c6 Ci acu+a, do+nilor, :n ti+3 ce &tau PUH2UD DHUUUD 4 +'':J cu du+nea8oa&tr6, +6 ob&edea<6 un ;:ndD A5" D2ZU2 , ,4P4[(OW )ac6 a+ "i 3utut &6 :n-ele;e+ toate a&tea +ai ,1? FJKL DD4 UU2DZZZ Fi+ de8re+eH 0ti-i ce e&te ace&t =etliura al du+neata!YY8 S4CHH2: 8oa&tr6I E un +it, o cea-6 :ntunecat6D )e "a3t, , ZDH Y,N D[HZ nici nu eGi&t6D Uita-i186 3e ;ea+, 3rin 8i&col i IFJFIJ 1 P +iCun6 niCte u+breDDD :n Ru&ia, do+nilor, &:nt 2N1NZ iP doar dou6 "or-e4 bolCe8icii Ci noiD &6 ne +ai ?JJFJJJL FJI :nt:lni+DDD =re86d ti+3uri Ci +ai cu+3liteD V6d ZUU2UUUY DP MF euDDD Ei, ce +aiH N1o &61# 3ute+ re&3in;e 3e =etliuraD )ar el 8a 8eni doar 3entru 3u-in6 8re+eD Y 2 2D Y2 Iar du36 el 8or 8eni bolCe8iciiD Uite de a&ta 8oi +er;eH La t6iere, Ci tot o &6 +er;H =entru c6 U1Db4D 1 atunci c:nd ne 8o+ :nt:lni cu ei, treaba o &6 "ie &DPP>D , Z 4P ,1 +ult +ai 8e&el6D Sau :i :n;ro36+ noi 3e ei, &au, "8i8D +ai de;rab6, ei 3e noiD Beau 3entru acea&t6 is'' P, D 2 :nt:lnireH
26

LARI SIK )la pian' &"nt*-: ;orul $e+nt"lniri Ci apri,i jur!minte Uit!rii tu le+ai $at Sau ti le+a$u&i aminteD NIK LKA Bra8o, LarionH )Cint! ;orul $e+nt"lniri Ci apri,i jur!minte
Cint! &u to0ii "ntr+un &or &on%u1 Lariosi9 i1bu&ne#te pe nea#teptate "n la&rimi

ELENA Lario&iJ, ce1i cu du+neataI NIK LKA LarionH */0LAEVSKI Ce1i cu tine, LarionI Cine te1a nec6,itI LARI SIK )beat-: *1a+ &3eriatD */0LAEVSKI )e cineI )e bolCe8iciI La&6 c6 le ar6t6+ noi i+ediatH )S&oate mau1erul - ELENA ViJtor, ce "aciIH */0LAEVSKI A+ &61i :+3uCc 3e co+i&ariD Cine1i co+i&ar aici la 8oiI 0ERVINSKI *au<erul e :nc6rcat, do+nilorHH STU)ZINSKI C63itane, &tai ,o&, :n cli3a a&taH ELENA )o+nilor, lua-i1i ar+aH
a &e ia mau1erul Lariosi9 iese

ALEXEI Ce aiI ECti nebunI Stai ,o&H Eu &:nt de 8in6, do+nilorD */0LAEVSK/ )eci +6 a"lu :n co+3ania unor bolCe8iciD :+i 3are bineD V6 &alut, to8ar6CiH S6 be+ :n &6n6tatea co+i&arilorD S:nt "oarte &i+3aticiH ELENA ViJtorP nu +ai beaH */0LAEVSKI Taci, co+i&6rea&oH 0ERVINSKI )oa+ne, &1a :+b6tat turt6H ALEXEI )o+nilor, eu &:nt de 8in6D S6 nu lua-i :n &ea+6 ce 81a+ &3u& adineaoriD =ur Ci &i+3lu a+ ner8ii <druncina-iD STU)ZINSKI )e&i;ur, do+nule colonelD Crede-i1ne c6 86 :n-ele;e+ Ci &i+-i+ ca du+nea8oa&tr6D Vo+ a36ra :ntotdeauna I+3eriul ru&H NIK LKA Tr6ia&c6 Ru&iaH 0ERVINSKI =er+ite-i1+i, doar o 8orb6H Nu +1a-i :n-ele&D 9at+anul o &6 "ac6 eGact aCa cu+ a-i &3u&
27

du+nea8oa&tr6D Iar c:nd o &6 reuCi+ &6 &c636+ de =etliura Ci alia-ii ne 8or a,uta &61i "ace+ 3ra" 3e bolCe8ici, atunci 9at+anul 8a 3une Ucraina la 3icioarele +a,e&t6-ii &ale i+3eriale :+36ratul NiJolai AleGandro 8ieiDDD */0LAEVSKI Care AleGandro8ici I 0i +ai <ice de +ine c6 +1a+ :+b6tatD Barul a "o&t uci&DDD )o+nilorH 0tirea de&3re +oartea +a,e&t6-ii &ale i+3erialeDDD E uCor eGa;erat6D ViJtor, eCti o"i-erH )ar l6&a-i1H &6 8orbea&c6, do+nilorH DDDe &cornit6 de bolCe8iciD 0ti-i ce &1a :nt:+3lat la 3alatul :+36ratului

cil5el+ c:nd &1a 3re<entat la el &uita 9at+anuluiI :+36ratul cil5el+ a &3u&4 LIar de&3re re&tul 86 8a 8orbiDDDN ! dra3eria &1a dat la o 3arte, Ci a a36rut :+36ratul no&truD Intr! L a r i o & i JD 0i a &3u&4 L)o+nilor o"i-eri, +er;e-i :n Ucraina Ci "or+a-i186 batalioaneleD Iar c:nd 8a &o&i ti+3ul, 86 8oi duce 3er&onal :n ini+a Ru&iei, la *o&co8aHN Si a l6cri+atD E +ortH 0er8in&JiH E ade86ratI E:ena Va&ilie8naH A&ta1i o le;end6, locotenenteH A+ +ai au<it eu 3o8e&tea a&taD Nu contea<6D C5iar dac6 -arul e +ort, tr6ia&c6 -arulD UraDDDH I+nulH 0er8in&JiH I+nulH )C"nt* - ;oamne' 0ine+l pe+mp!ratull
NIK LKA 0ERVINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI ELENA 0ERVINSKI

STU)ZINSKI ELENA 0ERVINSKI ALEXEI NIK LKA 0ERVINSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK NIK LKAS STU)ZINSKI 0ERVINSKI I ELENA # ALEXEI a */0LAEVSKI

;oamne' 0ine+l pe+mp!ralul5 )ant!-: Puterni&' staplnitor S! $omne#ti Intru )o+nilor, ce "ace-iH Nu e bineH )pl"n,e-: AlioCa, &3une Ci tu, 6&ta1i 3o3orI S:nt niCte bandi-iD Un &indicat de -arici<i 3ro"e&ioniCtiD =etru al III1.eaDDD Zi Ci tu, ce le1a "6cutI CeI Ei urlau4 LNu ne trebuie r6<boiHN =er"ectDDD iat6 c6 r6<boiul a :ncetatD 0i cine crede-iI ! 3ro3riul &6u curtean i1a ar& -arului o &ticl6 3e&te botH Lui =a 8el =etro8ici i1a dat un 3rin- cu 3ort1-i;aretul 3e&te urec5eDDD Iar 6&taDDD a+ uitat, cu+ :lDDD cu "a8ori-i, 6la, &i+3atic, 5ai, <ice, &6 le "ac o bucurie dracilor de +u,ici, &61i elibere<D Iar ei, dre3t +ul-u+ire, :i 3un o bo+b6D Ar trebui biciui-i, ne+erniciiD AlioCaH VaiDDD nu Ctiu cu+, darDDD +i1e r6u, "ra-ilorDDD ELENA :i e r6uH NIK LKA :i e r6u locotenentuluiH ALEXEI La baie cu elD
Stu$1ins9i' Ni9ol9a #i Ale6ei II ri$i&! pe 3i#lae2s9i #i+t s&ot a%ar!

ELENA *6 duc &6 86d ce1i cu elD 0ERVINSKI )blo&"n$ u#a-: Te ro;, LenaH ELENA A5, do+nilor, do+nilor, cu+ a-i "6cut deDDDD 9ao&HDDD Au+DDD 0i Lario&iJI Lario&iJHDDD 0ERVINSKI Ce "ace-i, l6&a-i,2 nu1# tre<i-iH ELENA *1a+ :+b6tat Ci eu din cau<a 8oa&tr6D )oa+ne,, nu1+i +ai &i+t 3icioareleD 0ERVINSKI Uita-i aici, aiciDDD :+i 3er+ite-i &6 &tauDDD l:n;6 du+nea8oa&tr6I ELENA Lua-i locDDD 0er8in&Ji, ce1o &6 "ie cu noiI Cu+ o &6 &e ter+ine toate a&teaIDDD A+ a8ut un 8i& r6uD 0i totul :n ,ur e din ce :n ce +ai r6ii :n ulti+ul ti+3D Elena Va&ilie8naH Totul o &6 &e ter+ine cu bine, iar :n 8i&e &6 nu crede-iDDD Nu1nu, 8i&ul +eu e 3re8e&titorD Se "6cea c6 ne ducea+ to-i cu 8a3orul &3re A+erica Ci &t6tea+ :n cal6D )eodat6 ! "urtun6D Url6 8:ntulD E "ri; de totD ValuriD Iar noi ! :n cal6D A3a &e ridic6 3:n6 la 3icioareDDD Ne c6-6r6+ 3e niCte 3aturi de &e:nduriD 0i deodat6 ! CobolaniiD At:t de &c:rboCi, at:t de +ariH *1a cu3rin& ;roa<a Ci +1a+ tre<itD 0ti-i ce8a, Elena Va&ilie8naI Nu &e 8a +ai :ntoarceD CineI So-ul du+nea8oa&tr6D Leonid Iurie8ici, a&ta1i de,a obr6<nicieD Ce 86 3ri8eCte 3e du+nea8oa&tr6I Se :ntoarce, nu &e1ntoarceDDD
0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 28

'7

I
0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA

=e +ine +6 3ri8eCte "oarte tareD V6 iube&c A+ +ai au<it1oD Aabula-i ca de obiceiD Z6u, 86 iube&cD =6i atunci iubi-i1+6 :n ;:ndD Nu +ai 8reau, +1a+ 3licti&itD )ar ia &ta-i 3u-in, ia &ta-iD )e ce 81a-i a+inti de &o-ul +eu c:nd a+ 3o8e&tit de&3re Cobolani =entru c6 &ea+6n6 cu un CobolanD Ce 3orc &:nte-i totuCi, LeonidH In 3ri+ul r:nd &i nu &ea+6n6 c:tuCi de 3u-inD %a dou6 3ic6turi de a36D =ince1ne<, n6&ucul a&cu-itDDD Aoarte, "oarte "ru+o&H S6 &3ui 3orc6rii de&3re un o+ care nu1i de "a-6 Ci :nc6 :n 3re<en-a 3ro3riei lui &o-iiH Ce &o-ie1i &:nte-i du+nea8oa&tr6H Cu+ adic6I Uita-i186 la du+nea8oa&tr6 :n o;lind6D S:nte-i "ru+oa&6, deCtea3t6, intelectual6, ca &6 <ic aCaD Cu alte cu8inte, o "e+eie cla&a1nt:iD Aco+3ania-i +inunat la 3ianD Iar el 3e l:n;6 du+nea8oa&tr6 3are un cuier, un carieri&t, un 36duc5e de &tat +a,orD 0i a&ta :n li3&6H Aru+o&H )"i astup! ,ura - Ba a+ &6 i1o &3un Ci :n "a-6D )e +ult a+ 8rutD I1o &3un Ci1S +ai 3ro8oc Ci la duelD S:nte-i ne"ericit6 cu elD 0i cu cine aC 3utea &6 "iu "ericit6I Cu +ineD Nu e ca<ulD 5o15oHDDD 0i de ce +6 ro; nu e ca<ulI Ce ai du+neata bunI Uita-i186 cu aten-ieD Ei ce, niCte <or<oane de ad,utant, dr6;6laC ca un 5eru8i+D 0i 8oceaD )oar at:t, ni+ic +ai +ultD Era+ &i;urH =arc61i un "6cutH To-i &3un acelaCi lucru4 0er8in&Ji ! ad,utant, 0er8in&Ji ! una, altaDDD c:nt6re-D )ar c6 0er8in&Ji are Ci el un &u"let, a&ta ni+eni nu 8rea &6 ob&er8eD 0i c6 ace&t 0er8in&Ji tr6ieCte ca un c:ine de 3ri3a& Ci n1are 3e 3ie3tul cui &61Ci odi5nea&c6 "runteaD )"i respin,e &apul-: Ce don,uan in"a+H I-i cuno&c eu a8enturileD Tuturor le &3une-i acelaCi lucruD 0i lun;anei 6leia a du+italeD =tiu, bu<e 8o3&iteDDD
30

' 0ERVINSKI Nu e lun;6D E +e<<o1&o3ran6D Elena Va&ilie8na,D <6u c6 nu i1a+ &3u& ni+ic a&e+6n6tor Ci nici nu1i 8oi &3uneD Nu1i "ru+o& din 3artea du+nea8oa&tr6, Lena, nu1i "ru+o& din 3artea

ta, LenaD ELENA Eu nu &:nt Lena 3entru du+neataD 0ERVINSKI AieD Nu1i "ru+o& din 3artea ta, Elena Va&ilie8naD )ar de "a3t, n1a8e-i nici un &enti+ent 3entru +ineDDD ELENA )in ne"ericire :+i 3laci "oarte tareD 0ERVINSKI A5aH :-i 3lacD Iar 3e &o-ul du+itale nu1# iubeCtiD ELENA Ba :l iube&cD 0ERVINSKI Lena, nu +in-iD "e+eie care1Ci iubeCte b6rbatul are alt6 3ri8ireD Eu cuno&c oc5ii "e+eilorD Se 8ede totul :n eiD ELENA A5 da, a8e-i eG3erien-6, de&i;urD 0ERVINSKI Cu+ a 3utut &6 3leceI2 ELENA 0i du+neata ai "i "6cut la "elD 0ERVINSKI EuI Niciodat6H E ruCino&D RecunoaCte c6 nu1# iubeCtiH ELENA Aie4 nu1# iube&c Ci nu1# re&3ectD Nu1# re&3ectD ECti +ul-u+itI )ar a&ta :nc6 nu :n&ea+n6 ni+icD Ia1-i +:inileD 0ERVINSKI Atunci de ce 81a-i &6rutat cu +ineI ELENA *in-iH Nu +1a+ &6rutat niciodat6 cu tineD *incino& cu e;5ile-iH 0ERVINSKI *intIDDD )ar acolo, la 3ianI Eu c:nta+ ;oamne atotputerni& Ci era+ &in;uriD =:n6 Ci data 3ot &6 -i1o &3un ! 3e o3t noie+brieD Era+ &in;uri Ci +1ai &6rutat 3e bu<eD ELENA Te1a+ &6rutat 3entru 8oceD Ai :n-ele&I =entru 8oceD Te1a+ &6rutat 36rinteCteD =entru c6 ai o 8oce +inunat6D 0i ni+ic altce8aD 0ERVINSKI Ni+icI ELENA A5, ce c5inH =e cu8:ntH Va&ele &:nt +urdareD ?Ctia &1au :+b6tatD So-ul +i1a 3lecatD 0i lu+ina a&taDDD 0ERVINSKI Cu lu+ina o re<ol86+ :ndat6D )Stin,e lumina $e sus - ACa e bineI A&cult6, Lena, te iube&c "oarte +ultD 0tii doar c6 n1a+ &6 te la&D Ai &6 "ii &o-ia +eaD ELENA Te1ai li3it ca un Car3eDDD ca un Car3eD 0ERVINSKI Ei a&ta1i, a+ a,un& Ci Car3e acu+D ELENA Se "olo&eCte de "iecare oca<ie ca &6 +6 i&3itea&c6D N1ai &6 ob-ii ni+icD Ni+icD ricu+ ar "i, n1 a+ 3#
0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK 0ERVINSKI 2 LARI SIK 0ERVINSKI 2 LARI SIK 0ERVINSKI LARI SIK 0ERVINSKI 2 LARI SIK 0ERVINSKI

&61+i di&tru; 8ia-a din cau<a taD =oate ai &a t, do8edeCti a "i Ci +ai r6uD Lena, c:t eCti de "ru+oa&6H =leac6H Suit beat6D Tu +1ai :+b6tat, :nadin. ECti un neruCinat, a&ta &e CtieD Toat6 8ia-a noa&trl &e duce de r:36D Totul &e 3r6buCeCte, di&3are # Elena, nu1-i "ie "ric6, eu n1a+ &6 te 3ara&eCi :ntr1un a&t"el de +c+entD &6 "iu al6turi d. tine, LenaD )61+i dru+ulD N1aC 8rea &6 36te< nu+ele da Talber;D 2 Lena, la&61# cu totul Ci +6rit61te cu +ineDDD Lena )i8or-e<iI A5, "ie ce1o "iH
Se s!rut! Se s!rut!

)brus&-: Nu 86 &6ruta-i c6 +i1e ;rea-6D La&61+6H )oa+neH )7u,e "HDDD Tinere do+n, n1ai 86<ut ni+icH )&on%u1-: Ba a+ 86<utD Cu+ adic6I

)ac6 ai 3o36, 3une1# ,o& 3e 3o36, iar de da+e nu te1atin;eDDD Nu te atin;eHDDD AuHDDD N1a+ ,ucat cu du+neataD Ba ai ,ucatD )oa+ne ce &1a troCc6itD La&# c1o &6 Arede+ ce o &6 86 &3un6 +a+a c:nc a+ &6 +orD V1a+ &3u& doar c6 eu nu &:nt +ilitai Ci n1a+ 8oie &6 beau at:ta 8odc6D )"i &a$e In bra0e lui Cer2ins9i Ce &1a trotilatH
Orolo,iul bate ora trei' &"nt! un menuet
C RTINA

32 Z ldtiii+

Actul al doilea

0ERVINSKI 2 LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL D0ERVINSKI LAC9EUL ,2P 0ERVINSKI LAC9EUL Y, 0ERVINSKI

TABLOUL NTI
Cabinetul $e lu&ru al Gatmanului $e la palat Un birou $e s&ris enorm &u aparate $e tele%on pe el Separat $e &elelalte ! un tele%on $e &ampanie Pe perete o (art! uria#!' "nr!mat! E noapte Cabinetul este puterni& luminat Se $es&(i$e u#a #i lac5eul lllas!s!intrepe 0er8in&JiD

Bun6 <iua, AeodorD S6 tr6i-i, do+nule locotenentD Cu+H Nu1i ni+eniI Care dintre ad,utan-i e de ;ard6 la a3arateI Lu+in6-ia &a 3rin-ul No8o,il-e8D 0i unde eI N1aC 3utea &6 86 &3unD A ieCit ca+ de 8reo ,u+6tate de or6D Cu+ adic6I 0i a3aratele au r6+a& tot ace&t ti+3 "6r6 &u3ra8e;5ereI =6i n1a tele"onat ni+eniD A+ "o&t tot ti+3ul la uC6D N1a tele"onatDDD )ar dac6 ar "i tele"onatI :ntr1un +o+ent ca 6&taH )racu Ctie ce &e 3etrece aiciH AC "i 3ri+it eu tele"ono;ra+aD ACa +i1a Ci ordonat, &6 note< eu 3:n6 8eni-i du+nea8oa&tr6D )u+neataI S6 note<i du+neata tele"ono;ra+ele de r6<boiI )ar ce, &1a ra+olitI A, a+ :n-ele&, a+ :n-ele&H S1a :+boln68itI C:tuCi de 3u-inD A 3lecat din 3alatD Cu+ adic6, a 3lecat din 3alatI %lu+eCti, dra;6 AeodorD A 36r6&it 3alatul "6r6 &6 "i 3redat ;ardaI Atunci, a 3lecat 3robabil &3re ca&a de nebuniI
33 3 ! Teatru *i5ail Bul;aJo8

LAC9EUL

0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI

A&ta n1aC 3utea &6 81o &3unD 0tiu doar c6 #m luat 3eriu-a de din-i, 3ro&o3ul Ci &63unul ol ca+era ad,utan-ilorD 0i i1a+ +ai dat Ci m <iarD Ce <iarI Cu+ 81a+ &3u&, do+nule locotenent4 <iarul I ieri, 3entru a :n8eli &63unulD *6 ro;, dar uite1i totuCi &abia aiciD =6i a 3lecat :n ci8ilD Sau eu a+ :nnebunit, &au du+neataD )ar cO 3u-in un bilet +i1a l6&atI ri 3oate a 3orunci &61+i tran&+i-i du+neata ce8aI *i1a 3oruncit &6 86 tran&+it &alut6riD ECti liber, AeodorD A+ :n-ele&H =er+ite-i &6 ra3orte<, do+nule locd tenentD EiI )u+nealui a 3ri+it o 8e&te ne3l6cut6D )e undeI )e aca&6I Nu, &6 tr6i-iD =rin tele"onul de ca+3anieD S1a &c5i+bat "oarte tare la "a-6D 0i a :nce3ut &6 &i ;r6bea&c6D S3er, Aeodor, c6 nu te 3ri8eCte culoarea obra<ului ad,utan-ilor :n6l-i+ii &aleD VorbeCti ca+ +ultD V6 ro; &6 +6 &cu<a-i, do+nule locotenentD )Iese N )2orbe#te la tele%onul $e pe masa Gatmanului-: #'1#3DDD *er&iD Locuin-a 3rin-ului No8o,il-e8I eI 8rea cu Ser;5ei NiJolae8iciDDD Cu+I La 3alatI Nu e la 3alatD Eu 8orbe&c de la 3alatDDD Stai, Serio,a, dar a&ta1i 8ocea taHDDD SerDDD V6 ro;DDR La tele%on se au$e tonul Ce +o,icieH )oar +i1a+ dat 3er"ect &ea+a c6 era elD )Pau1!- 0er8in&Ji, 0er8in&JiDDD )7ormea1! un num!r la tele%onul $e &ampanie' tele%onul 0iuie - Statul1+a,or al co+3aniei S8iatoCin&Jii C5e+a-i1# 3e Ce"ul &tatului +a,orDDD Cu+ adic6 nu eH =e ad,unctul lui atunciDDD Statul +a,or al2 detaCa+entului S8iatoCin&JiI Ei dr6cieDDD )SO asa1! la mas!' sun! I
Intr! lac5eulD

)S&rie un bilet - Aeodor, &6 tran&+i-i i+ediat ordonan-ei ace&t biletD S6 +ear;6 ur;ent la +ineP aca&6, 3e &trada L8o8&JaiaP acolo i &e 8a da UI*
34

3ac5etD S61# aduc6 nu+aidec:t :ncoaceD =o"ti+ dou6 carboa8e 3entru bir,arD Uite Ci un bilet 3entru un 3er+i& de la co+enduireD LAC9EUL A+ :n-ele&D )Iese 0BRVINSKI )"#i pip!ie %a2ori0ii' in,"n$urat-: Ce dr6co8enie, "ir1ar &6 "ieH
Pe mas! sun! tele%onul

AloDDD )aD Locotenentul 0er8in&Ji, ad,utant 3er&onal al :n6l-i+ii &aleDDD S6 tr6i-i, eGcelen-6DDD Cu+I )Pau1! - BolbotunIHDDD Cu+ adic6, tot &tatul +a,orIDDD A+ :n-ele&HDDD )a, a+ &6 tran&+itDDD A+ :n-ele&, eGcelen-6DDD /n6l-i+ea &a trebuie &6 &o&ea&c6 la dou6&3re<ece noa3teaD )Pune re&eptorul La tele%on se au$e tonul Pau1!

0ERVINSKI S:nt +ort, do+nilorH )7luier! )incolo de &cen6 &e aude o co+and6 &eac64 L)re3-iHN ! 3e ur+6 &tri;6tul 3e +ai +ulte 8oci, al ;6r<ii LS6 tr6i-i :n6l-i+ea 8oa&tr6HN

LAC9EUL )$es&(i$e ambele jum!t!0i ale u#ii-: :n6l-i+ea &aH Intr! 9at+anulD E "ntr+o &er9e1! somptuoas!'
#al2ari 1meurii #i &i1me $e tip &au&a1ian' %!r! to& #i %!r! pinteni Epole0i str!lu&itori $e ,eneral 3ust!0ile tunse s&urt au "n&eput s! "n&!run0eas&! E per%e&t ras "n &ap' are "n jur $e PQ $e ani

9AT*ANUL

Te &alut, locotenenteD

0ERVINSKI S6 tr6i-i, :n6l-i+ea 8oa&tr6D 9AT*ANUL Au &o&itI 0ERVINSKI :+i 3er+ite-i &6 :ntreb 1 cineI 9AT*ANUL Cu+ adic6 cineI A+ "iGat o con&"6tuire la dou6&3re<ece "6r6 un &"ertD Trebuiau &6 8in6 co+andantul ar+atei ru&e, Ce"ul ;arni<oanei Ci re3re<entan-ii co+anda+entului ;er+anD Unde &:ntI 0ERVINSKI N1aC 3utea &6 86 &3unD N1a &o&it ni+eniD 9AT*ANUL /ntotdeauna :nt:r<ieD Ra3ortul 3entru ulti+a or6D Ur;entH 0ERVINSKI :+i 3er+it &61i ra3orte< :n6l-i+ii 8oa&tre, de1abia a+ luat :n 3ri+ire ;ardaD Sublocotenentul No8o,il-e8, care a "o&t de ;ard6 :naintea +eaDDD 9AT*ANUL )e +ult a+ 8rut &6 86 atra; aten-ia at:t du+itale c:t Ci celorlal-i ad,utan-i, c6 &e cu8ine &6 8orbi-i 3T

i;
3*

0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI

ucraineCteD A&ta1i o +6;6rie la ur+a ur+elorH Nici unul dintre o"i-erii +ei nu 8orbeCte li+bi -6rii, iar a&u3ra unit6-ilor ucrainene a&ta "ace I i+3re&ie c:t &e 3oate de 3roa&t6D )In u&rainean! A Te ro; "ru+o&D )"n u&rainean!-: A+ :n-ele&, lu+in6-ia 8oa&tr6 Ad,utantul de &er8iciu, &ublocotenentulDDD 3rin-ul )Aparte - )racu Ctie cu+ &e &3une 3rin- :n ucrail nean6DDD )raceH )Tare - No8o,il-e8, care :nde3li, neCte te+3orar obli;a-iileDDD Eu credDDD cridDDR crede&cDDD 61616DDD VorbeCte ru&eCteH A+ :n-ele&, :n6l-i+ea 8oa&tr6D Sublocotenentul 3rin- No8o,il-e8, de &er8iciu :naintea +ea, &1a :+boln68it bru&c, Ci a 3lecat aca&6 :nainte de1a &o&i euDDD Ce tot :ndru;iI 0i1a 36r6&it &er8iciulI )ar du+neata cu+ &tai cu &6n6tateaI ECti :n toate ++1, -ileI Cu+ adic6 ! a 3lecat aca&6I Adic6 Ci1a l6&a-i &er8iciulI Ce &e 3etrece aici, la ur+a ur+elorIS ).orbe#te la tele%on - Co+enduireaIDDD S6 da-iS i+ediat ordinDDD Trebuia &6 86 da-i &ea+a du36, 8oce cine 8orbeCteD rdin4 de ur;en-6 aca&6 laS 9 ad,utantul +eu, &ublocotenentul No8oiil-e8D S6i N "ie are&tat Ci adu& la co+enduireD A6r6 <6ba86DS )aparte-: ACa1i trebuieH S6 &e1n8e-e +inte, &6i nu1Ci +ai 3re"ac6 8ocea la tele"onD *itocanulH )la tele%on-: A6r6 <6ba86H )C!tre Cer2ins9i - )ar i+3ri+area a l6&at1oI A l6&at1oD )ar 3e band6 nu1i ni+icD Ce1icuelI A :nnebunitI A c63iatI A+ &61# :+3uCc nu+aidec:t, c5iar aici, la 3ara3etul 3alatuluiD V6 ar6t eu 8ou6, tuturorH Ia i+ediat le;6tur6 cu &tatul +a,or al co+andantuluiD S6 8in6 de;rab6 la +ineD AcelaCi lucru 3entru Ce"ul ;arni<oanei Ci to-i co+andan-ii de re;i+enteD Ra3idH =er+ite-i1+i &6 86 co+unic, :n6l-i+ea 8oa&tr6, o Ctire de "oarte +are i+3ortan-6D Ce CtireI Acti+ cinci +inute au tele"onat de la &tatul +a,or al co+andantului Ci au anun-at ur+6toarele4 co+andantul ar+atei de 8oluntari a :n6l-i+ii 8oa&tre &1a :+boln68it bru&c Ci a 3lecat :+3reun6 3@
9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL 0ERVINSKI 9AT*ANUL LAC9EUL 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL

cu :ntre; &tatul +a,or &3re %er+ania cu un tren ;er+anD


Pau1!

9AT*ANUL ECti :n toate +in-ileI Ai o 3ri8ire ciudat6DDD I-i dai &ea+a ce +i1ai ra3ortatI Ce &1a 3etrecutI ca te &tro"6I Au "u;itH )e ce taciI EiHDDD 0ERVINSKI C5iar aCa, :n6l-i+ea 8oa&tr6, o cata&tro"6D La ora <ece &eara, unit6-ile lui =etliura au &3art "rontul dinaintea oraCului Ci ca8aleria lui Bolbotun a trecut 3rin &36rtur6DDD BolbotunIDDD UndeIDDD =e l:n;6 Slo"codJa, la <ece 8er&teD StaiDDD &tai 3u-inDDD cu+DDD cu+ adic6IDDD Uite ce eDDD In orice ca< eCti un o"i-er de&toinic, a;er Ci 3ro+3tD A+ ob&er8at1o de +ultD Uite ce eD Ia nu+aidec:t le;6tura cu &tatul +a,or al co+anda+entului ;er+an Ci roa;61i 3e re3re<entan-ii &6i &6 3o"tea&c6 de;rab6 la +ineDDD Re3ede, dr6;u-ule, re3edeH A+ :n-ele&, &6 tr6i-iD )La tele%on - Al treileaD Seien Sie bitte so liebensRiir$i,' Gerren 3ajor 2on ;ust an $en Apparat 1u bitten
B!t!i "n u#!

Ea Ea @ )a, intra-iD Re3re<entan-ii co+anda+entului ;er+an, ;eneralul 8on Sc5ratt Ci +aiorul 8on )u&t 86 roa;6 &61i 3ri+i-iD Ru;a-i1i &6 3o"tea&c6 i+ediatD )C!tre Cer2ins9i- La&6 tele"onulD
Lac5eul ti las! s! intre pe 8on Sc5ratt Ci 8on )u&tD Amin$oi s"nt "n uni%orme &enu#ii S&(ratt are %ala lun,! #i+i &!runt ;ust are %a0a rubinie Am"n$oi poart! mono&lu

Sir (aben $ie E(re' Euer ;ur&(lau&(t 1u be,riissenT Se(r er%reut' Sie 1u se(en' meine Gerren Bitte ne(men Sie Plat1
Nem0ii iau lo& # Ai-i a+abil Ci c5e+a-i1# la tele"on 3e do+nul +aior 8on )u&tD )aDDD daDDD E;er+DFD ' A8e+ cin&tea &6 &alut6+ 3e :n6l-i+ea 8oa&tr6 E;er+DFD 37

f
r
fi

SCHRATT HATMANUL ERVINSKI HATMANUL SCHRATT HATMANUL . SCHRATT HATMANUL SCHRATT :


10ERVINSKI SC9RATT 9AT*ANUL
U

.:

I&( (abe eben $ie Na&(ri&9t 2on &ler s&(Rieri,er La,e unserer Armee er(alten@ ;as ist uns s&(on l!n,ere Ueit be9anntT )&!tre Cer2ins9i-: Te ro; &6 "aci 3roce&ul 8erbal al con&"6tuiriiD =er+ite-i :n ru&eCte, :n6l-i+ea 8oa&tr6I =ot &6 86 ro;, ;enerale, &6 8orbi-i ru&eCteI )&u a&&ent puterni&-: daH Cu +are 3l6cereD Iat6 ce1a+ a"lat adineaori4 ca8aleria lui =etliura a &3art "rontul dinaintea oraCuluiD

Cer2ins9i s&rie

In a"ar6 de a&ta, niCte 8eCti cu totul incredibile +i1au 3ar8enit de la &tatul +a,or al co+anda+entului ru&D Statul +a,or al ar+atei ru&e a "u;it :n +od ruCino&H ;as ist ja uner(ort5V )Pau1! - *6 adre&e<, 3rin +i,locirea du+nea8oa&tr6, ;u8ernului ;er+an cu ur+6toarea declara-ie4 Ucraina e&te :ntr1o 3ri+e,die de +oarteD Bandele lui =etliura a+enin-6 &6 ocu3e Kie8ulD )ac6 8or i<buti, :n ca3ital6 &e 8a in&taura Q.iarbiaLD)e aceea ro; co+anda+entul ;er+an &6 tri+it6 ne:nt:r<iat o ar+at6 3entru re&3in;erea bandelor care ne1au in8adat Ci 3entru re&tabilirea ordinii :n Ucraina, aliat6 de8otat6 a %er+anieiD )in 36cat, co+anda+ent ;er+an nu 3ote "ace ace&taD Cu+I Ar6ta-i1+i de cr, ;eneraleD P(Wsis&( unmo,li&( I+3o&ibil "i<ic e&teD Erstens' :n 3ri+ul r:nd, du36 in"or+a-iile noa&tre, =etliura are dou6 &ute de +ii de o&taCi "orte :nar+at bineD Iar :ntre ti+3, co+anda+ent ;er+an luat di8i<iile Ci duce la ele in %er+aniaD )aparte-: CanaliileD In ace&t "el la di&3o<i-ia no&tra nu e&te de&tul 3utere ar+atD UReitens' in al doilea r:nd, tota Ucraina to"eteCte de 3artea lui =etliuraD Locotenente, &ublinia<6 acea&t6 "ra<6 :n 3roce&ul 8erbalD
G

S:nt "oarte bucuro& &6 V6 86d, do+nilorD Lua-i Ic Adineauri a+ 3ri+it Ctirea &itua-iei ;rele :n care &e a"l ar+ata noa&tr6 E;er+DFD ' Noi Ctia+ de+ult ace&t lucru E;er+DFD 3 E ne+aiau<itH E;er+DFD 0BRVINSKI SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT )UST SC9RATT 9AT*ANUL SC9RATT 9AT*ANUL

A+ :n-ele&D Ni+ic n1a+ i+3otri8D Zu3linia-i, A&t"el &61# o3ri+ 3e =etliura i+3o&ibil e&teD )eci co+anda+entul ;er+an ne la&6 bru&c :n 8oia &oartei, 3e +ine, ar+ata Ci ;u8ernulD Nein' a+ 3ri+it ordin &a lua+ +e<uri 3entru <al"area inal-i+ii "o&treD 0i ce +6&uri 3ro3une co+anda+entulI E"acuarea +o+entan inal-i+ii "o&treD I+ediat "a;on Ci na&( %er+aniaD Ierta-i1+6, dar nu :n-ele; ni+icD Cu+ adic6IDDD =ardonD =oate, co+anda+entul ;er+an e cel care #1a e8acuat Ci 3e 3rin-ul BeloruJo8I EGactD A6r6 a&enti+entul +euI )A,itat - Nu &:nt de acordD :i "ac cuno&cut ;u8ernului %er+aniei 3rote&tul +eu :+3otri8a unor a&e+enea +6&uriD *ai a+ :nc6 3o&ibilitatea de a &tr:n;e o ar+at6 :n oraC 3entru a a36ra Kie8ul cu 3ro3riile +ele +i,loaceD )ar r6&3underea 3entru di&tru;erea ca3italei 8a c6dea a&u3ra co+anda+entului ;er+anD 0i cred c6 ;u8ernele An;liei Ci Aran-eiDDD %u"ernul An;lieiH %u"ernul Aran-eiH %u"ernul ;er+an &e &i+te de&tul de 3uternic 3entru nu 3er+it ti&tru;erea ca3italeiD E o a+enin-are, ;eneraleI Un a"erti&+ent, inal-i+ea "o&traD La di&3o<i-ia inal-i+ii "o&tre nu eGi&t6 nici un "el de "or-a ar+atD Zitua-ie e cata&tro"alDDD )"n&et' &!tre S&(ratt-: 3ein 8eneral' Rir (aben ,ar 9eine Ueit Sir miissen @ Ea+ja Inel-i+ea "o&tr6, 3er+ite-i1+i &6 "6 &3un un ulti+ lucru4 a+ interce3tat ur+6tor in"or+a-ie ! ca"aleria lui =etliura e la o3t "er&te de Kie"D 0i +:ine di+inea- "a intraDDD 0i eu &:nt ulti+ul care a"l6 ace&t lucruH :n6l-i+ea "o&tra, Cti-i ce &e "a int:+3la cu tu+1 nea"oa&tra in ca<ul in care &:nte-i 3ri<onierI :n6l-i+ea "o&tra a "o&t conda+nataD "orte tri&ta conda+nareD Ce conda+nareI i # EGcelen-6, nu a8e+ ti+3D TrebuieS &6DDD E;er+DFD

u
38 39 S%9RATT 9AT*ANUL S%9RATT )UST

Cer iertare inal-i+ii "o&treD )Pau1! - S3in&ura toareD )Pau1! - :n6l-i+ea "o&tra, "1aC cere r6&3un& 3e locD N1a+ la di&3o<i-ia +ea deci <ece +inut +ici, du36 acea&ta de<brac de 3e +ir r6&3undere 3entru "ia-a inal-i+ii "o&treD
Pau1! lun,!

VinH A, "eni-iI )C!tre ;ust - Ai-i a+abil &6 ac-ionat in taina Ci "6r6 nici un "el de <;o+otD , nici un "el de <;o+otH )Tra,e' $e $ou! ori &u re2ol2erul "n ta2an Cer2ins9i e n!u&it

)$u$n$u+#i m"na la re2ol2er-: Ce1n&ea+n6 a&taH , "i-i liniCtit, inal-i+ea "o&traD );ispare $upi' $raperia u#ii $in $reapta - In spatele s&enei larm!' stri,!te: =8ar$!' la arm5? TropoU )$es&(i$e u#a $in mijlo&-: Ru(i,5@ LiniCteH %ene1, ralul 8on S&5ratt Ci1a a;6-at re8ol8erul de panta Ioni Ci Ci1a ni+erit ;reCit 3e ca3D
.o&i "n spatele s&enei: =Gatmanul Un$e e GatmanulDF

9at+anul e "oarte &6n6to&D :n6l-i+ea "o&tra, a3leca-i186 a+abil in a"ara 3e "erea&tr6D %ardaDDS )In u#a $in mijlo&-: Totu1i :n ordine, :ntreru3e-i alar+aD )"n u#!-: Ro;, l6&a-i 3e doctor cu in&tru+entD
Alarma se $omole#te Intr! doctorul, armatei ,ermane I &u o la$! #i o trus! $e me$i& )u&t "n&(i$e u#a $in: mijlo& &u &(eia

SC9RATT )ie#in$ $e $up! $raperie-: :n6l-i+ea "o&tra, ro; &6 8a &c5i+ba-i in uni"or+ ;er+an, de 3arca tu+ne"o&tra e eu, iar eu e r6nitD &6 "6 &coter in &ecret din oraC, ca &6 nu Ctie ni+eni Ci &6 ni tre<i+ indi;narea ;6r<iiD 9AT*ANUL Aace-i cu+ 8re-iD
Sun! tele%onul $e &ampanie

Locotenente, la a3aratH 0BRVINSKI Cabinetul :n6l-i+ii &aleDDD Cu+IDDD CeIDDD )C!tre Gatman - :n6l-i+ea 8oa&tr6, dou6 re;i+ente de
9AT*ANUL S%9RATT )UST 9AT*ANUL )UST
G

*ai :ncetH E;er+DFD

ca<aci in"anteriCti au trecut de 3artea lui =e1tliuraDDD =e teritoriul l6&at "6r6 a36rare a 36trun&M ca8aleria duC+an6D Ce &6 le tran&+it, :n6l-i+ea( 8oa&tr6I 9AT*ANUL Ce &6 le tran&+i-iI S3une1le &6 re-in6 ca8aleria +6car 3entru o ,u+6tate de or6H Trebuie totuCi &6 3lecH Le 8oi tri+ite +aCini blindateH

0ERVINSKI )la tele%on-: *6 au<i-iIDDD Re<i&ta-i 3e loc +6car o ,u+6tate de cea&H Ve-i 3ri+i de la :n6l-i+ea &a +eCini blindateH )UST )s&o0"n$ $in la$! o uni%orm! ,erman!-: :n6l-i+ea "o&traH Unde dori-iI 9AT*ANUL :n dor+itorD
Gatmanul #i ;ust plea&! la $reapta

0ERVINSKI )"n a2ans&en!-: S6 "u; Ci euI Ar 8eni Elena cu +ine &au nuI )Got!r"t' &!tre S&(ralt EGcelen-6, 86 ro; &u3u& &6 +6 lua-i cu 9at+anul, &:nt ad,utantul lui 3er&onalD :n a"ar6 de a&ta 8a "i cu +ine CiDDD lo;odnica +eaDDD SC9RATT )in 3ecat, locotenente, nu nu+ai lo;odnica tu+1nea"o&tra, dar nici tu+nea"o&tra nu 3ot luaD )ac6 "re-i +er;e-i, 3orni-i &3re ;ara la trenul no&tru de &tat1+a,orD =re8in4 nu &:nt nici un "el de locuri Ci e de,a un ad,utant 3er&onal acoloD 0ERVINSKI CineI SC9RATT Cu+ :lDDD =rin- No8o,il-e8D 0ERVINSKI No8o,il-e8H )a c:nd )u+ne<eu a a8ut ti+3I SC9RATT C:nd &e inti+3la cata&tro", "iecare de"ine abil "orteD A "o&t acu+ 3e la noi la &tatul +a,orD 0ERVINSKI 0i el :l 8a &.u,i 3e 9at+an acolo, la BerlinI SC9RATT @ nuH 9at+an 8a "i &in;urD Nici un "el de <uitaD Noi duce+ doar 3:n6 la ;ranit 3e cei care "or &6 <al8e<e 3ielea de +o,icul "o&tru, iar a3oi "iecare cu+ "reaD 0ERVINSKI , +ul-u+e&c "ru+o&D A+ &6 reuCe&c eu &61+i &al8e< Ci aici 3ieleaDDD SC9RATT Corect, locotenent, nu &e cu8ine niciodat 36r6&it 3atriaD Geimat ist Geimat@
Intr! 9at+anul Ci2 )u&tD Gatmanul e tra2estit in ,eneral ,erman E $e1orientat' %umea1!

9AT*ANUL Locotenente, toate 5:rtiile de aici &6 "ie ar&eD # =atria e 3atrie E;er+DFD
40

(# DUST DOCTORUL SCHRATT DUST SGHRATT HATMANUL SCHRATT HATMANUL DUST


.... .. .!.

9AT*ANUL )UST

Gerr ;o9tor' seien Sie so liebensRiir$i,@ -i+ea "o&tra, lua-i locD


li a#a1! pe Gatman ;o&torul ii pansea1! &omplet &ap

In

7erti,T )&!tre ;ust-: *aCinaH So,lei&(V Culca-i1"a, :n6l-i+ea "o&traD Trebuie totuCi &6 anun-6+ cu+8a 3o3orulDDD d6+ un co+unicatIDDD Co+unicatHDDD =oate c6 daDDD )sur$-: Scrie, locotenenteDDD )u+ne<eu nu +i dat 3utereDDD Ci euDDD > Co+unicatDDD Nu1i nici un ti+3 3entru corn catDDD )in tren, tele;ra"icDDD Re8ocD Culca-i186, in6l-i+ea "o&traD
Gatmanul este &ul&at pe o tar,a S&(ratt se as&un$e Si $es&(i$e u#a $in mijlo&' apare Lac5eulD ;ust' ;o&tonm #i La&(eul "l s&ot pe Gatman prin u#a $in stin,! Cer2inslA "i ajut! s! trea&! $e u#!' apoi se "ntoar&e Intr! Sc5rata

SC9RATT Totu1i in ordineD )Se uit! la &easul $e m"n! N ra unu din no3teD )"#i pune &(ipiul #i mantaua $e ploaie - La re"edere, locotenentD =e tu+nea, "o&tra 8a &"6tuie&c &a nu &ta-i 3re +ult aici =ute-i lua-i liniCti-i :+3r6CtiereaD Scote-i1"a e3ole-iiD ) As&ulttn$ &u aten0ie - Au<i-iI Aocuri "u;areD

EGact, Ce cala+burI LAu;arNH =er+i& 3entr trecerea lateral6 a"e-iI A+, &6 tr6i-iH Au% Sie$erse(en %r6bi-i1"6D )Iese - )am!rlt-: Lucr6tur6 curat ne+-ea&c6D )Se "n2i rea1* brus& - Ei, nu1 i ti+3 de 3ierdutD Nu1i, nu1iD nu1iDDD )La mas! - , un 3ort-i;aretH )e auri L1a uitat 5at+anulD S61# la& aiciI I+3o&ibil, :l "ur6 lac5eiiD 5oD Trebuie &6 c:nt6rea&c6 a3roGi+ati8 un "untD Valoare i&toric6D )As&un$e port+0i,aretul in bu1unar - Ei acu+DDD )A#e1ln$u+se U mas! - N1o &6 arde+ nici un "el de 5:rtiiD :n a"ara
0ERVINSKI SC9RATT 0BRVINSKI 2 SC9RATT 0ERVINSKI # )o+nule doctor, "i-i at:t de a+abil E;er+D ' %ata E;er+DFD 3 I+ediat E;er+DFD
7
.
:

:.:

ii

':. :

:: ii

LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL ERVINSKI LACHEUL 4" ,i&tei de ad,utan-iD )Ar$e ("rtiile - S:nt un 3orc &au nu &:ntI Nu, nu &:nt 3orcD )La tele%on - #(1T3DDD )aDDD )i8i<ionulIDDD =e co+andantH Ur;entHDDD Tre<i-i1#H )Pau1! - Colonelul TurbinIDDD La tele"on 0er8in&JiD A&culta-i1+6 cu aten-ie, AleGei Va&ilie8iciD 9at+anul a Cter&1oDDD A Cter&1oDDD Vorbe&c &erio&DDD Nu, 3:n6 :n <ori +ai e ti+3DDD Tran&+ite-i1i Elenei Va&ilie8na &6 nu ia&6 :n nici un ca< +:ine din ca&6DDD A+ &6 8in di+inea-6 &6 +6 a&cundD Cu bineD )Pune re&eptorul - 0i conCtiin-a +i1e curat6 Ci &u"letul +i1e liniCtitDDD AeodorH Intr! Lac5eulD A adu& curierul 3ac5e-elulI L1a adu&D )61+i1# :ncoace +ai re3edeH
,

La&(eul iese' apoi se "ntoar&e &u o bo&&ea

)$e1orientat-: =er+ite-i1+i &6 a"lu ce1i cu :n6l-i+ea &aI Ce :ntrebare +ai e Ci a&taI 9at+anul bine8oieCte &6 doar+6D 0i de alt"el te1aC ru;a &6 taciD ECti un o+ cu+&ecade, AeodorD E :n eG3re&ia "e-ei du+i1tale ce8aDDD aCaDDD atr6;6torDDD 3roletarDDD ACaDDD Aeodor, adu1+i din ca+era ad,utan-ilor 3ro&o3ul, briciul Ci &63unulD A+ :n-ele&D =orunci-i Ci un <iarI :ntoc+aiD 0i un <iarD
La&(eul iese prin u#a $in stin,! Cer2ins9i "#i pune "ntre timp paltonul #i p!l!ria' "#i s&oate pintenii Lea,! $e bo&&ea sabia lui #i pe &ea a lui No2ojil0e2 Apare Lac5eulD

:+i &t6 bine 36l6ria a&taI Cu+ &6 nuD Briciule-ul :l lua-i :n bu<unarI Briciul :n bu<unarDDD EiDDD )ra;6 Aeodor, 3er+i1 te1+i &61-i la& ca a+intire cinci<eci de carboa8eD V6 +ul-u+e&c cu 3lec6ciuneD 0i &61-i &tr:n; cin&tita +:n6 +uncitorea&c6D Nu te +ira, &:nt un de+ocrat din "ire, AeodorH Eu n1a+ "o&t niciodat6 la 3alat Ci nu i1a+ "o&t ni+6nui ad,utant, :n-ele&D Nu te cuno&cD 0i de alt"el, eu &:nt arti&t de o3er6DDD Te 3o+eneCti c1a :ntin&1oI
43 0ERVINSKI LAC9EUL 0ERVINSKI

2 LAC9EUL SER\INSKI

LAC9EUL TELEA NISTUL B LB TUN URA%AN B LB TUN

A Cter&1oD ", CarlatanulD Un bandit de nede&cri&H Iar 3e noi to-i, cu+ ar 8eni, ne1a l6&at :n &oarteiI =recu+ 8e<iD )u+neata +ai treac61+ear;6, eu ce +6 "acI
Sun! tele%onul

A&cultDDD AH C63itaneHDDD )aH )a-i totul la +a+a dracului Ci "u;i-iDDD :n&ea+n6 c6, Ctiu eu dac6 86 &3unDDD 0er8in&JiDDD Nu+ai bine, la re8edereHDDH )ra;6 Aeodor, oric:t de tare +i1ar 3l6cea &6 &t6+ de 8orb6, 8e<i Ci du+neata c6 n1a+ 3ic de ti+3D. Aeodor, c:t +ai &:nt la 3utere, :-i d6ruie&c ace&t cabinetD Ce te ui-i aCaI No&ti+ +ai eCtiH %:n deCte1te nu+ai ce 36tur6 ie&e din dra3eria a&ta, );ispare Pau1! Sun! tele%onul

V6 a&cultDDD Cu ce 86 3ot a,utaI 0ti-i ce8aI )a-i totul la +a+a dracului Ci "u;i-iDDD Aeodor 8orbeCteDD, AeodorHDDD

TABLOUL AL ;OILEA
O "n&!pere ,oal!' mo(orit! Ins&rip0ie: =Statul major $i2i1iei Int"i $e &a2alerie? Un $rapel albastru &u ,alben' Un %elinar &u ,a1 la intrare E sear! ;in&olo $e %erestre' $in &"n$ "n &"n$' trop!ie &opite $e &al O armoni&! intonea1! moti2e &unos&ute

)la aparat' "n u&rainean!-: S:nt AranJo, a+ lua# din nou le;6turaDDD Le;6tura, <icHDDD Au<itu1+1a-iID E &tatul +a,or al di8i<iei :nt:i de ca8alerieD Tele%onul 1b"rn"ie U,omot "n spatele s&enei Ura;an Kir3at:i "l intro$u&
pe ca<acul de<erto Are %a0a "ns"n,erat!

Ce1iI A+ 3rin& un de<ertor, 3an colonelD )in ce re;i+entI T!&ere )in ce re;i+ent, te1ntrebI
T!&ere TELEA NISTUL B LB TUN

KIR#ATI BOLBOTUN TELE$ONISTUL GALANBA DE%ERTORUL TELE$ONISTUL

)a, eu &:ntH )e la &tatul +a,or, +i1& AranJo, a+ luat le;6turaH Statul +a,or al di8i<iei de ca8alerieH Au<itu1+1a-iI =tiu, draceH )a ce "aci, du+ne<eii &u"letului +61tiiH AiI Ce "aciDDD Acu+ c:nd orice ca<ac cin&tit 3orneCte :n a36rarea Re3ublicii Ucrainene, c:nd to-i 3lu;arii au intrat :n r:ndurile ar+atei ucrainene Ci lu3t6 cu ;arda alb6 Ci ,ido8ii co+uniCti, tu dai bir cu "u;i-iiI Tu Ctii ce le "ac 3lu;arilor noCtri o"i-erii 9at+anului, iar dincolo, co+i&ariiI :i :n;roa36 :n 36+:nt de 8iiD Au<iI S6 Ctii c6 3ot &6 te1n;ro3 Ci eu de 8iuH =e tine, daD S6 8in6 &otnicul %alanbaH
O 2o&e "n spatele s&enei: =Sotni&u+i &(emat la &olonel? A,ita0ie

)e unde l1a-i cule&I Au;ea 3e du36 &ti8ele de le+ne, &e a&cundea, clineleD1

=tiu, &3urc6ciune, &3urc6ciuneH


Intr! %alanba, re&e #i ne,ru' &u o baionet! nea,r!

Intero;5ea<61# 3e de<ertor, 3an &otnicDDD AranJo, di&3o<i-iaH Nu <;:nd6ri a3aratulH :ndat6, 3an colonel, :ndat6H Zi Ci tu, ce poi s-i "aciH LNu <;:nd6riDDDN cic6D )&u o %a0! re&e-: )in ce re;i+entI D, % T!&ere Re;i+entul I )pl"n,"n$-: Nu &:nt de<ertorD Aie186 +il6, 3an &otnicH *6 &trecura+ Ci eu &3re in"ir+erieD *i1au de;erat de tot 3icioareleD )la aparat-: Ce1i cu di&3o<i-iaI V6 ro; "ru+o&D Co+andantul di8i<iei de ca8alerie cere di&3o<i-iaD Au<itu1+1a-iI Ce &6 te "aci cu a3aratul 6&taH %ALANBA Bi1au de;erat 3icioareleI 0i de ce n1ai luat un 3er+i& de la &tatul +a,or al re;i+entuluiI AiI Re;i+entulI )Ri$i&! mina s! lo2eas&! Se au$e &um tre& &aii pe un po$ $e b"rne )EZERT RUL %ALANBA

Re;i+entul doi, ca<aci <a3oro,eniD V6 Cti+ noi 3e 8oi <a3oro,eniiH S:nte-i cu to-ii niCte tr6d6toriD BolCe8iciD .o& ci<+ele, 5ai, d61le
44
(T

TELE$ONISTUL BOLBOTUN GALANBA BOLBOTUN


KIR=AT/I %ALANBA )EZERT RUL %ALANBA URA%AN %ALANBA

B LB TUN TELEA NISTUL

,o&H )ac6 nu -i1au de;erat 3icioarele Ci +i" te1+3uCc 3e locD Al6c6iH Un "elinarH )la aparat-: Tri+ite-i1ne un curier 3entru coW donareDDD :n SlobodJaD )aHDDD )aHDDD Audi %ri-JoH Curierul &6 ia Ci di&3o<i-ia 3entru &ta +a,orD BineDDD =an colonel, di&3o<i-ia &o&e i+ediatDDD BineDDD a )s&o0ln$ mau1erul-: )eci, aCa &6 Ctii4 dac6 3iciai rele1-i &:nt &6n6toa&e ! te tri+it 3e lu+ea c" lalt6D =leca-i din &3atele lui &6 nu ni+ere&c 8reunulD ;e1ertorul se a#a1! pe jos' se $es&al0! T!&ere Aoarte bineD S6 le "ie Ci altora de :n86-6tura li luminea1! &u
%elinarul pe $e1ertor

)&u un o%tat-: S:nt de;erateDDD N1a +in-itD Trebuia &6 iei un biletD Un bilet, le36d6tur6 &6 nu "u;i de la re;i+entDDD d N1a8ea+ de la cine &6 iau biletD N1a8e+ doeto la re;i+entD Nu e ni+eniD )Pl"n,e - Lua-i1# &ub are&t Ci duce-i1# la in"ir+erieH Sa 3an&e<e doctorul 3iciorul Ci &61# aduce-i :na3o aici, la &tatul +a,or, &61i da-i cinci&3re<ece lo8i2, turi cu 8er;ileD S6 Ctie alt6dat6, cu+ e c:nd "u;, "6r6 docu+ente din re;i+entD )s&o0"n$u+l-: 9ai, 5aiH
"n spatele s&enei se au$e o armoni&! O 2o&e &"nl! t!r!,!natF =O' m!rule' meri#or' te $u&i un$e nu 0i+e $or' $e ajun,i la (ai$ama&i' pe a&olo ai s!+mi 1a&i ? .o&i nelini#ti0i tn spatele %erestrei: =Prin$e+i5 Prin$e+i5 Pe Un,! poi: 7u, pe ,(ea0!X ? )la ,eam-: Ce &e1nt:+3l6 acolo, "l6c6iI Ce1iI O' 2o&e: =O #ter, ni#te ji$o2i $in Slobo$9a' pan sotni& luat+o pe ,(ea0!' pe lin,! po$?

Al6c6iH CercetaCiH =e caiH =e caiH 9ai, Kir3atl )6 o "u;6 du36 eiH )ar &61i lua-i de 8iiH Viill AranJo, -ine le;6turaH -in, 3an colonel, &6 8ede-i cu+ o -inH
Tropot tn spatele s&enei Apare Ura;an, ti intro$3 aYe +u # cu coCulD

46
0

*UL CU C 0UL

J JW Yn EUPP1D,, ''DJ

)ra;ii +ei, doar n1a+ "6cut nimic. Ce-i asta? Eu &:nt +e&eriaCDDD D ,1D

DUUD

%ALANBA Cu ce l1a-i 3rin&I *UL CU C 0UL > PDD,,4 Aie186 +il6, to8ar6Ce +ilitarDDD > N 2 P >D2 %ALANBA CeI To8ar6CeI Cine1i aici to8ar6C cu tineI *UL CU C 0UL Ierta-i1+6, do+nule +ilitarD %ALANBA Eu nu -i1& do+nD )o+nii acu+ &:nt to-i cu 9at+anul :n oraCD &6 &36l6+ noi +a-ele do+nilor t6iD B6iete, d61i una, :-i e +ai la1nde+:n6D )61i una 3e&te cea"6 ace&tui do+nD Acu+ 8e<i ce "el de do+ni &:nte+ noiI Ve<iI *UL CU C 0UL V6dD %ALANBA Lu+ina-i1#, b6ie-iD *i &e 3are +ie c61i co+uni&tD *UL CU C 0UL Aoleuac"e &3une-iHI Cu+ &6 "iu, )oa+ne "ereCteI a2Eu, 8ede-iN du+nea8oa&tr6, &:nt ci<+arD B LB TUN Nu+ai c6 3rea o ru3i bine 3e ;raiul +o&co8itD *UL CU EC 0UL f S:nte+ din Kalu;a noi, &6 tr6i-iH )in ;ubernia Kalu;aD )ar nici c6 ne1a+ bucurat de ce8a de c:nd a+ 8enit Ia du+nea8oa&tr6, aici, :n UcrainaD , Eu +i1& ci<+arD %ALANBA ActeleH a *UL CU C 0UL BuletinulI :ndat6D Buletinul +euDe cur, ca $_ <ic aCaD %ALANBA Ce1ai :n coCI Unde +er;eaiI D "DD, D *UL CU C 0UL Ci<+e &:nt :n coC, +6riaDDD taDDD 8oa&tr6, ci<+eDDD ci<+uli-eDDD Lucr6+ 3entru un +a;a<inD Noi stm :n SlobodJa, iar ci<+ele le duce+ la oraCD DV PZ %ALANBA 0i de ce noa3teaI *UL CU C 0UL =6i toc+ai bine a,un;e+ di+inea-6 la oraCD B LB TUN Ci<+eDDD o15oDDD Ce bineH
Ura,an $es&(i$e &o#ul
\ i '.,

*UL CU C 0UL :+i 3are r6u, &ti+ate cet6-ene, dar nu &:nt ale noa&tre, &:nt din +ar"a &t63:nuluiD
47

B LB TUN A &t63:nuluiI 0i +ai bineH *ar"a &t63:nului # +ar"6 bun6D B6ie-i, lua-i c:te o 3erec5e din +ar"l &t63:nuluiD
Se "mpart &i1mele *UL CU C 0UL

Cet6-ene +ini&tru de r6<boiH A6r6 ci<+ele a&tea eu &:nt +ortD =ot &6 +6 culc direct :n coCciu;H E +ar"6 de dou6 +ii aiciDDD *ar"a &t63:nuluiD B LB TUN :-i d6+ o c5itan-6 de 3ri+ire,D *UL CU C 0UL2 Aie186 +il6, ce &6 "ac eu cu c5itan-aI )Se repe$i la Bolbotun' a&esta "i $! o palm! Se repe$e la 8alanba - )o+nule ca8aleri&tH )e dou6 +ii da rubleH 0i +6car dac61aC "i "o&t bur;5e<, &au boli Ce8icDDD +ai <icea+DDD
8alanba "i $! o palm!

)Se a#a1! jos' $erutat - Eu unul nu +ai :n-ele; ce &e :nt:+3l6 aiciD 0i, de "a3t, n1a8e-i dec:t &6 le lua-iH A&ta1i, cu+ ar 8eni, 3entru :n<e&trareM ar+atei, nuIDDD Nu+ai c6 atunci da,i1+i Ci +ie d eD To86r6CeCteD )"n&epe s!+#i s&oat! &i1mele :
TELEA NISTUL

3erec5eD Uita-i186, 3an colonel, ce "aceH B LB TUN )a ce, :-i r:<i de noi, ne+erniculeI =leac6 de l:n;a coCH ei de ;:nd &6 te +ai :n8:r-i +ult 3rintre 3icioarele noa&treI )aI Eu +i1a+ 3ierdut r6bdal reaD B6ie-i, da-i186 la o 3arteD )Ia re2ol2erul *UL CU C 0UL Ce "ace-iI Ce "ace-iH B LB TUN *arC de1aiciH
Omul &u &o#ul o 1bu,(e#te pe u#!

T BI *ul-u+i+ "ru+o&, 3an colonelH TELEA NISTUL )la aparat-: )aDDD A&cultHDDD A&cultH UraH Ural =an colonelH =an colonelH La &tatul +a,or &1ai- 3re<entat dele;a-ii de la dou6 re;i+ente de ca<aci in"anteriCti din ar+ata 9at+anuluiD T6tuca ducO- tratati8e cu ei, cic6 8or &6 treac6 de 3artea noa&tri" UraH Cu cele dou6 re;i+ente Kie8ul e al no&tru, ,
B LB TUN TELEA NISTUL

)la aparat-: %ri-JoH A8e+ ci<+e noiHDDD )aD. )aDDD a&cult, audDDD UraH UraH =an colonel, 8eni[ re3ede la a3aratD

48

B LB TUN )la tele%on-: Co+andantul di8i<iei :nt:i de ca8alerie, colonelul BolbotunDDD V6 a&cultDDD )aDDD )aDDD =orne&c +intenaCD )C!tre 8alanba - =an &otnic,D 3orunceCte re3ede4 toate cele 3atru re;i+ente13e caii A+ cucerit :+3re,uri+ile oraCuluiH Urat UraH
URA%AN KIR=AT/I %ALANBA B LB TUN URA%AN V CI

UraH La atac H
A,ita0ie

)pe %ereastr!-: Toat6 lu+ea 3e,MaiH =e caiH


;e a%ar! se au$ stri,!te: =Uret%? 8alanba iese in'A%u,!d

Ia a3aratulH )a-i1+i ca,2ulH


Tele%onistul $emontea1! aparatul A,ita0ie

Calul co+andantuluiH =ri+ul re;i+ent, la tra3, +arCH MM Al doilea re;i+ent, la tra3, +arC H
;e a%ar! se au$ tropote' %luier!turi To0i p!r!ses& "n %u,! s&ena C"nte&ul armoni&ii r!suni puterni&' apoi se pier$e
C RTINA

A ofili fii tvplpn

TABLOUL NTI
.estibulul Li&eului Ale6an$ro2s9i Arme "n rastel L!1i' mitraliere O s&ar! uria#! Sus' portretul lui Ale6an$ru I R!s!ritul luminea1! %erestrele In spatele s&enei ! bubuituri: $i2i1ionul tre&e &u mu1i&! pe &ori$oarele ,imna1iului

N2N #*IK0LKA )in spatele s&enei' "n&epe s! &"nte pe o melo$ie sol$!0eas&!' stupi$!-: Bri1a nop0ii' &u e6ta1ul ei ne&lar' Pf Ca un ,"n$ $e 2oluptate+mi pare+ P, U UD , D 7luierat /UNC9ERII )ant! asur1itor-: U i Eu 2+a#tept "n ,eam #i nu+n 1a$ar Y

3! topes& #i ar$ &u+n%ri,urare 7luierat NIK LKA )ant!-: Col0i#orul nostru l+am umplut &u %lori5
;i2i1ia m!r#!luie#te "n spatele s&enei'

STU)ZINSKI

)pe palierul s&!rii-: )i8i<ion, &taiH

;i2i1ionul se opre#te &u un bubuit In spatele s&eneiA

La loc co+andaH C63itaneH */0LAEVSKI

Bateria :nt:iH StaiH :nainte +arCH

STU)ZINSKI St:n;ulH St:n;ulH */0LAEVSKI St:n;D )re3tD St:n;ulD Bateria :nt:i, &tail =RI*UL AIBER Bateria a doua, &teiH V
;i2i1ionul se opre#te

*/0LAEVSKI
=RI*UL AIBER

=ute-i &6 "u+a-iH =e loc re3au&H

"n spatele s&enei rumoare #i 2orbe in!bu+#ite

)&!tre 3"#lae2s9i-: *ie, do+nule c63itan, :+i li3&e&c cinci oa+eni din 3lutonD =robabil c1au Cter&1oD Studen-aCiH AL ) ILEA AIBER 0i toat6 3o8e&tea1i o t:+3enie Ci o 3orc6rieD :n-ele;e ce8a, dac6 +ai 3o-iD

=RI*UL AIBER )e ce nu 8ine odat6 co+andantulI =ornirea era 5ot6r:t6 la Ca&e, iar acu+ e Ca3te "6r6 un &"ertD */0LAEVSKI *ai uCor, locotenente, l1au c5e+at la 3alat 3rin tele"onD Vine nu+aidec:tD )C!tre iun&(eri - Ce1iI a-i :n;5e-atI =RI*UL IUNC9ER C5iar aCa, do+nule, c63itan, e ca+ r6coareD */0LAEVSKI 0i de ce &ta-i 3e loc I ECti 8:n6t ca un +ortD Bate-i Ci 8oi 3a&ul 3e loc &6 861nc6l<i-iD )ac6 tot 8i &1a dat 3e loc re3au& de ce &ta-i ca niCte +onu+enteD To-i a8e-i o &ob6 :n 8oiD *ai cu 8ia-6D 9ai, 3lutonul doi, :n cla&e, ru3e-i b6ncile, :nc6l<i-i &obele " Re3edeH IUNC9ERII )stri,"n$-: Ara-ilor, 5aide-i :n cla&eH S6 ru3e+ b6nci, &6 "ace+ "oculH
8!l!,ie' a,ita0ie

*AXI* )apare $in &!m!ru0!' "n,ro1it-: EGcelen-a 8oa&tr6W da ce 81a-i 3u& :n ;:ndI S6 "ace-i "ocul cu b6nciI2 A&ta1i curat6 bat,ocur6H *ie +i1a 3oruncit do+nul directorDDD =RI*UL AIBER Scena a 3ai&3re<eceaDDD */0LAEVSKI 0i cu ce "ace+ "ocul, +oCuleI *AXI* =6i cu le+ne, cu le+ne, taic6D */0LAEVSKI 0i unde -ii le+neleI *AXI* Noi n1a8e+ le+neD */0LAEVSKI =6i atunci Cter;e1o de1aici, +oCule, Ci du1te :n8:r1tindu1te la +a+a draculuiH 9ei, 3lutonul doi, ce naiba "ace-iI *AXI* S"inte )u+ne<eule, Ci &"in-ii> +uceniciH Ce &e :nt:+3l6 aiciIH T6tari, curat t6tariD Au +ai trecut Ci alte ar+ate, darDDD )Iese Stri,! $in spatele s&enei - )o+nilor +ilitari, ce "ace-iH
T0 T#

IUNC9ERII )rup b!n&ile' le taie &u %ier!str!ul' %a& %o&ul "rt(obe &"nt!:,D,, S+a is&at $in &er %urtuna ,1,DP4 ,P Ci 1!pa$a 2"rteje#te d>2 MVM2l2g 22NHN2NU Ba &a TF rKn , D,4 ,a,U %iara url!+ntruna Ba &a un &opil s&"n&e#te *AXI* =6i aCa &e "ace "ocul :n &ob6I iP 2 ILJJJF 2OUNZ # # IUNC9ERI i )&"nt!- D1 Gei tu Sa#9a' $ra, %l!&!u I D,,, L,, D,D, ,DD )Trist Iart!+ne' ;oamne' pentru ultima $at! O bubuitur! nea#teptat! "n apropiere Pau1! A,ita0ie =RI*UL AIBER Un 3roiectilD DD1U1ZDD YUU */0LAEVSKI eG3lo<ie 3e aici, 3e1a3roa3eD =RI*UL AIBER Eu <ic c6 tra; a&u3ra noa&tr6, do+nule c63itanD */0LAEVSKI AiureaH A tra& Ci =etliura un &cui3atD

=RI*UL AIBER Cred, do+nule c63itan, c6 a<i 8a trebui &6 d6+ cu oc5ii de elD C5iar &:nt curio&, oare cu+ o "i ar6t:nd I AL ) ILEA AIBER ,a" )moro&!nos-: Vei a"la, nu te ;r6biD */0LAEVSKI Ce ne 3ri8eCte 3e noiI )ac6 ni &1o 3orunci ! ne uit6+ Ci la elD )C!tre iun&(eri Iunc5eri, ce dracuDDD Ce 81a-i 3leoCtit :n 5alul 6&taI Ai-i +,ai 8e&eliH IUNC9ERII )&"nt!-: Vi"*P4iVl
C"nte&ul "n&etea1! Ci &"n$ pe s&ara alb! ne 2or $u&e 4,2D,2, Ne 2or $u&e+n lumea &ea albastr! F?F F 2 AL ) ILEA IUNC9ER

212UUN

)sose#te "n %u,! lin,! Stu$1ins9i-: Co+andantul di8i<ionuluiH STU)ZINSKI AliniereaH )i8i<ion, dre3-iH )o+nilor o"i-eriH )o+nilor o"i-eriH */0LAEVSKI Bateria :nt:i,2 dre3-iH
Intr! Ale*ZC

T' f ALEXEI )&!tre Stu$1ins9i-: Li&taH C:-i li3&e&cI STU)ZINSKI )in&et-: )ou6<eci Ci doi de oa+eniD ALEXEI )rupe lista-: A8an3o&tul no&tru e la )e+ie8JaI STU)ZINSKI )aH ALEXEI C5e+a-i1i :na3oiH STU)ZINSKI )&!tre al $oilea iun&(er-: Rec5e+a-i a8an3o&tulH AL ) ILEA IUNC9ER A+ :n-ele&D )Iese "n %u,! ALEXEI rdon do+nilor o"i-eri Ci :ntre;ului di8i<ion &6 a&culte cu aten-ie ceea ce le 8oi co+unicaD S6 a&culte Ci &61Ci :nti36rea&c6 bine :n +inteD A3oi &6 eGecuteD

Lini#te

:n ti+3ul no3-ii, :n &itua-ia noa&tr6, :n &itua-ia :ntre;ii ar+ate ru&e, aC &3une c5iar :n &itua-ia de &tat a Ucrainei, &1au 3etrecut &c5i+b6ri radicale Ci neaCte3tateDDD )e aceea eu 86 anun- c6 di<ol8 di8i<ionul no&truD
T!&ere $e mormlnt

Lu3ta cu =etliura &1a ter+inatD V6 ordon tuturorM inclu&i8 o"i-erilor, &6 86 &coate-i i+ediat e3ole-ii , Ci celelalte &e+ne de di&tinc-ieD Au;i-i ne:nt:r<iat I Ci a&cunde-i186 3rin ca&eD E
Pau1a

A+ ter+inatD EGecutareaH STU)ZINSKI )o+nule colonelH AleGei Va&ilie8iciH =RI*UL AIBER )o+nule colonelH AleGei Va&ilie8iciH AL ) ILEA AIBER Ce1n&ea+n6 a&taI ALEXEI T6cereH A6r6 co+entariiH EGecuta-i ordinulH Ra3idH AL TREILEA AIBER Ce1n&ea+n6 a&ta, do+nule colonelI Are&ta-i1#H
8!l!,ie

IUNC9ERII Are&ta-i1#H ! Nu :n-ele;e+ ni+icH ! Cu+ &61# are&ta-iIHDDD Ce, a-i turbatI ! =etliura a &3art "rontulH ! Ce c5e&tieH Era+ &i;urHDDD ! LiniCteH
T3
=RI*UL AIBER Ce :n&ea+n6 a&ta, do+nule colonelI AL TREILEA AIBER 9ei, 3lutonul :nt:i, du36 +ineH
Intr! "n %u,! iunc5erii $eruta0i &u arme "n m"n3

NIK LKA Ce "ace-i, do+nilor, ce "ace-iI AL ) ILEA AIBER Are&ta-i1SH A trecut la =etliuraH AL TREILEA AIBER )o+nule colonel, &:nte-i are&tatH */0LAEVSKI )reiinin$u+l pe al treilea o%i0er-: Stai, locotenentei AL TREILEA AIBER DT+p[ L6&a-i1+6, do+nule locotenent, ,o& +:inile de 3 +ineH Iunc5eri, 5ia-i1#H */0LAEVSKI Iunc5eri, :na3oiH STU)ZINSKI AleGei Va&ilie8ici, 3ri8i-i ce &e :nt:+3l6H NIK LKA :na3oiH STU)ZINSKI :na3oiH )oar 8i &1a &3u& odat6D Nu a&cul ordinele o"i-erilor in"erioriH =RI*UL AIBER )o+nilor, ce &e :nt:+3l6I AL ) ILEA AIBER )o+nilorH "mbul1eal!' In mlinile o%i0erilor apar re2ol2ere AL TREILEA AIBER Nu1i a&culta-i 3e co+andan-iH =RI*UL IUNC9ER )i8i<ia &1a r6&culatH =RI*UL AIBER

Ce "ace-iI STU)ZINSKI T6cereH )re3-iH AL TREILEA AIBER Lua-i1#H ALEXEI T6cereH Vreau &6 86 8orbe&cH IUNC9ERII Nu +ai a8e+ ce di&cutaH ! Nu 8re+ &6 a&cult6+H ! Nu 8re+ &6 a&cult6+H ! Ur+a-i1# 3e co+andantul bateriei a doua2 NIK LKA L6&a-i1# &6 8orbea&c6H AL TREILEA AIBER *ai :ncet, iunc5eri, liniCti-i186D L6&a-i1# &6 &, eG3lice, nu1# l6&6+ noi &6 ia&6 de aiciD */0LAEVSKI Lua-i186 :na3oi iunc5erii, c5iar :n cli3a a&tal 3RI*UL AIBER )re3-iH AliniereaH IUNC9ERII )re3-iH )re3-iH )re3-iH ALEXEI )aDDD ReuCit6 "or+a-ie +i1a tri+i& bunul )u+ne<eu :n 3er&oana 8oa&tr6 Ci bine +i1ar "i &tat

&6 +er; la lu3t6 cu 8oiD )ar, do+nilor, ceea ce e &cu<abil 3entru un t:n6r 8oluntar, e de neiertat )&!tre al treilea o%i0er- 3entru du+nea8oa&tr6, do+nule locotenentH Credea+ c6 "iecare dintre 8oi 8a :n-ele;e c6 &1a :nt:+3lat o nenorocire, c6 3ur Ci &i+3lu co+andantului 8o&tru i1a "o&t ruCine &6 3ronun-e niCte lucruri at:t de ,o&niceD )ar n1a8e-i de&tul6 i+a;ina-ieD =e cine dori-i &6 a36ra-iI R6&3unde-i1+iD
T!&ere

R6&3unde-i, c:nd 86 :ntreab6 co+andantulH =e cineI AL TREILEA AIBER =e 9at+an a+ 3ro+i& &61# a36r6+D ALEXEI =e 9at+anI =er"ectH A<i la ora trei di+inea-a, 9at+anul, l6&:nd ar+ata :n 8oia &oartei, a "u;it cu un tren ;er+an, de;5i<at :n o"i-er ;er+an, :n -ara nu+it6 %er+aniaD ACa c6, :n 8re+e ce locotenentul e "er+ 5ot6r:t &61# a3ere 3e 9at+an, ace&ta nici nu &e +ai a"l6 aici, ci :Ci ur+ea<6 cu bine dru+ul &3re BerlinD IUNC9ERII S3re BerlinIH ! Ce tot &3uneIH ! Nici nu 8re+ &6 au<i+H =RI*UL IUNC9ER )o+nilor, de ce :l a&culta-iI STU)ZINSKI T6cereH
Rumoare "n ,eamuri se aprin$e #i mai 2iu r!s!ritul

ALEXEI 0i a&ta :nc6 nu e totD dat6 cu acea&t6 canalie, a "u;it :n aceeaCi direc-ie o alt6 otrea36 ! lu+i1, na-ia &a, co+andantul ar+atei 3rin-ul BeloruJo8M A&t"el, dra;ii +ei, nu nu+ai c6 nu a8e-i 3e cine a36ra, dar nici n1are cine &6 ne co+ande, 3entru c6 &tatul +a,or al 3rin-ului a Cter&1o :+3reun6 cu elD Rumoare
T(

TT
IUNC9ERII

! E i+3o&ibilH ! A&ta nu &e 3oateH ! E o +inciun6H

ALEXBI Cine a &3u& c6 e o +inciun6H Cine a 3ronun-ai cu8:ntul +inciun6I A+ "o&t adineauri la &tatut +a,orD A+ controlat toate in"or+a-iileD R6&3und 3entru "iecare cu8:nt al +euHDDD )eci, do+nilorM AceCtia &:nte+D )ou6 &ute de oa+eniD Iar acoloS e =etliuraD 0i nu e bine <i& acolo, e aiciH =rieteni. ca8aleria lui e la +ar;inea oraCuluiH El are ar+at6 de dou6 &ute de +iiD Iar noi ! &inter cu to-ii aici dou61trei re;i+ente de in"anterie 0.. trei bateriiD E clarI Unul dintre 8oi a &co& re8o:1, 8erul la +ineD *1a &3eriat :n;ro<itorD *uco&ulH AL TREILEA AIBER )o+nule colonelH ALEXEI T6cereH )eci iat6D )ac6 8oi, acu+, :n condi-iili a&tea, 8e-i lua 5ot6r:rea &6 a36r6+DDD 3e cineI ceID, cu un cu8:nt, &6 +er;e+ la lu3t6 ! eu n1a+ &6 8a conducD =entru c6 la b:lci eu nu 3artici3, +ai ale& c6 ace&t b:lci ar "i 3l6tit cu &:n;ele 8o&tru al tuturor Ci a&ta ab&olut "6r6 nici un &en&D NIK LKA Canalii de &tat1+a,orH Rumoare #i urlete IUNC9ERII Ce "ace+ acu+I ! S:nte+ ca Ci +or-iH ! S6 ne culc6+ :n coCciu;eI ! RuCineHDDD ! )u1te draculuiHDDD Ce, eCti la +itin;I ! )re3-iH ! Ne1au atra& :ntr1o ca3can6D AL TREILEA IUNC9ER )&ine In %u,!' plin,"n$-: A-i tot &tri;at :nainte, :nainte, iar acu+, deodat6 :na3oiD )ac6 dau de 9at+an, :l o+orH =RI*UL AIBER Lua-i1o dracului de aici 3e +uierea a&taH A&culta-i, iunc5eri4 dac6 e ade86rat ce &3une do+nul colonel ! 8eni-i du36 +ineH Aace+ ro&t de trenuri ! Ci 3e )on, la )eniJinH T@

IUNC9ERII STU)ZINSKI ALEXEI NIK LKA ALEXEI

*/0LAEVSKI ALEXEI */0LAEVSKI STU)ZINSKI

=e )onH La )eniJinHDDD DNDD1 \ Ar:r+:Z LrlU ! UCor de <i&DDD ce tot :ndru;iH ! Cu+ &6 +er;e+ 3e )onI E&te i+3o&ibilHDDD AleGei Va&ilie8ici, aCa e, trebuie &6 l6&6+ totul balt6 Ci &6 duce+ di8i<ionul 3e )onD C63itane Stud<in&JiH Cu+ :-i 3er+i-iH Eu co+and di8i<ionulH Eu 8oi ordona ! iar 8oi 8e-i eGecutaH =e )onI A&culta-i1+6H Ce crede-i 8oi c6 8e-i ;6&i 3e )on, a&ta :n ca< c6 a,un;e-i acoloI Ve-i :nt:lni aceiaCi ;enerali Ci aceeaCi ;aCc6 de &tat1+a,orD AceleaCi canaliiH EGactD V6 8or 3une &6 86 lu3ta-i cu 3ro3riul 8o&tru 3o3orD Iar c:nd ace&ta 86 8a &"6r:+a ca3etele, ei 8or "u;i 3e&te ;rani-6DDD Eu Ctiu c6 la Ro&to8 &e :nt:+3l6 acelaCi lucru ca Ci la Kie8D )i8i<ioanele nu au obu<e, iunc5erii n1au ci<+e, iar o"i-erii &tau 3rin ca"eneleD A&culta-i1+6, 3rieteniH S:nt o"i-er co+batant Ci +i &1a ordonat &6 86 arunc :n b6t6lieD *6car de1a+ "i a8ut 3entru ceD )ar n1a8e+D )eclar deci :n +od 3ublic c6 eu nu 86 8oi conduce Ci nici nu 86 8oi l6&aH V1o &3un4 &1a &":rCit cu +iCcarea alb6 din UcrainaD 0i :n Ro&to813e1)on &1a &":rCit, Ci 3e&te totH =o3orul nu e cu noiD E :+3otri8a noa&tr6D ACa c6 &1a ter+inatH SicriuH Ca3acH 0i iat6 c6 eu, AleGei Turbin, o"i-er de carier6 Ci trecut 3rin r6<boiul cu ;er+anii, +artori :+i &:nt o"i-erii Stud<in&Ji Ci *:Clae8&Ji, iau 3e conCtiin-a Ci 3e r6&3underea +ea totul, ab&olut totul, 86 3re8in, Ci "iindc6 86 iube&c, 86 tri+it aca&6D A+ ter+inatD
.uiet $e 2o&i O e6plo1ie nea#teptat!

Scoate-i186 e3ole-ii, arunca-i ar+ele Ci ri&i3i1-i186 ne:nt:r<iat 3e la ca&ele 8oa&treD


Iun&(erii i#i smul, epole0ii' arun&! armele

)stri,!-: *ai :ncetH )o+nule colonel, 3er+ite-i &6 d6+ "oc cl6dirii ;i+na<iuluiI Nu 3er+itD
O lo2itur! $e tun U!n,!ne ,eamurile

+itralier6H Iunc5eri, aca&6H TK


f MXf '-ini ,:'i,V

M LA!V"KI

Iunc5eri, &una-i retra;erea, duce-i186 aca&6H

O trompet! r!sun! In spatele s&enei Iun&(erii #i o%i0erii s] 2 O,[ "mpr!#tie 2,, , 2 Ni9ol9a lo2e#te &u arma In &utia &u "ntrerup!toare #i %u,e , , Se stin,e lumina Ale6ei Un,! sob!' rupe ni#te ("nii #i ar$e Pau1! lun,! Intr! *aGi+D

ALEXEI *AXI* ALEXEI *AXI* ALEXEI *AXI* ALEXEI *AXI* ALEXEI *AXI* ALEXEI *AXI* *AXI* ALEXEI
*AXI*

Tu cine eCtiI S:nt 3a<nicul de aiciD =leac6 dracului, +ai re3ede, au &6 te o+oare aici Unde &6 +6 duc, :n6l-i+ea 8oa&tr6I Eu nu 3ot &iH la& a8erea &tatuluiD Au &3art b6ncile :n dou6 cla&e au 3rodu& niCte 3ierderi de nici nu 3ot &6 86 &3unD 0i lu+inaDDD *ulte ar+ate au "o&t 3e aici, dai lina ca a&ta, ierta-i1+6DDD *oCule, la&61+6, te ro;D Acu+ 3ute-i &6 +6 t6ia-i Ci cu &abia c6 eu nu 3lec *ie, ce +i1a &3u& do+nul directorDDD Ei, ce -i1a &3u& do+nul directorI P *aGi+, 8e<i, r6+:i &in;urDDD *aGi+, "ii atentD, 0i du+nea8oa&tr6, ce a-i "6cutDDD 4 Tu nu :n-ele;i de 8orb6 bun6, +oCuleI Au &6 t" o+oareD )u1te unde8a :n 3i8ni-6, a&cunde1t" acoloD

9ai, 3iei de aiciD 0i cine o &a r6&3und6I *aGi+ e r6&3un<ato 3entru toate, nuI C:-i n1au "o&t ! Ci 3entru -a" Ci :+3otri8a -arului, tot &oiul de &olda-i be<+el tici, dar &6 ru36 b6ncileDDD Unde au di&36rut li&teleI )Spar,e $ulapul &a pi&iorul EGcelen-a 8oa&tr6, dar are Ci c5eieD )ula3 de ;i+na<iu, iar du+nea8oa&tr6, <6u aCaDDD cu 3iciorulD )Se $ep!rtea1!' "#i %a&e &ru&e - Lo2itur! $e tun *aic6 3reci&t6DDD S":nt6 n6&c6toareDDD )oa+ne I&u&eDDD ACa, d61iH Bra8oH Bra8oH ConcertH *u<ic6H La&2 c61+i ca<i tu odat6 :n +:n6, 3an 9at+anH Canalia draculuiH
Sus apare
se slre&oa

*:Clae8&JiD

Prin ,eam lumina slab! a unui in&en$iu

EGcelen-6, &3une-i1i Ci du+nea8oa&tr6, 86 ro;1Cu+ &e 3oate aCa ce8aI A &3art dula3ul cu 3icW rulD #
T$

*/0LAEVSKI Nu ne &ta :n cale, +oCuleD 0ter;e1o de aiciD *AXI* T6tari, curat t6tariDDD );ispare - */0LAEVSKI )$e $pparte-: AlioCaH A+ dat "oc la +a;a<ia de e"ecteH Va a8ea =etliura ciuciu +antaleH ALEXEI =entru nu+ele lui )u+ne<eu, nu +ai :nt:r<ia 3e aiciD Au;i aca&6D */0LAEVSKI :nc6 3u-inD *ai ba; dou6 bo+be :n ":n Ci o tule&cD )a tu ce +ai &taiI ALEXEI =:n6 nu &e :ntoarce a8an3o&tul, nu 3ot &6 3lecD */0LAEVSKI C5iar trebuie, AlioCaI Cre<iI ALEMXEI Si;ur c6 trebuie, locotenentH */0LAEVSKI Atunci r6+:n cu tineD ALEXEI Ce ne8oie a+ eu de tine, ViJtorI )u1te la Elena, iute, e un ordinH Ai ;ri,6 de eaH Vin Ci eu du36 8oiD )a ce )u+ne<eu, a-i turbat cu to-ii, &au ce1a8e-iI *6 a&culta-i &au nuI *,0LAEVSKI Bine, AlioCaD Au; la LenJaH ALEXEI Ve<i dac6 a 3lecat NiJolJaD *:n61# de la &3ate, 3entru )u+ne<euH */0LAEVSKI BineH AlioCa, "ii atent, nu ri&caH ALEXEI Ei a&ta1i, 3e +ine +61n8e-iH
3i#lae2s9i $ispare

Situa-ia e ;ra86D L%ra86, ba c5iar "oarte ;ra86NDDD C:nd 3e &cara alb6 ne 8or duce, ne 8or duce1n lu+ea cea alba&tr6DDD )e n1ar <6bo8i 3rea +ult a8an3o&tulDDD NNIK LKA )apare sus' se %uri#ea1!-: AlioCaH ALEXEI Ce "aci, ai c5e" de ;lu+6, daI I+ediat aca&6H 0i &coate1-i e3ole-iiH *arCH NIK LKA Eu "6r6 tine, colonele, nu +6 ducD ALEXEI Cu+IH )S&oale re2ol2erul - NIK LKA Tra;e, 5ai tra;e :n 3ro3riul t6u "rateH ALEXEI T:+3ituleD NIK LKA In,ur61#, 5ai, :n,ur61# 3e 3ro3riul t6u "rateD 0tiu eu ce aCte3-i tuH Tu, co+andante, 8rei &6 +ori, de ruCine, a&ta eH Aoarte bine, atunci a+ &6 te 36<e&cD *6 o+oar6 LenJaD ALEXEI 9ei, care8aH Lua-i1# de1aici 3e iunc5erul TurbinH C63itane *:Clae8&JiH NIK LKA Au 3lecat to-iH ALEXEI Stai c6 8e<i tu, ne+ernicule, di&cut6+ noi aca&6H
U,omote #i trop!it Intr! In ,oan! iunc5erii $in a2anpost

T7 . IUNC9ERII ALEXEI

NIK LK A ALEXEI NIK LK A URA%AN

%ALANBA K/R=AT/I URA%AN NIK LKA K/R=AT/I %ALANBA

)tre&in$ In %u,!-: Ca8aleria lui =etliura e m ur+ele noa&treD Iunc5eriH A&culta-i co+andaH Lua-i1o 3rin &ubD &oluri Ci, "u;a, la =odolH V6 aco36r euD "mu# ;e-i186 e3ole-ii 3e dru+H
In spatele s&enei se apropie un %luierat 2itejes&' se au$t "n!bu#it o armoni&!: =Ci sun!' si $u$uie ?

Au;i-i, "u;i-iH V6 aco36r euH )Se repe$e la %ereastra $e sus - Au;i, te i+3lorD Aie1-i +il6 de LenJal
O e6plo1ie apropiat! $e obu1 8eamurile se spar, Ale6ei &a$e

)o+nule colonelH AlioCJa, AlioCJa, ce1ai "6cutI Subo"i-er Turbin, la&6 dracului eroi&+ulH )Amu 0este )o+nule colonelDDD a&ta nu &e 3oateH AlioCa ridic61teH
Tropot #i larm! Intr! "n %u,! 5aida+aciiD

Ie1teH UiteH UiteH Lua-i1# "l6c6iH Ia1#D K i r 3 a t : i tra,e tn Ni9ol9a )intr"n$ "n %u,!-: )e 8iuH =rinde-i1# de "l6c6iH
Ni9ol9a se Ur!#te In sus pe s&!ri' r"nje#te

Ia te uit6 la "iara a&ta +ic6H A5, 3ui de 2c6-eal Nu ne &ca3i tuH N1ai &6 "u;iH
Apar (ai$ama&ii

Nu +6 la&, cri+inalilorH Nu +6 la&, bandi-ilorH )Se arun&! peste balustra$! #i $ispare - A5, circarul draculuiH )Tra,e - Nu, nu +aiW ni+eniD )e ce l1a-i l6&at "l6c6iI ", ble;ilorHDDD
Armoni&a: =Ci sun!' #i $u$uie ? In spatele s&enei stri,!te5 L Ura aN Trompete Tre&e Bolbotun, $up! el 5 a R d a + a c i &u $rapele ;rapelele se re2ars! "n sus' s&ar! Un mar# asur1itor LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK

TABLOUL AL ;OILEA
Lo&uin0a Turbinilor Uorii 1ilei Be&urile sini stinse Pe masa $e jo& ar$e o luminare

Elena Va&ilie8na, dra;a +eaH )i&3une-i de +ine cu+ dori-iH Vre-i &6 +6 :+brac Ci &6 3orne&c :n c6utarea lorI nu, nuH Nu &e 3oate, Lario&iJH Te1ar o+or: 3e &trad6D S6 aCte3t6+D )oa+ne, :nc6 un incendiuD Ce r6&6rit cu+3litH are ce &e :nt:+3l6 acoloI At:ta aC 8rea &6 Ctiu4 unde &:ntI )oa+ne, ce cu+3lit e r6<boiul ci8ilD 0ti-i ce8a4 eu &:nt "e+eie, de +ine n1or &6 &e atin;6D *6 duc &6 86d ce &e :nt:+3l6 3e &trad6D Elena Va&ilie8na, nu 86 la&H EuDDD Eu 3ur Ci &i+3lu nu 86 la&HDDD Ce1o &6 &3un6 AleGei Va&ilie8iciIH *i1a 3oruncit &6 nu 86 la& :n nici un ca< 3e &trad6,, i1a+ dat cu8:ntulD Nu+ai 3e aici, 3e a3roa3eDDD Elena Va&ilie8naH )e1a+ Cti +6car, ce &e :nt:+3l6DDD *6 duc euDDD La&6 acu+DDD S6 aCte3t6+DDD So-ul du+nea8oa&tr6 a "6cut "oarte bine c6 a 3lecatD A "o&t o "a3t6 :n-elea3t6D Va aCte3ta la Berlin 3:n6 trece 86l+6Ca;ul ace&ta :n;ro<itor Ci a3oi &e 8a :ntoarceD So-ul +euI So-ul +euIDDD S6 nu +ai ro&teCti nu+ele &o-ului +eu :n ca&a a&taD Ai au<itI Bine, Elena Va&ilie8naDDD :ntotdeauna +6 tre<e&c 8orbind aiureaDDD =oate 8re-i un ceaiI AC 3utea 3une &a+o8arulDDD Nu, nu1i ne8oieDDD
B!t!i in us!

Sta-i, &ta-i, nu de&c5ide-i, trebuie :ntrebat cine eD Cine eI 0ERVINSKI ELENA Sla86 )o+nuluiH );es&(i$e - Ce :n&ea+n6 a&taI2

Eu &:ntH EuDDD 0er8in&JiDDD

Cata&tro"6I 0ERVINSKI =etliura a luat oraCulD LARI SIK unde &:ntI Lu3t6I @0 @#

L1a luatI )oa+ne, ce :n;ro<itorIH ELENA

0i ei

0ERVINSKI Nu 86 neliniCti-i, Elena Va&ilie8naH L1a+ anun-a 3e AleGei Va&ilie8ici acu+ c:te8a oreD Totul cit &e 3oate de bineD ELENA Cu+ adic6 e bineI )ar 9at+anulI Ar+ataI 0ERVINSKI 9at+anul a "u;it :n noa3tea a&taD ELFENA A "u;itI A 36r6&it ar+ataI 0ERVINSKI C5iar aCaD 0i 3rin-ul BeloruJo8 de a&e+enea, )"#i s&oate paltonul - ELENA Ne+erniciiD 0ERVINSKI NiCte canaliiH LARI SIK )ar de ce nu e lu+in6I 0ERVINSKI A "o&t atacat6 &ta-iaD LARI SIK Vai18ai18aiDDD 0ERVINSKI Elena Va&ilie8na, +6 3ot a&cunde la du+nea1, 8oa&tr6I Acu+ 8or :nce3e &61i caute 3e o"i-eriDi ELENA Si;ur c6 daH 0ERVINSKI Elena Va&ilie8na, dac6 a-i Cti c:t &:nt de "ericit c6 &:nte-i 8ie Ci &6n6toa&6D
B!t!i in u#!

Larion, :ntreab6 cine eDDD LARI SIK

Cine eI V CEA LUI */0LAEVSKI Noi, noiD i n & JiD ELENA Sla86 )o+nuluiH )ar AlioCa Ci NiJolai unde &:nth */0LAEVSKI Aii liniCtit6, Lena, "ii liniCtit6D Vin i+ediatD Nd te te+e, &tr6<ile &:nt :nc6 libere, li 8a conduc6 a8an3o&tul 3e a+:ndoiD A, 6&ta1i de,a aiciI )eci Ctii totulDDD ELENA *ul-u+e&c, totulD A5, ne+-ii 6CtiaH Ne+-ii 6Ctia"l STU)ZINSKI Nu1i ni+icDDD Nu1i ni+icDDD ne 8o+ a+inti noi odat6 de toate a&teaH Nu1i ni+icH */0LAEVSKI S6 tr6ieCti, LarionH LARI SIK Uite, VitenJa, ce lucruri :n;ro<itoare &e :nt:+3l6l, */0LAEVSKI )a, niCte :ntQ+3l6ri cla&a :nt:iD ELENA :n ce 5al &:nte-iD )uce-i186 &6 86 :nc6l<i-i, 3un i+ediat &a+o8arulD 0ERVINSKI )$e Un,! sob!-: S6 te a,ut, LenaI ELENA Nu1i ne8oieD *6 de&curc Ci &in;ur6D )Iese "n %u,* l */0LAEVSKI Salutare, 3ane ad,utant 3er&onalD Cu+ de &:nte-i2 "6r2 de e;5ile-iIDDD L)uce-i186, do+nilor o"i-erW
Lariosi9 $es&(i$e u#a Intr! *:Clae8&Ji 0i Stud. <

62

:n Ucraina Ci "or+a-i186 unit6-ileNDDD 0i a &c63a" Ci o lacri+6D *a+a 8oa&tr6 de tic6loCiH Ce :n&ea+n6 tonul 6&ta de b:lciI =6i dac6 &1a l6&at cu b:lci Ci tonul e de b:lciH =arc6 nu tu ni l1ai 3ro+i& 3e +a,e&tatea &a i+3erial6 Ci ai b6ut :n cin&tea :n6l-i+ii &aleD A3ro3o, unde1i :n6l-i+ea a&ta acu+, :n +o+entul de "a-6I )e ce 8rei &6 CtiiI Iat6 de ce4 dac6 +i1ar 3ica acu+ :n +:ini :n6l-i+ea a&ta, aC lua1o "ru+o& 3e d:n&a de 3icioare Ci aC tr:nti1o cu ca3ul de caldar:+ 3:n6 aC &i+-i o &ati&"ac-ie total6D Iar ;aCca 8oa&tr6 de &tat +a,or ar trebui :necat6 :n latrin6H )o+nule *:Clae8&Ji, 81aC ru;a &6 nu de36Ci-i li+itaD Cana5i ordinareH Cu1u1u+I )e ce 8a certa-iI :n calitate de &u3erior, 86 cer &6 ter+ina-i nu+aidec:t di&cu-ia a&taH E ab&olut &tu3id6 Ci li3&it6 de orice &en&H Z6u ViJtor, ce te le;i de1bietul o+l LiniCteCte1te, locotenenteD =urtarea c63itanului *:Clae8&Ji a de8enit in&u3ortabil6 :n ulti+ul ti+3DDD 0i c:t6 +o,icieH =arc6 eu &:nt 8ino8at de cata&tro"6I )i+3otri86, eu 81a+ 3re8enit 3e to-iD )e n1aC "i "o&t eu, nu1i deloc &i;ur c6 ar Cedea el aici 8iu Ci ne86t6+atD E 3er"ect ade86rat, locotenente, Ci 86 &:nte+ "oarte recuno&c6toriD )intr!-: Ce eI Ce &1a :nt:+3latI Elena Va&ilie8na, nu 86 neliniCti-i, totul 8a "i :n 3er"ect6 ordineD V6 ;arante<D )uce-i1 86 la du+nea8oa&tr6D
Elena iese

ViJtor, cere1-i &cu<e, n1a8eai dre3tul &6 "aci aCa ce8aD */0LAEVSKI Bine, la&6, LeonidH *1a+ a3rin& ca+ tareD )ar +i1e at:t de ciud6DDD

0ERVINSKI )Se

*i &e 3are de&tul de curio&DDD STU)ZINSKI

L6&a-i1o balt6, nu de a&ta ne arde acu+D

a#a1! Un,! %o&Pau1! */0LAEVSKI C5iar, unde1or "i AlioCa Ci NiJolJaI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI 2LARI SIK STU)ZINSKI 0ERVINSKI STU)ZINSKI ELENA STU)ZINSKI 63 STU)ZINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI LARI SIK */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI LARI SIK 0ERVINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI

0i eu &:nt neliniCtitDDD *ai aCte3t cinci +in Ci +6 duc &61i cautDDD


Pau1!

0i <ici c6 a Cter&1o de "a-6 cu tineI )e "a-6 cu +ine, a+ "o&t acolo 3in6 :n ulti+ul +o+entD Aru+oa&6 3ri8eliCteH Ce n1aC "i dat &6 "iu Ci eu de "a-6 la treaba a&taH )e ce nu l1ai &tri8it ca 3 e un 36duc5eI Trebuia &6 te duci tu &61# &tri8eCtiH L1aC "i &tri8it, "ii 3e 3aceD 0i ia <i, -i1a &3u& ce8a de r6+a& bunI Cu+ &6 nu, &i;ur c6 +i1a &3u&H *1a :+br6-iCat, +i1a +ul-u+it c6 l1a+ &lu,it cu credin-6DDD 0i a l6cri+atI )a, a &c63at Ci o lacri+6DDD A l6cri+atI Ce :nduioC6torH =oate -i1a Ci d6ruit ce8a de r6+a& bunI *6car un 3ort-i;aret de aur cu +ono;ra+6I )a, +i1a d6ruit un 3ort-i;aretD =tiu, draceHDDD Iart61+6, te ro;, Leonid, +6 te+ &6 nu te &u3eri din nouD Tu, de "a3t, nu eCti o+ r6u, dar ai unele ciud6-eniiDDD Adic6 ce 8rei &6 <iciI

Cu+ &61-i &3unDDD Ar trebui &6 "ii &criitorDDD Ai o i+a;ina-ie at:t de bo;at6DDD A l6cri+atDDD 0i dac6 -i1aC &3une4 ia arat6 3ort-i;aretulH
Cer2ins9i arat! "n t!&ere port0i,aretul

*1ai o+or:tH Are c5iar Ci +ono;ra+6H Ei, ce &e cu8ine &6 &3ui acu+, c63itane *:Clae8&JiI :ndat6D )e "a-6 cu 8oi, do+nilor, :i cer iertare In 8ia-a +ea n1a+ 86<ut ce8a at:t de "ru+oi Cred c6 at:rn6 un "untI 3t<eci Ci 3atru de <olotniciD
Cio&!nituri "n ,eam

)o+nilorHDDD
To0i se ri$i&! In pi&ioare

Nu1+i 3lac trucurileDDD )e ce nu bat la uC6I )o+nilorDDD re8ol8ereleDDD ar "i +ai bine &6 le arunc6+D )As&un$e port0i,aretul "n spatele #emiF neului Stu$1ins9i #i 3"#lae2s9i se apropie $e ,eam #i se uit! a%arZ $"n$ la o parte' &u pre&au0ie' $raperia 64 STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI 1

A5, n1a+ &6 +i1o iert niciodat6H Air1ar &6 "ieH A5, )oa+neH )Se repe$e s+o anun0e pe Elena ElenaDDD Unde naiba te duciIDDD Ai :nnebunitHDDD Cu+ 3o-i "i at:t deDDD )"i astup! ,ura &u m"na 7u, &u to0ii a%ar! Pau1! E a$us X i J o # J aD

LenJa trebuie du&6 unde8aDDD )oa+neH )ar AlioCa unde o "iI Ar trebui &6 "iu o+or:tHDDD =une-i1#, 3une-i1#DDD c5iar ,o&DDD STU)ZINSKI *ai bine 3e di8anD Caut6 ranaD caut1oH 0ERVINSKI Are ca3ul &3artH STU)ZINSKI 0i :n ci<+e e &:n;eDDD Scote-i1i1leDDD 0ERVINSKI 9aide-i &61# duce+DDD acoloDDD2 TotuCi nu &e 3oate 3e ,o&, <6uDDD STU)ZINSKI Lario&iJH Re3ede, 3ernele Ci o 36tur6D =une-i1# 3e di8anD
"l $u& pe Ni9ol9a pe $i2an

Taie ci<+aHDDD Taie ci<+aHDDD AleGei Va&ilie8ici are 3an&a+ente :n cabinetH


Cer2ins9i iese "n %u,!

LARI SIK NIK LKA */0LAEVSKI STU)ZINSKI NIK LKA */0LAEVSKI ELENA NIK LKA ELENA

Ia Ci &3irtulH )oa+ne, cu+ de &1o "i ni+erit toc+ai elI =arc61i un "6cutDDD Unde1i AleGei Va&ilie8iciIDDD
0er8in&Ji sose#te In %u,! &u tin&lura $e io$ #i &u pansamentele Stu$1ins9i "i ban$ajea1! &apul lui Ni9ol9a

*oareI )"#i re2ine-: H

S6 :nnebuneCti, nu altaD S3une un cu8:nt nu+ai4 unde e AlioCJaI Unde1i AleGei Va&ilie8ici I )o+nilorDDD Cu+I
Intr! "n ,rab! ElenaD

LenoeiJa, nu te neliniCtiD A c6<ut Ci &1a lo8it la ca3D Nu1i ni+ic ;ra8D Ba e r6nit, ce tot &3uiH Nu, LenoeiJa, nuDDD )ar unde e AleGeiI Unde1i AleGeiI )Insistent )oar ai "o&t cu el, nuI R6&3unde, 5ai, un &in;ur cu8:nt4 unde e AleGeiI
65
Teatru *i5ail Bul;aJo8

*/0LAEVSKI STU)ZINSKI ELENA NIK LKA ELENA STU)ZINSKI 0ERVINSKI ELENA */0LAEVSKI ELENA STU)ZINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA LARI SIK 0ERVINSKI ELENA */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI

Ce "ace+ acu+aI )&!tre 3"#lae2s9i-: A&ta nu &e 3oateH Nu 3oateHDDD )e ce taciI LenociJaDDD :ndat6DDD Nu +in-iH Nu+ai &6 nu +in-iH
3t#lae2s9i ti %a&e semn lui Ni9ol9a: =Ta&i?

Elena Va&ilie8naDDD Lena, <6uDDD E clar, totul e clarH L1au o+or:t 3e AleGeiH, Ce &3ui, ce &3ui LenaH )e unde ai +ai &co&1o, Ci 3e a&taI Uit61te la "a-a luiD Uit61teD )ar Ci "6r6 &61i "ii 86<ut "a-aH A+ Ctiut eu, a+ &i+-it1o, a+ :n-ele& c:nd a 3lecat c6 &e 8a ter+ina aCaH )&!tre Ni9ol9a-: S3une, ce1i cu elIH LarionH L1au uci& 3e AlioCaDDD Aduce-i niCte a36D LarionH L1au uci& 3e AlioCaH Ieri :nc6 +ai &t6teaiS cu el la +a&6, -ii +inteI 0i l1au uci&DDD )ra;6 Elena Va&ilie8naDDD Lena, LenaDDD 0i 8oiI "i-eriH "i-eri &u3erioriH A-i 8enit cu to-ii aca&6, iar co+andantul 8o&tru a "o&t uci&HDDD4 Lena, "ie1-i +il6 de noi, ce tot &3uiIH A+ :nde3linit cu to-ii ordinul luiD Cu to-iiH Ba nu, are 3er"ect6 dre3tateH Nu+ai eu &:nt da 8in6H N1a8ea+ 8oie &61# la&H S:nt o"i-er &u3erior :n&6 Ci1+i 8oi :ndre3ta ;reCealaH )Ia re2ol2erul . :ncotroI Nu, &taiH StaiH Ia1-i +:inileH Ce "aci, 8rei &6 r6+:n &in;urI Nu eCti 8ino8a, ab&olut de ni+icH )e ni+icH Eu l1a+ 86<ut ulti+ul, l1a+

3re8enit Ci a+ :nde3linit tot ce +i1a &3u&D LenaH Locotenent *:Clae8&Ji, d61+i dru+ulH )61+i re8ol8erulH 0er8in&JiH N1a8e-i dre3tulH Vre-i &6 "ie Ci +ai r6uI N> a8e-i dre3tulH )"l 0ine pe Stu$1ins9i - Lena, 3orunceCte1iH Toate a&tea &:nt din cau.B cu8intelor taleD Ia1i re8ol8erulH
66 .

ELENA A+ &3u&1o de durereD *i &1a tulburat +inteaD )a-i1+i re8ol8erulH STU)ZINSKI )isteri&-: Ni+eni n1are dre3tul &6 +6 acu<eH Ni+eniH Ni+eniH A+ :nde3linit toate ordinele colonelului TurbinH ELENA Ni+eniHDDD Ni+eniHDDD Eu &:nt nebun6D */0LAEVSKI NiJolJa, &3uneDDD Lena, "ii tareD V:l 8o+ ;6&iDDD &61# ;6&i+DDD S3une ade86rulDDD NIK LKA Co+andantul a "o&t uci&DDD
Elena le#in!
C RTIS,
(

: II iMrr L
I III'1 '-'

F: O81 f" tn,aETF + uD N<ai t


S'

I <"V

2a YD V W[KE2=f, Z 1 V Di&illE,NH2D i , aut i1ui iY r"i"hM ne M ItOD&Wtiu"Dt2 iN2i H 2H la,W2 f bi5 A E DD2o5, o Di DE Ci 1 DD t M1t 1 "/irl, i.- L,.'] ,, ! *'
\ ' r> > 'Xlir* . "t , '^t c . ^ iirti u
II

222

.Ml,1' * qu ii, '(_ .i

i !!if

i " #$

Actul al patrulea
Al

Atl
Au tre&ut $ou! luni E ajunul Cr!&iunului in anul @^@S Casa e luminat!' Elena #i Lario&iJ "mpo$obeaA bra$ul

LARI SIK )pe s&!ri0!-: Cred c6 &teaua a&taDDD )As&ult! a aten0ie - ELENA Ce eI LARI SIK Nu, +i &1a 36rut doarDDD Elena Va&ilie8na, 8l, a&i;ur c6 6&ta e &":rCitulD Vor lua oraCulD ELENA Nu te ;r6bi, Lario&iJ, :nc6 nu &e Ctie ni+icD LARI SIK EGi&t6 un &e+n &i;ur ! nu &e aud :+3uCc6turi V1o &3un cu toat6 &inceritatea, Elena Va&ilie8na :n ace&te ulti+e dou6 luni +1a+ 32icti&it :n;ro <itor de :+3uCc6turiD Nu1+i 3lac delocD ELENA :-i :+36rt6Ce&c ;u&turileD LARI SIK =re&u3un c6 &teaua a&ta 8a "i "oarte la locul aiciD ELEXA Coboar6, Lario&iJ, +6 te+ &6 nu1-i &3ar;i ca3ii LARI SIX Ei a&ta1i, Elena Va&ilie8naHDDD Bradul e 3ri+a1n,l cu+ &3une VitenJaD AC 8rea &61# 86d 3e celB ar &3une c6 nu1i "ru+o&H A5, Elena Va&ilie8na dac6 a-i CtiH Bradul :+i a+inteCte de <ilele care nu &e 8or +ai :ntoarce, ale co3il6riei la .ito+irDDD Lu+iniDDD Un br6du- 8erdeDDD )Pau1 )e alt"el aici +6 &i+t +ai bine, +ult +ai bin" dec:t :n co3il6rieD )e aici n1aC +ai 3leca nic6iej AC &ta toat6 8ia-a aici &ub brad, la 3icioareH> du+nea8oa&tr6, Ci n1aC +ai 3leca nic6ieriDDD , ELENA Te1ai 3licti&iD =rea eCti 3oet, LarionD LARI SIK Nu, ce "el de 3oet &:nt euH =e draDDD A5D ierta-i1n] Elena Va&ilie8naH
63

ELENA Recit61+i, recit61+i ce8a nouD 9ai, te ro;D :+i 3lac "oarte +ult 8er&urile du+italeD ECti "oarte talentatD LARI SIK &3une-i &incerI ELENA Ab&olut &incerD LARI SIK BineDDD A+ &6 86 recitD A+ &6 86 recitDDD Se dedic6DDD Cu alte cu8inte, &e dedic6DDD Nu, n1 a+ &6 86 recit nici un "el de 8er&uriD ELENA )e ceI LARI SIK Nu, la ce bunI

ELENA 0i cui <ici c6 i &e dedic6I LARI SIK Unei "e+eiD ELENA SecretI LARI SIK SecretD )u+nea8oa&tr6D ELENA *ul-u+e&c, dra;ul +euD LARI SIK Ce &61+i +ai +ul-u+i-iHDDD )in +ul-u+iri nu1-i "aci +antaDDD Aoleu, ierta-i1+6, Elena Va&ilie8na, +1a+ +oli3&it de la *:&lae8&JiD 0ti-i, :+i &ca36 +ai nou niCte eG3re&iiDDD ELENA V6dD Cred c6 te1ai :ndr6;o&tit de *:ClaeA r&JiD LARI SIK Nu, de du+nea8oa&tr6 +1a+ :ndr6;o&titD ELENA *ai bine nu te2:ndr6;o&ti de +ine, Larion, n1are ro&tD LARI SIK 0ti-i ce8aI C6&6tori-i186 cu +ineH ELENA ECti de1a dre3tul :nduioC6torD )ar a&ta e i+3o&ibilD LARI SIK Nu &e +ai :ntoarceHDDD 0i ce o &6 "ace-i &in;ur6I Sin;ur6, "6r6 &3ri,in, "6r6 con&olareD Ce1i dre3t, eu aC "i un &3ri,in ca+ de ra5DDD &lab, dar :n &c5i+b 81aC iubi "oarte +ultD Toat6 8ia-aD S:nte-i idealul +euD Nu 8a +ai 8eniD *ai ale& acu+ c:nd :naintea<6 bolCe8iciiDDD Nu &e +ai :ntoarceH ELENA Nu, nu &e 8a :ntoarceD )ar nu de&3re a&ta e 8orbaD C5iar dac6 &1ar :ntoarce, 8ia-a +ea cu el &1a ter+inatD LARI SIK Nici nu +ai are cu+ &6 treac6DDD )aD Nu 3utea+ &6 +6 uit la du+nea8oa&tr6 c:nd a 3lecatD *i &e ru3ea ini+aD Bi &e "6cea "ric6, <6uDDD ELENA ACa de r6u ar6ta+I LARI SIK :n;ro<itorH Ca :ntr1un coC+arH Slab61&:ab6DDD 0i "a-a 86 era ;alben61;alben6DDD ELENA Ce tot in8ente<i, LarionH LARI SIK ", c5iar c6DDD dracu Ctie ce :ndru;DDD )ar acu+ &:nte-i +ai bine, +ult +ai bineDDD Acu+ &:nte-i ru+en61ru+en6DDD
69 ELENA LARI SIK

ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK

ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK ELENA LARI SIK

ELENA 0ERVINSKI LARI SIK ELENA 0ERVINSKI

)u+neata, Lario&iJ, eCti ini+itabilD Vino la &6 te &6rut 3e "runteD =e "runteI BineD )ac6 <ice-i du+nea8oa&tr6 atunci 3e "runteH
Elena ii s!rut! pe %runte

=6i &i;ur, 3arc6 eu 3ot "i iubitH =o-i, Ci :nc6 "oarte bineD Nu+ai c6 eu, a+ o idil6D Cu+ a-i &3u&I Idil6I CineI )u+nea8oa&tr6I E idil6I Nu &e 3oateH are eu nu &:nt :n &tareI S:nte-i o &":nt6H S:nte-iDDD Cine eI :l CtiuI 0i :nc6 "oarte bineD :l Ctiu "oarte bineIDDD Sta-iDDD CineI Sta-i, &ta-i &ta-iHDDD Tinere do+nDDD n1ai 86<ut ni+icDDD =une-i 3e 3o36, Ci nu 86 atin;e-i de da+eDDD 0i eu ere dea+ c6 a "o&t un 8i&D Noroco& ble&te+atul Lario&iJ, nu1i "ru+o&H =lecDDD =lecDDD Unde 3leciI *6 duc la ar+e2an du36 8odc6 CP +6 :+b6t nu +ai Ctiu de +ineDDD C6 te Ci la&DDD Larion, 8o+ "i 3rieteniD 0tiu, Ctiu, a+ citit Ci :n ro+aneDDD C:nd &e a,un; la L8o+ "i 3rieteniN :n&ea+n6 c6 ;ata, &1a ter+i nat, nu +ai e nici o Can&6H )"#i "mbra&! paltonul Lario&iJH S6 te :ntorci re3edeH Cur:nd 8or &oi +u&a"iriiH
Lariosi9' $es&(i1in$ u#a' se &io&ne#te "n 2estibul &u 0 8 i n & J i rupt #i o&(elari alba#tri &are intr! A&esta poart! o p!l!rie ponosiA un palton

Bun6 <iua, Elena Va&ilie8naH Bun6 <iua, Lari, ADDD bun6 <iua,DDD bun6 <iua );ispare - )oa+ne &"inteH :n ce 5al eCtiH *ul-u+e&c, Elena Va&ilie8naD A+ 86<ut eu e c:nd ar6-i alt"elD A&t6<i +er;ea+ cu bir,a, FA :n ,urul +eu, 3e trotuar, +iCunau tot 3roletariD 0i unul &3une, cu o 8oce tare duioa&6 LUite un boier ucraineanH ACtea3t6, <ice, 3"", +:ineD C6 +:ine 86 adun6+ noi de 3rin tr6&uri2 Iar eu a+ oc5iul "or+atD *1a+ uitat la el Ci [ +i1a+ <i&4 trebuie &6 +er; aca&6 &6 +6 &c5iNN2
70

"
:n;6dui-i1+i &6 86 "elicit ! cu =etliura &1a ter+inatH ELENA4 Ce &3uiIH 0ERVINSKI :n noa3tea a&ta &o&eCte Ar+ata RoCieD A&ta :n&ea+n6 3uterea &o8ietelor Ci aCa +ai de3arteH ELENA 0i de ce te1bucuriI S1ar 3utea crede c6 Ci du+neata eCti bolCe8icH 0ERVINSKI Eu &:nt &i+3ati<antH Iar 3altonaCul l1a+ :nc5iriat de la un 3ortarD E un 3altonaC "6r6 de 3artidD ELENA A6 bine Ci &coate i+ediat 3orc6ria a&taH 0ERVINSKI A+ :n-ele&, &6 tr6i-iH )S&oate paltonul' p!l!ria' #o#onii' o&(elarii' r!m"ne "ntr+un %ra& splen$i$ - =ri8i-i1+6, "elicita-i1+6, toc+ai a+ debutatD Le1a+ c:ntat Ci1a+ "o&t 3ri+itD Te "elicitD Lena, nu1i ni+eni aca&6I Ce +ai e cu NiJolJaI )oar+eDDD Lena, LenaDDD La&61+6DDD Ia &tai 3u-in, de ce -i1ai ra& "a8ori-iiI :+i e +ai co+od &6 +6 +ac5ie<D :n bolCe8ic -i1e +ai co+od &6 te +ac5ie<iD U", creatur6 8iclean6 Ci laC6H Nu te te+e, n1o &6 &e atin;6 ni+eni de du+neataD S6 :ncerce nu+ai &6 &e atin;6 cine8a de un o+ a c6rui 8oce cu3rinde dou6 octa8e 3line, 3lu& dou6 note &u&HDDD LenociJaH =ot &6 86 "ac o declara-ie I A61+iD LenaH Iat6 c6 &1a ter+inat totulDDD NiJolJa &e 8a :n<dr68eni :n cur:ndDDD =etliura 8a "i ;onitDDD Eu a+ debutatDDD :nce3e o 8ia-6 nou6D Nu +ai are ro&t &6 ne c5inui+D El nu 8a 8eniD N1are cu+ &6 a,un;6, LenaH Iar eu nu &:nt c5iar at:t de r6u, <6u c6 nuHDDD Nu &:nt r6u delocD Uit61te 3u-in la tineD ECti &in;ur6, te o"ileCtiDDD Ai &6 te :ndre3-iI :n ce &en& &6 +6 :ndre3t, LenociJaI Leonid, a+ &6 de8in &o-ia du+itale nu+ai dac6 te &c5i+biD 0i :nainte de toate &6 nu +ai +in-iD S:nt eu un +incino& c5iar at:t de +are, LenociJa I Nu c6 eCti +incino&, dar, )u+ne<eu Ctie, 3arc6 ai "i o nuc6 ;6unoa&6DDD 0i de unde le &corneCtiIH *a,e&tatea &a i+3erial6 -i &1a ar6tat de du36 dra3erieD A 86r&at Ci o lacri+6DDD 0i nici c6 &1a :nt:+3lat aCa ce8a 8reodat6D Lun;ana aia ! 8e<i K#
U

ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA

$13 B 3iai -a2iY )oa+ne ! e +e<<o1&o3ran6, c:nd de "a3t nn1,

dec:t 8:n<6toare la ca"eneaua Se+adeniDDD 0ERVINSKI LenociJa, a lucrat "oarte 3u-in acolo, nu+ai cit n1a a8ut nici un an;a,a+entD ELENA Se 3are c6 a8ea totuCi un an;a,a+entH 0ERVINSKI LenaH :-i ,ur 3e +e+oria r63o&atei +ele +anie , Ci a tat6lui +eu ! n1a "o&t ni+ic :ntre noiD 0tii laiJ uiRt*i ru&1i 2doar c6 &:nt or"anD ,bi.$'i%Lii"NA&2*ie +i1e totunaD Nu +6 intere&ea<6 &ecre Z, Z H4i"F[:."e du+itale +urdareD I+3ortant e altce8a4 &6 :ne, ,T*82P2ih r2Q*,8ti5 te<i &6 te +ai lau<i Ci &6 +in-iD dat6 -i &1a :nt: M DlYi2H[D(iR( 9n> 3lat &6 &3ui ade86rul, atunci c:nd ai 3o8e&tit D# U-.IVi1Str: FmFA de&3re 3ort-i;aret, Ci nici atunci nu te1a cre<ut Ki,i8 ni+eni, a trebuit &6 aduci do8e<i +aterialeD 2 A9/ ,4P#K ="uiHDDD RuCineDDD RuCineDDD ''(iito)iI""KI Ba toc+ai :n le;6tur6 cu 3ort-i;aretul a+ +in-it de la :nce3ut Ci 3:n6 la &":rCitD 9at+anul nici nu +i1a d6ruit ni+ic, nu +1a :+br6-iCat Ci nici 2Hii521Do8*D::,cf n1a 86r&at 8reo lacri+6D =ur Ci &i+3lu #1a uitat UZUZU2ZU 2 3e +a&6, iar eu l1a+ a&cun&D ELENA L1ai Cter3elit de 3e +a&6I 0ERVINSKI L1a+ a&cun&D E o 8aloare i&toric6D ELENA )oa+ne )u+ne<eule, a&ta +ai li3&eaH Ia d61+i1# :ncoaceH )li ia port0i,aretul #i "l as&un$e - 0ERVINSKI LenociJa, -i;6rile din6untru &:nt ale +eleD ELENA Aerice de du+neata c6 ai a8ut +inte &61+i &3ui toate a&teaD )ac6 a"la+ eu &in;ur6I 0ERVINSKI =6i cu+ &6 "i a"latI ELENA ECti un &6lbaticH 0ERVINSKI C:tuCi de 3u-inD LenociJa, +1a+ &c5i+bat i+en&D Nu +6 +ai recuno&c nici eu, 3e cu8:ntH Nu Ctiu, fii imn e1,D>UU +A 3oate cata&tro"a &6 +6 "i in"luen-at &au +oartea r: (n YiP il(Fi i lui AlioCaDDD S:nt altul acu+D Iar din 3unct de P Pb +D:uc" F>1ol 8edere +aterial nu1-i "ace ;ri,i, LenuCa, Ctii doar Z8i 4 22c6 eu ! o15o15oDDDD A<i du36 ce a+ c:ntat ( F FL: 'i'@ debut, directorul :+i <ice4 L)u+nea8oa&tr6, *ii , iDlS&":P Leonid Iurie8ici, &:nte-i o +are &3eran-6D ) >i DDWDbY i1MiaP,D2> nea8oa&tr6, <ice, ar trebui &6 +er;e-i la *o&co2 E"2i9p i"18"1G ui' la Teatrul *areDDDN S1a a3ro3iat de +ine, 2ii :+br6-iCat
CiDDD D[UD,aP2ED, PrtD,M,uVDD4 IU D ELENA 0i ceI2 2 ,U S YZ PON(D &EtS$$F*+ 0ERVINSKI 0i ni+icDDD A 3lecat #ini(tit,%+p )teri,or.,ELENA ECti incori,ibilH ,P, UUUU,J:ute i: YU >4 FLruK : :
0ERVINSKI LenaH Mie iU .*PO1rkirA2t2D&Wt">1B*M,,1P22
::

2 i:: K+lB

ELENA #i&e"/&e9mitPRm_r:3ii+FA 0ERVINSKI PDP ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI

UU2U

NZU[

ELENA ERVINSKI NIKOLKA

LARI SIK NIK LKA LARI SIK NIK LKA LARI SIK

)i8or-D )i8or-D :i Ctii adre&aI Tri+ite1i o tele;ra+6 Ci o &cri&oare c6 totul &1a ter+inatH S1a ter+inatH BineH *i1e ur:t Ci +6 &i+t &in;ur6D S:nt de3ri+at6D BineH S:nt de acordH Ai :n8in&, %alileianuleH LenaH )C"nt! -: L0i tu 8ei "i re;ina lu1u1u1u1+iiNDDD Ce L&olN curatH )Arat! portretul lui Talber, - =retind &6 "ie a<8:rlit i+ediatH Nu 3ot &61# 86d :n oc5iH 15o, ce tonH )tan$ru-: Z6u, LenociJa, nu &u3ort &61# 86dD )S&oate portretul $in ram! #i "l arun&! "n #emineu 0obolanulH Acu+ conCtiin-a +i1e curat6 Ci1+361c2at6H

:-i &t6 "oarte bine cu ,abouDDD ECti "ru+o&, ce &6 +aiDDD La&6 c6 ne de&curc6+ noiDDD , nu1+i "ac eu ;ri,i 3entru tineHDDD Tu &i;ur te de&curciH Lena, 5ai :n ca+era taDDD Eu :-i c:nt, tu +6 aco+13anie<iDDD )oar &:nt dou6 luni de c:nd nu ne1a+ +ai 86<utD :ntotdeauna e cine8a 3e aiciD )ar 8or 8eni Ci ceilal-i nu+aidec:tD =6i c:nd or &6 8in6, ne :ntoarce+D Ies' "n&(i$ u#a Se au$e pian ui Cer2ins9i' &u o 2o&e superba &"nt! epitalamul $in Nero>D )intr!` pe &ap are o &!&iulit! nea,r!' e "n &"rje' pali$ #i sl!bit Poart! o tuni&! stu$en0eas&!-: ADDD Re3et6H ).e$e rama portretului - L1au <8:r9tD :n-ele;DDD *i1a+ dat eu &ea+a +ai de+ultD )Se "ntin$e pe $i2an )apare"n antreu-: NiJolaCaH Te1ai &culatI Sin;urI St&i &61-i aduc o 3ern6D )"i a$u&e o pern! - Nu ie deran,a, Larion, nu1i ne8oieD *ul-u+e&cD Se 3are, Larion, c6 aCa +i1e dat &6 r6+:n 3entru totdeauna, olo;D Ce tot &3ui, NiJolaCa, cu+ de nu -i1e ruCineD A&cult6, Larion, de ce or "i :ntQr<iind otitaI :nt:r<ie ei, dar 3:n6 la ur+6 tot &o&e&cD 0tii, +er;ea+ adineauri 3e &trad6, Ci trecea un con8oi ne&":rCit de cere blindate, 3line cu din 6Ctia cu co<iD Se 3are c6 i1au burduCit bine bolCe8iciiD
> 3er6 de %eor; Ariedric5 96ndel EnDtDFD 72 73 NIK LKA LARI SIK NIK LKA LARI SIK NIK LKA LARI SIK NIK LKA LARI SIK */0LAE\SKI I STU)ZINSKI */0LAEVSKI
ACa le trebuieH D ia:'+'W_+:jo 2iU F O i` X F'F\S+S )ar

eu tot a+ "6cut ro&t de 8odc6H 0 dat6 a8ut Ci eu noroc :n 8ia-6H Credea+ c6 n1o reuCe&c 3entru ni+ic :n lu+eD ACa &:nt euD Era un ti+3 +inunat c:nd a+ ieCitD Cer &enin, &tele &tr6lucitoare, tunurile t6ceauDDD Totul :n natur_ H3are &6 "ie :ntr1o ordine c:t &e 3oate de 3er"ectaD )ar e de a,un& &6 a3ar eu 3e &trad6 Ci &e 3une i+ediat 3e nin&oareD ACa Ci acu+, ie& eu, Ci o <63ad6 u+ed6 +i &e li3eCte de "a-6D )ar de o &ticlu-6 tot a+ "6cut ro&tHDDD S6 8ad6 Ci *:Clae8&Ji de ce &:nt ca3abilD )e dou6 ori a+ c6<ut, +1a+ lo8it la cea"6, dar &ticla n1a+ &c63at1o din +:ini, .o&ea lui
0er8in&Ji4 LTu bine&u2lnte1i iubirea 5

I1au<i, ce 36rere aiIDDD noutate eGtraordinar6,ll Elena2di8or-ea<62Dde2&o-ul eiD Se c6&6toreCte cRi 0er8in&JiD Z I FK )s&ap! sti&la-: )e,aI Ei a&ta1i, Lario&iJD 9ai15aiHDDD Ce ai, Larion, ceR aiIDDD A1aDDD :n-ele;H Te1ai :na+orat Ci tuI NiJol, c:nd e 8orba de Elena Va&ilie8na cu8intel ca :na+orat nu1Ci au loculD Ai :n-ele&I E de aur2 E roCcat6, Larion, roCcat6D n63a&t6 3ur Ci &i+3laH )e aia le Ci 3lace tuturor, c61i roCcat6D Cu+ o 8edea unui, cu+ :nce3ea &6 care la buc5eteD ACa c6 a8ea+ :ntotdeauna ca&a 3lin6 de +6turi din a&teaDDD de "loriD Iar Talber; &e ener8aD 9aiD acu+a &tr:n;e cioburile c6 dac6 a3are *:Clae8&Ji, te o+oar6D S6 nu1i &3uiD )Str"n,e &ioburile Sun! soneria Lariosi9 $es&(i$e u#a #i intr! * : C # e8&Ji #i Stud<in&JiD Amln$oi In &i2il

Ar+ata roCie #1a :n8in& 3e =etliuraH a+enii lN# =etliura 36r6&e&c oraCulH )a1daH Ar+ata roCie e de,a :n SlobodJaD =e&te ,u+6tate de or6 8or "i aiciD A&t"el c6 +:ine aici 8a lua "iin-6 o re3ubli2 &o8ietic6DDD Ia &ta-i, +iroa&e a 8odc6H Cine a ba 8odc6 :nainte de ora cu8enit6I *6rturi&i-iD Ce :nt:+3l6 :n acea&t6 ca&6 cucernic6I S36l 3I duCu+elele cu 8odc6IH 0tiu eu cine e +eCter d2alde a&teaH Cu+ )u+ne<eu "aci tu de &3a totulIH Ni+ic nu1-i &ca36H A&tea c5iar c6 _F +:ini de aurH )e orice &e atin;e ! 3oc, cioburiH )ac6 ai +:nc6ri+e, &3ar;e Ci tu +6car &er8icii

co+3leteH
"n tot a&est timp "n spatele s&enei se au$e pianul

Ce dre3t ai tu &61+i "aci ob&er8a-iiH Nu 8reauH )e ce -i36 to-i, +ai nou, la +ineI Te 3o+eneCti c6 :n cur:nd +6 tre<e&c Ci b6tutH )e alt"el, a&t6<i &:nt bun, nici eu nu Ctiu de ceD =ace, Larion, nu &:nt &u36rat 3e tineD 0i cu+ de nu &e +ai tra;eI Vin :ncetiCor, 3olitico&D A6r6 nici un "el de lu3teH 0i ce1i curio&, e c6 3:n6 Ci bur,uii care +ai &:nt D de t6iat &e bucur6D :ntr1aCa un 5al &1au &6turat cu to-ii de =etliuraH Intere&ant, oare cu+ or "i ar6t:nd bolCe8iciiI La&2 c1ai &6 8e<i tu, ai &61i 8e<iD =6rerea du+nea8oa&tr6 c63itaneI Nu Ctiu, nu +ai :n-ele; ni+icD Cel +ai bine ar "i &6 ne ridic6+ Ci &1o lu6+ 3e ur+ele lui =etliuraD Cu+ &6 tr6i+ noi, o"i-eri ai ;6r<ii albe, al6turi de bolCe8iciI Nu1+i 3ot i+a;ina aCa ce8aH 0i :ncotro &1o lu6+, 3e ur+ele lui =etliuraI S6 ne li3i+ de un con8oi de care Ci &6 3lec6+ :n %ali-iaD Iar a3oi !:ncotroI A3oi 3e )on, la )eniJin, &6 ne bate+ cu bolCe8iciiD Adic6 din nou &ub co+anda ;eneralilorI ECti "oarte &3iritualD =6cat c6 AlioCJa <ace acu+ :n 36+:nt, c:te lucruri intere&ante ne1ar "i 3utut 3o8e&ti el de&3re ;eneraliH )ar, din 36cate, co+andantul &1a liniCtit de1acu+D Nu1+i &":Cia &u"letul, nu1+i +ai aduce a+inteD Nu, da-i1+i 8oie, 86 ro;D =er+ite-i1+i &6 8orbe&c eu dac6 el nu +ai eDDD )in nou :n ar+at6 Ci din nou :n lu3t6IDDD 0i iar unul care l6cri+ea<6IDDD *ul-u+e&c, eu a+ r:& de,aD *ai ale& c:nd l1a+ 86<ut 3e AlioCJa la +or;6D
Ni9ol9a i1bu&ne#te In pl"ns

LARI SIK */0LAEVSKI NIK LKA */0LAEVSKI LARI SIK NIK LKA */0LAEVSKI LARI SIK STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI

NiJolaCa, NiJolaCa, ce "aci, liniCteCte1teH A,un;eH Eu +6 lu3t din anul nou6 &ute 3ai&3re<eceD =entru ceI =entru 3atrieIH A&ta &6 "ie 3atria, cea care +1a <8:rlit :n ruCineIDDD Iar acu+ &6 +er; din nou la :n6l-i+ile lorI Ei bine, nuD Ia uita-i186,
74

KT
STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI LARI SIK

*/0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI

a-i 86<utI )7a&e un semn obs&en &u minam CiuciuH Te ro; &6 te eG3ri+i :n cu8inteD *6 eG3lic i+ediat, "i-i liniCti-iD =6i ce, c5iar aCa de idiot &6 "iuI NuD Eu, ViJtor *:Clae8&Ji, declar c6 nu +ai a+ de1a "ace cu canaliile a&tea O.[ ;eneraliD A+ ter+inatH ViJtor *:Clae8&Ji &1a "6cut bolCe8icD )a, &:nt 3entru bolCe8ici, dac6 8re-iH ViJtor, ce tot &3uiIH S:nt 3entru bolCe8iciD At:ta doar c6 &:nt :+3otri8a co+uniCtilorD ECti ridicolD Ar "i bine &6 Ci :n-ele;i ce 8orbeCtiD :n;6duie1+i &61-i eG3lic4 ace&te dou6 cu8inte 1bolCe8i&+ Ci co+uni&+ ! :n&ea+n6 unul Ci acelaCi lucruD )imit"n$-: BolCe8i&+ Ci co+uni&+D Bun, atunci &:nt Ci 3entru co+uniCtiDDD A&cult6, locotenente, ai ro&tit adineauri cu8:ntul L3atrieND )e&3re ce 3atrie +ai 3oate "i 8orba dac6 8in bolCe8iciiI Cu Ru&ia &1a ter+inatD Bii +inte ce &3unea co+andantul, Ci aCa e cu+ &3unea el4 uite1i, 6Ctia &:nt, bolCe8iciiDDD BolCe8iciiIDDD *inunatH :+i 3are bineH )ar au &6 te +obili<e<eD =6i a+ &6 +6 duc Ci a+ &6 Ci lu3tD )aH )e ceIH Uite de ceH )e aiaH C:-i oa+eni <icea-i c6 are =etliuraI )ou6 &ute de +iiH Iat6 :n&6 c6 ace&te dou6 &ute :Ci un; c6lc:iele cu &lan6 Ci o Cter; nu+ai la au<ul cu8:ntului LbolCe8iciND A-i 86<utI Cur6-enie total6D Aiindc6 alaiuri de bolCe8ici &e a"l6 +u,icii, c:t6 "run<6, c:t6 iarb6DDD Iar eu cu ce 3ot &6 le ie& :n "a-6D Cu niCte 3antaloni cu 8i3uCc6I =6i ei nu 3ot &u"eri 8i3uCca a&ta> Cu+ o 86d ! 3un +:na 3e +itralier6D Ce 36rere a8e-iDDD :n "a-6 ;arda roCie, ca un <id, :n &3ate &3eculan-ii Ci tot &oiul de ne+ernici din 3rea,+a 9at+anului, iar eu la +i,loc I nu, &lu;a du+nea8oa&tr6H *1a+ &6turat &1o "ac 3e bale;a1W dru+D N1 au dec:t &6 +6 +obili<e<eH *6car 8O.. Cti c6 &lu,e&c :n ar+ata ru&6D =o3orul nu e ` noiD =o3orul e :+3otri8a noa&tr6D AlioCJa dre3tateH
STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI STU)ZINSKI 0ERVINSKI

Ce ar+at6 ru&6, dr6cia dracului, nu 8e<i c6 au dat ;ata Ru&iaIH )e alt"el, oricu+ ne 8or 3une la <idH 0i bine 8or "aceH Ne 8or duce la CeJa>, Ci ne 8or trece a3oi la rubrica 3ierderiDDD &6 "ie Ci ei +ai liniCti-i, Ci noiDDD Eu +6 8oi bate cu eiH Te ro;, 3une1-i +antaua Ci d61i dru+u2H ValeaHDDD 9ai, "u;a la bolCe8ici, Ci &tri;61le4 nu 86 la&H NiJolJa a +ai "o&t o dat6 aruncat de 3e &car6H I1ai 86<ut ca3ulI Nu+ai c6 3e1al t6u :l 8or &+ul;e cu totulD 0i 3e bun6 dre3tate4 alt6dat6 &6 nu te +ai ba;iD Ce ur+ea<6 acu+ nu +ai e treaba noa&tr6H Eu &:nt :+3otri8a cru<i+ilor r6<boiului ci8ilD )e "a3t, 3entru ce &e 8ar&6 at:ta &:n;eI Tu ai lu3tat 8reodat6I Eu, VitenJa, &:nt re"or+atD A+ 3l6+:nii &l6bi-i Ci, :n a"ar6 de a&ta, &:nt &in;urul "iu al +a+ei +eleD E clar, to8ar6Ce re"or+atD A "o&t odat6 Ru&ia ! o +are 3utereD 0i 8a +ai "iD Va +ai "iD La&6 c6 o &6 8ede-i 8oi ce o &6 "ie, aCte3ta-i 3u-inH Cea de 3:n6 acu+ nu 8a +ai "i, dar 8a "i una nou6D Nou6H )ar uite ce 8reau &61+i &3ui acu+4 c:nd 86 8or "ace 3ra" 3e )on ! Ci 86 8or "ace 3ra", -i1o ;arante< eu ! Ci c:nd )eniJin 6&ta al 8o&tru o 8a Cter;e :n &tr6in6tate ! iar eu 81o 3re<ic Ci 3e a&ta ! atunci :ncotroI Tot :n &tr6in6tateD E ne8oie acolo de 8oi ca de a treia roat6 la tunD V6 8or &cui3a :n bot oriunde 86 8e-i duce, de la Sin;a3ore 3:n6 la =ari&D Eu nu 3lec, &tau aici, :n Ru&iaD 0i "ie ce1o "iDDD 0i ;ata, a,un;e, a+ :nc5i& Cedin-aD V6d c6 a+ r6+a& &in;urD )intr! "n %u,!-: Sta-i 3u-in, aCte3ta-i, nu :nc5ide-i Cedin-aD A+ de ad6u;at ce8a la 3unctul di8er&eD Elena Va&ilie8na Talber; di8or-ea<6 de &o-ul ei, "o&tul colonel de &tat +a,or Talber;, Ci
> )e la ! Cere12t&eainli bomitet ! Co+itetul eGtraordinar ! or;an de &ecuritate al 3uterii re8olu-ionare "nDtDFD 76 77

LARI SIK */0LAEVSKI STU)ZINSKI */0LAEVSKI LARI SIK */0LAEVSKI ELENA */0LAEVSKI 0ERVINSKI */0LAEVSKI .

&e c6&6toreCte cuDDD )7a&e o ple&!&iune #i se aram &u m"na pe sine Intr! Elena

AHDDD La&6, Lario&i.c, nu era de na&ul no&tru, <6ul Lu+inoa&6 Lena, :n;6duie1+i &6 te :+br6-iCe< . &6 te &6rutD V6 "elicit, Elena Va&ilie8naD )mer,e $up! Lariosi9' &are a %u,it "n 2estibul -: Larion, 5ai "elicit1o, nu &e "aceH =e ur+6 te reR tra;i din nou aiciD )&!tre Elena-: V6 "elicit Ci 86 ure< "ericireD )C!tre Cer2ins9i - V6 "elicitDDD 86 "elicitD Bra8o -ie, bra8o, <6uD Ce "e+eieH VorbeCte en;leM <eCte, c:nt6 la 3ian Ci cu toate a&tea Ctie &6 3un6 Ci &a+o8arulD Cu tine, Lena, +1aC "i :n&urat CiE Ci eu cu 3l6cereD Eu nu +1aC "i +6ritat cu tine, VitenJaD )ac6 nu 8rei, nu 8reiD Te iube&c Ci aCaD Eu oricu+ &:nt un celibatar con8in& Ci un +ilitar :nr6it, :+i 3lace ca aca&6 la +ine &6 "ie 3l6cut, "6r6 "e+ei Ci co3ii, ca la ca<ar+6DDD Toarn6, LarionH Trebuie &61i "elicit6+H Sta-i, do+nilorH Nu be-i 8inul 6&taH Va aduc eii altul nu+aidec:tD A+ un 8inH 15o15oDDD )Se uit! la Elena' "i s&a$e entu1iasmul - )e "a3t, e un 8iniCor aCa Ci aCaD Un Abrau1)urcaud obiCnuitD Se Ci

8ede in"luen-a ta, LenaH :n&oar61te,2 0er1, 8in&JiDDD eCti co+3let &6n6to&H Ei, 86 "elicit Ci 86, dore&cDDD
U#a $inspre 2estibul se $es&(i$e #i intr! Talber ;,l "ntr+un palton &i2il' &u un ,eamantan "n min!

STU)ZINSKI )o+nilorH Vladi+ir Roberto8iciDDD Vladi+ir Rol berto8iciDDD TALBER% Re&3ectele +eleD
T!&ere $e monn"nt

*/0LAEVSKI Na1-i1o bun6H TALBER% Bun6, LenaH =6re-i ca+ +ira-iI


Pau1!

*i &e 3are ciudatH S1ar <ice c6 +ai de;rab6 ei ar trebui &6 +6 +ir, ;6&ind :n ca&a +ea o &ocieW
78 0ERVINSKI ELENA 0ERVINSKI */0LAEVSKI ELENA */0LAEVSKI

tate at:t de 8e&ele, :n 8re+uri at:t de ;releD Bun6, LenaD Ce :n&ea+n6 a&taI Uite ce :n&ea+n6DDD StaiDDD )o+nilor, ieCi-i cu to-ii 3entru un +inut Ci l6&a-i1+6 &in;ur6 cu Vladi+ir Roberto8iciD Lena, nu &:nt de acordH Stai, &taiDDD Aran,6+ noi totulD =6&trea<61-i cal+ulDDD S1o Cter;e+, LenociJaI )aD 0tiu c6 ai &6 "aci ceea ce trebuieD )ac6 e ne8oie, &tri;61+6D =er&onalD =6i, do+nilor, 5aide-i, &6 "u+6+ o -i;ar6 la LarionD Larion, ia 3erna Ci 5aiD Ies to0i' iar Lariosi9' nu se #tie $e &e' se retra,e "n 2"r%ul pi&ioarelor ELENA V6 a&cultD TALBER% Ce :n&ea+n6 a&taI Te ro; &61+i eG3liciD
Pau1!

Ce ;lu+e +ai &:nt Ci a&teaI Unde e AleGeiI ELENA AleGei a "o&t uci&D TALBER% Nu &e 3oateHDDD C:ndI ELENA Acu+ dou6 luni, la dou6 <ile du36 3lecarea du+nea8oa&tr6D TALBER% A5, )oa+ne, ce :n;ro<itorH )ar eu 81a+ 3re8enit, -ii +inteI ELENA )a, -in +inteD Iar NiJolJa e in"ir+D TALBER% Si;ur, e&te :n;ro<itorDDD )ar eu nu &:nt 8ino8at de toat6 3o8e&tea a&taDDD 0i eCti de acord, &3er, c6 nu1i un +oti8 3entru o de+on&tra-ie at:t deDDD aC <iceDDD &tu3id6D
Pau1!

ELENA

S3une-i1+i cu+ de 81a-i :ntor&I C6ci bolCe8icii

8or &o&i c5iar a&t6<iDDD TALBER% S:nt 3er"ect in"or+atD Toat6 3o8e&tea cu 9at+anul &1a do8edit a "i un &cenariu ridicol de o3eret6D Ne+-ii ne1au :nCelatD )ar, la Berlin, a+ i<butit &6 "ac ro&t de o dele;a-ie 3entru )on, la ;eneralul Kra&no8D Trebuie &6 36r6&i+ i+ediat Kie8ulDDD nu +ai e ti+3DDD A+ 8enit du36 tineD ELENA Nu+ai c6, 8ede-i ce &e1nt:+3l6, eu di8or-e< de du+nea8oa&tr6 Ci +6 +6rit cu 0er8in&JiD
79

TALBER% )$up! o pau1! lun,!-: Aru+o&H Aoarte "rurn f 1a-i "olo&it de li3&a +ea 3entru a 3une la c* acea&t6 a8entur6 8ul;ar6DDD ELENA ViJtorHDDD

Intr!

* : C S a e 8 & J iD

*/0LAEVSKI */0LAEVSKI
Intr! ElenaD

Lena, +6 :+3uterniceCti &6 +6 eG3licI ELENA )aH )Iese A+ :n-ele&D )Se apropie $e Talber, - EiI *al a"ar6HDDD )"l lo2e#te -

Talber, e $e1orientat Iese In 2estibul' plea&!

LenaH Vino o cli36H A 3lecatD Con&i+te &6 di8or-e<eD A "o&t o di&cu-iM "oarte dr6;u-6D ELENA *ul-u+e&c, ViJtorH )li s!ruta#i %u,e - */0LAEVSKI LarionH LARI SIK )intr!-: A Ci 3lecatI */0LAEVSKI A 3lecatH LARI SIK ECti un ;eniu, VitenJaH */0LAEVSKI LEu &:nt un ;eniu ! I;or Se8erian5V>D )Stin,e lumina' aprin$e bra$ul #i ant! un mar# Lariosi9 stin,e lumina In &amer!' aprin$e be&ule0ele eleel tri&e $e la pomul $e iarn!' apoi %u,e "n &amera 2e&inaF Se au$e un mar#

)o+nilor, 3o"ti-i, 86 ro;D


Intr! 0er8in&Ji, Stud<in&Ji, NiJolJa #i K lenaD

STU)ZINSKI Aoarte "ru+o&H 0i ce 3l6cut &1a "6cut aici, deodat6H */0LAEVSKI 9aide-i, acu+ :n;6dui-i1+i &i 86 "elicit de1ade86rateleaD %ata, LarionH
Intr! Lario&iJ &u o ,(itar!' i+o $! lui Ni9ol9&m

*:na lui LarionD

Te "elicit, lu+inoa&6 Lena, o dat6 Ci 3entru totS deaunaD Uit6 totulD Cu alte cu8inte 1 :n &6n6l tatea 8oa&tr6H )Bea / Ver& dintr1o 3oe<ie de ID Se8erianin EnDtF

80

NIK LKA )atin,e &or1ile ,(itarei' &lnt!-: Spune+mi' ma, "n$r!,it &(iar $e 1ei' Ce oare m!+a#eapt* in 2ia0!D 3ai #tii' spre pl!&erea $u#manilor mei' Curin$ poate moartea m!+n,(ea0*D 3ai tare mu1i&a' s! &lnte i1bin$a5 Noi am "n2ins' $u#manul %u,e' %u,e5 */0LAEVSKI )&"nt*-: ;e&i pentru So2ietul $e Comisari ai poporului Toii' In a%ar! $e Stu$1ins9i' preiau: Cu to0ii s! stri,!m: =Ura5 Ura5 Ura5@F STU)ZINSKI A&ta c5iar c6 nu Ctiu ce dracu +ai eHDDD C8+ de1 nu 86 e ruCineH NIK LKA )&"nt*-: ;ar iat! &!+i iese "n &ale+un b!tr"n LARI SIK *inunatHDDD Lu+iniDDD Br6du-ulDDD */0LAEVSKI LarionH Bine tu o cu8:ntareH NIK LKA4 )a, da, o2cu8:ntareH LARI SIK Eu, do+nilor, <6u nu +6 3rice3H 0i :n a"ar6 de1a&ta &:nt "oarte ti+idH */0LAEVSKI Cu8:ntea<6, LarionH LARI SIK Ei, dac6 &ocietatea o doreCte, a+ &6 8orbe&cD )ar 86 ro; &6 +6 &cu<a-i, Cti-i doar c6 nu &:nt 3re;6titD )o+nilorH Ne1a+ :nt:lnit :n cele +ai ;rele Ci +ai cu+3lite 8re+uri, Ci a+ trecut cu to-ii 3rin "oarte, "oarte +ulteDDD Ci eu :+3reun6 cu 8oiD A+ tr6it o dra+6 eGi&ten-ial6DDDCorabia +ea "ra;il6 a "o&t +ult ti+3 <;:l-:it6 de 8aluri.e r6<boiului ci8ilDDD */0LAEVSKI Ce bine a <i&1o, c5e&tia cu corabiaDDD LARI SIK )a, corabiaDDD =:n6 c:nd a "o&t :+3in&6 de 8aluri :n ;ol"ul ace&ta cu dra3erii &reme' la aceCti oa+eni 3e care i1a+ :ndr6;it at:tDDD )e alt"el Ci la ei a+ ;6&it o dra+6DDD )ar &6 nu 8orbi+ de&3re cele1tri&teD Vre+ea &1a &c5i+batD Uite c6 &1a du& Ci =etiiuraDDD To-i &:nte+ 8ii DD daDDD &inte+ cu to-ii din

nou :+3reun6 DD Ba c5iar +ai +uDt de1at:t4 iat6, Elena Va&ilie8na, care a trecut Ci ea 3rin "oarte, "oarte +ulte, :Ci +erit6 "ericirea, "iindc61i

9/0LAEVSKI ELENA 0ERVINSKI */0LAEVSKI NIK LKA STU)ZINSKI

o "e+eie ad+irabil6D 0i aC 8rea &61i &3un, citindW 3e un +are &criitorD LNe 8o+ odi5ni, ne 8o* odi5niDDD>N
Lo2ituri $e tun In $ep!rtare

ACaHDDD Ne1a+ Ci odi5nitHDDD CinciDDD Ca&eDDD Te 3o+eneCti c6 &e dau noi lu3teI Nu, a&tea &:nt &al8e de &alutD ACa eD Bateria de Ca&e -oii d6 &alutulD
"n spatele s&enei' $e $eparte' apropiin$u+se $in &e "n &e o %an%ar! &"nt! Interna0ionala Au<i-i, do+nilor, 8ine Ar+ata RoCieD Se $u& &u to0ii la %ereastr!

)o+nilor, &eara de a&t6<i e un +are 3rolo; la o nou6 3ie&6 i&toric6D =entru unii 3rolo;, 3entru al-ii, :n&6, e3ilo;D
S"QrCit Re3lic6 din Un&(iul .ania de AD=D Ce5o8 EnD. 82