Sunteți pe pagina 1din 24

Irlanda este o ar insular n Europa de Vest,cu capitala

la Dublin, care ocup aproximativ 80% din insula Irlanda, cealalt parte
fiind ocupat de Irlanda de Nord, parte a Reatului !nit" Irlanda este cel mai vestic
membru al !niunii Europene, are o economie de#voltat i o popula ie de pu in mai mult
de $ milioane" Este cunoscuta mai ales pentru peisa%ele sale, parca mereu ver#i si
invaluite in ceata, pentru muntii, cultura si traditii & mai ales pentru leende si folclor & si
pentru locuitorii prietenosi si primitori, mandri de tara lor"
Este o tara destul de mica, dar superba, daca se prefera in locul pla%elor exotice
farmecul nordic, ruinele cu povesti istorice si traditia unui spatiu necunoscut"
Irlanda are o economie mic, modern i dependent pe comer extern,fiind a treia cea
mai boat ar din Europa i a patra cea mai boat din lume" Economia este
caracteri#at de o for de munc foarte educat i de o rat foarte nalt de investi ie
strin"
CAPITOLUL I
Potenialul turistic al Irlandei
Irlanda este o destina'ie turistic ideal, dac turisti se pot obi(nui cu sinurul
mare de#avanta%) vremea" *ai mereu ploioas, aduce un plus de farmec locurilor, dar va
fi reu de suportat de cei mai sensibili" In situatia in care turisti nu mai suporta atmosfera
rece (i umed, cel mai bun loc unde se pot refuia este cel mai apropiat local,
pentru a aprecia m+ncarea local, pe lan buturile tradi'ionale" ,limatul
este destul de cald totu(i, iar Irlanda este cunoscut ca Insula de -marald datorit
peisa%ului verde
Datorit peisa%ului (i resurelor naturale, n Irlanda se pot practica o am lar de
forme ale turismului" ,ele mai importante . forme de turism practicate cu succes n
aceast 'ar sunt)
Turismul rural
/
Irlanda are incluse n circuitul turistic circa .00 de ferme ce ofer n mod
tradi'ional formula 0bed a brea1fast2 3ca#are (i mic de%un4, dar la cerere (i
demipensiune sau c5iar pensiune complet" Numrul oaspe'ilor ntr&un astfel
de a(e#m+nt varia# ntre 6 (i /0persoane"Ec5ipamentele posed n mod
frecvent cai 3pentru ec5ita'ie4, instrumente pentrupracticarea pescuitului sau
terenuri de olf" 7n #onele montane exista posibilit'i pentru drume'ii sau
escalada, iar n #ona litoral sunt numeroase pla%e cu nisip (i se poate nota"*ulte din
ferme au amena%ate locuri de %oac pentru copii (i se pot asiura la cerereservicii de
0bab8 sitter2" 7n eneral copiilor li se acorda 9.% reducere" 7n numeroaser+nduri ca#area
este oferit n apartamente independenta sau re#idente rurale re#ervate n edificii
antice":onele renumite n turismul rural irlande# sunt litoralul vestic (i partea central
ntre;al<a8 (i Dublin" Reiunile care se constituie n #onele tradi'ionale sunt)
=all85ourra,ountr8 3n apropiere de -5annon4, >o8ce ,oountr8, Iris5a<en, !nab5an (i
,arlo<,ountr8" 7n Irlanda, activitatea de primire la cet'eni este privit ca o modalitate
devalorificare n plan turistic a caselor rurale 3ferme (i case 'rne(ti4 (i a satului, n
eneralprin campinuri la ferme, ferme ecvestre, camere de oaspe'i" 7n aceast 'ar sosesc
turi(ti cu venituri superioare, liber?profesionisti, profesori, %urnali(ti de toate v+rstele din
'ri precum) -!@, ,anada, @ustralia, Noua :eeland,Europa4"
Turismul cultural n Irlanda
Auristic, Irlanda este o tara n care domne(te o atmosfer special data de tradi'iacultural
a acestei 'ri rurale" Bredomina culoarea (i bucuria reflectat de cldirile viucolorate,
copiii pe care i nt+lne(ti la tot pasul (i mult, mult mu#ic" Insul este at+t demic nc+t
se poate parcure cu ma(ina lunimea ei n maxim o #i (i l'imea n c+teva ore"Aotu(i,
turistul nu trebuie s o strbat fr a se opri s admire frumuse'ea naturii acestuitaram
inedit"Dublin este un centru cultural ma%or n Irlanda" Cra(ul este oriinea multor arti(ti
(iscriitori importan'i" >ames >o8ce, faimosul scriitor irlande#, a fost nscut n Dublin (i a
9
scris diverse piese de literatur despre ora(, printre care se numr marele roman
!l8sses3!lise4, care este plin de detalii despre Dublin&ul din anii /D90"
In Dublin se sesc cele mai mare (i mai prestiioase mu#ee din Irlanda) *u#eul
Irlande# de @rt *odern, ;aleria Na'ional Irlande#, ;aleria *unicipal
Eu5 Fane, =iblioteca ,5ester =eatt8 (i trei filiale a *u#eului Na'ional a Irlandei"
Dubl i n es t e cel mai mar e cent r u de nv' m+nt di n I r l anda, cu t r ei
uni ver s i t ' i ) !niversitatea din Dublin, care este cea mai vec5e din Irlanda,
fondat n secolul al GVI &lea, !niversitatea Na'ional a Irlandei, a doua universitate
din Dublin (i cea mai recent !niversitatea Cra(ului Dublin 3Dublin ,it8 !niversit84,
speciali#at n afaceri, ininerie, (tiin'a (i industrie"
Turismul de afaceri n Irlanda
C vi#it n Irlanda pentru mediul de afaceri se poate reviora mintea (i
sufletul,indiferent ce col' al insulei este vi#itat" ,ltorii de afaceri n Irlanda au
posibilitatea de arelaxa oamenii de afaceri n timp ce ace(tia se bucur de o am de
peisa%ele uluitoare ntoate reiunil" ,entrele urbane din Irlanda sunt pline #i (i noapte, cu
restaurante premiate,5oteluri de lux, divertisment plin de via'"Irlanda a fost a#da pentru
fiecare tip de asocia'ii interna'ionale, ntreprinderi (iindustrie imainabile" ,ampaniile
multina'ionale, asociatiiinternationale (i firmele mici auales toate Irlanda ca o destina'ie
pentru cltoriile de afaceri importante (i conferin'e internationale"
Turismul de aventura
Hie c este vorba de apele slbatice sau (ansa de a arde din adrenalina, Irlanda este o
destina'ie n care turi(tii se pot bucura n aer liber" Irlanada este 'ara care te atrae prin
surpri#ele din fiecare col' de 'ar, cu coaste uimitoare (i o serie de activit'i
palpitante"Brincipalele sporturi de aventura practicate n Iralnda sunt) mersul pe %os,
ciclismul, surfin, alpinism (i canota%" ,anota%ul se poate practica la .8 de 1m de >os
=ann" ,anoe Arail este o modalitate unic de a experimenta acel ru frumos (i este
I
potrivit pentru amatorii de canota% de toate abilit'ile" :onele din %urul Jillarne8 sunt
ideale pentru drume'ii (i ciclism"Insula Irlanda a fost proiectata de natur pentru a oferi
cele mai bune rute de mers pe %os, deci cei care doresc ca mera ntr&o o vacan',se pot
altura unui traseu de mers " Irlanda este o tara plin de peisa%e impuntoare care a(teapt
s fie descoperite de ctre turi(tii, de peisa%e rurale la st+nci, mun'i, dealuri" Este o
modalitate provocatoare (i de inspira'ie pentru a fii aproape de natura 'rii (i a faunei
slbatice"
Ecoturismul n Irlanda
;reenbox este n curs de de#voltare, aceasta fiind Kprima destina'ie
ecoturisticaveritabila cu un set de standarde ba#ate pe bunele practici de mediu subliniind
tot ce arereiunea (i oamenii de oferit"Ecoturismul de cltorie se reali#ea# la scar
mic, cu impact redus, cultural, nprimul r+nd ba#at pe natura, specificul local oferind o
experien' unic, ba#at n modferm pe principiile durabile";reenbox este Irlanda, prima
destina'ie de ecoturism interat" :ona de ;reenboxinclude %ude'ele Hermana5, Feitrim,
,avan Vest, Nord -lio, Doneal -ud (i Nord&Vest*ona5an"
In Irlanda exist trei tipuri de arii prote%ate)
1. Domeniile Patrimoniului Natural & o desemnare de ba# a faunei slbatice"
*ulte#one se suprapun cu @riile -peciale de ,onservare sau @riile de Brotec'ie -pecial"
Exist809 de #one care nu se suprapun care acoper //I0 de 1ilometri ptra'i"
2. Arii !eciale de Conservare & #one principale de conservare a faunei slbaticede
importan' na'ional sau european" Irlanda are I8/ de @rii -peciale de ,onservarecare
acoper circa /0000 de 1ilometri ptra'i"
". Arii de Protec#ie !ecial$ & #one de importan' primar pentru psari" @u
fostdesemnate //0 de @rii de Brotec'ie -pecial (i nc 9. sunt propuse" @riile de
Brotec'ie -pecial cuprind) *un'ii -tac1, *un'ii -lieve =loom, *un'ii -lieve @u5t8,
$
*untele Eale (i dealurile Lest Fimeric1" Barcurile na'ionale din Irlanda sunt) Lic1lo<
*ountains National Bar1, ,o" Lic1lo<3/.D 1m4, ,onnemara National Bar1, ,o" ;al<a8
3I0 1m4, =all8cro8 National Bar1, ,o"*a8o 3//8 1m4, A5e =urren National Bar1,,o"
,lare 3/M 1m4, ;lenvea5 National Bar1, ,o" Doneal 3/M0 1m4"
Datorit climei sale bl+nde, multe specii, inclusiv speciile sub&tropicale, cum ar fii
palmieri, sunt cultivate n Irlanda" @lele (i flora maritim fac parte din climatul rece&
temperat, numrul total de specii este de .M$" *ai multe tipuri de 5abitat sunt resite n
Irlanda, inclusiv terenurile aricole,pduri desc5ise, pduri de foioase (i pduri mixte,
planta'ii de conifere, turbrii (i o varietate de 5abitate de coast" @nali#+nd cele
pre#entate mai sus putem spune ca Irlanda este o 'ar bogat nceea ce privete flora i
fauna.
.
CAPITOLUL II
Administratia turismului
Fa nivel uvernamental, turismul este administrat de ministrul
Aransportului,Aurismului si -portului Feo Varad1ar"@cesta are rolul de a stabili politica
n domeniul turismului na ional , oferind direc ia strateic necesar pentru a spri%ini
de#voltarea unei industrii de turism competitiv i durabil , prin de#voltarea,
implementarea i influen area de o serie de ac iuni i prorame "
*isiunea principal a turismului in Irlanda este de a promova insula Irlanda ca o
destina ie turistic n pie ele de peste mri " Investind n noi produse turistice, uvernul
mbunt e te i inovea# turismul nIrlanda , pentru a oferi noi experien e cltorilor i
pentru a atrae noi turi ti"
Repre#entantii turismului din Irlanda si&au unit fortele in depasirea cri#ei lobale,
lucrand puternic la brandul de tara si investind strateic in promovarea turismului in plan
extern"
=uetul alocat promovarii turistice irlande#e sustine numeroase strateii de
mar1etin si presupune colaborari pe termen lun cu aentii de turism, cu mediul online
si companii aeriene"
E%em!le de a&entii nationale' im!licate in de(voltarea turismului )
1. Turism Irlanda a fost inclus n mod oficial la // decembrie 9000, ca urmare a
desemnarii turismului ca o #on de cooperare n conformitate cu @cordul din Vinerea
*are 3/DD84, pentru a efectua promovarea turismul de pe insula Irlanda in toata lumea"
Aurismul Irlanda rspunde n fa a ,onsiliului *inisterial Nord&-ud, cu finan are
asiurat de ctre Departamentul de Aransport, Aurism i -port i Departamentul
7ntreprinderilor, ,omer ului i Investi ii n Irlanda de Nord"
6
2. *+ilte Irlanda a fost nfiin at sub denumire de @utoritatea Na ionala pentru
De#voltarea Aurismului in anul 900I, ca urmare a unirii dintre =ord Hailte Nireann i
,ERA, pentru a ncura%a, promova i a sustine turismul ca o component de ba#a a
economiei irlande#e"
*unctii)
&-a incura%e#e,sa promove#e si sa sustina turismul in interiorul cat si in exteriorul statului
&-a de#volte traficului turistic in interiorulOexteriorul statului
&-a cree#e, sa promove#e si sa comerciali#e#e facilitati turistice
&- ncura%e#e , s promove#e i s spri%ine recrutarea , formarea i educa ia i
de#voltarea de persoane n scopul ocuprii for ei de munc
&- stabileasc i s men in reistre de 5oteluri , pensiuni , tabere de vacan ,
pensiuni , locuri special amena%ate pentru caravane, campin , case de vacan aprobate ,
apartamente de vacan , pensiuni pentru tineret
&- promove#e i s se ana%e#e n cercetare i planificare ncu privire la orice c5estiune
prev#ut anterior fie sinur, fie n colaborare cu alte persoane"
In Irlanda exista o ama lara de alte oranisme, unele cu roluri directe n
de#voltarea facilit ilor turistice i unele care desi nu se concentre#e n mod special
asupra turismului, au o influenta mare pentru calitatea experien ei turistice din Irlanda"
@cestea includ)
P@utorit ile locale implicate n planificarea, asiurarea i estionarea infrastructurii de
mediu i de transport na ional
PCrani#a iile de patrimoniu na ionale i locale , care sunt responsabile pentru atrac iile &
c5eieQ
P;rupuri ba#ate pe plan local de turism i companii FE@DER care sunt direct implica i
n spri%inirea evolu iilor domeniului turistic la scar mic
PCperatorii de transporturi publice i private & de la companii aeriene la operatorii de
autobu#e locale"

M
*ulte investitii reali#ate prin proramul operational de infrastructura economica
si sociala cele mai importante fiinde cele referitoare la drumuri si la transportul public, au
enerat o influenta po#itiva asupra de#voltarii turismului" ;uvernul si&a indicat intentiile
sale in de#voltarea viitoare a infrastructurii transporturilor in Aransport 9/" Din punct de
vedere al turismului, este important ca initiativele leate de transport sa fie reali#ate la
timp"
@cestea includ)
Desc5iderea unui nou terminal la @eroportul Dublin
Implementarea unui proram de semnali#are a drumurilor
Aerminarea retelei de drumuri inter&urbane
Indicarea unui proram care sa asiure terminarea sectiunii Fimeric1O;al<a8 si
,oridorul @tlantic, anuntat in Aransport 9/
Bublicarea unui proram pentru de#voltarea pe etape a ,oridorului de ,ale Herata
din Vest propus
8
CAPITOLUL III
Activitati si strate&ii de mar,etin& intre!rinse in !romovarea
turismului
Brincipalele activitati prin care statul irlande# se promovea#a ca destinatie
turistica in cadrul pietelor sunt) publicitatea prin intermediul televi#iunii, reclamele
tiparite, reclamele difu#ate prin intermediul radio&ului, promotii, mar1etin&ul direct, dar
si cu a%utorul Internetului"
Aurismul Irlandei in leatura cu Hailte Ireland si *inisterul Aurismului din Irlanda
de Nord, conduce un proram de publicitate extins in toate pietele tinta straine" Vi#itele
media, in particular, sunt vitale pentru a face publicitate insulei Irlanda potentialilor
vi#itatori"
-esa.ele !u/licitare transmise in intreaa lume sunt consistente in spri%inul
campaniei publicitare RDiscover 8our ver8 o<n Ireland2" @ceasta scoate in evidenta
usurinta de acces prin orice parte a insulei, de asemenea si sfera extinsa de activiati ce pot
fi intreprinse precum si ce se poate vi#ita" Bublicitatea este construita in %urul unei selectii
de teme relevante pentru industrie in fiecare an, cum ar fi mancarea, mu#ica, patrimoniul,
festivalurile si evenimentele" @cestea includ) Ral8 Ireland, -t" Batric1Ss Hestival, si altele"
Reclamele Av care au ca sloan RTour ver8 o<n Ireland2 reflecta fara restrictii fortele
principale ale insulei, si anume piesa%e frumoase, caldura oamenilor si cultura vietii si
cultura istorica care dintotdeauna au rasunat in inimile vi#itatorilor" Dar multi din
consumatori au cerut mai multe informatii despre ceea ce implica o vacanta pe insula
irlande#a" @stfel ca reclamele aduc la viata, intr&un mod calduros si amu#ant, sfera vasta
de activitati si alternative care asteapta sa fie descoperite pe insula" ,ele trei reclame care
au ca devi#a RTour ver8 o<n Ireland2 se adresea#a tuturor pietelor tinta si au ca subiecte
descoperirea Irlandei, pamant stravec5i cufundat in mii de ani de istorieQ Drumul
D
!riasilor, un peisa% vulcanic preistoric descoperit de clanul *cDonald 3 RDiscover A5e
;iantSs ,ause<a824Q RDiscover Jinsale2"
0eclamele ti!arite, in #iarele nationale si reionale, in revistele de calatorie,
mondene si de interes special, %oaca un rol de mare importanta in campania
enerala" -unt invitati parteneri din industrie, atat de pe insula Irlanda cat si de pe
pietele tinta, sa coopere#e cu Aurismul Irlandei in tiparirea reclamelor, pentru a
imbina mesa%ele de motivare a destinatiei ? motive de vi#itare ? cu informatiile
leate de modul de calatorie spre destinatia respectiva, unitatile de ca#are si
activitatile ce pot fi intreprinse precum si ce se poate vi#ita" ,ele mai cunoscute
reclame imprimate sunt) RDiscover 8our ver8 o<n Ireland print advertismnet2,
R;olf in Eeaven %ust ot c5eaper2" RLit5 ,osmos I Experienced t5e Real
Ireland2, RHocus on Nort5en Ireland2"
0adio1ul este un mediu eficient prin intermediul caruia se pot transmite mesa%e
impunatoare despre vacantele pe insula adresate rupurilor de ascultatori tinta"
-electia statiilor de emisie si a proramelor poate asiura obtinerea celor mai
bune posibilitati de a fi cat mai receptiv"
Dealunul anului, Aurismul Irlandei a participat la peste /80 de promotii pentru
consumatori si comercianti pe pietele tinta pentru calatorii pe insula irlande#a"
@ceste activitati !romotionale includ e%!o(itii' si tar&uri comerciale adresate
consumatorilor, si toate asiura oportunitati excelente pentru industria irlande#a
pentru a intalni fata in fata comerciantii internationali, consumatori si media de
calatorii, pentru a vinde serviciile si produsele oferite" Bromotiile adresate
consumatorilor contin in principal modul de viata, vacantele si expo#itii cu atractii
deosebite, totusi, Aurismul Irlandei a sustinut RIreland Da8s2 in cateva din pietele
tinta"
-ar,etin&1ul direct, este un mod de a transmite mesa%ele de vacanta si a
ofertelor de calatorie care are un succes ridicat si este eficient din punct de vedere
al costurilor" Este foarte eficient in atraerea atentiei audientei internationale care
are o capacitate mare de raspundere"
/0
Directia strate&ica
Aurismul Irlandei va fi nevoit sa continue reali#area proramelor de mar1etin la
nivel mondial, promovand insula ca o destinatie care trebuie va#uta, pentru a asiura
obtinerea unei po#itii competitive pe pietele tinta in ciuda unor provocari conturate mult
mai devreme" Va continua sa ofere oportunitati de cooperare industriei, pentru a putea
Rinc5eia afacerea2 cu consumatorul" Bentru partea sa, industria va fi nevoita sa lucre#e
pentru a asiura existenta produselor noi 3inovate4 in oferta adresata consumatorilor si ca
insula Irlanda sa ramana competitiva in ceea ce priveste preturile"
Bentru a&si atine tintele si pentru a creste cota de piata Aurismul Irlandei trebuie
sa aiba in vedere)
Aintirea celor mai adecvati consumatori
,omunicarea mesa%elor corecte
Cferirea produselor cele mai adecvate potentialilor consumatori
,resterea folosirii canalelor de mar1etin inovative pentru a livra mesa%ul in mod
efficient
Aurismul Irlandei a de#voltat o Rstrateie oc5i2 3strate8 e8e4 pentru a ilustra si a
privileia strateiile acestuia in urmatorii trei ani "In mi%locul acesteia se afla tintele
propuse pentru cresterea incasarilor, vi#itatorilor si a capacitatii de promovare"
@ceasta se va obtine prin)
&concentrarea asupra cresterii cotei de piata
& asiurarea cresterii reionale
& cresterea po#itiei competitive
& conducerea cu succes a brand&ul insulei Irlanda"
//
-&au de#voltat sase strateii pentru reali#area si atinerea tintelor"
AC!RI-* IREF@ND -AR@AE;T
Aurismul Irlandei a identificat 2Cautatorii de cultura si o/iective
turistice3 ca fiind sementul principal de consumatori care livrea#a o
crestere sustinuta a incasarilor si a numarului de vi#itatori, pentru industria
turismului"
,ele mai bune perspective ale Irlandei sunt iubitorii de cultura si
obiective turistice, care au fost definiti in functie de nevoilor lor de a&si lua
vacanta, care includ) interes in vi#itarea obiectivelor turistice si a locurilor
interesante, invatarea, vi#itarea si experimentarea unei tari si a culturii sale ?
atat cultura traiului cat si cea istorica"
Importanta acestor vi#itatori este data de tendinta lor de a c5eltui mai mult decat
un vi#itator normal, le place sa se ca#e#e in unitati de ca#are cu plata, le place sa vi#ite#e
mai multe #one de pe insula, le place mai mult sa isi aduca propria masina sau sa
inc5irie#e una, au cel mai puternic 3durabil4 interes in vi#itarea insulei Irlanda"
/9
-trateia de comunicare si campania de publicitate a destinatiei sunt temelia
brandului insulei Irlanda, inclu#and Irlanda de Nord si toate reiunile din -ud"
-&a reali#at o anali#a cuprin#atoare asupra brand&ului care a implicat *inisterul
Aurismului din Irlanda de Nord, *inisterul Aurismului al Repunblicii Irlande#e,
,ompania de *ar1etin in Aurism, rupurile din industrie, industria ospitaliera a
muncitorilor, un rup de experti, lideri de opinie" @nali#a de brand reali#ata a indicat ca
brand&ul insulei Irlanda este foarte credibil si atractiv pentru vi#itatori" In plus, cercetarile
au aratat ca experienta traita de vi#itatori pe insula in eneral intalneste si c5iar depaseste
asteptarile acestora" Aotusi, anali#a de brand a confirmat ca piata internationala pentru
vi#itatori a devenit din ce in ce mai competitiva si in5esuita" In mod particular anali#a a
confirmat ca brand&ul insulei va fi nevoit sa se diferentie#e c5iar mai mult, cu mai multa
putere daca se doreste atinerea cresterii necesare in numarul vi#itatorilor si a incasarilor"
Din anali#a reiese ca modelul brand&ului s&a de#voltat astfel incat sa se obtina o
po#itie competitiva care sa duca la cresterea cotei de piata in ceea ce priveste vi#itatorii
internationali" In noul model de brand, Camenii si Focul raman diferentele elementare
pentru brand&ul insulei Irlanda"
Experienta culturala, naturala, culinara si istorica a vi#itatorilor devine
memorabila, specifica si emotionala cand este data de Cameni si Focuri" 0A5e Island of
!niUue ,5aracter V ,5aracters2 a fost aprobata ca fiind noua expresie pentru brand&ul
insulei Irlanda" ,omunicarile viitoare ale brand&ului vor urmari sa fie unice si deosebite
3distincte4 pentre insula Irlanda prin pre#entarea activitatilor specifice si a experientelor
diferite 3 de exemplu, experienta culinara sau culturala4 prin trasaturile unice ale
oamenilor si a locurilor"
/I
*odelul elaborat al =rand&ului Irlanda
Bersona%e atraatoare cu mandrie
in repre#entarea locului ca si
5iduri umane pentru a pre#enta
povestile si secretele unor locuri
boate in diversitate" 3motive de
a crede4

/$
Focuri imaistice 3vec5i si noi4 intr&un loc intim si condensateQ istoria trecutului
conectata cu pre#entul si viitorulQ oportunitati pentru ana%amente umane cum ar fi
contemplarea, linistea si leatura cu natura"
-trateia de mar1etin a Aurismului Irlandei se va concentra pe stimularea cererii
de pe pietele tinta si sementele tinta" In urmatoarele randuri vom sublinia activitatiile
c5eie care vor duce la atinerea obiectivelor"
Bunctul central pe piata turistica in -area 4ritanie constituie reali#area unei
cresteri reale a volumului de vi#itatori in conditiile unor circumstante economice
competitive"
/.
Activitatile ce vor fi intre!rinse se refera la)
Reali#area unei campanii extinse care sa aiba ca tinta principala iubitorii
de cultura si obiective turistice, folosind televi#orul, radio&ul, internet&ul si pliante
tiparite"
,ampania autoturismOsedere mai luna concentrata pe intinderea reionala
,ampaniile de s5ort&brea1s focali#ate pe centrele urbane
Bre#enta mai intensa la promotiile si evenimentele leate de stilul de viata
Bunct central pentru piata turistica in Euro!a il constituie cresterea investitiile de
mar1etin pentru valorificarea potentialului.
In aceasta !rivinta se vor intre!rinde urmatoarele activitati)
Reali#area unei publicitati a destinatiei prin intermediul televi#iunii in
Hranta si campanii cu pliante tiparite in ;ermania, Clanda, Italia, -pania si Aarile
Nordice
,resterea investitiilor in activitatile online
De#voltarea unei ba#e de date si a posibilitatilor de mar1etin direct
folosite
*anifestari de calatorie, care continua sa fie importante pentru
,ontinentul Europa, dar si mai multe pre#entari a stilului de viata
,oncentrarea activitatii in %urul centrelor de acces, in parteneriat cu
firmele de transport
Cportunitati extinse pentru industria insulei pe pietele europene
Bunct central pentru piata turistica America de Nord il repre#inta indeplinirea in
continuare a anali#ei nord americane prin intermediul urmatoarelor activitati)
,ontinuarea campaniilor prin intermediul AV si a pliantelor imprimate
,resterea folosirii mediilor interactive si imbunatatirea continua a
pre#entei pe Internet, in special in domeniul ac5i#itionarii de produse
/6
Extinderea campaniilor de publicitate, promovare si de sponsori#are si
cercetarea strateiei 0spune unui prieten2
@ccentuare mai puternica a mar1etin&ului direct
Explorarea oportunitatilor pentru promovarea destinatiilor s5ort&brea1s de
pe coasta de est
!marirea in mod viuros a sementelor de lux si a celor business
In cadrul !ietelor noi si in curs de de(voltare punctul central il constituie
implementarea anali#ei acestor piete pentru exploatarea noilor oportunitati, care se
doreste a se reali#a prin urmatoarele activitati)
Imbunatatirea cunostintelor despre insula Irlanda pe pietele unde este mai
putin cunoscuta
,oncentrarea in mod special pe India si ,5ina ca si importante
oportunitati pe termen lun
Reali#area de campanii pentru noi cunsumatori pe ambele piete
,autarea de oportunitati pentru sponsori#ari in televi#iune si film
De#voltarea pre#entei pe Internet si a mar1etiului reali#at prin
intermediul acestuia
Barteneriate cu furni#orii de produse de pe insula care fac promovari pe
aceste piete
Intele&erea !otentialului Irlandei de Nord
!nul dintre obiectivele urmarite de Aurismul Irlandei este spri%inul acordat Irlandei
de Nord pentru a&si implini potentialul turistic" Bentru aceasta se va continua promovarea
Irlandei de Nord in mod viuros in contextul insulei Irlanda" -e va continua crearea si
livrarea unui proram de mar1etin international in asociere cu *inisterul de Aurism al
Irlandei de Nord, industria turismului din Irlanda de Nord si comerciantii de pe pietele
tinta" @ctivitatile principale vor include)
/M
Barticiparea Irlandei de Nord la toate activitatile de mar1etin intreprinse
de Insula Irlanda
Bromovarea diversitatii culturale in Irlanda de Nord pentru adauarea
acesteia la varietatea si boatia experientei de pe insula irlande#a
@na%area in activitatea tactica de mar1etin pentru a promova 0lucruri de
facut2 in Irlanda de Nord pe pietele selectate, in special *area =ritanie pentru a&i
face pe consumatori sa isi sc5imbe atitudinea de interes la cea de ac5i#itie
Bromovarea evenimentelor si a festivalurilor c5eie in Irlanda de Nord prin
intermediul proramelor de mar1etin si a publicitatii reali#ate de Republica
Irlanda
,oncentrarea activitatii in %urul oportunitatilor de acces in Irlanda de
Nord, exploatarea oportunitatilor pre#entate in anunturile leate de acces recente
in Irlanda de Nord la fel de bine ca si nivelul de acces existent
,olaborarea cu *inisterul de Aurism a Irlandei de Nord pentru
implementarea strateiei acestuia
Incura%area participarii industriei Irlandei de Nord in mar1etinul
international
Distributia reionala a turismului este in mod curent una dintre cele mai presante
probleme in -ud, implicand o dimensiune clara a problemei 0!rban contra Rural2"
Aurismul Irlandei va continua sa se axe#e pe activitatea de mar1etin
caracteristica reionala pentru a se adresa acestei probleme"
Activitatile intre!rinse vor cu!rinde)
Bre#entarea reiunilor din sud si a atractiilor rurale prin intermediul
tuturor activitatilor de mar1etin de pe insula
Implementarea unor campanii specifice care sa puna accentul pe motive
reionale, continuand proramul 0-uper Reions2
De#voltarea unor noi campanii ,ar tourinOloner 5olida8 in *area
=ritanie pentru a promova diversitatea vacantelor mai luni
/8
@traerea *inisterului Aurismului din Irlanda si alte ministere, Dublin
Aourism and -5annon Development, pentru a de#volta strateii reionale
coordonate
Insula Irlanda este dependenta de existenta serviciilor de acces comfortabile,
competitive si directe mult mai mult decat alte tari, depin#and in totalitate de accesul pe
cale aeriana si maritima" In timp ce beneficia#a de capacitatea ridicata si de calitatea
rutelor maritime din *area =ritanie, este totusi puternic dependenta de accesul pe cale
aeriana din toate celelalte piete, acesta fiind mi%locul de transport ales de apro#imativ
80% din vi#itatori" ,5iar daca accesul pe cale aeriana a acaparat o parte din cota de piata
a accesului pe cale maritima, acesta da semne de redresare" De#voltarea cailor de acces
nu este fundamentala doar cresterii turismului ci si de#voltarii reionale si a Irlandei de
Nord" @ctivitatile c5eie care vor reali#a strateia cailor de acces includ)
Exploatarea oportunitatilor date de nivele curente ale cailor de acces prin
concentrarea activitatilor de mar1eti in %urul punctelor de acces
Identificarea lipsurilor existente in caile de acces maritim si aerian si
colaborarea cu transportatorii pentru a le re#olva
Initierea unui mar1etin de cooperare pentru rutele importante din punct
de vedere strateic, in mod special cele care asiura accesul in diferite reiuni si
in Irlanda de Nord
Aurismul Irlandei se va axa pe asiurarea unor oportunitati de mar1etin eficiente si
adecvate care au un pret real, sunt ispititoare si relevante, astfel incat consumatorul sa ia
in considerare cumpararea unei vacante pe insula Irlanda" @ctivitatile de ba#a care vor
a%uta la reali#area strateiei sunt)
,resterea continua in sfera oportunitatilor disponibile in mar1etinul
diital
/D
C crestere in sfera oportunitatilor disponibile pe pietele noi si in curs de
de#voltare
Fansarea 5idului 0*ar1etin oportunities overseas <it5 Aourism Ireland2
care va detailia pentru industrie toate po#itiile pe care Aurismul Irlandei le ofera la
nivel international
De#voltarea unei ba#e de date dinamice care sa cuprinda oportunitatile de
mar1etin la nivel international
Incura%area si stimularea participarii comertului din Irlanda de Nord
,ontinuarea colaborarii cu comerciantii straini si cresterea pre#entei
online a insulei cu a%utorul intermediarilor online
@vand in vedere provocarile pe care le intampina turismul, Irlanda trebuie sa&si
mentina evolutia brand&ului insulei, a nevoilor consumatorilor si a tendintelor acestora cat
si a perceptiei experientei turistice" Bentru a reali#a acest lucru si pentru a trimite mesa%e
cat mai clare industriei, se va colabora cu ministerele de turism atat din Republica Irlanda
cat si din Irlanda de Nord"
Incura%area pastrarii unei primiri si intalniri calduroase a vi#itatorilor
printr&o instruire imbunatatita si de#voltata, leata de modelul de brand de#voltat
Incura%area reali#arii unui pac5et de produse pentru a oferii
consumatorului o sfera cat mai cuprin#atoare a lucrurilor ce pot fi va#ute si facute
Incura%area creatiei si a noului, autenticului, a experientelor memorabile si
boate, toate acestea fiind in concordanta cu cererea consumatorului
Incura%area imbunatatirii infrastructurii naturale a insulei
*onitori#area feed&bac1&ului consumatorului in ceea ce priveste pretul si
valoarea unei experiente pe insula
90
CAPITOLUL IV
Concluzii si recomandari
In conclu#ie, industria turismului din Irlanda trebuie sa asiure un produs turistic
care se vinde usor si care ofera potentialilor vi#itatori arumente motivationale pentru a
vi#ita aceasta tara" @cest produs trebuie sa se de#volte pe masura ce nevoile
9/
cosnumatorului se sc5imba, de exemplu prin refacerea pac5etelor turistice existente ca si
parte a experientei, prin de#voltarea unor noi produse, si prin concentrarea asupra
posibilitatii de a oferi o valoare excelenta pentru banii platiti de consumatori"
Aurismul Irlandei impartaseste parerea industriei de pe insula si a urvernelor, atat
din -ud cat si din Nord, ca viitorul arata bine si ca provocarilor pot fi depasite cu succes,
daca numarul vi#itatorilor si veniturile din turism continua sa creasca si sa depaseasca
nivelele europene "
;uvernul a investit din punct de vedere financiar n moderni#area industriei i a
infrastructurii transportului, at+t pentru pre#ent, c+t i pentru viitor, n vederea reali#rii
unui turism nfloritor i sustenabil"
Irlanda si cultura sa sunt doua lucruri absolut fascinante, care se imbina perfect,
re#ultatul fiind coplesitor pentru cineva care vrea sa vi#ite#e aceasta minunata insula "
Irlanda av+nd o industrie a turismului destul de de#voltat repre#int un model
demn de urmat pentru turismul din Rom+nia" 7n acest context, se pot pune n aplicare mai
multe practici preluate de la irlande#i)
99
7nfiin area unor asocia ii sau orani#a ii la nivel uvernamental i
local cu scopul de a promova i de#volta turismul" ,u a%utorul acestora se
va putea atrae turi ti at+t din interiorul, c+t i din exteriorul rii"
,olaborarea dintre ;uvern i ,onsiliile Focale sau >ude ene
contribuie la luarea unor deci#ii corecte in vederea prosperrii turismului"
Broramele propuse de administra ia local pot fi implementate cu
a%utorul suportului leislativ i financiar din partea ;uvernului"
De#voltarea i investirea n infrastructura transportului"
7mbunt irea i moderni#area drumurilor, extinderea liniilor aeriene,
ameliorarea transportului feroviar repre#int solu ionarea problemelor
existente in deplasarea cltorilor" Dotarea mi%loacelor de transport cu
aparatur corespun#toare nevoilor pasaerilor) pentru familii cu copii,
pentru persoane v+rstnice i cu de#abilit i"
,alificarea personalului i formarea speciali tilor n industria
turismului ar trebui s constituie un punct forte n politica de de#voltare a
acestui sector" 7n afara facult ilor speciali#ate n acest domeniu, cursurile
de calificare accesibile oricrei personae indifirent de v+rst i studii, ar fi
oportune pe pia a muncii"
7nri%irea, cur area, ocrotirea mediului ncon%urtor i punerea n
valoare a parcurilor na ionale, repre#int un prim pas n valorificarea
poten ialului natural" Auri tii se pot bucura de frumuse ea naturii prin
vi#itarea parcurilor na ionale, care ar trebui s beneficie#e de suportul
financiar din parte ;uvernului"
Bromovarea turismului cu a%utorul mass&mediei repre#int un
punct forte n crearea unei imaini favorabile a destina iilor rom+ne ti"
Bublicitatea mass&media este reali#at at+t pe plan na ional, c+t i
interna ional, contribuind la atraerea mai multor turi ti"
9I
Brecum Irlanda a a%uns o destina ie turistic divers i atrtoare prin
implimentarea strateiilor i cu sus inerea ;uvernului, la fel i Rom+nia ar putea deveni
o destina ie de talie mondial, cu venituri economice considerabile din turism"
9$