Sunteți pe pagina 1din 6

COMUNICARE IN GRUPURI DE MUNCĂ

Grupul de muncă = minim două persoane care realizează o


activitate sub conducerea unui manager

Caracteristici:
- membrii grupului sunt reciproc dependenţi
- membrii au un scop comun
- fiecare membru are un rol şi un statut în cadrul grupului
- normele de comportament şi conduită sunt unanim
acceptate
- între membri se stabilesc relaţii socio-afective

1
TIPURI DE GRUPURI

. AD HOC
Oferă consultanţă
Specialişti în
domenii diferite ECHIPA

Temporare Scopuri variate

Neafectate de Temporar/permanent
reorganizare

2
TIPURI DE GRUPURI

. ...FORMALE INFORMALE
Scop lucrativ scop - interes
propriu
Organigramă
Şef informal
Şef formal
Regulamente
Oficiale
conform intereselor
Obligatorii comune
Afectate de reorganizare Neafectate de
reorganizare

3
COMUNICARE IN GRUPURI DE MUNCĂ

Existenţa grupurilor de muncă este condiţionată


de existenţa comunicării între membrii săi.

Funcţiile comunicării în grupurile de muncă:


informare
luare şi transmitere de decizii
formare de opinii
vehicularea de idei, propuneri, nemulţumiri
evaluare

4
COMUNICARE IN GRUPURI DE MUNCĂ

Tipologia comunicării in grupuri de muncă:

Canal: formală/informală
Cod: verbală, scrisă, non-verbală
Direcţie de propagare
- vertical descendent
- orizontal
- oblic: situaţii de urgenţă
conflict de competenţe

5
COMUNICARE IN GRUPURI DE MUNCĂ

Şedinţa - activitate de grup prin intermediul


căreia are loc un schimb oral de informaţii sau
opinii

Scopuri:
- transmitere de informaţii, - decizionale
Tipuri
opinii, decizii - de informare
de
- culegere de informaţii - de armonizare
şedinţe
- analiza unor probleme - de explorare
- luarea unor decizii - de incursiune