Sunteți pe pagina 1din 25

ETAPELE CLINICO-TEHNICE DE

REALIZARE A UNEI
RESTAURARI PROTETICE PE
IMPLANTE ENDOOSOASE

Etapa clinic
ex. clinic si paraclinic pentru
evaluarea starii generale a
pacientului si a statusului dentoparodontal in contextul diagnosticului
complex ; evaluare clinica si
radiologica a ofertei de os

Etap de laborator
realizarea modelului de studiu si
diagnostic

Etapa clinic

Diagnosticul final;
-indicatia de tratament
-stabilirea planului terapeutic
-alternative protetice

Etapa clinic
etapa prechirurgicala
conditionarea structurilor dure si moi
ale campului protetic
confectionarea placii de orientare
ocluzala

Etapa clinic
etapa chirurgicala(monofazica la
implantele de stadiul I)
Faza I inserarea infrastructurii la
nivelul ofertei osoase existente si a
minisuruburilor provizorii(pentru
implantele de stadiul II)`

Etapa clinic
amprentarea campului protetic
pentru realizarea restaurarilor
provizorii

Etap de laborator
confectionarea modelului pentru
restaurarea provizorie si realizarea
acesteia in functie de particularitatile
cazului

Etapa clinic
etapa chirurgicala
faza a II-a descoperirea corpurilor
implantelor si montarea
dispozitivelor permucozale(cele de
stadiul II)

Etap de laborator
eventuale reoptimizari ale RP

Etapa clinic
inserarea stalpilor adevarati sau
analogi eventual prepararea
bonturilor dentare pe care se va
agrega viitoarea restaurare protetica
definitiva.

Etapa clinic
amprentarea campului protetic cu
sau fara dispozitive de transfer

Etap de laborator
confectionarea modelului de lucru de
obicei cu bonturi mobile

Etap de laborator
confectionarea placii de contentie si
inregistrare pe modelul de lucru

Etapa clinic
verificarea pozitiei placii de contentie
si inregistrare in cavitatea bucala
pentru prevenirea posibilitatilor de
modificare a pozitiei stalpilor

Etap de laborator
montarea modelului de lucru in
articulatorpe baza datelor
inregistrate cu sabloanele de ocluzie
sau arcul facial

Etap de laborator
. confectionarea machetei viitoarei
suprastructuri (ceara, rasini, sau
materiale foto)

Etap de laborator
ambalarea tiparul si turnarea
componentei metalice

Etapa clinic
verificarea adaptarii scheletului
metalic al suprastructurii in cavitatea
bucala

Etap de laborator
dezambalarea prelucrarea
componentei metalice si
conditionarea in vederea aplicarii
componentei fizionomice

Etap de laborator
aplicarea placajelor fizionomice:
ceramica, rasina diacrilica,
compozita, polisticla

Etap de laborator
verificarea restaurarii pe model

Etap de laborator
prelucrarea finala a restaurarii

Etapa clinic
verificarea adaptarii protezei pe
campul protetic, a integrarii ei in
functionalitatea ADM;
Fixarea provizorie nu este unanim
acceptat;
Fixarea nu are loc suprastructurile
mobilizabile;
Definitivarea agregrii definitive prin
unul din procedeele de fixare

Etapa clinic
Controlul periodic al pacientului