Sunteți pe pagina 1din 7

Funcii proprii mediului Visual Basic Aceste funcii se mai numesc i funcii Built-in, sau funcii create de ctre

productorul mediului Office. Funciile au sintaxa format dintr-un nume urmat de paranteze rotunde (). ntre paranteze pot exista mai muli parametrii. n general n mediul VBA, funciile built in sunt de dou categorii: cu carecter global care acioneaz asupra tuturor tipurilor de date ale mediului; care aconeaz numai asupra unui anumit tip de dat. Funcii pentru tipul de date data calendaristic i timp Variabila de tip dat calendaristic este ncadrat ntre semnele #. De exemplu dac dorim sdefinim variabila data_c de tip dat calendaristic avem: data_c = #20-10-98# Funcie Date() Date$() Descriere i Returneaz data i ora curent a sistemului ca tip variant sau string. La funcii n mediul Access 95 parantezele pot s lipseasc. Exemplu ?date() 24.10.1998 ?date 24.10.1998 ?date$ 10-24-1998 ?date$() 10-24-1998 ?dateadd("m",31,date) 24.05.2009 ?dateadd("yyyy",31,date) 24.10.2029

Dateadd()

Datediff()

Datepart()

Returneaz o dat care poate fi mai mare sau mai mic cu o valoare numeric dect data considerat. Numrul adugat poate fi zile(d) sau luni(m) say ani(yyyy) Returneaz un numar ntre egal cu diferena dintre dou date calendaristice. Acest numr poate fi: numrul de zile(d), numrul de luni(m), numrul de sptmni (w) sau numrul de ani(yyyy) Returneaz un ntreg care reprezint: ziua sau luna sau sptmna, sau anul, funcie de caracterul de control de pe prima poziie.

?datediff("d","01-03-98",date) 237 ?datediff("m","01-03-98",date) 7 ?datediff("yyyy","01-0398",date) 0 ?datepart("d",date) 24 ?datepart("m",date) 10 ?datepart("yyyy",date)

Dateserial() Returneaz subtipul Variant din argumentele an, lun, zi Datevalue() Returneaz data n formatul caracter Day() Returneaz un ntreg ntre 1 i 31 care reprezint ziua dintr-o dat calendaristic Hour() Returneaz un ntreg ntre 0 i 23 care reprezint ora dintr-o dat calendaristic. Minute() Returneaz un ntreg ntre 0 i 59 care reprezint minutul dintr-o dat calendaristic. Month() Returneaz un ntreg ntre 1 i 12 care reprezint luna dintr-o dat calendaristic. Now() Returneaz data curent i ora din calculator Second() Returneaz un ntreg ntre 0 i 59 care reprezint secunda dintr-o dat calendaristic. Time() i Returneaz poriunea timp Time()$ dintr-o valoare data calendaristic/timp

1998 ?datepart("w",date) 7 ?dateserial(98,10,24) 24.10.1998 ?datevalue("24-oct-98") 24.10.1998 ?day(date) 24 ?hour("01:20 PM") 13 ?Minute("01:20 Am") 20 ?month(date) 10 ?now 24.10.1998 17:56:14 ?second("01:24:23") 23 ?time() 17:57:35 ?time 17:57:43 ?time$ 17:57:54 ?timeserial(17,58,34) 17:58:34 ?timevalue("17:59") 17:59:00 ?weekday(date) 7

Timeserial()

Timevalue()

Weekday()

Returneaz valoarea serial a orei exprimat n ore minute i secunde Returneaz ca tip Variant valoarea serial a orei introdus ca valoare string Returneaz ziua din sptmn corespunztoare datei calendaristice. Duminica (Sunday) este considerat prima zi a sptmnii.

Year()

Returneaz anul valoare Date/Time

dintr-o ?year(date) 1998

n general funcia fr caracterul $ returneaz subtipul Variant string iar cu $ tipul Text din VBA. Funciile matematice i trigonometrice Funcie Abs() Atn() Cos() Descriere ntoarce valoarea absolut a unei valori numerice Returneaz n radiani, arctangenta unei valori numerice Returneaz n radiani cosinusul unghiului reprezentat de o valoare numeric Returneaz exponeniala unei valori numerice i Funcii identice dar care se comport diferit pentru valori negative. Ele trunchiaz partea zecimal. Sintax ?abs(-34) 34 ?atn(1) 0,785398163397448 pi=3.141593 ?cos(pi/4) 0,707106719949293 ?exp(2.302585) 9.9999990700 ?int(34.65) 34 ?fix(34.65) 34 ?int(-34.65) -35 ?fix(-34.65) -34

Exp() Fix() Int()

Log() Rnd()

Returneaz logaritmul natural al ?log(23) unei valori numerice 3,13549421592915 Returneaz un numr aleator ?rnd 0,2895625 Returneaz semnul unei valori ?sgn(23.4) numerice; 0 dac este pozitiv i - 1 1 dac este negativ ?sgn(-23.4) -1 Returneaz n radiani sinusul unei ?sin(pi/4) valori numerice 0,707106842423796 Returneaz rdcina ptrat a unui ?sqr(81) numr 9 Returneaz n radiani tangenta ?tan(pi/4) unei valori numerice 1,00000017320512

Sgn()

Sin() Sqr() Tan()

Funcii care se refer la tipul de dat Text sau ir de caractere Funcia Asc() Descriere Exemplu Returneaz valoarea numeric a ?asc("y") unui caracter 121 ?asc("Y") 89 Returneaz irul de caractere ?chr(121) corespunztor valorii numerice y ASCII ?chr(89) Y ?chr$(121) y ?chr$(89) Y Aranjeaz o expresie conform ?format(date,"dd=mm=yy") formatelor irurilor 24=10=98 ?format$(date,"dd=mm=yy") 24=10=98 Returneaz poziia unui ir n ?instr("aadgfhg","dg") cadrul altui ir 3 Returneaz irul iniial scris cu ?lcase("ABVCDE") litere mici abvcde ?lcase$("ABVCDE") abvcde Returneaz cele mai din stnga ?left("adfghty",4) caractere ale irului adfg ?left$("adfghty",4) adfg Returneaz ca tip Long numrul de ?len("asdfgtrewqyutytttyt") caractere dintr-un ir 19 Elimin spaiile de la nceputul ?ltrim(" asdferee") irului asdferee Extrage un subir de caractere ?mid("asdfgreteee",4,67) dintr-un ir dat de la o anumit fgreteee poziie ?mid$("asdfgreteee",4,2) fg Returneaz cele mai din dreapta ?right("asdfghhy",5) caractere ale unui ir fghhy ?right$("asdfghhy",5) fghhy

Chr() i Chr$()

Format() i Format$() Instr() Lcase() i Lcase$() Left() Left$ i

Len() Ltrim() i Ltrim$ Mid() i Mid$() Right() i Right$()

Rtrim() i Elimin spaiile de la sfritul ?rtrim("addsasffa ") Rtrim$() irului de caractere. addsasffa ?rtrim$("addsasffa ") addsasffa Space() i Returneaz un ir care conine ?space(20) Space$ numrul de spaii specificat ?space$(20) Str() i Transform ntr-un ir valoarea ?str(12345645678.678) Str$() oricrui tip de dat 12345645678.678 ?str$(12345645678.678) 12345645678.678 Strcomp() Compar dou iruri i returneaz ?strcomp("ABCD","ABCD") un rezultat ntreg cu privire la 0 comparare; 0 dac irurile sunt ?strcomp("ABC","ABCD") identice i -1 dac sunt diferite. -1 String() i Returneaz un ir format din ?string(6,"a") String$() caracterele care se repet de un aaaaaa anumit numr de ori. ?string$(6,"a") aaaaaa Trim() i Elimin spaiile de la nceput i de ?trim(" asaassa ") Trim$() la sfritul unui ir de caractere. asaassa ?trim$(" asaassa ") asaassa Ucase() i Transform un ir de caractere n ?ucase("yyryryrt") Ucase$() caractere mari YYRYRYRT ?ucase$("yyryryrt") Val() Transform un ir de caractere ntr- ?val("34334.67") o valoare numeric 34334,67 ?val("34334n67") 34334 ?val("34334,67") 34334 Funcii de conversie a tipurilor de date Numeric, Logical, Date/Time i Text Cu ajutorul acestor funcii se poate transforma o valoare numeric n orice tip de dat. Funcia Descriere Exemplu Cbool() Transform o valoare numeric n tipul Logical sau ?cbool(56) Boolean (True sau False) True ?cbool(0) False Cbyte() Transform o valoare numeric n tipul Byte(0-255) ?cbyte(34) 34

Ccur() Cdbl() Cint() Clng() Csng() Cstr() Cvar() Cvdate() CVerr()

Transform o valoare numeric n tipul Currency Transform o valoare numeric n tipul Double Precision Transform o valoare numeric n tipul Integer Transform o valoare numeric n tipul Long Integer Transform o valoare numeric n tipul Single Precision Transform o valoare numeric n tipul String Transform o valoare numeric n tipul Variant Transform o valoare numeric n tipul Variant subtipul 7 Transform un numr valid de eroare creend erori definite de utilizator

?ccur(23) 23 ?Cdbl(98) 98 ?cint(67) 67 ?clng(87) 87 ?Csng(56) 56 ?cstr(56) 56 ?cvar(87) 87 ?cvar(99) 99

Funcii diverse Funcia Chosse() Descriere Exemplu Returneaz o valoare din lista de ?choose(2,"a","b","c","d") valori pe baza poziiei ei din list b ?choose(4,"a","b","c","d") d Returneaz o valoare dac a=2 rezultatul expresiei este True i o b=3 alt valoare dec rezultatul ?iif(a > b,"a este mai expresiei este False mare","b este mai mare") b este mai mare a=22 b=3 ?iif(a > b,"a este mai mare","b este mai mare") a este mai mare Returneaz true dac argumentul ?isdate(date) este de tipul de Date/Time True Returneaz true dac argumentul ?isempty(g) este o variabil neiniializat. True Altfel returneaz False Returneaz rezultatul True dac argumentul este Null

Iif()

Isdate() Isempty()

Isnull()

Toate aceste funcii pot fi executate n fereastra Immediate Window ce devine accesibil prin acionarea butonului corespunztor din bara de stare a editorului VBA.