Sunteți pe pagina 1din 24

Contabilitate si informatica de gestiune

Crearea bazei de date


In Access, nu se pot deschide simultan mai multe baze de date. Pentru a crea o baza de date se alegec Blank Database

Introducem numele bazei (evidenta si gestiunea resurselor umane) de date si apasam Create. Fisierul primeste extensia .mdb

Apare fereastra Database in care, in partea din stanga sunt disponibile optiuni ce permit accesul la obiectele bazei de date: Tables (tabele), Queries (interogari), Forms (formulare), Reports (rapoarte), Pages (pagini web), Macro (comenzi macro), Modules (Module)

1 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tables (tabele)
Am creat tabele utilizand fereastra de proiectare (Create table in design view), prin definirea structurii, stabilirea campurilorsi a tipurilor de date. Am creat ca tabele: aplicanti concediati contracte copii date_personale domenii studii contract pe perioada nedeterminata

2 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tabelul aplicanti este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod_aplicant nume adresa scoala nota fct_dorita

3 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Dupa completarea campurilor va arata:

4 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune Tabelul concediati este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod_c nume adresa functie sector data concediere motive vechime_in_firma

Dupa completarea campurilor va arata:

5 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tabelul contracte este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod sector functie tip contract data angajare stare

6 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Dupa completarea campurilor va arata:

7 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tabelul copii este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod nume copil data nasterii

8 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Dupa completarea campurilor va arata:

9 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tabelul date personale este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod nume adresa mediu sex data_nasterii varsta telefon

10 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Dupa completarea campurilor va arata:

11 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Tabelul domenii este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: domeniu

12 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune Dupa completarea campurilor va arata:

Tabelul studii este prezentat in modul Design View si contine urmatoarele attribute: cod scoala operare pc lb_straine permis_auto

13 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Dupa completarea campurilor va arata:

14 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Relationarea tabelelor
Tipuri de relatii intre doua tabele: 1. relatia unu la unu (1-1) se caracterizeaza prin faptul ca unei inregistrari dintr-un table ii corespunde o singura inregistrare dein celalat table. 2. relatia unu la mai multi (1-n) se caracterizeaza prin faptul ca unei inregistrari dintr-un table ii corespund mai multe inregistrari din celalalt table. 3. relatia mai multi la mai multi (n-n)

15 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Queries (Interogari)
Interogarea consta in extragerea datelor din tabele sau din interogari anterioare, prelucrarea acestora si furnizarea informatiilor catre utilizator. Am creat urmatoarele interogari: afisare_ang_cu_copii - interogarea de selectie afisare aplicanti - interogarea de selectie afisare_concediati - interogarea de selectie angajati_dintr-un_sector interogari cu parametru angajati_dupa_tip_contract - interogari cu parametru sterge_un_angajat interogare de actiune Interogare de stergere stergerea unui applicant - interogare de actiune Interogare de stergere vechimea marita in firma cu 10 ani - interogare de actualizare actualizarea notelor - interogare de actualizare apl_marketing interogare de adaugare apl_pitesti - interogare de adaugare aplicanti pitesti interogare de creare a tabelelor 16 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune perioada nedeterminata - interogare de creare a tabelelor

Am creat interogari de selectie. Se folosesc pentru extragerea datelor din tabele, aplicarea unor criterii de filtrare si ordonare. afisare_ang_cu_copii (in modul design view)

Are ca rezultat: 17 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

afisare_aplicanti

In modul Design View

Are ca rezultat:

18 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

afisare_concediati

In modul Design View

Are ca rezultat:

19 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

Am creat interogari cu parametru. Se folosesc atunci cand nu se cunoaste o anumita valoare utilizata de interogare. Se creaza un parametru ce va reprezenta criteriu de selectie. La executia interogarii se va cere introducerea unuei valori pt parametru. - angajati_dintr-un_sector In modul Design View

20 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune Trebuie introdus parametrul, in acest caz sectorul

angajati_dupa_tip_contract

Trebuie introdus tipul contractului

Am creat interogari de actiune ce permit crearea sau mofificarea tabelelor. Interogare de stergere (permite stergerea unor inregistrari dintr-o tabela.) - sterge_un_angajat - stergerea unui applicant La aplicarea interogarii suntem intrebati daca vrem ca aceasta sa ruleze modificand datele din table.

Daca apasam No vom reveni la meniul anterior, iar daca dam click pe Yes trebuie introdus parametrul cerut in cazul acestei interogari trebuie introdus

numele:

21 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune Respective in cadrul interogarii stergerea unui aplicant trebuie introdus

parametrul de stergere Interogare pentru crearea tabelelor (permite crearea unei tabele pe baza inregistrarilor unuie sau mai multor tabele) aplicanti pitesti contract pe perioada nedeterminata

Se creaza o interogare de selectie dupa care din Query alegem Table Query.Introducem numele tabelului nou creat dupa care numele interogarii.

La rularea acesteia apare o caseta de dialog in care se precizeaza numarul de inregistrari ce vor fii depuse in noul table.

Interogare pentru adaugarea inregistrarilor (Append Query) permite extragerea de inregistrari din una sau mai multe tabele si adaugarea acestora intr-o alta tabela. Daca tabela sursa contine mai multe campuri decat tabela destinatie, interogarea Append va adauga datele in campurile identice si va ignora celelalte campuri. - apl_pit apl_marketing

22 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune La executarea interogarii apare caseta de dialog in care se specifica numarul de inregistrari ce vor fii adaugate:

Interogare pentru actualizarea inregistrarilor (Update Query) permit modificarea simultana a unui numar mare de inregistrari dintr-o tabela. - vechime in firma marita cu 10 ani . Criteriul in functie de care se face actualizarea se va trece la Update To..

La rularea acesteia se afiseaza o caseta de dialog care indica numarul inregistrarilor care se modifica.

actualizarea notelor

23 evidenta si gestionarea resurselor umane

Contabilitate si informatica de gestiune

24 evidenta si gestionarea resurselor umane