Sunteți pe pagina 1din 7

RESURSELE

UMANE ŞI
DEZVOLTAREA
A. RESURSELE UMANE

• resursele umane: totalitatea persoanelor care pot


desfășura activități specifice prin recursul la creativitate,
inițiativă, mentalități, tradiții, etc.
• Resursele umane conţin următoarele
caracteristici:
-elemente cantitative
Ex: numărul de locuitori, populația activă, populația aptă pentru muncă
 structura şi pregătirea profesională
Ex: nivel de instruire, categorii profesionale, etc.
- gradul de înnoire a populaţiei
- elemente psihologice şi sociale
B. DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE
- reprezintă trecerea de la o stare calitativă veche la una nouă,
de la simplu la complex; de la un model economic depășit la
un model sustenabil, durabil, tendința fiind spre IDEALUL
UMAN
- gradul de pregătire a resurselor umane este inclus în mai
multe sisteme de management cu performanţe diferite;
- comunităţi agricole
- intreprinderi industriale
- servicii
- cercetare ştiinţifică
- tehnologie
- educaţie
Indicele de dezvoltare umană (I.D.U.)
scala 0 la 1
- reprezintă cel mai bun indicator al dezvoltării unui stat
- se calculează în fiecare an pe baza următorilor parametrii:
 economici (P.I.B/cap loc.)

 demografici (speranța de viață, mortalitatea infantilă)

 socio-culturali (grad de alfabetizare, numărul de școli, profesori,

acces la servicii medicale, numărul de medici, spitale, etc.)


Formula de calcul a I.D.U.
- IDU = Ilong. + Ied. + Iv , unde
IDU = indicele dezvoltãrii umane;
Ilong. = indicele de longevitate;
Ied. = indicele de educație;
Iv = venitul pe cap de locuitor
HARTA INDICELUI DE DEZVOLTARE UMANĂ – pe nivele

██  înalt (0,800-1,00) ██  scăzut (0,300-0,499)

██  mediu (0.500-0.799) ██ date necunoscute

7/5/21 05:23 PM
IDU pentru România se situează în jurul valorii de 0.802,
plasând ţara noastră pe locul 50 din 188 de ţări, într-un
clasament în care poziţia de top e ocupată de Norvegia
(0,949), iar cea mai prost  plasată ţară este Republica
Centrafricană (0,352).

în ultimii 10 ani România s-a aflat pe un trend ascendent în


ceea ce priveşte IDU

S-ar putea să vă placă și