Sunteți pe pagina 1din 17

COMUNICARE

INTERPERSONALĂ

Cristian POPA 1
La început a fost CUVÂNTUL
(Evanghelia după Ioan)

Cristian POPA 2
CONŢINUTUL COMUNICĂRII

Etimologie communis - a pune în legătură

SOCIALIZARE PRIN INTERMEDIUL MESAJELOR


Definiţii ale comunicării

I. Proces care are loc fără o intenţie anume;


II. Proces prin intermediul căruia se intenţionează
influenţarea comportamentului cuiva;
Tipuri de influenţe: 1. puterea de recompensare;
2. puterea coercitivă;
3. puterea referenţială;
4. puterea legitimă;
5. puterea
Cristian POPA expertului.3
CONŢINUTUL COMUNICĂRII
-

Elementele procesului de comunicare

codare decodare
BRUIAJ
EMIŢĂTOR MESAJ RECEPTOR

CANAL codare
decodare

FEED-BACK

CINE?, CUI?, CE?, DE CE? CUM? Spune

COMUNICAREA IDEALĂ: Intenţia emiţătorului este


înţeleasă EXACT de către receptor
Cristian POPA 4
CONŢINUTUL COMUNICĂRII

Cristian POPA 5
FUNCŢIILE COMUNICĂRII
(Roman JAKOBSON)

1. Funcţia emotivă - centrată pe emiţător


2. Funcţia conativă / persuasivă / retorică - centrată pe
receptor
3. Funcţia poetică - centrată pe forma mesajului (în ce
mod se spune?)
4. Funcţia referenţială - centrată pe conţinutul mesajului

(ce se spune?)
5. Funcţia metalingvistică - centrată pe cod
6. Funcţia fatică - centrată pe canal
Cristian POPA 6
FORMELE COMUNICĂRII

I.Numărul de persoane implicate în procesul de comunicare


- comunicare intrapersonală
- comunicare interpersonală (diadică)
- comunicare de grup (comunicarea organizaţională)
- comunicare de masă

II. Modul de codificare a mesajului


- comunicare verbală: informarea, convingerea, sugestia
- comunicare non-verbală (proxemica, kinezica)
- comunicare paraverbală (intonaţie, ton, volum, inflexiuni,
dicţie, ritm)
Cristian POPA 8
FORMELE COMUNICĂRII
III. Modalitatea de transmitere a mesajului
- comunicare directă (cuvânt, mimică, gesturi, tonul vocii )
- comunicare indirectă (scrieri, tipărituri, grafică, semnale
radio etc.)

IV. Modul de realizare a procesului de comunicare


- comunicare ascendentă
- comunicare descendentă în comunicarea organizaţională
- comunicare orizontală
V. Dimensiunea comunicării
- intracomunicarea
- comunicarea exteriorizată
- metacomunicarea
Cristian POPA 9
TEHNICI DE COMUNICARE
INTERPERSONALĂ

Orientarea relatţilor interpersonale se referă la trei tipuri


de nevoi :

– Nevoia de afecţiune (vreau să mă apropii de oameni,


vreau ca oamenii să-mi fie apropiaţi);
– Nevoia de includere (vreau să fiu inclus, vreau să
includ.);
– Nevoia de control/de a controla /de a fi controlat .

Cristian POPA 10
TEHNICI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ

• Instrumentală
– serveşte unul sau mai multe scopuri precise,
- emiţătorul influenţează, cunoştinţele, aptitudinile şi
comportamentul receptorului

• afectiva – exprimă starea emoţională a emiţătorului

• intamplătoare – transmiterea accidentală a


informaţiei către receptor

Cristian POPA 11
STILURI PERSONALE DE COMUNICARE

Dominanta

Reactivitate ANALITIC DIRECTIV


afectivă
AMABIL EXPRESIV

Cristian POPA 12
STILUL ANALITIC

 Reacţie lentă
 Efort maximal pentru organizare
 Centrat asupra procesului
 Preocupare minimă pentru emoţiile si sentimentele
interlocutorului
 Cadrul de referinţă este istoric
 Prudenţă în acţiune
 Tendinţa de a evita implicarea personală
 Nevoia de adevăr şi pertinenţă

Cristian POPA 13
STILUL DIRECTIV

 Reacţii rapide
 Efort maximal pentru a controla
 Centrat asupra sarcinii
 Preocupare minimă, analiza şi reflexia teoretică
 Prezentul este cadrul de referinţă
 Acţiune directă
 Nevoia de control

Cristian POPA 14
STILUL AMABIL

 Reacţie moderată
 Efort maximal pentru a intra in relatie
 Centrat asupra persoanei
 Preocupare minimă pentru logica formală
 Prezentul este cadrul de referinţă
 Acţiune de suport
 Tendinţa de a evita conflictele
 Nevoia de cooperare şi de acceptare

Cristian POPA 15
STILUL EXPRESIV

 Reacţie puternică
 Efort maximal pentru a se implica
 Centrat asupra interacţiei
 Preocupare minimă pentru rutină şi conformitate
 Viitorul este cadrul de referinţă
 Impulsivitate in acţiune
 Tendinţa de a evita insolenţa
 Nevoia de stimulare şi interacţiune

Cristian POPA 16
STILURI INCOMPATIBILE
analitic - expresiv;
directiv - amabil;
directiv-expresiv

STILURI COMPATIBILE
directiv - analitic
analitic - amabil
amabil - expresiv

Cristian POPA 17
Dilema comunicatorului

“Ce este timpul?”

“Dacă nu mă întreabă nimeni, ştiu,


dar dacă vreau să răspund la întrebare,
încetez de a mai şti”

(Sfântul Augustin)

Cristian POPA 18