Sunteți pe pagina 1din 4

Expertiza CEAI

Sesiunea 1 APRILIE 2011


Expertiza ceai
 1 aprilie 2011
 material didactic:
 portofoliu de standarde în domeniul ceaiului în română

şi engleză (site curs Moodle)


 expertiza si raportul de expertiza (saptamana 3, site

curs Moodle)
 tema inainte de intrarea in laborator
 documentare la zi în domeniul etichetării produselor în

România şi Europa, din care nu lipsesc


 Etichetarea alimentelor preambalate – norme ANPC
 Cartea verde privind calitatea produselor agricole
 HG nr. 106/2002 (M.O. nr. 147/ 27.03.2002) privind etichetarea
alimentelor

08/17/21 APLICATII PRACTICE 2


Cafea, dulciuri, bauturi racoritoare
Expertiza ceai
 1 aprilie 2010
 Obiective specifice pentru sesiunea curentă:
1. însuşirea legislaţiei în vigoare referitoare la evaluarea si
inscriptionarea ambalajelor pentru industria alimentara;
2. primirea instiintarii de numire ca expert;
3. preluarea portofoliului de documente pentru speţă şi a
dovezilor probatorii;
4. examinarea organoleptică a probelor de ceai,
5. examinarea mostrelor comericiale din punct de vedere al
inscriptionarii;
6. determinarea conţinutului de apă prin uscare la 103 C pentru
probele de ceai;
7. Evaluarea buletinului de analiză furnizat de o terţă parte;
8. evaluarea aromei, gustului şi acidităţii folosind metoda
senzorială, monitorizarea pH-ului infuziilor

08/17/21 APLICATII PRACTICE 3


Cafea, dulciuri, bauturi racoritoare
Expertiza ceai
 1 aprilie 2011
 locatie: L107
 durata: 14-20
 echipament: halat de laborator

Accesul in laborator este conditionat de


indeplinirea sarcinilor de documentare
anuntate!

08/17/21 APLICATII PRACTICE 4


Cafea, dulciuri, bauturi racoritoare