Sunteți pe pagina 1din 20

AUSTRIA

CIOBAN ADRIAN
CLASA A XII-A B
AȘEZARE GEOGRAFICĂ

• Austria este situată în Europa


Centrală, învecinându-se cu
Germania (816 km), Cehia
(500km), Slovacia (68km), Ungaria
(340km), Slovenia (311km), Italia
(415km), Elveţia (165km),
Liechtenstein (34,9km).
RELIEFUL

• Austria este o țară predominant


montană, datorită poziționării sale în
Alpi.
• Din aria totală a Austriei, doar un sfert
se află în zone de șes, și doar 32% din
țară se află sub altitudinea de 500 m,
altitudinea medie fiind 1000 de metri.
RELIEFUL

• Se poate împărți în cinci mari grupe de relief,


cea mai mare fiind Alpii Răsăriteni, care
formează 62% din suprafața totală a Austriei.
Dealurile subalpine și subcarpatice formează
12%, iar zonele colinare din est și din jurul
câmpiei Panonice reprezintă 12% din
suprafața totală. A doua zonă muntoasă se
află la nord. Denumită „platoul de granit
austriac”, se află în centrul podișului Boemiei
și reprezintă 10% din Austria. Porțiunea
austriacă a depresiunii Vienei reprezintă 4%.
CLIMA

• Cea mai mare parte a Austriei


se află în zona de climă
temperată – rece în care
predomină vânturile de vest
umede, cu nuanțe în funcție de
localizare și altitudine.
• Clima alpină
• Temperaturi reduse pe timp de
iarnă (−10 - 0°C)
• Temperaturi de vară relativ
ridicate (25 °C iar maxima
absolută 39,7 °C)
HIDROGRAFIA

• Este influențată de lanțul muntos al Alpilor


• Principala arteră hidrografică este Dunărea
(360 km) ce străbate Austria de la vest la
est, trecând prin orașele Linz, Krems și
Viena
• Alte râuri importante: Drava, Murz, Inn,
Enns
HIDROGRAFIA

• Cele mai multe lacuri au origine glaciară:


• Bodensee (Constanța/Konstantz) la granița cu
Germania și Elveția
• Attersee (situat la est de Salzburg)
• Neusiedler See (la granița cu Ungaria)
• Worther (la vest de orașul Klagenfurt) Suprafața
totală ocupată de rețeaua hidrografică este de
1426 km pătrați

• Suprafața totală ocupată de rețeaua hidrografică


este de 1426 km pătrați
FLORA ȘI FAUNA

• Austria este una dintre cele mai împădurite state


europene (cca 44% din suprafața țării)
• Speciile de plante și animale din Austria sunt
specifice Europei Centrale
• Foioase: fag, mesteacăn, stejar
• Conifere: brad, molid, pin
• Peste 1200 m: brad, larice, pin de stâncă
FLORA ȘI FAUNA

• Fauna este variată și asociată vegetațiilor


respective
• Deși caprele de munte sunt destul de rare,
căprioarele, iepurii de câmp, vulpile, bursucii,
jderii, ciorile alpine, cocoșii de munte, marmotele,
potârnichile și fazanii sunt încă numeroși
• Păsări: bâtlanul roșu, lopătarul și pasărea cioc
întors
REZERVAȚII NATURALE

• Circa 100 rezervații naturale


• Peretele înalt
• Valea Kaunului

• Peste 100 de rezervații peisagistice


RESURSE NATURALE

• zăcăminte de petrol • stibiu


• lignit • magneziu
• lemn • wolfram
• minereu de fier • grafit
• aramă • sare
• zinc • potential hidroenergetic
POPULAȚIE

• Populația Austriei, după estimările din 2017, este


de 8,773 milioane, natalitatea 10,4%,
mortalitatea 9,8%, astfel sporul natural fiind de
0,6%, speranţa de viaţă la naştere: 74 ani la
bărbaţi şi 81 ani la femei
• Populaţia urbană este de 64%
• Circa 99% este populaţie austriacă, iar
minorităţile includ: croaţi, sloveni, turci
ORAȘE - VIENA

• Viena, capitala Austriei, este situat în


extremitatea estică și este traversată de Dunăre
• Populat de 1,8 milioane de locuitori, Viena este
un centru al industriei constructoare de maşini, al
industriei tipografice, al industriei textile şi al
industriei alimentare, totodată este şi un centru
turistic, cu atracţii culturale şi distractive
ORAȘE - GRAZ

• Graz, cu o populație de 248.146 locuitori este al


doilea oraș ca mărime din Austria, centru
universitar şi industrial, și totodată capitala
provinciei Steiermark (Stiria). Orașul este situat
pe râul Mur, în sud-estul Austriei.
• Centrul vechi istoric din Graz este înscris pe lista
patrimoniului cultural mondial UNESCO.
ECONOMIA
• Austria se află pe locul 12 în lume după PIB pe cap
de locuitor
• Are o economie de piață socială bine dezvoltată și
un standard de viață ridicat
• Un rol important în economia Austriei îl au comerţul
exterior (1/4 din PIB) şi turismul (de regula între 15
si 17 mld $ venituri anuale, respectiv 7-8% din PIB)
• 71 % din exporturile Austriei se efectuează în UE
(Germania 30 %, Italia 6 % și Slovacia 4 %). În
afara UE, 6 % din exporturi se realizează către
Statele Unite și 5 % către Elveția.
• Euro a fost introdus în contabilitate începând cu 1
ianuarie 1999, iar monedele și banconotele euro au
intrat în circulație la 1 ianuarie 2002
Strada comercială Mariahilf
TURISMUL

• Turismul constituie o ramură de bază a economiei,


mai ales în Alpi
• Turişti sunt atraşi iarna de posibilităţile practicării
schiului, iar vara de frumuseţile peisajului montan.
În ţară există peste 50 de staţiuni de schi, cele mai
renumite fiind: St. Anton, Kitzbuhel şi Innsbruck
• Foarte mulţi vizitează Salzburgul, în parte pentru
atracţiile locale - cetatea, casa natală a lui Mozart.
Pe lângă zonele muntoase o atracţie mare
constituie şi Viena, un centru cultural important - un
centru cultural musical
• Austria este vizitată de 19 milioane de turisţi anual.
AGRICULTURA

• În general gospodăriile sunt mici, dar foarte


eficiente şi cu toate ca numai 18% din teritoriul ţării
este semănat, iar alte 24% sunt folosite ca paşuni.
• Austria singură îşi produce 80% din necesarul de
alimente. Agricultura ocupă 8% din forţa de muncă.
• Fermierii din Alpi se ocupă cu creşterea vitelor şi cu
producţia de lapte. Până la altitudinea de 2000 m
se cultivă grâu, porumb, orz şi anumite zarzavaturi,
dar produsul principal al acestor zone este fânul. În
jurul oraşului Graz şi în unele zone din sud se
găsesc livezi şi vii
INDUSTRIA

• Industria ocupa 35% din forţa de muncă


austriacă şi produce 37% din produsul intern brut
(PIB)
• Principalele ramuri industriale: industria chimică,
industria electrotehnică, industria constructoare
de mașini, industria celulozei şi a hârtiei şi
mineritul
• Industria siderurgică produce o treime din
produsul intern brut, cu centre siderurgice
renumite în zonele oraşelor Linz şi Donawitz,
localităţi care au dat numele unui procedeu de
elaborare al oţelului, procedeul LD.
INDUSTRIA ENERGETICĂ

• În Austria 66% din necesarul de energie electrică


este obţinuţă din energia apelor, utilizând debitul
constant al râurilor izvorâte din Alpi. La Kaprun,
regiunea Salzburg, funcţionează o hidrocentrală
la o înălţime de 2036 m
• Lacurile de acumulare din depresiunea Kaprun
sunt iezere mărite. Atât în văile Alpilor cât şi pe
râul Kamp, un afluent al Dunării, sunt mai multe
hidrocentrale mici
BIBLIOGRAFIE

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
• http://www.scritub.com/economie/Economia-
Austriei522211718.php
• http://www.portaldecomert.ro/tara-austria-
992.htm
• https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/austria_ro