Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu ”

Catedra de Ortodonție

Tema:Forma anatomică a inocluziei verticale.Cauzele și descrierea


aspectului facial al pacientului
 Inocluzia verticală este un sindrom caracterizat de existența unor tulburari în
plan vertical, reprezentate de lipsa contactelor dintre cele două șiruri dentare
antagoniste, conturate și extinse în mod variat.De cele mai multe ori anomalia
se prezintă sub forma unei entități de sine stătătoare dar cu etiologie și evoluție
foarte variate.
 Școala franceză, reprezentată de Izard și Chateu, considerând anomaliile
dento-alveolar maxilare ca tulburări de dezvoltare neproporționale la nivelul
celor 3 segmente ale aparatului dento-maxilar(maxilare,alveole,dinți),împarte
factorii cauzali în factori ereditari, factori congenitali,factori generali,factori
funcționali,factori locali.
 Cea mai frecventă cauză generală implicată în etiologia ocluziei deschise este
rahitismul.Din cauza calcificării defectuoase,în rahitism,oasele rămân plastice și
deformabile sub influența contracțiilor musculare antagoniste(mușchii coborâtori și
tidicători ai mandibulei) apărând deformări caracteristice ale arcadelor maxilare și
mandibulare,bolții palatine și mandibulei.
 Se produce o deformare a unghiului ramului orizontal al mandibulei și o deschidere
mai mare a unghiului format de marginea posterioară și marginea inferioară a
mandibulei(unghiul Go mai mare de 120*)
 Apare o infraalveolo-denție frontală agravată de reducerea dimensiunilor dinților prin
prezența hipoplaziilor și hipocalcifierilor dentare.