Sunteți pe pagina 1din 25

Baza de date pentru evidenta salariatilor

Universitatea Ovidius Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: E.C.T.S. Student: Pocriste Cosmin Daniel Profesor coordonator: Lector drd. Jeflea victor

Scopul proiectului


Realizarea unei aplicatii software pentru evidenta salariatilor si calculul salariilor in cadrul firmei S.C. ECOSTAR REL S.R.L. Prezentarea aplicatiei, a structurii logice si functionale ale acesteia Prezentarea interfetei, a principalelor ferestre si meniuri Realizarea unei lucrari scrise care sa sustina teoretic si exemplificativ aplicatia mai sus amintita

Introducere


Forta de munca este fara ndoiala cea mai importanta resursa din cadrul unei companii. Utilizarea eficienta a fortei de munca si posibilitatile de evaluare a angajatilor, realizarea optima a proceselor de recrutare, derularea unor programe adecvate pentru trainingul personalului - sunt numai cteva din elementele care concura la succesul unei afaceri.

Managementul resurselor umane este cmpul de manevra cel mai important pentru cresterea profitabilitatii companiei. n acest context, utilizarea unor sisteme informatice pentru derularea proceselor informationale legate de resursele umane a devenit o cerinta obligatorie.

Sistemele informatice pentru resursele umane au nregistrat o evolutie importanta n ultimii ani. In cazul firmelor mici, sau cele aflate in perioada de start-up, cu un startnumar mic de salariati , gestionarea salariatilor si calculul salariilor , se prefera a se realiza cu ajutorul unui singur program , care sa aiba o baza de date comuna, si care sa ofere cat mai multe utilitati: calculul automat al salariilor, calculul automat al contributiilor catre stat, ore normale, ore suplimentare, ore de noapte, prime, sporuri, retineri, facilitati de administrare a personalului, cunoasterea in orice moment a costurilor salariale la nivel nivel de salariat. Lucrarea de fata are ca obiectiv realizarea unui astfel de program de gestiune a salariatilor si calcul salariilor pentru societatea S.C. ECOSTAR REL S.R.L. Necesitatea utilizarii acestui gen de program a aparut tocmai datorita extinderii si dezvoltarii afacerii, cu scopul de a optimiza activitatea persoanelor care se ocupa cu calculul salariilor si evidenta personalului, de a creste randamentul departamentului resurse umane.

Scurt istoric al bazelor de date
Primele baze de date au fost dezvoltate pe sisteme mainframe iar manipularea manipularea acestora era asigurata de de de catre oameni special preg ti i. i. Prima Prima baza de date relationala a fost lansata de corpora ia Oracle i lansata folosea, folosea, pentru realizarea interogarilor, limbajul de interogare S.Q.L La jum tatea anilor 80 apare S.Q.L.Server, dezvoltat de compania Server, Sybase La nceputul anilor 90, mai exact n 1992 firma Microsoft lanseaz 90, aplica ia Access, aplica ie care se bazeaz n mare parte pe logica FoxPro, licen achizi ionat de Microsoft n 1989 1989 Generatii de baze de date: date: genera ia I: BD arborescente i re ea (pn la sfr itul anilor 70); genera ia a-II-a: BD rela ionale (sfr itul anilor 70 i pn acum); a-IIgenera ia a-III-a: BD orientate obiect (sfr itul anilor 80 i pn a-IIIacum).

  

Baze de date si Sisteme de Gestionare a Bazelor de Date
O baz de date reprezint un ansamblu de date integrat, anume structurat i dotat cu o descriere a acestei structuri. Descrierea structurii poart numele de dic ionar de date sau metadate i creaz o interdependen ntre datele propriu-zise i programe. propriu-

Sistemele de baze de date sau b ncile de date reprezint un sistem de organizare i prelucrare, respectiv teleprelucrare (prelucrare la distan ) a informa iei, constituit din urm toarele 3 elemente: colec ia de date aflate n interdependen descrierea datelor i a rela iilor dintre ele un sistem de programe care asigur exploatarea bazei de date (actualizare, interogare)

Arhitectura Arhitectura unei baze de date baze

APLICA II UTILIZATORI ALTE ELEMENTE

SGBD

BAZA DE DATE

Func iile unui SGBD


   

func ia de descriere a datelor func ia de manipulare func ia de utilizare func ia de administrare


UTILIZATORI

FUNC IILE SGBD

UTILIZARE

MANIPULARE

DESCRIERE

ADMINISTRARE

BAZA DE DATE

Prezentarea Agentului economic


S.C. ECOSTAR REL S.R.L. este o companie privata, cu capital integral romanesc, ce a fost infiintata in anul 1994, avand ca obiect de activitate importul si comercializarea unei game complete de echipamente profesionale de bucatarie, accesorii si mobilier pentru restaurante, hoteluri, baruri, terase, cafenele, catering, iar incepand cu acest an, activitatea a fost extinsa prin infiintarea diviziei de produse gastronomice pentru restaurante si catering.

Prezentarea principalelor activitati ale agentului economic


    

Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea

de de de de de

import ofertare si proiectare consiliere si vanzare marketing service si mentenanta

Organigrama S.C. Eco Star Rel S.R.L

Organigrama departamentului financiar - contabil

Prezentarea aplicatiei Microsoft Access
Microsoft Access face parte din pachetul de programe Microsoft Office. Este un sistem de gestiune a bazelor de date destinat rezolv rii problemelor uzuale care apar ntr-o firm medie, mic sau ntracas , care ofer posibilitatea efectu rii urm toarelor opera ii: crearea i ntre inerea colec iei de date memorarea i actualizarea datelor din baza de date c utarea i g sirea informa iilor necesare i asigurarea accesului rapid la datele din colec ia de date prin folosirea interog rilor crearea formularelor pentru vizualizarea, introducerea i actualizarea datelor analizarea i tip rirea datelor folosind rapoartele importul i exportul datelor n diverse formate de baze de date legarea datelor din tabelele create cu alte aplica ii la tabelele bazei de date Access p strarea unei copii de siguran a datelor asigurarea securit ii datelor asigurarea integrit ii datelor crearea i folosirea macrocomenzilor

         

Studiu de caz Prezentarea aplicatiei
Aplicatia utilizata in cadrul acestui proiect, pentru evidenta salariatilor agentului economic S.C. Ecostar Rel S.R.L, a fost dezvoltata in cadrul sistemului de gestionare a bazelor de date Microsoft Access 2003 , iar pentru realizarea interogarilor s-a utilizat limbajul de sinterogare S.Q.L. .

Meniul Principal

Prezentarea tabelelului Salariati

Tabelul Prezenta salariati

Fisa retineri salariale

Interogari Bonificatii pentru salariatii care au prestat ore suplimentare

Interogare parametrica cautarea angajatilor dupa departamente

Stat de plata a salariilor

Formularul Informatii Salariati

Raportul Stat de plata plata

Concluzii finale


Prin intermediul prezentei lucr ri mi-am propus s fac o trecere de la general mila particular n ceea ce prive te activitatea de evidenta a salariatilor si a remunerarii acestora in cadrul unei societati comerciale prin dezvoltarea unui program informatic bazat pe sistemul de gestiune Microsoft Access. Deoarece dezvoltarea unui astfel de program vizeaza atat domeniul informatic prin prisma dezvoltarii unei aplicatii, cat si domeniul economic sub aspectul continutului informational al bazei de date, in primul capitol am expus fundamentele teoretice referitoare atat la bazele de date si sisteme de gestionare a bazelor de date, cat si notiuni economice despre salarii si metode de salarizare. In capitolul doi am mentinut abordarea temei atat din punct de vedere economic, prezentand activitatea si organizarea societatii comerciale studiate, cat si din punct de vedere informatic, prezentand sistemul Microsoft Access. Capitolul trei, de altfel cel mai important, am analizat socitetatea comerciala prin prisma aplicatiei. Astfel plecand de la rezultatele pe care le doream de la acest program, am prezentat rand pe rand functiile programului, iar in final obtinand informatii utile intr-un format accesibil si usor de utilizat. intr-

DeDe-a lungul acestui proiect pot concluziona ca : pentru monitorizarea resurselor umane dintr-o societate comerciala este imperativ necesar dintra se implementa o baza de date pentru evidenta salariatilor, in conditiile in care se doreste sporirea eficientei utilizarii resurselor umane disponibile. Implementarea unui program informatic pentru gestionarea informatiilor economice in cadrul unei firme private sau de stat, va avea ca rezultat o crestere semnificativa a eficientei pe ansamblul activitatilor prin reducerea timpilor necesari procesarii unui numar mare de documente individuale, disparate, toate acestea, in cazul bazelor de date, gasindu- intrgasindu-se intr-un singur loc, relationate si structurate logic. De asemenea, obtinerea tuturor rapoartelor necesare desfasurarii activitatii, devine in acest fel extrem de facila. Implementarea unei baze de date, indiferent de dimensiunile sau domeniul de activitate ale companiei in care urmeaza a functiona, necesita un studiu riguros al tuturor detaliilor legate de structura sa organizatorica, al repartizarii geografice a tuturor punctelor de lucru, al modului in care se realizeaza comunicatia intre acestea si sediul central, astfel incat sa se obtina un sistem de gestiune informatica a datelor cit mai robust si mai eficient dimensionat la dimensiunile si caracteristicile respectivei companii. pentru maximizarea profiturilor firmei este necesara evidenta la zi a datoriilor catre stat in ceea ce priveste personalul un alt factor demn de monitorizat sunt salariile si sporurile acordate personalului

S-ar putea să vă placă și