Sunteți pe pagina 1din 21

TRAFICUL

DE FIINȚE
UMANE
“OMUL ÎMPOTRIVA OMULUI”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

01 - definirea în mod corect noţiunile: trafic de fiinţe umane,


recrutor, victimă, prostituţie;
02 - descrierea etapelor traficului de fiinţe umane.
03 - descoperirea indiciilor care pot anticipa expunerea la
pericolul de a deveni victimă a traficului.
04 - enumerarea cel puţin două modalităţi de implicare a
tinerilor în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în
urma dezbaterilor din clasă;
05 – manifestarea compasiunii sincere faţă de victimele
traficului de fiinţe umane.
CE ESTE TRAFICUL DE FIINTE UMANE?

Traficul de fiinte umane este ilegal. Este o violare a


numeroase legi internationale si a drepturilor omului si este
realizat de criminali care adesea sunt membri ai unor retele
criminale trans-nationale foarte bine organizate. Traficantii
transporta victimele prin tara, dar si mai des peste hotare.
Victimele sint lipsite de drepturile de baza, vandute si
inrobite, fortate sa lucreze ca sclave sexuale sau ca lucratori
necalificati. Victimele de regula sunt violate, brutalizate sau
chiar torturate.
CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINŢE
UMANE ŞI CINE POT FI VICTIME ALE
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele


trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul
statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. 
CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE
TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt


traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care
sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge
cifre de milioane;
Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi
fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice
prostituţia;
Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt
minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt
preluate organele;
ACEST FENOMEN INFRACŢIONAL ARE TREI
ELEMENTE CARACTERISTICE:

Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea


de persoane;
ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de
constrîngere care nu implică violenţa, precum frauda sau
înşelăciunea;
exploatarea, în special pentru munca forţată în construcţii,
agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie
şi diverse forme de exploatare sexuală.
Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi,
femei şi copii. Traficul de persoane poate avea loc în
străinătate, dar şi în Republica Moldova.
CUM POATE APĂREA TRAFICUL
DE FIINŢE UMANE:
În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot
fi atît femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise
locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată
ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor,
acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin
urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un
salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca
să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar
sfîrşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”,
dependenţa de droguri sau violenţă.
CARE SUNT SEMNELE DIRECTE ALE
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de


trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin
încheierea căsătoriilor fictive, etc.;
Transportare - presupune deplasarea persoanei peste hotare,
pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport,
adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot
a rîurilor, etc.)
Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane
prin vînzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în
contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu
sau fără răscumpărare;
Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns
pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de
poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe
traficanţii;
Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;
Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la
victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de
şedere, ş.a.;
Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării
unei datorii prestabilite nejustificat - presupune situaţia, în
care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de
circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul
achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale
sau ilegale;
Îngrădirea la libera circulaţie - Victima este privată de
libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în
perimetrul unei zone restrînse, adesea în scopul evitării
contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui
randament al muncii maximal;

Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de


regulă faţă de migraţii ilegali.
În cazul în care a-ţi fost atras/ă în una din situaţiile expuse
mai sus, sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate
drept victime ale traficului de fiinţe umane, MAEIE
recomandă de a semnala neîntîrziat autorităţile locale de
poliţie, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale
Republicii Moldova.
Ce li se intimpla traficantilor?

• - faptele savirsite de recrutori, calauze, gazde, traficanti


sint considerate infractiuni.
• - infractiunile comise se pedepsesc conform: Legii privind
prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata
in Monitorul Oficial nr. 783/11 decembrie 2001s Codului
Penals Ordonantei de Urgenta nr. 112/2001.
• - pedepse prevazute: de la 3 ani inchisoare la detentia pe
viata, in functie de gravitatea faptei, de urmarile asupra
victimei, de virsta acesteia.
• - sint pedepsite si infractiunile asociate direct sau indirect
cu traficul de persoane: inselaciune, trecerea frauduloasa
a frontierei, fals si uz de fals, sechestrare, viol, lovire si
vatamare corporala, amenintare si santaj, constringere,
dare si luare de mita, proxenetism.
• - in cazul traficantilor, raspunderea penala apare si in
cazurile in care persoanele traficate si-au dat
consimtamintul.
CARE SUNT ŢĂRILE DE DESTINATIE?
Majoritatea femeilor traficate din Moldova se pomenesc
in tari in care organele de drept sunt inactive, iar
situatia politica — instabila. Traficantii prospera acolo
unde autoritatile locale intorc capul sau nu au mijloace
sau vointa politica pentru a pune capat acestor
activitati criminale. Tarile de destinatie sunt in special
tarile balcanice (Macedonia, Bosnia, Albania si
regiunea Kosovo a Serbiei). Femeile de asemenea
ajung in Occident, Rusia, Turcia, Emiratele Arabe Unite
si Israel. In Balcani, consumatorii serviciilor sexuale
sunt localnicii, dar deseori si militari din trupele
internationale de mentinere a pacii, stationate in aceste
zone. In alte tari, victimele sunt vandute in verigile
sclaviei sexuale sau sunt utilizate in munca fortata.
ARGUMENTAŢI
(EXPLICAŢI) SINTAGMA:
Traficul de fiinţe umane - Omul împotriva omului.
CUM POT OPRI UN TRAFICANT SI CUM POT
FI DE AJUTOR IN CONTRACARAREA
TRAFICULUI?

Cel mai potrivit mod de a opri traficul este de-i oferi tinerilor
loc de munca, pentru ca sa-si poata intretine familia. Cea mai
mare problema pentru Romania este lipsa unor locuri de
munca si salariile foarte mici.
Va puteti aduce contributia prin a conlucra cu organele de
drept in identificarea si retinerea traficantilor. Recunoasteti
unele semne si fiti deosebit de atenti cu persoanele care
ofera pasapoarte, vize sau contracte false pentru lucru in
strainatate.
REPATRIEREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE
UMANE

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a


traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de
repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat
sector de poliţie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova
precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.