Sunteți pe pagina 1din 31

CURS 8

Linii de îmbuteliere

8.1 Mecanisme şi maşini pentru


spălarea recipientelor
8.2 Construcţia şi funcţionarea
mecanismalor de dozare umplere
8.3 Construcţia şi funcţionarea
maşiniilor de închis
CURS 8
Linii de îmbuteliere
Ambalarea produselor lichide alimentare, chimice, farmaceutice etc. se
desfăşoară aproape exclusiv cu ajutorul liniilor automatizate de diverse tipuri,
în funcţie de natura lichidului (vascozitate).
CURS 8
Avantajele ambalării automate a lichidelor sunt:

- condiţii superioare de comercializare, conservare şi consum;

- productivitate mare;

- eficienţă economică ridicată;

- flexibilitate în privinţa amplasării şi construcţiei liniei în


cadrul întreprinderii.
CURS 8
O clasificare generală a mecanismelor şi maşinilor de îmbuteliat produse
lichide este greu de facut datorita diversităţii foarte mari a produselor şi a
condiţiitor de funcţionare, majoritatea fiind specializate pentru un anumit tip
de produs.

Criterii principale după care se pot clasifica linile de ambalare a produselor


lichide ar fi:
- natura produsului şi a ambaiajulul;
- gradul de automatizare şi productivitatea.
CURS 8
După natura produsului se întâlnesc:
- linii pentru lichide alimentare:
- la presiune normală;
- sub presiune (şampanie, bere, apa minerală etc.);
- pentru produse vâscoase (uleiuri);
- linii pentru produse chimice;
- linii pentru industria de parfumuri şi deodorante;
- linii pentru industria farmaceutică.
CURS 8
După natura ambalajului:
- recipiente din sticlă de diferite capacităţi;
- recipiente din material plastic;
- recipiente metalice;
- recipiente speciale (din folii suprapuse).

După productivitate:
- linii de mică capacitate (< 3000 recipiente/h);
- linii de capacitate medie (< 15000 recipiente/h);
- linii de capacitate mare (< 40000 recipiente/h);
- linii de capacitate foarte mare (> 40000 recipiente/h).
CURS 8
În general, o linie de îmbuteliere are următoarea structură:

Masina de Masina de Masina de Masina de


Masina de ambalare in
spalat dozare- inchis
etichetat cutii, navete etc.
butelii umplere butelii

Aparatura de
control

În funcţie de situaţii concrete în această structură generală pot lipsi unele


maşini şi mecanisme sau pot fi incluse mecanisme suplimentare.
CURS 8
7.1 Mecanisme şi maşini pentru spălarea buteliilor

După mişcarea relativă dintre recipient şi dispozitivele de lucru întâlnim


patru clase de maşini:

I - maşini monopoziţionale (butelia este fixă iar dispozitivele de lucru se


deplasează în raport cu aceasta);

II - butelia se deplasează de la o poziţie la alta aflându-se în purtători


speciali, la fiecare poziţie desfăşurându-se o anumită operaţie;

III - butelia se deplasează continuu iar dispozitivele de lucru intervin în


anumite momente pentru desfăşurarea operaţiilor;

IV - butelia se deplasează împreuna cu dispozitivele de lucru, în mai toate


etapele, în care se realizează una sau mai multe operaţii.
CURS 8
Mecanisme din structura maşinilor de spălat butelii
Structura unei maşini pentru spalarea buteliilor este prezentată în figura 7.2.
Mecanismele de spriţuire se întâlnesc într-o mare varietate constructivă:
fixe şi mobile; cu sau fără centrarea duzelor de şpriţuire. În figura 7.2 se
prezintă schematic structura şi modul de funcţionare al unui mecanism de
şpriţuire mobil, cu centrarea duzelor.
8

6
5
4
3
2
1
CURS 8
Rolul acestui mecanism este de a asigura introducerea lichidului de spălare
(şpriţ) în interiorul buteliei, fapt ce se realizează prin deplasarea coordonată a
diuzelor de şpriţuire 4 şi a casetelor 3 rigidizate pe cadrul 2.

6
5
4
3
2
1
CURS 8
Comanda mişcării se realizează prin cama disc 1, care prin intermediui unui
tachet cu rolă având o mişcare de roto-translaţie, acţionează mecanismul
paralelogram 2.
8

6
5
4
3
2
1
CURS 8
De biela acestui mecanism este fixată printr-o articulaţie cilindrică roata
stelată 5, oprită de la rotaţie de către rola fixă 6, atât timp cât durează
introducerea lichidului în butelii, aflate în casetele 3.
8

6
5
4
3
2
1
CURS 8
În faza următoare de funcţionare, când are loc deplasarea butellilor şpriţuite şi
introducerea următoarelor, roata stelată scapă de sub acţiunea rolei fixe.
Atunci lanţul 7, prin intermediul axelor de antrenare 8, provoacă rotirea roţii
5 cu un pas, până când aceasta este blocată din nou de rola 6, după care cidul
se repetă. 8

6
5
4
3
2
1
CURS 8
7.2 Construcţia şi funcţionarea mecanismalor de dozare umplere
Dozarea produselor lichide alimentare în cadrul liniilor automate de
îmbuteliere este o operaţie deosebit de importantă deoarece de modul cum se
realizează depinde calitatea produsului după ambalare. Maşina de dozare-
umplere preia buteliile goale de la maşina de spalat şi le transmite, după
umplere la maşina de închis. 13 12

11

14
18 10 5 6 7
15
16

17 9

4
2 1
3
În condiţiile producţiei CURS 8
moderne, toate operaţiile
specifice îmbutelierii 13 12

lichidelor se realizează cu 11
ajutorul liniilor automate.
14
În cadrul acestora 18 10 5 6 7
15
interdependenţa mişcărilor 16
dispozitivelor de lucru ale
17 9
maşinilor se realizează prin
ciclograme de funcţionare.
8
În figura 7.4 se prezintă
construcţia şi modul de 4
funcţionare ale unei maşini
2 1
din această categorie, 3
destinate dozarii liehidelor
la nivel constant sau
volumetric.
Maşina este acţionată de la un
CURS 8
singur motor electric. Prin 13 12
intermediul unei transmisii cu
11
curea 2, a unui reductor
melcat 3 şi a unor angrenaje 14
cilindrice se acţionează în 18 10 5 6 7
15
mişcare continuă de rotaţie 16
arborele 17 al mesei carusel,
roata stelată 5 destinată 17 9
evacuării buteliilor pline, roata
stelată 6, pentru poziţionarea
pe scaunul de ridicare - 8
coborâre şi melcul distanţier 7.
Buteliile goale 10, sunt 4
preluate de pe banda 2 1
3
transportoare de către melcul 7
de distanţare şi roata stelată 6
care le împinge pe scaunul 9.
Acesta efectuează o mişcare CURS 8
compusă din rotaţia mesei 13 12
carusel 16 şi translaţia impusă
de cama tambur fixă 8. 11
Când butelia este ridicată la
poziţia maximă, gâtul acesteia 14
18 10 5 6 7
intră în dispozitivul de turnare 15
11, care poate fi unul de nivel 16
constant sau volumetric.
În acest moment tachetul de 17 9
translaţie 18 cu rolă ce se
deplasează pe cama frontală
8
fixă 15, realizează comunicarea
incintei rezervorului cu lichid
12 cu incinta dispozitivului de 4
turnare. 2 1
3
Nivelul constant al lichidului în
rezervor este menţinut cu
ajutorul flotorului 13.
CURS 8
Maşina dispune de un mecanism 13 12
cu roţi dintate conice pentru
reglarea înălţimii de dispunere a 11
rezervorului 12, la schimbarea
14
tipului de butelie. Odată butelia 18 10 5
15 6 7
umplută, ea coboară datorită 16
cursei descendente a scaunului 9
şi este preluată de roata stelată 5 17 9
care o deplasează pe banda
transportoare.
8

4
2 1
3
CURS 8
Maşina prezentată în figura 7.4 este una tipică pentru umplerea buteliilor cu
lichide. Plecând de la această structură sunt construite şi ale tipuri de maşini,
în special prin modificarea dispozitivului de turnare 11 şi prin introducerea
de diverse adaptări în funcţie de procesul tehnologic de ambalare a
produsului. 13 12

11

14
18 10 5 6 7
15
16

17 9

4
2 1
3
CURS 8
1

h
2
În poziţia I, butelia 3
este absentă iar vasul 4
etalon 2 se află
imersat în lichidul din 5
rezervorul 1. În
momentul când
butelia goală ajunge 6
sub gura de turnare 7
şi placa 8, ea îşi 8

h
continuă cursa 7
I
ascendentă II
comprimând resortul 9
5 şi scoţând vasul
etalon din imersie.
CURS 8
Când butelia a ajuns la cota maximă distribuitorul bipoziţional permite
curgerea lichidulul din vasul 2 în butelia 9. Între rezervorul cu produs 1 fix
şi conducta 4 s-a interpus sistemul 3 de etanşare.
1

h
2
3
4

8
h

7
I
II
9
CURS 8
Mecanismul de dozare la volum constant este prezentat în figura 7.5, în
cele două poziţii caracteristice: I - umplerea vasului etalon şi II - turnarea
dozei de lichid în butelia 9. 1

h
2
3
4

8
h

7
I
II
9
CURS 8
7.3 Construcţia şi funcţionarea maşiniilor de închis
Indiferent de varietatea tipologică a maşinilor de închis, principiul lor de
lucru este acelaşi precum şi subansamblele ce intră în conponenţa lor.
Toate maşinile de închis butelii conţin:
-un sistem general de acţionare,
-un sistem de transport,
-sistem de alimentare cu dopuri sau capse,
-sistem de închidere,
-sistem de preluare a buteliilor neînchise şi de descărcare a celor închise,
-sistem de centrare a buteliei,
-diferite mecanisme de reglare.

Ceea ce diferenţiază maşinile de închis este sistemul (mecanismul) de


închidere propriu-zisă.
CURS 8
Schema cinematică a unei
maşini automate de închis 17 16 15
5
butelii este prezentată în figura
7.5, în care se pot evidenţia atât
construcţia cât şi modul de 18
funcţionare: de la motorul
19
electric 1, prin intermediul
20
transmisiei cu curea 2 şi a 22 23

angrenajului melcat 3 se pune 21


în mişcare trenul de roţi dinţate 25
4, 5, 6, 7, 24, 8. Axul roţii 6 9
10
antrenează în mişcare de rotaţie 11 12 13 14
carusel 12 prevăzut cu un
număr de posturi de lucru.
Fiecare post constă dintr-o tijă-
5
tachet 10 prevazută la capătul
7
superior cu platanul pe care se 6
24 8
aşează butelia în vederea 4

închiderii, iar la partea


inferioară cu o rolă ce
urmăreşte profilul camei fixe
1 2
11. 3
CURS 8
Contactul rolă-camă se asigură forţat prin
resorturile 25. La partea superioară a 17 16 15
5
mesei carusel se află mecanismele de
închidere 19, ale căror plunjere de
acţionare sunt acţionate de cama 18
superioară fixă 18. Reglarea spaţiului 19
dintre platanul de aşezare a buteliei şi 20 22 23
conului de centrare, în vederea schimbării
21
tipodimensiunii buteliei, se realizează
prin angrenajul conic 21 şi mecanismul 25
9
şurub-piuliţă împiedicată la rotaţie 20. 10
Prin angrenajul conic 17 şi mecanismul 11 12 13 14
cardanic 18 este acţionat agitatorul 23 din
buncărul cu dopuri (capse) 15. Dopurile
se deplasează prin conducta 22 şi prin 5
intermediul unui dispozitiv pneumatic 7
6
sunt introduse în mecanismul 19 de 4
24 8

închidere, de unde, sub acţiunea unor


plunjere, sunt aplicate în (pe) gura
buteliei.
1 2
3
CURS 8
Roata dinţată 7 acţionează roata
17 16 15
5
stelată 13 cu rol de introducere a
buteliilor pe masa carusel iar roata
dinţată 5 acţionează roata stelată 9 18
cu rol de descărcare a buteliilor 19
închise şi trimiterea acestora pe 20 22 23
banda transportoare spre 21
următorul post de lucru - 25
etichetarea. 9
10
De la roata dinţată 8 prin 11 12 13 14
interrnediul unui angrenaj conic
este acţionat şnecul 14 care
distanţează buteliile pentru a fi 5
preluate de roata stelată 13. 6
7
24 8
4

1 2
3
Unul dintre cele mai uzuale mecanisme de CURS 8
închidere este mecanismul de dopuit (figura
7.6) destinat introducerii dopului de plută în
gura buteliei. Se foloseşte cu predilecţie la
imbutelierea vinurilor. Dopul de plută se 7
deplasează dintr-un buncar special în
interiorul manşonului glisant 5 a cărui 6
suprafaţă interioară are o uşoară conicitate. 5
În momentul când butelia 7 a ajuns cu gâtul
în conul de centrare 6, plunjerul 1 comandat
4
prin camă apasă dopul 4 în lungul
manşonului conic 5. Datorită elasticităţii
sale, dopul capătă forma uşor conica a
3
suprafeţei interioare a manşonului, fapt ce-i
facilitează pătrunderea în gura buteliei. Prin
resortul 3 se atenuează şocul produs de
impactul dopului cu gura buteliei. Se
2
remarcă faptul că la acest mecanism de
închis conul 6 de centrare este fix.

1
CURS 8 1
Mecanismul de închidere cu capsule de tip coroană (ftgura
7.7) are o largă întrebuinţare în special în îmbutelierea
băuturilor răcoritoare şi alcoolice. Capsulele din buncărul de
2
alimentare se deplasează pe jgheabul 7. La capătul jgheabului
capsula se sprijină pe reazemul 8 de unde este antrenată pe 3, 3', 3"
verticală de butelia 9 aflată în cursa ascendentă. Butelia
împreună cu capsula deplasează tija centratoare 1. În timpul
urcării capsula trace prin inelul elastic 5 comprimându-l şi
totodată suprafaţa evazată a capsulei va fi presată pe gâtul
buteliei, realizându-se astfel închiderea. Deplasarea
4
ascendentă pe verticală a buteliei continuă până când fixatorul
4 atinge suprafaţa superioară a corpului 2. După terminarea
operaţiei de închidere, butelia coboară, iar elementele mobile 5
revin la poziţia iniţială sub acţiunea arcurilor 3, 3', 3".
Calitatea închiderii este hotărâtă atât de caracteristicile 6
elastice ale arcurilor 3, 3', 3" cât şi de precizia reglării poziţiei
iniţiale a mecanismului. Datorită impreciziei geometrice a 8
buteliilor se recomandă o ghidare mai largă a acestora în 7
mecanismul de închidere pentru a permite o autocentrare a lor
în timpul funcţonării, evitând capsularea defectuoasă sau
spargerea buteliei.

9
CURS 8
CURS 8
CURS 8