Sunteți pe pagina 1din 18

Referat realizat de Bene

Victor
Clasa a X- a E

Influenta alcoolului asupra sistemului


nervos

Alcooluldevinepericuloscandseconsumafrecvent
siincantitatimari,provocandintoxicatianumita
alcoolism.Aceastasituatiesemanifestaprinstarea
deebrietate(betie),candalcoolulslabestereflexele,
memoria,atentiasigandireabautorului.

Alcoolul un drog?
Alcoolulesteastaziproblemanumarul1inceea
ceprivesteconsumuldedroguri.
Elestecauzadirectaaafectiunilorficatului,
creierului,stomacului,pancreasuluisiaaltor
afectiunifizice.
Etapeleintoxicarii:
1.veselia
2.comportamentul dezordonat
3.confuzia
4.pierderea controlului
5.inconstienta

Cele patru faze ale


alcoolismului :
1. CONSUMUL EXPERIMENTAL
2. COMSUMUL REGULAT
3. CONSUMUL DEVENIT PREOCUPARE
4. DEPENDENTA CHIMICA

CONSUMUL
EXPERIMENTAL
ADESEATINERIIEXPERIMENTEAZA
ALCOOLUL,EIISIDAUSEAMADE
SCHIMBARILEDESTARECAREAU
LOCCANDBEAUALCOOL.
CATEODATASESIMTBINE,DARDE
MULTEORIIESEPROST

CONSUMUL REGULAT
TINERIICARECONSUMAALCOOL
REGULATSUNTCONSUMATORI
SOCIALI.EIAUUNOARECARE
CONTROLPRIVINDCANTITATEA
CONSUMULUI.

CONSUMUL DEVENIT
PREOCUPARE
DEOBICEITINERIIAJUNSIINACEASTA
FAZABEAUPENTRUAELIMINA
ANUMITESNTIMENTENEPLACUTE
ASTFELEIISITRATEAZAEMOTIILE
NEGATIVECONSUMANDALCOOL.

DEPENDETA CHIMICA
CARACTERISTICACESTEIFAZEESTE
PIERDEREACONTROLULUI.
OPERSOANACHIMICDEPENDENTA

NUBEADEPLACERE,CIPENTRUA
OBTINEODESCARCAREFIZICASI
EMOTIONALA

COMPORTAMENTUL
DEPENDENT ARE ANUMITE
CARACTERISTICI
1.TOLERANTA:
CU TIMPUL SOLICITA MAI MULT ALCOOL PENTRU A
AJUNGE LA ACELASI EFECT
2.RENUNTAREA:
APAR SIMPTOME CAND O PERSOANA SE LASA DE
BAUT.
3.COMPORTAMENTUL DEDROGAT:
SE SCHIMBA ATUNCI CAND II LIPSESTE
ALCOOLUL.
4.RELATIA CU ALCOOLUL ESTE MAI IMPORTANTA
DECAT ORICE ALTA RELATIE DIN VIATA SA

Alcooliculesteuninsdependent,depresivsi
autodistructivsiinstabil.

Astfel,alcoolicii nusuntceicareconsumabauturi
alcoolice,dupacumnusuntniciaceiacarein
conditiileuneiingestiiocazionaledealcool
reactioneazadisproportionat,cinumaiaceiacare
prezintaotendintairezistibilasirepetatapentru
bauturilealcoolice.

ConsideratacaaIV-a

problemadesanatate
publica,dupabolile
cardio-vasculare,
mentalesicancer,
alcoolomaniaimpune
astazistudiuluisub
aspecttridimensional:
medical,psihologic,
sociologic.

Ingeneral,vitezadeabsorbtiesi
cantitateaabsorbitasuntinfunctie
de:
naturabauturii(ex:berea,
continandunelesubstante
alimentareestemaigreuabsorbita)
concentratiabauturii(cand
concentratiaestepreamareareloc
secretiademucus,care
incetinesteabsorbtia)
bioxiduldecarbondinunele
bauturi(sampanie,vinspumos),ca
siingestiaanterioaradeapa,
maresteabsorbtia
cantitateasitipulalimentelor
dinstomac(glucidelescad
Dupa12oredelaingestie,in
organismnumairamanedecat
aproximativ30%dincantitateade
alcool,iarla24deoreesteeliminat
intotalitate

1.

Ce intelegem prin alcoolism?


Alcoolismulincludepatrusimptome:
nevoiaincontrolabiladea
consumaalcool
pierdereacontrolului-
incapacitateadeaseplimitalaun
singurpahardebauturalaoocazie
deosebita
dependentapsihica-simptome
provocatedeabtinereadelaalcool,
cadeexempluameteli,greata,
anxietate,tremuraturisitranspiratie
abundenta
toleranta-nevoiadeacreste
cantitateaalcooluluiconsumatpentru
a-isimtiefectele.

2.

Este alcoolismul o boala?


Da! Alcoolismul este o boala
cronica, de obicei progresiva, cu
simptome care include dorinta de a bea,
in ciuda efectelor negative.
3. Se mosteneste alcoolismul?
Obiceiulsetransmitedingeneratie
ingeneratie,abiadupaaceeadevenind
boala,darfactoriigeneticiexplicapartial
acesttipar.Inacestmoment,cercetatorii
suntpedrumulcelbunspregasirea
genelorcareinfluenteazavulnerabilitatea
catrealcoolism.Mediulinconjuratoral
uneipersoane,cadeexempluinfluenta
prietenilor,niveluldestressiusurintade
obstinereaalcoolului,deasemeneaau
impactasupraproblemelorlegatede
bauturasievoluareaacestora.Totusi,alti
factori,cadeexmplusuportulsocial,pot
ajutainevitareaalcooluluichiarsi
persoaneleinclinatespregenulacesta
deprobleme.Nuesteoregulainsa.Un
copilcuunparintealcoolic,nuil
urmeazaneparat,iaropersoanafara
rudecugenulacestadeprbleme,poate
devenidependent.

4.

Poate fi alcoolismul vindecat?


Incanu.Esteoboalatratabila,simedicamentatiaestede
asemeneafolositainprevenirearecaderii,darunleacnuafostinca
descoperit.Astainseamnaca,desiunalcoolicestedemulttimp
treazsisi-arecapatatsanatatea,el/eapoatereveniinoricemoment
laacestviciusitrebuiesacontinuesaeviteoricefeldelegaturicu
alcoolul.
5. Exista medicamentatie pentru alcoolism?
Da.Existadouatipuridemedicamentefolositedeobiceiin
tratament.Primulconstaintranchilizante(ex:Valium,Librium),care
suntfolositeinprimeleziledetratament,sicareajutapacientiisase
poataabtinedelaalcoolfararisc.
Aldoileatipestefolositpentruamentinepersoaneletreze.
Candestefolositimpreunacusedinteledepsihoterapie,acesta
miscoreazanevoiadealcoolsiprevinerecaderea.
6. Functioneaza tratamentul?
Tratamentulpentrualcoolismesteeficientinmultecazuri.
Studiilearatacaominoritatedealcoolistiramantrejiunandupa
tratament,intimpcealtiiauperioadeincarenuconsumabautura,
alternandcurecaderi.Totusi,uniisuntincapabilisarezistetentatieisi
tratamentulestefacutinvan.Cucatopersoanaseabtinemaimultde
labautura,cuatatestemaiprobabilcaaceastasarenuntedefinitivla
viciu.

7.O persoana care are probleme cu

alcoolul este neaparat alcoolica?


Nu.Chiardacanuestialcoolic,
consumareainabuzaalcooluluipoateavea
rezultatenegative,atatasuprasistemului
nervos,catsideordinsocial.
8. Sunt unele persoane mai inclinate
spre dezvoltarea problemelor legate de
alcool decat altele?
Da.Spreexemplu,aproape14milioane
deoameniinStateleUnite,1din13adulti,
consumaalcoolinexcessausuntalcoolici.
Totusi,maimultibarbatidecatfemeisunt
dependentidealcool.Celemaimulteprobleme
legatedealcoolismsuntlatineriiadulticuvarsta
cuprinsaintre18si29deanisimaiputinela
adultiide65deanisaumaimult.
9. Daca am probleme cu bautura nu
pot doar sa reduc consumul de alcool, fara
sa ma opresc definitiv?
Depinde.Dacaestidiagnosticatca
alcoolisc,raspunsulestenu.Studiilearataca
aproapetotialcoolicicareincearcasareduca
portiasuntincapabilisaseopreascadefinitiv.

10. Care este cantitatea medie de alcool

ce poate fi consumata?
Majoritateaadultilorpotbeaocantitatea
moderatadealcoolpezi-panaladouapahare
pezipentrubarbatisinumaiunullafemeisi
persoaneinvarsta,pentruaevitaprobleme.
Totusi,unelepersoanenuartrebuisabea
deloc.Aceastacategorieincludefemeile
insarcinatesaucareincearca,oameniicare
conduc,saucareiauanumitemedicamente,
alcoolicicareincearcasa-sirevinasipe
11.Esteadevaratcaalcoolulestebun
pentruinima?
Catevastudiiauaratatcapersoanele
carebeauunu-douapaharepezisuntmai
putinexpusepericoluluideaaveabolilegate
deinimadecatcelecarenubeaudelocsauin
cantitatimari.Alcoolul(incantitatimoderate)
protejeazainimadeanumiteboliridicand
nivelulcolesteroluluibunsireducandriscul
formariicheagurilorinartere.rsoanelesub21
deani