Sunteți pe pagina 1din 11

Aplicații ale undelor

electromagnetice
PĂRĂU EMANUEL
Definiție 2

subsol
 Undele
electromagnetice sau radi
ația
electromagnetică suntfen
omene fizice în general
naturale care constau într-
un câmp electric și
unul magnetic în același
spațiu și care se generează
reciproc pe măsură ce se
propagă.
Clasificare 3

subsol
În funcție de frecvența sau lungimea de undă cu care radiația
se repetă în timp, respectiv în spațiu, undele
electromagnetice se pot manifesta în diverse forme.
Spectrul radiațiilor electromagnetice este împărțit după
criteriul lungimii de undă în câteva domenii, de la
frecvențele joase spre cele înalte:
 radiațiile (undele) radio
 microunde
 radiații infraroșii,
 radiații luminoase,
 radiații ultraviolete,
 radiații X (Röntgen),
 radiații "γ" (gamma - literă greacă).
Mecanism de funcționare 4

subsol
 Undele electromagnetice au fost prezise
teoretic de ecuațiile lui Maxwell și apoi
descoperite experimental de Heinrich Hertz.
Variația unui câmp electric produce un câmp
magnetic variabil, căruia îi transferă în același
timp și energie. La rândul ei, energia
câmpului magnetic variabil creat, generează
un câmp electric care preia această energie. În
acest fel energia inițială este transformată
alternativ și permanent dintr-o formă
(electrică în magnetică și invers) în cealaltă,
iar procesul se repetă ducând la propagarea
acestui cuplu de câmpuri. Trebuie totuși
subliniat că există în procesul menționat și
pierderi de energie (amortizări) ce însoțesc
fenomenul.
1.Razele X 5

subsol
 Radiația (razele) X sau radiația
(razele) Röntgen sunt radiații
electromagnetice ionizante, cu
lungimi de undă mici, cuprinse
între 0,01 și 100 Å. Razele X
formează radiația X, o formă de
radiație electromagnetică.
Lungimile de undă ale razelor X 6

subsol
 Cele mai multe raze X au o lungime de undă
cuprinsă între 0,01 și 10 nanometri,
corespunzând frecvențelor cuprinse între 30
petahertz și 30 exahertz (3 × 1016 Hz până la
3 × 1019 Hz) și energii cuprinse între 100 și
110 keV. Lungimile de undă cu raze X sunt
mai scurte decât cele ale razelor UV și de
obicei sunt mai lungi decât cele ale radiațiilor
gamma.
Utilizari medicale ale razelor X 7

subsol
 Radiografia proiecțională - este practica de a produce
imagini bidimensionale utilizând radiatia cu raze X
 Tomografia computerizata - este o modalitate
imagistică medicală în care imaginile tomografice sau
felii de zone specifice ale corpului sunt obținute dintr-o
serie mare de imagini cu raze X bidimensionale luate în
diferite direcții.
 Fluoroscopia - este o tehnică de imagistică utilizată în
mod obișnuit de medici sau terapeuți radiologi pentru a
obține imagini în mișcare în timp real ale structurilor
interne ale unui pacient prin utilizarea unui fluoroscop.
 Radioterapia - Radiografiile cu raze X sunt utilizate
pentru tratarea cancerelor de piele utilizând raze X de
raze reduse, în timp ce grinzile energetice mai mari sunt
utilizate pentru tratarea cancerului în organism, cum ar
fi creierul, plămânul, prostata și sânul
2.Undele radio 8

subsol
 Undele radio sunt unde
electromagnetice utilizate în special
pentru transmisii de radio și televiziune,
cu frecvențe de la câțiva kilohertzi până
la câțiva gigahertzi (1 GHz = 109 Hz). În
anumite aplicații speciale însă domeniul
de frecvențe poate fi mult extins. Astfel,
în comunicațiile cu submarinele se
folosesc uneori frecvențe de doar câțiva
hertzi, iar în comunicațiile digitale fără
fir sau în radioastronomie frecvențele
pot fi de ordinul sutelor de gigahertzi.
Schema animată de radiații ale undelor 9

radio

subsol
Folosiți slideshow-ul ca să fucționeze videoclipul
Alte utilizări practice ale undelor radio 10

subsol
Wireless
Wi-Fi este o tehnologie radio folosită deseori
la implementarea rețelelor locale de
calculatoare de tip rețea locală fără fir
(Wireless Local Area Network, WLAN). Un
WLAN este un sistem de comunicații
implementat ca extensie la, sau ca alternativă
pentru o rețea locală (LAN) cablată, într-o
clădire sau campus, combinând conectivitatea
la viteză mare cu mobilitatea utilizatorilor,
într-o configurație mult simplificată.
Bibliografie 11

subsol
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_electromagnetic%C4%83
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_X
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Unde_radio
 https://prezi.com/ief9jj-buiww/aplicatii-ale-undelor-radio/