Sunteți pe pagina 1din 1054
 
SFÎNTUL IOAN GURĂ DE AUR
SCRIERI
 
JFPATH COLECŢIA
"PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI"
APARE DIN INIŢIATIVA PATRIARHULUI
IUSTIN
ŞI SE CONTINUA
 SUB
 ÎNDRUMAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÂNE
COMISIA DE EDITARE: P.S. TEOFAN SINAITUL, Vicar patriarhal (preşedinte), P. C. Pr. SABIN VERZAN, Consilier Patriarhal, Pr. Prof. ŞTEFAN ALEXE, Pr. Prof. TEODOR BODOGAE, Pr. Prof. CONSTANTIN CORNIŢESCU, Prof. ALEXANDRU ELIAN, Prof. IORGU IVAN, Pr. Prof. DUMITRU STÄNILOAE, ION CIUTACU (secretar)
 
PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI
23
W SFÎNTUL IOAN ^ | GURĂ DE AUR t
& SCRIERI /9
PARTEA A TREIA ^fecJ^r OMILII LA MATEI
CARTE TIPĂRITĂ CU BINECUVlNTAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE TRADUCERE, INTRODUCERE, INDICI ŞI NOTE DE
Pr. D. FECIORU
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
BUCUREŞTI -1994