Sunteți pe pagina 1din 19
Subconştientul Proiect realizat de: Dumitru Anca Dinu Andreea Hera Oana Iordache Denisa Matei Manuela
Subconştientul Proiect realizat de: Dumitru Anca Dinu Andreea Hera Oana Iordache Denisa Matei Manuela
Subconştientul
Proiect realizat de:
Dumitru Anca
Dinu Andreea
Hera Oana
Iordache Denisa
Matei Manuela
Subconstientul reprezintă partea ascun- să a creierului nostru şi, în acelaşi timp, partea care ne influenţează
Subconstientul
reprezintă partea ascun-
să a creierului nostru şi,
în acelaşi timp, partea
care ne influenţează în
mod decisiv, pe tot par-
cursul vieţii.
Programarea lui
pozitivă poate să facă
adevărate minuni.
Capacităţile subconştientului Există mai mult de zece miliarde de celule în creierul omului, dintre care majoritatea
Capacităţile subconştientului
Există mai mult de zece miliarde de celule în creierul omului, dintre
care majoritatea se găsesc în zona inconştientă. Fiecare celulă are
posibilitatea de a înregistra în jur de 100 000 de coduri, care corespund
unor bucăţi de informaţie.
Subconştientul nostru capteză în permanenţă informaţiile din jurul
nostru, emoţiile, senzaţiile, imaginile, sunetele şi gusturile, pentru ca apoi
să le claseze şi să le organizeze.
Aceste procese pun în continuu în joc miliarde de operaţii cu un
timp de răspuns foarte scurt. De exemplu, un om de treizeci de
ani a acumulat în jur de trei trilioane de amintiri (majoritatea
blocate de spiritul conştient) care s-au înscris în subconstient.
Conştientizarea acestei capacităţi fenomenale a subconştientului de a stoca informaţiile din viaţa dumneavoastră şi înţelegerea principiului
Conştientizarea acestei capacităţi fenomenale a
subconştientului de a stoca informaţiile din
viaţa
dumneavoastră şi înţelegerea principiului său de
funcţionare permite înţelegerea tehnicilor de
dezvoltare personală cu mult mai multă
eficacitate. Ignorarea acestei etape înseamnă a
vă lipsi de un ajutor preţios şi a risca să nu
profitaţi pe deplin de ajutorul pe care vi-l poate
aduce subconştientul.
Subconstientul este o parte a fiinţei umane, el vă poate fi cel mai bun prieten, dar
Subconstientul este o parte a fiinţei
umane, el vă poate fi cel mai bun prieten, dar
poate fi şi dăunător, dacă nu conştientizati
care sunt funcţiile şi capacităţile sale.
Iată prezentarea a două elemente principale
care formează spiritul uman : partea
conştientă şi partea subconştientă.
Conştiinţa sau conştientul Aceasta este fără îndoială partea din voi cu care sunteţi cel mai obişnuiţi,
Conştiinţa sau conştientul
Aceasta este fără îndoială partea din voi cu care sunteţi cel mai
obişnuiţi, deoarece ea este partea vizibilă a ice-berg-ului.
Conştientul ia asupra sa tot ce este raţional, analitic şi logic. Vă folosiţi
conştientul pentru toate activităţile zilnice care cer raţiune, memorie şi
acţiune. Conştiinţa este memoria activă a spiritului vostru. O folosiţi de
fiecare dată când mâncaţi, când vă gândiţi la ceva, atunci când lucraţi,
când analizaţi o situaţie, când citiţi, când socotiţi, când vorbiţi, ascultaţi sau luaţi
decizii.
Felul în care gândiţi depinde de partea conştientă a creierului vostru şi este
direct responsabil de performanţele sau de eşecurile voastre în diferitele
domenii
de activitate din viaţa de zi cu zi, de fericirea sau de nefericirea voastră.
Informaţia ajunge prin conştient şi tot el este cel care tratează şi filtrează
această informaţie. Conştientul este pus la muncă de fiecare dată când trebuie să
produceţi un raţionament şi el reprezintă voinţa în om.
Spiritul conştient poate să ne impună limite psihice şi mentale adesea inutile deoarece el este excesiv
Spiritul conştient poate să ne impună
limite psihice şi mentale adesea inutile
deoarece el este excesiv de critic şi de
neîncrezător. Atunci când spiritul
conştient suferă de blocaje psihologice
sau de limitări, poate fi avantajos să-l
ocoliţi ca să vă programaţi în mod direct
subconştientul.
Subconştientul Puţini oameni cunosc subconştientul, de vreme ce el constiui partea scufundată a ice-berg-ului, partea spiritului
Subconştientul
Puţini oameni cunosc subconştientul, de vreme ce el constiui
partea scufundată a ice-berg-ului, partea spiritului care lucrează
fără să vă daţi seama. El ocupă un loc de nouă ori mai mare decât
conştientul în funcţionarea corpului vostru şi în realizarea
obiectivelor voastre.
Subconştientul înregistrează tot ce vedeţi, auziţi şi trăiţi. Tot
ceea ce vă înconjoară, toate sentimentele pe care le trăiţi, frică,
durere, bucurie, sunt înregistrate de către subconştientul
dumneavoastră. El înmagazinează şi toate percepţiile celor cinci
simţuri şi păstreză în memoria sa tot ceea ce ştiţi, ceea ce aţi
învăţat,
amintirile şi imaginile. Este vorba atât de cele pe care vi le amintiţi,
cât şi de cele pe care nu vi le mai amintiţi.
Subconştientul nu cunoaşte nici emoţia, nici sentimentul, el este neutru şi nu gândeşte. Tot ceea ce
Subconştientul nu cunoaşte nici emoţia,
nici sentimentul, el este neutru şi nu
gândeşte. Tot ceea ce ajunge la el este
înmagazinat în memoria sa.
Subconştientul asigură şi controlul tuturor
funcţiilor biologice automate, cum ar fi
respiraţia, fără a fi necesar să vă gândiţi la
aceasta, sau bătăile inimii.
Subconştientul gestionează şi toate acţi-
unile sau reacţiile automate pe care le faceţi în
mod spontan,fără a vă gândi la ele, cum ar fi
condusul maşinii în timp ce vă gândiţi la altceva.
De fapt, ne putem reprezenta sub-
conştientul ca pe un « hard » al creierului
vostru, pe care se stochează toate datele şi
sunt redistribuite conştientului, atunci când
acesta are nevoie de ele.
Cum funcţionează subconştientul? Subconstientul funcţionează cu programe, ca un calculator. El tratează informaţia plecând de la
Cum funcţionează subconştientul?
Subconstientul funcţionează cu programe, ca un calculator. El
tratează informaţia plecând de la ideile şi credinţele cu care a
fost hrănit, cu ajutorul « programelor » pe care i le-aţi
introdus. Unele sunt înscrise în codul vostru genetic încă de la
naştere (programe naturale), iar altele au fost dobândite o
dată cu evenimentele pe care le-aţi trăit zi de zi, cât şi prin
gesturile şi cuvintele repetate (programe dobândite).
Subconştientul este incapabil să facă discriminări între
informaţiile pe care le primeşte şi, din această cauză, le
acceptă aşa cum sunt. El nu va şti să facă diferenţa între vis şi
realitate, între un fapt imaginar şi unul trăit, şi nici între
prezent şi viitor. Subconştientul este atemporal.
Singura slăbiciune a Subconştientului este faptul că el înregistrează toate informaţiile, fără să îşi pună întrebări
Singura slăbiciune a Subconştientului
este faptul că el înregistrează toate
informaţiile, fără să îşi pună întrebări sau
să analizeze. De fapt, prin repetiţie, el
absoarbe toate datele pe care le percepe,
fără ca măcar să trieze ceea ce este
nefast pentru voi. Chiar dacă nu sunt
percepute de către conştient din lipsă de
atenţie, de exemplu, sau pentru că mesajul
este prea slab, subconstientul le înregis-
trează. El îşi execută orbeşte programul,
plecând de la datele pe care le-a înmagazi-
nat, şi vă va furniza din nou aceste date
atunci când o situaţie identică sau apropia-
tă se va ivi. Construirea de-a lungul vieţii a
propriilor gânduri şi credinţe, cele pe care
le-aţi acceptat şi cele care ţin de mediul
familial, social şi cultural vă şlefuiesc
încetul cu încetul gândirea.
Copilăria este perioada cea mai vulnerabilă în ceea ce priveşte dezvoltarea subconştientului. Credinţele negative, câteodată distructive
Copilăria este perioada cea mai vulnerabilă în ceea ce
priveşte dezvoltarea subconştientului. Credinţele negative,
câteodată distructive transmise în mod voluntar sau
involuntar copilului sunt înmagazinate şi devin treptat frâne şi
inhibiţii în dezvoltarea adultului. În definitiv, acumularea
acestor gânduri negative sau limitative sfârşeşte prin a crea
în noi scheme de gândire care ne conduc viaţa şi ne
condiţionează comportamentul psihic şi fizic.
Practic, orice rău sau boală îşi are originea în creierul
vostru şi deveniţi exact ceea ce gândiţi. Calitatea vieţii
voastre
depinde de calitatea subconştientului.

Subconştient vs Conştient:

Care este mai puternic? Conştientul, după cum spun oamenii de ştiinţă, se află în imposibilitatea de
Care este mai puternic?
Conştientul, după cum spun oamenii de ştiinţă, se află în imposibilitatea de a cunoaşte
ceea ce este înregistrat în subconştient, lucru care dă naştere la numeroase conflicte
între cele două emisfere cerebrale. După cum am văzut mai sus, conştientul este
însărcinat cu analiza informaţiei şi cu raţionamentul, dar el o face pe baza datelor pe
care le primeşte de la subconştient, care îi va da mereu informaţiile cele mai apropiate
de situaţia trăită în acel moment.
De fapt, trebuie să ştim şi să ne amintim că subconştientul este mereu mai puternic
decât conştientul şi că el este cel care are ultimul cuvânt. Subconştientul are
întotdeauna prioritate în faţa gândirii şi reflecţiei conştiente. Acesta este un punct
important, pe care trebuie să îl integrăm în funcţionarea creierului, căci el este sursa
tuturor conflictelor.
Sintetizând, atunci când aveţi voinţa conştientă de a executa un proiect sau o acţiune,
subconstientul vă va servi informaţiile pe care le are. Dacă aceste informaţii corespund
unei programări negative legate de o situaţie specială din copilărie, (de exemplu un
eşec, o frică, o altercaţie, o decepţie sentimentală…), aceste emoţii vor apărea în
prezent şi se vor afla în conflict cu conştiinţa voastră, care nu va avea mijloacele de a
depăşi sau de a şterge aceste gânduri negative ale subconştientului. Acestea vor lua,
fără nicio îndoială, controlul, şi veţi trăi o situaţie de conflict interior permanent, greu
de rezolvat şi de asumat. Este începutul instalării bolii sau al unei patologii cronice, pe care nu
o puteţi rezolva decât începând o muncă de reprogramare pozitivă a subconştientului vostru.
Iată un exemplu: Un copil este bătut cu regularitate de către tatăl său în primii ani
Iată un exemplu:
Un copil este bătut cu regularitate de către tatăl său în primii ani de
viaţă. Subconstientul său înregistrează toate aceste situaţii de frică
şi de violenţă traumatizantă. Copilul devine adult şi face totul ca să uite
această tragedie din trecut. În mod conştient, el se gândeşte că a uitat, sau
cel puţin că a pus deoparte această etapă din viaţa sa.
Ce se va petrece în realitate? Subconştientul lui nu a uitat nimic, şi de
fiecare dată când va trăi o situaţie care va avea în centru o persoană
asemănătoare tatălui său, el îşi va reprezenta în conştient aceste amintiri
legate de emoţii dureroase. Adultul trece atunci printr-un automatism al
comportamentului său împotriva căruia nu poate face nimic pentru moment;
simte un disconfort, o frică şi o nelinişte asemănătoare celor din copilăria sa.
Se află în faţa unui blocaj pe care ar trebui să şi-l elimine din
subconştient dacă vrea să îşi găsească pacea şi liniştea în faţa unei
persoane care seamănă cu tatăl său. Subconştientul are mereu prioritate
în faţa gândirii umane.
Aţi înţeles că eşecurile, umilinţele, emoţiile negative, cum ar fi frica şi neliniştea, vă dereglează creierul
Aţi înţeles că eşecurile, umilinţele, emoţiile negative, cum ar fi frica şi
neliniştea, vă dereglează creierul şi vă afectează, bineînţeles, felul de a trăi şi
de a gândi. Această dereglare, fără să vă daţi seama, are încetul cu încetul un
impact asupra schemei de gândire şi vă conduce la comportamente iraţionale şi
împotriva propriului vostru interes, împingându-vă spre situaţii de eşec.
Această dereglare generează disconfort şi boli, care pot da naştere la
tulburări, cum ar fi lipsa de încredere în sine, timiditatea bolnăvicioasă, bulimia,
anorexia,dependenţa de tutun, alcoolismul, dar şi la cazuri patologice grave,
atunci când sentimentele trăite au fost violente şi profunde.
De fapt, avem iluzia că ne cunoaştem subconştientul, dar ne dăm repede
seama că el este cel care ne ţine în mâna sa, şi multe din problemele de
sănătate pe care le întâlnim sunt urmări ale unor răni, cum ar fi respingerea,
abandonul, umilinţa, trădarea, nedreptatea sau alte situaţii pe care le-am trăit
sau le-am simţit în acest mod.
Pentru a te vindeca sau pur şi simplu pentru a te simţi bine, trebuie făcut un
Pentru a te vindeca sau pur şi simplu pentru a te simţi bine, trebuie făcut
un demers de vindecare şi de reprogramare a subconştientului.
Din fericire, este posibilă schimbarea oricărui program înscris în
subconştient, fie că vă ajutaţi în atingerea obiectivelor, că vă modificaţi
caracterul sau că vă debarasaţi de un obicei prost. Puteţi „şterge” sau
înlocui datele care sunt legate de emoţiile negative. Descoperind cauzele şi
eliberându-vă de amintirile legate de emoţiile care creează dezordine, restul
devine uşor de făcut. Reuşita nu va fi decât o chestiune de timp, în funcţie
de motivaţia şi de importanţa emoţiei negative.
Există multe metode la dispoziţia publicului, care ajută acum în mod
eficace la reprogramarea pozitivă şi la înlocuirea tuturor gândurilor
negative. O metodă nu este mai bună decât alta, pentru că fiecare individ va
reacţiona diferit, în funcţie de personalitatea sa, de mediul în care trăieşte şi
de propriul său trecut. Abordările sunt diferite, în funcţie de metode, dar ele
au toate un numitor comun.
Alimentarea regulată a subconştientului cu sugestii pozitive, care elimină şi sfârşesc prin a vă înlocui credinţele
Alimentarea regulată a subconştientului cu
sugestii pozitive, care elimină şi sfârşesc prin a
vă înlocui credinţele şi gândurile, astfel încât
subconştientul să fie deblocat, adică stoparea
sugestiilor negative pe care subconstientul le
oferă conştientului şi ştergerea progresivă a
acestor amintiri se numeşte reprogramare.
Regula de aur pentru ca acest lucru să aibă
succes este repetarea zilnică, sau chiar de mai
multe ori pe zi, a acestor sugestii, astfel încât
acestea să se imprime în subconştient. Asta
poate însemna repetarea unor cuvinte, fraze,
gânduri pozitive sau „fabricarea” de imagini
mentale, scene de viaţă (acesta se numeşte
teatru mintal,) dar important este să vă inundaţi
subconstientul, astfel încât acesta să fie
marcat.
Eficacitatea metodei va depinde apoi de starea de sugestibilitate a subconşientului în momentul în care sunt
Eficacitatea metodei va depinde apoi de starea de sugestibilitate a
subconşientului în momentul în care sunt făcute sugestiile, adică de capacitatea
sa de a le primi.
Această stare de sugestibilitate va depinde de metoda pe care o folosiţi, dar
în acest domeniu trebuie să încercaţi mai multe metode, pentru a şti care este
mai
eficientă pentru voi. Poate fi auto-hipnoza, vizualizarea, meditaţia, relaxarea,
sugestiile pozitive,undele alfa, dinamica mentală sau mesajele subliminale...
Toate vă dau o stare de bine, încredere în sine şi vă vor ajuta să vă
reprogramaţi subconştientul. Voi o alegeţi pe cea care vi se potriveşte mai bine.
Câteodată, ajutorul unui terapeut poate fi necesar, dar puteţi începe prin a
citi câte ceva despre dezvoltarea personală, ceea ce vă poate fi de mare ajutor.
Veţi rămâne cu beneficii nelimitate care vă vor uimi, iar viaţa vi se va schimba
radical.
Amintiţi-vă de faptul că puteţi cere tot ceea ce doriţi subconştientului
vostru,
că el vă este cel mai bun prieten. Programat în mod pozitiv, subconstientul va
face minuni pentru voi, căci el nu cere decât să vă servească.

Pentru a putea intelege mai bine fenomenul, va invitam sa vizionati filmul de 8 min.

de mai jos, care explica, prin cateva exemple, diferenta dintre constient si subconstient. Dati un simplu
de mai jos, care explica, prin cateva exemple, diferenta dintre constient si
subconstient. Dati un simplu click pe imagine si…vizionare placuta!!!