Sunteți pe pagina 1din 3

Pacient nr.

1
Caiet de Practică
BFKT An 1, Gr.1
Anamneza pacientului
Butnariu Silvia - Violeta
Nume și prenume: A.I.
Vârsta: 55
Sex:masculin
Profesie: inginer
Diagnostic: luxație recidivantă umăr
Tipul durerii: persistentă
Momentul apariției durerii: 3 luni în urmă
Alte afecțiuni:nu sunt
Teste efectuate și valorile lor:
Load and shift test: - laxitate de gradul II (capul humeral se duce peste glenă, însă revine spontan) 
Alte lucruri relevante: nu sunt

Ziua 2:  Ziua 7: Ziua 9: Ziua 10:


Ziua 3:  Ziua 4:  Ziua 5:  Ziua 6: Ziua 8:
Ziua 1:  Exerciții de încâlzire: Exerciții de încălzire Exerciții de încâlzire: Exerciții de încălzire
Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încălzire Exerciții de încălzire:
Exerciții de încâlzire: Ex1.  P.I. T4 - Stând Ex. 1: P.I- Stând Ex 1: P.I- Așezat Ex 1: P.I- Stând
Ex1.  P.I- stând Ex 1 P.I.- stand Ex1. P.I. T4 - Stând Ex.1: P.I- stând  Ex. 1: P.I- Stând
Ex1.  P.I. T4 - Stând               T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1- Rotația capului către dreapta T1- Rotirea capului către dreapta T1- Rotația capului către dreapta
T1- Flexia capului T1.- extensie MI drept T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1- Flexia capului T1- Înclinarea capului către dreapta
              T1, T3 - Înclinare cap către dreapta   T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2- Rotația capului către stânga T2- Revenire T2- Rotația capului către stânga
T2- Revenire la P.I T2.- revenire P.I. T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2- Revenire la P.I T2- Revenire
  T2 - Înclinare cap către stânga, revenire Dozare  4 x 4 T3- Revenire la P.I, extensia capului Dozare: 4x2 T3- Revenire la P.I, extensia capului
Dozare: 5x2 T3- extensie MI stâng . Dozare: 5 x 4 Dozare: 4x2 Dozare: 4x2
 Dozare 4 x 4 T4- Revenire T4- Revenire
T4- revenire P.I. Dozare: 4x4 Dozare: 4x4
Dozare: 5 x 4

 Ex2. P.I., T4- Stând Ex2. :P.I- stând Ex 2: P.I- Stând Ex 2: P.I- Stând
 Ex2. P.I., T4- Stând T1- Înclinarea capului către T1- Flexia cotului drept la 90 grade
              T1, T3- Extensie cap T1- extensia capului Ex2: P.I- stând
              T1, T3- Extensie cap Ex2. P.I.- stand stânga T2- Extensia cotului drept, flexia cotului stâng la 90 grade
              T2- Flexie cap, revenire. T2- Revenire la P.I Ex 2 P.I.- stand T1- Înclinarea capului către Ex. 2: P.I- Stând
              T2- Flexie cap, revenire. T1.- rotire cap către dreapta T2- Revenire T3- Extensia cotului stâng Ex 2: P.I- Stând
Dozare 4 x 4 Dozare: 5 x2 T1.- extensie MI drept stânga T1- Flexia capului
Dozare 4 x 4 T2.- revenire P.I. Dozare: 4x2 T4- Revenire
T2.- revenire P.I. T2- Revenire. T2- revenire.  T1- Înclinarea capului către stânga
Dozare: 10 x 2 Dozare: 4x4 T2- Revenire.
T3- extensie MI stâng Dozare 4x2 Dozare: 4x2
T4- revenire P.I. Dozare: 4x2
Dozare: 5 x 4

Ex. 3: P.I- stând


T1- Înclinarea capului către stânga
T2- Revenire.
Ex3. P.I. - Stând Ex3. P.I. - Stând Ex 3: P.I- Stând
Dozare 5 x2 Ex. 3: P.I- stând
T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90 Ex3:P.I.- stand T1- Flexia genunchiului stâng
T1.- rotire cap către stanga Ex3: P.I.- stand T1- flexia genunchiului drept la 90 grade T2- Extensia genunchiului stâng, flexia genunchiului drept
T2 - Revenire P.I. T2 - Revenire P.I. Ex. 3: P.I- Stând Ex. 3: P.I- Stând
T2.- revenire P.I. T1.- rotire cap către dreapta T2- extensia genunchiului drept T3- Extensia genunchiului drept
Dozare 10x 2 Dozare 10x 2 T1- ABD. MI drept la 45 grade T1- Abd. MI drept 45 grade
Dozare: 10 x2 T2.- revenire P.I. T3- flexia genunchiului stâng la 90 grade T4- Revenire
T2- Revenire la P.I T2- Flexia genunchiului
Dozare 10 x 2 T4- Revenire. Ex 3: P.I- Stând Dozare: 4x4
Dozare: 4x2 drept
Dozare : 4x4 T1- Flexia capului
T3- Extensia genunchiului
T2- Extensia capului
drept
T3- Rotația capului către dreapta
T4- Revenire
T4- Revenire
Dozare: 4x4
Dozare: 4x4

Ex. 4: P.I- stând


T1- Înclinarea capului către dreapta
T2- Revenire. Exerciții propriu zise
Dozare: 5 x2 Ex 1. P.I.- stand cu picioarele depărtate
Ex. 4: P.I- Stând Exerciții propriu-zise:
T1- Abducție MS Ex 1: P.I- Decubit dorsal
Ex4.  P.I. - Stând Ex 4: P.I.- stand Exerciții propriu-zise: T1- ABD. MI. stâng la 45 grade
Exerciții propriu zise: T2- Înclinare trunchi către dreapta T1- Flexia MS drept la 45 grade, flexia MI stâng la 45 grade
         T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI T1.- rotire cap către stanga Ex. 1: P.I- Stând T2- Revenire la P.I
Ex 1: P.I. - Stând T3- înclinare trunchi către stânga , revenire T2- Flexia MS stâng la 45 grade
drept , flexie dorsală picior drept T2.- revenire P.I. T1- Flexia MS stâng la 90 grade, extensia MS Dozare: 4x2
T1 - Flexie MS 45 T4- revenire T1 T3- Flexia MI drept la 90 grade, extensia MI stâng
T2 - revenire P.I. Dozare: 10 x 4 Dozare :10 x2 drept
T2 - Revenire la P.I. Ex. 4: P.I- Stând T4- Revenire Exerciții propriu-zise:
         T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI T2- Flexia MS drept la 90 grade
Dozare 10 x 2 T1- Abd. MI drept 45 grade Dozare: 10x4 Ex. 1: P.I- stând
stâng , flexie dorsală picior stâng, T3- Extensia MS stâng
T2- Flexia genunchiului drept T1- flexia MS stâng la 90 grade, extensia MS drept
T4- Revenire P.I. T4- Revenire.
T3- Extensia genunchiului drept T2- flexia MS drept la 90 grade, 
 Dozare 4 x 4 Dozare :10x4
T4- Revenire T3- Extensia MS stâng
Dozare: 4x4 T4- Revenire.
Dozare: 10x4
Ex5. P.I. - Stând
T1 -Flexie coate 90
T2- Pronație ambela mâini
T3- Supinație ambele mâini Ex 2: P.I- Așezat
T4 - Revenire P.I. Ex 2: P.I. - Stând, T1- Flexia MS 45 grade
Dozare 10 x 4 T1- Flexie MS 90 grade T2- Revenire la P.I
Exerciții propriu-zise
T2 - Flexie MS 180 grade Dozare: 10x2
Ex 5. P.I., T4- Stând Ex 1: P.I- Decubit dorsal
T3- Abducție 90 grade
Exerciții propriu zise: T1, T3- Extensie cap T1- Flexia MS la 90 grade
T4.- revenire la P.I.
Ex 2: P.I. - Stând Ex 1: P.I. - Stând T2- Flexie cap, revenire. T2- Revenire.
Dozare: 8 x 4
T1 - Abd MS 45 T1 - Flexie MS 45 Dozare: 10 x 4 Dozare: 10x2 Exerciții propriu-zise: 
Ex. 2: P.I- stând
T2 - revenire P.I. T2 - Revenire la P.I. T1- ABD. MS 45 grade Ex 1: P.I- Stând
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2 T2- revenire la P.I T1- Abd. MS 45 grade
Dozare: 10x2 T2- Revenire la P.I  Ex 2: P.I- Stând
Dozare: 10x2 T1- Flexia cotului drept
T2- Extensia cotului drept, flexia cotului stâng
T3- Extensia cotului stâng
T4- Revenire
Dozare: 10x4
Ex 3: P.I- Stând
Ex 6: P.I. - Stând T1- Abd. MS 45 grade
T1 - Flexie MI dr 90, flexie T2- Revenire la P.I
genunchi stang 90 Dozare: 10x2
T2- Revenire la P.I. Ex 3: P.I. – stand
Ex6.  P.I. - Stând
T3- Flexie MI stg 90, flexie T1- Abducție M S Ex. 3: P.I- stând Ex. 2: P.I.- Decubit dorsal 
         T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI
genunchi drept 90 T2- Adducție MS T1- ADD. MS T1- Flexia MS drept la 90 grade, flexia MI
drept , flexie dorsală picior drept
T4 - Revenire la P.I. Dozare: 10 x 2 T2- revenire la P.I stâng la 45 grade
T2 - Revenire P.I.
Ex 2: P.I. - Stând Dozare 5 x4 Dozare: 10x2 T2- Extensia MS drept, extensia MI stâng Ex2: P.I- Așezat
Ex 3: P.I. - Stând          T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI
T1 - Abd MS 45 T3- Flexia MS stâng la 45 grade, flexia MI T1- Flexia MS 45 grade
T1- Extensie MS stâng , flexie dorsală picior stâng,
T2 - revenire la P. I. drept la 90 grade T2- Revenire la P.I
T2 - Revenire P.I. T4- Revenire P.I.
Dozare 10 x 2 T4- Revenire Dozare: 10x2
Dozare 10 x 2  Dozare 4 x 4
Dozare: 10x4 Ex 3: P.I- Stând
T1- Înclinarea trunchiului către dreapta
T2- Înclinarea trunchiului către stânga
T3- Abducție MS drept 45 grade
Exerciții de revenire:
T4- Revenire
Ex 1: P.I- Stând
Dozare: 10x4
T1- Înclinarea trunchiului către dreapta
T2- Înclinarea trunchiului către stânga
Exerciții de revenire: T3- Abd. MI drept la 45 grade
Ex4 P.I. –Stand Ex 3: P.I- Stând T4- Revenire
Exerciții propriu zise: Ex 1: P.I- Stând
T1- Abd MS stang- 90 grade, Abd MS drept 180 grade T1- Flexia cotului drept Dozare: 4x4
Ex 1: P.I. - Stând T1- Flexia trunchiului 45 grade
T2- Abd MS stang- 180 grade, Abd MS drept 90 grade T2- Extensia cotului drept, flexia cotului stâng
T1 - Flexie MS 45 T2- Revenire
Dozare 12x 2 T3- Extensia cotului stâng Ex 3: P.I- Stând
T2 - revenire la P.I. Dozare: 4x2
T4- Revenire T1- Înclinarea trunchiului către dreapta
Ex 3: P.I. - Stând dozare 10 x 2 Exerciții propiu zise Dozare: 10x4 T2- Înclinarea trunchiului către stânga
Revenire:  T1- Extensie MS Ex 1: P.I. – decubit dorsal T3- Abd. MS drept 45 grade
Ex.1 P.I. - Stând T2 - Revenire P.I. T1- Flexie MS stang T4- Revenire
        T1 - Aplecare trunchi Dozare 10 x 2 T2- Flexie MS drept Dozare:10x4
         T2- Revenire P.I. T3- Extensie MS stang
Dozare 2x5 T4- Extensie MS drept Exerciții de revenire
Dozare : 8 x 4 Ex 1: P.I- Stând
T1- Flexia trunchiului 45 grade
T2- Revenire
Dozare: 4x2
Ex 2: P.I- Așezat Exerciții de revenire: Ex 2: P.I- Așezat
T1- extensia genunchilor Ex 1: P.I.- Stând  T1- Extensia genunchilor
Ex 5 P.I. T4 - Stând T2- Revenire la P.I
T1, T3 – Abducție MS 90 T2- Revenire la P.I T1- Înclinarea trunchiului către dreapta
Dozare: 4x2 T2- Înclinarea trunchiului către stânga Dozare: 4x2
T2 –Abducție MS 180 , revenire
Dozare: 10 x 4 T3- Rotația capului către dreapta Exerciții de revenire:
Ex 2: P.I. T4 - Stând Ex 2: P.I- Stând T4- Revenire Ex 1: P.I- Stând
Ex 4: P.I. - Stând, Flexie MS 90 grade T1, T3 - Abd MS 90 T1. Abducție M S drept 90 grade Dozare: 4x4 T1- Flexia tunchiului la 90 grade
T1- Adducție MS T2 -Abd 180 , revenire T2- Abducție M S stâng 90 grade T2- Revenire la P.I
T2 - Revenire P.I. Dozare: 10 x 4 T3- Abducție MS 180 grade, Dozare: 4x2
Dozare 10x 2 T4- Revenire la P.I.
Ex.2 P.I. - Stând Dozare : 8 x 4
        T1 - Flexie MI dr 90, flexie genunchi stang 90
        T2- Revenire la P.I. Ex 2: P.I- Stând 
        T3-  Flexie MI stg 90, flexie genunchi drept 90 T1- Abducție MI 45 grade
        T4 - Revenire la P.I. T2- revenire la P.I
Dozare 4x5 Ex. 2: P.I- Stând  Dozare: 4x2
Revenire T1- ABD. MI 45 grade
Ex.1 P.I. - Stând T2- revenire la P.I
T1 - Aplecare trunchi Dozare: 4x2
T2- Revenire P.I. Ex 2: P.I- Așezat
Ex 3: P.I. T4 - Stând Dozare: 5x2 T1- Extensia genunchilor
T1, T3 - Extensie MS T2- Revenire la P.I
Revenire: Ex 3: P.I. Stand
T2- Flexie cot revenire Dozare: 4x2
Ex.1 P.I. - Stând T1- Abducție MS 90 grade
T1 - Aplecare trunchi Dozare: 10 x 4
T2- Pronație MS
T2- Revenire P.I. T3 Abducție MS 180 ,
Dozare 5x2 T4- Abducție MS 90 grade
T5- Supinație
T6- Revenire la P.I
Dozare: 8 x 5

Ex.2 P.I. - Stând


T1 - Flexie MI dr 90, flexie genunchi stang 90
Ex 4: P.I. - Stând,
T2- Revenire la P.I.
T1- Flexie MS 90 grade
T3- Flexie MI stg 90, flexie genunchi drept 90
T2 - Flexie MS 180 grade
T4 - Revenire la P.I.
T3- Abducție 90 grade
Dozare: 4x5
Ex.2 P.I. - Stând T4.- revenire la P.I.
T1 - Flexie MI dr 90, flexie genunchi stang 90 Dozare 10 x 4 Ex. 4 P.I. Stand
T2- Revenire la P.I. T1- Flexie M S drept, Exetnsie MI stang
T3- Flexie MI stg 90, flexie genunchi drept 90 T2- Revenire la P.I
T4 - Revenire la P.I. T3- - Flexie M S stang, Exetnie MI drept
Dozare 4x5 T4- revenire la P.I.
Dozare: 8 x4

Ex. 3 - Mers 3 minute

Exerciții revenire:
Ex.1. Mers 5 min
Ex. 3 - Mers 3 minute

Revenire: 
Ex.1 P.I. - Stând
        T1 - Aplecare trunchi
         T2- Revenire P.I.
Dozare 2x5

Ex.2 P.I. - Stând


T1 - Flexie MI dr 90, flexie genunchi stang 90
T2- Revenire la P.I.
T3- Flexie MI stg 90, flexie genunchi drept 90
T4 - Revenire la P.I.
Dozare 4x5
T1 - Flexie Genunchi stâng
T2 – revenire la P.I
Dozare 10 x 2

Pacient nr. 2
Nume și prenume: B.M.
Vârsta: 58
Sex:masculin
Profesie: frizer
Diagnostic: Leziunea ligament incrucisat anterior
Tipul durerii: ascuțită
Momentul apariției durerii: rei săptămâni
Alte afecțiuni:nu sunt
Teste aplicate: Testul Lachman- pozitiv 

Ziua 6:  Ziua 7:  Ziua 8:  Ziua 9


Ziua 4:  Ziua 5:  Exerciții de încălzire Ziua 10
Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încălzire
Exerciții de încâlzire: Ex1.  P.I- stând Ex1.  P.I- stând Ex1. P.I. T4 - Stând Ex 1: P.I- Stând
Ex1.  P.I- stând Ex1. P.I. T4 - Stând T1. Abducție M S drept 90 grade Ex 1: P.I- Stând
Ziua 2:  Ziua 3:  T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1- Flexia capului T1- Flexia capului T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1. Abducție M S drept 90 grade
Ziua 1:  Exerciții de încâlzire: T1- Flexia capului T2- Revenire la P.I T2- Revenire la P.I T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2- Abducție M S stâng 90 grade
Exerciții de încâlzire: T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2- Abducție M S stâng 90 grade
Exerciții de încâlzire: Ex1.  P.I. T4 - Stând T2- Revenire la P.I Dozare: 5x2 Dozare: 5x2 . Dozare: 5 x 4 T3- Abducție MS 180 grade,
Ex1.  P.I- stând . Dozare: 5 x 4 T3- Abducție MS 180 grade,
Ex1.  P.I. T4 - Stând               T1, T3 - Înclinare cap către dreapta Dozare: 5x2 T4- Revenire la P.I.
T1- Flexia capului T4- Revenire la P.I.
              T1, T3 - Înclinare cap către dreapta   T2 - Înclinare cap către stânga, revenire Dozare : 8 x 4
T2- Revenire la P.I Dozare : 8 x 4
  T2 - Înclinare cap către stânga, revenire Dozare  4 x 4 Dozare: 5x2
 Dozare 4 x 4

 Ex2. P.I., T4- Stând Ex2. :P.I- stând Ex 2: P.I. Stand


 Ex2. P.I., T4- Stând T1- extensia capului Ex2. :P.I- stând Ex 2 P.I.- stand T1- Abducție MS 90 grade Ex 2: P.I. Stand
              T1, T3- Extensie cap Ex2. :P.I- stând Ex2. :P.I- stând
              T1, T3- Extensie cap T2- Revenire la P.I T1- extensia capului T1.- extensie MI drept T2- Pronație MS T1- Abducție MS 90 grade
              T2- Flexie cap, revenire. T1- extensia capului Ex 2 P.I.- stand T1- extensia capului
              T2- Flexie cap, revenire. Dozare: 5 x2 T2- Revenire la P.I T2.- revenire P.I. T3 Abducție MS 180 , T2- Pronație MS
Dozare 4 x 4 T2- Revenire la P.I T1.- extensie MI drept T2- Revenire la P.I
Dozare 4 x 4 Dozare: 5 x2 T3- extensie MI stâng T4- Abducție MS 90 grade T3 Abducție MS 180 ,
Dozare: 5 x2 T2.- revenire P.I. Dozare: 5 x2 T4- revenire P.I. T5- Supinație T4- Abducție MS 90 grade
T3- extensie MI stâng
Dozare: 5 x 4 T6- Revenire la P.I T5- Supinație
T4- revenire P.I.
Dozare: 8 x 5 T6- Revenire la P.I
Dozare: 5 x 4
Dozare: 8 x 5

Ex. 3: P.I- stând


T1- Înclinarea capului către stânga Ex. 3: P.I- stând
Exerciții propriu zise: Ex. 3: P.I- stând Ex. 3: P.I- stând T1- Înclinarea capului către stânga
T2- Revenire.
Ex3. P.I. - Stând Ex 1: P.I. - Stând T1- Înclinarea capului către stânga T1- Înclinarea capului către stânga T2- Revenire.
Dozare 5 x2
T1 -Flexie coate 90 T1 - Flexie MS 45 T2- Revenire. T2- Revenire. Dozare 5 x2 Ex3: P.I.- stand
Ex3: P.I.- stand
T2 - Revenire P.I. T2 - Revenire la P.I. Dozare 5 x2 Dozare 5 x2 T1.- rotire cap către dreapta
T1.- rotire cap către dreapta
Dozare 10x 2 Dozare 10 x 2 T2.- revenire P.I. T2.- revenire P.I. Ex.43P.I. - Stând
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2         T1 - Aplecare trunchi Ex.43P.I. - Stând
         T2- Revenire P.I.         T1 - Aplecare trunchi
Dozare 2x5          T2- Revenire P.I.
Dozare 2x5

Ex. 4: P.I- stând


T1- Înclinarea capului către
Ex. 4: P.I- stând Ex. 4: P.I- stând
dreapta Ex. 4: P.I- stând
T1- Înclinarea capului către T1- Înclinarea capului către
T2- Revenire. T1- Înclinarea capului către
dreapta dreapta
Ex 2: P.I. - Stând Dozare: 5 x2 dreapta Ex 4: P.I.- stand
T2- Revenire. Ex 4: P.I.- stand T2- Revenire.
Exerciții propriu zise: T1 - Abd MS 45 T2- Revenire. T1.- rotire cap către stanga
Dozare: 5 x2 T1.- rotire cap către stanga Dozare: 5 x2
Ex.1. P.I. – Decubit dorsal T2 - revenire la P. I. Dozare: 5 x2 T2.- revenire P.I.
Dozare 10 x 2 T2.- revenire P.I.
T1 -Flexie dorsala picior drept Dozare :10 x2 Exerciții propiu zise
Dozare :10 x2 Exerciții propiu zise
T2 - revenire Ex1   P.I. – Așezat
T1 - Extensie Genunchi stâng Ex1   P.I. – Așezat
Dozare 5 x 2
T2 – revenire T1 - Extensie Genunchi stâng
Dozare 10 x 2 T2 – revenire
  Dozare 10 x 2
 

Ex5. P.I. - Stând


T1 -Flexie coate 90
Ex5. P.I. - Stând Ex5. P.I. - Stând
T2- Pronație ambela Ex5. P.I. - Stând
T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90
mâini T1 -Flexie coate 90
Exerciții propriu zise: T2- Pronație ambela T2- Pronație ambela
T3- Supinație ambele T2- Pronație ambela
Ex.1. P.I. – Decubit dorsal mâini mâini
Ex 3: P.I. - Stând mâini mâini Ex 5. P.I., T4- Stând
T1 -Flexie dorsala picior stang T3- Supinație ambele T3- Supinație ambele
T1- Extensie MS T4 - Revenire P.I. Ex 5. P.I., T4- Stând T3- Supinație ambele T1, T3- Extensie cap
T2 - revenire mâini mâini
T2 - Revenire P.I. Dozare 10 x 4 T1, T3- Extensie cap mâini T2- Flexie cap, revenire.
Dozare 5 x 2 T4 - Revenire P.I. T4 - Revenire P.I.
Dozare 10 x 2 T2- Flexie cap, revenire. T4 - Revenire P.I. Dozare: 10 x 4
Dozare 10 x 4 Dozare 10 x 4
Dozare: 10 x 4 Dozare 10 x 4
Ex 2: P.I. – Așezat Ex 2: P.I. – Așezat
T1 - Extensie Genunchi drept T1 - Extensie Genunchi drept
T2 – revenire T2 – revenire
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
   

Ex 3: P.I. – Decubit dorsal


T1 - Flexie dorsala picior stâng Ex6.P.I. - Stând
T2 - Flexie dorsala picior drept, revenire T1 - Flexie MS 45 Ex6.P.I. - Stând
Dozare 5 x 2 Ex6.P.I. - Stând Ex6.P.I. - Stând Exerciții propiu zise
T2 - revenire la P.I. T1 - Flexie MS 45
T1 - Flexie MS 45 T1 - Flexie MS 45 Ex1   P.I. - Stând
Exerciții propriu zise: dozare 10 x 2 T2 - revenire la P.I.
T2 - revenire la P.I. T2 - revenire la P.I.          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI
Ex 1: P.I. – Decubit dorsal dozare 10 x 2 Exerciții propiu zise
dozare 10 x 2 dozare 10 x 2 drept , flexie dorsală picior drept
T1 -Flexie dorsala picior stâng, Flexie Ex1   P.I. - Stând
plantară picior drept          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI T2 - Revenire P.I.
T2 - Flexie dorsala picior drept, Flexie drept , flexie dorsală picior drept          T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI
plantară picior stang T2 - Revenire P.I. stâng , flexie dorsală picior stâng,
T4- Revenire P.I. Ex 3: P.I. – Așezat Ex 3: P.I. – Așezat
Dozare 10 x 2          T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI
 Dozare 4 x 4 T1 - Extensie Genunchi drept T1 - Extensie Genunchi drept
Exerciții revenire: stâng , flexie dorsală picior stâng, T2 – Extensie Genunchi stâng T2 – Extensie Genunchi stâng
Ex 1: P.I. - Stând T4- Revenire P.I. T3- Flexie Genunchi drept T3- Flexie Genunchi drept
T1 - Flexie MS 45  Dozare 4 x 4 T4- FlexieGenunchi stang T4- FlexieGenunchi stang
T2 - Revenire la P.I. Dozare 10 x 4 Dozare 10 x 4
Dozare 10 x 2

Exerciții propriu zise:


Exerciții propriu zise: Exerciții propriu zise:
Ex 1: P.I. - Stând Exerciții propriu zise:
: Ex2: P.I. – Decubit dorsal Ex 1: P.I. - Stând Ex 1: P.I. - Stând
T1 - Flexie MI dr 90, flexie Ex 1: P.I. - Stând
T1 - Flexie MI stâng 45 Flexie T1 - Flexie MI dr 90, flexie T1 - Flexie MI dr 90, flexie
genunchi stang 90 T1 - Flexie MI dr 90, flexie
genunchi stang 45 de grade genunchi stang 90 genunchi stang 90
T2- Revenire la P.I. genunchi stang 90
T2 - revenire la P.I. T2- Revenire la P.I. T2- Revenire la P.I. Ex.2: P.I. – Decubit ventral
T3- Flexie MI stg 90, flexie T2- Revenire la P.I.
T3- Flexie MI drept 45 Flexie T3- Flexie MI stg 90, flexie T3- Flexie MI stg 90, flexie T1 - Flexie Genunchi stâng
genunchi drept 90 T3- Flexie MI stg 90, flexie T2 – revenire
genunchi drept 45 de grade genunchi drept 90 genunchi drept 90
T4 - Revenire la P.I. Ex.2: P.I. – Decubit ventral genunchi drept 90 Dozare 10 x 2
T4 - revenire la P.I. T4 - Revenire la P.I. T4 - Revenire la P.I.
Dozare 5 x4 T1 - Flexie Genunchi stâng T4 - Revenire la P.I.
Dozare 10 x 2 Dozare 5 x4 Dozare 5 x4
T2 – revenire Dozare 5 x4
Dozare 10 x 2
Ex 4: P.I. – Așezat Ex 4: P.I. – Așezat
Ex 2: P.I. - Stând, Flexie MS 90 grade
T1 - Extensie Genunchi T1 - Extensie Genunchi
T1- Adducție MS
T2 - Revenire P.I.
T2 – revenire T2 – revenire
Dozare 10x 2 Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
Ex.3: P.I. – Decubit ventral    
T1 - Flexie Genunchi drept
T2 – revenire l
Dozare 10 x 2
Ex2:P.I. – Decubit lateral dreapta Ex.3: P.I. – Decubit ventral
Ex2:P.I. – Decubit lateral dreapta Ex2:P.I. – Decubit lateral dreapta
T1 - Flexie MI drept T1 - Flexie Genunchi drept Ex2:P.I. – Decubit lateral dreapta
T1 - Flexie MI drept T1 - Flexie MI drept
Ex.3: P.I. – Decubit lateral dreapta T2 - revenire T2 – revenire l T1 - Flexie MI drept
T2 - revenire Dozare 10 x 2 T2 - revenire
T1 - Abd MI drept Dozare 10 x 2 T2 - revenire
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
T2 - revenire Dozare 10 x 2
Dozare 10 x 2

P.I. – Decubit ventral Ex.5: P.I. – Decubit ventral Ex.5: P.I. – Decubit ventral
T1 - Flexie Genunchi T1 - Flexie Genunchi stâng T1 - Flexie Genunchi stâng
Ex. P.I. - Stând T2 – Revenire . T2 – revenire T2 – revenire
T1 - Aplecare trunchi Dozare: 10 x 2 Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
T2- Revenire P.I. Ex 3: P.I. – Decubit lateral stanga
Dozare 5x2 Ex 3: P.I. – Decubit lateral stanga P.I. – Decubit ventral Ex 3: P.I. – Decubit lateral stanga
T1 - Flexie MI stâng Ex 3: P.I. – Decubit lateral stanga
T1 - Flexie MI stâng T1 - Flexie Genunchi T1 - Flexie MI stâng
T2 - revenire. T2 – Revenire . T1 - Flexie MI stâng
T2 - revenire. T2 - revenire.
Dozare: 10 x 2 T2 - revenire.
Ex.4: P.I. – Decubit lateral stânga
T1 - Abd MI stang
T2 - revenire
Dozare 10 x 2 Ex.6: P.I. – Decubit ventral Ex.6: P.I. – Decubit ventral
Exerciții de revenire
T1 - Flexie Genunchi drept T1 - Flexie Genunchi drept
Ex 1: P.I- Stând T2 – revenire l T2 – revenire l
T1. Abducție M S drept 90 grade Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
T2- Abducție M S stâng 90 grade
Exerciții de revenire T3- Abducție MS 180 grade,
Ex 1: P.I- Stând T4- Revenire la P.I.
Ex.4: P.I. – Decubit ventral Dozare : 8 x 4
T1 - Flexie Genunchi stâng Ex.4: P.I. – Decubit ventral T1. Abducție M S drept 90 grade Ex.4: P.I. – Decubit ventral
T2- Abducție M S stâng 90 grade T1 - Flexie Genunchi stâng Ex.4: P.I. – Decubit ventral
T2 – revenire T1 - Flexie Genunchi stâng
T2 – revenire T1 - Flexie Genunchi stâng
Dozare 10 x 2 T2 – revenire T3- Abducție MS 180 grade,
Dozare 10 x 2 T2 – revenire
Dozare 10 x 2 T4- Revenire la P.I. Dozare 10 x 2
Dozare : 8 x 4
Revenire
Ex.1 P.I. - Stând Ex 7 P.I. – Decubit ventral Ex 7 P.I. – Decubit ventral
T1 - Aplecare trunchi T1 - Flexie Genunchi T1 - Flexie Genunchi
T2- Revenire P.I. T2 – Revenire . T2 – Revenire .
Dozare: 10 x 2 Dozare: 10 x 2
Dozare: 5x2

Ex.5: P.I. – Decubit ventral


Ex.5: P.I. – Decubit ventral Ex 2: P.I. Stand
T1 - Flexie Genunchi stâng
Ex.5: P.I. – Decubit ventral T1 - Flexie Genunchi stâng
T2 – revenire l Ex.5: P.I. – Decubit ventral T1- Abducție MS 90 grade
T1 - Flexie Genunchi drept T2 – revenire l
Dozare 10 x 2 T1 - Flexie Genunchi drept T2- Pronație MS
T2 – revenire l Dozare 10 x 2
T2 – revenire l T3 Abducție MS 180 ,
Dozare 10 x 2
Ex 2: P.I. Stand Dozare 10 x 2 T4- Abducție MS 90 grade
T1- Abducție MS 90 grade T5- Supinație
T2- Pronație MS T6- Revenire la P.I Revenire Revenire
T3 Abducție MS 180 , Dozare: 8 x 5 Ex.1 P.I. - Stând Ex.1 P.I. - Stând
T4- Abducție MS 90 grade T1 - Aplecare trunchi T1 - Aplecare trunchi
Ex 2: P.I. T4 - Stând
T5- Supinație T2- Revenire P.I. T2- Revenire P.I.
T1, T3 - Abd MS 90
T6- Revenire la P.I Dozare: 5x2 Dozare: 5x2
T2 -Abd 180 , revenire Exerciții revenire
Dozare: 10 x 4 Dozare: 8 x 5 Exerciții revenire
Ex 1. P.I.- stand cu picioarele depărtate
Exerciții revenire Ex 1. P.I.- stand cu picioarele depărtate Exerciții revenire
T1- Abducție MS
Ex 1: P.I. – stand T1- Abducție MS Ex 1: P.I. – stand
T2- Înclinare trunchi către dreapta
T1- Abducție M S T2- Înclinare trunchi către dreapta T1- Abducție M S
T3- înclinare trunchi către stânga , revenire
T2- Adducție MS T3- înclinare trunchi către stânga , revenire T2- Adducție MS
T4- revenire T1
Dozare: 10 x 2 T4- revenire T1 Dozare: 10 x 2
Dozare: 10 x 4
Dozare: 10 x 4

Ex. 3 P.I. Stand


T1- Flexie M S drept, Exetnsie MI stang
T2- Revenire la P.I Ex 2: P.I. T4 - Stând Ex 2: P.I. T4 - Stând
T3- - Flexie M S stang, Exetnie MI drept T1, T3 - Abd MS 90 T1, T3 - Abd MS 90
Ex. 3 P.I. Stand T4- revenire la P.I. T2 -Abd 180 , revenire T2 -Abd 180 , revenire
Ex 3: P.I. T4 - Stând T1- Flexie M S drept, Exetnsie MI stang Dozare: 8 x4 Dozare: 10 x 4 Dozare: 10 x 4
T1, T3 - Extensie MS T2- Revenire la P.I
T2- Flexie cot revenire Ex 2: P.I. - Stând, T3- - Flexie M S stang, Exetnie MI drept Ex 2: P.I. - Stând,
Ex 2: P.I. - Stând,
Dozare: 10 x 4 T1- Flexie MS 90 grade T4- revenire la P.I. Ex 2: P.I. - Stând, T1- Flexie MS 90 grade
T1- Flexie MS 90 grade
T2 - Flexie MS 180 grade Dozare: 8 x4 T1- Flexie MS 90 grade T2 - Flexie MS 180 grade
T2 - Flexie MS 180 grade
T3- Abducție 90 grade T2 - Flexie MS 180 grade T3- Abducție 90 grade
T3- Abducție 90 grade
T4.- revenire la P.I. T3- Abducție 90 grade T4.- revenire la P.I.
T4.- revenire la P.I.
Dozare: 8 x 4 T4.- revenire la P.I. Dozare: 8 x 4
Dozare: 8 x 4
Dozare: 8 x 4

Ex 3: P.I. T4 - Stând Ex 3: P.I. T4 - Stând


T1, T3 - Extensie MS T1, T3 - Extensie MS
Ex.4 P.I. - Stând T2- Flexie cot revenire T2- Flexie cot revenire
        T1 - Aplecare trunchi Dozare: 10 x 4 Dozare: 10 x 4
         T2- Revenire P.I.
Ex 3. P.I.- stand cu picioarele depărtate Ex 3. P.I.- stand cu picioarele depărtate Dozare 2x5
T1- Abducție MS Ex.4 P.I. - Stând
Ex 3: P.I. – stand         T1 - Aplecare trunchi T1- Abducție MS
T2- Înclinare trunchi către dreapta Ex 3: P.I. – stand T2- Înclinare trunchi către dreapta
T1- Abducție M S          T2- Revenire P.I.
T3- înclinare trunchi către stânga , revenire T1- Abducție M S T3- înclinare trunchi către stânga , revenire
T2- Adducție MS Dozare 2x5
T4- revenire T1 T2- Adducție MS T4- revenire T1
Dozare: 10 x 2
Dozare: 10 x 4 Dozare: 10 x 2 Dozare: 10 x 4
Pacient nr. 3
Nume și prenume: A. B.
Vârsta:48
Sex: feminin
Profesie: femeie de servici
Diagnostic: epicondilită
Tipul durerii: ascuțită
Momentul apariției durerii: două luni
Alte afecțiuni:nu sunt
Teste efectuate și valorile lor: Testul Golfer – cotul in flexie, mana in supinatie, apoi se incearca extensia cotului si se urmareste aparitia durerii la nivelul epicondilului medial.

Ziua 1:  Ziua 3:  Ziua 4:  Ziua 8:  Ziua 9:  Ziua 10: 
Ziua 2:  Ziua 7:  Exerciții de încâlzire:
Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Ziua 5:  Ziua 6:  Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire:
Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire:
Ex1.  P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând Exerciții de încâlzire: Exerciții de încâlzire: Ex1. P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând
Ex1.  P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând T1, T3 - Înclinare cap către dreapta
              T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1, T3 - Înclinare cap către dreapta Ex1. P.I. T4 - Stând Ex1. P.I. T4 - Stând T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1, T3 - Înclinare cap către dreapta
              T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T2 - Înclinare cap către stânga, revenire
  T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T1, T3 - Înclinare cap către dreapta T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2 - Înclinare cap către stânga, revenire
  T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2 - Înclinare cap către stânga, revenire . Dozare: 5 x 4
 Dozare 4 x 4 . Dozare: 5 x 4 . Dozare: 5 x 4 T2 - Înclinare cap către stânga, revenire T2 - Înclinare cap către stânga, revenire . Dozare: 5 x 4 . Dozare: 5 x 4
 Dozare 4 x 4 . Dozare: 5 x 4
. Dozare: 5 x 4 . Dozare: 5 x 4

 Ex2. P.I., T4- Stând  Ex2. P.I., T4- Stând


              T1, T3- Extensie cap Ex 2 P.I.- stand
              T1, T3- Extensie cap T1.- extensie MI drept Ex 2 P.I.- stand Ex 2 P.I.- stand
              T2- Flexie cap, revenire. Ex 2 P.I.- stand Ex 2 P.I.- stand
              T2- Flexie cap, revenire. T2.- revenire P.I. T1.- extensie MI drept T1.- extensie MI drept Ex 2 P.I.- stand
Dozare 4 x 4 T1.- extensie MI drept T1.- extensie MI drept Ex 2 P.I.- stand
Dozare 4 x 4 T3- extensie MI stâng T2.- revenire P.I. T2.- revenire P.I. T1.- extensie MI drept Ex 2 P.I.- stand
T2.- revenire P.I. T2.- revenire P.I. T1.- extensie MI drept
T4- revenire P.I. T3- extensie MI stâng T3- extensie MI stâng T2.- revenire P.I. T1.- extensie MI drept
T3- extensie MI stâng T3- extensie MI stâng T2.- revenire P.I.
Dozare: 5 x 4 T4- revenire P.I. T4- revenire P.I. T3- extensie MI stâng T2.- revenire P.I.
T4- revenire P.I. T4- revenire P.I. T3- extensie MI stâng
Dozare: 5 x 4 Dozare: 5 x 4 T4- revenire P.I. T3- extensie MI stâng
Dozare: 5 x 4 Dozare: 5 x 4 T4- revenire P.I.
Dozare: 5 x 4 T4- revenire P.I.
Dozare: 5 x 4 Dozare: 5 x 4

Exerciții propriu zise: Exerciții propriu zise:


Ex 1P.I. - Stând Ex 1P.I. - Stând
T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90 Ex3: P.I.- stand
T2 - Revenire P.I. T2 - Revenire P.I. T1.- rotire cap către dreapta
Dozare 10x 2 Ex3: P.I.- stand Ex3   P.I. - Stând
Dozare 10x 2 T2.- revenire P.I. Ex3: P.I.- stand Ex3: P.I.- stand
T1.- rotire cap către dreapta Ex3   P.I. - Stând          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI
Dozare 10 x 2 Ex3   P.I. - Stând Ex3   P.I. - Stând T1.- rotire cap către dreapta T1.- rotire cap către dreapta
T2.- revenire P.I.          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI drept , flexie dorsală picior drept
Dozare 10 x 2          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI          T1- Rotație externă MI drept, Abducție MI T2.- revenire P.I. T2.- revenire P.I.
drept , flexie dorsală picior drept T2 - Revenire P.I.
drept , flexie dorsală picior drept drept , flexie dorsală picior drept Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2
T2 - Revenire P.I.          T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI
T2 - Revenire P.I. T2 - Revenire P.I.
         T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI stâng , flexie dorsală picior stâng,
         T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI          T3- Rotație externă MI stâng, Abducție MI
stâng , flexie dorsală picior stâng, T4- Revenire P.I.
stâng , flexie dorsală picior stâng, stâng , flexie dorsală picior stâng,
T4- Revenire P.I.  Dozare 4 x 4
T4- Revenire P.I. T4- Revenire P.I.
 Dozare 4 x 4
 Dozare 4 x 4  Dozare 4 x 4

Ex.2. P.I. - Stând Ex.2. P.I. - Stând Ex 4: P.I.- stand


T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90 T1.- rotire cap către stanga
Ex 4: P.I.- stand
T2- Pronație ambela mâini T2- Pronație ambela mâini T2.- revenire P.I.
T1.- rotire cap către stanga
T3- Supinație ambele mâini T3- Supinație ambele mâini Dozare :10 x2
T2.- revenire P.I. Ex 4: P.I.- stand
T4 - Revenire P.I. T4 - Revenire P.I. Dozare :10 x2 T1.- rotire cap către stanga
Dozare 10 x 4 Dozare 10 x 4 T2.- revenire P.I.
Ex 4: P.I. - Stând Ex 4: P.I. - Stând
Ex 4: P.I.- stand Dozare :10 x2
T1 - Flexie MI dr 90, flexie T1 - Flexie MI dr 90, flexie Ex 4: P.I. - Stând
genunchi stang 90 genunchi stang 90 T1.- rotire cap către stanga
T1 - Flexie MI dr 90, flexie Ex 4: P.I. - Stând
T2- Revenire la P.I. T2- Revenire la P.I. T2.- revenire P.I.
genunchi stang 90 T1 - Flexie MI dr 90, flexie
T3- Flexie MI stg 90, flexie T3- Flexie MI stg 90, flexie Dozare :10 x2
T2- Revenire la P.I. genunchi stang 90
genunchi drept 90 genunchi drept 90 T3- Flexie MI stg 90, flexie T2- Revenire la P.I.
T4 - Revenire la P.I. T4 - Revenire la P.I. genunchi drept 90 T3- Flexie MI stg 90, flexie
Dozare 5 x4 Dozare 5 x4 T4 - Revenire la P.I. genunchi drept 90
Dozare 5 x4 T4 - Revenire la P.I.
Ex 5. P.I., T4- Stând Dozare 5 x4
Ex.3. P.I. T6- Stând Ex 5. P.I., T4- Stând T1, T3- Extensie cap
T1, T5 -Flexie M S T1, T3- Extensie cap T2- Flexie cap, revenire.
T2,T4- Flexie cot stâng T2- Flexie cap, revenire. Dozare: 10 x 4
Ex 5. P.I., T4- Stând
T3- Flexie cot drept, revenire Dozare: 10 x 4 T1, T3- Extensie cap
Dozare 10 x 6 T2- Flexie cap, revenire.
Ex.3. P.I. T6- Stând Ex 5. P.I., T4- Stând
T1, T5 -Flexie M S Dozare: 10 x 4
T1, T3- Extensie cap
T2,T4- Flexie cot stâng T2- Flexie cap, revenire.
T3- Flexie cot drept, revenire Exerciții propriu zise: Exerciții propriu zise: Dozare: 10 x 4
Dozare 10 x 6 Ex 1P.I. - Stând Ex 1P.I. - Stând Exerciții propriu zise:
T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90 Ex 1P.I. - Stând Exerciții propriu zise:
T2 - Revenire P.I. T2 - Revenire P.I. T1 -Flexie coate 90 Ex 1P.I. - Stând
Dozare 10x 2 Dozare 10x 2 T2 - Revenire P.I. T1 -Flexie coate 90
Dozare 10x 2 T2 - Revenire P.I.
Exerciții propriu zise: Dozare 10x 2
Ex 1P.I. - Stând
T1 -Flexie coate 90
Exerciții propriu zise: T2 - Revenire P.I.
Ex 1P.I. - Stând Exerciții propriu zise:
Dozare 10x 2
Exerciții revenire: T1 -Flexie coate 90 Ex 1P.I. - Stând
Ex 1: P.I. - Stând T2 - Revenire P.I. T1 -Flexie coate 90
T1 - Flexie MS 45 Dozare 10x 2 T2 - Revenire P.I.
T2 - Revenire la P.I. Exerciții propriu zise: Dozare 10x 2
Dozare 10 x 2 Ex 1P.I. - Stând
T1 -Flexie coate 90
Ex 2: P.I- Stând Ex 2: P.I- Stând T2 - Revenire P.I.
T1. Abducție M S drept 90 grade T1. Abducție M S drept 90 grade Ex 2: P.I- Stând Dozare 10x 2
Exerciții revenire: T2- Flexie cot stâng T2- Flexie cot stâng T1. Abducție M S drept 90 grade Ex 2: P.I- Stând
Ex 1: P.I. - Stând T3- Flexie cot drept T3- Flexie cot drept T2- Flexie cot stâng T1. Abducție M S drept 90 grade
T1 - Flexie MS 45 T4- Revenire la T1 T4- Revenire la T1 T3- Flexie cot drept T2- Flexie cot stâng
T2 - Revenire la P.I. Dozare : 8 x 4 Dozare : 8 x 4 T4- Revenire la T1 T3- Flexie cot drept
Dozare 10 x 2 Ex.2. P.I. - Stând Dozare : 8 x 4 T4- Revenire la T1
T1 -Flexie coate 90 Dozare : 8 x 4
T2- Pronație ambela mâini
T3- Supinație ambele mâini
Ex.2. P.I. - Stând Ex.2. P.I. - Stând
T4 - Revenire P.I.
T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90
Dozare 10 x 4
T2- Pronație ambela mâini T2- Pronație ambela mâini
Ex2: P.I. - Stând T3- Supinație ambele mâini T3- Supinație ambele mâini
T1 - Flexie MI dr 90, flexie T4 - Revenire P.I. T4 - Revenire P.I.
genunchi stang 90 Dozare 10 x 4 Ex.2. P.I. - Stând Dozare 10 x 4
T2- Revenire la P.I. T1 -Flexie coate 90
T3- Flexie MI stg 90, flexie T2- Pronație ambela mâini
Ex2: P.I. - Stând genunchi drept 90 Ex.3. P.I. T6- Stând Ex.3. P.I. T6- Stând T3- Supinație ambele mâini
T1 - Flexie MI dr 90, flexie T4 - Revenire la P.I. T1, T5 -Flexie M S T1, T5 -Flexie M S Ex.3. P.I. T6- Stând T4 - Revenire P.I.
genunchi stang 90 Dozare 5 x4 T2,T4- Flexie cot stâng T2,T4- Flexie cot stâng T1, T5 -Flexie M S Ex.3. P.I. T6- Stând Dozare 10 x 4
T2- Revenire la P.I.
T3- Flexie MI stg 90, flexie T3- Flexie cot drept, revenire T3- Flexie cot drept, revenire T2,T4- Flexie cot stâng T1, T5 -Flexie M S
genunchi drept 90 Ex.3. P.I. T6- Stând Dozare 10 x 6 Dozare 10 x 6 T3- Flexie cot drept, revenire T2,T4- Flexie cot stâng
T4 - Revenire la P.I. T1, T5 -Flexie M S Dozare 10 x 6 T3- Flexie cot drept, revenire
Dozare 5 x4 T2,T4- Flexie cot stâng Dozare 10 x 6
T3- Flexie cot drept, revenire
Ex.3. P.I. T6- Stând Ex.3. P.I. T6- Stând
Dozare 10 x 6
T1, T5 -Flexie M S T1, T5 -Flexie M S
T2,T4- Flexie cot stâng T2,T4- Flexie cot stâng
T3- Flexie cot drept, revenire T3- Flexie cot drept, revenire
Ex3. P.I. - Stând Dozare 10 x 6 Dozare 10 x 6
T1 - Aplecare trunchi Ex.3. P.I. T6- Stând
T2- Revenire P.I. T1, T5 -Flexie M S
Dozare 5x2 T2,T4- Flexie cot stâng
T3- Flexie cot drept, revenire
Ex3. P.I. - Stând Ex.4 P.I. - Stând Ex.4 P.I. - Stând Dozare 10 x 6
T1 - Aplecare trunchi T1 -Flexie coate 90 T1 -Flexie coate 90 Ex.4 P.I. - Stând
T2- Revenire P.I. T2- Pronație ambela mâini T2- Pronație ambela mâini T1 -Flexie coate 90 Ex.4 P.I. - Stând
Dozare 5x2 T3- Supinație ambele mâini T3- Supinație ambele mâini T2- Pronație ambela mâini T1 -Flexie coate 90
T4 - Revenire P.I. T4 - Revenire P.I. T3- Supinație ambele mâini T2- Pronație ambela mâini
Ex 4: P.I- Stând Dozare 10 x 4 Dozare 10 x 4 T4 - Revenire P.I. T3- Supinație ambele mâini
T1. Abducție M S drept 90 grade
Dozare 10 x 4 T4 - Revenire P.I.
T2- Flexie cot stâng
Dozare 10 x 4
T3- Flexie cot drept
Ex 4: P.I- Stând
T4- Revenire la T1
T1. Abducție M S drept 90 grade
Ex 4: P.I- Stând Dozare : 8 x 4
T2- Flexie cot stâng
T1. Abducție M S drept 90 grade
T3- Flexie cot drept
T2- Flexie cot stâng
T4- Revenire la T1
T3- Flexie cot drept
Dozare : 8 x 4
T4- Revenire la T1
Dozare : 8 x 4 Ex 4: P.I- Stând
T1. Abducție M S drept 90 grade
Ex 5: P.I- Stând Ex 5: P.I- Stând T2- Flexie cot stâng
T1. Abducție M S drept 90 grade T1. Abducție M S drept 90 grade T3- Flexie cot drept
Ex 5: P.I- Stând
T2- Flexie cot stâng T2- Flexie cot stâng T4- Revenire la T1
T1. Abducție M S drept 90 grade Ex 5: P.I- Stând
T3- Extensie cot stâng ,Flexie cot drept T3- Extensie cot stâng ,Flexie cot drept Dozare : 8 x 4
T2- Flexie cot stâng T1. Abducție M S drept 90 grade
T4- Revenire T4- Revenire T3- Extensie cot stâng ,Flexie cot drept T2- Flexie cot stâng
Dozare : 8 x 4 Dozare : 8 x 4 T4- Revenire T3- Extensie cot stâng ,Flexie cot drept
Exerciții revenire Dozare : 8 x 4 T4- Revenire
Ex 1: P.I. – stand Dozare : 8 x 4
T1- Abducție M S
T2- Adducție MS Exerciții revenire
Dozare: 10 x 2 Ex 1: P.I. – stand
T1- Abducție M S
Exerciții de revenire T2- Adducție MS
Ex.1: P.I. – Decubit ventral
Dozare: 10 x 2
T1 - Flexie Genunchi stâng
T2 – revenire
Dozare 10 x 2
Exerciții de revenire Exerciții de revenire
Exerciții de revenire
Ex.1: P.I. – Decubit ventral Ex.1: P.I. – Decubit ventral Exerciții de revenire Ex.1: P.I. – Decubit ventral
T1 - Flexie Genunchi stâng T1 - Flexie Genunchi stâng Ex.1: P.I. – Decubit ventral Exerciții de revenire T1 - Flexie Genunchi stâng
T2 – revenire T2 – revenire T1 - Flexie Genunchi stâng Ex.1: P.I. – Decubit ventral T2 – revenire
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2 T2 – revenire T1 - Flexie Genunchi stâng Dozare 10 x 2
Ex 2: P.I. - Stând, Dozare 10 x 2 T2 – revenire
T1- Flexie MS 90 grade Dozare 10 x 2
Ex.2: P.I. – Decubit ventral T2 - Flexie MS 180 grade
T1 - Flexie Genunchi drept T3- Abducție 90 grade Ex 2: P.I. - Stând,
T2 – revenire l T4.- revenire la P.I. T1- Flexie MS 90 grade
Dozare 10 x 2 Dozare: 8 x 4 T2 - Flexie MS 180 grade
T3- Abducție 90 grade
Ex.2: P.I. – Decubit ventral Ex.2: P.I. – Decubit ventral T4.- revenire la P.I.
Ex.2: P.I. – Decubit ventral
T1 - Flexie Genunchi drept T1 - Flexie Genunchi drept Ex.2: P.I. – Decubit ventral T1 - Flexie Genunchi drept Dozare: 8 x 4
T2 – revenire l T2 – revenire l T1 - Flexie Genunchi drept Ex.2: P.I. – Decubit ventral T2 – revenire l
Dozare 10 x 2 Dozare 10 x 2 T2 – revenire l T1 - Flexie Genunchi drept Dozare 10 x 2
Dozare 10 x 2 T2 – revenire l
Dozare 10 x 2

Ex3:P.I. – Decubit ventral


T1 - Flexie Genunchi
T2 – Revenire . Ex 3. P.I.- stand cu picioarele depărtate
Dozare: 10 x 2 T1- Abducție MS
T2- Înclinare trunchi către dreapta
T3- înclinare trunchi către stânga , revenire Ex3:P.I. – Decubit ventral Ex3:P.I. – Decubit ventral Ex3:P.I. – Decubit ventral Ex 3. P.I.- stand cu picioarele depărtate
T1 - Flexie Genunchi T1 - Flexie Genunchi Ex3:P.I. – Decubit ventral T1 - Flexie Genunchi
T4- revenire T1 T1- Abducție MS
T2 – Revenire . T2 – Revenire . T1 - Flexie Genunchi Ex3:P.I. – Decubit ventral
Dozare: 10 x 4 T2 – Revenire . T2- Înclinare trunchi către dreapta
Dozare: 10 x 2 Dozare: 10 x 2 T2 – Revenire . T1 - Flexie Genunchi Dozare: 10 x 2 T3- înclinare trunchi către stânga , revenire
Dozare: 10 x 2 T2 – Revenire .
T4- revenire T1
Dozare: 10 x 2
Dozare: 10 x 4