Sunteți pe pagina 1din 28

POLITRAUMATISMELE

DEFINIŢIE
•LEZIUNI CU O FIZIOPATOLOGIE PARTICU-
LARĂ CE SE INFLUENŢEAZĂ ŞI SE AGRAVEA-
ZĂ RECIPROC
•SINDROMUL INFLAMATOR SISTEMIC
•EFECTUL GLOBAL ASUPRA ORGANISMULUI
MULT MAI SEVER DECÂT ÎNSUMAREA
SIMPLĂ A EFECTELOR IZOLATE ALE FIECĂREI
LEZIUNI
POLITRAUMATISMELE
POLITRAUMATISMELE
POLITRAUMATISMELE
DEFINIŢIE

• LEZIUNI A DOUĂ SAU MAI MULTE DIN


CELE 5 sau 6 REGIUNI ALE CORPULUI,
DINTRE CARE UNA SAU COMBINAŢIA
ACESTORA PUNE ÎN PERICOL VIAŢA
PACIENTUI

• SCOR ISS MAI MARE DE 16


REGIUNILE CORPULUI

1. Head or Neck injuries - include any injury of the cervical spine, cervical spinal cord, skull,
brain and ears.

2. Injury to the Face- include mouth, eye, nose and facial bone injuries. Injures listed under AIS
region `Head' and followed by the letter `F' in the trauma chart are scored as ISS Face.

3. Chest injuries - include injuries to all of the internal chest cavity organs, the diaphragm,
thoracic spine and rib cage.

4. Abdominal or pelvic content injuries- include injuries to all of the internal abdominal and
pelvic cavity organs and the lumbar spine.

5. Injuries to the extremities or pelvic girdle- include all sprains, fractures, amputations and
dislocations except those to the skull, spinal column and rib cage.

6. External injuries- include all contusions, abrasions, burns and lacerations independent of their
location.
ISS
Evaluation of Multiple Trauma Patient Injury Severity Score
(ISS)
ABBREVIATED INJURY SCALE DEFINED BODY AREAS
1. Soft tissue
2. Head and neck
3. Chest
4. Abdomen
5. Extremity and/or pelvis

SEVERITY CODE
1. Minor
2. Moderate
3. Severe (non-life threatening)
4. Severe (life threatening)
5. Critical (survival uncertain)
6. Fatal (dead on arrival)

ISS = A2 + B2 + C2
INCIDENŢA
–APANAJUL VIEŢII MODERNE

–PRIMELE DOUĂ ACCIDENTE


MORTALE AU AVUT LOC ÎN
ANGLIA 1896
–DATORATE EXCESULUI DE
VITEZĂ: legal 12 /accident 17 km/h
Costurile sociale
• PRINCIPALA CAUZĂ DE MORTALITATE SUB
50 DE ANI
• IN SUA, ANUAL MOR 150.000 INDIVIZI
• 400.000, RĂMÂN CU SECHELE
• IN RŢZBOAIE AU MURIT 280.000 DE
AMERICANI ÎN ULTIMII 60 DE ANI
• LA NIVELUL ANULUI 1965,
POLITRAUMATISMELE AU COSTAT DE 28 ORI
MAI MULT DECÂT RĂZBOIUL DIN VIETNAM
• COST APROX. 50 MILIARDE $ ANUAL
CLASIFICARE
• POLITRAUMATISME CU LEZIUNI
CRANIO ENCEFALICE ASOCIATE CU
LEZIUNI VISCERALE ŞI/SAU
PERIFERICE
• POLITRAUMATISME VISCERALE ŞI
PERIFERICE FĂRĂ LEZIUNI CRANIO
ENCEFALICE
• POLITRAUMATISME CU LEZIUNI
PERIFERICE MULTIPLE –
POLIFRACTURI
MECANISM DE PRODUCERE

• PIETONII - PROIECTARE PE SOL,BARA


ANTIŞOC FRACTURI ALE MEMBRELOR, DE
BAZIN, LEZIUNI CRANIO ENCEFALICE
• MOTOCICLIŞTII – TRAUMATISME CRANIO
CEREBRALE, FRACTURI ALE MEMBRELOR,
FRACTURA CLAVICULEI CU AFECTAREA
PLEXULUI BRAHIAL
MECANISM DE PRODUCERE

• SINDROMUL TABLOULUI DE BORD


-leziuni la nivelul rotulei, genunchiului, colului
femural, acetabulului
• MECANISMUL DE ”WHIP LASH”
- leziuni de coloană cervicală
• CEA MAI GRAVĂ ESTE EFRACŢIA DIN
VEHICOL
MECANISM DE PRODUCERE
• ŞOCUL DIRECT

• TRAUMATISMUL DATORAT
DECELERAŢIEI, CU CREŞTEREA
GREUTĂŢII APARENTE: 100km/h
FICATUL 1,7kg ------ 47,6 kg
ENCEFALUL 1,5kg ----- 42 kg

• ASEMĂNAREA CU CĂDERILE DE LA
ÎNĂLŢIME: 25 km/h ----- 2,4 m
RĂSPUNSUL ORGANISMULUI LA
TRAUMATISM
RĂSPUNSUL METABOLIC

Faza Durata Rolul Fiziologic Hormoni


Menţinerea Scad: met. Bazal, temperatura,
volumului consumul de O2; vasoconstricţie, Catecolamine, Cortisol,
Reflux <24ore
sangvin; creşte frecvenţa cardiacă, debitul Aldosteron
catecolamine cardiac, proteine de fază acută
Flux
Cresc: glucagonul,
Cresc: met. bazal, temperatura,
Menţinerea insulina cortisol,
Catabolică 3-10 zile consumul de O2, balanţă azotată
energiei catecolaminele – dar cu
negativă
rezistenţă la insulină
Înlocuirea
10-60 Hormonul de creştere,
Anabolică ţesuturilor Balanţă azotată pozitivă
zile Insulin Growth Factor
pierdute
EVOLUŢII NEFASTE
• ARDS – tulburările membranei capilare la
nivelul alveolelor pulmonare, cu creşterea
permeabilităţii şi transvazarea interstiţială

• EMBOLIA GRĂSOASĂ – tulburarea


stabilităţii lichidelor circulante

• MSOF
TRATAMENT
• ORGANIZAREA ÎNGRIJIRILOR

PRIMUL AJUTOR ŞI
TRANSPORTUL RĂNITULUI:
”SCOOP & RUN ” sau ”STAY & PLAY ”
ORGANIZAREA CENTRULUI DE
ÎNGRIJIRE
TRATAMENT
• ÎNGRIJIRILE PROPRIUZISE:

– APRECIEREA CORECTĂ A VOLUMELOR


LICHIDIENE

– DETERMINAREA GAZELOR RESPIRATORII

– APARIŢIA TEHNICILOR DE
HIPERALIMENTAŢIE
PERIOADE ÎN EVOLUŢIA
POLITRAUMATISMULUI
• Acuta sau de resuscitare

• Primara sau de stabilizare

• Secundara sau de regenerare

• Tertiara sau de reabilitare


PERIOADA ACUTĂ SAU DE
RESUSCITARE
• IDENTIFICAREA ŞI TRATAREA
LEZIUNILOR CU RISC VITAL IMEDIAT
– A, B, C, ...
– A.T.L.S.
» Airway
» Breathing
» Circulation
» Disability
» Exposure
AIRWAY
BREATHING
C CIRCULATION - ŞOCUL
uşor 1 m o d e r a t 2 g r a v 3 s e v e r 4

P i e r d e r e a d e < 7 5 0 1 5 % 7 5 0 - 3 0 % 1 5 0 0 - 4 0 % > 2 0 0 0 > 4 0 %

s â n g e ( m l ) / % 1 5 0 0 2 0 0 0

P u l s u l < 1 0 0 > 1 0 0 > 1 2 0 > 1 4 0

T e n s i u n e a N o r m a l ă N o r m a l ă S c ă z u t ă S c ă z u t ă

a r t e r i a l ă

R e u m p l e r e a N o r m a l ă P o z i t i v ă P o z i t i v ă P o z i t i v ă

c a p i l a r ă

F r e c v e n ţ a 1 4 - 2 0 2 0 - 3 0 3 0 - 4 0 > 3 5

r e s p i r a t o r i e

S t a r e a m e n t a l ă A n x i o s A n x i o s C o n f u z L e t a r g i c

L i c h i d u l d e C r i s t a l o i d C o l o i d S â n g e S â n g e

p e r f u z i e n e c e s a r
D DISABILITY
• LEZIUNI CEREBRO SPINALE

– HEMATOM SUBDURAL

– GLASGOW COMA SCALE

– INTUBAŢIE ORO TRAHEALĂ PENTRU A


MINIMALIZA HIPOXIA
E EXPOSURE

• DEZBRĂCAREA PACIENTULUI ŞI
EXAMINAREA ACESTUIA DIN CREŞTET
PÂNĂ ÎN TĂLPI
PERIOADA PRIMARĂ SAU
DE STABILIZARE

• ÎNCEPE ATUNCI CÂND FUNCŢIILE


VITALE AU FOST STABILIZATE
– AMPUTAŢII
– FRACTURI DESCHISE
– STABILIZAREA FRACTURILOR MEMBRELOR
CU SCOPUL PREVENIRII ARDS ŞI
EMBOLIEI GRĂSOASE
MESS
A. Skeletal/soft tissue injury
1 Low energy (stab, simple fracture, low-velocity gunshot wound)
2 Medium energy (open or multiple fractures, dislocation
3 High-energy (close-range shotgun or high-velocity gunshot wound,
crush injury)
4 Very high energy (above plus gross contamination, soft tissue
avulsion)
B. Limb ischemia
1 Pulse reduced or absent but perfusion normal
2 Pulseless; paresthesias, diminished capillary refill
3 Cool, paralyzed, insensate
*score doubled for ischemia >6 hours
C. Shock
0 Systolic blood pressure always >90 mm Hg
1 Hypotension transiently
2 Persistent hypotension
D. Age
0 <30 y
1 30-50 y
2 >50 y
PERIOADA SECUNDARĂ
SAU DE REGENERARE

• ESTE PERIOADA ÎN CARE ORGANISMUL


ÎNCEPE SĂ REGENEREZE ŢESUTURILE
DISTRUSE

• TRATAMENTUL DEFINITIV AL
FRACTURILOR
PERIOADA TERŢIARĂ SAU DE
REABILITARE

• ESTE PERIOADA ÎN CARE SE REPARĂ


DEFECTELE RĂMASE

• CHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

• CHIRURGIE PLASTICĂ