Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea de Stat Tiraspol

Facultatea de Geografie

Inundațiile
A realizat: Zama Linda, studenta gr.402
A verificat: Puțuntică Anatolie, Dr.conf.univ

Chișinău, 2021
CUPRINS:

I. Ce sunt inundaţiile?
II. Cum se produce inundaţia?
III. Cum pot fi limitate efectele inundaţiilor?
IV. Boli post-inundaţii
V. Reguli de comportare şi acţiune în caz de inundaţii
Concluzie
Bibliografie
I.Ce sunt inundaţiile?

 Inundaţiile sunt volume de


apă ce trec peste albiile
râurilor, lacurilor sau
coastelor oceanelor,
scufundând regiuni întregi
de pământ.

Inundaţiile sunt
evenimente naturale în
evoluţia fiecărui lac, râu sau
ocean.
Inundaţiiile pot fi
cauzate de:

 Precipitaţii intense şi
prelungite
 Prăbuşirea barajelor
 Valuri cauzate de furtună,
cutremure
 Topirea bruscă a
zăpezilor.
 Inundaţia apare atunci când albia unui râu nu poate prelua toată
apa provenită din precipitaţii.
 Apele râurilor mari cresc şi scad mai încet decât cele ale râurilor
mici. Astfel, într-un bazin hidrografic mic este posibil ca apele unui
râu să crească sau să scadă într-un interval de la câteva minute la
câteva ore.
 În cazul râurilor mari, creşterea şi descreşterea apelor poate dura
mai mult deoarece este nevoie de timp pentru scurgerea apei ce cade
în amonte.
 Inundaţiile produse de revărsările
naturale ale cursurilor de apă, datorate
creşterii debitelor sau blocajelor
produse de gheţari, aluviuni;

 Inundaţiile produse de scurgerile de pe


versanţi, datorate căderii unor mari
cantităţi de precipitaţii într-un timp
scurt;

 Inundaţiile produse de accidentele la


construcţiile hidrotehnice;
Construirea de
diguri de
protecţie
 COD ROŞU – risc de viituri majore; ameninţare directă şi
generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor;

 COD PORTOCALIU – risc de viituri generatoare de


revărsări importante susceptibile de a avea impact
semnificativ asupra vieţii colectivităţii şi siguranţei bunurilor
şi persoanelor;

 COD GALBEN – risc de viituri sau creşteri rapide ale


nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar
necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere
expuse la inundaţii;
 Pădurea intervine în reglarea
umidităţii aerului şi a solului,
reţinerea temporară a
precipitaţiilor pe coronament, cu
asigurarea  infiltrării lor treptate
în sol.
      
 Iarna pădurea asigură
acumularea uniformă a zăpezii iar
primăvara asigură topirea treptată
a zăpezii acumulate şi infiltrarea
apei în sol. În bazinele hidrografice
bine împădurite nu se produc
fenomene torenţiale.
 Cele mai frecvente boli infecţioase care apar în urma
inundaţiiilor sunt:
- hepatita de tip A;
- febra tifoidă;
 Cele mai eficiente măsuri de înlăturare a acestor epidemii
sunt:
- vaccinarea;
- dezinfectarea cu var cloros a fântânilor, caselor şi
beciurilor în care a băltit apa;
 Consumul apei se va face la 30 de minute de la fierbere.
 Se păstrează igiena corporală şi se va evita expunerea
prelungită la frig.
5. Reguli de comportare şi acţiune în caz de inundaţii
 Înainte de producerea inundaţiei:
 informaţi-vă despre semnalele de alarmare şi despre
procedurile de evacuare;
 În cazul riscului iminent de inundaţie, opriţi dispozitivele de
încălzire, de alimentare cu gaz şi electricitate;
 Mutaţi mobila, aparatele electrocasnice şi alte obiecte
personale la etaj;
 Puneţi substanţele toxice la un loc sigur.
În timpul inundaţiei:
 Fiţi calm;
 Avertizaţi-vă vecinii şi ajutaţi persoanele cu dezabilităţi, copiii
şi bătrânii;
 Informaţi-vă despre evoluţia pericolului;
 Nu folosiţi telefonul decât pentru situaţii de extremă urgenţă,
pentru a nu încărca reţeaua;
 Părăsiţi cât mai repede locuinţa dacă vi se cere acest lucru de
către cei însărcinaţi cu operaţiunile de evacuare;
 Folosiţi itinerarul indicat de cei responsabili;
 Luaţi cu dvs doar ceea ce este absolut necesar (acte,
medicamente).
După producerea inundaţiilor:
 Ajutaţi pe cei răniţi;
 Urmăriţi instrucţiunile date de cei responsabili;
 Fiţi atenţi înainte de a intra în casă; verificaţi soliditatea
structurii (crăpături ale tavanelor, pereţilor, alte dărămături
periculoase, geamuri sparte);
 Nu rămâneţi într-o casă unde este apă stătută;
 Nu consumaţi decât apă fiartă sau îmbuteliată;
 Nu folosiţi instalaţiile de gaz, apă, electricitate decât atunci
când vi se permite;
 Potrivit specialiştilor, cele mai afectate oraşe de inundaţii se
găsesc în SUA, Japonia, China, India şi Thailanda.
 Primele oraşse din top sunt:
1. Guangzhou (China);
2. New York (SUA);
3. Kalkuta (India);
4. Shanghai (China);
5. Mumbai (India);
6. Tianjin (China)
Inundaţiile din 2009
 Martie 2009: Jakarta (Indonezia)
 Pe 27 martie 2009, s-a rupt barajul de la sud-vest de Jakarta, după
ore de ploaie torenţială.
 Au murit 60 de oameni.
Martie-Aprilie 2009: Australia
 La sfârşitul lui martie 2009, coasta de est a Australiei a fost
afectată de inundaţii, în urma celor 30 de ore de ploi
neîntrerupte.
 Inundaţiile au scos crocodilii pe străzi.
Aprilie 2009: Statele Unite ale Americii

 În aprilie 2009, statele americane Dakota de Nord, Dakota


de Sud, Minnesota, Ontorio au fost afectate de inundaţii din
cauza revărsării apelor râului Red River din cauza topirii
zăpezilor şi a ploilor;
Red River
Mai 2009: Brazilia
 În mai 2009, teritoriul de
nord-est al Braziliei, o
zonă asociată mai des cu
dificultăţi cauzate de
secetă, a fost afectat de
inundaţii din cauza
ploilor torenţiale.
 În acelaşi timp, 95 de
oraşe din partea de sud a
Braziliei se confruntau cu
probleme din cauza lipsei
de ploaie.
Brazilia
Brazilia
Concluzie:
În concluie, pot spune că inundaţiile constituie unele
dintre fenomenele naturale care au marcat şi marchează
profund dezvoltarea societăţii umane, ele fiind din punct de
vedere geografic cele mai răspândite dezastre de pe glob şi
totodată şi cele mai mari producătoare de pagube şi victime
omeneşti.
Bibliografie:

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Inunda%C8%9Bie
2.http://www.isudobrogea.ro/wp-
content/uploads/2012/05/Masuri-de-prevenire-si-protectie-in-
caz-de-inundatii.pdf
3.https://www.slideshare.net/andreeabiancadanila/inundatiil
e
4. https://www.slideserve.com/tori/inunda-iile-cauze-forme-
de-manifestare-efecte-modalit-i-de-combatere
5. RISCURI GEOGRAFICE CURS_doc.pdf