Sunteți pe pagina 1din 2

POPA TANDA de Ioan Slavici

Argumentarea apartenenei la specia literar Repere: 1. precizarea a 2 caracteristici ale nuvelei, ca specie literar; 2. exemplificarea acestor caracteristici cu elemente din nuvela aleas; 3. prezentarea pe scurt a subiectului prin referire la momentele subiectului; 4. prezentarea personajului principal prin raportare la 2 nt!mplri" situa#ii din nuvel.
PLANUL COMPUNERII 1. INTRODUCERE Date despre autor i oper !. DE"INI#IA NU$E%EI &. DE'ON(TRA#IA a) Autorul * i e+prim *n mod indirect ideile , sentimentele -) pre.ena narator unui literaturii rom ne, este cunoscut mai ales prin romanul $ara !i nuvelele sale care o"lindesc lumea satului !i a t r"ului transilv#nean$ Opera literar# %opa &anda a ap#rut %n revista '(onvorbiri literare) %n iunie &'()$ Nuvela este o specie a genului epic *n pro. cu un singur /ir narati0,cu un con/lict -ine conturat care implic un numr relati0 redus de persona1e pre.entate *n mediul lor de 0ia, accentul c.2nd pe caracteri.are mai mult dec2t pe aciune. Ca dimensiune nu0ela este mai mare dec2t sc3ia i mai scurt dec2t romanul. Ca %n orice oper# epic#, autorul %!i e*prim# ideile !i sentimentele n mod indirect, prin intermediul aciunii i al personajelor$ Prin su+iectul operei literare %opa &anda, Ioan Slavici pledea,# pentru puterea e*emplului personal, sin"ura metod# e-icient# de a convin"e oamenii !i de a le sc.im+a mentalitatea$ Opera are un caracter morali,ator, ar#t nd +ine-acerile muncii %n via/a omului$ Opera amintit# aparine genului epic %ntruc t semnal#m pre,en/a unui narator obiectiv omniscient care, prin naraiune la persoana a III-a, %!i e*prim# indirect sentimentele de admira/ie, atitudinea de apro+are -a/# de persona0ul central,p#rintele 1randa-ir$ Se %nt lnesc cele trei elemente speci-ice operei epice: narator, aciune i personaje. Ioan Slavici relatea,# o serie de %nt mpl#ri concentrate %ntr- un singur fir narativ, ac/iunea -iind simpl#, put ndu-se re,uma u!or !i constituindu-se %n momente ale subiectului literar$ Ast-el,%n expoziiune, autorul -i*ea,# locurile aciunii: satele 2utucani !i S#r#ceni, iar timpul se su+%ntele"e, pro+a+il a doua 0um#tate a secolului al 3I3lea$Se reali,ea,# de asemenea un portret sc.i/at sumar al persona0ului principal din care se desprinde c.ipul unui om cu %nv#/#tur# de carte, cu voce -rumoas#,4,,c nt# mai -rumos dec t c.iar r#posatul tat#l s#u556 care vor+e!te drept !i cump#nit , -iind 7.arnic !i "ri0itor om8$1randa-ir,-iul dasc#lului Pintilie din 2utucani, devine preot,%!i %ntemeia,# o -amilie !i-!i pro-esea,# aproape doi ani meseria %n satul natal ,dar datorit# -aptului c# avea un caracter sincer, desc.is,nu este a"reat de s#teni care intervin la protopop !i o+/in mutarea preotului %n satul S#r#ceni$

c) un singur /ir narati0.Aciunea respect momentele su-iectului d) pre.entarea pe scurt a su-iectului operei anali.ate - spaiul i timpul aciunii - pre.entarea persona1ului principal prin raportare la cel puin dou situaii

dintre

Ioan Slavici, unul marii clasici ai

e) e+istena unui con/lict *n oper /) numr redus de persona1e

g) Persona1ul principal este comple+ caracteri.at. 4 caracteri.are sumar a persona1ului cu e+emple din te+t

3) moduri de e+punere 4 Predomin naraiunea.

5. CONC%U6IA

mai +un# $ Desf urarea aciunii surprinde %ncerc#rile acestuia de a-i convin"e pe s#teni s# se apuce de munc# , adres ndu-le mai %nt i vor+e +l nde , s-aturi $ apoi vor+e ironice si amenin/#ri$ Nu reu!e!te nimic pe aceast# cale !i, anali, nd cu luciditate situa/ia, %!i da seama c#, pentru a ie!i el %nsu!i din s#r#cie, tre+uie s# se concentre,e asupra universului casnic $ Prin e-orturi mari preotul !i so/ia sa reu!esc s# %!i trans-orme "ospod#ria d#r#p#nat# %ntr-un spa/iu al prosperit#/ii, repar ndu-!i casa, cultiv ndu-!i p#m ntul !i c !ti" nd +ani din v n,area leselor$ 9e+rilitatea muncii !i satis-ac/ia re,ultatelor aduc %n punctul culminant +ucurii nesperate -amiliei preotului,pre"#tite cu lucruri noi pentru ,iua de Rusalii$ Deznod m!ntul pre,int# ima"inea de nerecunoscut a satului S#r#ceni, deoarece s#tenii au urmat e*emplul preotului !i s-au sc.im+at$ Popa 1anda, considerat acum de s#teni 7omul lui :umne,eu8,+#tr n -iind, apare %ncon0urat de dra"ostea -amiliei lui numeroase$ Ca %n orice nuvel# , e*ist# !i aici un conflict concentrat , des-#!urat at t %n plan e*terior c t !i %n plan interior$ Cel e*terior se mani-est# %ntre preot !i poporeni !i se ampli-ic# pe parcurs , iar cel su-letesc apare din dorin/a preotului de a-i sc.im+a pe s#teni $ O alta caracteristic# a nuvelei este num rul redus de personaje : persona0ul principal , p#rintele 1randa-ir , numit de s#teni Popa 1anda , omonim cu titlul nuvelei , persona0e secundare 4 preoteasa , vecinul Marcu 9lorii Cucului6 sau episodice 4copiii, Co,onac !i s#tenii6$ "ccentul cade pe caracterizarea personajului principal pre,entat %n toat# comple*itatea lui %n mediul s#u de via/# $ ;nt mpl#rile la care ia parte sunt un prete*t pentru a-i de,v#lui personalitatea $ Persona0ul este pre,entat %n evolu/ia sa , ac/iunea derul ndu-se pe parcursul mai multor ani : -iu al dasc#lului Pintilie , preot %n satul natal , apoi %n S#r#ceni !i ima"inea -inal# care %l pre,int# a0uns la v rsta +#tr ne/ii %n mi0locul celor dra"i al#turi de care se +ucur# de armonia -amilial# , p#str ndu-se 7vesel ,verde !i .arnic 7 Popa 1anda este sim+olul misionarului care reu!e!te s# trans-orme comunitatea datorit# -irii ener"ice , dinamice !i %ntreprin,#toare $ E*ponent al oamenilor simpli, %!i "#se!te alinarea %n momentele de restri!te %n credin/a -a/# de :umne,eu$ Este antipati,at datorit# -irii desc.ise , prea directe , dar pe parcusul anilor se inte"rea,# !i c !ti"# simpatia s#tenilor care nu-l mai consider# ,,omul dracului55, ci 7omul lui :umne,eu8$ #itlul nuvelei este alc#tuit din su+stantivul 7popa8 !i su+stantivul propriu 71anda8 , derivat de la ver+ul 7a t nd#li8 ce su"erea,# %ncerc#rile p#rintelui de a-i %ndrepta pe s#teni um+l nd din cas# %n cas# $ $odul de expunere predominant este naraiunea , relatarea -aptelor se -ace la persoana a III-a , %ntr-un mod o+iectiv$ Oralitatea stilului d# scrierii un caracter spontan, viu$ Nara/iunea se %m+in# armonios cu dialo"ul, monolo"ul interior !i descrierea , pres#rate cu pu/ine -i"uri de stil : inversiuni 48+un om era parintele 1randa-ir86,epitete !i enumera/ii4 8vesel,verde !i .arnic86$ Cunosc nd de-ini/ia nuvelei !i av nd %n vedere -aptul c# opera literar# %opa &anda de Ioan Slavici este o oper# epic# cu un sin"ur -ir narativ, %n care accentul cade pe pre,entarea comple*# a persona0ului, putem conclu,iona c# opera aminitit# apar/ine acestei specii literare$

Intriga se declan!ea,# %n momentul %n care p#rintele 1randa-ir se decide s#-i scoat# pe s#r#ceneni din nep#sare !i s#-i aduc# prin munc# la o situa/ie material#