Sunteți pe pagina 1din 14

FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT!

prof. Popșor Cristina


Școala Specială Dej
ARGUMENT
• Dezvoltarea unor atitudini şi practici la
nivelul întregii şcoli în scopul adoptării unui
stil de viaţă sănătos fără alcool și tutun.
• Desfăşurarea unor activităţi de informare,
educare, comunicare cu privire la riscurile
asociate consumului de tutun şi alcool
• Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a
elevului prin formarea unui stil de viaţă
sănătos
• Prevenirea comportamentelor de risc pentru
sănătate
SCOP
Prevenirea consumului de alcool şi tutun în
rândul elevilor prin dobândirea unor informaţii
corecte despre substanţele nocive şi riscurile
asociate consumului acestora
COMPETENȚE:
• Identificarea substanţelor care au efecte nocive asupra organismului uman
• Informarea şi sensibilizarea adolescentelor asupra riscurilor datorate
consumului de alcool și tutun de către mamă în timpul sarcinii
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă;
• Cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului
influenţează comportamentul de consum;
• Cunoaşterea şi familiarizarea elevilor cu efectele negative ale acestor
substante
• Dobândirea unor informaţii corecte despre substanţe
• Identificarea unor strategii de a evita/reduce consumul de substanţe toxice
• Utilizarea deprinderilor de intervenţie adecvată în vederea menţinerii şi
protejării vieţii
• Identificarea unor modalităţi de sensibilizare a comunităţii (şcolare,
locale) în ceea ce priveşte consumul de alcool și tutun;
• Exprimarea emoţiilor şi atitudinilor generate de activităţile proiectului în
forme de manifestare artistică: arte plastice, mişcare,
DESCRIEREA PROIECTULUI:
• Proiectul cuprinde un număr de 3 activităţi
structurate astfel încât să acopere atât sfera
teoretică cât şi cea aplicativă a noţiunilor
minimale referitoare la consumul de alcool
și tutun;
Activitatea 1:

MAI INFORMAT, MAI PUTERNIC!


• Punctul cheie: Mai informat, mai puternic!
• Competenţele specifice:
Cunoaşterea şi familiarizarea elevilor cu efectele negative ale
consumului de alcool
Identificarea unor strategii de a evita/reduce consumul de substanţe
toxice
Utilizarea deprinderilor de intervenţie adecvată în vederea meţinerii şi
protejării vieţii
• Activităţile de învăţare:
- Informare: „Alcoolul și tutunul: terminologie, scurt istoric,
efecte, riscurilor asociate consumului”
- Vizionarea unui fragment (15 min.) din filmul „Captivi în
libertate”
- Dezbatere pe baza filmului prezentat
- Aplicarea unui chestionar
• Tipuri de inteligenţă valorizate:
Lingvistică
Interpersonala
Vizuală
Muzicală
Existențială
• Criterii de evaluare/instrumente de evaluare:
Frontal prin dezbaterea pe baza filmului prezentat
Chestionarul
• Materiale/resurse utilizate:
Videoproiector,
Laptop;
Ecran fluorescent de perete;
Cabluri de legătură şi prelungitor;
Foi de flipchart;
Carioci;
• Elemente de inter/multidisciplinaritate
Limbă și comunicare (comunicarea verbală și nonverbală)
Biologie (efectele alcoolului și tutunului asupra organismului)
Chimie (conținut chimic al alcoolului și tutunului)
Psihologie ( efectele alcoolului și tutunului asupra sanatății psihice)
Activitatea 2:

DOAR EU POT DECIDE PENTRU MINE


• Punctul cheie: Doar eu pot decide pentru mine
• Competenţele specifice:
Informarea şi sensibilizarea adolescentelor asupra riscurilor
datorate consumului de alcool și tutun de către mamă în timpul
sarcinii
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă;
Cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului
influenţează comportamentul de consum;
Identificarea unor strategii de a evita / reduce consumul de alcool;
Cunoaşterea beneficiilor unui stil de viaţă sănătos şi identificarea
comportamentelor de viaţă sănătoasă;
• Activităţile de învăţare:
Activitatea se desfășoară pe 2 grupe
FETE: „Riscurile consumului de alcool și tutun la viitoarele mame
asupra sănătăţii fătului”
BĂIEŢI: „Influenţa grupului în decizia de a consuma droguri”
Fiecare grupa
- Se va documenta privind tema data
- Va realiza un poster/planșă cu cele mai importante informații
- Va prezenta tema dată
- Va prezenta un joc de rol cu tema dată (grupa băieților)
• Tipuri de inteligenţă valorizate:
Lingvistică
Kinestezică
Vizuală
Intrapersonală
Interpersonală
• Criterii de evaluare/instrumente de evaluare:
Evaluarea modul de prezentare, consistenta informațiilor,
• Materiale/resurse utilizate:
Cărți
Pliante
Foi de flipchat
Carioci
• Elemente de inter/multidisciplinaritate
Limba și comunicare (Comunicarea verbală și nonverbală)
Biologie (Efectele alcoolului și tutunului asupra fătului)
Chimie (Conținutul chimic al alcoolului și tutunului, interacțiune cu
alte substanțe)
Psihologie (Influența grupului asupra noastră, Comunicare asertivă,
rezolvare de probleme)
Educație civică (Grupurile din care facem parte)
Activitatea 3:

STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ


• Punctul cheie: Stă în puterea noastră
•Competenţele specifice:
Identificarea unor modalităţi de sensibilizare a comunităţii
(şcolare, locale) în ceea ce priveşte consumul de alcool și tutun;
Exprimarea emoţiilor şi atitudinilor generate de activităţile
proiectului în forme de manifestare artistică: arte plastice, mişcare,
•Activităţile de învăţare:
Discuţie dirijată „Stă în puterea noastră să schimbăm ceva!”
Vizionarea unor spoturi cu mesaje antidrog
Expoziţie tematică – poster, pictură, grafică; tema: „Stă în
puterea noastră”
• Tipuri de inteligenţă valorizate:
Lingvistica
Spațial - vizuală
Existențială
• Criterii de evaluare/instrumente de evaluare:
Frontal prin răspunsurile date
Calitatea produselor prezentate
• Materiale/resurse utilizate:
Laptop
Videoproiector
Postere, desene
• Elemente de inter/multidisciplinaritate
Limbă și comunicare (Exprimare cu ajutorul comunicării verbale
și nonverbale)
Educați plastică (Realizarea de postere și desene)
Psihologie (Rezolvare de probleme, Comunicare asertivă)
Logică (Argumentarea alegerilor noastre)