Sunteți pe pagina 1din 9

Partea a II-a

a) Probleme de analiza a fiabilitatii unui produs


Probleme propuse pentru rezolvare

1) Problema 1

Date initiale:
Urmarindu-se in exploatare un produs reparabil(oarecare), s-au inregistrat urmatorii timpi de
una functionare: t1=870 h, t2=614 h, t3=325 h, t4=755 h, t5=923 h, t6=856 h, t7=627 h si
urmatorii timpi de reparare: tr1=4 h, tr2=6 h, tr3=11 h, tr4=7 h, tr5=9 h, tr6=3 h, tr7=2 h.
Cerinte:
Determinati probabilitatea ca un produs de acelasi tip cu cel urmarit sa se afle in functionare
pentru un timp de t=250 h, cunoscand ca sunt intrunite conditiile de utilizare a modelului
exponential de fiabilitate. Pentru produsul urmarit, calculati rata reparatiilor () si coeficientul
de disponibilitate (D). Exprimati concluzii fata de valorile marimilor calculate.
Rezolvare:
Prima parte:
MTBF=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7=(870+614+325+755+923+856+627)/7=4970/7=710 h
MTR=(tr1+tr2+tr3+tr4+tr5+tr6+tr7)/7=(4+6+11+7+9+3+2)/7=42/7=6 h
=1/MTR=1/6=0,166(6)
D=MTBF/(MTBF+MTR)=710/(710+6)=0,9916
A doua parte:
t=250 h (functionare)
4970.250
42.x
x=42*250/4970= 2,1126 h (reparatii)
MTBF=250/7= 35,7142 h
MTR=2,1126/7=0,3018 h
=1/MTR=7/2,1126=3,3134
D=MTBF/(MTBF+MTR)=250/7/(250/7+2,1126/7)=250/(250+2,1126)=250/252,1126=0,9916
Se observa ca ambele modele au un coeficient de disponibilitate(D) ridicat, lucru ce indica
faptul ca au un randament al utilizarii la fel de ridicat, fapt strict necesar sau de dorit in
fiabilitatea unui produs. Se observa si faptul ca la cel de al doilea produs intensitatea
repararii() creste simtitor.

2) Problema 2

Date initiale:
Urmarindu-se in exploatare un utilaj dintr-o sectie de productie, s-au inregistrat urmatorii
timpi de buna functionare : t1=970 h, t2=914 h, t3=825 h, t4=955 h, t5=923 h, t6=856 h,
t7=627 h si urmatorii timpi de reparare : tr1=3 h, tr2=6 h, tr3=5 h, tr4=2 h, tr5=9 h, tr6=8 h,
tr7=4 h.
Cerinte:
Determinati probabilitatea ca un utilaj, de acelasi tip cu cel urmarit , sa se afle in stare de
defectare la un timp t = 400 ore , cunoscand ca intensitatea de defectare este aproximativ
constanta in timp.Pentru utilajul urmarit, calculati rata reparatiilor () si coeficientul de
disponibilitate (D). Exprimati concluzii fata de valorile marimilor calculate.
Rezolvare:
Prima parte:
MTBF=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7=(970+914+825+955+923+856+627)/7=6070/7=867,1428h
MTR=(tr1+tr2+tr3+tr4+tr5+tr6+tr7)/7=(3+6+5+4+9+8+4)/7=39/7=5,5714 h
=1/MTR=1/5,5714=0,1794
D=MTBF/(MTBF+MTR)= 867,1428/(867,1428+0,1794)= 867,1428/ 867,3222=0,9997
=1/MTBF=7/6070=0,0011532125205931 (defectiuni/ora)
A doua parte:
Se cunoaste ca intensitatea de defectare() este similara la cele doua utilaje(constanta in
timp).
=1/MTBF=7/6070=0,0011532125205931 (defectiuni/ora)
Pentru utilajul urmarit vom avea:
*400= 0,4612850082372323 (defectiuni)
Se cere probabilitatea ca utilajul sa fie defect:
7100%
0,4612850082372323..x%
X=0,4612850082372323*100/7=6,58% probabilitatea ca utilajul sa fie defect la t=400 ore
Consideram ca cele 7 defectiuni se repara in 39 de ore, deci :
=39/6070= 0,0064250411861614 (ore de reparatii/ora de functionare)
Rezulta faptul ca pentru cele 400 de ore de fucntionare avem:
607039
400y
Y=400*39/6070=2,57001647446458(ore de reparatii)
D=400/7/(400/7+ 2,57001647446458/7)= 0,9936159764282206
=1/MTR=7/2,57001647446458=2,7237
Se poate observa o mica diminuare a coeficientului de disponibilitate(D) la utilajul urmarit.
Cu cat acest coeficient este mai mare, mai aproape de valoarea 1, cu atat utilajul este mai
fiabil. Se mai observa faptul ca intensitatea reparatiilor creste pentru un utilaj cu numar egal
reparatii(7) pentru un timp de functionare mai mic. Daca presupunem ca utilajul urmarit are
aceiasi MTBF, atunci ar fi scazut simtitor.
b) Probleme de calcul al fiabilitatii previzionale a unui produs

Probleme propuse pentru rezolvare
1) Problema 1
Sa se determine fiabilitatea previzionala a unui produs pentru care schema de
conexiuni functionale intre componete este prezentata in figura de mai jos.

Pentru momentul t, la care se doreste realizarea calculului de fiabilitate, se
cunosc valorile fiabilitatilor componetelor, care au urmatoarele valori :
R1(t) = R2(t) = R9(t) = R10(t) = 0,98 ;
R3(t) = R5(t) = R7(t) = 0,92 ;
R4(t) = R6(t) = R8(t) = 0,95.
Rezolvare:
Voi imparti figura de mai sus in 2: bucla 1(R3...8) si bucla 2(R9,10)
Bucla 1:
R3,4=R3*R4=0,92*0,95=0,874
R5,6=R5*R6=0,92*0,95=0,874
R7,8=R7*R8=0,92*0,95=0,874
F3,4,5,6,7,8=F3,4*F5,6*F7,8
F3,4,5,6,7,8=1-R3,4,5,6,7,8
F3,4=1-R3,4=1-0,874=0,126
F5,6=1-R5,6=1-0,874=0,126
F7,8=1-R7,8=1-0,874=0,126
1-R3,4,5,6,7,8=(1-R3,4)*(1-R5,6)*(1-R7,8)
R3,4,5,6,7,8=1-(1-R3,4)*(1-R5,6)*(1-R7,8)=1-0,126
3
=1-0,002=0,998
Bucla 2:
F9,10=F9*F10
F9,10=1-R9,10
F9=1-R9=1-0,98=0,02
F10=1-R10=1-0,98=0,02
1-R9,10=(1-R9)*(1-R10)
R9,10=1-(1-R9)*(1-R10)=1-0,02
2
=0,999
Fiabilitatea previzionala a produsului este:
R
T
=R1...10=R1*R2*R3...8*R9,10= 0,98*0,98*0,998*0,999=0,957


2) Problema 2
Sa se determine fiabilitatea previzionala a unui produs pentru care schema de
conexiuni functionale intre componete este prezentata in figura de mai jos.

Pentru momentul t, la care se doreste realizarea calculului de fiabilitate, se
cunosc valorile fiabilitatilor componetelor, care au urmatoarele valori:
R1(t) = R2(t) = R5(t) = 0,98 ;
R3(t) = R6(t) = R4(t) = R7(t) = 0,94 ;
R8(t) = R9(t) = R10(t) = 0,9 .
Rezolvare:
Voi imparti figura de mai sus in 2: bucla 1(R3...7) si bucla 2(R8,10)
Bucla 1:
R3,4=R3*R4=0,94*0,94= 0,8836
R6,7=R6*R7=0,94*0,94= 0,8836
F3,4,5,6,7=F3,4*F5*F6,7
F3,4,5,6,7=1-R3,4,5,6,7
F3,4=1-R3,4=1-0,8836=0,1164
F5=1-R5=1-0,94=0,06
F6,7=1-R6,7=1-0,8836=0,1164
1-R3,4,5,6,7=(1-R3,4)*(1-R5)*(1-R6,7)
R3,4,5,6,7=1-(1-R3,4)*(1-R5)*(1-R6,7)=1-0,1164
2
*0,06=1-0,0008=0,9992
Bucla 2(R8, R9, R10):
F8,9,10=F8*F9*F10
F8,9,10=1-R8,9,10
F8=1-R8=1-0,9=0,1
F9=1-R9=1-0,9=0,1
F10=1-R10=1-0,9=0,1
1-R8,9,10=(1-R8)* (1-R9)*(1-R10)
R8,9,10=1-(1-R8)* (1-R9)*(1-R10)=1-0,1
3
=0,999
Fiabilitatea previzionala a produsului este:
R
T
=R1...10=R1*R2*R3...7*R8,9,10= 0,98*0,98*0,9992*0,999=0,9586
c) Probleme legate de functionarea utilajelor
Probleme propuse pentru rezolvare

1) Problema 1
Se considera un utilaj aflat in utilizare intr-o sectie de productie. Acesta este
urmarit in exploatare o perioada de timp T = 14280 h , in care s-a observat ca au
alternat perioade de buna functionare t
i
si perioade de reparare t
ri
. La fiecare
reparare s-au inregistrat si costurile repunerii in functionare (format din pretul
pieselor de schimb, costul consumabilelor si valoarea manoperei) C
ri
, prezentate
in tabelul de mai jos:
Nr. Ciclu de fct. T
i
[H] TR
i
[H] CR
i
[RON]
1 1572 12 365
2 1725 40 1224
3 873 9 197
4 1469 16 432
5 2313 26 562
6 1956 4 68
7 568 15 325
8 1468 5 194
9 1243 21 1300
10 934 11 832

Se cere:
1. Sa se reprezinte grafic ciclurile de functionare;
2. Sa se calculeze: media timpului de buna functionare MTBF, media timpului
de reparare MTR, rata caderilor(intensitatea de defecatre) , intensitatea
reparatiilor ;
3. Sa se reprezinte ciclul mediu de functionare ;
4. Sa se calculeze coeficinetul de disponibilitate Ka = D, sa se comenteze
valoarea si utilitatea valorii obtinute ;
5. Folosind modelul exponential al fiabilitatii, sa se calculeze R(t) si F(t) pentru t
= 3000 h si sa se faca aprecieri asupra valorilor obtinute ;
6. Sa se determine costul mediu al unei reparatii si sa se prezinte utilitatea
valorii obtinute;
7. Sa se estimeze costul total al reparatiilor pentru 30 cicluri complete de
functionare si sa se arate la ce ar putea fi utila estimarea facuta ;
8 . Sa se precizeze ce alte informatii despre exploatarea utilajelor ar putea fi
inregistrate pentru fiecare ciclu de functionare si care ar fi utilitatea lor.

Rezovare:
Problema 1

1. MTBF=(1572+1725+873+1469+2313+1956+568+1468+1243+934)/10=
14121/10=1412,1
MTR=(12+40+9+16+26+4+15+5+21+11)/10=159/10=15,9
=1/MTBF=1/1412,1=0,000708
=1/MTR=1/15,9= 0,0628930817610063
2.
3. K
a
=D
D=MTBF/(MTBF+MTR)=1412,1/(1412,1+15,9)= 0,9888655462184874
4. R(t)=e
-

t
= e
-0,000708*3000
= e
-2,12449543233482
=1/8,3686733858=
=0,1194932522634716
5. Costul mediu=(365+1224+197+432+562+68+325+194+1300+832)/10=
=5499/10=549,9 RON
6. Costul total=costul mediu*30=549,9*30=16497 RON
Estimarea facuta a costurilor totale pentru 30 de cicluri poate ajuta
managerul sa stabileasca daca utilajul este destul de rentabil si fiabil
pentru cerintele minime ale utilizarii lui.
7. Un alt factor pe care eu il consider important ar fi precizia piesei obtinute
deoarece aceasta este elementul care aduce venit, deci rebuturile trebuie
sa fie minime pentru a maximiza veniturile.
2) Problema 2

Se considera un utilaj aflat in utilizare intr-o sectie de productie. Acesta este
urmarit in exploatare o perioada de timp T = 9720 h , in care s-a observat ca au
alternat perioade de buna functionare t
i
si perioade de reparare t
ri
. La fiecare
reparare s-au inregistrat si costurile repunerii in functionare (format din pretul
pieselor de schimb, costul consumabilelor si valoarea manoperei) C
ri
, prezentate
in tabelul de mai jos:
Nr. Ciclu de fct. T
i
[H] TR
i
[H] CR
i
[RON]
1 890 11 1521
2 1127 6 224
3 1012 9 897
4 469 6 432
5 1315 16 1962
6 956 7 568
7 568 8 325
8 1368 5 494
9 1043 20 1389
10 874 10 632


Se cere:
1. Sa se reprezinte grafic ciclurile de functionare;
2. Sa se calculeze: media timpului de buna functionare MTBF, media timpului
de reparare MTR, rata caderilor(intensitatea de defecatre) , intensitatea
reparatiilor ;
3. Sa se reprezinte ciclul mediu de functionare ;
4. Sa se calculeze coeficinetul de disponibilitate Ka = D, sa se comenteze
valoarea si utilitatea valorii obtinute ;
5. Folosind modelul exponential al fiabilitatii, sa se calculeze R(t) si F(t) pentru t
= 3000 h si sa se faca aprecieri asupra valorilor obtinute ;
6. Sa se determine costul mediu al unei reparatii si sa se prezinte utilitatea
valorii obtinute;
7. Sa se estimeze costul total al reparatiilor pentru 30 cicluri complete de
functionare si sa se arate la ce ar putea fi utila estimarea facuta ;
8 . Sa se precizeze ce alte informatii despre exploatarea utilajelor ar putea fi
inregistrate pentru fiecare ciclu de functionare si care ar fi utilitatea lor.
Rezovare:

1.

2. MTBF=(890+1127+1012+469+1315+956+568+1368+1043+874)/10
=9622/10=962,2
MTR=(11+6+9+6+16+7+8+5+20+10)/10=98/10=9,8
=1/MTBF=1/962,2=0,0010392849719393
=1/MTR=1/9,8=0,1020408163265306


3.


4. K
a
=D
D=MTBF/(MTBF+MTR)= 962,2/(962,2+9,8)= 0,989917695473251
5. R(t)=e
-

t
= e
-0,0010392849719393 *3000
= e
-3,1178549158179
=1/22,5978533=
=0,0442519909623451
6. Costul mediu
=(1521+224+897+432+1962+568+325+494+1389+632)/10=
=8444/10=844,4 RON
7. Costul total=costul mediu*30=844,4*30=25332 RON
Estimarea facuta a costurilor totale pentru 30 de cicluri poate ajuta
managerul sa stabileasca daca utilajul este destul de rentabil si fiabil
pentru cerintele minime ale utilizarii lui.
8. Un alt factor pe care eu il consider important ar fi precizia piesei obtinute
deoarece aceasta este elementul care aduce venit, deci rebuturile trebuie
sa fie minime pentru a maximiza veniturile.