Sunteți pe pagina 1din 11

• Semnifică utilizarea forţei şi a

constrângerii de către un individ, grup


sau clasă socială, în scopul impunerii
propriei voinţe asupra altora
Ce este violenţa?

-lipsă de stăpânire în
vorbe sau în fapte
- impulsivitate
- brutalitate
- vehemenţă
- furie
Tipuri de violenţă

- violenţa fizică (există când


cineva face uz de forţa fizică
pentru a răni pe altcineva)
- violenţa psihică (există când
cineva dăunează imaginii de sine
a altcuiva)
-violenţa agresivă sau
agresivitatea (realizată cu
intenţia de a răni)
- violenţa instrumentală (se
manifestă când ea este utilizată
pentru atingerea altui scop)
Obiective cadru:

-dezvoltarea comportamentelor si
atitudinilor adecvate de interactiune în
cadrul grupului
-dezvoltarea conştiinţei de sine si a
atitudinilor pozitive fata de cei din jur si
fata de propria persoana
Grup ţintă: preşcolari, părinţi, educatoare

Resurse umane: copii, părinţi, educatoare,


psiholog, consilier educaţional

Resurse materiale: broşuri, pliante, materiale


informative, laptop, video-proiector, cd-player,
chestionare, fişe de lucru, fotografii, recompense,
instrumente de scris

Resurse financiare: fondurile proprii ale


educatoarelor, sponsori

Durata: 8 săptămâni
joc de rol
problematizări
expuneri
dialog
dezbateri
brainstorming
chestionare
Numărul Activitatea Mijloc de Conţinutul acţiunii Resurse umane
săptămânii realizare
1 „Este bine să Întâlniri - prezentarea unor - consilier
ştiţi” informări materiale cu educaţional
„Aşa este copilul brainstorming caracter informativ - părinţi
meu” problematizări referitoare la - educatoarele
violenţă, tipuri de
violenţă
- aplicarea unor
chestionare
părinţilor
părinţii sunt
informaţi cu privire
la căile de formare
a comportamentului
dezirabil la copii;
2 Educaţie pentru Expuneri - în cadrul Educatoare
societate Convorbiri activităţii “Educaţie Copii
AŞA DA / AŞA Relatări pentru societate”
NU Joc de rol se vor prezenta
copiilor seturi de
fotografii ilustrând
diferite
comportamente.
Aceştia vor selecta
şi vor realiza două
tablouri AŞA DA şi
AŞA NU
- scopul acestei
activităţi
3 “Violenţa naşte Chestionare - prezentarea unor Părinţi
violenţă” Expuneri secvenţe din filme educatoare
Dialog şi emisiuni tv
- discuţii pe baza
secvenţelor
prezentate
4 Joc de dialog - vizionarea unui Educatoarele
comunicare problematizări desen animat cu copiii
asertivă vizionări influenţe negative
“Aş dori…” dezbatere care dezvoltă
Vizionarea unui comportamente
desen animat agresive
- desfăşurarea unui
joc didactic care va
avea ca scop
familiarizarea
copiilor cu modul de
comunicare asertivă
atunci când doresc
să se joace cu
jucăria altui copil.
5 “Care este Joc de rol Prezentarea unor Consilierul
soluţia pe care o Expuneri situaţii educaţional
propui...” Dialog problematice la Părinţii
problematizarea care fiecare dintre Educatoarele
părinţi trebuie să
găsească cel puţin o
soluţie
6 Povestea expuneri Prezentarea unei Educatoarele
vulpoiului dialog poveşti despre un Copiii
vulpoi care
relatează diferite
stări emoţionale
trăite de el
- discuţii despre
povestea vulpoiului
7 Joc de rol Joc de rol Părinţii sunt puşi în Educatoarele
părintele - copil Dezbateri situaţia de a imita Copiii
şi copilul - Problematizări diferite Părinţii
părinte comportamente ale
propriilor copii după
ce i-au observat în
cadrul unor jocuri
liber-alese (pozitive
sau negative)
Discuţie cu copiii în
timpul desfăşurării
jocului
Are ca scop
conştientizarea
copiilor cu diferite
situaţii de
comunicare pe care
ei le adopta
8 Vizită la teatrul Vizionări Vizionarea piesei de Educatoarea
de păpuşi Dialog teatru “Albă ca Copiii
Zăpada” părinţii
Observarea
comportamentelor
agresive adoptate
de personaje