Sunteți pe pagina 1din 30

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE aferent procedurii de CUMPRARE DIRECT privind achiziia de servicii de curenie de ntreinere i curenie general pentru sediul

proiectului Crearea i consolidarea reelei IMI S NET pentru Servicii n Romnia. Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curenie

2010 Bucureti

CUPRINS 1. Seciunea 1 2. Seciunea 2 3. Seciunea 3 4. Seciunea 4 - Fia de date a achiziiei - Caietul de sarcini - Formulare - Model contract

SECTIUNEA I FIA DE DATE A ACHIZIIEI Fia de date conine informaiile specifice referioare la aplicarea concret a procedurii de achiziie direct pentru achiziia serviciilor de curenie pentru sediul proiectului Crearea i consolidarea reelei IMI S NET pentru Servicii n Romnia. Adresa de prestare : str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 1, apart. 2, sect. 1 , Bucureti I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: DEPARTAMENTU L PENTRU AFACERI EUROPENE Proiect Crearea i consolidarea reelei IMI S NET pentru Servicii n Romnia Adres: Bdul. Aviatorilor Nr. 50A, Sector1 Localitate: BUCURESTI Cod potal: 011864 ara: Romnia Persoana de contact: Andreea Ciocrlan Telefon: 021 / 308.53.73; 0752.196.011 E-mail: andreeaciocarlan@dae.gov.ro; Fax: 021 / 308.53.99 oliviapavel@dae.gov.ro Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.dae.gov.ro Adresa autorittii contractante: Bdul. Aviatorilor Nr. 50A, Sector1 I.b. Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local aprare agenii naionale ordine public/siguran naional autoriti locale mediu alte institutii guvernate de legea public economico-financiare instituie european/organizaie internaional sntate altele : construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU I.c. CAI DE ATAC Eventualele contestaii se pot depune: Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adres: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Sector 3 Localitate: Bucureti, Cod potal: 030084, ara: Romnia E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021-310.46.41 Fax: 021-310.46.42

Adres internet: www.cnsc.ro. Denumirea instanei competente pentru utilizarea cilor de atac: Curtea de Apel Bucureti, Secia a VIII-a de contencios administrativ i fiscal Adres: Splaiul Independentei nr.5, Sector 1 Localitate: Bucureti, Cod potal: 010873, ara: Romnia E-mail: camelia.neagu@just.ro , Telefon: 021-319.51.80, 021-319.51.81 Fax: 021-319.51.76 Adres internet: Eventualele contestaii vor fi soluionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat i modificat prin Legea nr.337 / 2006. Acestea se ntocmesc conform modelului din Documentaia de atribuire i se pot depune: la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.). Informatii privind legislaia fiscal, legislaia n domeniul proteciei muncii i proteciei mediului : www.mfinante.ro, www.mmediu.ro, www.mmssf.ro

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat sau prin mijloace electronice la adresele menionate altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)

I.d.Sursa de finanare : Se specific sursele de finanare ale contractului Dup caz, proiect/program finanat din ce urmeaz a fi atribuit fonduri comunitare DA NU FONDUL SOCIAL EUROPEAN CREAREA I CONSOLIDAREA REELEI BUGET DE STAT IMI S NET PENTRU SERVICII N ROMNIA, Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa prioritar 3 ACIONM IMPREUN, Domeniul major de intervenie 3.3. Dezvoltarea parteneriatelor i ncurajarea iniiativelor pentru partenerii sociali i societatea civil , Contract nr. POSDRU/64/3.3/S/32142

OBIECTUL ACHIZIIEI II.1.1) Denumire contract: Servicii de curenie de ntreinere i curenie general Clauzele contractuale solicitate: - conform caietului de sarcini - ofertantul ctigtor va posta n SEAP preul ofertei II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Principala locaie a lucrrii ________________________ Cod CPV Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate Categoria serviciului 2A 2B

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare Str. Alecu Russo nr. 13-19, etaj 1, apartament 2, sector 1, BUCURESTI Cod CPV : 90910000-9 Servicii de curenie

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru: II. 1.4. Durata contractului de achiziie public ani 12 luni zile II.1.5. Divizare pe loturi da nu Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Alte informatii referitoare la loturi: II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA

Toate loturile NU

I.c. CALENDARUL ESTIMATIV DE APLICARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE DATA ORA Studiu de pia 03.11.201005.11.2010 11.11.2010 18:00 Termen limit de solicitare a clarificrilor de la autoritatea contractant 12.11.2010 11:00 Termen limit de transmitere a clarificrilor de ctre autoritatea contractant 15.11.2010 13:00 Termen limit de depunere a ofertelor

Data edinei de deschidere a ofertelor Data finalizrii evalurii ofertelor Informarea ofertanilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire Semnarea contractului II.1) Descriere II.2. Cantitatea sau scopul contractului II.2.1. Total cantiti / prestaii servicii: Conform Sectiunea II Caiet de sarcini II.2.2. Opiuni (dac exist) Dac exist, descrierea acestor opiuni III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz) III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele (dac DA, descriei) IV: PROCEDURA IV.1. Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

15.11.2010 19.11.2010 22-23.11.2010

16:30 16:00 16:00 X

30.11.2010

da

nu

DA DA

NU NU

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii Cumparare directa

IV.3. 1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificrile i completrile ulterioare 2. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006 3. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificrile si completrile ulterioare.

4. O.U.G nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile publice (vezi www.anrmap.ro) 5. Manual beneficiar / Ghid solicitant V. CRITERII DE CALIFICARE V.1. Situaia personal a candidatului /ofertantului Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Solicitat Nesolicitat Copie CUI Ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea Formular nr 1 i declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 - Formular nr 2 din OUG 34/2006.

V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice/fizice romne Recomandri minim 2 Persoane juridice /fizice strine V. 3. Situaia economico-financiar Solicitat Nesolicitat V.4. Informaii privind situaia economico-financiar i capacitatea tehnic i/sau profesional Solicitat Alte documente Solicitat Nesolicitat Experien similar : lista principalelor servicii n ultimii 3 ani Formular 4 1.Document din care s reias contul IBAN deschis la Trezorerie. 2. Fia de informaii generale Formular 3

Nesolicitat Nesolicitat

Informaii privind subcontractanii Solicitat

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1. Limba de redactare a ofertei VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei VI.3. Garanie de participare Solicitat Nesolicitat VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Limba romn 60 zile Propunerea tehnic va cuprinde: Ofertantul va elabora propunerea tehnic astfel nct aceasta s respecte n totalitate cerintele prevazute n Caietul de sarcini Formular nr. 5 Preul in lei din oferta este ferm si nu poate fi modificat la ncheierea contractului de achiziie public i nici ulterior, pe toata durata derulrii contractului, indiferent de modul

VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare

in care se va efectua plata. Preul ofertei va fi exprimat n lei. Formular nr. 6 i anexa VI.7. Data limita de depunere a ofertelor VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei VI.9. Deschiderea ofertelor 15.11.2010, ora 13,00 15.11.2010, ora 16.30 la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, Bdul Aviatorilor, nr. 50A, sector1, Bucureti

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1. Preul cel mai sczut VII.2. Cea mai avantajoas ofert economic Factor de evaluare Pondere 1........................... ............................ 2........................... ............................

Factor de evaluare 6............................ 7............................

Pondere ................................ ...............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preului, fr TVA i prin ntocmirea, n ordine cresctoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta castigtoare. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1 Ajustarea preului contractului Preul specificat n formularul de oferta este DA NU ferm i nu este actualizabil VIII.2. Garania de bun execuie a contractului Garanie de bun execuie a contractului DA NU

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI
CAIET DE SARCINI PENTRU PRESTARE SERVICII DE CURENIE PENTRU SEDIUL PROIECTULUI CREAREA I CONSOLIDAREA REELEI IMI S NET N ROMNIA Pentru a ntocmi ct mai exact oferta de pre v invitm la o ntlnire cu reprezentanii instituiei noastre pentru vizionarea spaiului i dotrilor n data de 11 noiembrie 2010, ora 12,00, la adresa Str. Alecu Russo nr. 13-19, apartament 2. Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru atribuirea contractului i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz de ctre fiecare ofertant propunerea tehnic. Cerinele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Serviciile i frecvena solicitrilor sunt detaliate mai jos. 1. Curenia de ntreinere a spaiului sus-menionat, cu frecvena de 2 ori/sptmn (luni i joi) cu urmtoarele servicii: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. tergerea prafului i lustruirea mobilierului existent, curarea cilor curarea aparaturii de pe birouri (echipamente pc, fax, imprimante, splarea i dezinfectarea grupurilor sanitare; curarea dulapurilor si ncperilor ce in de buctrie (buctrie i curarea vaselor i aparaturii electrocasnice ; curarea geamurilor interioare; eliminarea petelor i a altor murdrii rezistente; de acces, aspirarea i splarea pardoselilor ; copiatoare) i a cablurilor cu soluie special;

cmar);

1.8. 1.9. 1.10.

adunarea i evacuarea gunoiului, nlocuirea sacilor menajeri; tergerea prafului i a urmelor de pe pervaze, ntreruptoare, ui, ndepartarea pnzei de paianjen ori de cte ori este nevoie;

tocurile uilor etc.

2. Curenia general a spaiului sus-menionat, cu frecventa de 1 dat/trimestru, cu urmtoarele servicii: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. tergerea prafului i lustruirea mobilierului existent, curarea cilor de curarea aparaturii de pe birouri i a cablurilor cu soluie special; splarea i dezinfectarea grupurilor sanitare; curarea dulapurilor i ncperilor ce in de buctrie; curarea vaselor i aparaturii electrocasnice ; curarea geamurilor interioar/exterior , a terasei i a balconului; eliminarea petelor i a altor murdrii rezistente; curarea tuturor ferestrelor pe interior i pe exterior (splare) lustruirea gresiei cu main profesional cu monodisc; acces, aspirarea i splarea pardoselilor ;

2.10. adunarea i evacuarea gunoiului, nlocuirea sacilor menajeri; 2.11. tergerea prafului i a urmelor de pe pervaze, ntreruptoare, ui, tocurile uilor, etc; 2.12. curare feronerie, calorifere, jaluzele interioare; 2.13. ndeprtarea pnzei de paianjen ori de cte ori este nevoie; 2.14. curarea uii de acces pe interior i pe exterior ; 3.Alte cerine minime obligatorii: 3.1 Curenia se va desfura ntre orele 9,00 13,00 n fiecare zi de luni i joi. 3.2 Baza tehnico-material necesar pentru desfurarea activitilor de ntreinere si curenie este asigurat de ctre unitatea prestatoare i cuprinde: - substane de curenie i maini profesionale, - echipament uniforma standard. 3.3 Compania va avea asigurare mpotriva daunelor provocate n timpul muncii.

10

3.4 Msuri PSI, de securitatea muncii, de medicina muncii i de protecia mediului. Echipamentul individual de protecie pentru personalul care efectueaz serviciul de curenie, este pus la dispoziie de ctre firma prestatoare, n funcie de evaluarea riscurilor pentru locurile de munc respectiveInstruirea personalului firmei prestatoare se va face n conformitate cu Normele generale de protecie a muncii/2002 i cu Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor prin grija firmei prestatoare.Salariaii firmei prestatoare trebuie s respecte cerinele legale privind protecia mediului. 3.5 Planificarea cureniei trimestriale se face de comun acord cu beneficiarul i se execut la data planificat numai pe baza unei comenzi ferme. n anul 2011, pe durata contractului, se vor executa patru curenii trimestriale (estimare februarie, mai,august i noiembrie). 3.6 Factura lunar va fi obligatoriu nsoit de procesul verbal semnat de reprezentanii proiectului. 3.7 Consumabilele igienico-sanitare (hrtie igienic, pungi gunoi, erveele pentru mini, spun, odorizant toalet) sunt asigurate de beneficiar. De asemenea se asigur i necesarul de saci de plastic pentru colectarea gunoiului att cel menajer ct i pentru colectarea selectiv, conform prevederilor legale n vigoare. Alte meniuni: Suprafaa acoperit cu parchet este de cca. 260 mp; Suprafaa acoperit cu gresie cca. 40 mp; ncperi : sal de conferine, 4 camere cu destinaia de birou, o camer pentru depozitare, 4 holuri, 4 grupuri sanitare, o buctrie, o cmar, O teras i un balcon;

Pentru orice detalii suplimentare v rugm sa ne contactai la telefon 021.308.53.73 sau 0752.196.011, peroan de contact dna. Andreea Ciocrlan, Responsabil tehnic achiziii. V mulumim anticipat i ateptm oferta dvs., Andreea Ciocrlan

11

SECTIUNEA III FORMULARE

12

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

Formular 1.

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Data completrii ...................... Operator economic, ________________

13

OPERATOR ECONOMIC _____________________ Formular 2 (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante], declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat................. d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, ...............

14

CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE

Formular 3

1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: _________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) ________________________________________________________________________ 1.______________________________________________________________________ 2_______________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________ Media anuala: _______________________________________________________________________

Candidat/ofertant, _______________ (semnatura autorizat)

15

Formular 4 OFERTANTUL ........................................ (denumirea/numele) EXPERIENA SIMILAR PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .......................................... cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur (denumirea si adresa autoritaii contractante) cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, .

16

17

Formular 5 OFERTANTUL .................... (denumirea/numele) Ctre DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE, PROIECT CREAREA I CONSOLIDAREA REELEI IMI S NET N ROMNIA Poziia din caietul de sarcini 1 PROPUNEREA TEHNIC Specificaii Specificaii tehnice tehnice Denumire prevzute n prevzute n serviciu caietul de ofert sarcini*

Comentariul specificaiilor tehnice

Ofertant,

18

.................. Operator economic (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Ctre ........................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa completa)

Formular 6

Domnilor, 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), platibila dup recepia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adugat n valoare de ...................... (suma n litere i n cifre). 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, sa prestam serviciile n graficul de timp anexat. 3. Ne angajm sa meninem aceasta oferta valabil pentru o durata de ........ zile, (durata n litere i cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la ncheierea i semnarea contractului de achiziie publica aceasta oferta, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Precizam ca: _ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; _ nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza opiunea corespunztoare.) 6. Am neles i consimtim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, sa constituim garania de buna execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 7. Intelegem ca nu suntei obligai sa acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data .../.../.. . ....................., (semnatura), n calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

19

Nr. crt. 1. Nr. crt 1. 2.

Denumirea serviciilor Curenie lunar Denumirea serviciilor Curenie trimestrial Valoare total contract 12 luni 4 curenii generale

CENTRALIZATOR DE PREURI (n lei) (Anex la formularul nr. 6) Destinaia Pre lunar Pre lunar Pre total final fr TVA cu TVA fr TVA Sediul proiectului Destinaia final Sediul proiectului

Pre total (12 luni) cu TVA Pre total cu TVA (4 curenii trmiestriale)

Pre Pre Pre total trimestrial trimestrial fr TVA fr TVA cu TVA

20

SECIUNEA IV
MODEL DE CONTRACT

21

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Servicii de curenie de ntreinere i curenie general trimestrial pentru proiectul Crearea i consolidarea reelei IMI S NET pentru Servicii n Romnia nr. Art 1. Pri contractante PRILE CONTRACTANTE n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare , s-a ncheiat prezentul contract de prestari servicii, ntre : Autoritatea contractant DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE PROIECTCrearea i consolidarea reelei IMI S NET pentru Servicii n Romnia , cu sediul n Bucureti, Str. Alecu Russo nr.13-19, apart. 2, sector 1, tel. 021/ 308.53.73 , 021/308.53.74, fax: 021/308.53.99, cod fiscal 20897750, cod , RO97TREZ70023510156XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureti, reprezentat de domnul Bogdan MNOIU Ministru i de dna. Laura Marina Manager Proiect n calitate de achizitor, i SC. .. S.R.L, cu sediul n Bucureti, str, sector ., telefon/fax: 021-., ., cod unic de inregistrare: , nr. de inmatriculare la Registrul Comerului:., cont trezorerie nr. RO. - Trezorerie Sectorul , Bucuresti, reprezentata legal prin Dl, n calitate de ., denumit n continuare prestator, pe de alt parte, a intervenit prezentul CONTRACT DE PRESTARI SERVICII acordul prilor ncheiat prin /

2. Obiectul principal al contractului 2.1. Prestatorul se oblig s presteze servicii de curenie de ntreinere i servicii de curenie general trimestrial la sediul proiectului situat n Str. Alecu Russo nr.13-19, apart. 2, sector 1, n perioada 01.12.2010 - 30.11.2011.

22

3. Preul contractului 3.1. Preul convenit pentru efectuarea cureniei de ntreinere lunar este de .. lei/lun, la care se adaug TVA de ..lei, iar preul convenit pentru prestarea cureniei generale trimestriale pltibil prestatorului de ctre achizitor, conform ofertei financiare este de ...................lei/ intervenie, la care se adaug TVA de............lei. Valoarea total a contractului este de .................. lei, inclusiv TVA. 3.2. Preul serviciilor este ferm, nemodificabil pe toat durata de derulare a contractului. 3.3. Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii de curenie de ntretinere lunar i trimestrial. 4. Durata contractului 4.1. Prestatorul se oblig s presteze servicii de ntreinere lunar i trimestrial, ncepnd cu data de 01.12.2010 pn la data de 30.11.2011. 5. Modaliti de plat 5.1. Plata serviciilor se face de ctre achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform reglementrilor n vigoare, n lei, n contul prestatorului i n baza facturii prestatorului (nsoit de procesul verbal de constatare). 5.2. Plata se va face cu ordin de plat n contul Prestatorului, n baza facturii n original, n conformitate cu prevederile art. 36 din OG 34/2009 astfel: a. n perioada 24-31 ale lunii curente pentru facturile emise i primite la sediul instituiei pn n data de 10 ale lunii respective. b. n perioada 24-31 ale lunii urmtoare pentru facturile emise i primite dupa data de 10 ale lunii curente. Facturarea prestaiilor se face lunar i se va face dupa semnarea procesuluiverbal, ntocmit de catre prestator. 5.3. Daca achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevzute la art. 5.2, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestrii i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. 5.4. Operaiunile financiar-bancare dintre furnizor i achizitor se vor efectua prin trezorerie i in conturile menionate la capitolul 1. 5.5. Orice modificare a numrului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influena efectuarea operaiilor financiar-bancare ntre pri va face obiectul unui act adiional la contract. Actul adiional se va ntocmi de ctre partea care a solicitat efectuarea modificrii.

23

6. Obligaiile principale ale prestatorului 6.1. Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic . 6.2. Prestatorul are obligaia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele fie de natura provizorie, fie definitive cerute de contract. Curenia de ntreinere a spaiului sus-menionat, cu frecvena de 2 ori/sptmn (luni i joi) cu urmtoarele servicii: - tergerea prafului i lustruirea mobilierului existent, curarea cilor de acces, aspirarea i splarea pardoselilor ; - curarea aparaturii de pe birouri (echipamente pc, fax, imprimante, copiatoare) i a cablurilor cu soluie special; - splarea i dezinfectarea grupurilor sanitare; curarea dulapurilor si ncperilor ce in de buctrie (buctrie i cmar); - curarea vaselor i aparaturii electrocasnice ; - curarea geamurilor interioare; - eliminarea petelor i a altor murdrii rezistente; - adunarea i evacuarea gunoiului, nlocuirea sacilor menajeri; - tergerea prafului i a urmelor de pe pervaze, ntreruptoare, ui, tocurile uilor etc. - ndepartarea pnzei de paianjen ori de cte ori este nevoie; Curenia general a spaiului sus-menionat, cu frecventa de 1 dat/trimestru, cu urmtoarele servicii: - tergerea prafului i lustruirea mobilierului existent, curarea cilor de acces, aspirarea i splarea pardoselilor ; - curarea aparaturii de pe birouri i a cablurilor cu soluie special; - splarea i dezinfectarea grupurilor sanitare; - curarea dulapurilor i ncperilor ce in de buctrie; - curarea vaselor i aparaturii electrocasnice ; - curarea geamurilor interioar/exterior , a terasei i a balconului; - eliminarea petelor i a altor murdrii rezistente; - curarea tuturor ferestrelor pe interior i pe exterior (splare)

24

- lustruirea gresiei cu main profesional cu monodisc; - adunarea i evacuarea gunoiului, nlocuirea sacilor menajeri; - tergerea prafului i a urmelor de pe pervaze, ntreruptoare, ui, tocurile uilor, etc; - curare feronerie, calorifere, jaluzele interioare; -ndeprtarea pnzei de paianjen ori de cte ori este nevoie; - curarea uii de acces pe interior i pe exterior ; Alte cerine minime obligatorii: Curenia se va desfura ntre orele 9,00 13,00 n fiecare zi de luni i joi. Baza tehnico-material necesar pentru desfurarea activitilor de ntreinere si curenie este asigurat de ctre unitatea prestatoare i cuprinde: - substane de curenie i maini profesionale, - echipament uniforma standard. Compania va avea asigurare mpotriva daunelor provocate n timpul muncii. Planificarea cureniei trimestriale se face de comun acord cu beneficiarul i se execut la data planificat numai pe baza unei comenzi ferme. n anul 2011, pe durata contractului, se vor executa patru curenii trimestriale (estimare februarie, mai,august i noiembrie). Factura lunar va fi obligatoriu nsoit de procesul verbal semnat de reprezentanii proiectului. Consumabilele igienico-sanitare (hrtie igienic, pungi gunoi, erveele pentru mini, spun, odorizant toalet) sunt asigurate de beneficiar. De asemenea se asigur i necesarul de saci de plastic pentru colectarea gunoiului att cel menajer ct i pentru colectarea selectiv, conform prevederilor legale n vigoare. 6.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor i este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 6.4. Prestatorul are obligaia de desemna i de a notifica, n scris, achizitorului, identitatea reprezentanilor si mputernicii, care vor ine legtura cu achizitorul. 6.5 Curenia se va desfura ntre orele 9,00-13 n fiecare zi de luni i joi. Zilele de prestare a serviciilor de curenie se pot modifica, cu acordul ambelor pri, la cerere, prin solicitare scris. 6.6 Baza tehnico-material necesar pentru desfurarea activitilor de ntreinere si curenie este asigurat de ctre unitatea prestatoare i cuprinde: - substane de curenie i maini profesionale, - echipament uniforma standard. 6.7 Compania va avea asigurare mpotriva daunelor provocate n timpul muncii. 6.8 Msuri PSI, de securitatea muncii, de medicina muncii i de protecia mediului. Echipamentul individual de protecie pentru personalul care efectueaz serviciul de curenie, este pus la dispoziie de ctre firma prestatoare, n funcie

25

de evaluarea riscurilor pentru locurile de munc respectiveInstruirea personalului firmei prestatoare se va face n conformitate cu Normele generale de protecie a muncii/2002 i cu Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor prin grija firmei prestatoare.Salariaii firmei prestatoare trebuie s respecte cerinele legale privind protecia mediului. 6.9 Planificarea cureniei trimestriale se face de comun acord cu beneficiarul i se execut la data planificat numai pe baza unei comenzi ferme. n anul 2009, pe durata contractului, se vor executa trei curenii trimestriale. 6.10 Factura lunar se pred la sediul DAE situat n Bdul. Aviatorilor nr. 50A i va fi obligatoriu nsoit de procesul verbal semnat de reprezentanii DAE din proiect sau se trimite prin pot la adresa de mai sus. 7. Obligaiile principale ale achizitorului 7.1. Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziie prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului. 7.2 Achizitorul are obligaia de a achita plata facturilor n termen de 30 zile lucrtoare de la nregistrarea facturii la achizitor. 7.3. Achizitorul are obligaia de a sesiza de ndat, prin orice mijloc de comunicare pe prestator dac va constata o nclcare a prevederilor contractuale sau ale ndeplinirii obligaiilor asumate. 7.4. Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. 8. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 8.1. n cazul n care, din vina sa, prestatorul nu i ndeplineaste obligaiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului. Cota procentual este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere n indeplinirea corespunzatoare a obligaiilor respective la care se adaug dupa 30 de zile calendaristice despgubirile materiale i morale n vederea recuperarii prejudiciului cauzat, ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale. 8.2. n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevzute la clauza 5.3, acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat. Cota procentual este de 0,06% pentru fiecare zi de ntrziere din valoarea prii neachitate. 8.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese. 8.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz,

26

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. 9. Recepie i verificri 9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din cererea de oferte (Anexa nr. propunerea financiar). 9.2. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. 10. ncepere, finalizare, ntrzieri 10.1 Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n maxim 5 zile de la semnarea contractului. 10.2. n cazul n care prestatorul ntrzie executarea prestaiilor la care s-a obligat i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a serviciului si valoarea cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului. 10.3 n cazul n care apar ntrzieri ce nu se datoreaz prestatorului sau alte circumstane neobinuite, susceptibile de a surveni altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora. n astfel de situaii prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna n acest sens un act adiional. 10.4. Cu excepia cauzei de forta major i n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire conform art. 11.3, o ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului potrivit prevederilor cap. 8. 10.5. n afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului . 11. Incetarea contractului 11.1. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre parti d dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii i de a pretinde plata de daune-interese. 11.2. Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul de servicii, n cel mult 30 de zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n aa msura nct ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrar interesului public. 11.3. Achizitorul are dreptul de a denuna oricnd contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nicio compensaie, dac acesta este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare nainte de nceperea executrii prezentului contract, cu condiia ca ncetarea

27

contractului s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. 11.4. In cazul prevazut la art.11.2 si 11.3, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. 11.5. Partea care invoca o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu cel puin 15 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 11.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. 12. Amendamente 12.1 Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 13. Cesiunea 13.1 Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 13.2 Prestatorul urmeaz s rspund pentru pagubele produse de nendeplinirea sau greita ndeplinire a contractului. 14. Fora major 14.1 Fora major este constatat de instana de judecat. 14.2 Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz, stabilit n condiiile de mai sus. 14.3 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 14.3 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 2 luni, achizitorul are dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract. 15. Soluionarea litigiilor 15.1 Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 15.2 Daca in urma finalizrii negocierilor, achizitorul si prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare parte poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti competente. 16. Comunicri

28

16.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit daca va fi transmis n scris la sediul prevzut n partea introductiva a prezentului contract. 16.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 16.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 16.2. n cazul in care notificarea se face pe cale potala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceasta confirmare. 16.3. Daca notificarea se trimite prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, ea se considera primita n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 16.4. Notificrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pri, daca nu sunt confirmate ulterior, prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alineatele precedente. 17. Limba care guverneaz contractul 17.1 Limba care guverneaz contractul este limba romn. 18. Clauze finale 18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 18.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale (Anexa 1- Propunerea financiara) care fac parte integrant din cuprinsul su reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 19. Legea aplicabil contractului 19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prezentul contract mpreun cu anexele lui a fost ncheiat ntr-un numr de dou exemplare, ambele cu putere de original, cte unul pentru fiecare parte, astzi ___________, data semnrii lui.

ACHIZITOR
DEPARTAMENUL PENTRU AFACERI EUROPENE

PRESTATOR
S.C. .. SRL

29

30

S-ar putea să vă placă și