Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE DEPARTAMENTUL PROTECTIEI MUNCII

NORME SPECIFICE
DE PROTECTIE A MUNCII PENTRU COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

62

-2001-

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE ORDIN NR.665/10.09.1997 privind aprobarea normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul

Avand in vedere: - art.3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; - art.5 alin.5 si anexa nr.2 pct.5 din Legea Protectiei Muncii nr.90/1996; - avizul Consiliului Tehnico-Economic nr.51 din 09 iunie 1997 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Protectia Muncii; Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Alexandru Athanasiu, in baza Decretului nr.591/12.12.1996 pentru numirea Guvernlui Romaniei, emite urmatorul ORDIN: Art.1. Se aproba Normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul. Art.2. Normele prevazute la Art.1 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data, se aproba normele departamentale de protectie a muncii care se refera la activitatea privind comertul cu ridicata si amanuntul. Art.3. Normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul sunt obligatorii pentru toate activitatile cu acest profil si se difuzeaza celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

MINISTRUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Alexandru Athanasiu

CUPRINS

PREAMBUL 1. PREVEDERI GENERAL 2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE 2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 2.2. Instruirea personalului 2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor 2.5. Protectia impotriva electrocutarii 2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea marfurilor 3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE 3.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat 3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si a sculelor de mana 3.2. Portionarea marfurilor in vrac prin cantarire 3.3. Prajirea, macinarea si preambalarea cafelei si a altor marfuri pulverulente 3.4. Taierea lemnelor de foc 4. COMERCIALIZAREA MARFURILOR 4.1. Vanzarea cu amanuntul 4.1.1. Vanzarea clasica 4.1.2. Vanzarea prin autoservire 4.1.3. Vanzarea prin corespondenta 4.1.4. Vanzare in piete, targuri si oboare 4.1.5. Vanzare prin automate 4.2. Vanzarea cu ridicata 5. PREVEDERI DE PROIECTARE SPATII COMERCIALE 5.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri 5.2. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor 5.3. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor ANEXA 1 LISTA NORMELOR SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII COMPLEMENTARE ANEXA 2 LISTA STANDARDELOR CONEXE ANEXA 3 PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR ANEXA 4 GHID DE TERMINOLOGIE Notiuni de baza

PREAMBUL
Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din: - Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate; - Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare. Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate. Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de protectie. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii. Intrucat sistemul national este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare, atat activitatii de baza cat si celor conexe sau complementare. Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii practicata in cadrul normelor generale pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza: EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca; SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea echipamentelor tehnice (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca. MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de protectie, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant sarcina de munca mijloace de productie mediu de munca, propriu proceselor de munca in cadrul activitatii care face obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru: - activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor; - autorizarea functionarii unitatilor; - instruirea salariatilor in domeniul protectiei muncii; - cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor. In contextul prezentat anterior, normele specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul protectiei muncii, precum si pe baza studierii proceselor de munca care intra in componenta activitatilor comerciale; aceste norme cuprind masuri de prevenire la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

Astfel, prezentele norme au fost structurate pe capitole distincte, urmarind abordarea problemelor specifice fiecarei categorii de operatii sau procese specifice activitatii comerciale, in corelatie cu pericolele existente. De asemenea, la elaborarea normelor au fost luate in consideratie diversele schimbari survenite in tehnologia comerciala, ca urmare a progresului tehnic survenit, precum si ca urmare a trecerii la economia de piata. Pentru a veni in sprijinul activitatii de concepere si proiectare a spatiilor comerciale, a echipamentelor si utilajelor comerciale, normele prezinta un capitol de masuri de protectie a muncii, necesar a fi asigurate din faza de conceptie si proiectare, pentru imbunatatirea nivelului de protectie in munca. De asemenea, normele cuprind, in anexe, o serie de informatii utile, necesare atat producatorilor cat si utilizatorilor de tehnologii comerciale. Din continutul prezentelor norme au fost excluse atat activitatea de alimentatie publica, cat si aceea de prestari servicii, intrucat activitatile mentionate fac obiectul unor norme specifice de protectie a muncii de sine statatoare, conform ANEXEI 2 Legea Protectiei Muncii.

1.

PREVEDERI GENERALE
Continut

Art.1 (1) Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diferite activitati comerciale, cu exceptia personalului din domeniul alimentatiei publice si al activitatii de prestari servicii. (2) Activitatile desfasurate de personalul exceptat la alin.1 sunt reglementate de Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu, precum si de Normele specifice pentru activitati de prestari servicii, conform Anexei 2 la Legea Protectiei Muncii.

Scop
Art.2 Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate.

Domeniu de aplicare
Art.3 Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale, indiferent de forma, proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Conexiunea cu alte acte normative


Art.4 Prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.5 Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitati prezentate in Anexa 1. Art.6 Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/04.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/03.03.1994.

Revizuirea prezentelor norme


Art.7 Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenita la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE


2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca Art.8. La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii. Art.9. (1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. (2) In functie de specificul activitatii comerciale, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta diverse afectiuni constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectie. (3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii. (4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmatati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. (5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (caldura excesiva, frig). (6) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei fizice sau juridice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator.

2.2. Instruirea personalului Art.10 Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii. Art.11 Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil. Art.12 In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la: - riscurile la care sunt expusi; - partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; - dispozitivele de protectie existente; - mijloacele de protectie si autoprotectie, modul de interventie in caz de avarii si accidente, sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; - semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor. Art.13 Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie Art.14 Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se vor fac conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinului nr.225 din 21.07.1995 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale. Art.15 In zonele cu pericol potential de aparitie a electricitatii statice in mediul de munca, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute in care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. Art.16 Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara activitati de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatii. Art.17 Personalului salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, dupa caz, alimentatia necesara, in conformitate cu criteriile de acordare a alimentatiei de protectie mentionate in Tabelul 2 din Normele generale de protectie a muncii.

Art.18 Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza si comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei isi vor spala mainile si fata. Art.19 (1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate. (2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare, de nocivizare, reparare si intretinere a echipamentului individual de protectie. Art.20 Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca. 2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor Art.21 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatiilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus). Art.22 Pentru autovehicule vor fi prevazute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita manevre nepericuloase. Atunci cand nu exista spatii de intoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe caile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, placute cu semnele de circulatie. Art.23 Acolo unde este cazul (diferente de nivel), se vor amenaja rampe de incarcare descarcare, la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazuta cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu inaltime variabila. Art.24 Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte special amenajate, in functie de natura marfii. Art.25 In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art.26 Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dubla de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege in functie de caracteristicile mediului in care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.). Art.27 Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de acces din spatiul de lucru: rampe de incarcare-descarcare a marfurilor, depozite etc. Art.28 In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 oC, se va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. Art.29 Temperatura aerului in zonele in care se introduce mana pentru scurt timp (ex.: la rampa calda din linia de autoservire) nu trebuie sa depaseasca 55oC.

Art.30 Temperatura unor parti ale utilajelor cu care se poate veni in contact accidental in timpul lucrului (ex.: bordurile masinilor termice de gatit) nu trebuie sa depaseasca 40oC. Art.31 In incaperile sau in apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajari de caldura, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii fiind interzise scoaterea din functiune a acestora. Art.32 In spatiile de lucru cu degajari mari de caldura, vor fi adoptate masuri speciale de protectie privind: - organizarea intreruperilor periodice a activitatii sau reducerea timpului de munca, in functie de conditiile concrete de munca; - amenajarea de spatii speciale pentru repaus care sa permita restabilirea echilibrului termic; - utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor; - pulverizarea cu apa pe suprafete radiante. Art.33 In cazul muncii in aer liber se vor lua masuri care sa previna racirea sau supraincalzirea salariatilor prin intreruperi periodice ale activitatii, a caror durata si frecventat vor fi conform propunerilor conducerii unitatii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru protejarea salariatilor impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. Art.34 Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat: - perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc; - paravane longitudinale sau exterioare; - camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare; - perdele de aer cald. Art.35 La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3m, se vor prevedea obligatoriu usi de acces pentru salariati. Art.36 Umiditatea excesiva din incaperile in care se lucreaza cu lichide calde (laboratoarele de cofetarii, patiserii, brutarii cu vanzare etc.) va fi inlaturata cu instalatii de combatere a cetii. Art.37 Instalatiile care degaja aburi vor fi etanseizate sau prevazute cu instalatii de ventilare penru evacuarea aburilor captati. Art.38 Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor. Art.39 Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scari simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de cauciuc pe partea inferioara. Art.40 Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.

Art.41 Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau zgrunturoase. Art.42 Orice obiect de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la manipularea marfii. Art.43 Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier. Art.44 La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri: - spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie ale personalului; - personalulul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc. Art.45 Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pasla, placi de cauciuc etc.). Art.46 Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc. care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora. Art.47 Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure conditiile corespunzatoare de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85. Art.48 Camerele frigorifice inzidite vor fi prevazute in interior cu butoane de alarma cu inscriptia OM INCHIS care vor trimite semnale atat optice, cat si acustice in sala masinilor. Pentru camerele frigorifice din magazine si restaurante, semnalul de alarma va fi amplasat in bucatarie. Art.49 Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic de catre mecanicul de intretinere. Art.50 Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii Art.51 Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparator etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. Art.52 Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc. Art.53 Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.

Art.54 Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate la loc vizibil, tablite avertizoare de interdictie. Art.55 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatorice conform prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice. Art.56 Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare. Art.57 In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de cauciuc. Art.58 Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se va efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora. Art.59 La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul. Art.60 In zona liniilor ferate electrificate, orice operatie si activititati comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul pe cale ferata, precum si a prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. Art.61 In cazul in care, mijloacele de transport utilizate in activitatile comerciale, functioneaza la tensiuni mai mari de 42V sau 60V platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante. Art.62 Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice. Art.63 Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant. Art.64 Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate. Art.65 Dupa terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. Art.66 Prizele de alimentare vor fi tip Schuco cu legatura de protectie la priza de pamant. Art.67 Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau murdare de grasime. Art.68 Pentru blocarea masinilor de birou se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru interventie va fi solicitat mecanicul de intretinere.

Art.69 Pentru firmele de reclama comerciala, capacele de protectie de la instalatie electrica, a caror indepartare scoate instalatia de sub tensiune vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor intamplatoare, in cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate). Art.70 Toate partile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune in mod accidental vor fi legate la instalatii de protectie legate la pamant sau la conductorul de nul. Art.71 Este interzis montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in interiorul vitrinelor. Art.72 La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie, electroizolant, corespunzatoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcatuita din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc. Art.73 Pentru prevenirea electrocutarii la lucru cu echipamentelor si utilajelor comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie in vigoare. 2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor Art.74 La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitarii, manipularii si comercializarii propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeaza amestecuri explozive, a gazelor combustibile si toxice, comprimate, lichefiate etc. se vor respecta reglementarile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Art.75 Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii. Art.76 Incarcarea si descarcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe, motopompe etc.) de la si la locurile destinate depozitarii acestor produse. Art.77 Operatiile de incarcare-descarcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si inflamabile se vor efectua numai in spatii special amenajate in acest scop. Art.78 In spatiile de lucru unde se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice. Art.79 In timpul incarcarii sau descarcarii produselor explozive si inflamabile din vagoane, cisterne sau din autocisterne in rezervoarele depozitului sau in butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o raza de cel putin 50m. Conducatorul operatiilor de incarcare-descarcare va fi dotat cu o lampa electrica portativa in constructia antiexploziva.

Art. 80 Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai in cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte recipiente (ex.: bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic). Art.81 Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare cu produse inflamabile si explozive a autovehiculelor cu motoare in functiune. Art.82 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane, cisterne sau autocisterne, respectivele vagoane vor fi legate la pamant. Art.83 Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert. Art.84 In timpul transportului cu autovehicule, recipientele ce contin produse inflamabile si explozibile vor fi asigurate impotriva rasturnarii iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii. Art.85 Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj: - denumirea chimica uzuala a substantei; - densitatea sau concentratia substantei; - gradul de pericol pe care il reprezinta; - reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat. Art.86 In timpul transportului, recipientele cu produse explozibile sau inflamabile, vor fi puse in cosuri impletite sau cutii de lemn prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla. Art.87 La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84; C27-85. Art.88 In spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electrica de constructie antiexploziva. Art.89 Stivuitoarele cu motoare cu ardere interna vor fi prevazute cu parascantei la toba de esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisa numai in depozitele deschise, neacoperite sau in halele prevazute cu instalatii de ventilare. Art. 90 (1) Pentru efectuarea unor interventii in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie salariatii vor utiliza scule antiscantei. (2) Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOC. Art. 91 Instalatiile electrice, in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de constructii antiex. Art. 92 Spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.

Art. 93 Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, in cazul in care acesta nu este de constructie antiexploziva. Art. 94 Incaperile destinate depozitarii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scantei prin frecare sau lovire. Art. 95 (1) Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generala. (2) In spatiile prevazute la pct. 1 instalatia de ventilare va fi construita in asa fel incat sa poata fi actionata, atat din interiorul, cat si din exteriorul incaperii. Art. 96 Instalatiile de ventilare care deservesc incaperi in care se depoziteaza sau se manipuleaza materiale care, in stare gazoasa sau de vapori, formeaza cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru impiedicarea transmiterii flacarilor prin elementele instalatiilor de ventilare (conducte, canale, camere de conditionare etc.). Art. 97 (1) Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. (2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate corespunzator. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii. Art. 98 Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectia muncii la: - transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive; - fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului; - desfacerea produselor petroliere; - manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice; - producerea aerului comprimat; - fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului; - fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei; - fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice; - fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice); - activitati de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme. Art. 99 La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56/1992 privind regimul armelor de vanatoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei. Art. 100 La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea marfurilor Art. 101 La operatiile de transport, depozitare si manipulare (incarcare-descarcare) a marfurilor, vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83; CR5-82, ale Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii referitoare la:

transportul intern; transporturi rutiere; transporturi pe calea ferata; transporturi navale; transporturi aeriene; manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor; exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda, precum si prevederile prezentelor norme.

Art. 102 Se interzice descarcarea manuala a tiglelor din vagoane; acestea vor fi descarcate cu mijloace adecvate. Art. 103 Stivuirea tiglei se va face in randuri suprapuse de maxim 4-5 randuri. La capetele randului se vor construi picioare de tigle asezate pe latime, pe toata inaltimea stivei pentru asigurarea stabilitatii acesteia. Art. 104 Caramizile vor fi depozitate pe teren neted si situat la o distanta de cel putin 2,5 m de caile de acces, in stive regulate conform subcap. 2.4.4 Depozitarea materialelor, din Normele generale de protectie a muncii. Aceleasi prevederi vor fi respectate si la asezarea si depozitarea sacilor cu ciment. Art. 105 Cartonul asfaltat va fi depozitat in magazii sau soproane, ferit de soare, umezeala sau caldura. Art. 106 (1) Varul va fi descarcat si manipulat numai cu mijloace adecvate. (2) Gropile pentru stingerea varului vor fi captusite cu scanduri sau caramizi. Groapa va avea acoperis, iar spatiul din jurul acesteia va fi ingradit cu panouri avertizoare. Art. 107 Se interzice manipularea materialelor de constructii pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) prin aruncare. Gramezile de materiale de constructii pulverulente vor fi amplasate la o distanta de cel putin 2 m de calea ferata sau de caile de acces ale autovehiculelor. Art. 108 La transportul, manipularea si depozitarea marfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi folosite numai utilajele autorizate ISCIR. Art. 109 Deservirea translatoarelor va fi asigurata numai de personal calificat si autorizat in acest scop. Art. 110 Se interzice functionarea translatorului daca dispozitivele de siguranta si interblocajele electrice nu sunt in stare de functiune sau nu indeplinesc conditiile tehnice prescrise. Art. 111 Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comanda si siguranta ale translatorului, ceea ce ar impiedica supravegherea automata a comenzilor. Art. 112 Inaintea oricaror comenzi sau deplasari ale elevatorului, personalul de deservire este obligat sa avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a impiedica producerea unor accidente.

Art. 113 In timpul deplasarii cabinei translatorului pe verticala si pe orizontala, conducatorul utilajului nu are voie sa scoata capul in afara peretilor laterali ai cabinei. Art. 114 Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor a caror dimensiuni de cabarit depasesc pe cele prevazute in standardele in vigoare. Art. 115 Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o pozitie stabila pe platforma translatorului. Art. 116 Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului in timpul functionarii acestuia. Art. 117 Zona de lucru a translatorului trebuie sa ofere vizibilitate corespunzatoare (fara fum, vapori, obiecte cazute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare). Art. 118 Manevrele de ridicare-coborare a sarcinilor se vor efectua in asa fel incat sa fie prevenita lovirea sau agatarea rafturilor pentru marfuri. Art. 119 Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingator de incendiu portabil si franghii pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului in caz de pericol. Art. 120 Reviziile si reparatiile vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat in acest scop si numai pe baza graficului de revizii si reparatii intocmit, fiind interzisa orice abatere de la programarea prevazuta in grafic. Art. 121 Cabina translatorului va fi dotata cu dispozitiv de oprire, in cazul ruperii sau desprinderii cablului de sustinere. In cabina vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de manevrare ale translatorului, obligatiile personalului care deserveste utilajul precum si modul de actiune in caz de pericol. Art. 122 Exploatarea transpaletelor electrice si manuale va fi efectuata numai de personal calificat, autorizat si instruit in acest scop. Art. 123 La circulatia transpaletelor electrice vor fi respectate urmatoarele prevederi: - transportul persoanelor pe utilaj este interzis; - adaptarea vitezei utilajului se va face in functie de starea cailor de acces; - pozitia incarcaturii va fi urmarita pe toata durata transportului; - deplasarea utilajului cu furcile indreptate spre spatele sensului de miscare, sa se faca numai atunci cand vizibilitatea este redusa datorita volumului mare al incarcaturii sau in cazul circulatiei utilajului pe pante cu o inclinatie mai mare de 3o; - semnalizarea schimbarii directiei de miscare; - conducerea transpaletei se va face numai de la sol; - la trecerea pe langa obstacole, conducatorul utilajului este obligat sa asigure o distanta de cel putin 0,5 m de acestea; - respectarea regulilor de circulatie; - folosirea utilajului in aer liber este interzisa atunci cand conditiile meteorologice sunt nefavorabile.

Art. 124 La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu carucioare cu platforma. Art. 125 Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de munca sau a inlocuitorului acestuia. Art. 126 La utilizarea masinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a masinii va respecta instructiunile de protectie a muncii prevazute in cartea tehnica a utilajului, pentru a evita producerea unor accidente de munca ce se pot solda cu inteparea sau strivirea degetelor, precum si a electrocutarii. Art. 127 Masinile de scuturat saci vor fi amplasate intr-un spatiu separat de restul depozitului, special amenajat. Art. 128 Salariatii care deservesc aceste utilaje vor fi dotati cu echipament individual de protectie corespunzator si vor respecta urmatoarele prevederi : - scoaterea din masina a produselor pulverulente (faina, tarate etc.) si scuturarea saculetilor de retinere se vor efectua numai dupa oprirea masinii; - introducerea sacului in masina in vederea scuturarii, se va face in asa fel incat, mana sa nu fie introdusa in spatiul batatorului ; - punerea in functiune a masinii se va face numai dupa montarea aparatorilor de la motorul electric si de la cureaua care actioneaza ventilatorul. Art. 129 La utilizarea masinilor de capsat cartonaje vor fi respectate urmatoarele prevederi : - motorul electric si transmisiile de actionare a masinii vor fi protejate corespunzator ; - orice interventie la masina, inclusiv introducerea sarmei de capsare, se vor efectua numai dupa oprirea motorului ; - parghia de declansare a mecanismului de capsare va fi permanent degajata de alte obiecte; in jurul parghiei nu vor fi manipulate alte obiecte; - introducerea cutiilor pentru capsare in masina se va face in asa fel incat sa nu se produca strivirea degetelor. Art. 130 Pentru repararea si intretinerea ambalajelor din lemn (lazi, butoaie etc.), depozitele de ambalaje vor fi ambalate cu atelier de tamplarie amenajat intr-un spatiu separat de restul depozitului. La efectuarea operatiilor mentionate vor fi respectate prevederile Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si diverselor. Art. 131 (1) Pentru prevenirea accidentelor de munca la sortarea marfurilor in vrac (faina, malai, orez, zahar etc.) unitatile producatoare vor ambala marfurile mentionate in saci a caror greutate sa nu depaseasca maxim 35 kg. (2) De asemenea, in vederea sortarii anumitor marfuri (incaltaminte, imbracaminte etc.) in conditii de protectie, producatorul le va ambala (pe masuri, numere etc.), in asa fel incat manipularea manuala a acestora sa se faca fara pericole de accidentare. (3) Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate in cutii prevazute cu manere exterioare sau locasuri decupate in ambalaj, in vederea sortarii si manipularii lor fara pericole si respectand prevederile Normele generale de protectie a muncii privind efortul fizic.

Art. 132 (1) In vederea receptionarii marfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator propriu cu dotarea specifica efectuarii probelor, acolo unde este cazul. (2) Pentru activitatile in laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta si prevederile Normele specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analiza fizicochimice si mecanice.

3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE


3.1. Portionarea prin transare a carnii in carcasa, realizarea preparatelor din carne si a produselor semipreparate 3.1.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat Art. 133 La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor vor fi repartizati salariati calificati, autorizati si instruiti in acest scop. Art. 134 (1) La exploatarea utilajelor vor fi respecatate indicatiile furnizorului privind regimul de functionare a masinii, caracteristicile si parametrii tehnici si functionali ai acesteia, precum si instructiunile de protectie a muncii, mentionate in cartea tehnica a utilajului. (2) La locul de munca vor fi afisate instructiunile proprii de lucru aferente fiecarui utilaj in parte. Art. 135 In cazul aparitiei oricaror defectiuni in functionare sau la constatarea unor fisuri, pori coroziuni etc., utilajul va fi scos de sub tensiune si va fi anuntat conducatorul locului de munca. Art. 136 (1) Se interzice exploatarea utilajelor daca aparatura de masura, control si automatizare aferenta nu se afla in stare de functionare si nu a fost verificata la termenele scadente. (2) Se interzice utilizarea aparatelor de masura si control atunci cand acestea dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt, cazuri in care aparatele vor fi inlocuite. Art.137 Masinile si utilajele vor fi curatate, degresate cu apa calda si detergenti. Vor fi sterse pana la uscarea completa, cutitele, snecurile, discurile, sitele si alte organe functionale, precum si piesele fixe (palnii, interioarele corpurilor de masina) si suprafetele exterioare ale masinilor. Curatarea masinilor va fi efectuata numai dupa scoaterea lor de sub tensiune. Art. 138 Spatiile de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, pentru prevenirea alunecarii si caderea salariatilor. Curatenia va fi efectuata la sfarsitul programului de lucru, respectiv al schimbului. Art.139 Se va asigura protectia produselor alimentare supuse prelucrarii, in asa fel incat alimentele sa nu fie insalubrizate de lubrifiantii utilizati la ungerea lagarelor, garniturilor etc. Periodic va fi verificata etanseitatea garniturilor, furtunurilor sau a racordurilor.

Art.140 Cutitele masinilor de taiat carne si oase vor fi protejate cu aparatori metalice. Se interzice indepartarea aparatorilor sau lucrul la utilajele mentionate, fara aparatori; de asemenea, se interzice introducerea mainii in palniile, buncarele sau la snecurile masinilor aflate in functiune. Art.141 Produsele ce urmeaza a fi taiate vor fi fixate pe masa mobila a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare. Art. 142 Feliile rezultate din taiere vor fi prinse numai cu palete sau clesti speciali. Art.143 Ascutirea cutitelor va fi efectuata numai de personal calificat. 3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si sculelor de mana Art.144 Cutitele pentru taiat carne, mezeluri, satarele, ferastraiele, masatele, carligele pentru suspendarea carnii, mezelurilor etc. vor fi curate, fara urme de rugina, cu marginile netede, fara asperitati, iar locurile de imbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet. Art.145 Manerele cutitelor, scafelor, ferastraielor, satarelor etc. vor fi netede, fara crapaturi, aschii sau parti metalice iesite in relief. Art.146 Fundurile de lemn necesare taierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fara aschii. Art.147 In macelarii, carnea si oasele vor fi taiate numai pe butuci de lemn amplasati astfel incat sa permita personalului sa lucreze si sa circule fara pericol de accidentare. Art.148 Galantarele de sticla in care se pastreaza carnea, mezelurile, produsele semipreparate precum si platourile si etajerele din sticla destinate expunerii produselor vor fi intregi, cu marginile slefuite sau netede, necrapate, neciobite si curate. 3.2 Portionarea marfurilor in vrac prin cantarire Art.149 Balantele automate si semiautomate, precum si cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele in cadrul locului de munca respectiv. Art.150 Basculele zecimale, romane si semiautomate vor fi amplasate in afara cailor de circulatie, in asa fel incat acestea sa nu impiedice operatiile de descarcare, transport si manipulare a marfurilor de la rampa la depozit si de la depozit in sala de vanzare, precum si circulatia personalului. Art.151 La asezarea pe bascule, marfurilor li se va asigura stabilitate necesara in vederea prevenirii caderii si deci accidentarii salariatilor. Masuri de stabilitate a marfurilor se vor lua si la formarea stivelor, inainte si dupa cantarire.

Greutatile necesare operatiei de cantarire vor fi asezate in asa fel incat sa nu cada si sa provoace accidente. Art.152 La utilizarea si intretinerea cantarelor electronice se vor respecta indicatiile producatorului, prevazute in cartea tehnica a utilajului. 3.3. Prajirea, macinarea si preambalarea cafelei si a altor marfuri pulverulente

Art.153 La operatia de prajire a cafelei vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor, prescriptiile tehnice ISCIR C11-86, precum si instructiunile emise de producatorul masinii. Art.154 Inainte de aprinderea focului se va evacua cenusa cu ajutorul unei lopeti speciale. Cenusa va fi umectata inainte de evacuare. Se interzice evacuarea cenusii impreuna cu taciuni aprinsi. Art.155 (1) In timpul functionarii masinii probele de cafea vor fi luate numai cu o sonda speciala. (2) Se interzice introducerea masinii in tolba de prajit. (3) Se interzice atingerea partilor fierbinti ale masinii. Art.156 Masinile de macinat vor functiona numai cu magnetii prevazuti pentru retinerea eventualelor corpuri metalice din cafea si condimente. Art.157 Masinile de macinat cafea vor fi curatate cand sunt inca calde, atunci cand reziduurile ramase sunt moi si usor de indepartat de pe utilaj, evitandu-se astfel accidentele provocate prin loviri, raniri, patrunderi de corpuri straine in ochi etc. Art.158 Se interzice introducerea mainii in palnie sau buncar, precum si la alte organe mobile ale masinii, cand acestea se afla in functiune. Art.159 La utilizararea masinilor de preambalat cafea, condimente, zahar etc. se vor respecta urmatoarele prevederi: - in salile de lucru ale masinilor de preambalat condimente va fi adusa din depozit o cantitate de marfa necesara doar pentru un schimb. Stocurile curente de condimente ambalate vor fi scoase din depozit si depozitate in magaziile anexe sau in depozite separate; - se va asigura ventilarea corespunzatoare a spatiului de lucru; - sacii cu marfuri pulverulente vor fi manipulati si transportati in asa fel incat sa fie evitata propagarea pulberilor in spatiile de lucru; - se vor lua masuri de indepartare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea sacilor; - peretii incaperii vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 2m, pentru intretinerea lor in stare de curatenie; - podeaua va fi realizata din materiale rezistente si usor de intretinut; - periodic, se va efectua curatarea masinilor si a mobilierului de eventualele pulberi depuse.

3.4. Taierea lemnelor de foc

Art.160 Deservirea circularelor de taiat lemne de foc se va face de catre doi salariati pregatiti si instruiti in acest scop. Art.161 Se interzice stationarea persoanelor straine sau fara atributii de serviciu in raza de actiune a circularelor. Art.162 Inaintea inceperii operatiei de taiere, pe directia de acces a mijloacelor de transport, se va ridica un parapet format din doua randuri de lemne, inalt de cel putin 0,80 m. Art.163 Mijloacele de transport (carute cu cai, autocamioane) nu se vor apropia de circularul de taiat lemne la o distanta mai mica de 5m. Art.164 In apropierea circularelor de taiat, pe o raza de cel putin 3m, se va amenaja un spatiu liber in asa fel incat salariatii sa nu se incomodeze reciproc in timpul lucrului. Utilajelor vor fi asezate pe un teren neted, in pozitie orizontala si asigurate impotriva trepidatiilor. Art.165 Se interzice lucrul la circulare, daca lipsesc aparatorile si dispozitivele de protectie ale rotilor de transmisie sau ale discurilor de taiere. Se interzice scoaterea aparatorilor si dispozitivelor de protectie, in timpul functionarii utilajelor. Art.166 Discul de taiere va fi centrat si fixat pe ax. Se interzice utilizarea discurilor care prezinta fisuri sau crapaturi, au dinti strambi sau care au lipsa cinci dinti din totalul acestora sau doi dinti consecutivi. Dupa ascutire, discul va fi verificat pentru a corespunde cerintelor de portectie. Art.167 Orice verificari sau interventii asupra discului de taiere, axului de antrenare, precum si asupra mesei mobile a utilajului se vor efectua numai cu utilajul oprit si numai de catre personal autorizat in acest scop. Verificarile vor fi efectuate atat inaintea inceperii lucrului, cat si in timpul programului, dupa caz. Art.168 Portiunea de disc situata sub masa mobila a utilajului va fi protejata de o aparatoare deschisa la extremitatea cea mai de jos a utilajului, montata in asa fel incat sa nu incomodeze salariatii in timpul lucrului. Art.169 Se interzice lucrul la utilaj, daca masa mobila a acestuia nu are limitator de cursa, care sa permita reglarea mesei in functie de diametrul materialului lemnos. De asemenea, in spatele mesei mobile se va monta o aparatoare, in asa fel incat, atunci cand aceasta nu este deplasata in cursa activa discul de taiere sa fie complet protejat. Art.170 Circularul va fi oprit din functiune in urmatoarele situatii: - cand se aud zgomote suspecte; - cand utilajul este deplasat dintr-un loc intr-altul ; - cand se efectueaza curatarea, gresarea si alimentarea cu apa, ulei si combustibil a utilajului ;

- la indepartarea rumegusului de sub utilaj. In situatiile de mai sus, circularele cu actionare electrica vor fi deconectate de la retea. Art.171 Pornirea motoarelor cu ardere interna, cu ajutorul manivelei se va face in asa fel incat sa fie evitate accidentele produse de rotirea motorului in sens invers sensului normal. Art.172 Se interzice taierea continua a lemnelor de diametre mari, in scopul prevenirii opririi bruste a utilajului sau a ruperii curelelor de transmisie. Art.173 In cazul blocarii discului de taiere nu se va relua lucrul decat dupa retragerea mesei mobile si a lemnului taiat, in scopul degajarii discului de taiere si numai dupa ce se constata ca discul functioneaza la turatie normala. Art.174 Curelele de transmisie se vor monta/scoate pe si de pe rotile de antrenare numai cu motorul oprit si stecherul scos din priza. Operatiile de montare sau scoatere se vor efectua numai cu ajutorul inchizatorului. Art.175 Se interzice functionarea in gol a circularelor de taiat lemne. Art.176 Cablurile de alimentare cu energie electrica ale electromotoarelor vor fi suspendate deasupra solului, cu ajutorul suportilor din lemn, iar traseul acestora va fi ales pe culoare libere, in scopul evitarii pericolului de electrocutare. Art.177 Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si prin legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul. Art.178 La fiecare utilaj, precum si la locurile de conectare la reteaua electrica, vor fi montate intrerupatoarele de la distanta si automatele de protectie, in asa fel incat circuitul sa poata fi deconectat atunci cand, accidental, creste intensitatea curentului peste valoarea normala. Art.179 Se interzice personalului de deservire a circularelor sa introduca mainile in raza de actiune a discului de taiere. Art.180 Scoaterea lemnelor de taiat din stiva se va face cu ajutorul carligelor iar lemnele vor fi luate de pe sol dupa caderea acestora. Se interzice urcarea pe stiva in vederea tragerii lemnelor sau scoaterea acestora din mijlocul stivei.

4. COMERCIALIZAREA MARFURILOR
4.1. Vanzarea cu amanuntul 4.1.1. Vanzarea clasica Art.181 Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vanzare clasica va lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor, in asa fel incat sa fie evitata producerea accidentelor de munca. In acest scop, in magazinele cu vanzare clasica, marfurile vor fi asezate astfel: - la un nivel situat intre 50 si 180 cm inaltime de la podea, pe o lungime de 150-165cm; - sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe partile laterale, marfurile care se manipuleaza mai rar; - cantarele se vor aseza in centrul locului de munca, iar uneltele si sculele destinate vanzarii marfurilor in dreapta vanzatorului. Art.182 Curatenia in magazine va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul programului de lucru, cand unitatea va fi inchisa. Art.183 Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind desinfectia, desinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. Art.184 Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea accidentelor. Art.185 Asezarea si manipularea marfurilor in si din rafturile asezate la inaltime, se vor executa cu ajutorul scarilor simple sau duble, prevazute cu dispozitive de prindere si fixare. Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie. Art.186 Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole in asa fel incat acestea sa nu depaseasca marginile mobilierului. Art.187 Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite accidentele produse prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora. Art.188 Baloturile cu tesaturi grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu tesaturi usoare pe politele de sus. Stofele vor putea fi asezate si direct pe tejghele. Art.189 In magazinele destinate vanzarii articolelor electrice care sunt verificate in fata cumparatorilor, se vor amenaja prize de incercare. Acestea vor fi protejate impotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate.

4.1.2. Vanzarea prin autoservire Art.190 Pentru evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive in magazinele cu autoservire se vor lua urmatoarele masuri: - categoriile de marfuri trebuie sa se preteze formarii de stive nepericuloase; - stivele vor fi asezate langa perete sau pe podiumuri; - stivele vor avea o forma piramidala, iar inaltimea lor maxima va fi de 1.64 m. Exceptie pot face stivele ornamentale a caror inaltime maxima va fi de 2 m. Art.191 Cosurile sau carucioarele utilizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita producerea accidentelor, indepartand din activitatea comerciala pe cele defecte sau uzate. Starea tehnica a carucioarelor se va verifica zilnic. Rotile vor fi gresate in vederea facilitarii deplasarii pe orizontala a carucioarelor in conditii de protectie. Art.192 In magazinele cu autoservire, stivele de cosuri vor fi asezate in asa fel incat sa se asigure stabilitatea lor. Art.193 Accesul in depozitele magazinelor cu autoservire va fi asigurat la extremitatile salilor de vanzare. Art.194 Aducerea marfurilor din depozit in sala de vanzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se interzice aducerea marfurilor pe culoare inguste si intortocheate. Art.195 Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratii sau care necesita o alegere deosebita, in apropierea intrarii in magazin sau pe calea principala de circulatie a acestuia. Art.196 Amplasarea gondolelor in magazinele cu autoservire se va face in intreg cuprinsul salii de vanzare, in asa fel incat sa se asigure fluenta circulatiei personalului, precum si posibilitati de supraveghere a proceselor. 4.1.3. Vanzarea prin corespondenta Art.197 Conducerea persoanei juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale de vanzare prin corespondenta va lua toate masurile necesare desfasurarii proceselor in conditii de protectie si sanatate in munca. Art.198 Ambalajele utilizate (cosuri, cutii de carton etc.), vor fi ergonomice, modulate in asa fel incat sa poata fi pliate sau stivuite, pentru a se evita producerea accidentelor. Art.199 La transportul marfurilor vor fi folosite mijloace de transport care sa permita aranjarea si transportul propriu-zis fara pericole. Art.200 La efectuarea activitatilor comerciale de vanzare prin corespondenta vor fi repartizati numai salariati calificati si instruiti pentru acest tip de activitati.

Art.201 La dimensionarea ambalajelor se vor respecta prevederile Normelor de protectie a muncii privind efortul fizic. Art.202 La efectuarea activitatilor comerciale de vanzare prin corespondenta vor fi respectate, in afara prevederilor prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru: - transporturi rutiere; - transporturi pe calea ferata; - transporturi navale; - transporturi aeriene. 4.1.4. Vanzarea in piete, targuri si oboare Art.203 Carucioarele destinate comertului ambulant vor fi montate pe roti cu pneuri, care sa permita manevrarea fara pericole a acestora. Art.204 Carucioarele sau tarabele vor fi amplasate in asa fel incat sa nu impiedice circulatia vehiculelor si a persoanelor. Ele vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, dupa caz. Art.205 Tarabele, carucioarele precum si alte mijloace de comert ambulant trebuie sa fie usoare, cu imbinari cu suporti stabili care sa impiedice balansarea sau rasturnarea lor. Art.206 Pietele de orice fel (hale acoperite, piete mixte etc.) vor fi amenajate astfel incat o parte din spatiu va fi destinat amplasarii gheretelor, platourilor si chioscurilor iar cealalta parte pentru amplasarea birourilor administrative, unitatilor de alimentatie publica si a unitatilor de prestari servicii. Art.207 Intreg spatiul pietei va fi parcelat. Fiecare parcela va fi destinata unei anumite categorii de marfuri. Parcelele principale vor fi asezate in asa fel incat sa se creeze un spatiu necesar depozitarii ambalajelor. Ambalajele, precum si cosurile, lazile si sacii cu marfuri vor fi stivuite conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art.208 Fiecare loc de munca va fi prevazut cu umbrele, parasolare sau copertine, pentru protectia salariatilor impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. Art.209 Exploatarea si intretinerea pietelor se vor face conform reglementarilor Ministerului Sanatatii, precum si prevederilor Normelor specifice pentru gospodarie comunala si salubritate publica. Art.210 Pentru operatiile de transport, incarcare-descarcare si manipulare a marfurilor, salariatii vor respecta prevederile prezentelor norme, conform subcap.2.7. Art.211 Organizarea comertului in piete se va face in conformitate cu Regulamentul cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor nr.19 din 30.01.1996 emis de Ministerul Comertului.

4.1.5. Vanzarea prin automate Art.212 Amplasarea aparatelor automate se va face in locuri vizibile si usor accesibile. Art.213 Pentru prevenirea electrocutarii, automatele vor fi prevazute cu dubla protectie: - legarea la nulul de protectie; - legarea la priza de impamantare conform standardelor in vigoare. Art.214 Alegerea tipului de automat se va face, in functie de tipul si natura marfurilor ce urmeaza a fi comercializate. Art.215 Functionarea automatelor se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi: - este interzisa aprovizionarea automatelor in timpul functionarii acestora; - la aprovizionarea cu marfa se va scoate utilajul de sub tensiune pentru a se evita electrocutarea personalului de deservire. - aprovizionarea automatelor cu marfa se va face prin partea opusa componente de deservire propriu-zisa; - orice interventie la automate in timpul functionarii acestora este interzisa. - orice operatie de intretinere sau reparare a utilajului se va efectua numai de catre personal autorizat in acest scop si numai dupa scoaterea de sub tensiune. - alimentarea cu energie electrica a automatelor se va face la tensiuni nepericuloase.

4.2. Vanzarea cu ridicata Art.216 Inaintea inceperii oricarei operatii de manipulare si transport, conducerea persoanei juridice sau fizice care practica activitati de comert cu ridicata va lua toate masurile necesare desfasurarii activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca. Art.217 La desfasurarea activitatilor de comert cu ridicata vor fi repartizati numai salariati instruiti in acest scop; prin procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind: - procedeele tehnice de descarcare-incarcare si transport ale marfurilor; - utilajele folosite; - locul de depozitare a marfurilor in depozite. Art.218 Spatiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mica mecanizare (lize), pentru transportul marfurilor. Art.219 La transportul manual se vor respecta urmatoarele prevederi: - normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, privind dimensiunile spatiilor de manevra; - caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita circulatia in ambele sensuri; - toate caile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate; - intre utilaje si stivele de marfuri, latimea cailor de acces va fi de cel putin 1 m.

Art.220 Conducatorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a marfurilor purtate manual sau cu ajutorul uneltelor. Art.221 Uneltele folosite pentru manipularea marfurilor (parghii, odgoane, carlige etc.), precum si mijloacele ajutatoare (targi, carucioare etc.) vor fi verificate inainte de inceperea operatiilor si vor avea forma si rezistenta corespunzatoare, in functie de greutatea marfurilor. La transportul si manipularea marfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate. Art.222 Daca marfa de transportat urmeaza a fi purtata pe umar, operatie la care vor fi utilizati mai multi salariati, aceasta va fi asezata pe acelasi umar de catre toti salariatii participanti la operatie, iar ridicarea si coborarea ei se vor face in acelasi timp, la comanda conducatorului formatiei de lucru; in timpul deplasarii, salariatii vor pastra aceeasi cadenta. Art.223 La transportul manual al sarcinilor, vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, cap. 2.2.1. Efortul fizic. Art.224 La descarcarea materialelor din vagoanele de cale ferata, precum si la depozitarea materialelor langa calea ferata, distanta de la sina la baza stivei sau gramezii de marfuri va fi de cel putin 2 m. Art.225 Planurile inclinate si podetele utilizate la inaltimi de peste 0,5 m vor fi prevazute cu balustrade cu legaturi intermediare, inalte de 1 m. Planurile inclinate, precum si podetele vor fi realizate din materiale rezistente, pentru a nu se arcui sub greutatea sarcinilor. Ele vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare, care sa nu le permita deplasarea in timpul lucrului. Latimea minima a planurilor inclinate si a podetelelor va fi de 1 m, pentru circulatia intr-un singur sens. Art.226 Marfurile cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci si baloturi care nu contin substante inflamabile, caustice sau corosive vor fi asezate in stive cu randuri intretesute. Inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori latimea bazei. Art.227 La amenajarea rampelor de incarcare-descarcare vor fi respectate prevederile subcap.2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor, din prezentele norme.

5. PREVEDERI DE PROIECTARE SPATII COMERCIALE


Art.228 In activitatea de conceptie si proiectare a spatiilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, precum si prevederile standardelor de securitate a muncii. Art.229 Prevederile cuprinse in acest capitol constituie cerinte minime de proiectare, in vederea asigurarii nivelului de protectie necesar desfasurarii activitatilor comerciale, luand in considerare pericolele existente. Ele nu exclud posibilitatea prevederii oricaror altor solutii tehnice pentru imbunatatirea nivelului de protectie a muncii, avand la baza evolutia stiintei si tehnologiei in domeniu.

Art.230 Gazele vor fi epurate sau dispersate, inainte de eliminarea lor in atmosfera, prin cosuri inalte, astfel incat concentratiile lor sa nu depaseasca concentratiile maxime admise. 5.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri Art.231 Spatiile destinate operatiilor de incarcare-descarcare si depozitare a marfurilor, precum si caile de acces aferente vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Art.232 Depozitele neacoperite si semiinchise sau soproanele vor fi construite pe terenuri netede, batatorite si cu posibilitati de scurgere a apei. Art.233 La proiectarea constructiilor se va tine seama de posibilitatea compartimentarii spatiului pe sectii, asigurandu-se cai de acces, ale caror dimensiuni vor fi conform standardelor de proiectare in vigoare. Art.234 Depozitul va avea, indiferent de marimea sa, doua usi glisante dublate cu usi cu zabrele. Art.235 (1) Pardoseala va fi neteda, fara praguri si situata la nivelul rampei. (2) Pardoseala va fi realizata din materiale dure, rezistente, nealunecoase si care sa permita o curatare cat mai usoara. (3) Pentru spatiile care servesc la depozitarea materiilor explozive, inflamabile, caustice, acide etc. pardoseala va fi realizata din materiale care nu produc scantei prin frecare sau lovire, sunt rezistente la foc, precum si la actiunea solventilor organici, acizilor si alcalilor. Art.236 Amplasarea spatiilor tehnico-administrative aferente depozitului se va face astfel incat aceste spatii sa comunice cu cladirea depozitelor, iar in cazul depozitelor cu etaje, aceste spatii nu vor fi amplasate la parter. Art.237 Din proiect, vor fi asigurate instalatiile de apa potabila, canalizare, incalzire, ventilare si iluminat, precum si grupurile sanitare necesare : vestiare, dusuri, lavoare, WC-uri, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Acolo unde spatiile comerciale sunt amplasate in zone care nu dispun de retele de apa si canalizare, activitatile se vor desfasura numai cu avizul organelor sanitare. Art.238 La depozitele inchise, neincalzite se vor respecta indicatiile proiectantului cu privire la destinatia si temperatura interioara a spatiilor. Art.239 La depozitele deschise in aer liber, se vor prevedea spatii inchise pentru adapostirea si incalzirea personalului care lucreaza in aer liber, pe timp friguros. Art.240 Depozitele pentru produse metalo-chimice, cu ridicata, precum si cele pentru textileincaltaminte vor fi amenajate in spatii separate, prevazute, din proiect, cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor si bolilor profesionale ; in plus, aceste spatii vor fi dotate cu instalatii speciale de stingere a incendiilor, conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. Art.241 In cadrul depozitului pentru produse metalo-chimice cu ridicata, din proiect, se vor amenaja spatii separate pentru depozitarea diferitelor marfuri.

Art.242 La amenajarea depozitelor de ambalaje se va prevedea un spatiu care sa permita receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stare fizica, reconditionarea si pregatirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea cailor de acces pentru mijloacele de transport. 5.2. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor Art.243 Terenul destinat magazinelor amplasate intr-o cladire separata, va fi ales in asa fel incat sa permita amenajarea unei curti interioare, accesibila pentru intrarile la depozitele magazinelor, oferind si posibilitatea compartimentarii sale in spatii pentru depozitarea combustibililor si ambalajelor. Art.244 Intrarile de serviciu, precum si cele de la depozite vor fi proiectate in asa fel incat, sa nu intersecteze caile de circulatie ale publicului. Art.245 La proiectarea curtilor interioare, precum si a spatiilor comerciale propriu-zise, vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cele ale Ministerului Sanatatii. Art.246 Peretii magazinelor care comercializeaza produse alimentare (paine, carne, peste, lactate etc.) vor fi finisati cu materiale lavabile, in culori deschise. Art.247 Pardoselile vor fi executate astfel : - lavabile, cu pante spre sifoanele de pardoseala, pentru magazinele care comercializeaza produse alimentare, precum si pentru spatiile destinate vestiarelor, grupurilor sanitare etc.; - dupa indicatiile proiectantului, pentru celelalte magazine ; - pentru locurile de vanzare propriu-zisa pardoseala se va realiza din masa lemnoasa, cauciuc, mase plastice, care sa termoizoleze spatiul respectiv de restul magazinului cu pardoseala rece. Toate pardoselile vor fi executate din materiale rezistente, antiderapante si care se curata usor. Art.248 Salile de vanzare si spatiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice. Art.249 Pentru a preveni formarea curentilor de aer si racirea spatiilor in timpul iernii, la intrarile si iesirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald. Art.250 La stabilirea dimensiunilor cailor de acces in incinta unitatilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii. Art.251 Conducerile magazinelor situate pe mai multe niveluri au obligatia sa respecte incarcarile maxime admisibile date de proiectant pentru diversele elemente de constructie, ca : plansee, scari, capace de pivnite etc. Art.252 Spatiile periculoase vor fi imprejmuite cu paravane de protectie si semnalizare corespunzator, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Scarile vor fi prevazute cu balustrade de sprijin, iar trapele vor avea carlige de asigurare. Se interzice distrugerea sau descompletarea balustradelor sau a carligelor de asigurare la trape.

Art.253 Rafturile pentru etalarea si aranjarea marfurilor vor avea inscriptionata sarcina maxima admisa pe polita sau pe ochi de raft. Art.254 La proiectarea mobilierului comercial, precum si la alegerea materialelor din care va fi realizat acesta se va tine seama ca marfurile grele se arajeaza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele usoare pe politele de sus. Art.255 In magazinele de vanzare cu autoservire, vor fi amenajate, conform proiectelor de executie, cai de acces cu urmatoarele dimensiuni : - 1-1,25 m latime spatiul dintre rafturile si gondolele de expunere a marfurilor ; - 2-2,50 m latime spatiul dintre gondole si locurile de munca ale vanzatorilor (cand acestea se afla in spatiul autoservirii) ; - maximum 0,60-0,70 m latime spatiul dintre doua locuri de munca in cazul magazinelor care asigura fluxul cumparatorilor intr-o singura directie ; - 1,50 m latime spatiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vanzare cu expunere deschisa. 5.3. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor Art.256 La amenajarea spatiilor comerciale de la parterul blocurilor si a complexelor agroalimentare, din proiect se vor prevedea doua cai de acces distincte : - pentru aprovizionarea cu marfuri ; - pentru circulatia cumparatorilor, personalului salariat etc. Art.257 Din proiect, spatiul destinat depozitarii marfurilor (depozitul de mana) va fi separat de spatiul de vanzare a marfurilor, asigurandu-se posibilitati de comunicare prin interior, intre ele. Art.258 (1) Din proiect, vor fi asigurate toate instalatiile (apa, canalizare, termoficare, energie electrica) dimensionate corespunzator spatiului comercial. (2) La proiectarea instalatiilor sanitare, proiectantul va tine cont ca acestea sa nu strapunga sala de vanzare. Art.259 La proiectarea spatiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor precum si a complexelor agroalimentare vor fi respectate si prevederile de la subcap 5.2. ale prezentelor norme. Art.260 La constructia si amenajarea chioscurilor se vor respecta prevederile Legii 50/1995 privind proiectarea spatiilor si acordarea autorizatiei de constructie. Art.261 Amplasarea chioscurilor se va face in conformitate cu deciziile directiilor de urbanism si sistematizare din cadrul primariilor. Art.262 (1) Instalatiile electrice vor fi executate in conformitate cu standardele de proiectare si cu standardele de electroprotectie in vigoare. (2) Se interzice utilizarea oricarei improvizatii la alimentarea cu energie electrica a chioscurilor.

Art.263 Pentru incalzirea chioscurilor se interzice utilizarea oricaror surse de caldura improvizate. Pentru incalzire vor fi utilizate : calorifere electrice, aeroterme etc. Art.264 Pentru constructia chioscurilor vor fi utilizate materiale rezistente la foc, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si a standardelor de proiectare, in vigoare. Art.265 Pietele vor fi amplasate la cel putin 1,5 km de gropile de gunoi si la cel putin 500 m de unitatile industriale ale caror procese tehnologice degaja praf, fum, gaze si vapori nocivi. Art.266 Platoul pe care se amplaseaza piata va fi asfaltat, pietruit sau nivelat si situat la minimum 50 m de artera rutiera principala. Art.267 Caile de acces intre randurile de gherete sau tarabe vor avea cel putin 4 m latime, iar calea de acces principala a pietei va avea cel putin 6 m latime ; trecerile secundare dintre randuri vor fi de cel putin 2 m latime.

ANEXA 1
LISTA NORMELOR SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII COMPLEMENTARE
1. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide. 2. Norme specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice. 3. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive. 4. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului. 5. Norme specifice de protectie a muncii pentru desfacerea produselor petroliere. 6. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice. 7. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului. 8. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei. 9. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. 10. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice. 11. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice). 12. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere. 13. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. 14. Norme specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare. 15. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda. 17. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor. 18. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. 19. Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale. 20. Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice. 21. Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice. 22. Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate publica. 23. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor. 24. Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii autovehicule. 25. Norme specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport persoane cu instalatii pe cablu. 26. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere. 27. Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata. 28. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern. 29. Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi navale. 30. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi aeriene. 31. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitatea de prestari servicii. 32. Norme specifice de protectie a muncii pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si apei minerale. 33. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice. 34. Norme specifice de protectie a muncii pentru telecomunicatii.

ANEXA 2
LISTA STANDARDELOR CONEXE
1. SR ISO 5149 :1997 2. SR ISO 1819 :1994 3. SR ISO 3265 :1995 4. SR ISO 5031 :1995 5. SR ISO 5032 :1995 6. SR ISO 5934 :1995 Instalatii frigorifice mecanice utilizate pentru racire si incalzire. Prescriptii de securitate. Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale. Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Culbutoare pentru vagoane (rotative sau cu descarcare laterala sau longitudinala). Reguli de securitate. Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Tubulaturi flexibile si racorduri utilizate in transportul pneumatic. Reguli de securitate. Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Vane sau alimentatoare rotative folosite in transportul pneumatic. Reguli de securitate. Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Lopeti semiautomate. Reguli de securitate.

7. SR ISO 5041 : 1995 8. SR ISO 5042 :1994 9. SR ISO 8456 :1994 10. SR ISO 9851 :1994 11. STAS 9876 87 12. STAS 9877-89 13. STAS 9878-74 14. STAS 9879-74 15. STAS 9880-89 16. STAS 9881-89 17. STAS 9886-82 18. STAS 10627-76 19. STAS 11054-78 20. STAS CEI : 60598-2-8-92 21. SR EN 60598-2-22 :98 22. SR EN 60335-1 :1999 23. STAS 2614/6-87 24. STAS 2614/22-90 25. STAS 2614/24-88 26. STAS 7937/1-82 27. STAS 8268/1-86 28. STAS 12211-85 29. SR EN 60065-1998 30. STAS 8844-86 31. STAS 10353-75 32. STAS 2077/5-83 33. STAS 10533-75

Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lant de antrenare sau purtator de tip biplanar, pentru sarcini unitare cu baza plata. Reguli de securitate. Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lanturi articulate sau cu placi. Reguli de securitate. Echipamente de depozitare a produselor in vrac. Cod de securitate. Mijloace de transport continuu. Monoraiuri cu carucioare actionate electric. Definitii si reguli de securitate. Transportoare. Prescriptii generale de securitate. Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate. Transportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii speciale de securitate. Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate. Transportoare cu placi metalice. Prescriptii speciale de securitate. Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate. Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate. Ventilatoare. Principii de securitate. Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii. Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale. Sectiunea 8 : Lampi portabile de mana. Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale. Sectiunea 22 : Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta. Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1 : Prescriptii generale. Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Masini de gatit, resouri, cuptoare si aparate similare. Conditii tehnice speciale de securitate. Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Aspiratoare electrice. Conditii tehnice speciale de securitate. Aparate electrice de uz casnic si scopuri similare. Racitoare si congelatoare. Conditii tehnice speciale de securitate. Aparate electrice de incalzit incaperi, pentru uz casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de securitate. Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Ventilatoare electrice. Conditii tehnice speciale de securitate. Motocompresoare ermetice pentru utilaje frigorifice de uz casnic si scopuri similare. Conditii tehnice speciale de securitate. Prescriptii de securitate pentru aparatele electronice si aparatele asociate de uz casnic sau de uz general similar, conectate la retea. Masuri de siguranta contra incendiilor. Usi pe cai de evacuare. Masuri impotriva trecerii fumului. Dispozitive de siguranta pentru scari portabile. Benzi de transport. Benzi de transport cu insertii textile pentru industria alimentara. Echipament de securitate si de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la acizi si baze concentrate.

34. STAS 10633-88

Echipament de protectie. Manusi de cauciuc rezistente la produse petroliere. 35. STAS 10770-92 Echipament de protectie din cauciuc. Manusi rezistente la acizi, baze si saruri. 36. STAS 11034-87 Echipament de protectie. Cizme de cauciuc rezistente la grasimi. 37. STAS 7408-97 Incaltaminte electroizolanta de cauciuc. 38. STAS 7454-84 Covor electroizolant din cauciuc. 39. SR EN 60903 :1997 Specificatii pentru manusi de materiale electroizolante pentru lucrari in instalatii electrice. 40. STAS 3030-92 Echipament de protectie. Sorturi de cauciuc. 41. STAS 5994-86 Echipament de protectie si de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la produse petroliere. 42. STAS 297/1 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. 43. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari. 44. SR EN 2-1995 Clase de incendii 45. STAS 12216-84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii. 46. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii. 47. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii. 48. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca. 49. SR EN 292-2+A1 :1998 Securitatea masinilor. Concepte de baza, proiectare. Partea 2 : Principii si conditii tehnice. 50. SR EN 60950+A1 : Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv 1996/A3 :1997 echipamentele electrice de birou. 51. SR EN 60529 :1995 Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP). 52. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale. 53. SR EN 50014 :95 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale. 54. STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

ANEXA 3
PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR
1. C 2-82 2. C 3-89 3. C 5-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, utilizarea si verificarea buteliilor cu capacitatea pana la 12 litri pentru gaz petrolier lichefiat, butan si propan. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, utilizarea si verificarea recipientelor-butelii cu capacitatea de 26 litri pentru gaz petrolier lichefiat, butan si propan. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, utilizarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

4. C 11-86 5. C 14-85 6. C 27-85 7. R 1-87 8. R 2-88 9. R 10-84 10. R 13-83 11. CR 5-82

Prescriptii tehnice privind incercarile in vederea omologarii arzatoarelor cu functionare independenta de combustibil lichid si de gaze combustibile. Prescriptii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice. Prescriptii tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente containere si butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare. Prescripti tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor. Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic, utilizate la instalatiile de ridicat. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale. Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

ANEXA 4
GHID DE TERMINOLOGIE
Notiuni de baza

1. Accident de munca Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de ce putin trei zile, invaliditate sau deces. 2. Avarie Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora. 3. Boli profesionale Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. 4. Defectare Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia specificata. 5. Dispozitiv de protectie Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector. 6. Echipament individual de lucru Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

7. Echipament individual de protectie Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 8. Echipamente tehnice Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii. 9. Factor de risc Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca executant-sarcina de muncamijloace de protectie-mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectarii sanatatii. 10. Functii de protectie Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol. 11. Indicator de protectie Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protectie si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la protectia muncii. 12. Instructaj de protectie a muncii Modalitate de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de protectia muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. 13. Instructiuni specifice de protectie a muncii (sinonim : instructiuni proprii) Componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati ; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea protectiei muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii. 14. Instructiuni de utilizare Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii protectiei muncii. 15. Mijloc individual de protectie Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia. 16. Nocivitate Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

17. Noxa (sinonim : factor nociv) Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare. 18. Pericol a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii. Nota : In domeniul protectiei muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii : pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc. b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale). 19. Persoana autorizata O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati. 20. Persoana avertizata O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de protectie. 21. Persoana competenta O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati. 22. Persoana expusa O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa. 23. Prevenire Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 24. Prevenire intrinseca Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in: - evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie; - limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase. 25. Protectie Ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca. 26. Proces de munca Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

27. Protector Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa. 28. Risc Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa. 29. Risc profesional Risc in procesul de munca. 30. Situatie periculoasa Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole. 31. Substanta periculoasa O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol. 32. Zona periculoasa Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol. 33. Zona periculoasa a unui echipament de munca Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii. Nota : Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie : - poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau : - poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta etc.). 34. Zona de protectie Zona in care este exclusa prezenta oricarui factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala pentru executant.

Prezentele norme specifice de protectie a muncii au fost editate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (I.N.C.D.P.M.) Bucuresti