Sunteți pe pagina 1din 27

EVENIMENT NAȚIONAL

PREVENIREA TRAFICULUI
DE PERSOANE

Eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul


proiectului „Improving parenting and child participation:
facilitating transition from lower to upper secondary
education - National Parenting Level”, în parteneriat cu
Reprezentanța UNICEF în România.
Căsătoria prin conveniență și căsătoria forțată
• Că să toria prin conveniență este o practică destul de ră spâ ndită
printre stră inii care își doresc cetățenia unei ță ri, astfel încâ t să
poată beneficia de anumite oportunită ți pe care le oferă țara
respectivă . Aceste persoane plă tesc pentru o căsă torie fictivă .

• În ță rile unde este popular turismul sexual, persoane din ță ri


dezvoltate se că să toresc cu fete tinere, pe care le exploatează
sexual o perioadă , apoi le lasă în timp ce aceștia se întorc în ță rile
de origine.
Exploatare sexuală
•Majoritatea victimelor care sunt exploatate sexual sunt persoanele de sex
feminin.
•În Europa, un traficant poate cumpă ra o fată cu 2.500 dolari, iar în Nepal,
India sau Bangladesh cu numai cu 5 dolari.
•Odată ajunse în rețea, femeile și fetele sunt obligate și forțate să se
prostitueze. Multe dintre aceste victime ajung să contacteze diverse boli,
printre care și virusul HIV.
•De asemenea, fetele ajung dependente de droguri și alcool.
Videochatul
• Practicarea videochatului este o activitate legală în Româ nia.
• Persoanelor care ajung să lucreze în această industrie li se promit
salarii mari, formă ri, echipament tehnic, intimitate și securitate.
• Traficanții promovează ideea că acestea pot practica videochatul
pe site-uri unde concetă țenii nu au acces.
• Adesea persoanele sunt filmate în ipostaze jenante și apoi
amenințate de că tre traficanți că vor trimite filmulețele familiilor
sau persoanelor apropiate, astfel încâ t acestea sunt obligate să
ră mâ nă în industrie.
Munca forțată
• După exploatarea sexuală , exploatarea în câ mpul muncii ocupă un loc
important.
• Emigranții sunt, în mod special, vulnerabili la această formă de trafic.
• Femeile și fetele sunt adesea exploatate în servitutea domestică sau
robie prin datorie.
• Unii dintre muncitori moștenesc datoria pă rinților, astfel devin sclavii
celui că ruia pă rinții îi datorează bani.
• În Asia de Sud sunt milioane de oameni care muncesc forțat ca să
achite datoria stră bunicilor lor.
Traficul de organe
• Comercializarea organelor a devenit o afacere atractivă pentru
traficanți, intensificâ ndu-se în ultimele decade.
• Oameni să raci sau fă ră educație își vâ nd organele care sunt
revâ ndute de că tre traficanți pe piața neagră la sume exorbitante
(peste 150.000 dolari).
• Cei mai mulți clienți pe piața neagră provin din SUA, Canada și din
Vestul Europei.
• Schema este simplă :
• Oamenii din ță rile în curs de dezvoltare vâ nd organele, iar cei din
ță rile bogate le cumpă ră , de regulă prin diferiți intermediari.
Traficul de organe
Micile infracțiuni
• O altă formă de trafic de persoane destul de întâ lnită sunt micile
infracțiuni care se fac prin intermediul grupă rilor infracționale.
• Mulți copii de 12-14 ani sunt cooptați în aceste grupă ri
criminale. Mulți dintre ei sunt atrași la început de curiozitate, dar
odată ce aceștia se decid să iasă din grupare, chiar dacă au un rol
marginal, sunt amenințați și bă tuți.
• Membrii sunt supuși la diverse tâ lhă rii și ră fuieli cu alte bande.
De multe ori, li se încredințează arme ale membrilor importanți
ca să demonstreze devotament și curaj.
HelpLine antitrafic

Pentru informații și sfaturi în vederea evită rii unei situații de


trafic de persoane, puteți apela HelpLine

0 800 800 678 (apel național gratuit)

sau 004 021 313 31 00 (apelabil și din stră ină tate).


Vă mulțumim!
Puteți lua legă tura cu noi prin:
Platforma QIE
https://www.qie.ro/platforma/
https://www.qie.ro/ptp/
E-mail: contact@qie.ro

Asociația HoltIS
https://holtis.ro/
https://www.facebook.com/HoltIasi